SEPTYNIOS MENO DIENOS

2003-03-21 nr. 560

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neris Akelaitienė
Nenurašykite "Hedos Gabler"...

Muzika 
• Skirmantė Valiulytė
Kultūrinės investicijos
3
• Vytautė Markeliūnienė
Nauja programa, naujos įžvalgos
• "Alma mater musicalis" koncerte - Kostas Smoriginas1
• Kongresų rūmuose - Stradivarijaus smuikas1
• Dainos, arijos ir duetai apie meilę1
• Pirmą kartą Lietuvoje
• KONCERTAI

Dailė 
• Skaidra Trilupaitytė
Ribų išsižadėjimas
• Laima Kreivytė
Nesibaigiantis pasakojimas
• Viktoras Liutkus
Paryžiaus aplankas
• Pillė Veljataga
Papuošalai ir fotografijos
• PARODOS1

Literatūra 
• Ineza Janonytė4
• VAKARAI1

Teatras 
• Kultūros ministerijos premijos teatralams
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Ko laukti iš "Vilniaus pavasario"?
1
• Vyliausi, kad kas nors atsitiks1
• Kinas nepasakoja apie ... žmones
• Turiu savo keistenybių1
• Laima Kreivytė
Troleibusų karta
• Karas ir šou
• Katė ir pelė
• Lietuvių dokumentinio kino vakaras
• KINO REPERTUARAS1

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 21-30

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

21 d. 18 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - A. Šulčys

22 d. 18 val. - B. Kutavičiaus "LOKYS". Dir. - M. Staškus

23 d. 18 val. - L.A. Minkaus "DON KICHOTAS". Dir. - J. Aleksa

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

21 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

28, 29 d. 18 val. - PREMJERA! "ROMEO IR DŽULJETA". Choreogr. - A. Cholina

30 d. 12 val. - G. Rodario "ČIPOLINAS". Rež. - E. Jaras

30 d. 18 val. - Moličre`o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

Mažoji salė

30 d. 17 val. - M. Duras "MEILUŽIS"

Vilniaus mažasis teatras

Gedimino pr. 22

21 d. 18 val. - C. Goldoni "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež. - R. Tuminas

22 d. 15 val. Nacionaliniame dramos teatre - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

23 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre - M. Lermontovo "MASKARADAS". Rež. - R. Tuminas

24 d. 18.30 - S. Becketto "BELAUKIANT GODO". Rež. - R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

25 d. 19 val. - S. Kane "GEISMAS". Rež. - P. Laurinkus

Valstybinis jaunimo teatras

22, 30 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

23 d. 12 val. - R. Šerelytės "DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ". Rež. - A. Kudzmanaitė

23 d. 18 val. - S. Parulskio "BARBOROS RADVILAITĖS TESTAMENTAS". Rež. - A. Latėnas, J. Smoriginas

25 d. 19 val. - "BoHema". Rež. ir choreogr. - J. Smoriginas ("Vilniaus baletas")

27 d. 17 val. - PREMJERA! A. Pulkauninko "SKENDUOLIAI". Šoka G. Laurinavičiūtė, A. Pulkauninkas, A. Ptakauskaitė (Salė 99)

27 d. 18 val. - koncertas Tarptautinei teatro dienai

28 d. 18 val. - E. Rostand`o "SIRANO". Rež. - I. Jonynas

Rusų dramos teatras

23 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

23 d. 18 val. - C. Magnier "NEDELSDAMA APSIRENKITE, MADMUAZEL!". Rež. - J. Popovas

27 d. 18 val. - V. Šukšino "IKI TREČIŲJŲ GAIDŽIŲ". Vaidina D. Tamulevičiūtės studentai

"Lėlės" teatras

22 d. 12 val. - J. Kunčino "LUKOŠIUKAS". Rež. ir dail. - A. Mikutis

23 d. 11 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

29, 30 d. 12 val. - PREMJERA! R. Akutagavos "TRYS BRANGENYBĖS". Rež. ir dail. - R. Driežis, komp. - F. Latėnas

Mažoji salė

22 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

23 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. - R. Driežis

29 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

30 d. 14 val. - R. Driežio "SIGUTĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

21, 22 d. 18 val. - PREMJERA! "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež. - A. Giniotis

22 d. 12 val. - "PASAKOS IŠ KEPURĖS"

23 d. 12 val. - "JONAS KAREIVIS". Rež. - A. Giniotis

28, 29 d. 18 val. - Teatro dienos minėjimas

Didysis Vilniaus teatras

A. Jakšto g. 9

28 d. 19 val. - PREMJERA! D. Charmso "J.BAM 5.5". Rež. - A. Nakas, dail. - G. Znamerovskis. Vaidina G. Kuodytė, Š. Puidokas ir kt.

Raganiukės teatras

22 d. 12 val. - "GRAŽUOLĖ IR PABAISA"

23 d. 12 val. - "KAUKIŲ KARNAVALAS"

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

22, 30 d. 12 val. - "LAISVĖS ALĖJA - SEKMADIENIS". Rež. - I. Paliulytė

22 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

23 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

23, 28 d. 18 val. - A. Galino "SORRY". Rež. - V. Dapšys

26 d. 18 val. - "Ar tu prisimeni tą melodiją". Rež. - A. Kurienius

27 d. 18 val. - "Auros" teatro šokio spektaklis

27, 30 d. 18 val. - H. Ibseno "HEDA GABLER". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

Valstybinis muzikinis teatras

21 d. 18 val. - Ch. Gounod "MARGARITA". Dir. - J. Geniušas

22 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

23 d. 12 val. - S. Prokofjevo "PELENĖ". Dir. - V. Visockis

23 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE". Dir. - J. Geniušas

26 d. 18 val. - "ORFĖJAS TRAVIATOS BALIUJE, ARBA TRAVIATA PRAGARE"

27 d. 12 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

28 d. 18 val. - P. Abrahamo "VIKTORIJA". Dir. - J. Vilnonis

Jaunimo kamerinis teatras

21 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

22 d. 18 val. - J. Anouilh`o "ORKESTRAS

23 d. 18 val. - J. Glowackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

26 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež. - S. Rubinovas

27 d. 19 val. - "Mažųjų teatrų didelė šventė"

Kauno mažasis teatras

23 d. 12 val. - "PASAKAITĖS IŠ SKRYNAITĖS"

Lėlių teatras

22 d. 12 val. - "STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS". Rež. - A. Stankevičius

23 d. 12 val. - O. Žiugždos "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

23 d. 13 val. - J. Januškevičiūtės "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež. - J. Januškevičiūtė

25 d. 16 val. - PREMJERA! "JUODI BATELIAI". Rež. - L. Adomaitienė

Klaipėda

Dramos teatras

22 d. 18 val. - F. Molnaro "LILIJOMAS". Rež. - P. Gaidys

23 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - B. Gražys

23 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS". Rež. - A. Giniotis

28 d. 18 val. - Teatro dienai skirtas koncertas

Mažoji scena

22 d. 12 val. - S. Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - V. Mazūras

27 d. 18 val. - "HALLO, LEMON!" (pagal A. Baricco "Novečentą"). Rež. - A. Lebeliūnas

Šiauliai

Dramos teatras

21 d. 18 val. - T. Ratigano "DAMA BE KAMELIJŲ". Rež. - R. Atkočiūnas

22 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

23 d. 12 val. - L. Ustinovo "MIESTAS BE MEILĖS". Rež. - N. Mirončikaitė

23 d. 18 val. - I. Ilfo, J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys

26 d. 19 val. - Teatro dienai skirtas koncertas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Valstybinių teatrų festivalis

21 d. 11 ir 13 val. - "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė (Vilniaus "Lėlės" teatras)

22 d. 18 val. - Moličre`o "ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APKVAILINTAS VYRAS". Rež. - J. Popovas (Rusų dramos teatras)

23 d. 18 val. - J. Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež. - J. Vaitkus (Nacionalinis dramos teatras)

23 d. 12 val. - V. Rabadano "MAŽOJI FĖJA". Rež. - S. Železkinas (Panevėžio lėlių "Vežimo" teatras)

27 d. 18 val. - Tarptautinė teatro diena

Alytaus miesto teatras

22 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

27 d. 18 val. - J. Grušo "BEATRIČE, BĖK". Rež. - D. Kimantaitė

28 d. 18 val. - D. Kazragytės benefisas

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

25 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI". Rež. - D. Tamulevičiūtė (Valstybinis Jaunimo teatras)

28, 29 d. 18 val. - PREMJERA! E. Labiche "ANTAUSIS". Rež. - R. Kučiauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
6:16:13 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba