SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-02-04 nr. 647

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Dovilė Tumpytė
Velsas: kūnas ir garsas / savęs atpažinimas
3

Savaitė 
• Knygos meno konkurso "Vilnius 2004" laureatai2
• Baltarusių kino dienos
• Operos teatre dainuos svečias iš Prancūzijos Thomas Morrisas

Muzika 
• Ir vasarį žvaigždės krinta
• Jurgita Skiotytė
Variacijos Kipro, Lietuvos ir kitomis temomis
1
• Choras "Pro musica" pelnė "Naujai suspindusios žvaigždės" nominaciją
• Operos kartų susitikimas1
• Baleto spektaklio vaikams premjera1
• KONCERTAI

Dailė 
• Agnė Narušytė
Kas kaip keičiasi
13
• Živilė Ambrasaitė
Šaltis ir liepsna
• Algis Lankelis
Elegantiškas groteskas
6
• Vida Mažrimienė
Būties apmąstymų taku
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Ervinas Koršunovas
Po premjerą kas mėnesį
3
• "Teatras", Nr. 416
• Jolantos Vymerytės pedagoginės veiklos dvidešimtmečiui
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Nauji kino metai Berlyne
1
• Kiekvienam lietuviui – po dvylika beždžionių2
• Būti arčiau savęs
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS1

Pasaulyje 
• Laima Kreivytė
Realybės spąstai
1

Anonsai 
• Kviečia XV tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas

Bibliografija 
 Bibliografinės žinios3

Bibliografija

Bibliografinės žinios

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Laozi / [Laozi tekstą iš senosios kinų kalbos ir komentarus iš dabartinės kinų kalbos vertė Dalia Švambarytė]. - 2-oji patais. laida. - Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). - 245, [1] p. : iliustr. - Dalis gretut. teksto liet., senąja kinų k. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 5-415-01264-8 (klaidingas) (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aš būsiu mokytoja! : [autobiografinė apybraiža] / Elvyra Šileikienė. - Vilnius : Homo liber, [2005] (Vilnius : Akritas). - 200 p. : iliustr. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-449-79-9 : [9 Lt 32 ct]

Dėlionės iš debesų : [poezija / iliustracijos Vytauto Kazielos]. - Kintava [i.e. Utena] : Kintava, 2004 ([Utena] : Utenos sp.). - 77, [2] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-525-26-6

Dienų tėkmėje… / Teofilė Šalčiūtė. - Jūrė [i.e. Radviliškis : Litera], 2004 (Radviliškis : Litera). - 82, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Tiražas 135 egz. - ISBN 9955-410-32-9. - ISBN 955-410-32-9 (klaidingas)

Fokas : pjesės / Juozas Glinskis. - Vilnius : Kronta, [2004] (Vilnius : A. Jakšto sp.). - 22, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-595-38-8

Gyvenimas yra gyvenimas yra gyvenimas : [romanas] / Nora Ikstena ; iš latvių kalbos vertė Veronika Adamonytė. - Vilnius : Mintis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 207, [1] p. - (Šiuolaikinis Europos romanas). - Tiražas [1400] egz. - ISBN 5-417-00869-9 : [6 Lt 58 ct]

Gyvenimo spalvos : Jasiuliškių pensionato gyventojų ir darbuotojų kūrybos rinktinė / [sudarytoja O. Jonaitienė]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2004 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 64 p. : iliustr., portr. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9986-853-73-7

Kaip karys Pūgžlys Husiną gaudė : romanas / Jonas Užurka ; [karikatūristas Jonas Varnas]. - Vilnius : Kronta, [2005] (Vilnius : A. Jakšto sp.). - 272, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-595-32-9

Kitas pasaulis : esė rinktinė, 1993-2003 / Rolandas Rastauskas. - Vilnius : Apostrofa, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). - 559, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-605-12-X : [22 Lt]

Literatūros simbolių žodynas / Michael Ferber ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. - Vilnius : Mintis, [2004] (Vilnius : Petro ofsetas). - 355, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-417-00872-9 (įr.) : [33 Lt 19 ct]

Mama ir kalė : [romanas] / Anja Snellman ; iš suomių kalbos vertė Sandra Brikaitė. - Vilnius : Mintis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 284, [2] p. - (Šiuolaikinis Europos romanas). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-417-00870-2 : [10 Lt 14 ct]

Meilės maratonas : romanas / Džuli Kistler. Ispaniškas palikimas : romanas / Diana Hamilton ; [abu romanus] vertė Ona Simonavičienė. - Vilnius : Rosma, 2004 (Kaunas : Aušra). - 287, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1700] egz. - ISBN 9986-00-413-6 (įr.) : [9 Lt]

Miko Skirmanto gyvenimo kelias : (poema, ar eiliuotas epas) / Matas Svajūnas. - Lazdijai [i.e. Alytus] : Alytaus spaustuvė, 2004 (Alytus : Alytaus sp.). - 164, [2] p., [4] iliustr. lap. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9986-472-86-5

Mūsų jaunos dainos : [dainos, prisiminimai] / Vilimas Malinauskas. - Pociūnėliai [i.e. Radviliškis : Litera], 2004 (Radviliškis : Litera). - 55, [1] p. : iliustr., nat. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9955-410-33-7

Patiltės romanas : daugiau moterims negu vyrams / Algis Butkus. - Vilnius : [Rotas], 2005 (Vilnius : Rotas). - 120 p. - Tiražas [160] egz. - ISBN 9955-618-13-2 : [9 Lt]

Pavasaris Kaune : [eilėraščiai, straipsniai, laiškai] / Henry Parland ; vertė ir sudarė Petras Palilionis ; [pažodiniai vertimai Jūratės Šliužinskaitės ir Mildos Palilionytės]. - Kaunas : Ryto varpas, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 141, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-9635-9-X (įr.) : [5 Lt]

Proza / Šatrijos Ragana ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 85, [2] p. - (Mokinio skaitiniai). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-06-051-6 : [9 Lt]

[Rinktiniai raštai] / Stephen King. - Kaunas : Eridanas, 1995- .

[T.] 43: Kūnas : romanai / iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 349, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-103-9

Skuduriniai žmogeliukai : eilėraščiai, epigramos, miniatiūros / Vladas Kalvaitis. - [Radviliškis : Litera], 2004 (Radviliškis : Litera). - 161, [2] p. - Tiražas 350 egz. - ISBN 9955-410-35-3

Styginių kvartetas : [romanas] / Hartmut Lange ; iš vokiečių kalbos vertė Regina Ivanauskienė. - Vilnius : Mintis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 155, [2] p. - (Šiuolaikinis Europos romanas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 5-417-00868-0 (įr.) : [5 Lt 81 ct]

Sumaišties metai : romanas / Jonas Užurka. - Vilnius : Kronta, [2005] (Vilnius : A. Jakšto sp.). - 235, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-595-37-X

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Astronautas Adomėlis : [žaislinė knygelė / iš anglų kalbos vertė Monika Gražytė ; iliustracijos Ben Cort]. - [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. - [12] p. : iliustr. - (Linksmasis telefonas). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-14-003-8 : [6 Lt 63 ct]

Burtininkas Vilis : [žaislinė knygelė / iš anglų kalbos vertė Monika Gražytė ; iliustracijos Ben Cort]. - [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. - [12] p. : iliustr. - (Linksmasis telefonas). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-14-002-X : [6 Lt 63 ct]

Džiunglių karštligės šokis : dar tolesnės Džordžijos Nikolson išpažintys / Louise Rennison ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. - Vilnius : Garnelis, [2005] (Vilnius : Spauda). - 186, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-428-56-2 : [7 Lt 77 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


4313. jooo... :-( 2005-02-08 14:52
O apie tai, kad mirė A. Barysas-"Baras" - nė eilutės:/

5482. Zenius2005-09-17 08:18
Rašytojo Jono Užurkos knygos labai įdomios, kartais nįprastai aštrios formos ir turinio, tai patyrusio matyt įdomų gyvenimą žmogaus kūryba, ypač jo istoriniai romanai, mūsų literatūra tokio autoriaus neturėjo, pasigendu įdėmesnio ir platesnio jo kūrybos įvertinimo ir analizės, jis išsiskiria iš balos dabartinės šou lygio rašliavos, tai ne komercinis kūrėjas o intelektualas, sėkmės Jam..

5492. Patrikas2005-09-19 08:39
Lietuva turi savo ŠVEIKĄ pūgžlį,kuris dar įdomesnis ir už Šveiką, šaunuolis autorius, mes irgi galim.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 77 iš 77 
6:09:09 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba