SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-06-03 nr. 664

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Vika Ryžovaitė
Angelariumas
23

Muzika 
• Pasaulio garsenybės Vilniaus festivalyje1
• Apie nepakitusį vandenį ir saulėgrąžas savo balsu6
• Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos koncertas8
• Sudegė Čiurlionio muzikos šviesoje1
• Algimantui Mackevičiui atminti2
• KONCERTAI

Dailė 
• Skirmantas Valiulis
Artėjanti Japonija
1
• Menininkų namas Europos parke
• Lina Jakeliūnaitė
Savęs identifikacija
• Elena Černiauskaitė
Mažoji Venecija prie Nemuno
4
• 51-oji Venecijos bienalė8
 PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI2

Teatras 
• Vita Mozūraitė
Saldi kaip spalvota karamelė
5
• Daiva Šabasevičienė
Nekaltos mirties akivaizdoje
1
• Rasa Vasinauskaitė
Kinas pagal Crimpą
• Japonų No teatras Vilniuje3
• Nai-Ni Chen šokio trupės gastrolės
• "Madagaskaras" – Torūnės festivalio favoritas
• SPEKTAKLIAI1

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Rodriguezas mėgsta tris
• Literatūrinė "amžiaus sutartis"1
• Gangsteris admirolas
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Sinefilai renkasi filmus3

Anonsai 
• SANTAROS-ŠVIESOS KONFERENCIJOS PROGRAMA5

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

PARODOS

birželio 3–12

[skaityti komentarus]

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

iki 8 d. - paroda "Populizmas"

iki 4 d. - "Emisija 2005": Audriaus Novicko paroda "Brastos"

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Lietuvos dailės (XVI - XX a. pr.) ekspozicija

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Tarptautinė fotografijų paroda "Hola, Espana! XIX a. Ispanijos fotografijos"

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI - XVIII a.) portretų ekspozicija

iki 12 d. - Igorio Piekuro retrospektyvinė paroda "Savitumo paieškos"

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Sakralinio lietuvių liaudies meno ekspozicija

Profesionaliosios sakralinės dailės ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų radiniai"

"Lietuvos bažnytinė tekstilė"

Paroda "Baltijos šalių sentikių kultūra: ikonos, knygos ir bažnytinio giedojimo tradicijos"

Paroda "Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams"

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvių etninės kultūros ekspozicija

Paroda "Monikai Bičiūnienei - 95"

"Lietuva ir Napoleonas"

Baltų archeologijos paroda "Žiemgaliai"

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

"Lietuvos proistorė"

Signatarų namai

Pilies g. 26

Vasario 16-osios akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį - šeštadienį 10 - 16 val. iš anksto susitarus tel. 2791644)

LDS galerija "Arka"

Aušros Vartų g. 7

Irmos Balakauskaitės skulptūrų paroda "Stovintys"

nuo 3 d. - grupės "Aqua 12" akvarelės paroda "Vandens pasas"

"Lietuvos aido" galerija

Žemaitijos g. 11

Raimundo Sližio tapyba

LDS galerija "Kairė–dešinė"

Latako g. 3

iki 11 d. - Berndo Reicherto (Belgija) medžio raižinių ir ofortų paroda "Minties peizažai"

Alfonso Čepausko tapybos ir piešinių paroda "Kelionė per atminties erdvę"

"Akademijos" galerija

Pilies g. 44/Latako g. 2

Vlado Oržekausko kompiuterinės grafikos paroda "Mandala"

Zitos Kazėnienės tekstilė

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki 12 d. - Andriaus Zakarausko tapybos paroda "Kliovas"

Vaido Rasiukevičiaus tapybos paroda "Sąmonė ir atmintis"

Dariaus Subačiaus tapybos paroda "Fragmentai iš "Meilės laivo"

Sauliaus Ketlerio tapybos paroda "Vieno žmogaus gyvenimas"

Domo Noreikos piešinių paroda "60 gr"

"Vartų" galerija

Vilniaus g. 39

"Vartų" vasara (tapyba, grafika, skulptūra)

Vilniaus fotografijos galerija

Didžioji g. 19

Elinoros Carucci fotoparoda "Šeima"

"Prospekto" fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Vytauto V. Stanionio fotoparoda "Lietuva. Atsisveikinimo vaizdai"

Taikomosios dailės galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

iki 9 d. - M. Montessori mokyklos moksleivių dailės darbų paroda

Galerija "Maldis"

J. Basanavičiaus g. 4

Lino Katino tapybos paroda "Nei žingsnio atgal"

Galerija "Vitražo manufaktūra"

Stiklių g. 6

Vytauto Janulionio personalinė paroda "Šviesa šiapus ir anapus stiklo"

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Paroda "Lietuvos meistrų muzikos instrumentai"

Užupio galerija

Užupio g. 3 - 1

Šarūnės Vaitkutės ir Dainiaus Narkaus juvelyrikos paroda "Fragmentai"

Savicko paveikslų galerija

Vilniaus g. 14

Augustino Savicko ir Raimondo Savicko kūrinių ekspozicija

Galerija "Meno niša"

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki 11 d. - Jurgos Ivanauskaitės paroda "Angelariumas"

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Šv. Jono g. 11

Vilniaus knygrišių gildijos paroda, skirta meninės knygrišystės pradininko Tado Lomsargio 100-osioms gimimo metinėms

Parlamento galerija

Gedimino pr. 53

Liudo Truikio 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda "Vizija: menų sintezės link"

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28

Simono Skrabulio tapyba

Dailės galerija "Dalia"

Žirmūnų g. 70

Gytenio Umbraso kūrybos ir Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos studentų paroda "Smėlis"

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Rasos Arbaitės fotoparoda "Tėvų žemė - Lietuva"

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39

Vaikų žemėlapio konkurso paroda "Daug šalių, vienas pasaulis"

Italų institutas

Universiteto g. 4

Vittorio Valentini fotoparoda "Tylos spalvos" (Bolonijos kapinių nuotraukos)

Senamiesčio jaunųjų menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Paroda "Du arba veidrodis"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Paroda "UNESCO ir pasaulio paveldas Lietuvoje"

Paroda "Laiškai gimtinei"

"Don Kichoto motyvai ekslibrise"

Alinos Orlovos piešiniai akvarele, tušu, guašu

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Onos Pajedaitės fotoportretų paroda "Lietuvos moterys"

iki 10 d. - Rimo Vilavičiaus fotoparoda "Jaunimo linksmybės"

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Manto Maziliausko tapyba

Jeruzalės galerija

Ateities g. 1F

Arūno Urniežiaus tapybos darbų paroda "Penkios istorijos"

"Skalvijos" kino centras

A. Goštauto g. 2/15

Juozo Valiušaičio fotografijų paroda "Kijevo auksas, rūdys ir liepsnojantis Ruduo..."

Valstybinis Jaunimo teatras

Arklių g. 5

Edvardo Rimkaus piešinių paroda "Veidrodžio monados"

Justino Vėbros ofortų, piešinių, grafikos paroda "Jie"

Irmos Leščinskaitės tapybos paroda "Tatuiruota abstrakcija"

Studija-galerija "D’Arijaus papuošalai"

Dominikonų g. 7/20

Pranciškaus Gerliko tapybos darbų paroda "Pasižmonėkime"

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Paroda "Senoji Lietuvos kryždirbystė"

Paroda "XIX a. pab. - XX a. I p. Lietuvos ir lietuvių dailė"

Paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Audriaus Vaclovo Plioplio (JAV) kūrybos paroda "Simfoninės mintys"

Romualdo Čarnos kūrybos paroda "Kelionė tęsiasi"

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Silvio Vigliaturo (Italija) stiklo skulptūrų paroda "Stebuklinga skaidrumo

alchemija"

"Meno parkas"

Rotušės a. 27

iki 12 d. - Vilmanto Marcinkevičiaus bei Sauliaus Vaitiekūno kūrybos paroda

Fujifilm" fotografijos galerija

Rotušės a. 1

Tokijo tarptautinės fotografijos grupės (TIPG) fotografijų paroda

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga ,,Išėję sugrįžti"

"Antanui Baranauskui - 170"

"Iškylantis į amžinumą" (Ričardui Mikutavičiui - 70)

"Štai - durys į uždraustą kambarį" (Nijolei Miliauskaitei 55)

"Tiltai tarp literatūrų: vertimai"

Nijolės Miliauskaitės ir Vytauto Bložės fotografijos

Kauno menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Vladimiro Beresniovo karikatūrų paroda

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

G. Spilgies (Vokietija) tapyba, grafika, fotografija

Kauno gubernijos atvirukai

Logotipų konkursas-paroda "Eurobiblioteka - iš čia kylama į žvaigždes"

Klaipėda

Paveikslų galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

Paroda "Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai"

Respublikinio moksleivių meninių projektų konkurso "Knyga" paroda

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kursiniai ir diplominiai darbai

nuo 10 d. - tapybos projektas "Realybė x abstrakte"

Baroti galerija

Aukštoji g. 3, 3A

iki 9 d. - Sauliaus Kirvelos fotografijų paroda "Šviesa tyloje"

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10

iki 9 d. - LDS Panevėžio skyriaus paroda "Panevėžys - Klaipėda"

Viešbutis "Navalis"

H. Manto g. 23

Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkų projektas "Spalvos formatas"

Andruso Joonaso (Estija) tapyba

Šiauliai

Galerija "Laiptai"

Žemaitės g. 83

Kornelijaus Užuoto tapybos darbų paroda "Mes pažįstami?"

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki 11 d. - "Privati teritorija (artėjanti ir tolstanti)": Martinas Jankus (tapyba), Eimantas Ludavičius (piešiniai), Audrius Janušonis (skulptūra)

Ryto Jurgelio ir Ryčio Martinionio tapybos paroda

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

iki 11 d. - Giedriaus Šiukščiaus paroda "Neesminės direktyvos: marionečių teatras"

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

Grzegorzo Dobiesławo Mazureko (Lenkija) grafikos darbų paroda

iki 8 d. - Rasos Grebenkovaitės tapybos darbų paroda "DJ Meskis"

Meno galerija "Akis"

Vytauto g. 133

Virginijos Giniotytės odos darbų paroda "Daiktai su paslaptim"

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Paroda "Panevėžio dailės dienos 2005"

J. Miltinio palikimo studijų centras

Algirdo g. 54 - 19

Paroda "Vaclovui Blėdžiui - 85"

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

Paroda "Iš Baltijos šalių studentų dainų švenčių "Gaudeamus" istorijos"

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 12 d. - Reginos Šulskytės fotografijų paroda "Miegamajame"

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Vidos Krištolaitytės piešinių paroda "Vidos žmonės"

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Ekspozicija "Natūralus ir istorinis gintaras"

Savicko paveikslų galerija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 13

nuo 4 d. - tapybos ir grafikos paroda "Vasara. Palanga-2005"

Nida

Savicko paveikslų galerija

Kopų g. 2/ Taikos g. 17

nuo 3 d. - "Vasaros kolekcija - Nida 2005" (tapyba, grafika)

Juodkrantė

Parodų namai

L. Rėzos g. 8

nuo 4 d. - Audriaus Janušonio keramikos paroda "Perteklius"

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko paroda "Juodkrantės vaizdai" (akvarelės, piešiniai, tapyba)

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Vytauto Švarlio vitražų ir projektų paroda

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

Ukmergės fotomenininkų paroda

Alytus

Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Sudvajų g. 15

nuo 10 d. - dokumentų ir fotografijų paroda " Alytaus parkai: gamtos oazės, sukurtos žmogaus rankų"

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 86 iš 86 
6:14:08 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba