SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-04-20 nr. 752

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Jūratė Vyliūtė
Tikrai gimusi balandžio 14-ąją
6
• Gerbiami skaitytojai,

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Taurios muzikos tėkmė
2
• Živilė Ramoškaitė
Išskirtinės Mozarto ir Schuberto interpretacijos
3
• Rasa Vilimaitė
Nakties muzika
7
• Ona Narbutienė
Kūryboje svarbiausia individualumas
• Vincės Jonušaitės-Zaunienės konkursas1
• KONCERTAI

Dailė 
• Miglė Užkurnytė
Tapybos valandos
• Emilija Budrecka
Skaitmeninis retro?
16
• Ona Mažeikienė
Senoji Lietuva
1
 PARODOS

Fotografija 
• Perkurta realybė tikresnė

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• „Poetė“ Dramos teatre
• SPEKTAKLIAI

Šokis 
• Rūta Šalnaitė
Realus žmogus ir jo įvaizdis

Kinas 
• Kino tikslas – sapnų tyrinėjimas
• Vilnius yra matrica?
• Naujas festivalis „Ad hoc“
• Kvapovaizdis
• Filmas „Pakūta mano meilė“ – „Skalvijoje“
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Lietaus miestas
• Geriausi visuomenės pasiūlyti projektai
• Parodą kuruoti kviečiamas Picasso muziejaus direktorius3

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

PARODOS

balandžio 20–29

[skaityti komentarus]

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

iki 26 d. — 13-oji Vilniaus tapybos trienalė „Dialogai“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailės (XVI—XX a. pr.) ekspozicija

Paroda „Kultūros istorikui ir kolekcininkui Edmundui Laucevičiui — 100“

Prano Domšaičio kūrinių paroda „Amžinieji keleiviai“

Mstislavo Dobužinskio piešinių paroda

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI—XVIII a.) portretų ekspozicija

Kajetono Sklėriaus kūrybos paroda „Iš klajonių“

Vytauto Kazimiero Jonyno jubiliejinė paroda „Pasaulio meno kryžkelėse“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Profesionaliosios sakralinės dailės (XV—XIX a.) ekspozicija

Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII—XX a.) ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII—XX a. pr.) ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Atkuriamiems valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių paroda

Paroda „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda

Paroda „Valstybės saugumas — Vokietijos vieningosios socialistų partijos (VVSP) diktatūros garantas“

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį—šeštadienį 10—16 val. iš anksto susitarus tel. 279 1644)

LDS galerija „Arka“

Aušros vartų g. 7

Elvyros Kairiūkštytės (1950—2006) kūrybos paroda „Deginantis gyvenimo artumas“

Rimutės Kriukelytės (1950—2005) keramika

„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

iki 24 d. — Vyganto Paukštės tapybos paroda „Keturkampiai“

„Vartų“ galerija

Vilniaus g. 39

Paroda „Europos kryžkelės — būties pėdsakai“ iš ciklo „Svečiai Europos kultūros sostinėje 2009“

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 21 d. — Vyganto Paukštės piešiniai

nuo 24 d. — Lidos Dubauskienės estampų paroda „taškas ir kambarys“

„Akademijos“ galerija

Pilies g. 44 / Latako g. 2

nuo 23 d. — Elvyros Kairiūkštytės estampų ir piešinių paroda

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki 29 d. — Vidos Sevrukienės paroda „Daugiakalbės tylos“

Vilniaus menininkų klubo „Plekšnė“ paroda

nuo 24 d. — Justino Vaitiekūno paroda „Globus“ (iš ciklo „Naujas 2007“)

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

Vincent’o Debanne’o (Prancūzija) paroda „Tyli dauguma“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 30 d. — „Čekų spaudos fotografija 2006“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

iki 22 d. — Vyganto Paukštės tapyba

Galerija „Maldis“

J. Basanavičiaus g. 4

Šarūno Saukos darbų paroda

Grafienės Umiastovskos rūmai

Trakų g. 2/24

Agnus Elegro-Vytauto Pečiukonio paroda

Savicko paveikslų galerija

Vilniaus g. 14

Paroda „Augustinas Savickas, Raimondas Savickas ir Savicko dailės mokykla“

Galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Nomedos Marčėnaitės ir Mariaus Jonučio paroda „Labas“

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Šv. Jono g. 11

Jono Kazlausko atminimui skirta fotografijų paroda „Susitikimas su Šiaure“

Parlamento galerija

Gedimino pr. 53

Tauragės fotomenininkų paroda „Čikaga x 3“

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28

iki 26 d. — Eglės Karosienės tapybos darbų paroda „Pavasariniai žiedai“

Dailės galerija „Dalia“

Žirmūnų g. 70

Rasos Noreikaitės-Miliūnienės tapyba

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Jūratės Stauskaitės paroda „Piešiniai“

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

nuo 20 d. — Ievos Skauronės paroda

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Skulptoriaus Gedimino Jokūbonio (1927—2006) 80-osioms gimimo metinėms

Architekto Eduardo Chlomausko piešinių paroda „Groteskai“

„Bažnytinės cenzūros draudžiamos knygos“

iki 22 d. — Vytauto Kazimiero Jonyno 100-osioms gimimo metinėms

nuo 23 d. — paroda „Peterburgo–Varšuvos geležinkelio tiltai ir apylinkės 1861 m. austrų fotografo Antono Rohrbacho nuotraukose“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Živilės Vasiliauskienės ir Romantės Ušpalienės paroda „Prabudimas“

„ARTima“ galerija

Totorių g. 3

iki 28 d. — Elenos Griščenko ir Evos Viverės (Latvija) tapybos paroda „Shame“

„Kvadrato“ lauko galerija

Gedimino pr. 13

Vytauto Valiušio juodoji keramika

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

Pilies g. 40

iki 29 d. — Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų bei moksleivių namų piešinių paroda

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

iki 22 d. — Mirandos Bodtker kūrybos paroda

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

nuo 24 d. — paroda „Pasaulis pagal V. Igną. Dovanoti kūriniai“

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Mildos Mildažytės-Kulikauskienės paroda

„Meno parkas“

Rotušės a. 27

nuo 20 d. — projekto „Meno linija: Kaunas — Krokuva“ paroda

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Vytauto Kazimiero Jonyno 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Bičiulystės pėdsakais“

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Kauno keramikų paroda „Pavasaris“

Grafikos galerija

Zamenhofo / Kurpių g.13

Guntaro Sietinio paroda „Mecotintos“

Kauno menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

iki 27 d. — Kauno klubo „Skiaučių menas“ paroda

Galerija „Aukso pjūvis“

Donelaičio g. 62 / Putvinskio g. 53

Mariaus Danio grafika

„F galerija“

Aušros g. 6

Geoffroy Mathieu (Prancūzija) fotoparoda „Plonas tikrovės sluoksnelis“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Paroda „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“

iki 25 d. — tarptautinė kaligrafijos ir tipografijos paroda „Savos raidės“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

Paroda „Pasienio horizontai“

iki 22 d. — Antano Sutkaus fotografijų paroda „Kasdienybės archyvai“

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10

iki 25 d. — Sarkiso Gogoriano tapyba

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

VDA Telšių dailės fakulteto metalo plastikos katedros studentų darbų paroda „Pavasario nuotaikos“

ŠU audiovizualinio meno katedros studentų fotografijos paroda „Tylos įspūdžiai“

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

Aleksandro Dapkevičiaus paroda

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

Lionės Grigaliūnaitės tapyba

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki 21 d. — tautodailės paroda „Gyvosios tradicijos plėtra“

Eligijaus Zickio ir Almos Stulgienės darbų paroda

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Jelgavos dailininkų darbų paroda 

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

iki 25 d. — Anetos Grabauskaitės tapyba

iki 26 d. — Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės tekstilė

Panevėžys

G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Respublikos g. 14

Paroda „Skaitmeninė grafika 2007“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Antano Žmuidzinavičiaus peizažų paroda

Galerija „Sofa“

Vilniaus al. 10

iki 28 d. — Editos Matulionytės tapybos darbų paroda „Iš tamsos į šviesą“

Kėdainiai

J. Monkutės-Marks muziejus

J. Basanavičiaus g. 45

iki 28 d. — Stefanijos Katkevičienės ir Petronėlės Gerlikienės paroda „Regėjimai“

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
6:14:44 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba