SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-10-24 nr. 820

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Živilė Ramoškaitė
Tęsiasi kultūrų dialogas

Muzika 
• Goda Rupeikaitė
Žodis ir muzika
2
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Dvasingas ir rafinuotas Chopinas
• Vytautė Markeliūnienė
Nuo Debussy iki Messiaeno
1
• KONCERTAI

Dailė 
• Monika Krikštopaitytė
Įslaptinti tekstai
20
• Anthony E. Stellaccio
Praeities ir dabarties dermė
9
• Elona Lubytė
Akimirkų sklaida
3
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Daiva Šabasevičienė
Teatrinio kostiumo meistras
• Andrius Jevsejevas
Sirenų giesmių atviliotieji
• Rimas Driežis
Vilniaus teatro „Lėlė“ jubiliejui
 TEATRAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Trisdešimtmečių nostalgija
2
• Paulina Pukytė
Nuobodulys „neįprastu būdu“
3
• Allenas jiems nepadės
• Savaites filmai
• KINO REPERTUARAS

Miesto veidas 
• Skaidra Trilupaitytė
Tarp Šiaurės Atėnų ir Honkongo
4

Pasaulyje 
• Agnė Narušytė
Bumas ir bum
9

Bibliografija 
• Bibliografijos žinios

Teatras

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


Nacionalinis operos ir baleto teatras
24 d. 18.30 — G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. — M. Staškus
24 d. 18.30 — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. — V. Viržonis
25 d. 18.30 — J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus
26 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
25 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis
30 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan
31 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė
25 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis
26 d. 16 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis
30, 31 d. 18 val. — „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. — B. Mar

Vilniaus mažasis teatras
24 d. 18.30 — PREMJERA! J. Vaitkaus, E. Ignatavičiaus „SVAJONIŲ PILIGRIMAS“. Rež. — J. Vaitkus
25 d. 18.30 — A. Žebrausko paskaita–improvizacija „Kaukės“
26 d. 12 val. — „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. — G. Latvėnaitė
26 d. 18.30 — E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė
28 d. 18.30 — A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. — R. Tuminas
29 d. 18.30 — S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. — R. Tuminas
30 d. 18.30 — B. Clark „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

Valstybinis jaunimo teatras
25 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)
26 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — S. Degutytė (Naujosios muzikos komunikacijos centras) (Salė 99)

Lietuvos rusų dramos teatras
24 d. 19 val. — N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. — L. Vladimirovas (Rusija)
25 d. 18 val. — PREMJERA! W. Shakespeare’o „VENECIJOS PIRKLYS“. Rež. — R. Markholiya (Rusija)
26 d. 12, 15 val. — J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. — J. Ščiuckis
30 d. 19 val. — J.J. Bricaire’o, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. — A. Girba (Maskva)
31 d. 19 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“ Rež. — M. Poliščiukas (Paryžius)

Vilniaus teatras „Lėlė“
24 d. 11 val. — „JUODOJI VIŠTA“. Rež. — R. Driežis
25 d. 12 val. — A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. — R. Driežis
25 d. 18 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. — V. Mazūras
26 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė
24 d. 19 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė
25 d. 10 val. — „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. ir dail. — R. Driežis
25 d. 14 val. — N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. — J. Skuratova
26 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K.Csato
26 d. 19 val. — A. Gustaičio „SILVESTRAS DŪDELĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis
Keistuolių teatras
24, 25 d. 19val. — PREMJERA! „IŠĖJAU AŠ STOTIN“. Scenarijaus aut. ir rež. — V.V. Landsbergis. Vaidina A. Sunklodaitė, V. Klimčiauskaitė, V. Rašimas, D. Skamarakas, D. Auželis
25 d. 12 val. — „TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ“. Aktorių A. Vilutytės ir A. Meliešiaus pastatymas
26 d. 12 val. — PREMJERA! „ATSARGIAI — ŽIURKIUS!“ Rež. — A. Sunklodaitė
28, 29 d. 19 val. — „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“ (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. — G. Beinoriūtė
30 d. 19 val. — C. Gozzi „KARALIUS ELNIAS“. Rež. — A. Giniotis
31 d. 19 val. — S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“. Rež. — A. Latėnas

„Menų spaustuvė“
24—27 d. 15—22 val. — žmogaus teisių kino festivalis „Ad Hoc: nepatogus kinas“
30 d. 19 val. Kišeninėje salėje — „POLIKLINIKA“. Rež. — A. Jankevičius

VGTU teatras-studija „Palėpė“
Trakų g. 1
24, 25 d. 19 val. — „DANGAUS KELEIVIS“ (pagal E. Rostand’o pjesę „Sirano de Beržerakas”). Rež. — O. Kesminas

„Domino teatras“
29 d. 19 val. — PREMJERA! G. Kuprevičiaus „UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS“. Rež. — G. Padegimas
26 d. 15 val. — V.V. Landsbergio „BRIEDIS EUGENIJUS“. Rež. — V.V. Landsbergis


Kaunas


Kauno dramos teatras
24, 26, 30 d. 17 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. — I. Paliulytė
25 d. 15 val. Tavernos salėje — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė
25 d. 18 val. Didžiosios scenos fojė — PREMJERA! K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Parengė J. Ušinskaitė, V. Vitkauskas, A. Savickaitė
26 d. 15 val. Tavernos salėje — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė
28 d. 19 val. Ilgojoje salėje — V. Djačenkos „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas
29 d. 19 val. Mažojoje scenoje — A. Kaniava ir M. Ancevičius su grupe
29d. 18 val. Tavernos salėje — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas
30 d. 19 val. Mažojoje scenoje — E.E. Schimitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis
30, 31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — PREMJERA! — L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ BERNIUKAS“. Rež. — D. Mgebrišvili (Gruzija)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
24 d. 18 val. — F. Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“. Dir. — J. Geniušas
25, 26 d. 12 val. — Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. Dir. — V. Visockis
25 d. 18 val. — J. Kanderio, J. Steino, F. Ebbo „ZORBA“. Dir. — V. Visockis
26 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas
29 d. 18 val. — J. Kanderio „MUZIKOS GARSAI“. Dir. — J. Vilnonis
30 d. 18 val. — G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras
24 d. 18 val. — C. Frechette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. — S. Rubinovas
28, 29 d. 18 val. — PREMJERA! M. Schisgal „MAŠININKAI“. Rež. — A. Giniotis (Keistuolių teatras)

Kauno mažasis teatras
25 d. 18 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys
26 d. 12 val. — „SENELIUKO PASAKOS“. Rež. — A. Baniūnas
30 d. 19 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė–Milinienė

Kauno valstybinis lėlių teatras
25 d. 12 val. — „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — A. Stankevičius
26 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI“ Rež. — A. Stankevičius


Klaipėda


Klaipėdos dramos teatras
26 d. 18 val. Klaipėdos muzikiniame teatre — V. Krėvės „RAGANIUS“. Rež. — K. Macijauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
25 d. 18.30 — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. — D. Zlotnikas

Žvejų rūmai
20 d. 18 val. — „MILIJONO ŠYPSENŲ MIESTAS“. Rež. — A. Vizgirda (Klaipėdos pilies teatras)


Šiauliai


Šiaulių dramos teatras
24 d. 18 val. — E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė
25 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis
26 d. 12 val. — „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. — I. Norkutė
26 d. 18 val. — Moliźre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — R. Teresas
29 d.18 val. — „VILNIUS — DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)


Panevėžys


J. Miltinio dramos teatras
25, 26 d. — F. Goodrich, A. Hacket „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. — V. Jevsejevas
28 d. 18 val. — K. Smorigino ir O. Ditkovskio koncertas („Domino“ teatras)


Alytus


Alytaus teatras
29 d. 18 val. — F. Kafkos „METAMORFOZĖ“ Rež. — A. Kinderis
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 84 iš 84 
6:09:47 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba