SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-11-30 nr. 779

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Apie dailę ir pinigus rašyti reikia!29

Muzika 
• Rasa Vilimaitė
Lotosas ir Mažasis Princas. Kitaip
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Ketvirtasais rečitalis
6
• Sukurti naują skambesio pasaulį2
• Aušra Motuzienė
Muzikos didybė
2
• Rita Nomicaitė
Matematika ir lyrika
9
• Skambėjo Algimanto Bražinsko dainos
• Rio de Žaneire – solistė iš Lietuvos3
• Vilniuje – „Užburtoji fleita“
• KONCERTAI

Dailė 
• Povilas Vaitkevičius
Fluxus, muzika ir revoliucijos
8
• Neringa Černiauskaitė
Atostogos kaip menas
15
• PARODOS

Fotografija 
• Ieva Mazūraitė
Svarbi, bet netausojama

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Teatras su senomis tradicijomis
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kas nebijo grėblio?
• Gyvenimas rašo įdomiausius scenarijus
• Kino žaidimai
• Balkanai pirtyje4
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pastebėjimai 
• Paulina Pukytė
Vilnius, Goštauto gatvė
5

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 30–gruodžio 9

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

30 d. 18.30 — G. Verdi „AIDA“. Dir. — M. Staškus

1 d. 18.30 — Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. — M. Staškus

2 d. 15 val. — L. Vilkončiaus „PITERIS PENAS“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

3 d. 18.30 — Arturo Sandoval (JAV, Kuba)

5 d. 18.30 — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

6 d. 18.30 — J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus

7 d. 18.30 — L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. — V. Viržonis

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

XII. 1 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

2 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. — S. Mykolaitis

2 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. — K. Kymantaitė

6 d. 18 val. — G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. — J. Vaitkus

Mažoji salė

30 d. 18 val. — „ANTIGONĖ“ (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

XII. 1 d. 16 val. — M. Duras „MEILUŽIS“. (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

7, 8 d. 19 val. — PREMJERA! M. F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

30, XII. 7 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

XII. 1 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

2 d. 14 val. — PREMJERA! Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. — P. Ignatavičius

4 d. 18.30, 9 d. 12 val. — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

5 d. 18.30 — A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. — R. Tuminas

6 d. 18.30 val. — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

OKT / Vilniaus miesto teatras

XII. 3, 4 d. 19 val. LNDT Didžiojoje salėje — W. Shakespeare‘o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. — O. Koršunovas

7, 8 d. 19 val. „Domino“ teatre — brolių Presniakovų „VAIDINANT AUKĄ“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

30, XII. 4, 12 d. 18 val. — P.E. Landi „STRIP MAN SHOW — VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — P.E. Landi

XII. 1, 2 d. 18 val. — X. Durringer „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež. — I. Jonynas

2, 8 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

6 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

7 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

Lietuvos rusų dramos teatras

30 d. 18 val. — PREMJERA! E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. — S. Račkys

XII. 1 d. 18 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“ Rež. — E. Murašovas

2 d. 12 val. — A. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež. — J. Popovas

2 d. 18 val. — R. Cooney „NR.13“. Rež. — E. Murašovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

XII. 1 d. 12 val. — „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

2 d. 12 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. ir dail. — V. Mazūras

Mažoji salė

XII. 1 d. 14 val. — „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

2 d. 12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

7 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

Keistuolių teatras

30 d. 19 val. — „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI“. Rež. — A. Giniotis

Anželikos Cholinos šokio teatras

XII. 2 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre, 3 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre — „ZMONES:)“. Choreogr. — A. Cholina

Ramūno ateljė

XII. 4 d. 19 val. — A. Camus „KRYTIS“. Rež. — R. Abukevičius

6 d. 19 val. — M. Duras „MEILĖS NEGALI PRISIMINTI“. Rež. — R. Abukevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

30, XII. 1, 9 d. 17 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

1, 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — M.-F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

2 d. 17 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas.

6 d. 18 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. — V. Lencevičius.

Kauno valstybinis muzikinis teatras

XII. d. 1 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas

2 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. — V. Visockis

2 d. 18 val. — G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. — J. Janulevičius

3 d. 18 val. — 7-ojo tarptautinio jaunųjų talentų konkurso „Kaunas Talent 2007“ laureatų ir diplomantų koncertas

4 d. 18 val. — valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertas „Kur bakūžė samanota“

8 d. 19 val. — „Vilhelmas Čepinskis ir draugai“. Programoje dalyvauja: V. Čepinskis, P. Geniušas, E. Špokaitė, G. Gedvilaitė, I. Jankauskaitė, M. Bačkus, A. Raktickaja (Moldova). Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

30 d. 18 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

XII. 1 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

2 d. 18 val. — C. Freschet „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. — S. Rubinovas

6 d. 18 val. — „Parnaso klubas“. L. Kiseliovo monoopera „Nepažįstamosios laiškas“. Dalyvauja S. Martinaitytė ir A. Eitmanavičiūtė

Kauno valstybinis lėlių teatras

XII. 1 d. 12 val. — „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. — A. Stankevičius

2 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

30 d. 18.30 — W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Muzikinis vad. ir dir. — S. Domarkas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

XII. 1 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

2 d. 12 val. — „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež. — N. Mirončikaitė

2 d. 18 val. — E.M. Remargue’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė

7 d. 18 val. — A. Juozaičio „SALOMĖJA“. Rež. — A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

XII. 1 d. 18 val. — A. Cagarelis „CHANUMA“. Rež. — R. Teresas

2 d. 12 val. — W. Hauffo „ŠALTOJI ŠIRDIS“. Rež. — V. Mazūras

2 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. — A. Kėleris

7 d. 18 val. — M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. — R. Atkočiūnas

7 d. 18.30 val. — M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. — A. Kėleris

Teatras „Menas“

2 d. 19 val. — PREMJERA! J. Vaitkus „LITERATŪROS PAMOKOS“. Rež. — V. Kaniušonis

7 d. 18 val. — T. Vakarės „NAKTIS ROJUJE“. Rež. — A. Kėleris

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 78 iš 78 
6:11:20 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba