SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-02-17 nr. 696

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Dovilė Tumpytė
Gyvenantys svetur
9

Savaitė 
• Išskirtinės 2005-ųjų premjeros
• Leonarda Jekentaitė
Ar Vakarai suvokia laisvės ribas?
14

Muzika 
• Algirdas Ambrazas
Palikęs gilų pėdsaką Lietuvos kultūroje
8
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Muzikinio teatro aktualijos ir rytdiena
• Filharmonijos koncertai fortepijono muzikos mylėtojams
• KONCERTAI1

Dailė 
• Gabrielė Kuizinaitė
Priešybių jungtis
• Neringa Černiauskaitė
Turas po skulptūrinės keramikos žemes
2
• Kornelija Česonytė
Buvimas kartu
• "Veikime kartu", arba Nauja asociacija6
• Dailininką Joną Surkevičių prisimenant
• PARODOS

Literatūra 
• Žavūs nevykėliai
• Kviečiame į pasimatymus su leidyklos ALMA LITTERA Vilniaus knygų mugės svečiais1
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Kreida apibrėžę ratą
2
• Klaipėdos dramos teatre – Williamo Shakespeare’o "Karalius Lyras"
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Kino prisiminimai yra universalūs
5
• Sonata Žalneravičiūtė
Filmai vargina akis
1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Vėl apie "realybę"
4

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 17–26

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

17 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

18 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

19 d. 12 val. - J. Gaižausko "BURATINAS". Dir. - M. Staškus

22 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - M. Staškus

23 d. 18. val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - V. Viržonis

24 d. 18 val. - R. Ščedrino "ANA KARENINA". Dir. - V. Ovsianikovas

25 d. 18 val. - G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

17 d. 18 val. - "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ". Rež. - V. Grigolis

18 d. 16 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

19 d. 18 val. - I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas

21 d. 19 val. - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

24 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

25 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

Mažoji salė

18 d. 12 val. - K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA". Rež. - K. Gudonytė

18 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

19 d. 16 val. - "APKABINK MANE". Rež. - A. Vidžiūnas

21 d. 18 val. - L. Hallo "ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG". Rež. - M. Misiūnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

18 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

18 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

19 d. 12 val. - V.V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

19 d. 18 val. - M. McDonagho "PAGALVINIS". Rež. - J. Vaitkus

21 d. 18 val. - D. Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. - B. Latėnas (Salė 99)

22, 23 d. 18 val. - P. E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

24 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18.30 - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

22 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre - M. Lermontovo "MASKARADAS". Rež. - R. Tuminas

24, 25 d. 18.30 - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

OKT/Vilniaus miesto teatras

17 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

23 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje - M. Bulgakovo "MEISTRAS IR MARGARITA". Rež. - O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

17 d. 18 val. - N. Ptuškinos "PIZOS BOKŠTAS". Rež. - J. Jeriominas (Maskva)

18 d. 18 val. - E.E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G. diCapua (Sankt Peterburgas)

19 d. 12 val. - A. Volkovo "SMARAGDO MIESTO BURTININKAS". Rež. - A. Šablauskas

19 d. 18 val. - R. Cooney "NR.13". Rež. - E. Murašovas

Cholinos šokio teatras

18 d. 18val. Rokiškio teatro rūmuose - "BERNARDOS ALBOS NAMAI". Choreogr. - A. Cholina

21 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre - "ROMEO IR DŽULJETA". Choreogr. - A. Cholina

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

18 d. 12 val. - S. Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež. ir dail. - R. Driežis

19 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

25 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

17, 24 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

18 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

19 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "MUZIKINĖ DĖŽUTĖ". Rež. ir dail. - J. Skuratova

25 d. 14 val. - A. Gustaičio "SILVESTRAS DŪDELĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

17, 18 d. 19 val. - "Paskutiniai Brėmeno muzikantai". Rež. - A. Giniotis

19 d. 15 val. - "Pelytė Zita". Rež. - V.V. Landsbergis

24 d. 19 val. - "Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą". Rež. - A. Giniotis

25 d. 19 val. - S. Šaltenio "Škac, mirtie, visados škac...". Rež. - A. Latėnas

26 d. 15 val. - "Nepaprasto orkestro koncertas"

Rokiškio kultūros rūmuose

20 d. 18 val. - "Meilė ir mirtis Veronoje". Rež. - A.Giniotis

21 d. 10 val. - "Pelytė Zita". Rež. - V.V. Landsbergis

25 d. 19 val. - S. Šaltenio "Škac, mirtie, visados škac...". Rež. - A. Latėnas

Menų spaustuvė

18 d. 18 val. - "Poetė". Rež. - R. Garuolytė

24, 25 d. 18 val. - "Atviras ratas". LMTA IV aktorių kurso teatro laboratorija

Rež. - A. Giniotis

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

17, 21 - 23 d. 19 val., 18 d. 15.30 ir 19 val. - PREMJERA! "Brangioji mano Mo..." (pagal R. Granausko romaną "Kenotafas"). Rež. - O. Kesminas

"Raganiukės teatras"

18, 25 d. 12 val. - "Pinokis"

19 d. 12 val. - "Stebuklingoji kreida"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

17 d. 19 val. - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

17 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

18 d. 15 val., 21 d. 18 val. - J. Smuulo "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė ("Sriubos teatras")

18 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

19 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

19 d. 18 val. - F. Garcia Lorcos "DONJA ROSITA, arba GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

22 d. 18 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis (antrojo aukšto fojė)

22 d. 19 val. - T. de Fombelle’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

23 d.18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

23 d. 18 val. - V. Djačenko "RUDENS STILIAUS MOTERIS" Rež. - S. Paciukas ("Sriubos teatras")

24 d.18 val. - D. Loher "NEKALTI". Rež. - G. Varnas

24 d. 18 val. - Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas ("Sriubos teatras")

Kauno valstybinis muzikinis teatras

17 d. 18 val. - G. Bizet "Karmen". Muzikinis vad. ir dir. - G. Rinkevičius

18 d. 18 val. - F.Loewe "Mano puikioji ledi". Dir. - J. Geniušas

19 d. 12 val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika". Dir. - V. Visockis

19 d. 18 val. - J. Strausso "Šikšnosparnis". Dir. - J. Geniušas

22 d. 17 val. - G. Gladkovo "Brėmeno muzikantai". Dir. - J. Vilnonis

23 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebb, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

24 d. 18 val. - J. Offenbacho "Orfėjas pragare". Dir. - V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

17, 26 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

18, 19 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

17 d. 19 val. - "LAISVOJI PORA". Rež. - R. Januškevičiūtė ir A. Baniūnas

18 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

19 d. 12 val. - "DIDŽIAUSIA PASAULYJE PASLAPTIS". Rež. - A. Baniūnas

23 d. 19 val. - "PONAS "K". Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

18 d. 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

19 d. 12 val. - "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma

23 d. 13 val. - poezijos spektaklis "POEZIJOS GREITASIS". Aut. ir rež. - D. Jankauskaitė

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

18, 19, 26 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež. - A. Latėnas

Mažoji scena

19 d. 12 val. - S. Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - V. Mazūras

23, 25 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos muzikinis teatras

17 d. 18 val. - Z. Liepinio "Paryžiaus katedra". Dir. - I. Lapinis

18 d. 18 val. - V. Lebedevo "O, mielas drauge!" Dir. - V. Konstantinovas

19 d. 12 val. - V. Kuprevičiaus "Batuotas katinas". Dir. - D. Zlotnikas

Kultūros centro Žvejų rūmai

18 d. 18 val. - T. Dorno "MarLenė". Rež. - A. Vizgirda (Pilies teatras)

19 d. - "KARALAITĖS NORI ŽAISTI" (pagal A. Lindgren, Jaunimo teatras "Be durų")

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

17 d. 18 val. - Moličre’o "TARIAMASIS LIGONIS". Rež. - R. Teresas

18 d. 18 val. - T. Williamso "VASARA IR DŪMAI". Rež. - R. Teresas

19 d. 12 val. - E. Švarco "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. - V. Kupšys

19 d. 18 val. - M. Camolletti "PIŽAMA ŠEŠIEMS". Rež. - R. Atkočiūnas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

24 d. 18 val. - J. Grušo "EDUARDO DARGIO NUSIKALTIMAS". Rež. - R. Kučiauskas

Panevėžys

Teatras "Menas"

19 d. 12 val. - "Eilėraštėliai iš pašto dėžutės". Rež. - A. Povilauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
6:37:09 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba