SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-11-17 nr. 731

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rita Mikučionytė
Kas nežino paminklo Žemaitei?
1

Muzika 
• Živilė Ramoškaitė
Spinduliuojanti Mozarto muzika
2
• Rita Nomicaitė
Atgijusi nacionalinė opera
• Darius Kučinskas
Studijuojant M.K. Čiurlionio palikimą
• Tęsiant paskyrimų W.A. Mozartui seriją
• „Grafaitė Marica“ Kaune1
• „Birutės“ šimtmetis paminėtas Miko Petrausko gimtinėje
• Lapkričio „Bravissimo“ – ne tik apie „Salomėją“
• Tarptautinių konkursų laureatų pagerbimas1
• KONCERTAI

Dailė 
• Tarp pozityvo ir negatyvo 1
• Ieva Koncytė
Tapyba ženklais
• Eglė Deltuvaitė
Teigiamos tendencijos
• Jurga Armanavičiūtė
Nauji grafikos formatai
• PARODOS1

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Goda Dapšytė
Apgaulinga namų židinio šviesa
• Valentino Masalskio „Aš, Fojerbachas“
• Įvertintas aktorius Vladas Bagdonas
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Patinka tyrinėti savo galvos žemėlapį
• Lena Endre iš arčiau
• Nematomi drambliai1
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Agnė Narušytė
Kultūra miesto kanalų labirintuose
1

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Peliukas nusitašė
5

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 17–26

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

24, 25 d. 19 val. — PREMJERA! R. Strausso „SALOMĖJA“. Muzikinis vad. ir dir. — J. Kaspszykas, rež. — D. Aldenas, scenogr. — P. Steinbergas, kost. dail. — C. Hoffman

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18 val. — Premjera! T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

19 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

19 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. — K. Kymantaitė

Mažoji salė

17 d. 18 val. — L. Hallo „ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG“. Rež. — M. Misiūnaitė

18 d. 16 val. — „APKABINK MANE“. Rež. — A. Vidžiūnas

19 d. 16 val. — „ANTIGONĖ“ (pagal Sofoklį). Aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 — F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

18 d. 18.30 — PREMJERA! B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“

Rež. — J. Vaitkus

19 d. 12 ir 15 val. — PREMJERA! „COLIUKĖ“. Rež. — S. Račkys

21 d. 18.30 — E. Albee’o „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

22 d. 18.30 — J. Murrelio „NEPAISANT VISKO“. Rež. — W. Śmigasiewiczius

(Varšuvos teatras „Współczesny“)

24 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 18 val. — A. Camus „KALIGULA“. Rež. — I. Jonynas

18, 19 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

18 d. 18 val. — L. Andrejevo „ŽMOGAUS GYVENIMAS“. Rež. — I. Jonynas

19 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

21, 22 d. 18 val. — P.E. Landi „Strip Man Show — viskas apie vyrus“. Rež. — P.E. Landi

23 d. 18 val. — X. Durringerio „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

Rusų dramos teatras

18 d. 18 val. — N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. — A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

19 d. 12 val. — A. Volkovo „SMARAGDO MIESTO BURTININKAS“. Rež. — A. Šablauskas

19 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

18 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

19 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

18 d. 14 val. — „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

19 d. 14 val. — N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. — J. Skuratova

Keistuolių teatras

17, 18 d. 19val. — „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. — A. Giniotis

19 d. 15 val. — „Nepaprasto orkestro koncertas“

23, 24, 25 d. 19 val. — PREMJERA! „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“. Rež. — G. Beinoriūtė

„Menų spaustuvė“

18, 19 d. 18 val. Kišeninėje salėje — Premjera! „Metamorfozė“. Rež. — G. Liutkevičius

21, 22 d. 18 val. — teatro laboratorija „Atviras ratas“. Rež. — A. Giniotis

Aželikos Cholinos šokio teatras

21 d. 18 val. Kauno „Girstučio“ kultūros rūmuose, 24 d. 19 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose — „OTELAS“. Choreogr. — A. Cholina

„Elfų“ teatras

18 d. 12 val. — M.K. Mašadu „Svogūnėlių pagrobimas“. Rež. — R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno dramos teatras

17, 18, 22 d. 19 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Rež. — R. Ramanauskas

17, 18 d. 19 val. Palėpės salėje — S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. — V. Tertelis

18 d. 13 val., 19 d. 13, 19 val. „Sriubos teatre“ — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė („Sriubos teatras“)

23 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas („Sriubos teatras“)

24, 25 d. 18 val. Ilgojoje salėje ir „Sriubos teatre“ — multimedijos meno festivalis „Centras 6“

24 d. 18, 20 val. Palėpės salėje — R. Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis (A. Liugos produkcija, „cezario grupė“)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

18, 19, 22 d. 18 val. — PREMJERA! I. Kalmano „Grafaitė Marica“. Dir. — J. Janulevičius

23 d. 18 val. — K. Millöckerio „STUDENTAS ELGETA“. Dir. — V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

17 d. 18 val. — PREMJERA! „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

23, 24, 26 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

17, 24 d. 19 val. — „Frenki ir Džonis“. Rež. — A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

17 d. 18 val. — „DIDYSIS KAUNO REVIU!“

18 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje — „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. — A. Žiurauskas

18 d. 15 val. — tarptautinis džiazo ir mušamųjų instrumentų festivalis „Dramblys 2006“

19 d. 12 val. — „GELBĖKIM GUGUTĮ!“ Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

19 d. 18 val. — R. Cooney „VIEŠBUČIO KAMBARYS NR.13“. Rež. — A. Vizgirda

24 d. 18 val. — M. Mayenburgo „ŠALTAS VAIKAS“. Rež. — O. Koršunovas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

17 d. 18.30 — E. Kalmano „Čardašo karalienė“. Dir. — S. Domarkas

19 d. 12 val. — A. Spadavechio „Pelenė“. Dir. — V. Konstantinovas

23 d. 18 val. — dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ teatralizuotas koncertas „Lietuviškos giesmės“

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

19 d. 12 val. — „Panama labai graži“ (jaunimo teatras „Be durų“)

21 d. 19 val. — „Ne aš“. Rež. — R. Bunikytė (Pilies teatras)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

17 d. 18 val. — Premjera! A. Kristi „TRYS ŠŪVIAI“. Rež. — N. Miteva (Bulgarija)

18 d. 18 val. — M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. — R. Atkočiūnas

19 d. 12 val. — V. Haufo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — V. Mazūras.

19 d. 18 val. — M. Zalitės „MARGARITA“. Rež. — A. Keleris

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Šiaulių dramos teatro spektakliai

17 d. 18 val. — J. Kambanelio „Kelias iš vidaus“. Rež. — A. Pociūnas

18 d. 18 val. — S. Šaltenio „Kaip užmušt Jasoną?“ Rež. — R. Steponavičiūtė

19 d. 12 val. — „Sausio žibuoklės“. Rež. — N. Mirončikaitė

19 d. 18 val. — R. Lamoureux „Sriubinė“. Rež. — N. Mirončikaitė

22 d. 18 val. — aktoriaus V. Kupšio dainų koncertas

24 d. 18val. — R. Schimmelpfennigo „Moteris iš praeities“. Rež. — R. Atkočiūnas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

24 d. 18 val. — M. Macevičius „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė (Kauno valstybinis dramos teatras)

Alytus

Miesto teatras

17 d. 18 val. — PREMJERA! F. Kafkos „METAMORFOZĖS“. Rež. — A. Kinderis

21, 30 d. 18 val. — V. Mykolaičio-Putino „ALTORIŲ ŠEŠĖLY. BANDYMŲ DIENOS“. Rež. — A. Kinderis

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
6:29:48 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba