SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-05-02 nr. 800

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Teatras 800-ajame numeryje
2
• Ištikimieji savaitraščio skaitytojai

Savaitė 
• Apsisuko dar dveji metai
• Agnė Narušytė
„7md“ iš toli
7

Muzika 
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Nemadingas klasikų traktavimas
2
• Major/minor
• KONCERTAI

Dailė 
• Atsispirti balsams47
• Laima Kreivytė
Raitelei, kuri gyvena kiekvienoje iš mūsų
8
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Teatro laboratorijai – oficialus teatro statusas1
• SPEKTAKLIAI1

Naujosios dramos akcija 
• Visa, kas neįprasta, bus prarasta1
• Olandų jaunojo teatro grupė „Wunderbaum“
• Kvietimas dalyvauti Johano Simonso seminare

Baletas 
• Helmutas Šabasevičius
Reveransai Rusų sezonams

Kinas 
• Skirmantas Valiulis
Išaušus
5
• Živilė Pipinytė
Alternatyvos privalumai
2
• Televizija priklauso liaudžiai2
• Savaitės filmai1
 KINO REPERTUARAS

Diskusijos 
• Pinavija Mann
Šitokie žmonės kalbėjo
11

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Kinas

KINO REPERTUARAS

gegužės 2–11

[skaityti komentarus]

iliustracija
„Kvailių auksas“

Vilnius

Coca-Cola Plaza

2—8 d. — Geležinis žmogus (JAV) — 11, 13.40, 16.30, 19.20, 22.20

21 (JAV) — 11, 13.40, 16.20, 19.10, 21.50

Seklys (JAV) — 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20

3, 4 d. — La troškinys (JAV) — 12, 15 val.; Ledynmetis — 2 (JAV) — 13.50, 16.20

8 d. — Kvailių auksas (JAV) — 21.10

2—5 d. — Katynė (Lenkija) — 11, 13.40, 16.30, 19.30, 22.10; 6—8 d. — 13.40, 16.30, 19.30, 22.10

2—8 d. — 14,99 eurų (Prancūzija) — 11.10, 13.30, 16, 18.30, 21 val.

Mano vaivorų naktys (Honkongas, Kinija, Prancūzija) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30

2—5 d. — Planas tėčiui (JAV) — 11.50, 14.20, 16.50, 19.40, 22.10; 6—8 d. — 14.20, 16.50, 19.40, 22.10

2—5 d. — Drilbitas (JAV) — 11.40, 14, 16.10, 18.20, 20.40; 6—8 d. — 14, 16.10, 18.20, 20.40

2—5 d. — Hortonas (JAV) — 11.30, 13.20, 15.30, 17.40; 6—8 d. — 13.20, 15.30, 17.40

2—8 d. — Prieš pakratant kojas (JAV) — 19.40, 22 val.

2, 5 d. — Rembo IV (JAV) — 12.30, 15, 18, 21 val.; 3, 4 d. — 18, 21 val.; 6, 7 d. — 15, 18, 21 val.; 8 d. — 15 val.

2, 5 d. — Nakties klajūnai (JAV) — 18.30; 3, 4, 6—8 d. — 13.50, 18.30

2, 5, 6, 7 d. — Pranaši pozicija (JAV) — 16.20, 21.10; 3, 4 d. — 21.10; 8 d. — 16.20

Forum Cinemas Akropolis

2—8 d. — Geležinis žmogus (JAV) — 10.20, 13.10, 16, 18.50, 21.40

21 (JAV) — 11, 13.40, 16.20, 19.10, 21.50

3, 4 d. — Ledynmetis 2 (JAV) — 10.50; Garfildas 2 (JAV) — 13.30 .

8 d. — Kvailių auksas (JAV) — 13.30, 18.30

2—5 d. — Drilbitas (JAV) — 10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.30, 22 val.; 6—8 d. — 12.50, 15, 17.10, 19.30, 22 val.

2—5 d. — Griuvėsiai (JAV) — 10, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 21.10; 6—8 d. — 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 21.10

2—5 d. — 14,99 eurų (Prancūzija) — 10.30, 12.40, 14.50, 17, 19.20, 21.30; 6—8 d. — 12.40, 14.50, 17, 19.20, 21.30

2—8 d. — Planas tėčiui (JAV) — 11.20, 13.50, 16.30, 19, 21.20

2—5 d. — Hortonas (JAV) — 10.10, 12.10, 14.20, 16.40; 6—8 d. — 12.10, 14.20, 16.40

2, 5—8 d. — Katynė (Lenkija) — 10.50, 15.40, 20.50; 3, 4 d. — 15.40, 20.50

2—8 d. — Rembo IV (JAV, Vokietija) — 18.35, 21 val.

2, 5, 6, 7 d. — Nesusekamas (JAV) — 13.30, 18.30; 3, 4 d. — 18.30; 8 d. — 13.30

„Skalvijos“ kino centras

2 d. — Lenkų kino savaitė. Burtai — 19 val.

4 d. — Prieš pakratant kojas (JAV) — 16.30; 5 d. — 15 val. (Seansas senjorams); 7 d. — 15 val. („KLYKinas“)

6 d. — Nereikalingi žmonės (rež. M. Martinsonas) — 17 val.

3 d. — Adomo obuoliai (Danija) — 13, 15, 17, 19, 21 val.

2 d. — Kolekcionierė (rež. K. Buožytė) — 17.20; 4 d. — 19.10; 5, 7 d. — 17.10; 6 d. — 21 val.

4 d. — Brėkštant (rež. I. Miškinis, D. Vaišnoras, M. Kunigėnas, M. Verbiejus) — 15.50

2, 5 d. — Skafandras ir drugelis (Prancūzija) — 20.50; 7 d. — 21.10; 8 d. — 21 val.

4 d. — Ciklas „Freaked Out“. Čunkingo ekspresas (Honkongas) — 21 val.

Italų filmų savaitė

5 d. — Po vidurnakčio (Italija) — 19 val.

6 d. — Trys dienos anarchijos (Italija) — 19 val.

7 d. — Karštis (Italija) — 19 val.

8 d. — Dykumų rožės (Italija) — 19 val.

9 d. — Mano brolis yra vienturtis (Italija, Prancūzija) — 19 val.

Ozo kino salė

2 d. — Moterų miestas (rež. F. Fellini) — 18 val.;

3 d. — Prisukamas apelsinas (rež. S. Kubrick) — 16 val.; 5 d. — Nostalgija (rež. A. Tarkovskis) —18 val.; 6 d. — Žanos d‘Ark aistros (rež. C.Th. Dreyer) — 18 val.; 7 d. — XX amžius, 1 dalis (rež. B. Bertolucci) — 18 val.; 8 d. — XX amžius, 2 dalis (rež. B. Bertolucci) — 18 val.;

9 d. — Autokatastrofa (rež. D. Cronenberg) — 18 val.; 10 d. — Atgaiva sielai: Andrea Bocelli (muz.) — 16 val.

Kaunas

Forum Cinemas

2—4 d. — Geležinis žmogus (JAV) — 10.20, 13.10, 16, 18.50, 21.40, 23.59; 5—8 d. — 10.20, 13.10, 16, 18.50, 21.40

2—4 d. — 21 (JAV) — 10.10, 12.50, 15.30, 18.20, 21, 23.30; 5—8 d. — 10.10, 12.50, 15.30, 18.20, 21 val.

2 d. — Seklys (JAV) — 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.30, 21.30, 23.40; 3, 4 d. — 15.20, 17.20, 19.30, 21.30, 23.40; 5—8 d. — 15.20, 17.20, 19.30, 21.30

3, 4 d. — Simpsonų filmas (JAV) — 11.20, 13.20; Garfildas — 2 (JAV) — 10.30, 12.40

2—4 d. — Kvailių auksas (JAV) — 23.50; 8 d. — 18.30, 21.10

6 d. — 8 su puse moters (D. Britanija, Vokietija) — 17.10

2—5 d. — Hortonas (JAV) — 10, 12, 14, 16.20; 6—8 d. — 12, 14, 16.20

2, 7, 8 d. — Drilbitas (JAV) — 10.30, 12.40, 14.50, 17.10, 19.20, 21.50; 3, 4 d. — 14.50, 17.10, 19.20, 21.50; 6 d. — 10.30, 12.40, 14.50, 19.20, 21.50

2—8 d. — 14,99 eurų (Prancūzija) — 10.40, 13, 15.10, 17.30, 19.50, 22.10; Planas tėčiui (JAV) — 11, 13.30, 16.10, 18.40; 2—7 d. — Griuvėsiai (JAV) — 18.30, 20.40; 2—4 d. — Rembo IV (JAV, Vokietija) — 21.20, 23.20; 5—8 d. — 21.20; 2—4 d. — Mano vaivorų naktys (Honkongas, Kinija, Prancūzija) — 22.50

Cinamonas

2—8 d. — 21 (JAV) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30; Geležinis žmogus (JAV) — 12, 14.30, 17, 19.30, 22 val.; 4, 5 d. — Kvailių auksas (JAV) — 17.45, 20 val.

2, 3, 6—8 d. — Drilbitas (JAV) — 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; 4, 5 d. — 13.15, 15.30, 18.30, 22.15; 2—8 d. — Planas tėčiui (JAV) — 17.15, 19.15, 21.15; Užraktas (JAV) — 20.30, 22.15; 2, 3, 6—8 d. — Prieš pakratant kojas (JAV) — 10.45, 15.15, 18.30; 4, 5 d. — 10.45, 15.15; 2—8 d. — Be abejo, turbūt (D. Britanija) — 12.45; Hortonas (JAV) — 11.15, 13, 14.45, 16.45

Klaipėda

Cinamonas

2—8 d. — 21 (JAV) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30; Geležinis žmogus (JAV) — 12, 14.30, 17, 19.30, 22 val.; Seklys (JAV) — 16.45, 18.30, 20.30, 22.15; 4, 5 d. — Kvailių auksas — 17.15, 19.45; 2—8 d. — 14,99 eurų (Prancūzija) — 13.45, 18, 22 val.; Drilbitas (JAV) — 11.45, 15.45, 20 val.; 2, 3, 6—8 d. — Mano vaivorų naktys (Honkongas, Kinija, Prancūzija) — 15.30, 19.45; 4, 5 d. — 15.30

2, 3, 6—8 d. — Nesusekamas (JAV) — 13, 17.15, 21.15; 4, 5 d. — 13, 21.15; 2—8 d. — Nakties klajūnai (JAV) — 11.15, 13.15, 17.45; Planas tėčiui (JAV) — 10.45, 15, 19.15; Užraktas (JAV) — 21.45; Hortonas (JAV) — 11, 12.45, 14.45

Jūratė ir Kastytis

2—5 d. — Ant bangos (JAV) — 14 val.

2—8 d. — Mano monstriukas ir aš (JAV) — 15.30, 17.30; Prieš pakratant kojas (JAV) — 19.30

Šiauliai

Saulė

2—8 d. — Geležinis žmogus (JAV) — 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.

Atlantis Cinemas

I salė

2—8 d. — Drilbitas (JAV) — 11, 13, 17 val.

Rembo IV (JAV) — 15, 19, 21 val.

II salė

Mano monstriukas ir aš (JAV) — 11.10, 13.20

Nesusekamas (JAV) — 17.20, 21.20

Mano vaivorų naktys (Honkongas, Kinija, Prancūzija) — 15.20, 19.20

Laikas

2—8 d. — „Kino pavasaris ‘08“

2, 5—8 d. — Hortonas (JAV) — 11 val.

2, 5—8 d. — Prieš pakratant kojas (JAV) — 15.20; 3, 4 d. — 11 val.

2 d. — Maiklo Kleitono sukurta tiesa (JAV) — 13, 21.10; 3, 4 d. — 21.50; 5 d. — 13, 21.45; 6, 7 d. — 13, 21.20; 8 d. — 13, 21 val.

Panevėžys

Garsas

2, 4—8 d. — Spaidervikų kronikos (JAV) — 12 val.; 2, 4—8 d. — Užraktas (JAV) — 14, 17.50, 21.45

2, 4—8 d. — 10 000 m. pr. Kr. (JAV, N. Zelandija) — 15.40, 19.30

Mažoji salė

3 d. — Užraktas (JAV) — 17.50, 21.45

3 d. — 10 000 m. pr. Kr. (JAV, N. Zelandija) — 15.40;

2—8 d. — Be abejo, turbūt (D. Britanija) — 13.20, 19.20

2, 4—8 d. — Virto ąžuolai (rež. G. Lukšas) — 15.30

2, 4—8 d. — Karalienės sesuo (D. Britanija) — 17.15, 21.30

Marijampolė

Spindulys

2—4 d. — Spaidervikų kronikos (JAV) — 13, 15 val.; 5–8 d. — 15 val.; 2—8 d. — Prieš pakratant kojas (JAV) — 17.30

2–4, 6, 7 d. — Pranaši pozicija (JAV) — 20 val.; 5 d. — 13, 20 val.

8 d. — Akis (JAV) — 20 val.

Mažoji salė

2—4 d. — 10 000 m. pr. Kr. (JAV, N. Zelandija) — 13.15, 15.15, 19.15; 5—8 d. — 15.15, 19.15

2—4, 6—8 d. — Piko valanda 3 (JAV) — 17.15; 5 d. — 13.15, 17.15

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
5:57:48 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba