SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-04-18 nr. 798

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neringa Černiauskaitė
Ką jis man reiškia?
7

Savaitė 
• „Auros“ studijoje – šiuolaikinio meno jungtys ir jungtukai
• Kodėl vakaras uždaras?
• LMTA atšventė 75-erių metų sukaktį

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Ir vėl „Sugrįžimai“
3
• Alina Ramanauskienė
Šimtametė „Linksmoji našlė“
14
• Apie konkursus, Skriabiną ir kitką3
• KONCERTAI

Dailė 
• Vytautas Michelkevičius
Migruojanti realybė
• Aistė Paulina Virbickaitė
Iš įvykio vietos
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Tekstai 
• Krzysztofas Kieślowskis apie „Dekalogą“. Post scriptum3

Teatras 
 SPEKTAKLIAI

Šokis 
• Goda Dapšytė
Šiaurės ir Baltijos šalių šokio spalvos

Kinas 
• Lenkų kinas: stebuklai ir atmintis
• Siaubas būna poetiškas2
• Nepriklausomo Amerikos kino savaitė „Skalvijoje“
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Lincas – Vilniaus partneris 2009-aisiais 
• Festivalyje „Crossing Europe“ – ir Lietuvos filmai

Pastebėjimai 
• Paulina Pukytė
Kultūros olimpiada
31

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

balandžio 18–27

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

25, 26 d. 18.30 — PREMJERA! I. Stravinskio „UGNIES PAUKŠTĖ“. Choreogr. ir libreto aut. — U. Scholzas (Vokietija), choreogr. statytoja — T. Thierbach (Vokietija). Dir. — M. Staškus; O. Respighi / G. Rossini „DIAGILEVAS. FANTAZIJOS“. Choreogr. — P. Anastos (JAV). Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

19 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

20 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

20 d. 18 val. — B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. — K. Kymantaitė

22 d. 18 val. — J. Glinskio „VIENO TĖVO VAIKAI“. Rež. — G. Padegimas

23 d. 18 val. — E. Jelinek „BEMBILENDAS“. Rež. — Y. Ross (JAV)

24 d. 18 val. — R.W. Fassbinderio „LAISVĖS KAINA“. Rež. — Y. Ross (JAV)

26 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis

27 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

Mažoji salė

26 d. 16 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18.30 val. — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

19 d. 18.30 — W. Shakespeare’o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

20 d. 12 val. — „GRYBŲ KARAS“. Rež. — P. Ignatavičius

20 d. 18.30 — E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

22 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

23 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

24 d. 18.30 — L. Kalpokaitės romansų vakaras „TAIP NORISI MYLĖTI“

OKT / Vilniaus miesto teatras

23, 24 d. 20 val. LNDT Mažojoje salėje, 26 d. 18, 20.30 Kauno kameriniame teatre — Premjera! J. Paulėkaitės ir D. Gavenonio „UŽDARAS VAKARAS“

25 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros ir sporto centre, 27 d. 17 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre — L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. — Y. Ross (JAV)

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

19 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

20 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — S. Degutytė (Naujosios muzikos komunikacijos centras) (Salė 99)

25, 26 d. 18 val. — PREMJERA! L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. — I. Jonynas, scenogr. ir kost. dail. — R. Valčik. Vaidina R. Kazlas, G. Savickas

Lietuvos rusų dramos teatras

18 d. 18 val. — R. Cooney „Nr. 13“. Rež. — E. Murašovas

19 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis (Kijevas)

20 d. 12 val. — A. Volkovo „SMARAGDO MIESTO BURTININKAS“. Rež. — A. Šablauskas

20 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“. Rež. — M. Poliščiukas

25 d. 18 val. — PREMJERA! E. Scribe‘o „AUDRA VANDENS STIKLINĖJE“. Rež. — E. Murašovas

26 d. 12 val. — J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — J. Ščiuckis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

19 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

20 d. 12 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

18 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

19 d. 14 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS”. Scen. aut., rež. ir dail. — R. Driežis

20 d. 14 val. — „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. — V. Mazūras

Keistuolių teatras

18, 19 d. 19 val. — PREMJERA! A. Sauterio ir B. Studlario „A. — VISAI KITA“. Rež. — A. Jankevičius

19 d. 12 val. — „TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ“. Aktorių A. Vilutytės ir A. Meliešiaus pastatymas

20 d. 12 val. — „PELYTĖ ZITA“. Scenarijaus aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

25 d. 19 val. — S. Šaltenio „ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC...“ Rež. — A. Latėnas

26 d. 12 val. — PREMJERA! „ATSARGIAI — ŽIURKIUS!“ Rež. — A. Sunklodaitė

26, 27 d. 19 val. — PREMJERA! A.L. Webberio ir T. Rice’o miuziklas „JUOZAPAS IR JO SVAJONIŲ APSIAUSTAS“. Rež. — A. Giniotis

Anželikos Cholinos teatras

21d. 20 val. LNDT Didžiojoje salėje — „DONKEY HOT“. Choreogr. — O. Gluškovas

„Menų spaustuvė“

18, 19 d. 19 val. „Kitoje salėje“ — „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. — A. Areima (Jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

21, 22 d. 19 val. „Kitoje salėje“ — „PAGALIAU VISKAS“. Rež. — M. Žukas

25 d. 19 val. „Kitoje salėje“ — „ATVIRAS RATAS“. Rež. — A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

Teatro studija „Meno fortas“

18 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, 25 d. 18 val. Jonavos kultūros centre — J.W. Goethes „FAUSTAS“. Rež. — E. Nekrošius

„Domino teatras“

18, 25 d. 19 val., 26 d. 15, 19 val. — PREMJERA! S. Parulskio „VILNIUS — DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas

19 d. 15, 18 val. — „VYRAI BALTAIS SIJONAIS“. Rež. — G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

20 d. 18 val. — S. Parulskio „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež. — K. Smoriginas

22 d. 19 val. — V. Sigarevo „MELO DETEKTORIUS“. Rež. — K. Smoriginas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

18 d. 19 val., 19 d. 16 ir 19 val. — „SUGRĮŽIMAS“. Rež. — O. Kesminas

„Raganiukės teatras“

19 d. 12 val. — „KARLSONAS IR MAŽYLIS“

20 d. 12 val. — „PINOKIS“

Kaunas

Kauno dramos teatras

18 d. 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

18 d. 19 val. Palėpės salėje — E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis

19 d. 18 val. Didžiojoje salėje — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. — V. Lencevičius

20 d. 18 val. Didžiojoje salėje — D. Loher „RUZVELTO AIKŠTĖ“. Rež. — G. Varnas

22 d. 19 val. Palėpės salėje — A. Kulikausko koncertas

23, 24 d. 17 val. Palėpės salėje — S. Osten, P. Lysanderio „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. — A. Gluskinas

23 d. 19 val. Didžiojoje salėje — „VYRAI BALTAIS SIJONAIS“. Choreogr. — G Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

24, 25 d. 18 val. Sriubos teatre — J Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

25 d. 19 val. Palėpės salėje — M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. — A. Jankevičius

26 d. 15 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

18 d. 18 val. — F. Flotowo „MARTA“. Dir. — J. Geniušas

19 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — J. Geniušas

20 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. — V. Visockis

20 d. 18 val. — I. Kćlmćno „Silva“. Dir. — V. Visockis

23 d. 18 val. — R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. — J. Vilnonis

24 d. 18 val. — K. Millöckerio „STUDENTAS ELGETA“. Dir. — V. Visockis

25 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

18 d. 18 val. — D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. — A. Dilytė

19 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

20 d. 18 val. — C. Freshet „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. — S. Rubinovas

22 d. 18 val. — PREMJERA! Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. — S. Rubinovas

23 d. 18 val. — Parnaso klubas. „MUZIKOS YRA PER DAUG“. Dalyvauja G. Kuprevičius

24 d. 18 val. M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. — A. Areima („Menų spaustuvės“ jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė”)

25 d. 18 val. — K. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

19 d. 18 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

23 d. 19 val. — „8-230, TAI AŠ“. Rež. — D. Rabašauskas

24 d. 19 val., 26 d. 18 val. — „MOKĖK — DUOSIU“. Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

18 d. 17 30 — Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas

19 d. 12 val. — „AUKSO KIAUŠINIS“. Rež. — J. Januškevičiūtė

20 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. — A. Stankevičius

26 d. 12 val. — „PASAKA APIE LIETAUS

LAŠELĮ“. Rež. — O. Žiugžda

Kauno šokio teatras „Aura“

18—20 d. — šiuolaikinio meno renginių ciklas „Aura“ ir kiti demonai“ (2)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

18 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. — D. Zlotnikas

19 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — D. Zlotnikas

22 d. 18.30 — kamerinės muzikos koncertas „Meilės ir mirties giesmė“. Solistai A. Dovydaitienė, S. Konstantinova, A. Kozlovskis

24 d. 18 val., 25 d. 17 val. — tarptautinis šokių festivalis „Į ratelį 2008“

Žvejų rūmai

18 d. 18 val. — J. Montvilos „DIDYSIS GEISMAS“. Rež. — G. Urmonaitė (Tauragės asociacija „Mažoji scena”)

20 d. 12 val. — „ATSIKRAUSTO KIAULĖ“. Rež. — A. Juškevičienė (Klaipėdos jaunimo teatras „Be durų“)

21 d. 18 val. — S. Becketto pjesės „NE AŠ“ motyvais. Rež. — R. Bunikytė (Klaipėdos Pilies teatras)

27 d. 12 val. — „Raganiukė“. Rež. — A. Juškevičienė (Klaipėdos jaunimo teatras „Be durų“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

18 d. 18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

19, 20 d. 18 val. — PREMJERA! H. Kunčiaus „45 MINUTĖS PAGAL GOLDINGĄ“. Rež. — A. Vidžiūnas

24 d. 18 val. — „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis („Domino“ teatras)

26 d. 18 val. — P.-A.C. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas (Panevėžio J. Miltinio dramos teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. — M.-F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis (Nacionalinis dramos teatras)

19 d. 18 val. — Moliźre‘o „SKAPENO KLASTOS“. Rež. — R. Teresas

20 d. 12 val. — „BATUOTAS KATINAS“. Rež. — V. Kupšys

20 d. 18 val. — M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. — R. Atkočiūnas

20 d. 18.30 — M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. — A. Kėleris

24 d. 18 val. — „MELO DETEKTORIUS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)

25 d. 18 val. — V. Juozapaičio koncertinė programa „Neprarask vilties“

26 d. 18 val. — E.M. Remarque‘o „TRYS DRAUGAI“. Rež. ir inscenizacijos aut. — R. Steponavičiūtė (Šiaulių dramos teatras)

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

18 d. 18 val. — V. Cvirkaitės koncertas

23 d. 18 val. — C. Higginso, J.C. Carrier „HAROLDAS IR MODĖ“. Rež. — R. Kučiauskas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
6:02:34 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba