SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-03-02 nr. 745

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Dovilė Tumpytė
Vilniaus variacijos
3

Savaitė 
• Renata Šerelytė
Subjektyvūs akcentai
1
• Naujasis „Bravissimo“
• Orkestrų gastrolės

Muzika 
• Sielos korifėjai – fleita ir džiazas2
• Daiva Tamošaitytė
Tryliktasis orkestro gimtadienis
• Pirmosios „Nepaklusniųjų“ ansamblio gastrolės užsienyje
• Klaipėdoje – XI tarptautinis festivalis „Skambanti banga“
• KONCERTAI1

Dailė 
• Emilija Budrecka
Piešiniai ir įvairūs darbai
6
• Monika Krikštopaitytė
Šis bei tas
29
• Justina Augustytė
Nauja meno erdvė
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Audronis Liuga
Angelų laikas
1
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Apie moteris
• GIT debiutas Rokiškio teatrų festivalyje
• Kiekvienas karas – beprasmiškas
• Geri ketinimai
• Klaipėdiečiai pristatys „Kelią į Damaską“
• Naujas KVB šokio spektaklis1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Linco ir Vilniaus „romanas“1
• Seimo rinkimus menininkai pavers kultūros projektu4
• Ateik į viešą idėjų pristatymą2

Pasaulyje 
• Sirenos daina6
• Paulina Pukytė
Mes laimėjome!
4

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

kovo 2–11

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 18 val. — PREMJERA! R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. — J. Kaspszykas (Lenkija). Rež. — E. Nekrošius, scenogr. — M. Nekrošius, kost. dail. — N. Gultiajeva

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

Šiaulių dramos teatro spektakliai

2 d. 18 val. — Premjera! M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

3 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

4 d. 12 val. — „KUKUČIO KELIONĖ“. Rež. — I. Norkutė

4 d. 18 val. — „DAKTARAS IR MANGARYTA“. Rež. — V.V. Landsbergio

6, 7 d. 18 val. — Premjera! A. Strindbergo „KELIONĖ Į DAMASKĄ“. Rež. — O. Koršunovas

(Klaipėdos dramos teatras)

8 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

3 d. 16 val. — R. Granausko „DUBURYS“. Rež. — S. Račkys

4 d. 13 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

Vilniaus mažasis teatras

2 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

3 d. 18 30 — „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Muzikos aranžuotė — R. Zubovas, rež. — R. Kudzmanaitė (Muzikantų teatras)

4 d. 12 val. — „COLIUKĖ“. Rež. — S. Račkys

7 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

9 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

OKT / Vilniaus miesto teatras

2 d. 17 val. Ignalinos rajono kultūros centre — Premjera! D. Gavenonio ir J. Paulėkaitės „KARTU“

4 d. 17 val. Panevėžio bendruomenės rūmuose, 8 d. 18 val. Kauno Girstučio kultūros rūmuose — W. Shakespeare‘o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

3 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas

3 d. 18 val. — „DĖDULĖS SAPNAS“. Rež. — C. Graužinis

4 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. — A. Giniotis

4 d. 18 val. — O. Manilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

7 d. 18 val. — „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“. Rež. — C. Graužinis

8 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. — J. Vaitkus

9 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius

Rusų dramos teatras

2 d. 19 val. — N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. — A. Čerpinas

3 d. 18 val. — R. Cooney „Nr.13“. Rež. — E. Murašovas

4 d. 12 val. — A. Tolstojaus „BURATINO NUOTYKIAI“. Rež. — J. Popovas

4 d. 18 val. — R. Cooney „JUOKINGI PINIGAI“. Rež. — A. Girba (Maskva)

8 d. 19 val. — Aktoriaus namų svetainė Vilniuje. Aktoriai N. Gvozdikova ir J. Žarikovas (Maskva)

9 d. 19 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“ Rež. — M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

3 d. 12, 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

9 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

Keistuolių teatras

2 d. 19 val. — „Penktas veiksmas“. Rež. — A. Kaniava

3 d. 19 val. — „Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą“. Rež. — A. Giniotis

4 d. 12, 15 val. Mažojoje scenoje — „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. — A. Gluskinas

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje — PREMJERA! „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“. Rež. — G. Beinoriūtė

Anželikos Cholinos šokio teatras

5 d. 19 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose, 8 d. 19 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose — „ŽMONĖS“. Choreogr. — A. Cholina

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

3 d. 16.30 — R. Granausko „Mano brangioji Mo...“. Rež. — O. Kesminas

Elfų teatras

Panevėžio teatro „Menas“ spektakliai

2 d. 10, 13 val. — „Pasaka ne pasaka apie bjaurųjį ančiuką“. Rež. — J. Dautartas

4 d. 12 val. — „Pasaka apie laumės užburtą vaiką“. Rež. — V. Jevsejevas

Ramūno ateljė

Latako g. 1—1

8 d. — „Meilės negali prisiminti“. Rež. — R. Abukevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

2, 3 d. 18 val. Ilgojoje salėje — „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

3, 8 d. 19 val. Palėpės salėje — G. Adomaitytė „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

4 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — A. Christie „10 INDĖNIUKŲ“. Rež. — G. Varnas ir R. Ramanauskas

7 d. 19 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

8 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Rež. — G. Varnas, R. Ramanauskas

Kauno muzikinis teatras

2 d. 18 val. — F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. — J. Geniušas

4 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. — V. Visockis

4 d. 18 val. — G. Verdi „Traviata“. Dir. — J. Geniušas

7 d. 18 val. — K. Millöckerio „Studentas elgeta“ Dir. — V. Visockis

8 d. 18 val. — I. Kalmano „Grafaitė Marica“. Dir. — J.  Janulevičius

9 d. 18 val. — I. Kalmano „Silva” Dir. — V. Visockis

Kauno mažasis teatras

2 d. 19 val. — „Mėnulio koja“. Pjesės aut. ir rež. — A. Dilytė

3, 9 d. 18 val. — „Katytė „P“. Rež. — V. Balsys

4 d. 18 val. — „Ponas „K“. Rež. — V. Balsys

8 d. 19 val. — H. Ibseno „Lėlių namai“. Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

3 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje — „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. — A. Žiurauskas

4 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. — J. Januškevičiūtė

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Muzikiniame teatre

3, 10 d. 18 val. — Premjera! A. Strindbergo „Kelias į Damaską“. Rež. — O. Koršunovas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2 d. 18.30 — J. Strausso „Šikšnosparnis“

3 d. 18.30, 4 d. 15 val. — Z. Liepinio „Paryžiaus katedra“

Alytaus miesto teatro spektakliai

6 d. 11 ir 13 val. — R. E. Raspe „Barono Miunhauzeno nuotykiai“. Rež. — D. Kimantaitė

6 d. 18 val. — V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly. Bandymų dienos“. Rež. — A. Kinderis

9 d. 18.30 — G. Bizet „Karmen“

„Žvejų kultūros rūmai“

4 d. 12 val. — K. Frieso „Atsikrausto kiaulė“ (jaunimo teatras „Be durų“)

6 d. 18 val. — Premjera! D. Fo, F. Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Rež. — A. Vizgirda (Pilies teatras)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

3 d. 18 val. — E.-E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys

„Teatro laboratorija“ spektakliai

4 d. 12 val. — „SENELĖS PASAKA“. Rež. — A. Giniotis

4 d. 17, 19 val. — „ATVIRAS RATAS“. Rež. — A. Giniotis

6 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

2 d. 18 val. — Moličre‘o „Skapeno klastos“. Rež. — R. Teresas

3 d. 18 val. — M. Gorkio „Dugne“. Rež. — S. Račkys

6, 7 d. 18 val. — „Meilė ir mirtis Veronoje“. Rež. — A. Giniotis (Keistuolių teatro spektaklis)

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

2 d. 18 val. — „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
6:04:50 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba