SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-11-05 nr. 635

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Pažėrusi stiklo karoliukų1

Muzika 
• Rudeniui įsibėgėjus – vakarai su muzika1
• Šokis čia ir ten
• Džiazas "Intro" klube
• Koncertuos VGTU studentai
• Šimtmetis ir jo ketvirtis
• 38-oji Baltijos muzikologų konferencija
• Ryčio Mažulio muzika belgų įrašų kompanijos kataloguose
• KONCERTAI

Dailė 
• Skirmantas Valiulis
Gyvenimas kapinyne
• Monika Krikštopaitytė
Pajusti savaime suprantamus dalykus
• Ona Gaidamavičiūtė
Paraštinė kūrybos pusė
• Agnieška Juzefovič
Keliaujančios erdvės viešnagė Vilniuje
• PARODOS

Literatūra 
• Ar gali poetai pakeisti pasaulį?
• VAKARAI

Teatras 
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Tikros istorijos, ir nieko daugiau
• "Scanorama" vėl keliauja per Lietuvą
• Svajonės pildosi1
• VDFF koprodiusavimo seminaras
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Elfriede Jelinek, viena Vienoje2

Anonsai 
• Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia
• Kalėdinis komercinis pasiūlymas

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 5–14

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

5 d. 18 val. - G. Verdi "RIGOLETAS". Dir. - K. Zehnderis (Šveicarija)

6 d. 18 val. - G. Verdi "AIDA". Dir. - J. Aleksa

7 d. 12 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - A. Šulčys

10 d. 18 val. - P. Čaikovskio "PIKŲ DAMA". Dir. - L. Balčiūnas

11 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - L. Balčiūnas

12 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - J. Aleksa

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

5 d. 18 val. - PREMJERA! I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas

6 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

9 d. 19 val. - "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

10 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI. Rež. - J. Vaitkus

11 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

12 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

Mažoji salė

5 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

6 d. 16 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

7 d. 12 ir 15 val. - PREMJERA! K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA" (pagal A. Pivoro kūrinius). Rež. - K. Gudonytė

10 d. 19 val. - "boHEMA" (pagal O. Wilde’ą, A. Piazzola’os, F. Chopino, R. Wagnerio muziką). Choreogr. - J. Smoriginas (Vilniaus baletas)

11 d. 18 val. - "ANTIGONĖ" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

12 d. 18 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 18 val. Nacionalinio teatro Mažojoje salėje - PREMJERA! E. Albee "TRYS AUKŠTOS MOTERS". Rež. - R. Kudzmanaitė

10 d. 18 val. Valstybiniame jaunimo teatre - B. Srbljanović "ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež. - R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

5 d. 18 val. - "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

6 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - V. Giniotis

6 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

7 d. 12 val. - PREMJERA! J. Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS". Rež. - G. Radvilavičiūtė (Salė 99)

7 d. 18 val. - "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS" (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. - C. Graužinis

11 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

Lietuvos rusų dramos teatras

5 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

6 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

7 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

7 d. 18 val. - R. Cooney "NR. 13". Rež. - E. Murašovas

"Lėlės" teatras

6 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

7 d. 12 val. - "KARALIŲ PASAKA". (M.K. Čiurlionio paveikslų motyvais). Rež. - R. Driežis

Mažoji salė

6 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. - R. Driežis

7 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS" (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. - A. Pociūnas

Keistuolių teatras

5, 6 d. 19 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

7 d. 15 val. - "DŪKSTANTMEČIO KURMIS"

Raganiukės teatras

6 d. 12 val. - "PELIUKO MICIAUS ŠOU"

7 d. 12 val. - "NAUJIEJI PIFO NUOTYKIAI"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

5 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

6 d. 18 val. - J.L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

6 d. 18 val. - R. Nash "LIETAUS". Rež. - N. Karpuškaitė

7 d. 12 val. - T. Gabbe "PELENĖ". Rež. - N. Karpuškaitė

7 d. 18 val. - A. Griciaus "PALANGA". Rež. - V. Valašinas

9 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis (Valstybinis jaunimo teatras)

12 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

Muzikinis teatras

5 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA". Dir. - V. Visockis

6 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE". Dir. - J. Geniušas

7 d. 12 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - V. Visockis

7 d. 18 val. - G. Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI". Dir. - J. Vilnonis

10 d. 18 val. - R. Rodgerso "Muzikos garsai". Dir. - J. Vilnonis

11 d. 18 val. - J. Offenbacho "Orfėjas pragare". Dir. - V. Visockis

12 d. 18 val. - I. Kalmano "Bajaderė". Dir. - J. Janulevičius

Kamerinis teatras

5, 6, 12, 14 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

7 d. 18 val. - J. Glovackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

Lėlių teatras

6 d. 17 val. - PREMJERA! "DIDYSIS KAUNO REVIU". Rež. - A. Žiurauskas

7 d. 12 val. - "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma

12 d. 17 val. - S. Nėries šimtmečiui. "IR NENORIU SAU GERESNIO NIEKO…". Rež. - D. Kazragytė

Kauno mažasis teatras

5, 6 d. 19 val. "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

7 d. 14 val. - "ŽVAIGŽDĖ, KURIOS KRŪTINĖJE KAŽKAS TUKSĖJO". Rež. - A. Dilytė

7 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS". Rež. - A. Baniūnas

Klaipėda

Dramos teatras

5, 6 d. 18 val. - M. von Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež. - O. Koršunovas

7 d. 12val. - K. Gudonytės "Plėšikas Hocenplocas ištrūksta į laisvę".

Rež. - K. Gudonytė

7 d. 18 val. - Moličre’o "Žoržas Dandenas, arba apgautas vyras". Rež. - A. Giniotis

6 d. 12 val. - K. Kubilinsko "Kaip vilkas uodegą prišalo". Rež. - E. Jokubauskas

Muzikinis teatras

6 d. 18 val. - G. Rossini "SEVILIJOS KIRPĖJAS". Dir. - S. Domarkas

7 d. 12 val. - A. Spadavechios "PELENĖ". Dir. - V. Konstantinovas

7 d. 17 val. - I. Dunajevskio "LAISVASIS VĖJAS". Dir. - S. Domarkas

12 d. 18 val. - PREMJERA! I. Kalmano "Čardašo karalienė". Dir. - S. Domarkas

Šiauliai

Dramos teatras

5 d. 18 val. - S. Gedos "INTELIGENTIŠKAS BEPROTNAMIS". Rež. - A. Pociūnas

6 d. 18 val. - B. Vijano "LELIJOS ROMANSAS". Rež. - V.V. Landsbergis

7 d. 12 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - R. Steponavičiūtė

7 d. 18 val. - P. Schenault "Į SVEIKATĄ, PONE!" Rež. - N. Mirončikaitė

9, 10 d. 18 val. - S. Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC…" Rež. - A. Latėnas ("Keistuolių" teatro spektaklis)

12 d. 18 val. - J. Anouilh’o "GENEROLAI SU SIJONAIS". Rež. - N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

5 d. 18 val. - I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

6 d. 18 val. - F. Dürrenmatto "VAIDINAME STRINDBERGĄ". Rež. - A. Pociūnas

7 d. 12 val. - M. Urbaičio "ŠALTOJI ŠIRDIS". Rež. - V. Mazūras

7 d. 18 val. - A. Cagarelio "CHANUMA". Rež. - R. Teresas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

7 d. 17 val. - J. Patricko "KEISTUOLĖ MISIS SEVIDŽ". Rež. - R. Kučiauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 80 iš 80 
6:25:32 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba