SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-09-19 nr. 815

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neringa Černiauskaitė
Kas tarp jų?
4

Muzika 
• Apie muziką ir archeologiją
• LVSO supažindins su garsiausiais pasaulio dirigentais1
• Vilniuje – tenoras Ramónas Vargasas
• Vytauto Barkausko kompaktinė plokštelė
• „Auros“ šokio festivalis
• Tarptautinis sakralinės muzikos ir labdaros projektas „Pax et Bonum“
• KONCERTAI

Dailė 
• Ona Mažeikienė
Keturių dešimtmečių triūsas
2
• Deimantui Narkevičiui skirta „Vincento“ premija37
• Degančios skulptūros lygiadienio misterijoje 3
• PARODOS1

Fotografija 
• Aušra Trakšelytė
Juozas Laivys kvadratu
13
• Justina Augustytė
(Savi)analizė

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Naujas LNDT sezonas
• Viktoras Šinkariukas (1947–2008)
• OKT jubiliejinis
• Jaunimo teatras pradėjo sezoną
• Grįžta „Svajonių piligrimas“
• Laiminga teatre
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Teigiama Gdynė
• Valinskas yra vyras3
• Jaunimas kviečiamas į kino scenarijaus kursus
• Dvylika Michaelio Haneke’s klausimų
• Savaites filmai
 KINO REPERTUARAS

Pastebėjimai 
• Paulina Pukytė
Mūsų bomba
14

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Kinas

KINO REPERTUARAS

[skaityti komentarus]

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

19—24 d. — Teisė žudyti (JAV) — 11.40, 14, 16.30, 18.50, 21.10; 25 d. — 11.40, 14, 16.30, 18.50, 21.10, 23.20

19 d. — Žvaigždžių karai: klonų karai (JAV) — 23.30

25 d. — 4 mėnesiai, 3 savaitės, 2 dienos (JAV) — 19.40

19—24 d. — Pavojingasis Bankokas (JAV) — 12, 14.20, 16.40, 19, 21.20; 25 d. — 12, 14.20, 16.40, 19, 21.20, 23.30

19—24 d. — Atsitiktinė santuoka (D. Britanija) — 12.20, 14.40, 17, 19.20, 21.40; 25 d. — 12.20, 14.40, 17, 19.20, 21.40, 23.40

19—24 d. — Ieškokit Gudručio! (JAV) — 11.30, 13.50, 16.20, 18.40, 21 val.; 25 d. — 11.30, 13.50, 16.20, 18.40, 21, 23.30

19—24 d. — Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 11.20, 13.40, 16.10, 18.30, 20.50; 25 d. —11.20, 13.40, 16.10, 18.30, 20.50, 23 val. 19, 22—24 d. — Katastrofiškai nesėkmingas filmas (JAV) — 15, 17.20, 19.40, 22.10; 20, 21 d. — 12.40, 15, 17.20, 19.40, 22.10; 25 d. — 12.40, 15, 17.20, 22.10, 23.59; 19, 22—24 d. — Griaustinis tropikuose (JAV) — 13.50, 16.20, 18.40, 21 val.; 20, 21 d. — 11.30, 13.50, 16.20, 18.40, 21 val.; 25 d. — 11.30, 13.50, 16.20, 18.40, 21, 23.10

19, 22—24 d. — Keistuolis Deivas (JAV) — 14, 16.10, 18.30, 20.50; 20, 21 d. — 11.40, 14, 16.10, 18.30, 20.50; 25 d. — 11.40, 14, 16.10, 18.30, 20.50, 22.50

19—24 d. — Veidrodžiai (JAV) — 14.30, 16.50, 19.20, 21.50; 25 d. — 12.10, 14.30, 16.50, 19.20, 21.50, 23.59

19—25 d. — Garbė režisieriui! (Japonija) — 14.40, 19.30; Iš kitos pusės (Vokietija, Turkija) — 16.30 19.10; 19—24 d. — Maištingoji Ana (Ispanija) — 17 val.; 25 d. — 12.20, 17, 22 val.; 19—24 d. — Mamma Mia! (D. Britanija, JAV) — 14, 21.40; 25 d. — 11.50, 14, 21.40, 23.50

Forum Cinemas Akropolis

19—25 d. — Teisė žudyti (JAV) — 10.20, 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.40

Įbroliai (JAV) — 11, 13.20, 15.50, 18.20, 20.40

Pavojingasis Bankokas (JAV) — 11.30, 14, 16.20, 18.40, 21 val.; Veidrodžiai (JAV) — 11.10, 13.40, 16.10, 18.30, 20.50; Kelionė į Žemės centrą (JAV) — 10.10, 14.40, 19.10; Griaustinis tropikuose (JAV) — 12.20, 16.50, 21.30;

19, 22—24 d. — Atsitiktinė santuoka (D. Britanija) — 12.40, 14.50, 17, 19, 21.10; 20, 21, 25 d. — 10.30, 12.40, 14.50, 17, 19, 21.10; 19—25 d. — Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 10.40, 15, 19.40; 19, 22— 24 d. — Keistuolis Deivas (JAV) — 13, 15.10, 17.20, 19.20, 21.20; 20, 21, 25 d. — 10.50, 13, 15.10, 17.20, 19.20, 21.20; 19—25 d. —Ieškokit Gudručio! (JAV) — 12.50, 17.25, 21.50

„Skalvijos“ kino centras

Andrejaus Tarkovskio filmų retrospektyva

19 d. — Veidrodis (Rusija) — 21 val.; 20 d. — Aukojimas (Švedija, Prancūzija) — 20.10; 21 d. — Andrejus Rubliovas (Rusija) — 19.40

20 d. — Dvi dienos Paryžiuje (Prancūzija, Vokietija) — 16 val.; 21 d. — 15.30; 23 d. — 17 val.; 24 d. — 15 val. („KLYKinas“)

19 d. — Irina Palm (Belgija, Liuksemburgas, D. Britanija, Vokietija, Prancūzija) — 16.50; 21 d. — 17.30

20 d. — Smagūs žaidimėliai (Austrija) — 18 val.; 23 d. — 21 val.; 19 d. — Pakvaišę žaidimai (JAV, Prancūzija, D. Britanija, Austrija) — 19 val.; 22 d. — 20.10; 24 d. — 20 val.; 25 d. — 20.15

23 d. — Repriza (Norvegija) — 19 val.

22 d. — Viso gero, Leninai (Vokietija) — 15 val.

19 d. — Senieji Lietuvos vargonai (rež. — T.D. Ribaitis, dok. f.) — 16 val.; 20 d. — 15.15; 22 d. — 19.20; 24 d. — 17.10; 25 d. — 17.30

22 d. — Statistai (Lenkija) — 17.10

Ozo kino salė

19 d. — Skrydis virš gegutės lizdo (JAV) — 18 val; 20 d. — Roko legendos: Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin (muz.) — 16 val.; 22 d. — Pažemintieji ir nuskriaustieji (Rusija, Šveicarija) — 18 val.; 23 d. — Dangus virš Berlyno (Vokietija, Prancūzija) — 18 val.; 24 d. — Čekistas (Rusija, Prancūzija) — 18 val.; 25 d. — Užmirštų protėvių šešėliai (Ukraina) — 18 val.


Kaunas

Forum Cinemas

19, 20, 25 d. — Teisė žudyti (JAV) — 10.20, 12.30, 14.50, 17.10, 19.20, 21.30, 23.50; 21—24 d. — 10.20, 12.30, 14.50, 17.10, 19.20, 21.30

19—24 d. — Įbroliai (JAV) — 11, 15.10, 17.30, 19.40; 25 d. — 11, 15.10, 17.30, 19.40, 23.55

19 d. — Žvaigždžių karai: klonų karai (JAV) — 23.30

19, 20 d. — Mirties lenktynės (JAV) — 23.40

23 d. — 4 mėnesiai, 3 savaitės, 2 dienos (Rumunija) — 17.40

19—24 d. — Atsitiktinė santuoka (D. Britanija) — 11.30, 14, 16.20, 18.40, 21 val.; 25 d. — 11.30, 14, 16.20, 18.40, 21, 23.10

19—22, 24 d. — Pavojingasis Bankokas (JAV) — 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 20, 22.10; 23 d. — 11.10, 13.20, 15.30, 20, 22.10; 25 d. — 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 20, 22.10, 23.59

19—24 d. — Griaustinis tropikuose (JAV) — 10.30, 15, 19.30; 25 d. — 10.30, 15, 19.30, 23.45; 19—24 d. — Ieškokit Gudručio! (JAV) — 12.40, 17.15, 21.40; 19—23 d. — Keistuolis Deivas (JAV) — 10.50, 15.20, 19.50; 24 d. — 10.50, 15.20; 25 d. — 10.50, 15.20, 19.50, 23.59; 19—23, 25 d. — Veidrodžiai (JAV) — 12.50, 17.20, 21.50; 24 d. — 12.50, 21.50;

19—25 d. — Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 10.40, 13, 15.25, 19.55; Garbė režisieriui! (Japopnija) — 17.35; Iš kitos pusės (Turkija, Vokietija) — 22.05; Kelionė į Žemės centrą (JAV) — 13.10; Katastrofiškai nesėkmingas filmas (JAV) — 22 val.

Cinamonas

20, 21 d. — Žvaigždžių karai: klonų karai (JAV) — 13, 15.15; 19—25 d. — Erotinė Richardo istorija (Prancūzija) — 20.30, 22.15; Atsitiktinė santuoka (D. Britanija) — 14.45, 16.45, 19, 21 val.; Pavojingasis Bankokas (JAV) — 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; 19, 22—25 d. — Galingasis Stenas (JAV) — 13, 15.15, 17.30, 22 val.; 20, 21 d. — 17.30, 22 val.; Griaustinis tropikuose (JAV) — 12.15, 17, 19.15, 21.30; Keistuolis Deivas (JAV) — 11.15, 14 val.; Katastrofiškai nesėkmingas filmas (JAV) — 12, 16.15, 18.15; Ieškokit Gudručio! (JAV) — 11, 14.30; Kelionė į Žemės centrą (JAV) — 10.45, 12.45; Veidrodžiai (JAV) — 19.45


Klaipėda

Cinamonas

19—25 d. — Teisė žudyti (JAV) — 15, 17.15, 19.30, 21.45; Įbroliai (JAV) — 11.30, 15.30, 17.45, 20, 22.15; Erotinė Richardo istorija (Prancūzija) — 20.30, 22 val.; Atsitiktinė santuoka (JAV) — 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 21.30; Pavojingasis Bankokas (JAV) — 13, 15.15, 19.15, 21.30; Galingasis Stenas (JAV) — 14.30, 16.45; Griaustinis tropikuose (JAV) — 12, 19, 21.15; Keistuolis Deivas (JAV) — 13.15, 17.30; Katastrofiškai nesėkmingas filmas (JAV) — 12.45, 14.45, 18.45; Ieškokit Gudručio! (JAV) — 11, 16.30; Kelionė į Žemės centrą (JAV) — 10.45, 13.30; Veidrodžiai (JAV) — 22.15; 19, 21—25 d. — Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 10.45


Šiauliai

Saulė

19 d. — Teisė žudyti (JAV); Uždrausta karalystė (JAV) — 21 val.; 19—25 d. — Kelionė į Žemės centrą (JAV) — 11, 13 val.; Teisė žudyti (JAV) — 15, 17, 19, 21 val.

Atlantis Cinemas

20 d. — Įbroliai (JAV); Su kirpėju Zohanu geriau nejuokauk! (JAV) — 21 val.

I salė

19—25 d. — Griaustinis tropikuose (JAV) — 11, 17 val.; Įbroliai (JAV) — 13, 15, 19, 21 val.

II salė

12—21 d. — Atsitiktinė santuoka (D. Britanija) — 11.15, 15.15, 19.15, 21.15; Muzika, suradusi mus (JAV) — 13.15, 17.15

Laikas

19—25 d. — Walle-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 11, 13 val.; Keistuolis Deivas (JAV) — 15 val.; Katastrofiškai nesėkmingas filmas (JAV) — 17 val.; Patologija (JAV) — 19, 21 val.


Panevėžys

Garsas

19—25 d. — Su kirpėju Zohanu geriau nejuokauti! (JAV) — 11.45, 17.35; Dvi dienos Paryžiuje (Vokietija, Prancūzija) — 13.50, 19.40; X failai: noriu tikėti (JAV) — 15.35, 21.30

Mažoji salė

19—25 d. — Egonas ir Doncis (Vendrija) — 12.10, 18.35; Paukštis, kuris neskraido (Nyderlandai) — 13.40, 16.50, 20 val.; Žvėrių paslaptys (rež. P. Abukevičius) — 15.30; Dekameronas: skaistuolių teritorija (JAV) — 21.45

Babilonas

19, 22—24 d. — Teisė žudyti (JAV) — 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21 val.; 21 d. — 16.40, 18.50, 21 val.; 25 d. — 16.40, 18.50, 21, 23.10 19 d. — Žvaigždžių karai: klonų karai (JAV) — 23.30; 19, 20 d. — Mirties lenktynės (JAV) — 23.40 20, 21, 25 d. — Ledynmetis — 2 (JAV) — 10.20; Garfildas — 2 (JAV) — 12.20; La troškinys (JAV) — 14.20; Simpsonų filmas (JAV) — 10.40; 19—25 d. — Ratai (JAV) — 13.10

19—24 d. — Pavojingasis Bankokas (JAV) — 12.40, 17, 21.30; 25 d. — 12.40, 17, 21.30, 23.40; 19—25 d. — Atsitiktinė santuoka (D. Britanija) — 14.50, 19.20; Ieškokit Gudručio! (JAV) — 11, 15.20; Walle-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 17.30

19, 20, 25 d. — Veidrodžiai (JAV) — 21.50; 21—24 d. — 21.50, 23.59; 19—25 d. — Griaustinis tropikuose (JAV) — 19.40


Marijampolė

Spindulys

19, 21—24 d. — Mumija: Drakono imperatoriaus kapas (Vokietija, Kanada, JAV) — 15, 17.30, 20 val.; 20 d. — 13, 15, 17.30, 20 val.; 25 d. — 15, 17.30; 21 d. — Žvaigždžių karai: klonų karai (JAV) — 13 val.

25 d. — Hitler kaput! (Rusija) — 20 val.

Mažoji salė

19, 21 — 25 d. — X failai: noriu tikėti (JAV, Kanada) — 15.15, 19.15; 20 d. — 13.15, 15.15, 19.15; 19, 20, 22 — 25 d. — Pasimetę Pekine (Kinija) — 17.15; 21 d. — 13.15, 17.15

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 89 iš 89 
6:22:40 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba