SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-03-19 nr. 606

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Vytautė Markeliūnienė
Įvairialypių sąskambių darna

Muzika 
• Halina Radvilaitė
Variacijos dviem fortepijonams
• Jūratė Vyliūtė
Dienoms ir metams bėgant
• Marius Dagys
Spindesys ir šešėliai
• Ties permainų riba1
• Onutės Narbutaitės simfonijų ciklo premjera Vokietijoje
• Lietuvos EPTA seminaras-konferencija Kaune
• LNSO diriguos Aleksandras Anissimovas
• "Skrajojančio olando" belaukiant
• LTV muzikinės laidos
• KONCERTAI

Dailė 
• Ieva Koncytė
Gabalėlis Ispanijos Lietuvoje
3
• Živilė Ambrasaitė
Scenografo virtuvė
• Goda Giedraitytė
Tapyba šiuolaikiniuose kontekstuose
• Vida Mažrimienė
Pastabos apie užmirštą dailininkę
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• "Keistuolių teatrui" – 158
• Rasa Vasinauskaitė
Tragedijos kasdienybė
5
• Jaunieji kviečia ieškoti pasaulio krašto
• Pjesė trims moterims ir Liudviko lavonui"1
• OKT Teatro dienos reviu
• Pasaulinė teatrų vaikams ir jaunimui diena
• Apdovanojimas teatralams
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Ir vėl karo vėjo nublokšti
• Linas Vildžiūnas
Kino atradimas
• Laima Kreivytė
Gimdymo slėpiniai
• Skirmantas Valiulis
Egzistencija, bet ne ta
1
• Savaitės filmai3
 KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Kinas

KINO REPERTUARAS

kovo 19–28

[skaityti komentarus]

iliustracija
"Ir čia priėjo Poli"

Vilnius

Lietuva

Didžioji salė

19, 20, 22 - 25 d. - Žuviukas Nemo (JAV) - 11.30; 21 d. - 11.15

19 d. - Karmen (Ispanija, D. Britanija, Italija) - 15 val.; 20, 22 - 25 d. - 15.15, 19.15; 21 d. - 19.15

19 d. - Itališkas apiplėšimas (JAV) - 13.15, 17.15; 20 - 25 d. - 13.30, 17.30

20 - 25 d. - Mistinė upė (JAV) - 21. 30

19 d. - festivalis "Trispalvis kinas". Aš esu (rež. R. Lileikis, S. Motiejūnas) - 19 val.

19 d. - "Žiedų valdovo" naktis - 20.30

21 d. - Afrikos šalių kino dienos - 15.30

Salė 88

19 d. - Po 18 metų (Prancūzija) - 13 val.; 20, 21 d. - 13.30, 17.30; 22 - 25 d. - 13.30

19 d. - Suteršta garbė (JAV) - 15, 19 val.; 20, 21 d. - 15.30, 19 val.; 22 - 25 d. - 15.30

19 d. - Egzistencija (rež. G. Beinoriūtė) - 11.45, 21 val.; 20 - 23, 25 d. - 12.15, 21 val.; 24 d. - 12.15; 19 d. - Troleibusų miestas (rež. G. Beinoriūtė) - 12.15, 21.30; 20 - 23, 25 d. - 12.45, 21.30; 24 d. - 12.45

19 d. - festivalis "Trispalvis kinas". Trys dienos (rež. Š. Bartas) - 17 val.

22 - 24 d. - Afrikos šalių kino dienos - 17.30, 19 val.; 25 d. - 17.30, 19.15

Coca-cola Plaza

19 - 25 d. - Brolis lokys (JAV) - 10.30, 12.20, 14.10, 16.10, 18 val.

Ir čia priėjo Poli (JAV) - 10.40, 12.30, 14.20, 16.10, 18, 20, 22 val.

Užmušti karalių (JAV) - 10.40, 14.50, 19.10

Šaltasis kalnas (JAV) - 12.30, 15.50, 19, 22 val.

19 - 24 d. - Gotika (JAV) - 11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 20.10, 22.10; 25 d. - 13.30, 15.40, 17.50, 20.10, 22.10

19 - 23, 25 d. - Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 14.20, 16.50, 19.20, 21.50; 24 d. - 14.20, 16.50, 21.50

19 - 25 d. - Kita lovos pusė (JAV) - 12.40, 17, 21.20

Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 11, 15.10, 19.30

Laiko įkaitai (JAV) - 12.50, 17, 21.30

Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija, Japonija) - 15, 19.20

Smėlio ir rūko namai (JAV) - 12.50, 21 val.

19 - 21 d. - Aleksas ir Ema (JAV) - 10.50, 17.10; 22 - 25 d. - 17.10

19 - 25 d. - Užsičiaupk (Prancūzija) - 15.20, 19.10; Žiedų valdovas: karaliaus sugrįžimas (JAV) - 10.40, 20 val.; Ekstremalus greitis (JAV) - 10.50, 17.40; Tegyvuoja meilė (D. Britanija) - 12.30, 22.10

Forum Cinemas Akropolis

19 - 25 d. - Brolis lokys (JAV) - 10, 11.55, 13.40, 15.30, 17.25

Ir čia priėjo Poli (JAV) - 10.15, 12.05, 13.55, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45

19 - 23, 25 d. - Šaltasis kalnas (JAV) - 10.25, 13.20, 16.15, 19.20, 22.15; 24 d. - 16.15, 19.20, 22.15

Gotika (JAV) - 12.05, 14, 17.40, 19.35, 21.35

Laiko įkaitai (JAV) - 10.10, 12.25, 14.45, 19.30, 21.50

Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 10.35, 14.55, 17 val.

Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 12.30, 19, 21.30

Užsičiaupk (Prancūzija) - 10.15, 14.50, 19.25; Tegyvuoja meilė (D. Britanija) - 12.15, 16.45, 21.20; Ekstremalus greitis (JAV) - 10.25, 15.55

Aleksas ir Ema (JAV) - 10.05, 15.40

Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija, Japonija) - 19.10, 22 val.

Interstella 5555 (Japonija) - 12, 17.30

Prisiminti pavojinga (JAV) - 13.30, 19.05

Smėlio ir rūko namai (JAV) - 17.05

Greiti ir įsiutę 2 (JAV) - 21.25

"Skalvijos" kino centras

19 d. - programa "Kinas apie kiną". "Kiti keliauja žvaigždynais" (rež. A. Tarvydas)

"Praėjusio filmo atminimui" (rež. A. Jevdokimovas, R. Leipus) - 17.15

19 d. - Žemės keleiviai (rež. G. Lukšas) - 19 val.

Ciklas "Gyventi ir mirti Japonijoje"

19 d. - Paskutinis samurajus (rež. E. Zwick, JAV, N. Zelandija, Japonija) - 20.45; 20 - 22, 25 d. - 17 val., 23, 24 d. - 16 val.

20 - 22 d. - Septyni samurajai (rež. A. Kurosawa, Japonija) - 20 val.

23, 24 d. - Legenda apie Narajamą (rež. S. Imamura, Japonija) - 21 val.; 25 d. - 20 val.

23 d. - Lenkų kino vakaras. "Liucija ir jos vaikai" (rež. S. Fabicki) - 19 val.

24 d. - "Itališkos vedybos" (rež. V. De Sica, Prancūzija, Italija) - 19 val.

20 d. - Žaislų istorija (JAV) - 15 val.

21 d. - Žaislų istorija 2 (JAV) - 15 val.

Ozo kino salė

19 d. - Paskutinis tango Paryžiuje (rež. B. Bertolucci) - 18 val.; 20 d. - Pink Floyd - Siena (rež. A. Parker) - 16 val.; 22 d. - Tas niūrus geismo objektas (rež. L. Buńuel) - 18 val.; 23 d. - Moterų miestas (rež. F. Fellini) - 18 val.; 24 d. - Čekistas (rež. A. Rogožkinas) - 18 val.; 25 d. - Nuomininkas (rež. R. Polanski) - 18 val.

Kaunas

Planeta

19 - 25 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 11.30, 13.15, 17.45, 19.30

Šaltasis kalnas (JAV) - 15, 21.15

Senasis trestas

19 - 25 d. - Brolis lokys (JAV) - 11, 12.30, 14 val.; Ekstremalus greitis (JAV) - 17.45;

Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 15.30, 21 val.;

Dozė (JAV) - 19.15

Mažoji salė

19 - 25 d. - Paskutinis samurajus (JAV, N. Zelandija) - 11.15, 21.15; Dozė (JAV) - 15.45; Tegyvuoja meilė (D. Britanija) - 19 val.; Užsičiaupk (Prancūzija) - 17.30;

Ekstremalus greitis (JAV) - 14 val.

Galerijos kinas

20, 21 d. - Kažkur Afrikoje (Vokietija) - 14 val.

Klaipėda

Žemaitija

19 - 25 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 10.15, 15.15, 20 val.; Gotika (JAV) - 11.45, 21.45;

Užmušti karalių (JAV) - 13.30, 18.15; Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 16.45

Mažoji salė

19 - 25 d. - Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 11.30, 21.30; Laiko įkaitai (JAV) - 13, 19.45;

Jonukas ir Grytutė (rež. V. V. Landsbergis) - 14.45; Mano gyvenimo žuvis (JAV) - 16 val.;

Įtariamasis (JAV) - 18 val.

Jūratė ir Kastytis

19 - 25 d. - Žiedų valdovas: karaliaus sugrįžimas (JAV, N. Zelandija) - 14.30, 18 val.

Šiauliai

Saulė

19 - 25 d. - Brolys lokys (JAV) - 11, 12.40

19 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 14.20, 18 val.; 20 - 25 d. - 14.20, 18.15, 20 val.

19 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 20.45; 20 - 25 d. - 16.05, 21.45

Laikas

19 - 25 d. - Vienui vieni (rež. J. Vaitkus) - 12, 13.40, 17.20; Bumeris (Rusija) - 15.20;

Karmen (Italija, D. Britanija, Ispanija) - 19, 21.10

Panevėžys

Garsas

19 - 25 d. - Brolis lokys (JAV) - 10, 11.30, 13 val.

19 d. - Ir čia priėjo Poli (JAV) - 14.45; 20 - 25 d. - 14.45, 18.15, 22 val.

19 - 25 d. - Lietuviškų filmų festivalis "Trispalvis kinas"

20 - 25 d. - Laiko įkaitai (JAV) - 20 val.

Mažoji salė

19 - 25 d. - Lietuviškų filmų festivalis "Trispalvis kinas"

Įtariamasis (JAV) - 14 val.; Karmen (Ispanija, D. Britanija, Italija) - 16 val.; Dogvilis (Danija) - 20 val.

Marijampolė

Spindulys

19 d. - Ekstremalus greitis (JAV) - 15, 20 val.; 20 d. - 13, 15, 17.30, 20 val.; 21 - 24 d. - 15, 17.30, 20 val.; 25 d. - 15, 17.30

21 d. - Dinozauras (JAV) - 13 val.

25 d. - Mylėti(s) smagu (JAV) - 20 val.

Mažoji salė

19, 22 - 25 d. - Bėgimas džiunglėse (JAV) - 15.15, 19.15; 20, 21 d. - 13.15, 15.15, 19.15

19 - 25 d. - Sąžiningas vagis (D.Britanija, Prancūzija) - 17.15

Mažeikiai

Eos

19 - 22, 24 d. - Žiedų valdovas: karaliaus sugrįžimas (JAV, N. Zelandija) - 17 val.; 23,

25 d. - 18.30; 19 - 22, 24 d. - Viso gero, Leninai (Vokietija) - 21 val.; 23, 25 d. - 16 val.; 20, 21 d. - Sinbadas: septynių jūrų legenda (JAV) - 11.30

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 82 iš 82 
6:18:48 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba