SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-11-24 nr. 732

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Laima Kreivytė
Griuvėsių kultūra
36

Muzika 
• Laimutė Ligeikaitė
Nepaklusniųjų atradimai
• Helmutas Šabasevičius
Rudens debiutai
1
• Gitaros ir kamerinio orkestro derinys
• Japonijos fondo dovana melomanams
• Dirigento Vytauto Lukočiaus sėkmė konkurse Suomijoje10
• Paminėtas Čikagos operos jubiliejus
• Miesto apdovanojimai kultūros veikėjams
• KONCERTAI

Dailė 
• Giedrius Gulbinas
Pragmatizmo link
17
• Emilija Budrecka
Nuogas menas
• Dalia Šivickaitė
Palaidūno karjera
5
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Goda Dapšytė
Kai susitinka Jis ir Ji
• Aktoriui Laimonui Noreikai – 80
• Operos savaitė
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Universalios problemos ir unikalūs likimai
• Živilė Pipinytė
Kai klišė kalbasi su kliše
• Kitaminčių rezervatas
• Lietuviško kino pripažinimas Amsterdame
• Mediateka pristato Jono Meko kolekciją
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Europietiška dimensija

Miesto veidas 
• Nijolė Nevčesauskienė
Medinis Vilnius vaikų akimis
2

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Café Royale
11

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 24–gruodžio 3

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

24, 25 d. 19 val. — PREMJERA! R. Strausso „SALOMĖJA“. Muzikinis vad. ir dir. — J. Kaspszykas, rež. — D. Aldenas, scenogr. — P. Steinbergas, kost. dail. — C. Hoffman, šviesų dail. — A. Silvermanas

26 d. 18 val. — B. Kutavičiaus „LOKYS“. Dir. — M. Staškus; 17 val. — susitikimas su režisieriumi J. Jurašu

29 d. 18 val. — G. Verdi „LIKIMO GALIA“. Dir. — G. Rinkevičius; 17 val. — susitikimas su režisiere D. Ibelhauptaite

30 d. 18 val. — G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. — M. Staškus; 17 val. — susitikimas su režisieriumi G. Varnu

XII. 1 d. 18 val. — J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus

2 d. 18 val. — I. Stravinskio „ŠVENTASIS PAVASARIS“; L.A. Minkaus „ŠEŠĖLIAI“. Dir. — R. Šervenikas

3 d. 12 val. — L. Vilkončiaus „PITERIS PENAS“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

25, 26 d. 18 val. — Premjera! J.W. Goethe’s „FAUSTAS“. Rež. — E. Nekrošius („Meno forto“ ir Nacionalinio dramos teatro koprodukcija)

29 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

30 d. 18 val. — Premjera! T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

Mažoji salė

25 d. 16 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis

26, XII. 3 d. 12 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

30 d. 18 val. — Premjera! V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

XII. 1 d. 18 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

2 d. 16 val. — L. Hallo „ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG“. Rež. — M. Misiūnaitė

Vilniaus mažasis teatras

24 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

25 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

26 d. 12 ir 15 val. — PREMJERA! „MAŽOJO TEATRO PASAKOS“. Rež. — R. Tuminas

27 d. 18.30 — muzikos ir poezijos projektas „ORDERS“. Dalyvauja V. Tarasavovas ir K.Sh. Keysas

28 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

29 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

30 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

OKT / Vilniaus miesto teatras

28 d. 18 val. — Sofoklio „OIDIPAS KARALIUS“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

24 d. 18 val. — N. Cruzo „ANA TROPIKUOSE“. Rež. — K. Smoriginas

25, XII. 3 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — S. Degutytė (Salė 99)

25 d. 12 val. — „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“. Rež. — C. Graužinis

26 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. — A. Gluskinas

26 d. 18 val. — E. Albee’io „OŽKA, arba kas ta Silvija ?“ Rež. — D. Tamulevičiūtė

28 d. 18 val. — P. Marberio „www.prisilietimas.net“. Rež. — R. Atkočiūnas

29 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

30 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. — J. Vaitkus

XII. 1, 2 d. 18 val. — A. Camus „KALIGULA“. Rež.  — I. Jonynas

3 d. 18 val. — PREMJERA! H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež.  — A. Jankevičius

Rusų dramos teatras

24 d. 19 val. — L. Tolstojaus „GYVASIS NEGYVĖLIS“. Rež. — E. Mitnickis

26 d. 12 val. — S.T. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež. — J. Popovas

26 d. 18 val. — R. Cooney „Nr. 13“. Rež. — E. Murašovas

30 d. 19 val. — M. Bulgakovo „ŠUNS ŠIRDIS“. Rež. — A. Čerpinas

XII. 1 d. 19 val. — E. Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež. — G. di Capua (Sankt Peterburgas)

2 d. 18 val. — N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. — A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

3 d. 12 val. — J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. — J. Ščiuckis

3 d. 18 val. — P.O. Beaumarchais „FIGARO — ČIA!“. Rež. — G. Trostianieckis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

25 d. 12 val. — S. Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Rež. ir dail. — R. Driežis

26, XII. 3 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

XII. 2 d. 12 val. — „Juodoji višta“. Rež. — R. Driežis

Mažoji salė

25 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

26 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

XII. 2 d. 14 val. — „Bjaurusis ančiukas“. Rež. — A. Pociūnas

3 d. 14 val. — „Pelenė“. Rež. — N. Indriūnaitė

Keistuolių teatras

24, 25 d. 19 val. — PREMJERA! „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“. Rež. — G. Beinoriūtė

„Menų spaustuvė“

29, 30 d. 18 val. Kišeninėje salėje — K. Stešiko „M.m. Scenos iš gyvenimo“. Rež. — B. Latėnas

Aželikos Cholinos šokio teatras

24 d. 19 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose, 27 d. 19 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje — „OTELAS“. Choreogr. — A. Cholina

Elfų teatras

25 d. 12 val. — E.B. White „Šarlotės voratinklis“. Rež. — R. Vikšraitis

27 d. 10 val — K. Kubilinsko „Strakaliukas ir Makaliukas“. Rež. — R. Boravskis

Kaunas

Kauno dramos teatras

24, 25 d. 18 val. Ilgojoje salėje ir „Sriubos teatre“ — multimedijos meno festivalis „Centras 6“

24 d. 18, 20 val. Palėpės salėje — R. Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis (A. Liugos produkcija, cezario grupė)

25 d. 15, 19 val. Palėpės salėje — „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. — K. Smedsas (A. Liugos produkcija)

26 d. 19 val. — multimedijos meno festivalis „CENTRAS 6“

26 d. 13 val., 26 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė („Sriubos teatras“)

26 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — T. Dorsto „NUSIAUBTA ŠALIS / TEATRAS“. Rež. — G. Varnas

28, 29, XII. 2, 3 d. 19 val. „Sriubos teatre“ — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

29, 30 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

XII. 1, 2, 3 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

2, 3 d. 18.30 Didžiojoje scenoje — PREMJERA! M. Gorkio „GYVENIMAS“ (pagal M. Gorkio pjesę). Rež. — V. Tertelis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

25 d. 18 val. — jubiliejinis solistės V. Sagaitytės kūrybos vakaras

26 d. 12 val. — W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. — V. Visockis

26 d. 18 val. — G. Verdi „Traviata“. Dir. — J. Geniušas

29 d. 17 val — „Violetos, Džuljetos...“, „Žorž ir Frederikas“. Choreogr. — A. Kurienius

30 d. 18 val. — G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. — G. Rinkevičius

XII. 1 d. 18 val. — I. Kalmano „Bajaderė” Dir. — J. Janulevičius

3 d. 18 val. — I. Kalmano „Grafaitė Marica”. Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

24, 26 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. — S. Rubinovas

25 d. 18 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

29, 30, XII. 3 d. 18 val. — PREMJERA! D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. — A. Dilytė

XII. 1, 2 d. 18 val. — PREMJERA! „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

24 d. 19 val. — „Frenki ir Džonis“. Rež. — A. Dilytė

25 d. 18 val. — „Mėnulio koja“. Rež. — A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

25 d. 12 val. — „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Stankevičius

26 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

24 d. 18 val. — M. Mayenburgo „ŠALTAS VAIKAS“. Rež. — O. Koršunovas

25 d. 18 val. — N. Saimono „BANKETAS“. Rež. — P. Gaidys

26 d. 12 val. — J. ir D. Vaiškūnų „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — V.V. Landsbergis

Mažoji scena

26 d. 18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

26 d. 12 val. — „ATSIKRAUSTO KIAULĖ“. Rež. — A. Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“)

30 d. 18 val. — „Graffiti“. Rež. — A. Mažonas (pantomimos teatras „A“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

24 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. — A. Pociūnas

25 d. 18 val. — G. Figueiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. — R. Steponavičiūtė

26 d.12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. — R. Steponavičiūtė

26 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė

XII. 2, 3 d. 18 val. — premjera! C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

24 d. 18val. — R. Schimmelpfennigo „Moteris iš praeities“. Rež. — R. Atkočiūnas

25 d. 18 val. — B. Brechto „Kaukazo kreidos ratas“. Rež. — R. Banionis

26 d. 12 val. — V. Petkevičiaus „Sieksnis, Sprindžio vaikas“. Rež. — V. Jevsejevas

26 d. 18 val. — C. Goldoni „Kjodžos kivirčai“. Rež. — R. Teresas

XII. 1 d. 18 val. — M. Katiliškio „Miškais ateina ruduo“. Rež. — R. Rimeikis

3 d. 12 val. — W. Hauffo „Mažasis Mukas“. Rež. — V. Mazūras

3 d. 18 val. — M. Zalitės „Margarita“. Rež. — A. Keleris

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

24 d. 18 val. — M. Macevičius „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė (Kauno valstybinis dramos teatras)

30 d. 18 val. — premjera! O. Wilde’o „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. — A. Žukaitė

Alytus

Miesto teatras

30 d. 18 val. — V. Mykolaičio-Putino „ALTORIŲ ŠEŠĖLY. BANDYMŲ DIENOS“. Rež. — A. Kinderis

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 79 iš 79 
5:59:40 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba