SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-01-21 nr. 645

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Kristina Stančienė
Agonija, meilė, žaislai, gėlės, mirtis…

Muzika 
• Janina Kazakauskaitė
Išminčiaus tremtis
1
• Vytautė Markeliūnienė
Pojubiliejiniai pasižvalgymai
• 2005 metų muzikos kalendorius
• Lietuvių pianistė surengė koncertą prestižinėje Londono scenoje
• KONCERTAI

Dailė 
• Agnė Narušytė
Londonas – kaip visas pasaulis
• Gabrielė Kuizinaitė
Rinktiniai Kauno fotografų darbai
• Monika Krikštopaitytė
Vidinis fotoaparatas
1
• Ramutė Rachlevičiūtė
Arkadiška legenda aurea
• PARODOS

Literatūra 
• Paskutinis 2004-ųjų "Krantų" numeris
• VAKARAI

Teatras 
• Daiva Šabasevičienė
VIP – Varno, Ivanausko, Puskunigio trio
• Rasa Vasinauskaitė
Panevėžiečių laikas
2
• Audronis Liuga
Aklavietė be išeities?
• Artimo miesto pavojai
• "Poetė"
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Linas Vildžiūnas
Pabuvom su Jurgiu
1
• "Vaizdelis" ir vaizduotė
• Ar matote saulėlydžius?
• Vytauto V. Landsbergio filmų retrospektyva "Skalvijos" kino centre
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 21–30

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

21 d. 18 val. - W.A. Mozarto "DON ŽUANAS". Dir. - J. Aleksa

22 d. 18 val. - PREMJERA! P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - V. Viržonis

23 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

25 d. 18 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus

27 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - J. Aleksa

28 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

21 d. 18 val. - H. Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež. - L. Zappia

22 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

23 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

26 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus

27 d. 18 val. - I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas

28 d. 18 val. - PREMJERA! F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

Mažoji salė

22 d. 16 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

23 d. 12, 15 val. - K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA". Rež. - K. Gudonytė

27 d. 18 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

OKT/Vilniaus miesto teatras

24 d. 19 val. NDT Mažojoje salėje - M. von Mayenburgo "UGNIES VEIDAS". Rež. - O. Koršunovas

25 d. 19 val. NDT Didžiojoje salėje - Sofoklio "OIDIPAS KARALIUS". Rež. - O. Koršunovas

27 d. 18 val. Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose, 30 d. 19 val. NDT Didžiojoje salėje - M. Ravenhillo "SHOPPING AND FUCKING". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

21, 22 d. 18 val. - P.E. Landi "STRIP MAN SHOW - VISKAS APIE VYRUS". Rež. - P.E. Landi

22 d. 12 val. - J. Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS". Rež. - G. Radvilavičiūtė

23 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

23 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI" (Pjesė Nr. 27). Rež. - D. Tamulevičiūtė

29, 30 d. 18 val. - PREMJERA! J. Greminos "DIENOS AKYS - MATA HARI". Rež. - R. Kudzmanaitė, dail. - V. Idzelytė, komp. - F. Latėnas. Vaidina N. Varnelytė, G. Latvėnaitė, D. Overaitė, A. Bialobžeskis, A. Šurna, K. Smoriginas

Lietuvos rusų dramos teatras

21, 29 d. 18 val. - P. A. Beaumarchais "FIGARO - ČIA!" Rež. - G. Trostianeckis

28 d. 18 val. - R. Cooney "NR. 13". Rež. - E. Murašovas

23 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - J. Ščiuckis

23 d. 18 val. - "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas

"Lėlės" teatras

Didžioji salė

22, 30 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

23 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

22 d. 14 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. ir dail. - A. Mikutis

23 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

"Audronio Liugos produkcija"

25 d. 18 val. Kauno dramos teatre, 27 d. 18 val. Jaunimo teatre - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis

26 d. 18 val. Jaunimo teatre - R. Schimmelpfennigo "UŽ GERESNĮ PASAULĮ". Rež. - C. Graužinis

Raganiukės teatras

22 d. 12 val. - "STEBUKLINGOJI KREIDA"

23 d. 12 val. - "PELIUKO MICIAUS ŠOU"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

21 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

22, 23 d. 16 val., 28 d. 18 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

22 d. 18 val. - PREMJERA! B. Mar "POETĖ". Rež. - R.. Garuolytė (Salė 66)

23 d. 14 val., 26 d. 19 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis (antrojo aukšto fojė)

27 d. 18 val. - A. Čechovo "ŽUVĖDRA". Rež. - J. Vaitkus

29 d. 19 val. - P. Turrini "ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ". Rež. - T. Hinterbergeris

29, 30 d. 19 val. - T. de Fombelle’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

Muzikinis teatras

21 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "Kipras, Fiodoras ir kiti". Dir. - V. Visockis

22 d. 18 val. - F. Loewe "Mano puikioji ledi". Dir. - J. Geniušas

23 d.12 val. - W.A. Mozarto "Mažoji burtų fleita". Dir. – V. Visockis

23, 27 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Dir. - J. Geniušas

26 d. 17 val. - G. Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI". Dir. - J. Vilnonis

Kamerinis teatras

21 d. 18 val. - T. Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež. - S. Rubinovas

22, 26 d. 19 val. - J.K. Jeromo "TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)". Rež. - S. Rubinovas

23 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "PJESĖ TRIMS MOTERIMS IR LIUDVIKO LAVONUI". Rež. - S. Rubinovas

27, 28 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

Lėlių teatras

21 d. 15, 18 val. - "DIDYSIS KAUNO REVIU". Rež. - A. Žiurauskas

22 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius

23 d. 12 val. - "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma

Kauno mažasis teatras

22 d. 19 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

23 d. 14 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Žukaitė

28 d. 19 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

21 d. 18 val. - B. Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež. - P. Gaidys

22 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

23 d. 12val. - K. Gudonytės "PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS IŠTRŪKSTA Į LAISVĘ".

Rež. - K. Gudonytė

Mažoji scena

22 d. 12 val. - K. Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež. - E. Jokubauskas

23 d. 18 val. - E. Albee "VISKAS SODE". Rež. - A. Vizgirda

Klaipėdos muzikinis teatras

22 d. 18 val. - V. Lebedevo "O, MIELAS DRAUGE". Dir. - V. Konstantinovas

23 d. 12 val. - V. Kuprevičiaus "BATUOTAS KATINAS". Dir. - D. Zlotnikas

28 d. 18 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. - D. Zlotnikas

Šiaulių dramos teatras

21 d. 18 val. - H. Fiqueiredo "EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

22 d. 18 val. - J. Anouilh’o "GENEROLAI SU SIJONAIS". Rež. - N. Mirončikaitė

23 d. 12 val. - G. Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež. - J. Javaitis

23 d. 18 val. - N. Kovardo "IŠDYKĖLĖ DVASIA". Rež. - N. Mirončikaitė

26, 27 d. 18 val. - "PARYŽIUS, PARYŽIUS" (J. Cocteau kūrinių motyvais). Rež. - T. Makaras (Teatro ant Tauro kalno spektaklis)

28 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - R. Teresas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
6:28:55 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba