SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-07-06 nr. 763

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Ilona Mažeikienė
Tamsių sielos kerčių alchemikas

Muzika 
• Živilė Ramoškaitė
Ryškiai žėrintis virtuoziškumas
• Jūratė Kučinskaitė
Džiazo muzikai tramdė „agresyvų materialistinį protą“
• Audronė Jurkėnaitė Epih
Atskilęs kaulas, arba Šokiai su protezu
1
• Jonas Urba (1925–2007)3
• LNOBT vasaros darbai
• Nauja VEKS vykdomoji direktorė
• Baltijos šalių muzikų koncertas Gotlando saloje1
• Prasideda „Nepaklusniųjų žemė“
 KONCERTAI

Dailė 
• Rasa Janonytė
Ko nereikia rašyti ir kodėl
10
• Muziejų bendradarbiavimas nuo Kubino iki gintaro
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Jan Fabre: „Aš esu klaida“
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kitur – kitaip
• Mirtingumo paslaugos
• Tegul malonumas nesibaigia1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Monika Krikštopaitytė
Sužeistas pasaulis ir mums tai nerūpi
34

Anonsai 
• Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ieško

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Muzika

KONCERTAI

liepos 6–15

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinė filharmonija

11 d. 20 val. Juodkrantės Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 12 d. 20 val. Nidos Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 13 d. 20 val. Palangoje, Gintaro muziejuje, — Valstybinis Vilniaus kvartetas, L. Škirtil (mecosopranas, Rusija), J. Serovas (fortepijonas, Rusija). Programoje F. Shuberto, E. Chaussono, W.A. Mozarto, D. Šostakovičiaus kūriniai

Kristupo vasaros festivalis

8 d. 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje — „Sakralinės muzikos valandos“. T. Pyrhönenas (vargonai, Suomija). Programoje J.S. Bacho, R. Schumanno, J. Sibelijaus, O. Balakausko ir kt. kūriniai

9 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje — „Kristupo klavyrai“. G. Gedvilaitė (fortepijonas, Vokietija). Programoje W.A. Mozarto, F. Schuberto, F. Chopino, M. Ravelio, F. Poulenco / G. Gedvilaitės ir kt. kūriniai

12 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje — „Kristupo klavyrai. Romantikų keliais“. S. Haywood (fortepijonas, Vokietija). Programoje F. Chopino, J. Isserlis, J.N. Hummelio, J. Fieldo kūriniai

13 d. 17.30 Marijampolės Bazilikoje, 15 d. 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje — „Sakralinės muzikos valandos“. R. Robertsenas (vargonai, Norvegija). Programoje Ch. Erbacho, F. Couperino, J.S. Bacho, A. Sandvoldo ir kt. kūriniai

15 d. 17 val. Bistrampolio dvare — „Vien tik tango sūkury“. Solistė B. Bublytė (vokalas). Dalyvauja ansamblis „4 Tango“: K. Žebrauskaitė (akordeonas), F. Zakrevskis (fortepijonas), B. Bagdonienė (altas), D. Bagurskas (kontrabosas)

Kaunas

Pažaislio muzikos festivalis

13 d. 19 val. Kauno Karininkų ramovės salėje — Europos Sąjungos kamerinis orkestras (meno vad. — E. Stegeman). Solistės E. Stegeman (smuikas, Olandija), H. Gueuret (obojus). Programoje A. Vivaldi, G.F. Händelio, J.S. Bacho, W.A. Mozarto kūriniai

14 d. 17 val. Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje — styginių kvartetas „AVIV“ (Izraelis): S. Ostrovsky (I smuikas), E. Epshtein (II smuikas), S. Waterman (altas), R. Mercer (violončelė). Programoje D. Šostakovičiaus, F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai

15 d. 20 val. Kauno jachtklube — J. Strausso muzika ant vandens. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. — J. Domarkas)

Šiauliai

Tytuvėnų vasaros festivalis

6 d. 14 val. Tytuvėnų vienuolyno ansamblyje — „Svinguojantis barokas“. Dalyvauja V. Kazlauskas (fleita), A. Gurinavičius (kontrabosas), A. Šlaustas (fortepijonas), S. Astrauskas (mušamieji)

8 d. 14 val. — vokalinės muzikos koncertas. Dalyvauja vyrų vokalinis ansamblis „Septakordas“ (Austrija). Programoje sakralinė muzika

15 d. 14 val. — Muzikos trimitui koncertas. Dalyvauja Lietuvos kamerinis orkestras, A. Kavalinski (trimitas, Belgija), W. Jankus (trimitas, Vokietija). Dir. — R. Šervenikas. Programoje G.F. Telemanno, R. Schumanno, J.S. Bacho, E. Griego kūriniai

15 d. 14 val. Kurtuvėnų svirne — fagotų muzika. Dalyvauja: ansamblis „Vilniaus fagotynas“: Š. Kačionas, A. Zujus, K. Vaitiekūnas, A. Mikoliūnas. Programoje V. Bartulio, J. Pauro, M. Corette’s, A. Pärto, A. Mikoliūno kūriniai

Druskininkai

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

8 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje — S. Martinaitytė (sopranas), R. Marcinkutė (vargonai), A. Eitmanavičiūtė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, J.S. Bacho, C. Francko, Ch. Gounod, D. Kairaitytės, N. Čepaitės kūriniai

14 d. 19.30 Druskininkų miesto muziejaus terasoje — „Druskininkų serenados“. Čiurlionio kvartetas: J. Tankevičius (I smuikas), D. Dikšaitis (II smuikas), G. Dačinskas (altas), S. Lipčius (violončelė), solistas A. Budrys (klarnetas). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai

15 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje — G. Skerytė (sopranas), M. Žemaitis (baritonas), D. Gudelevičiūtė (altas), Ž. Survilaitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, J.S. Bacho, G.Fauré kūriniai

Palanga

„Palangos vasara 2007“

7 d. 19.30 Palangos vasaros estradoje — S. Povilaičio koncertas

8 d. 20 val. Jūratės ir Kastyčio skvere — ansamblis „Musicabrass“ (Prancūzija)

12 d. 20 val. Gintaro muziejaus terasoje — Europos Sąjungos kamerinis orkestras (meno vad. — E. Stegeman). Solistai E. Stegeman (smuikas) ir A. van Zon (obojus)

14 d. 19.30 Palangos vasaros estradoje — koncertas „Vasaros dešimtukas“

NIDA

XI tarptautinis Thomo Manno festivalis

14 d. 15 val. Savivaldybės aikštėje — festivalio atidarymas. V. Tarasovas, G. Laurinavičius, perkusijos.

20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — Valstybinis Vilniaus kvartetas: A. Vainiūnaitė, D. Puodžiukas, G. Jakaitis, A. Vasiliauskas; I.  Zemzaris (fortepijonas, Latvija), R. Vaicekauskaitė (sopranas), I. Baikštytė (fortepijonas), kamerinis choras „Aidija“ (meno vad. — R. Gražinis)

15 d. 17 val. T. Manno memorialiniame muziejuje — Dailės programa. Jaunųjų menininkų darbų pristatymas

20 val. Evangelikų liuteronų bažnyčioje — Muzikos programa. I. Kliauzaitė (fortepijonas, Austrija) rečitalis

Neringa

Kamerinės muzikos ir ekologijos festivalis „Nepaklusniųjų žemė“

6 d. 19 val. Nidoje, Kultūros centre „Agila“, — „Istorija alsuojanti ateitimi“. Dalyvauja ansamblis „Nepaklusnieji“: R.A. Vigulfas (klarnetas, Norvegija), A. Radziukynas (fleita), I. Sipaitytė (smuikas), R. Bliškevičius (altas), M. Bačkus (violončelė), S. Zubovienė (fortepijonas), R.  Zubovas (fortepijonas) ir G. Skėrytė (sopranas). Dir. — M. Gražinytė. Programoje V. Kudirkos, Č. Sasnausko, A. Kačanausko, J. Kačinsko, B. Kutavičiaus, A. Malcio, V. Bartulio kūriniai

7 d. 20 val. Nidoje, Liuteronų evangelikų bažnyčioje, 8 d. 20 val. Juodkrantėje, Liuteronų evangelikų bažnyčioje, — programa, skirta E. Griego metams „Laiškai tolimajai žvaigždei“. Atlieka ansamblis „Nepaklusnieji“ ir aktorė R. Šaltenytė. Programoje E. Griego muzika H. Ibseno dramai „Peras Giuntas“, „Norvegiški šokiai“, latvių poetės A. Elksnės „Solveigos laiškai Perui“

7 d. 20 val. Juodkrantėje, Rėzos kultūros centre, 8 d. 20 val. Nidoje, Liuteronų evangelikų bažnyčioje, — „Tarptautinis fortepijoninis trio“. R.A. Vigulfas (klarnetas, Norvegija), T. Collingwoodas (violončelė, D. Britanija), C. Combsas (fortepijonas, JAV). Programoje J. Brahmso, F. Bridge’s, S. McAllisterio kūriniai

9 d. 20 val. Nidoje, Liuteronų evangelikų bažnyčioje, — „Beau soir“. Prancūziškos muzikos vakaras. Atlieka G. Skėrytė (sopranas) ir R. Zubovas (fortepijonas). Programoje E. Chaussono, C. Debussy, G. Faure, E. Satie dainos ir fortepijoninės miniatiūros

10 d. 20 val. Juodkrantėje, Rėzos kultūros centre, 11 d. 20 val. Nidoje, Liuteronų evangelikų bažnyčioje, — „Kvietimas šokiui“. Muzika fortepijonui keturioms rankoms nuo lendlerio iki tango. Atlieka S. ir R. Zubovai bei C.  Combsas (fortepijonas, JAV). Programoje C.M. Weberio, F. Schuberto, J. Brahmso, E. Griego, S. Barberio, V. Barkausko kūriniai

10 d. 20 val. Nidoje, „Aikos“ galerijoje, 11 d. 20 val. Juodkrantėje, Rėzos kultūros centre, — „Elegantiškoji Europa“. Atlieka A. Radziukynas (fleita), R.A. Vigulfas (klarnetas, Norvegija), I. Sipaitytė (smuikas), R. Bliškevičius (altas), M. Bačkus (violončelė). Progamoje J. Haydno, B.H. Crusselio, F. Poulenco, A. Klovos, R. Vigulfo (premjera) kūriniai

12 d. 20 val. Juodkrantėje, Rėzos kultūros centre, 13 d. 20 val. Nidoje, Liuteronų evangelikų bažnyčioje, — festivalio baigiamasis koncertas ir ekologinė akcija „Dingstančios ribos“. Atlieka smuikininkas V. Mikeliūnas ir ansamblis „Nepaklusnieji“. Programoje kamerinė Ch. Coreos muzika

Molėtai

Sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“/ps.150

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

8 d. 17 val. — vargonininkė R. Marcinkutė, solistė N. Kniukštaitė

15 d. 17 val. — vargonininkė A. Telksnytė, solistė S. Šerytė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 85 iš 85 
6:40:48 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba