SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-10-07 nr. 678

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Linas Vildžiūnas
Lithuania in Focus
3

Muzika 
• Dvi savaitės su šiuolaikine muzika1
• Premjeros, jubiliejai, staigmenos1
• Filharmonijoje – pasaulio koncertų salių numylėtiniai
• "Virgo" choro jubiliejui
• Modernaus šokio festivalis Kaune ir Vilniuje1
• KONCERTAI2

Dailė 
• Agnė Narušytė
Venecija po laiko
3
• Laima Kreivytė
Politinis žemėlapis
6
• PARODOS

Literatūra 
• Valorizuoti Valerie4
• Nykstančios rūšies" kraštas1
• Paulina Pukytė
Kas madinga ir kas juokinga
11
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Socialinis teatras – "išdūrinėjimo" menas
10
• "Apkabink mane"
• "Pėdsakai"
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Vargšas Stanislavskis3
• Lietuvos kino dienos Japonijoje
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Metafizinių kelionių meistras
• Andzej Stasiuk
Kodėl išsikėliau į kaimą

Anonsai 
• Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

spalio 7–16

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

7 d. 18 val. - G. Verdi "LIKIMO GALIA". Dir. - G. Rinkevičius

8 d. 18 val. - P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - V. Viržonis

9 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

11 d. 18 val. - LNOBT simfoninio orkestro koncertas. Dalyvauja J. Gedmintaitė (sopranas). Dir. - M. Staškus

12 d. 18 val. - M. Ubaičio "ACID CITY". Dir. - M. Staškus

13 d. 18 val. - operos solistės M. Aleškevičiūtės atminimui. G. Verdi "KAUKIŲ BALIUS". Dir. - M. Staškus

14 d. 18 val. - S. Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - M. Staškus

15 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - J. Aleksa

16 d. 12 val. - K. Chačaturiano "ČIPOLINAS". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

11 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

12 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

14 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA" (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. - J. Dautartas

15 d. 18 val. - B. Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež. - K. Kymantaitė

16 d. 18 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

Mažoji salė

8, 9 d. 16 val. - Premjera! "APKABINK MANE" (dainos spektaklis, skirtas J. Garland). Rež. - A. Vidžiūnas

14 d. 18 val. - ANTIGONĖ (pagal Sofoklį). Aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis

15 d. 16 val. - M. Duras "MEILUŽIS". Aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis

16 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 18 val. - A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

8, 9 d. 18 val. - P.E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

11 d. 19 val. - "PĖDSAKAI" (V. Jankausko šokio trupės spektaklis)

12 d. 18 val. - PREMJERA! E. Albee’io "OŽKA, arba kas ta Silvija?" Rež. - D. Tamulevičiūtė, dail. - A. Šimonis, kost. dail. - J. Rimkutė, komp. - A. Martinaitis. Vaid. K. Smoriginas, D. Storyk, V. Petkevičius, S. Ivanovas

15 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis

16 d. 12 val. - A. Giniotis "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

16 d. 18 val. - A. Nikolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež. - J.V. Tūras

Rusų dramos teatras

7 - 9 d. - festivalis "VILNIAUS JAZZ"

13 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS. Rež. - L. Vladimirovas

14 d. 18 val. - PREMJERA! A. Ščiuckio "SUDIE, LYRAI!" Rež. - V. Grigaliūnas (Minskas)

15 d. 18 val. - aktorės J. Maivinos jubiliejinis vakaras. A. Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež. - I. Vlasovas (Maskva)

16 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

16 d. 18 val. - M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A.  Čerpinas (Sankt Peterburgas)

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

8 d. 12 val. - "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

9 d. 12 val. - S. Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. - A. Mikutis

15 d. 12 val. - Švedų teatro spektaklis

16 d. 12 val. - J. Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Mažoji salė

7 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

8 d. 14 val. - "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

9 d. 14 val. - Premjera! A. Gustaičio "SILVESTRAS DŪDELĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

14 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

Keistuolių teatras

15 d. 19 val. - S. Šaltenio "Škac, mirtie, visados škac..." Rež. - A. Latėnas

16 d. 15 val. - "Išdaigos Bašmukų gatvėje". Rež. - A. Giniotis

Menų spaustuvė

13 d. 19 val. - "POETĖ". Scen. aut. ir atlikėja - B. Mar. Rež. - R. Garuolytė

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

7 d. 19 val. , 8 d. 18 val. - "DANGAUS KELEIVIS". Rež. - O. Kesminas

"Raganiukės teatras"

8 d. 12 val. - "Pinokis"

9 d. 12 val. - "Šlovė meškinams"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

12 d. 19 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

13 d. 19 val. - N. Simono "BANKETAS". Rež. - P. Gaidys

Festivalis "H.Ch. Anderseno metai teatre"

7, 8 d. 16 val. - PREMJERA! D. Čepauskaitės "KIAULIAGANYS". Rež. - V.V. Landsbergis (Kauno valstybinis dramos teatras)

8 d. 15 val. Sriubos teatre - PREMJERA! H.Ch. Anderseno "ŠEIMEDŽIO MOČIUTĖ". Scenarijaus autorius, rež. ir dail. - V. Mazūras (V. ir N. Mazūrų lėlių teatras "Paršiukas Ikaras")

8 d. 17 val., 9 d. 16 val., 14 d. 14 val. - moksleivių teatro studijų spektakliai

8 d. 19 val. Mažųjų scenų kiemelyje - festivalio atidarymo šventė

9 d. 12 val. - H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Inscen. aut. ir rež. - R. Kaubrys (Klaipėdos dramos teatras)

9 d. 14 val. Ilgojoje salėjeje - PREMJERA! I. Paliulytės "ANDERSENO GATVĖ". Rež. - I. Paliulytė

14 d. 16 val. Sriubos teatre - H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - K. Šimonytė-Christensen

14 d. 17 val. - H.Ch. Anderseno " COLIUKĖ" (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos R. Tumino ir S. Račkio kursas)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

7 d. 18 val. - F. Loewe "Mano puikioji ledi". Dir. - J. Janulevičius

8 d. 18 val. - J. Strausso "Naktis Venecijoje". Dir. - J. Geniušas

9 d. 12 val. - W.A. Mozarto "Mažoji burtų fleita". Dir. - V. Visockis

9 d. 18 val. - G. Verdi "Traviata". Dir. - J. Geniušas

12, 13 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, dir. - J. Geniušas

14 d. 17 val. - T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės "Nykštukas Nosis". Dir. - V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

7, 8, 13 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

9 d. 18 val. - P. Süskindo "Kontrabosas". Rež. - R. Atkočiūnas

12 d. 18 val. - J. Glovackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

7 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

8 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

12 d. 19 val. - "PONAS "K". Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

8 d. 12 val. - "DIDYSIS LĖLIŲ ŠOU". Rež. - A. Žiurauskas

8 d. 12 val. Lėlių muziejuje - "SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ"

9 d. 12 val. - "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. - O. Žiugžda

Šiaulių dramos teatras

9 d. 12 val. - "PANAMA LABAI GRAŽI". Rež. - R. Steponavičiūtė

9 d. 18 val. - "…SU MEILE MARLENE DIETRICH". Rež. - R. Steponavičiūtė

Šiuolaikinio šokio festivalis

7 d. 18 val. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, - Laroque šokio trupė (Austrija), "Quasi Stellar" (Graikija), Liublino šokio teatras (Lenkija)

7 d. 24 val. Vytauto Didžiojo universitete, 10 d. 18 val. Vilniuje, Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje, - "Kokoro Dance" (Kanada)

8 d. 18 val. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, - "C.MedinaDance" (Kanada, Austrija), Kauno šokio teatras "Aura", "W&M" fizinis teatras (Lenkija)

9 d. 18 val. Vytauto Didžiojo universitete - "C.MedinaDance" (Kanada, Austrija), Olandijos nacionalinis baletas /H.Pokrovski projektas (Nyderlandų karalystė), "Velvet/Joanne Leighton" trupė (Belgija)

10 d. 20 val. Vilniuje, Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje, - "Velvet/Joanne Leighton" trupė

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

13 d. 12 val. - "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis (Valstybinis jaunimo teatras)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 85 iš 85 
5:56:52 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba