SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-03-19 nr. 606

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Vytautė Markeliūnienė
Įvairialypių sąskambių darna

Muzika 
• Halina Radvilaitė
Variacijos dviem fortepijonams
• Jūratė Vyliūtė
Dienoms ir metams bėgant
• Marius Dagys
Spindesys ir šešėliai
• Ties permainų riba1
• Onutės Narbutaitės simfonijų ciklo premjera Vokietijoje
• Lietuvos EPTA seminaras-konferencija Kaune
• LNSO diriguos Aleksandras Anissimovas
• "Skrajojančio olando" belaukiant
• LTV muzikinės laidos
• KONCERTAI

Dailė 
• Ieva Koncytė
Gabalėlis Ispanijos Lietuvoje
3
• Živilė Ambrasaitė
Scenografo virtuvė
• Goda Giedraitytė
Tapyba šiuolaikiniuose kontekstuose
• Vida Mažrimienė
Pastabos apie užmirštą dailininkę
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• "Keistuolių teatrui" – 158
• Rasa Vasinauskaitė
Tragedijos kasdienybė
5
• Jaunieji kviečia ieškoti pasaulio krašto
• Pjesė trims moterims ir Liudviko lavonui"1
• OKT Teatro dienos reviu
• Pasaulinė teatrų vaikams ir jaunimui diena
• Apdovanojimas teatralams
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Ir vėl karo vėjo nublokšti
• Linas Vildžiūnas
Kino atradimas
• Laima Kreivytė
Gimdymo slėpiniai
• Skirmantas Valiulis
Egzistencija, bet ne ta
1
• Savaitės filmai3
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

Kovo 19–28

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

19, 20 d. 18 val. Kamerinėje salėje - LNOBT operos studijos koncertas "Po Neapolio saule"

26, 27 d. 18 val. - PREMJERA! R. Wagnerio "SKRAJOJANTIS OLANDAS". Dir. - G. Rinkevičius, rež. - F. Zambello (JAV), dail. - A. Chitty (D. Britanija)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

19 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

20 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

21 d. 18 val. - "GIESMĖ APIE VIKOLAKĮ MINDAUGĄ" (pagal V. Krėvės, Just. Marcinkevičiaus, M. Zyverto kūrinius). Rež. - V. Grigolis

Panevėžio teatro "Menas" spektakliai

23 d. 12, 15 val. - "KIEMO ISTORIJOS". Rež. - J. Dautartas

24 d. 12, 15 val. - "PASAKA, NEPASAKA APIE BJAURŲJŲ ANČIUKĄ". Rež. - J. Dautartas

Mažoji salė

19 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

20 d. 17 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

21 d. 17 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

26 d. 18 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

Gedimino pr. 22

23, 24 d. 18 val. - PREMJERA! A. Slapovskio "PASAULIO KRAŠTAS". Rež. - B. Latėnas

25 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre - N. Gogolio "REVIZORIUS". Rež. - R. Tuminas

26, 27 d. 18 val. - PREMJERA! B. Srbljanovic "ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež. - R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

19 d. 18 val. Kėdainių kultūros centre, 22 d. 19 val. Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre - M. Ivaškevičiaus "MALYŠ". Rež. - M. Ivaškevičius

Valstybinis jaunimo teatras

19 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

20 d. 11 val. - Jaunimo teatrinių improvizacijų festivalis-konkursas

20 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

21 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

21 d. 18 val. - "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

25 d. 18 val. - Debiutų zona "TUNDRA". Rež. - A. Jankevičius

26 d. 18 val. - P. Marberio "www.prisilietimas.net." Rež. - R. Atkočiūnas

Rusų dramos teatras

19 d. 18 val. - V. Šukšino "IKI TREČIŲJŲ GAIDŽIŲ". Rež. - D. Tamulevičiūtė

20 d. 18 val. - Moličre’o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APKVAILINTAS VYRAS". Rež. - J. Popovas

21 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

21 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

"Lėlės" teatras

19 d. 18 val. - PREMJERA! "KAZANOVA" (pagal K. Gassauerio pjesę). Rež. - S. Uždavinys, dail. - R. Valčik, D. Havova (Čekija), komp. - A. Balsys. Vaidina R. Adomaitis, A. Tamulytė ("Skrajojančio teatro" ir Vilniaus teatro "Lėlė" projektas)

20 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

20 d. 18 val. - Y. Michimos "PANELĖ CHAN". Rež. - J. Norvaišaitė

Mažoji salė

20 d. 14 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - N. Indriūnaitė

21 d. 14 val. - "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

19 d. 19 val. - "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

20 d. 19 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

21 d. 12 val. - "MIKĖ PŪKUOTUKAS". Rež. - S. Mykolaitis

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

19 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "DVYLIKTOJI NAKTIS". Rež. - K. Johnson

20 d. 12 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreogr. - A. Kurienius

20 d. 18 val. - A. Griciaus "PALANGA". Rež. - V. Valašinas

20 d. 18 val. - A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys

21 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

21 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

21 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

24 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

26 d. 18 val. - F. Garsia Lorcos "DONJA ROSITA", ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

Valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - J. Geniušas

20 d. 18 val. - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

21 d. 12 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - V. Visockis

21 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE". Dir. - J. Geniušas

24 d. 18 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI".

Jaunimo kamerinis teatras

20, 21 d. 18 val. - PREMJERA! L.S. Černiauskaitės "PJESĖ TRIMS MOTERIMS IR LIUDVIKO LAVONUI". Rež. - S. Rubinovas, scenogr. - S. Bocullo. Vaidina D. Čepauskaitė, K. Kazakevičiūtė, D. Kiznis ir kt.

Kauno mažasis teatras

19 d. 18val. - " KATYTĖ "P" (pagal E. Ensler "Vaginos monologus"). Rež. - V. Balsys

20 d. 18 val. - U. Widmerio "TOP DOGS". Rež. - A. Baniūnas

21 d. 12 val. - "NEPAPRASTAS ĮVYKIS MAŽOJOJE KARALYSTĖJE"

Lėlių teatras

20 d. 12 val. - O. Žiugždos "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

20 d. 14 val. - J. Januškevičiūtės "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež. - J. Januškevičiūtė

21 d. 12 val. - PREMJERA! "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. - O. Žiugžda

22 d. 18 val. - "PANELĖ CHAN". Rež. - J. Norvaišaitė (Vilniaus "Lėlės" teatras)

25 d. 18 val. - grupė "Upė"

Klaipėda

Dramos teatras

Didžioji salė

19 d. 18 val. - PREMJERA! M. Von Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež. - O. Koršunovas

20 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

21 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - B. Gražys

22 d. 18 val. - "MĖNESIENA" (A. Cholinos šokio teatras)

23 d. 18 val. - A. Kaniavos autorinių dainų koncertas "M + M = MUZIKA MUS(Ė)IŠKIAMS" (Keistuolių teatras)

Mažoji salė

21 d. 18 val. - T. Dorn " MARLENĖ, ARBA PRŪSIŠKI ĮSTABUMAI". Rež. - S. Poškus

Muzikinis teatras

19 d. 18 val. - J. Bocko "SMUIKININKAS ANT STOGO". Dir. - S. Domarkas

20 d. 18 val. - G. Rossini "SEVILIJOS KIRPĖJAS". Dir. - S. Domarkas

21 d. 12 val. - R.M. ir R.B. Sherman "MERĖ POPINS". Dir. - I. Lapinis

24 d. 12 val. - V. Konstantinovo "ŠIMTAS PRINCESĖS PABUČIAVIMŲ". Rež. ir libret. aut. - R. Kaubrys

Šiauliai

Dramos teatras

19 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas

20 d. 18 val. - S. Dupuis "ANTRASIS IŠVARYMAS". Rež. - P. Stoičevas

21 d. 18 val. - K. Kubilinsko "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ". Rež. - J. Žibūda

21 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

19 d. 18 val. - Vaižganto "NEBYLYS". Rež. - A. Pociūnas

20 d. 18 val. - I. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis

21 d. 12 val. - V. Petkevičiaus "SIEKSNIS SPRINDŽIO VAIKAS". Rež. - V. Jevsejevas (Mažoji salė)

21 d. 18 val. - J. Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež. - V. Kupšys

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
6:19:15 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba