SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-05-21 nr. 615

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |

`

Pirmasis 
• Dovilė Tumpytė
Septynios tapybos nuodėmės
14

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Ciūrichas – Vilnius
2
• Jūratė Gustaitė
Muzikologinės veiklos paraštėse
2
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Kažkuo panašios
8
• Japonijos parama Muzikos akademijai
• Rusų romansai "Mokytojų namuose"
• Trys progos prisiminti kompozitorių Jurgį Karnavičių1
• Kviečia Vyčio Jankausko trupė
• KONCERTAI

Dailė 
• Vika Ryžovaitė
Žaidžiantys menininkai
4
• Laima Kreivytė
Šiaurės maršrutai: Stokholmas
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI2

Teatras 
• Jaunieji prancūzų dramaturgai
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Keičiant tapatybes
• Reportažas iš Dievo apleisto miesto1
• Geri norai
• Miuncheno bienalėje – Vykinto Baltako operos premjera
• Savaitės filmai
 KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Agnė Narušytė
Savaitgalis Londone

Bibliografija 

Kinas

KINO REPERTUARAS

gegužės 21–30

[skaityti komentarus]

iliustracija
"Po Toskanos saule"

Vilnius

Lietuva

Didžioji salė

21 d. - Bučinys iš anapus (D. Britanija) - 14.45, 16.30; 22 - 27 d. - 15.45, 17.30

21 d. - Dievo miestas (Brazilija, Prancūzija, JAV) - 12.15, 21.30; 22 - 27 d. - 13.15, 21.30

21 d. - Svajotojai (Italija, Prancūzija, D. Britanija, JAV) - 18.15; 22 - 27 d. - 11, 19.15

Salė 88

22 - 27 d. - Japoniška istorija (Australija) - 11.15, 15.15, 19.15

Janis ir Johnas (Prancūzija) - 13.15, 17.15, 21.15

Coca-cola Plaza

21 - 23 d. - Drugio efektas (JAV) - 10.50, 15, 17.20, 19.50, 22.10; 24 - 27 d. - 15, 17.20, 19.50, 22.10

21 - 23 d. - Po Toskanos saule (JAV, Italija) - 10.40, 14.50, 17.10, 19.30, 22 val.; 24 - 27 d. - 14.50, 17.10, 19.30, 22 val.

21 - 23 d. - Kas nužudė Bembį (JAV) - 10.40, 15, 17.20, 19.40; 24 - 27 d. - 15, 17.20, 19.40

27 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 20.30

Langas priešais (Italija) - 21.40

21 - 26 d. - Troja (JAV) - 10.40, 12, 13.50, 15.30, 17, 18.50, 20.20, 22.20; 27 d. - 10.40, 12, 13.50, 15.30, 17, 18.50, 22.20

21 - 17 d. - Van Helsingas (JAV) - 11, 13.40, 16.20, 19, 21.50

Purvini šokiai: Havanos naktys (JAV) - 13.20, 18, 19.50

Kristaus kančia (JAV) - 10.50, 15.20

21 - 23 d. - Paslaptingasis langas (JAV) - 10.40, 17.30; 24 - 27 d. - 17.30

21 - 27 d. - 21 gramas (JAV) - 12.50, 19.30

Vagiant gyvenimus (JAV) - 15.20, 22 val.

21 - 23 d. - Pasiklydę vertime (JAV) - 13, 22 val.; 24 - 27 d. - 22 val.

21 - 23 d. - Kartą Meksikoje (JAV) - 10.30, 17.30; 24 - 27 d. - 17.30

21 - 23 d. - Idalgas (JAV) - 12.40, 22.10; 24 - 27 d. - 22.10

21 - 27 d. - Roko mokykla (JAV) - 15.20, 19.50

Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 13.10

Brolis lokys (JAV) - 13 val.

Forum Cinemas Akropolis

21 - 27 d. - Drugio efektas (JAV) - 10.15, 12.30, 14.45, 19.10, 21.30

21 - 26 d. - Po Toskanos saule (JAV, Italija) - 10.25, 14.45, 17, 19.20, 21.40; 27 d. - 10.25, 14.45, 17, 19.20, 21.45

27 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 21.50

21 - 23 d. - Troja (JAV) - 10, 13.10, 16.20, 19.30, 22.40; 24 - 27 d. - 11.15, 14.45, 18.15, 21.40

Van Helsingas (JAV) - 10.50, 13.30, 16.10, 19, 21.50

21 - 27 d. - Purvini šokiai: Havanos naktys (JAV) - 16.50, 18.35, 20.25, 22.10

Kristaus kančia (JAV) - 14.40, 19.25

Paslaptingasis langas (JAV) - 14.55, 21.40

21 gramas (JAV) - 10.10, 19.10

Vagiant gyvenimus (JAV) - 12.40, 17.05

21 - 26 d. - Idalgas (JAV) - 12.10, 21.50; 27 d. - 12.10

Monos Lizos šypsena (JAV) - 12.35, 16.50

Roko mokykla (JAV) - 13.45, 19.15

Devdas (Indija) - 16, 21.25

Drakono kalnas (JAV) - 10.10, 11.50, 13.30, 15.10

Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 10.20; Katinas su skrybėle (JAV) - 12.05;

Kartą Meksikoje (Meksika, JAV) - 10, 17.10

"Skalvijos" kino centras

21, 23, 24, 27 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 17 val.; 25, 26 d. - 21 val.

21, 23, 24, 27 d. - Dogvilis (Danija, Švedija) - 19 val.; 22 d. - 16.30; 26 d. - 16 val.

22 d. - "Naujosios dramos akcija".

"Auksinės žuvelės žaidimas" (rež. J. Lauwers, Belgija). Susitikimas su filmo režisieriumi - 20 val.

25 d. - Kino istorijos pamoka. Tema "Kino operatorius". Filmai: "Kameros akimi", "Pro žydinčią liepą", "Teateinie". Lektorius Kornelijus Matuzevičius - 16 val.

25 d. - Vokiečių filmų vakaras. "Liepos mėnesį" (rež. F. Akin) - 19 val.

26 d. - ciklas "Žvaigždės be būtojo laiko". "Prancūzų leitenanto moteris" (rež. K. Reisz, D. Britanija) - 19 val.

Ozo kino salė

21 d. - Amoralios istorijos (rež. W. Borowczyk) - 18 val.

22 d. - Pink Floyd - Siena (rež. A. Parker) - 16 val.

24 d. - Aukojimas (rež. A. Tarkovskis) - 18 val.

25 d. - Džiuljeta ir dvasios (rež. F. Fellini) - 18 val.

26 d. - Mirtis Venecijoje (rež. L. Visconti) - 18 val.

27 d. - Tristana (rež. L. Buńuel) - 18 val. 28 d. - Salo, arba 120 Sodomos dienų (rež. P.P. Pasolini) - 18 val.

29 d. - Skrydis virš gegutės lizdo (rež. M. Forman) - 16 val.

Kaunas

Planeta

21 - 27 d. - Troja (JAV) - 15, 18, 21 val.

Legenda apie narsųjį riterį (JAV) - 11.30, 13.15

Senasis trestas

Didžioji salė

21 - 27 - Roko mokykla (JAV) - 11, 15 val.

Kristaus kančia (JAV) - 21.15

Van Helsingas (JAV) - 12.45, 17, 19.15

Mažoji salė

21 - 27 - Alkani kūnai (JAV) - 11.15, 17.15

Vagiant gyvenimus (JAV) - 13 val.

Kristaus kančia (JAV) - 15 val.

Van Helsingas (JAV) - 21 val.

Roko mokykla (JAV) - 19 val.

Klaipėda

Žemaitija

Didžioji salė

21 - 27 d. - Legenda apie narsųjį riterį (JAV) - 10.45, 12.30, 14.15

Troja (JAV) - 16, 18.45

Van Helsingas (JAV) - 21.30

Mažoji salė

Van Helsingas (JAV) - 11.30, 15.45

Monos Lizos šypsena (JAV) - 13.45, 19.45

Vagiant gyvenimus (JAV) - 21.45

21 - 27 d. - kino festivalis "Trispalvis kinas" - 18 val.

Jūratė ir Kastytis

21 - 27 d. - Sinbadas: septynių jūrų legenda (JAV) - 15 val.

Pašėlę vyrukai 2 (JAV) - 16.30, 19 val.

Šiauliai

Saulė

21 - 27 d. - Piteris Penas (JAV) - 10 val.

21 - 23, 25, 26 d. - Troja (JAV) - 12, 15, 18, 21 val.; 27 d. - 12, 15 val.

Laikas

21 - 23, 25 - 27 d. - Idalgas (JAV) - 11, 16.10

21 - 23, 25, 26 d. - Van Helsingas (JAV) - 13.35, 21 val.; 24 d. - 10, 12.35; 27 d. -

13.35

21 - 23, 25, 26 d. - Kristaus kančia (JAV) - 18.35

24 d. - Troja (JAV) - 15.10, 18.10, 21.10; 27 d. - 18.35, 21.30

Panevėžys

Garsas

Didžioji salė

27 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 18.15

21, 24 - 27 d. - Katinas su skrybėle (JAV) - 12.15; 22, 23 d. - 10.45, 12.15

21 - 26 d. - Šaltasis kalnas (JAV) - 13.45, 18.15, 21 val.; 27 d. - 13.45, 21 val.

21 - 27 d. - Pasiklydę vertime (JAV) - 16.30

Mažoji salė

21 - 27 d. - Po 18 metų (JAV) - 12.30, 16.30

Monos Lizos šypsena (JAV) - 14.30, 18.15

Pasiklydę vertime (JAV) - 20.30

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

21 - 27 d. - Piteris Penas (JAV) - 15 val.

21, 23 - 26 d. - Kartą Meksikoje (JAV) - 17.30, 20 val.; 22 d. - 13, 17.30, 20 val.; 27 d. - 17.30

23 d. - Katinas su skrybėle (JAV) - 20 val.

27 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 20 val.

Mažoji salė

21, 24 - 27 d. - Lilija amžinai (Švedija) - 15.15, 17.15; 22, 23 d. - 13.15, 15.15, 17.15

21 - 27 d. - Paskutinis samurajus (JAV) - 19.15

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
6:33:10 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba