SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-02-18 nr. 649

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rūta Taukinaitytė
Po Dovydo žvaigžde
4

Muzika 
• Margarita Dvarionaitė
Dainingoji violončelė
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Saint-Saėnsas prancūziškai
1
• Į Vilnių susirinko gabiausi smuikininkai5
• Paskelbti geriausi lietuvių muzikos metų kūriniai1
• Šokio maestro Broniaus Kelbausko šimtmečiui1
• KONCERTAI

Dailė 
• Rita Mikučionytė
Stichijų triumfas
• Rima Povilionytė
Dailė knygų mugėje
1
• Ramina Jurėnaitė
Montažo paradoksai
• Jurga Armanavičiūtė
Menas be komplikacijų
• Vika Ryžovaitė
Kelionė po Japoniją
5
• Rima Povilionytė
Paveikslo laikas
• PARODOS2

Literatūra 
• Įtaigiai apie Leoną Striogą1
• Kalės tranzitas2
• VAKARAI

Teatras 
• "Miestas" kaip dienoraštis4
• Rasa Vasinauskaitė
Poetės vardu
• Vertėją Akvilę Melkūnaitę kalbina Neringa Kažukauskaitė
Prancūzų dramaturgijos aura
1
• Agathos Christie "10 indėniukų" Kauno dramos teatre1
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Potsdamerplatz praeivės užrašai
• Atviras laiškas Vilniaus miesto merui2
• Živilė Pipinytė
Holivudas žino, ką daro
• Živilė Pipinytė
Matilda iš Bretanės
1
• Savaites filmai1
• KINO REPERTUARAS

Anonsai 
• PARAMOS JAUNIESIEMS MENININKAMS PROGRAMA

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 18–27

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

18 d. 18 val. - P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - V. Viržonis

19 d. 18 val. - G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - M. Staškus

20 d. 18 val. - P. Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ". Dir. - V. Viržonis

22 d. 18 val. Kamerinėje salėje - koncertų ciklas "Susipažinkim". Dainuoja L. Račkauskaitė (mecosopranas), dalyvauja pianistė A. Juozauskaitė

23 d. 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. - L. Balčiūnas

24 d. 18 val. - edukacinis projektas "Viva Opera". B. Dvariono "DALIA". Dir. - V. Viržonis

25 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18 val. - H. Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež. - L. Zappia (Kroatija)

19 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

20 d. 12 val. - G. Rodari "ČIPOLINAS". Rež. - E. Jaras

20 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

23 d. 18 val. - "RIČARDAS III". Rež. - R. Tuminas

24 d. 18 val. - I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas

25 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

Mažoji salė

19 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18 val. Marijampolės miesto teatre, 19 d. 18 val. Alytaus miesto teatre - E. Albee "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. - R. Kudzmanaitė

22 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre - M. Lermontovo "MASKARADAS". Rež. - R. Tuminas

OKT/Vilniaus miesto teatras

20 d. 15, 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje, 24 d. 18 val. Kauno "Girstučio" kultūros rūmuose - PREMJERA! J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

19 d. 12 val. - V. Mazūro "PELIUKAS MUZIKANTAS". Rež. - V. Mazūras (Salė 99)

19 d. 18 val. - R. Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. - P. Gaidys

20 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

20 d. 18 val. - F. Dostojevskio "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

23, 24 d. 18 val. - X. Durringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

25 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI". Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Lietuvos rusų dramos teatras

19, 20, 26 d. 18 val. - PREMJERA! M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

22 d. 19 val. - "GIESMIŲ GIESMĖ". Rež. - E. Nekrošius (Meno fortas)

24 d. 19 val. - T. McNally "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež. - G. Padegimas (teatras "Džiugena")

25 d. 18 val. - P.A. Beaumarchais "FIGARO - ČIA"! Rež. - G. Trostianeckis

"Lėlės" teatras

Didžioji salė

19 d. 12 val. - E. Jaro "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - E. Jaras

20 d. 12 val. - S. Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež. - R. Driežis

Mažoji salė

19 d. 14 val. - "COLIUKĖ". Rež. - R. Driežis

20 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. - V. Mazūras

"Audronio Liugos produkcija"

18 d. 19 val. Menų spaustuvėje - N. de Pontcharra "ŽIURKIAGALVIAI". Rež. - A. Jankevičius

18, 19 d. 17 val. Jaunimo teatre - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis

Keistuolių teatras

18 d. 19 val. - "LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS". Rež. - A. Giniotis

19 d. 12 val. - "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ"

19 d. 19 val. - C. Gozzi "KARALIUS ELNIAS". Rež. - A. Giniotis

20 d. 15 val. - "MARIUS IR MIGLĖ"

Anželikos Cholinos šokio teatras

21 d. 18, 20 val. Rokiškio teatrų festivalyje - "MOTERŲ DAINOS". Choreogr. - A. Cholina

Raganiukės teatras

19 d. 12 val. - "PELIUKO MICIAUS ŠOU"

20 d. 12 val. - "STEBUKLINGOJI KREIDA"

VGTU teatras "Palėpė"

18 d. 18 ir 20 val. "Viena". Rež. - V. Matusevičiūtė

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

Didžioji salė

18, 19, 25 d. 18 val. - PREMJERA! A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

19 d. 19 val. - T. de Fombelle’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

20 d. 12 val. - R. Skučaitės "KAS LIEPYNĖJ IŠSIPYNĖ…" Rež. - T. Erbrėderis

20 d. 18 val. - A. Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež. - R. Atkočiūnas

23 d. 18 val. - J.-L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

23 d. 18 val. - R. Nasho "LIETAUS!" Rež. - N. Karpuškaitė

24 d. 19 val. - P. Turrini "ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ". Rež. - T. Hinterbergeris

Muzikinis teatras

18 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - J. Geniušas

19 d. 18 val. - F. Lehįro "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

20 d. 12 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

20 d. 18 val. - F. Lehįro "PAGANINIS". Dir. - J. Geniušas

23 d. 17 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. - J. Geniušas

24, 26 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebba, J. Masteroffo "KABARETAS". Pastatymo muzikinis vadovas - P. Geniušas, dir. - J. Geniušas

Kamerinis teatras

18 d. 18 val. - T. Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež. - S. Rubinovas

19, 25 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

20 d. 18 val. - A. Puškino "PIKŲ DAMA"

22 - 24 d. 19 val. - J.K. Jeromo "TRISE VALTIMI". Rež. - S. Rubinovas

Valstybinis lėlių teatras

19 d. 12 val. - "SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ"

20 d. 12 val. - "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. - A. Stankevičius

Kauno mažasis teatras

18, 19, 25 d. 19 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

Klaipėdos dramos teatras

18 d. 18 val. - S. Parulskio "Frank Kruk". Rež. - R. Banionis

19 d. 18 val. - M. McDonagho "Lineino grožio karalienė". Rež. - G. Padegimas

20 d. 18 val. - A. Giniočio "Mykolas žvejas". Rež. - A. Giniotis

Mažoji scena

20 d. 18 val. - E. Albee "Viskas sode". Rež. - A. Vizgirda

Klaipėdos muzikinis teatras

18 d. 18 val. - J. Bocko "SMUIKININKAS ANT STOGO". Dir. - S. Domarkas

19 d. 18 val. - G. Verdi "TRAVIATA". Dir. - I. Lapinis (Latvija)

20 d. 12 val. - V. Kuprevičiaus "BATUOTAS KATINAS". Dir. - D. Zlotnikas

24 d. 18 val. - "PARYŽIUS, PARYŽIUS". Rež. - T. Makaras (Vilniaus "Teatro ant Tauro kalno" spektaklis)

Šiaulių dramos teatras

18 d. 18 val. - J. Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež. - S. Račkys

19 d. 18 val. - J. Erlicko "HISTORY OF LITHUANIA". Rež. - R. Steponavičiūtė

20 d. 12 val. - "PANAMA LABAI GRAŽI". Rež. - R. Steponavičiūtė

20 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež. - V.V. Landsbergis

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 87 iš 87 
6:10:23 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba