SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-12-09 nr. 687

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Helmutas Šabasevičius
Šokio dešimtmečiai
2

Muzika 
• Vilma Paliaukienė
Ką komponuoja jaunieji kūrėjai?
1
• Živilė Ramoškaitė
Šenderovas ir draugai
1
• XXI a. pradžios lietuvių muzikos panorama
• Projektui "Grundtvig 2" pasibaigus
• Mūsų Kiprui – 1201
• Festivalis "Salve Musica"
• Patikslinimas
• KONCERTAI

Dailė 
• Rita Mikučionytė
Veneros triumfas
3
• Monika Krikštopaitytė
"BMW" byla: uždara sistema visada lieka savyje teisi
7
• Gražiną Kliaugienę prisimenant3
• Neringa Černiauskaitė
Teorija ir trimatės iliustracijos
• PARODOS1

Literatūra 
• Vakarai

Teatras 
• Švęsti teatrą
• Gintaro Varno "Nekalti"6
• Šokio spektaklis "Panacėja"
• "Sveiki, emigrantai!"
• Aktorei Irenai Leonavičiūtei – 75
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Prieš sugrįžtant
• Milda Laužikaitė
Skatinantis diskusijas kinas
1
• Svetimųjų istorijos
• Meilė ir karas
• Frankofoniškų trumpo metražo filmų naktys1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Rasa Rimickaitė
Menas teisiamųjų suole
5
• Paulina Pukytė
Pašiūrė. Žiema
11

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gruodžio 9–18

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

9 d. 18 val. - A. Šenderovo "DEZDEMONA". Dir. - R. Šervenikas

10 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

11 d. 12 val., 18 d. 12, 18 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus

13 d. 18 val. - P. Čaikovskio 165-mečiui. P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - V. Viržonis; 17 val. Kamerinėje salėje - edukacinis vakaras

15 d. 18 val. - G. Verdi "LIKIMO GALIA". Dir. - G. Rinkevičius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

9 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

10 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

14 d. 18 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

15 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

Mažoji salė

10 d. 16 val. - P. Süskindo "KONTRABOSAS". Rež. - V. Masalskis

11 d. 12 val. - K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA. Rež. - K. Gudonytė

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - I. Jonynas

10 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

10 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

11 d. 12 val. - "ŠEIMEDŽIO MOČIUTĖ (pagal H.K. Anderseno pasaką). Rež. ir scenogr. - V. Mazūras (Salė 99)

11, 17 d. 18 val. - PREMJERA! A. Čechovo "DĖDĖ VANIA". Rež. - A. Latėnas

14 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

14 d. 18 val. - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, Salė 99)

15, 18 d. 18 val. - P.E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

Vilniaus mažasis teatras

Festivalis "Kalėdiniai susitikimai ‘05"

10 d. 18 val. Vilniaus mažajame teatre, 11 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre - J. Kamburovos koncertas

13 d. 19 val. Vilniaus mažajame teatre - "DANŲ KARALIAUS LAŠAI" (spektaklis, skirtas B. Okudžavai). Rež. - I. Popovskis (J. Kamburovos muzikos ir poezijos teatras, Rusija)

14 d. 19 val. Vilniaus mažajame teatre - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

15 d. 19 val. Vilniaus mažajame teatre - K. Abe’s "MOTERIS SMĖLYNUOSE". Rež. - L. Adomaitienė

OKT/Vilniaus miesto teatras

14 d. 19 val. Kauno "Girstučio" kultūros rūmuose - PREMJERA! Brolių Presniakovų "VAIDINANT AUKĄ". Rež. - O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

9, 10 d. 18 val. - PREMJERA! J.M. Chevret "SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)". Rež. - M. Poliščiukas (Prancūzija)

11 d. 12 val. - H.Ch. Anderseno "SNIEGO KARALIENĖ". Vad. - O. Tamašauskienė

11 d. 18 val. - vokalinės muzikos vakaras. Maskvos ir Vilniaus solistų koncertas

12 d. 17 val. - koncertas

13 d. 18 val. - S. Zlotnikovo "VISKAS BUS GERAI, KAIP JŪS IR NORĖJOTE". Rež. - J. Raihelgauzas (Maskvos teatras "Škola sovremenoj pjesy")

Vilniaus teatras "Lėlė"

10 d. 12 val. - A. Ališausko "TRYS BRANGENYBĖS" (pagal R. Akutagavą). Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

10 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

11 d. 15 val. - "Marius ir Miglė"

Menų spaustuvė

11, 13 d. 19 val. - jaunųjų menininkų programa "Ateinantys". Premjera! Šokio spektaklis "Lolita". Rež. ir choreogr. - I. Bačelis

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

10 d. 15.30 ir 19 val. - S. Šaltenio "Kalės vaikai". Rež. - O. Kesminas

Ramūno ateljė

Latako g. 1

15 d. 19 val. - "Ir visada bus per vėlu". Vaid. R. Abukevičius

"Raganiukės teatras"

10 d. 12 val. - "Kalėdų Senis ir Besmegenis"

11 d. 12 val. - "Pusnynų pasaka"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

9 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

10 d. 12 val. - D. Čepauskaitės "KIAULIAGANYS". Rež. - V.V. Landsbergis

10 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

11 d. 14 val. - S. Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež. - V. Tertelis (antrojo aukšto fojė)

11 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

12 d. 18 val. - J.-L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

14 d. 18 val. - Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas (Sriubos teatras)

15 d. 19 val. - T. de Fombelle’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

9, 10 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

11 d. 12val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika". Dir. - V. Visockis

11 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "Karalienė Bona". Dir. - V. Visockis

14 d.18 val. - PREMJERA! G. Bizet "Karmen". Muzikinis vad. ir dir. - G. Rinkevičius

Kauno kamerinis teatras

9 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

10 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

11 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. - S. Rubinovas

15 d. 18 val. - "Parnaso klubas. S. Jeseninas. Savižudybė ar smurtinė mirtis?"

nuo 15 d. 10, 12, 14, 17 val. - D. Čepauskaitės "LAKŠTINGALA" (iki sausio 6 d.)

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Stankevičius

10 d. 18 val. - "Funny Beat" pristato stepo šokių šou

11 d. 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

11 d. 16 val. - dainuoja J. Leitaitė

Klaipėdos dramos teatras

9 d. 18 val. - Moličre’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež. - A. Giniotis

10 d. 18 val. - B. Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež. - P. Gaidys

11 d. 12 val. - J. Marcinkevičiaus "PRINCO, BOCMANO IR JUNGOS NUOTYKIAI". Rež. - J. Lingys

11 d. 18 val. - N. Saimono "BANKETAS". Rež. - P. Gaidys

Mažoji scena

6 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

10 d. 12 val. - S. Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - V. Mazūras

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18 val. - Z. Liepinio "PARYŽIAUS KATEDRA". Dir. - I. Lapinis

10 d. 18 val. - V. Lebedevo "O, MIELAS DRAUGE". Dir. - V. Konstantinovas

11 d. 12 val. - A. Spadavekios "PELENĖ". Dir. - V. Konstantinovas

Šiaulių dramos teatras

9 d. 17 val. - koncertas

10 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

11 d. 12 val. - PREMJERA! "KUKUČIO KELIONĖ". Rež. - I. Norkutė, dail. - R. Jakubauskienė, komp. - V. Kamrazeris. Vaidina S. Jakubauskas, D. Petraitytė, L. Bocytė, R. Krilavičiūtė, D. Jančiauskas ir kt.

11 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys

Teatras "Menas"

10 d. 18val. - premjera! A. Wesker "Metų laikai". Rež. - V. Fijalkauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
6:20:44 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba