SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-02-04 nr. 647

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Dovilė Tumpytė
Velsas: kūnas ir garsas / savęs atpažinimas
3

Savaitė 
• Knygos meno konkurso "Vilnius 2004" laureatai2
• Baltarusių kino dienos
• Operos teatre dainuos svečias iš Prancūzijos Thomas Morrisas

Muzika 
• Ir vasarį žvaigždės krinta
• Jurgita Skiotytė
Variacijos Kipro, Lietuvos ir kitomis temomis
1
• Choras "Pro musica" pelnė "Naujai suspindusios žvaigždės" nominaciją
• Operos kartų susitikimas1
• Baleto spektaklio vaikams premjera1
• KONCERTAI

Dailė 
• Agnė Narušytė
Kas kaip keičiasi
13
• Živilė Ambrasaitė
Šaltis ir liepsna
• Algis Lankelis
Elegantiškas groteskas
6
• Vida Mažrimienė
Būties apmąstymų taku
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Ervinas Koršunovas
Po premjerą kas mėnesį
3
• "Teatras", Nr. 416
• Jolantos Vymerytės pedagoginės veiklos dvidešimtmečiui
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Nauji kino metai Berlyne
1
• Kiekvienam lietuviui – po dvylika beždžionių2
• Būti arčiau savęs
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS1

Pasaulyje 
• Laima Kreivytė
Realybės spąstai
1

Anonsai 
• Kviečia XV tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios3

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 4–13

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

5 d. 18 val., 6 d. 12 val. - PREMJERA! "PITERIS PENAS", 2 v. baletas vaikams su fonograma. Šoka M.K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos Baleto skyriaus moksleiviai

9 d. 18 val. - A. Adamo "ŽIZEL". Dir. - V. Viržonis

10 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - J. Aleksa

11 d. 18 val. - F. Mendelssohno-Bartholdy "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS"; "KARMEN". Dir. - M. Staškus

12 d. 18 val. - G. Puccini "TURANDOT". Dir. - M. Staškus

13 d. 18 val. - P. Čaikovskio "SPRAGTUKAS". Dir. - M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

4 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

5 d. 18 val. - "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ". Rež. - V. Grigolis

6 d. 12 val. - J. Dautarto "PELENĖ". Rež. - J. Dautartas

9 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

10 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

11 d. 18 val. - B. Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež. - G. Padegimas

12 d. 18 val. - P. Barzo "SUSITIKIMAS". Rež. - R. Banionis

13 d. 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež. - R. Morkūnas

Mažoji salė

5 d. 16 val. - "ANTIGONĖ" (pagal Sofoklį). Aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis

6 d. 16 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

10 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

13 d. 16 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

4 d. 18 val. NDT Mažojoje salėje - E. Albee "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. - R. Kudzmanaitė

11 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre, 12, 13 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas

OKT/Vilniaus miesto teatras

7 d. 18 val. Valstybiniame Kauno dramos teatre, 9 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - M. von Mayenburgo "UGNIES VEIDAS". Rež. - O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

4 d. 18 val. - Moličre’o "TARTIUFAS". Rež. - I. Bučienė

5 d. 12 val. - J. Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS". Rež. - G. Radvilavičiūtė (Salė 99)

5 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

6 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

6 d. 18 val. - A. Nikolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - V.J. Tūras

10, 11 d. 18 val. - P.E. Landi "STRIP MAN SHOW - VISKAS APIE VYRUS". Rež. - P.E. Landi

11 d. 12 val. - N. Lango "SNIEGO KARALIENĖ". Rež. - V. Mazūras (Salė 99)

12 d. 18 val. - PREMJERA! J. Greminos "DIENOS AKYS - MATA HARI". Rež. - R. Kudzmanaitė

13 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. - V. Mazūras (Salė 99)

13 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis

Lietuvos rusų dramos teatras

5 d. 18 val. - R. Cooney "NR. 13". Rež. - E. Murašovas

6 d. 12 val. - J. Ščiuckio "MOROZKO". Rež. - J. Ščiuckis

6 d. 18 val. - A. Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas (Maskva)

12 d. 18 val. - C. Magniere "NEDELSDAMA APSIRENKITE, MADMUAZEL!" Rež. - J. Popovas

13 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

13 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - V. Vladimirovas

"Lėlės" teatras

Didžioji salė

5 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

6 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

Klaipėdos lėlių teatro spektakliai

11 d. 11 val. - "vištytė ir gaidelis"

11 d. 17 val.– "VIENINTELĖ". Rež. ir dail. - G. Radvilavičiūtė

12 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

13 d. 12 val. - A. Ališausko "TRYS BRANGENYBĖS". Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

5, 12, 13 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "MUZIKINĖ DĖŽUTĖ". Rež. ir dail. - J. Skuratova

6 d. 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

"Audronio Liugos produkcija"

8, 9 d. 18 val. Jaunimo teatre - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis

Keistuolių teatras

5 d. 19 val. - "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. - A. Giniotis

5, 6 d. 12 val. - "MANO SENELIS BUVO VYŠNIA". Rež. - A. Gluskinas

11 d. 19 val. - "KEISTUOLIAI IR JŲ DRAUGAI"

12 d. 19 val. - PREMJERA! S. Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC…" Rež. - A. Latėnas

13 d. 15 val. - "IŠDAIGOS BAŠMUKŲ GATVĖJE". Rež. - A. Giniotis

Anželikos Cholinos šokio teatras

8 d. 19 val. - NDT vakaras, skirtas J. Vymerytės pedagoginės veiklos 20-mečiui

Raganiukės teatras

5 d. 12 val. - "STEBUKLINGOJI KREIDA"

6 d. 12 val. - "KARLSONAS IR MAŽYLIS"

12 d. 19 val. - "TIŠKUČIO AKADEMIJA"

13 d. 12 val. - "NAUJIEJI PIFO NUOTYKIAI"

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

4 d. 18 ir 20 val., 5 d. 17 ir 19 val. - J. Cocteau "Orfėjas". Rež. - V. Matusevičiūtė

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos teatras

Didžioji salė

4 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

6 d. 12 val. - "VILKAS IR OŽIUKAI". Rež. - A. Kurienius

6 d. 18 val. - "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Rež. - A. Kurienius

10 d. 18 val. - J. Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. - J. Vaitkus

11 d. 18 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

12 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

13 d. 12 val. - D. Urbano "MĖLYNASIS ŠUNYTIS". Rež. - A. Kurienius

13 d. 19 val. - P. Turrini "ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ". Rež. - T. Hinterbergeris

Ilgoji salė

10 d. 19 val. - T. de Fomnell’io "ŠVYTURYS". Rež. - G. Varnas

Muzikinis teatras

4 d. 18 val. - J. Strausso "NAKTIS VENECIJOJE". Dir. - J. Geniušas

5 d. 18 val. - J. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

6 d. 12 val. - Z. Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. - V. Visockis

6 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA". Dir. - V. Visockis

9 d. 18 val. - R. Rodgerso "MUZIKOS GARSAI". Dir. - J. Vilnonis

10 d. 18 val. - I. Kalmano "BAJADERĖ". Dir. - J. Janulevičius

11 d. 18 val. - Ch. Gounod "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - J. Aleksa

12 d. 18 val. - I. Kalmano "SILVA". Dir. - V. Visockis

13 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

13 d. 17 val. - G. Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI". Dir. - J. Vilnonis

Kamerinis teatras

4, 13 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

5 d. 18 val. - C. Magnier "BLEZAS". Rež. - S. Rubinovas

6 d. 18 val. - J. Anouilh’o "ORKESTRAS". Rež. - S. Rubinovas

9, 10 d. 19 val. - J.K. Jeromo "TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)". Rež. - S. Rubinovas

11 d. 18 val. - S. Rubinovo 75-erių metų jubiliejinis vakaras

Lėlių teatras

5 d. 12 val. - "KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ". Rež. - A. Žiurauskas

6 d. 12 val. - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS". Rež. - O. Žiugžda

12 d. 12 val. - "KARALAITĖS BUČINYS". Rež. - A. Stankevičius

13 d. 12 val. - "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma

13 d. 18 val. - "Didysis Kauno reviu". Rež. - A. Žiurauskas

Kauno mažasis teatras

4 d. 19 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

5, 11, 12 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

6 d. 14 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - V. Balsys

13 d. 14 val. - "ŽVAIGŽDĖ, KURIOS KRŪTINĖJE KAŽKAS TUKSĖJO". Rež. - A. Dilytė

13 d. 18 val. - D. Fo ir F. Rame "LAISVOJI PORA". Rež. - R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

5 d. 12 val. - Ch. Perault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jokubauskas

6 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - B. Gražys

Mažoji scena

5 d. 18 val. - PREMJERA! Naujosios lietuvių dramaturgijos akcija "N. Drama 2004". G. Grajausko "REZERVATAS". Rež. - A. Giniotis, D. Meškauskas

6 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos muzikinis teatras

5 d. 18 val. - W.A. Mozarto "FIGARO VEDYBOS". Dir. - S. Domarkas

6 d. 12 val. - A. Spadavechios "PELENĖ". Dir. - V. Konstantinovas

6 d. 17 val. - F. Lehįro "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - S. Domarkas

12 d. 18 val., 13 d. 17 val. - PREMJERA! B. Gorbulskio "MIMOZA", "RAUDONA ROŽĖ". Dir. - S. Domarkas

Šiaulių dramos teatras

4 d. 18 val. - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - A. Pociūnas

5 d. 18 val. - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

6 d. 12 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. - R. Steponavičiūtė

6 d. 18 val. - R. Toma "AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. - N. Mirončikaitė

12 d. 18 val. - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - S. Račkys

13 d. 12 val. - K. Kubilinsko "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ". Rež. - J. Žibūda

13 d. 18 val. - P. Schenault "Į SVEIKATĄ, PONE!". Rež. - N. Mirončikaitė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 77 iš 77 
6:09:23 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba