SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-05-02 nr. 800

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Teatras 800-ajame numeryje
2
• Ištikimieji savaitraščio skaitytojai

Savaitė 
• Apsisuko dar dveji metai
• Agnė Narušytė
„7md“ iš toli
7

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Nemadingas klasikų traktavimas
2
• Major/minor
• KONCERTAI

Dailė 
• Atsispirti balsams47
• Laima Kreivytė
Raitelei, kuri gyvena kiekvienoje iš mūsų
8
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Teatro laboratorijai – oficialus teatro statusas1
 SPEKTAKLIAI1

Naujosios dramos akcija 
• Visa, kas neįprasta, bus prarasta1
• Olandų jaunojo teatro grupė „Wunderbaum“
• Kvietimas dalyvauti Johano Simonso seminare

Baletas 
• Helmutas Šabasevičius
Reveransai Rusų sezonams

Kinas 
• Skirmantas Valiulis
Išaušus
5
• Živilė Pipinytė
Alternatyvos privalumai
2
• Televizija priklauso liaudžiai2
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Diskusijos 
• Pinavija Mann
Šitokie žmonės kalbėjo
11

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gegužės 2–11

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

2 d. 18.30 — Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. — M. Staškus

3 d. 18.30 — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. — M. Staškus

7 d. 18.30 — R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. — J. Kaspszykas (Lenkija)

8 d. 18.30 — baleto solistės A. Ruzgaitės jubiliejui „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — R. Šervenikas

9 d. 18.30 — L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. — M. Staškus

10 d. 18.30 — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — G. Rinkevičius

11 d. 12 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

3–12 d. — tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis‘05“

Mažoji salė

3–12 d. — tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis ‘05“

Vilniaus mažasis teatras

2 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

3 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

4 d. 12 val. — „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. — G. Latvėnaitė

6 d. 18.30 — A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. — R. Tuminas

7 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

8 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

9 d. 18.30 — E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

10 d. 18.30 val. — Kuprinių diena! B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

11 d. 18.30 — H. Müllerio „TYLI NAKTIS“. Rež. — V. Valašinas

Valstybinis jaunimo teatras

2, 3 d. 18 val. — P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. — J. Vaitkus

7 d. 18 val. — „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS“. A. Latėnas, P. Meškėla ir grupė „Rojaus tūzai“. Skambės S. Jesenino eilės ir rusų romansai

9 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

Lietuvos rusų dramos teatras

2 d. 18 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“ Rež. — E. Murašovas

3 d. 12 val. — S. Prokofjevos, G. Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež. — J. Popovas

3 d. 18 val. — PREMJERA! E. Scribe‘o „AUDRA VANDENS STIKLINĖJE“. Rež. — E. Murašovas

8 d. 19 val. — N. Gogolio „VEDYBOS“. Rež. — A. Čerpinas

9 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“ Rež. — M. Poliščiukas

10 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

11 d. 12 val. — J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. — J. Ščiuckis

11 d. 18 val. — E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. — S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

3 d. 12 val. — PREMJERA! „MERĖ POPINS“. Scen. aut. — R. Kundrotas, rež. — A. Žukauskas, dail. — N. Keršulytė, komp. — A. Jasenka

Mažoji salė

3 d. 14 val. — „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. ir dail. — R. Driežis

10 d. 12, 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

11 d. 12, 14 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

2 d. 19 val. — „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI“. Rež. — A. Giniotis

4 d. 12 val. — „DŪKSTANTMEČIO KURMIS“

5 d. 12 val. — PREMJERA! „ATSARGIAI — ŽIURKIUS!“ Rež. — A. Sunklodaitė

5, 15 d. 19 val. — PREMJERA! A. Sauterio ir B. Studlario „A. — VISAI KITA“. Rež. — A. Jankevičius

9 d. 19 val. — „JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ“. Rež. — A. Giniotis

11 d. 19 val. — PREMJERA! A.L. Webberio ir T. Rice’o miuziklas „JUOZAPAS IR JO SVAJONIŲ APSIAUSTAS“. Rež. — A. Giniotis

„Menų spaustuvė“

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis ’08“

4 d. 20 val. — „MANO ASMENINĖ BIOPOLITIKA“. Choreogr. — S. Asentić (Serbija)

6 d. 19 val. — „LIFE IS PERFECT“ (cie. toula limnaios, Vokietija). Choreogr. — T. Limnaios

7 d. 19 val. — „SOLI“ (Compagnie Revolution, Prancūzija). Choreogr. — A. Egéa

8 d. 19 val. — „VARIACIONS AL·LELUIA“ (Lanņnima Imperial, Ispanija). Choreogr. — J.C. Garcīa

10 d. 21 val. — „TROŠKULYS“ (Elina Breice, Latvija), „DVIRATIS“ (Olgos Žitluchinos šokio trupė, Latvija), „KETURIESE VALTIMI“ (ištrauka, Ruta Nordmane, Latvija)

11 d. 21.30 — „LA MARIÉE“ (Agnija Šeiko); „LAUKIANT, KOL JIS PASIRODYS“ (Aistė Kriukelytė), „MINIATIŪROS PAGAL TURKŲ IR KURDŲ TRADICINĘ MUZIKĄ“ (eskizas, Loreta Juodkaitė)

„Domino teatras“

2, 8 d. 19 val. — S. Parulskio „VILNIUS — DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas

„Raganiukės teatras“

3 d. 12 val. — „KARLSONAS IR MAŽYLIS“

4 d. 12 val. — „TEATRO ŽAIDIMŲ SKRYNELĖ“

10 d. 12 val. — „ŠLOVĖ MEŠKINAMS!“

11 d. 12 val. — „LOKYS IR MERGAITĖ“

Kaunas

Kauno dramos teatras

2 d. 19 val. Palėpės salėje — D. Harrowerio „JUODVARNIS“. Rež. — J. Vaitkus

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. — G. Varnas, rež. — R. Ramanauskas

3 d. 19 val., 8 d. 18 val. Palėpės salėje — E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis

7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

9 d. 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

10 d. 18 val. Palėpės salėje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. — J. Vaitkus

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — Th. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. — A. Vizgirda

Kauno valstybinis muzikinis teatras

2 d. 18 val. — I. Kćlmćno „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. — J. Janulevičius

3 d. 18 val. — F. Leharo „PAGANINIS“. Dir. — J. Geniušas

4 d. 18 val. — „ODĖ MEILEI“

8 d. 18 val. — C. Porterio „BUČIUOK MANE, KEIT“. Dir. — J. Geniušas

9 d. 18 val. — J. Strausso „NAKTIS VENECIJOJE“. Dir. — J. Geniušas

10 d. 18 val. — I. Kćlmćno „SILVA“. Dir. — V. Visockis

11 d. 18 val. — „MANO GYVENIMO FOUETTÉ“. Baleto solistės R. Drazdauskaitės atsisveikinimui su scena. Šokio spektaklių fragmentus, choreografines miniatiūras šoks R. Drazdauskaitė ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos baleto meistrai

Kauno kamerinis teatras

2, 3, 10 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

9 d. 18 val. — K. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

11 d. 18 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

2, 10 d. 19 val. — „KATYTĖ „P“. Rež. — V. Balsys

9 d. 19 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė-Milinienė

Kauno valstybinis lėlių teatras

3 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Rež. — A. Rubinovas

4 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje — „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. — A. Žiurauskas

10 d. 12 val. — „OŽKOS MALŪNAS“. Rež. — E. Žekienė

11 d. 12 val. — „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. — G. Radvilavičiūtė

Kauno šokio teatras „Aura“

8 d. 19 val. Kauno valstybiniame dramos teatre — PREMJERA! „TABULA RASA“. Choreogr. — B. Bourget (Kanada); „ASEPTINĖ ZONA ARBA LIETUVIŠKOS SUTARTINĖS“. Choreogr. — B. Letukaitė

10 d. 17.30 Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje — PREMJERA! „TABULA RASA“. Choreogr. — B. Bourget (Kanada)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

2 d. 18.30 — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Muzikinis vad. ir dir. — S. Domarkas, dir. — D. Zlotnikas

3 d. 18.30 — Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. — I. Lapinschas

9 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Muzikinis vad. — S. Domarkas, dir. — D. Zlotnikas

10 d. 18.30 — „BALETINĖ ČAPLINO IR DOLSKIO KORTA“. Dir. — A.J. Lukoševičius

11 d. 15 val. — A. Spadavecchios „PELENĖ“. Dir. — V. Konstantinovas

Žvejų rūmai

9, 10 ir 11 d. 18 val. — PREMJERA! „MILIJONO ŠYPSENŲ MIESTAS“. Scen. aut. ir rež. — A. Vizgirda (Klaipėdos pilies teatras)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

4 d. 12 val. — „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. — N. Mirončikaitė

4 d. 18 val. — R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. — R. Steponavičiūtė

Šiaulių estrados teatro spektakliai

8 d. 11 val. — „LIETUVIŠKOS PASAKOS“. Rež. — J. Žibūda

8 d. 18 val. — „BAMBALA“. Rež. — J. Žibūda.

11 d. 18 val. — „VILNIUS — DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)

11 d. 12 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“

11 d. 18 val. — H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ“. Spektaklio aut. — A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

3 d. 18 val. — N. Dumbadzės „SVEIKI, ŽMONĖS!“ Rež. — V. Čigogidzė

7 d. 18 val. — S. Parulskio „VILNIUS — DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)

10 d. 18 val. — E. De Filippo „MANO ŠEIMA“. Rež. — R. Rimeikis

11 d. 18 val. — A. Petrovos „NESIJUOK SAVO ŽMONOS ĮKANDIN“. Rež. — N. Miteva

 

Skaitytojų vertinimai


15799. ruta :-) 2009-11-10 14:15
Man labai patiko bambala pasirodymas meskuiciuose. Karatisto pasyrodymas buvo fantastiskas ;DDD (jis simpatulis)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
5:57:55 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba