SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-03-14 nr. 559

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Audronis Liuga
"Metų" pradžiamokslis
17

Muzika 
• Viktorija Gurskaitė
Palikimas
1
• Posūkis Švedijos link
• Jurijus Bašmetas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje6
• Akordeonų kvintetui "Concertino" - 253
• "Aboa musica" festivalio kompozitoriai - Onutė Narbutaitė ir Einojuhani Rautavaara6
• Vidmanto Bartulio festivalis Kanadoje7
• Šiuolaikinės muzikos festivalis Berlyne11
• Apie vieną "Karmen"
• Egidijaus Buožio spontaniškų improvizacijų ciklas
• KONCERTAI

Dailė 
• Živilė Ambrasaitė
Indas ir kūnas
2
• Elena Černiauskaitė
Žvilgsnis pro langą
• Dovilė Tumpytė
Kaip paprasti daiktai tampa angažuoti
• Trumpai apie moterį
• PARODOS

Literatūra 
• Fragmentai2
• Čekiškas humoras ir bendražmogiška vienatvė
• Kad liežuvis kuolu neatsistotų1
• VAKARAI

Teatras 
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Skirmantas Valiulis
Vyrams būna tik vasara
•  Živilė Pipinytė
Kairiaširdis Los Andžele
• Simonas Ližė
Kam skambina...
• Apie viltį3
• Jaunųjų kino vakaras
• Baltarusijos kino dienos
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 14-23

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

14 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - L. Balčiūnas

15 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Aleksa

16 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

18 d. 18 val. - Klaipėdos universiteto šokių ansamblio "Žuvėdra" koncertas

19 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - V. Viržonis

20 d. 18 val. - P. Čaikovskio "PIKŲ DAMA". Dir. - L. Balčiūnas

21 d. 18 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - A. Šulčys

22 d. 18 val. - B. Kutavičiaus "LOKYS". Dir. - M. Staškus

23 d. 18 val. - L.A. Minkaus "DON KICHOTAS". Dir. - J. Aleksa

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

14 d. l8 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

16 d. 12 val. - J. Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež. - E. Jaras

18 d. 18 val. - šokio spektaklis "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina

20 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

21 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

Mažoji salė

16 d. 17 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

19 d. 18 val. - E.-E. Schmitto "SVEČIAS". Rež. - V. Dapšys

Vilniaus mažasis teatras

Gedimino pr. 22

18 d. 18.30, 21 d. 18 val. - C. Goldoni "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež. - R. Tuminas

22 d. 15 val. Nacionaliniame dramos teatre - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

23 d. 18 val. - M. Lermontovo "MASKARADAS". Rež. - R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

16 d. 19 val. - M. Ivaškevičiaus "MALŪŠ". Rež. - M. Ivaškevičius

Valstybinis jaunimo teatras

14, 20 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI" (Pjesė Nr. 27). Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

15 d. 12 val. - W. Haufo "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. - V. Mazūras

15 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

16 d. 12 val. - "TIMAS TALERIS, ARBA PARDUOTAS JUOKAS". Rež. - E. Jaras

16 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

21, 22 d. 18 val. - PREMJERA! J. Švarco "DRAKONAS". Rež. - J. Lingys, komp. - M. Bialobžeskis, scenogr. - M. Vosyliūtė, kostiumai ir choreogr. - I. Pačėsaitė ir S. Mikalauskaitė. Vaidina A. Kazanavičius, A. Bialobžeskis, S. Sipaitis, D. Morozovaitė, D. Kazlauskas, G. Savickas, K. Ovčinikaitė, R. Marazaitė, N. Gadliauskas, J. Damaševičius, I. Ciplijauskas, S. Ivanovas, ir kt.

22 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

23 d. 12 val. - R. Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ". Rež. - A. Kudzmanaitė

23 d. 18 val. - S. Parulskio "BARBOROS RADVILAITĖS TESTAMENTAS". Rež. - A. Latėnas, J. Smoriginas

Rusų dramos teatras

14 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

15 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis

16 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

16 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

23 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

23 d. 18 val. - C. Magnier "NEDELSDAMA APSIRENKITE, MADMUAZEL!". Rež. - J. Popovas

"Lėlės" teatras

15 d. 12 val. - "CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras

16 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

20, 23 d. 11 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

22 d. 12 val. - J. Kunčino "LUKOŠIUKAS". Rež. ir dail. - A. Mikutis

Mažoji salė

15, 23 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

16 d. 14 val. - A. Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. - R. Driežis

22 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Keistuolių teatras

14, 15 d. 18 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

15 d. 12 val. - "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ". Rež. - A. Vilutytė ir A. Meliešius

16 d. 12 val. - "MARIUS IR MIGLĖ". Rež. - T. Ahrensas (Vokietija) ir A. Giniotis

21, 22 d. 18 val. - PREMJERA! "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

22 d. 12 val. - "PASAKOS IŠ KEPURĖS"

23 d. 12 val. - "JONAS KAREIVIS". Rež. - A. Giniotis

Elfų teatras

22 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "IŠLAISVINKINT AUKSINĮ KUMELIUKĄ". Rež. - R. Vikšraitis

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

14 d. 18 val. - Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež. - V. Lencevičius

16 d. 12 val. - A. Kudlaitės "MELAGIŲ SALA". Rež. - A. Kudlaitė

16 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

18 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis (Jaunimo teatras)

19 d. 18 val. - T. McNally`o "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež. - G. Padegimas

20 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius

21 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

22 d. 12 val. - "LAISVĖS ALĖA - SEKMADIENIS" (teatro mokyklėlė "Mano teatras). Rež. - I. Paliulytė

22 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

23 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

23 d. 18 val. - A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys

Valstybinis muzikinis teatras

14 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

15 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA". Dir. - V. Visockis

16 d. 12 val. - W.A. Mozartro "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

16 d. 18 val. - M. Flotowo "MARTA". Dir. - J. Geniušas

19 d. 18 val. - F. Leharo "PAGANINIS". Dir. - J. Geniušas

20 d. 18 val. - K. Milockerio "GASPARONĖ". Dir. - J. Vilnonis

21 d. 18 val. - Ch. Gounod "MARGARITA". Dir. - J. Geniušas

22 d. 18 val. - S. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

23 d. 12 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - V. Visockis

23 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE". Dir. - J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

15 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS". Rež. - A. Baniūnas

16 d. 12 val. - "KAIP PLIKIS IR ŠMIKIS SPEKTAKLĮ APIE RAUDONKEPURAITĘ STATĖ". Rež. - A. Lebeliūnas

Jaunimo kamerinis teatras

15 d. 18 val. - T. Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež. - S. Rubinovas

18, 21 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

Lėlių teatras

15 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS" (pagal O. Wilde`ą). Rež. - A. Stankevičius

16 d. 12 val. - G. Januševskos, J. Vilkovskio "TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. - A. Stankevičius

16 d. 13 val. - D. Skuolytės "ŽALIASIS ŽIOGELIS". Rež. - D. Armanavičius (Mažoji salė)

21 d. 16 val. - PREMJERA! "RAUDONI BATELIAI". Rež. - L. Adomaitienė

Klaipėda

Dramos teatras

14 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys

15 d. 12 val. - H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - R. Kaubrys

15 d. 18 val. - Žemaitės "TRYS MYLIMOS". Rež. - K. Macijauskas

Šiauliai

Dramos teatras

14 d. 18 val. - R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė

15 d. 18 val. - G. Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

16 d. 12 val. - B. Junger "BALTOJI ROŽĖ". Rež. - N. Mirončikaitė

16 d. 18 val. - S. Gedos "INTELIGENTIŠKAS BEPROTNAMIS". Rež. - A. Pociūnas

21 d. 18 val. - T. Ratigano "DAMA BE KAMELIJŲ". Rež. - R. Atkočiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Valstybinių teatrų festivalis "Kelias - 2003"

14 d. 18 val. - I. Ilfo ir J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys (Šiaulių dramos teatras)

15 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas (Kauno akademinis dramos teatras)

16 d. 18 val. - Ch. Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež. - S. Račkys (Klaipėdos dramos teatras)

18 d. 18 val. - PREMJERA! T. Stopardo "TIKRAS DALYKAS". Rež. - R. Atkočiūnas (Juozo Miltinio dramos teatras)

19 d. 14 ir 16 val. - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS". Rež. - O. Šiugžda (Kauno lėlių teatras)

20 d. 18 val. - C. Goldoni "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež. - R. Tuminas (Vilniaus mažasis teatras)

21 d. 11 ir 13 val. - "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė (Vilniaus "Lėlės" teatras)

Mažojo festivalio programa

16 d. 12 val. - "PASAKA NE PASAKA APIE BJAURŲJĮ ANČIUKĄ" (teatras "Menas")

Alytaus miesto teatras

14 d. 12 val. - A. Lindgren "MAŽYLIS IR KARLSONAS". Rež. - D. Kimantaitė

18 d. 18 val. - J. Grušo "BEATRIČE, BĖK". Rež. - D. Kimantaitė

19 d. 18 val. - D. J. Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. - D. Kimantaitė

20 d. 18 val. - V. Krėvės "ŽENTAS". Rež. - D. Kimantaitė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 86 iš 86 
6:36:40 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba