SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-05-28 nr. 616

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Daiktiškasis laikinumas3

Muzika 
• Vaclovas Juodpusis
Sugrįžo Vladas Jakubėnas
1
• "Kalbėjimas" Japonijoje2
• Jūratė Terleckaitė
Visi nori šokti
3
• Ar papuoš Vytauto Mačernio festivalis žemaičių kraštą?5
• Vilniaus festivalio akiratyje
• Giedrė, Saulė, šviesa1
• "Sugrįžimų" pabaigai
• KONCERTAI

Dailė 
• Vida Mažrimienė
Unikaliosios knygos
• Ieva Koncytė
Mes ir Gedimino prospektas
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Alma Braškytė
Utopijos: bėgimas nuo tikrovės
• "Nusiaubtos šalies" utopija Vilniuje
• Naujas "Krantų" numeris1
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Tarantino ir Kanuose yra Tarantino
• 57-ojo Kanų kino festivalio prizininkai2
• Živilė Pipinytė
Priešais vienatvės langą
• Jei nesušalsim1
• Senieji paribiai naujojoje Europoje
• Savaitės filmai
 KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Laima Kreivytė
Šiaurės maršrutai: Kopenhaga
4

Anonsai 
• Kultūros ministerija skelbia atvirą konkursą3

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios1

Kinas

KINO REPERTUARAS

gegužės 28–birželio 6

[skaityti komentarus]

iliustracija
"Langas priešais"

Vilnius

Lietuva

Didžioji salė

28, 30, 31, VI. 2, 3 d. - Bučinys iš anapus (D. Britanija) - 17 val.; 29 d. - 17.30

28, 30, 31, VI. 2, 3 d. - Dievo miestas (Brazilija, Prancūzija, JAV) - 14.30, 18.45; 29 d. - 15, 19.15; VI. 1 d. - 14.30

28, 30, 31, VI. 2, 3 d. - Svajotojai (Italija, Prancūzija, D. Britanija, JAV) - 12.15, 21.15; 29 d. - 21.45; VI. 1 d. - 12.15

29 d. - Vilniaus moksleivių kino festivalis - 12 val.

VI. 1 d. - Vaikinas sutinka merginą (Prancūzija, rež. L. Carax) - 17 val.; Blogas

kraujas (Prancūzija, rež. L. Carax) - 19 val.; susitikimas su aktoriumi Denis Lavant’u - 21 val.

Salė 88

28 - VI. 3 d. - Japoniška istorija (Australija) - 15, 19 val.

Janis ir Johnas (Prancūzija) - 17, 21 val.

Sinbadas: septynių jūrų legenda (JAV) - 13 val.

Coca-cola Plaza

28, 29 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 15.50, 17, 19.40, 21.10, 22.20, 23.50; 30 - VI. 3 d. - 10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 15.50, 17, 19.40, 21.10, 22.20

28 - VI. 3 d. - Langas priešais (Italija, D. Britanija, Turkija, Portugalija) - 14.10, 18, 20, 22 val.

28 - 30 d. - Legenda apie narsųjį riterį (JAV) - 10.30,12.20, 16.10; 31 - VI. 3 d. - 12.20, 16.10

28, 29 d. - Troja (JAV) - 10.40, 13.50, 17, 20.20; 30 - VI. 3 d. - 12.20, 15.30, 18.40, 22 val.

28 - VI. 3 d. - Po Toskanos saule (JAV, Italija) - 14.30, 16.50, 19, 21.20

Drugio efektas (JAV) - 13, 15.10, 19.40, 22 val.

28 - 30 d. - Van Helsingas (JAV) - 11, 13.30, 16.10, 18.50, 21.40.; 31 - VI. 3 d. - 13.30, 16.10, 18.50, 21.40

28 - VI. 3 d. - 21 gramas (JAV) - 12.30, 19.40

Purvini šokiai: Havanos naktys (JAV) - 15.50, 19.50

Kas nužudė Bembį (JAV) - 17.10, 22.10

Kristaus kančia (JAV) - 10.40, 17.20

28 - 30 d. - Brolis lokys (JAV) - 10.40, 12.30; 31 - VI. 3 d. - 12.30

28 - 30 d. - Roko mokykla (JAV) - 10.50, 17.30; 31 - VI. 3 d. - 17.30

28 - VI. 3 d. - Pasiklydę vertime (JAV) - 21.50

Idalgas (JAV) - 13 val.

Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 10.40

Vagiant gyvenimus (JAV) - 15 val.

Forum Cinemas Akropolis

28, 29 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 10.10, 11, 12.40, 13.40, 15.20, 16.20, 18, 19, 20.40, 21.40, 23.10; 30 - VI. 3 d. - 10.05, 11, 12.40, 13.40, 15.20, 16.20, 18, 19, 20.40, 22 val.

28, 29 d. - Legenda apie narsųjį riterį (JAV) - 10.05,13.40, 17.10; 30, 31 d. - 10.30, 14, 17.40; VI. 1 - 3 d. - 14, 17.40

28, 29 d. - Troja (JAV) - 10, 13.10, 16.30, 19.40, 23 val.; 30 - VI. 3 d. - 11.15, 14.50, 18.20, 21.40

28, 29 d. - Po Toskanos saule (JAV, Italija) - 13, 17.50, 20.10; 30 - VI. 3 d. - 12.50, 15.05, 19.55, 22.10

28, 29 d. - Van Helsingas (JAV) - 10.25, 15.10, 22.30; 30 - VI. 3 d. - 10.20, 17.20

28, 29 d. - Drakono kalnas (JAV) - 12, 15.30; 30 d. - 12.20, 15.50; VI. 1 - 3 d. - 15.50

28, 29 d. - Purvini šokiai: Havanos naktys (JAV) - 19, 20.45, 22.40; 30 - VI. 3 d. - 19.30, 21.20

28, 29 d. - 21 gramas (JAV) - 10.15, 18.55; 30 - VI. 3 d. - 10.10, 18.55

28, 29 d. - Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti (JAV) - 10.20; 30 - VI. 3 d. - 10.15

28 - 30 d. - Kristaus kančia (JAV) - 10, 14.45, 19.35; VI. 1 - 3 d. - 14.45, 19.35

28 - 30 d. - Drugio efektas (JAV) - 12.30, 17.10, 22 val.; VI. 1 - 3 d. - 17.10, 22 val.

28 - VI. 3 d. - Vagiant gyvenimus (JAV) - 12.35

Paslaptingasis langas (JAV) - 14.40, 21.25

Katinas su skrybėle (JAV) - 12.10

Kartą Meksikoje (Meksika, JAV) - 13.50

Roko mokykla (JAV) - 16 val.

Idalgas (JAV) - 18.10

Devdas (Indija) - 20.45

Monos Lizos šypsena (JAV) - 16.35

"Skalvijos" kino centras

28 d. - Seinų diena. Fondo "Pogranicze" filmų programa (lenkų k., angl. sub.): "Namai", "Lizdas", "Paribys", "Išgirsti likimai - Baltarusija", "Muzikantų sielis - tarp Niujorko ir Seinų" - 16 val.; susitikimas su "Pogranicze" fondo įkūrėju ir vadovu K. Czyżewskiu, diskusija - 17.30

29, 30 d. - Stebuklingas miškas (animacinis f., Ispanija) - 15 val.; 28, 31 - VI. 3 d. - 16 val.

28–30 d. - Vilburas nori nusižudyti (Danija, D. Britanija, Švedija) - 21 val.; 29, 30 d. - 17 val.; 31, VI. 2, 3 d. - 18 val.; VI. 1 d. - 20.30

Ciklas "XX a. kino klasikai". Aleksandras Sokurovas

28 - 30 d. - Vienišo žmogaus balsas (Rusija) - 19 val.; VI. 2 d. - 20 val.

31, VI. 3 d. - Užtemimo dienos (Rusija) - 20 val.; VI. 1 d. - 18 val.

Ozo kino salė

28 d. - Salo, arba 120 Sodomos dienų (rež. P.P. Pasolini) - 18 val.; 29 d. - Skrydis virš gegutės lizdo (rež. M. Forman) - 16 val.;

31 d. - Meldimas (rež. T. Abuladzė) - 18 val. VI.1 d. - Džindžer ir Fredas (rež. F. Fellini) - 18 val.; 2 d. - Kaimo kunigo dienoraštis (rež. R. Bresson) - 18 val.; 3 d. - Atgaila (rež. T. Abuladzė) - 18 val.; 4 d. - Gaisrininkų balius (rež. M. Forman) - 18 val.; 5 d. - Popierinis mėnulis (rež. P. Bogdanovich) - 16 val.

Kaunas

Planeta

28 - VI. 3 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.

Senasis trestas

Didžioji salė

Legenda apie narsųjį riterį (JAV) - 13.15

Troja (JAV) - 15, 18, 21 val.

Van Helsingas (JAV) - 11 val.

Mažoji salė

28 - VI. 3 d. - Alkani kūnai (JAV) - 13.15

Roko mokykla (JAV) - 11.15, 17.15

Kristaus kančia (JAV) - 15 val.

Po 18 metų (JAV) - 19.15

Van Helsingas (JAV) - 21.15

M. Žilinsko galerijos kinas

29 d. - Žmogus be praeities (Suomija, Prancūzija, Vokietija, rež. A. Kaurismaki) - 14 val.; 30 d. - Sukčiai (JAV, Vokietija, rež. R. Hudlin) - 14 val.

Klaipėda

Žemaitija

Didžioji salė

28 - VI. 3 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30

Mažoji salė

28 - VI. 3 d. - Troja (JAV) - 10.15, 14.45, 19 val.; Monos Lizos šypsena (JAV) - 12.45;

Alkani kūnai (JAV) - 17.30; Van Helsingas (JAV) - 21.45

Jūratė ir Kastytis

28 - VI. 3 d. - Skraiduolis (JAV) - 15 val.

Ir čia priėjo Poli (JAV) - 17, 19 val.

Šiauliai

Saulė

28 - VI. 3 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 12, 14.20, 16.45, 19.10, 21.30

Piteris Penas (JAV) - 10 val.

Laikas

28 - VI. 3 d. - Troja (JAV) - 11, 18.25

Idalgas (JAV) - 13.45; Kristaus kančia (JAV) - 16.05; Van Helsingas (JAV) - 21.20

Panevėžys

Garsas

28 - VI. 3 d. - Diena po rytojaus (JAV) - 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

Mažoji salė

Skūbis Dū: monstrai išlaisvinti (JAV) - 12 val.;

Monos Lizos šypsena (JAV) - 13.45; Pasiklydę vertime (JAV) - 15.45; Vagiant gyvenimus (JAV) - 17.45; Šaltasis kalnas (JAV) - 11, 20 val.

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

28, 29, 31,VI. 2 d. - Paslaptingasis langas (JAV) - 15, 20 val.; 30 d. - 20 val.; VI. 3 d. - 15 val.

28, 30, 31 d., VI. 2, 3 d. - Dozė (JAV) - 17.30; 29 d. - 13, 17.30

VI. 3 d. - Vandenyno gelmėse (JAV) - 20 val.

Mažoji salė

28, 29, 31 - VI. 3 d. - Piteris Penas (JAV) - 15.15; 30 d. - 13.15, 15.15

28, 30 - VI. 3 d. - Kartą Meksikoje (JAV) - 17.15, 19.15; 29 d. - 13.15, 17.15, 19.15

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 80 iš 80 
6:02:07 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba