SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-11-30 nr. 779

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Apie dailę ir pinigus rašyti reikia!29

Muzika 
• Rasa Vilimaitė
Lotosas ir Mažasis Princas. Kitaip
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Ketvirtasais rečitalis
6
• Sukurti naują skambesio pasaulį2
• Aušra Motuzienė
Muzikos didybė
2
• Rita Nomicaitė
Matematika ir lyrika
9
• Skambėjo Algimanto Bražinsko dainos
• Rio de Žaneire – solistė iš Lietuvos3
• Vilniuje – „Užburtoji fleita“
 KONCERTAI

Dailė 
• Povilas Vaitkevičius
Fluxus, muzika ir revoliucijos
8
• Neringa Černiauskaitė
Atostogos kaip menas
15
• PARODOS

Fotografija 
• Ieva Mazūraitė
Svarbi, bet netausojama

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Teatras su senomis tradicijomis
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kas nebijo grėblio?
• Gyvenimas rašo įdomiausius scenarijus
• Kino žaidimai
• Balkanai pirtyje4
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pastebėjimai 
• Paulina Pukytė
Vilnius, Goštauto gatvė
5

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Muzika

KONCERTAI

lapkričio 30–gruodžio 9

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinė filharmonija

30, XII. 1 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — N. Rimskio-Korsakovo opera „Snieguolė“ (Maskvos valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos Operos teatras). Atlikėjai tarptautinių konkursų laureatai, studentai, aspirantai, absolventai, konservatorijos profesoriai. Muzikinis vad. ir dir. — A. Jakupovas, režisierius statytojas — B. Persijanovas

30 d. 18 val. Šiaulių filharmonijoje, XII. 2 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — M. Švėgžda von Bekkeris (smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas). Programoje F. Schuberto kūriniai

XII. 1 d. 16 val. Vilkijos A. ir J. Juškų kraštotyros muziejuje — S. Trimakaitė (sopranas), I. Andriūnas (birbynė). Programoje B. Kutavičiaus, Š. Nako, V. Germanavičiaus, O. Messiaeno, F. Poulenco ir kt. kūriniai

2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — A. Anusausko džiazo kvartetas

2 d. 13 val. Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje — ansamblis „Musica humana“. Solistai M. Zimkus (tenoras), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus). Programoje W.A. Mozarto, A. Corelli, J.S. Bacho ir kt. kūriniai

2 d. 16 val. Panevėžio dailės galerijoje — S. Trimakaitė (sopranas), A. Staškus (fortepijonas). Programoje C. Debussy, H. Wolfo, L. van Beethoveno, V. Germanavičiaus, Š. Nako kūriniai

5 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre, 7 d. 17 val. Jonavos kultūros centre — Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistė R. Maciūtė (sopranas). Programoje L. van Beethoveno, J. Brahmso, M. Ravelio ir kt. kūriniai

6 d. 18 val., 9 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — Premjera! Miuziklas „Kirvirsavero saloj…“. Scenarijaus aut. — V. Palčinskaitė, komp. — G. Kuprevičius, dail. — N. Gultiajeva, rež. — R. Kudzmanaitė, Lietuvos kamerinis orkestras, „Ąžuoliuko“ choro grupė. Dir. — M. Pitrėnas

8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — kompozitoriaus O. Balakausko 70-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Dir. — J. Domarkas. Programoje O. Balakausko kūriniai

9 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — A. Krikščiūnaitė (sopranas), Čiurlionio kvartetas, Kauno styginių kvartetas, A. Kisieliūtė (fortepijonas), J. Daunytė (arfa). Programoje O. Respighi, E. Kim, V. Bartulio, H. Berliozo kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai

XII. 2, 4, 5, 7, 8, 9 d. 19 val. — PREMJERA! W.A. Mozarto opera „UŽBURTOJI FLEITA“. Dir. — G. Rinkevičius, rež. — D. Ibelhauptaitė, scenogr. — D. Birdas, kostiumų dail. — J. Statkevičius, šviesų dail. — P. Mumfordas, choreogr. — J. Sodytė. Solistai E. Montvidas, K. Alčauskis, A. Grigorian, J. Gedmintaitė, L. Pautienius, D. Stumbras, E. Dauskurdis, H. Wolf, S. Janušaitė, I. Prudnikovaitė, L. Bendžiūnaitė, A. Malikėnas, R. Karpis, A. Raulynaitis. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choras

Muzikų rėmimo fondas

5 d. 18 val. S. Vainiūno namuose — J. Vilienė, D. Matulienė ir L. Mažulytė. Dalyvaus aktorius V. Jevsejevas. Programoje L. van Beethoveno, F. Schuberto, V.V. Barkausko ir kt. kūriniai

2 d. 12 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje — Pasaulinės žmonių su negalia dienos paminėjimo šventė „Esame drauge“. Dalyvauja V. Juozapaitis (baritonas), V. Bagdonas (bosas), O. Matusevičiūtė (sopranas), J. Vizbaraitė (sopranas), J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), E. Chrebtovas (bosas), J. Pažarauskas (fortepijonas), vokaliniai ansambliai „Eglė“, „Credo“, pianistai L. Richterytė, A. Juozauskaitė, I. Kononova, R. Krikščiūnaitė, L. Giedraitytė, D. Bagdonaitė ir kt.

3 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje — Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 75-mečiui. LMTA pedagogai V. Prudnikovas (bosas), S. Stonytė (sopranas), B. Vainiūnaitė (fortepijonas), J. Karnavičius (fortepijonas), akordeonų duetas: E. Gabnys ir G. Savkovvas, N. Ralytė (fortepijonas)

9 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje — V. Noreika, J. Kazakevičiūtė (vargonai), V. Mončytė (sopranas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

XII. 1 d. 17 val. — D. Geringas (violončelė, Vokietija), Muzikos ir teatro akademijos studentų simfoninis orkestras (vad. — R. Šervenikas)

Taikomosios dailės muziejus

3 d. 18 val. — Ž. Karkauskaitė ir Valstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje F. Chopino, S. Moniuszkos kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

XII. 3 d. 19 val. — V. Bartulio opera „Pas de deux“. Rež. ir dail. — J. Arčikauskas. Atlieka A. Paškonytė, E. Jaras, V. Bartulis. Dir. — D. Katkus

Šv. Jonų bažnyčia

XII. 1 d. 18 val. — V. Maščinskaitė (sopranas), A. Kalinovas (tenoras), G. Petrauskaitė (vargonai). Programoje G. Caccini, J.S. Bacho, C. Francko, G. Verdi ir kt. kūriniai

8 d. 18 val. — koncertas „Jau greit sulauksim Kalėdų šventų...“. Dainuoja Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ (meno vad. — P. Vailionis) jaunučių ir trečios klasės chorai (vad. A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė ir D. Mickevičiūtė)

Šv. Kazimiero bažnyčia

2 d. 13 val. — choras „Liepos“ (vad. ir dir. — A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė), vargonuoja A. Telksnytė

Vilniaus paveikslų galerija

Fortepijoninės muzikos ciklas „Jaunosios kartos interpretacijos“

30 d. 18 val. — I. Vyšniauskaitė ir D. Bagdonaitė

7 d. 18 val. — M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai A. Kolpakovaitė, P. Matuzas, S.M. Kavaliūnaitė ir S. Šerkšnytė

Kaunas

Kauno filharmonija

30 d. 18 val. Kauno kultūros centre — J. Kačinsko operos „Juodas laivas“ premjera. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. — M. Pitrėnas), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. — P. Bingelis), solistai. Dir. — P. Bingelis

4 d. 18 val. Mykolo Žilinsko dailės galerijoje — solistės K. Jaskytė (fortepijonas), V. Mažulytė (fortepijonas). Programoje C. Debussy, J. Brahmso, F. Liszto kūriniai

8 d. 17 val. M. Žilinsko dailės galerijoje — Čiurlionio kvartetas, Kauno styginių kvartetas. Dalyvauja A. Krikščiūnaitė (sopranas), J. Daunytė (arfa), A. Kisieliūtė (fortepijonas). Programoje D. Fauré, V. Bartulio ir kt. kūriniai

Klaipėda

Koncertų salė

30 d. 18 val. — „Naujasis Vilniaus trio“: A. Taločka (klarnetas), A. Strimaitis (smuikas), R. Mikelaitytė (fortepijonas). Dalyvauja A. Ramanauskaitė ir P. Tamolė (šokėjai, aktoriai). Choreografė — E. Stundytė. Programoje D. Milhaud, I. Stravinskio, G. Kuprevičius, Z. Bružaitės kūriniai

XII. 5 d. 18 val. — V. Juozapaitis (baritonas), P. Geniušas (fortepijonas), L. Rimša (kompozitorius), video — D. Katinas ir R. Sakalauskas. Programoje M. Ravelio, G. Mahlerio, L. Rimšos kūriniai

7 d. 18 val. — V. Palčinskaitės, G. Kuprevičiaus miuziklas „Kirvirsavero saloj…“

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
6:11:21 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba