SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-07-28 nr. 719

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Renata Dubinskaitė
Šviečiantis, plaukiantis ir skrendantis fojė
26

Savaitė 
• Neringa Černiauskaitė
Thomas Mannas ir šiuolaikinis menas

Muzika 
• Sigitas Šilinskas
Vasaros atokaitoje
1
• Skirmantė Valiulytė
Atveriantis kūrybinį Čiurlionio palikimą
1
• Liepos ir rugpjūčio "Muzikos barai"
• Mozarto jubiliejaus šventė
• "Bohema" suburs naująsias operos žvaigždes13
• Lietuva laimėjo teisę rengti Pasaulio muzikos dienas4
• Filharmonijos koncertai persikėlė į pajūrį
• "Lietuvos" ansamblis koncertavo Estijoje
• KONCERTAI1

Dailė 
 Vidas Poškus
Baltadvario kūrybinė laboratorija
133
• Brendančios skulptūros Kairėnuose5
• Ona Mažeikienė
LDK vėliavos ir žemėlapiai
• Sugrįžimas
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Atsivėrimai
2
• Teatras – mano gyvenimas
• Rasa Vasinauskaitė
Tiesioginio teatro įspūdžiai
• Vilniaus mažasis teatras Maskvoje
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Nevasariniai filmai4
• Be traukulių
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

Baltadvario kūrybinė laboratorija

Videniškių tapybos plenero paroda Šv. Jono gatvės galerijoje

Vidas Poškus

[skaityti komentarus]

iliustracija
Mariaus Zavadskio altorėlis

Netoli Molėtų, prie Siesarties upelio, įsikūrę Videniškiai garsėjo kaip kunigaikščių Giedraičių tėvonija. Iki mūsų dienų išlikę XVI a. jų statytos Baltadvario pilies griuvėsiai, manieristinė Šv. Lauryno bažnyčia, keli palaimintojo Mykolo Giedraičio kultą propagavusių atgailos kanauninkų (baltųjų augustinų) vienuolyno pastatai. Kilmingos giminės atstovų ir dvasininkų dėka miestelis kelis šimtmečius buvo ne vien šio regiono, bet ir visos Lietuvos kultūros ir dvasiniu centru. Miestelio apylinkėse taip pat gausu istorinio paveldo. Netoli Videniškių išlikęs kol kas netyrinėtas Liesėnų piliakalnis, senoji šventvietė – Velniakalnis, Baltadvario pilkapynas, Žižmaukos dvaras.

Nuo 2003 m. dviem liepos mėnesio savaitėms į Videniškius Molėtų galerijos "Akcija M" vadovė Aistė Gabrielė Černiūtė tapybos plenerui sukviečia menininkus iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Kūrėjai gyvena buvusiame vienuolyno viršininko pastate. Simpoziume išoriškai dominuoja tapybinė meno kalba, tačiau kryptingai siekiama įvairioms sritims ir ideologijoms atstovaujančių autorių bendradarbiavimo. Todėl renginys pavadintas "Baltadvario kūrybine laboratorija". Menininkai skatinami tapybinėmis ir visomis kitomis įmanomomis išraiškos priemonėmis kurti vietinio paveldo bei kraštovaizdžio temomis, jungti jas su asmeniniais išgyvenimais, kurti subjektyviąją mitologiją.

Atrodo, kad turtingas apylinkių istorinis paveldas ir vaizdingas kraštovaizdis žmones įkvėpė sukurti kuo daugiau legendų apie Videniškių kraštą. Molėtų krašto muziejuje rankraščių pavidalu saugomi šiose vietose surinkti keli šimtai mitologinių pasakojimų. Kiekvienais metais netiesioginiu plenero inspiracijų šaltiniu tampa renginio kuratorės parinktas vis kitas padavimas. Šiuometinio simpoziumo moto pasirinktas padavimas apie Baltadvario pilkapyną. Pasakojama, kad švedai užkariavę visą pasaulį ir daugiau nebeturėję ką veikti. Jie pradėjo šaudyti dangun. Iš aukštybių pasipylusi kruša išmušė daugybę švedų. Likę gyvi supylė pilkapius žuvusiems.

Kasmet plenere susiduriama su mistiškais ir sunkiai paaiškinamais reiškiniais. Kažkurią vasarą menininkai stebėjo į bažnyčios sienas besidaužantį vienakojį baltą balandį, po to apsigyvenusį vienuolyno lange. Pasigirdo svarstymų, kad tai galbūt kokio nors mirusio Giedraičio ar vienuolio (gal net luošumu pasižymėjusio, baltą abitą dėvėjusio palaimintojo Mykolo) vėlė. Mistiniai įvykiai ir išgyvenimai nuolat lydėjo ir šiuometinį renginį. Pirmą dieną prieš dalyvių akis lyg iš giedro dangaus atlėkęs bičių spiečius. Ilgai dūzgęs virš galvų, spiečius įsisuko ir ilgam apsigyveno vienuolyno sienoje. Vėliau prie vienuolyno pasirodė ir nuo menininkų nebepasitraukė juodas vienaakis katinas.

Du inspiracijos šaltiniai (kultūrinis paveldas ir gamtinis landšaftas), skirtingos pasaulio regėjimo ypatybės lėmė dvilypį Videniškių simpoziumo dalyvių kūrybos pobūdį, balansavimą tarp modernaus ir postmodernaus meno principų, klasicistinio universalizmo ir romantinio subjektyvizmo, stilistinių ekspresionizmo trafaretų ir nekonvencionalios išraiškos priemonių, racionalių taisyklių ir improvizacijos, formų aiškumo bei tikslumo ir ekstravagantiškų pavidalų, giedros nuotaikos, santūrumo ir niūraus nerimo, egzaltuotų aistrų ir poetinių metaforų, tautinių įvaizdžių ir religinės simbolikos.

iliustracija
Kristinos Dūdienės performansas

Videniškių kūrybinėje stovykloje dominavo tradicinei lietuvių tapybos mokyklai atstovaujantys autoriai. Vis dėlto aplinka ir individualios savybės padiktavo savo sąlygas, todėl galima kalbėti apie bandymus praplėsti savo regėjimo lauką, diferencijuoti plastinį ir ikonografinį žodyną.

Šiame kontekste bene labiausiai išsiskyrė viename vietinės mokyklos kambarėlyje instaliaciją, o bažnyčios šventoriuje akciją pristačiusi Kristina Dūdienė. Savo dėmesį ji fokusavo į menininkes kamuojančias fobijas, baimes ir kompleksus. Klaustrofobiškoje erdvėje iš eskizų pieštuku ir pastele, akvarelinių bei aliejinių etiudų, įvairiai išdažytų skudurėlių, aplikacijų kūrėja sudėliojo mozaikiškai trupantį, psichologiškai iki aukščiausios nervinės įtampos paveikų vienišumo ir skausmo paveikslą. Simpoziumo uždarymo metu šventoriuje ant medžio pakabintų senų drobinių marškinių fone keliolika minučių trypčiodama vietoje ir kaip mantrą kartodama žodžius tapau – netapau, K. Dūdienė deklaravo ne vienai menininkei aktualią dilemą, kai vidinė būtinybė skatina kurti, o išorinės priežastys verčia tapti namų šeimininke. Kūrinys neatsitiktinai dedikuotas analogišką būseną išgyvenusiai, tarpukaryje Kauno meno mokyklą baigusiai, Vydūno sekėja buvusiai, bet dėl šeimyninių priežasčių kūrybinių ambicijų atsisakiusiai autorės tetai.

Panašios mintys kamavo ir Moniką Maziliauskienę. Eskizuose pieštuku ir akvarele arba nedideliuose, ikoniškuose (formatu ir hierarchizuota erdvine sandara) tapybos darbuose ant lentų autorė įkūnijo dvilypę tarp šeimos ir kūrybos pasiklydusios menininkės būseną. Išoriškai banalios buitinės scenos, kuriose dažniausiai vaizduojami jos pačios vaikai, aplinkiniai žmonės, pasižymi organišku sentimentalumo ir agresyvumo junginiu. Šis derinys įtikinamai išreikštas ir stilistinėmis priemonėmis – brutaliai supaprastintu piešiniu bei skaidriomis žalsvomis, melsvomis, rausvomis spalvomis.

Sakralumas, tik kartais susijęs su skirtingų kultūrinių tradicijų paveiktomis pažiūromis ir išraiškos priemonėmis, buvo pagrindinis Aistės Černiūtės, Jolantos Krivickaitės, Manto Maziliausko, Jūratės Mitalienės, Linos Zavadskės, Mariaus Zavadskio plenerinės kūrybos orientyras.

A. Černiūtė į vientisą prasminę visumą paradoksaliai jausmingai ir kartu ironiškai jungė asmenines impresijas bei įvairių religijų simbolius (auksu degančios bažnyčios fone energingai šmirinėjantys gaidžiai, pirštus ar net tantrinius įvaizdžius primenantys medžiai ant smaragdiškai žalių pilkapių). Pagrindinis J. Krivickaitės inspiracijų šaltinis buvo vienuolyno kapitulos salę puošiančios XVIII a. portretinės freskos bei senosios, puošniais kokliais dekoruotos krosnys. Šiuos objektus redukavusi iki arabeskinių ornamentų autorė pasiekė sugestyvų, persiškų ar indiškų miniatiūrų skaidrumą ir ramybę primenantį rezultatą. Pastoziška, tamsi ir statiška M. Maziliausko tapyba pasižymi šamanišku kūrybos proceso traktavimu, siekiu užfiksuoti esmines transcendencijos apraiškas šiame žemiškajame pasaulyje. Panaši siekiamybė, bet ne išraiška būdinga geometrizuotai hierarchiškoms ir hedonistiškai ryškiaspalvėms, tibetietiškas mandalas primenančioms L. Zavadskės kompozicijoms. Dekoratyvus, beveik achromatinis J. Mitalienės ciklas buvo skirtas šv. Augustinui. Kaip pagrindinis augustinų ordino autoriteto intelektą žymintis ženklas ir raiškus plastinis akcentas, dailininkės darbuose šmėžavo koliažiškai priderintos senos, apipelijusios, bažnyčios zakristijoje rastos knygos. Pankiškosios DIY ideologijos ir barokinių vienuolynų kultūrai būdinga paperoles technika pagamintų relikvijorių ir dirbtinių gėlių įkvėptas M. Zavadskis rankų darbo nešiojamuoju altorėliu su švč. Mergelės Marijos atvaizdu pademonstravo, kad kiekvienas tikintysis gali pats pasidaryti tiek savo garbinimo objektą, tiek jo priemones.

iliustracija
Andriaus Zakarausko paveikslas "Paskambint lietuvaitei"

Kitų menininkų kūriniai pasižymėjo akademiškesne plastika, pasaulietiškesnėmis temomis. Pusiau abstrakčiais panteistiniais peizažais Jolanta Dambrauskaitė bandė įsiklausyti į aplinkos ir asmenines nuotaikas, jų kaitą. Linas Gelumbauskas, Rūta Eidukaitytė ir Rasa Šaltenienė sprendė spalvinius Videniškių apylinkių landšafto klausimus. L. Gelumbauskas daugiau dėmesio skyrė išraiškai ir ekspresijai, o R. Eidukaitytės, kaip ir R. Šaltenienės, tapyba iki skausmo žaižaruojančiais spalviniais deriniais, akcentuota ritmika ir ornamentiniu piešiniu buvo artimesnė fovistinei sąlygiško vaizdo koncepcijai. Živilė Jasutytė analizavo laiko poveikį senosios bažnyčios erdvei ir jos veikėjams – barokiniams paveikslams, skulptūroms, architektūrinėms detalėms. Peršviečiama akvareline technika Jurga Sidabrienė fiksavo skirtingus karšto vidurvasario momentus. Klasicistinis santūrumas ir ramybė būdinga Dalios Lovčikienės popieriaus karpiniams, tapybai ant stiklo.

Sakralizuotą ir klasikinio modernizmo žodyną vartojančią kūrybą postmodernia ironija ir konceptualumu labiausiai atnaujino steriliai fotografiška Andriaus Zakarausko tapyba. Vietinį provincialų kontekstą autorius panaudojo kaip medžiagą uždaros ir vartotojiškos visuomenės analizei bei kritikai ("Paskambink lietuvaitei 1"; "Potenciali pora su įmanomu idealiu namu dviem"). Kita vertus, jo darbuose matoma ir tam tikra jausmingumo dozė, kurią galima paaiškinti paties autoriaus būsenų, kolegų ir aplinkos poveikiu (geriausias pavyzdys – vienoje drobėje pasirodęs ypatingo A. Zakarausko dėmesio realybėje sulaukęs minėtas vienaakis katinas ("Imam katę ir varom į mišką") arba beveik religinio turinio, kinematografiškai kadruota "Iš-pažintis".

Savotišku plenero kulminacijos tašku tradiciškai tapo jo uždarymas. Paprastai bažnyčios šventoriuje atidaroma kelias valandas trunkanti, miestelio bendruomenę ir svečius su kūrybinio darbo rezultatais supažindinanti paroda. Šiais metais dėl netinkamų oro sąlygų kūriniai eksponuoti vienuolyne ir jo prieigose. Parodos metu koncertavo saviveiklininko Juozo Vasiliausko vadovaujama kapela. Beje, šis vietos šviesuolis vienuolyno rūsyje iš savo medinių objektų, gumbuotų kelmų ir šakų, sukūrė instaliaciją – "Juozo sodą", niūria nuotaika ir paveikumu mažai kuo besiskiriančią nuo Jono Gasiūno "Pelenų sodo".

Apskritai, ne tik kūrybinės stovyklos uždarymo ar Šv. Jono gatvės galerijos ekspoziciją, bet ir visus plenero metu sukurtus darbus norėtųsi apibūdinti "menamos instaliacijos" terminu. Baltadvario kūrybinėje laboratorijoje atsiradę kūriniai sudaro plastiškai ir konceptualiai vientisą erdvinę struktūrą, tiesiog įaugančią į vietinį kraštovaizdį ir tampančią (bent trumpalaike, momentine) neatsiejama Videniškių peizažo dalimi.

 

Skaitytojų vertinimai


8368. Siūlas2006-07-31 09:53
Is kur cia sitiek menininku negirdetu atsirado?;))

8371. kiskis p2006-07-31 11:38
negirdeti taps girdetais su laiku.

8372. super!!2006-07-31 11:43
Vėliau prie vienuolyno pasirodė ir nuo menininkų nebepasitraukė juodas vienaakis katinas.

8374. Siūlas2006-07-31 12:14
arba netaps...:)) menas toks dalykas ... sudetingas:/ esi matomas kaip menininkas arba nematomas. taigi- sitiems, manyciau pasiseke siandien. O Ryt? Ar pasiseks?

8375. kiskis p - siului2006-07-31 12:21
ir mes su tavim kazkada buvom niekas, o dabar stai kuom patapom.

8376. Siūlas kiskiui p2006-07-31 12:57
Tikrai- nieko sau vaizdelis :)))) Kazkoks kiskis piskis ir kazkoks Siulas :) Su tuo vienaakiu katinu tai taikrai suintrigavo !

8377. super-duper2006-07-31 13:26
joooo... Poskus kol su ta nevisprociu gauja nebuvo susidejes dar kartais ir parasydavo si ta normalesnio. O dabar galutinai nesivaziavo vargselis. Rimtu snukiu nesamones pilsto. Erlicko vis tiek neaplenksi, Vidai, nors Tu, matyt su juo ir nesivarzai, o nuosirdziai itikejai tuo ka paistai... Gaila, dar palyginus gabus (salyginai) buvo vaikinas, o ju menotyroje ir taip ne su ziburiu nerasi. Aj ja jai

8378. kiskis p2006-07-31 13:41
o as svarstau ar tik taip juokingai aprasyta ar is tiesu taip buvo. griunu nuo kiekvieno sakinio. vietinio sviesuolio vadovaujama kapela ir jo gumbuota instaliacija turejo buti viso ko apvainikavimas. jaunuju menininku siekiamybe. maniau kad sitas visas mistinis bludas isnyks kartu su paplaukusiu pagyvenusiu tekstilininkiu karta, bet ne, yra gajus ir vis gausiau veisiasi. gal tai skaitos "lietuviska tapybos mokykla". tipo "tapau netapau". gal netapyk, brangioji, noretus pasakyti. tos bites tikriausiai buvo krusos ismusti svedai o vienaakis katinas - gal teta atsisakiusi kokiu ten ambiciju?

8379. Siūlas kiskiui p2006-07-31 18:00
Nu jo, as irgi mastau, ko tos moterys menininkes visos tik inkscia, tokios nelaimingos, buities prispaustos: tapau , netapau... nu tai aisku, kam tapyti? kam is viso ta tapyba? Mire jinai senai:)))) O tu kiski ant vienaakio katino nevaryk! Ka gali zinoti, gal ir prie taves priselins:))))))))))m?

8380. Siūlas super-duper2006-07-31 18:06
O kodel "nevisprociu gauja"? keista apskritai jei menininkai butu visprociai:)))) na bet man dabar idomu pasidare... prasom paaiskinti man Siului, is senu dedules kojniu:))) apie kvapus jau ir nekalbu;))) taigi- laukiu!:)

8381. kiskis p - siului2006-07-31 18:09
tie katinai kuriuos seriu prie konteinerio, visi yra buve tetos ir dedes. as ant katinu nevarau, ne.

8383. 5672006-08-01 00:16
linksmiau uz malasauska!

8385. kiskis p2006-08-01 10:34
"...sprende spalvinius videniskiu apylinkiu landsafto klausimus". minties galiunas. ir kas juos taip ismokina. kaip partinej mokykloj.

8386. mistifikatore2006-08-01 10:52
Mistiniai įvykiai ir išgyvenimai nuolat lydėjo ir šiuometinį renginį.

8387. super- duper2006-08-01 11:06
labai atsiprasau, nezinau kaip issprudo "nevisprociai". Norejau pasakyti - pilna(prociai)verciai. Tai nuostabus zmones ir dar nuostabesni MENININKAI, sugrize i vaikystes o gal meno mokyklos laikus. Tyro proto, lyg ryto rasa, sviesuoliai, prasssskaidrinantys kunkuliuojanti provincijos neprovincialu menini gyvenuma (ar gyvenima, nesvarbu)idomiais saviraiskos bandymais ir neeilinemis asmenybemis. Dziugu kai karsta vasara kas nors pralinksmina nuotaikingais tekstais ir dar nuotaikingesniais performansais - "tapau - netapau", "mastau - nemastau", "idiotas - neidiotas". Baltas balandis, zinoma, simbolizavo Taikos simboli pasiusta is suvienytuju naciju organizacijos, kaip pagarbos ir padekos zenklas siems iskiliems niekam nezinomiems meno tarnams!!!

8388. M.M2006-08-01 11:13
Aiste, mes tave mylim!!!!

8389. Siūlas super-duper2006-08-01 11:17
Nieko sau brolyti! Gal tau paciam reiketu i laikrascius geriau rasineti!:) Sauniai tyciojiesi!:) galetum laisvai isdeti i suns dienas bet ka :))))) Tik vis tiek neatsakei i mano klausima, ko taip nekenti sitos menininku kompanijos? AS tai apie juos mazai ka galiu pasakyti- visiskai nieko? Na , tik kad Videnikese pabuvojo:))))))

8390. kiskis p - mm2006-08-01 11:18
jeigu buciau aistes vietoj, man to kaip ir uztektu.

8391. M.M2006-08-01 11:20
na kodel jus tokie pikti?

8392. Siūlas2006-08-01 11:28
Na tikrai pasijutau piktokas, pikdziugiskas sakyciau.

8393. kiskis p2006-08-01 11:53
mes tikrai ne pikti, mes labai linksmi. argi tokiu straipsniu nesiekta pralinksminti? Zavadskis yra geras menininkas, seniai ji zinau. ne is veido.

8399. Personazas Nr.72006-08-02 01:06
Zodžių junginys - "GERAS MENININKAS" yra nevartotinas. Geriausiai ne tik žodžių, bet ir jų junginių, daugiareikšmiškumą atspindi žodžių junginiai su būdvardžiais. Juk su būdvardžiais, kaip minėjo Kliunkis Plimpis, galima daryti ką nori. Kas apibrėš būdvardžio GERAS reikšmę? Palyginkit ir pabandykit patys: geras žmogus – geras peilis, gera žemuogė – gera citrina (P. Cifas išanalizavo net 160 posakių, kuriuose žodis geras turi skirtingą reikšmę).

8400. Siūlas kiskiui p2006-08-02 09:53
matai:))))? gavai moralu doze:)))) O straipsnis,- tai jo... turi gazu su burbuliukais:))))O ka dar zinai, be Zavadskio? ne is veido?:)))))))

8401. jule2006-08-02 10:32
as ne tik is veido labai gerai pazystu vienakojį baltą balandį ir juoda vienaaki katina

8402. kiskis p2006-08-02 10:41
o vartotinas geras peilis arba geras zmogus? manau kad taip. taip ir su geru menininku ir neieskokite slieku. gera zemuoge arba gera citrina - tai nebent videniskiu aplyinkiu landsafto vaisiai. dar zinau gera menininka siula bet irgi ne is veido.

8403. Siūlas kiskiui p2006-08-02 10:59
Tu cia manes neskriausk:/ Sirdzuki man pakrutinai- noreciau butu meno zmogum, bet gyvenimas yra gyvenimas, esu koks esu ir busiu kol sielele issikeberios is tos "statines"- o paskui tai nezinau ar busiu, gal jau ne:))) Bet ir gerai:)

8404. kiskis p siului2006-08-02 11:18
kazkodel man atrodai tapybos studentu. tai norejau prisigerinti.

8405. personažas 08 - superiui - duperiui2006-08-02 13:32
neblogai pastebejote, gerb super-duper apie Erlicką, nes jo kūriniuose veikdavo, atrodo, Kestutis ir Birute Barabančikovai, o šiame tekste taip pat yra tokia pat veikeja, kurios antrą pavardę autorius nutylejo - Ruta Eidukaitytė- GVOZDIOVIENĖ! Yra paralelių su Erlicko kūryba, yra. Ir tas performansas, ir baltas balandis ir viena(k)akis katinas... O Pirčiupių motina nedalyvavo tame plenere?.. kiškiui p - jei tas Zavadskis yra geras menininkas, tai kodėl tokiuose pleneruose kartu su viea(k)akiu katinu dalyvauja? Gal jis kokį nepinavertiškumo kompeksą savyje nešioja?

8407. Zavadskiui2006-08-02 13:49
Zavadski? Dabar tau turbut baisi geda?

8409. personazui082006-08-02 14:18
ponas, bukime teisingi...jusu minimo veikejo kilni prusiska pavarde, su visais visais titulais, turetu skambeti va taip: Ruta Eidukaitytė-Stankeviciene GVOZDIOVIENĖ

8410. personažamas ir kitiems kurdupeliams2006-08-02 14:23
jūs dar tėvų ir proosenelių iki devintos kartos nepamirškite paminėti

8411. to personažamas ir kitiems kurdupeliams2006-08-02 14:29
na del seneliu ir proseneliu reiks pasvarstyti, na o kol kas apsiribojame tetomis, vienakojais baltais balandziais ir juodomis vienaakemis katemis p.s. o kas tas kurdupelis?

8412. Siūlas kiskiui p2006-08-02 14:31
gerai butu, kad tai kaip mane isivaizduoji- taip ir butu:) Ech:)Ziznia... Siaip tai cia jau pokalbyje kazkoks nesusiuostymas vyksta. Gal tikrai M.m buvo teisus del pykcio? Tokiems jausmams islieti yra nepakartojama delfio svetaine:)Ar man nepritari?

8413. Siului2006-08-02 14:47
na kad ne kiekviena diena 7MD tokius straipsnelius publikuoja...na, ka? ainu i delfi, nors ir cia labai linksma

8414. 022006-08-02 15:13
Stovejo jie stovejo - vieni jau viską nutapę, kiti - mindžikavo nuo vienos kojos ant kitos, nežinodami "tapyti - netapyti?", tada susirinko visi krūvon ir pradėjo šaudyti į dangų. Apsiniaukė dangus virš Videniškių ir Baltadvario ir kad prapliupo gausia paukščių kakučių kruša. Ta kruša užmušė daug, galima sakyti, didžiąją dalį plenero dalyvių. Katinui išmušė akį. Likusieji sukrovė mirusiuosius į rietuves palei plentą ir supylė jiems pilkapius iš žvyro, smėlio ir konkorėžių. Taip atsirado legenda apie ramybės nerandančias bevardžių tapytojų vėles, klaidžiojančias po pievas ir klonius (vasarą jų gausiai galima aptikti sudžiuvusiuose karviašūdžiuose. Žvejai taip dažnai daro - atverčia karviašūdį, o ten, žiūrėk rangosi nerami žuvusio tapytojo ar taputojos dvaselė. Prisirenka žvejai jųjų į skarbonkes ir nešasi prie upelio. Užmauna ant kabliuko ir gerokai paspjaudę meta į vandenį. Oi kaip kimba ešeriukai ir kitokios žuvytės ant tapytojų dvaselių!!!) Štai ir pasaka baigta, laikas man namolio. Ir aš te buvau, alų myžalą gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau!

8419. keista2006-08-02 20:03
kad nuo sito plenero kai kuriems galveles susisuko... pleneras ir tiek- daugybe tokiu Lietuvoj ir ne Lietuvoj, o jau is karto:" ... ir as ten buvau...per barzda varvejo, burnoj neturejau"

8420. kiskis p2006-08-02 20:48
nu nematau as cia jokio pykcio. kai skaiciau 02 kaip tik juokiausi. o pries tai juokiausi kai skaiciau vido poskaus straipsneli. tai kur cia pyktis? man rodos kad menininkai, geri ar ne tokie geri, vaziuoja i plenerus pabuti gamtoje ir paatosotgauti. beje, man sako, kad kentauras is geliu kuris buvo studentu parodos plakate buvo ne zavadskio. tai kieno tada?

8423. kiskis p2006-08-03 11:40
nieks nezino kieno.

8427. Žino2006-08-03 15:48
Martyšiaus, Zavadskio bedražygio. Zavadskio skulptūra - žmogus iš dirbtinių gėlių irgi buvo toje parodoje.

8428. kiskis p2006-08-03 15:57
kaip gerai kad yra zmoniu su gera regimaja atmintim.

8429. kiskis p(labai smalsus)2006-08-03 15:58
o koks tas ju bendras zygis? ar tik studijavimas viename kurse?

8430. joooo2006-08-03 16:05
tikrai, siulyciau dazniau i parodas eit ir pavardes isidemet, o ne analizuot, kas su kuo miega ir kas ka vedes.

8432. kiskis p2006-08-03 16:36
siaip man pakanka kad dar zinau kas mane yra vedes.

8433. to jooooo2006-08-03 18:04
nepyk.. as tikrai pazadu vaikscioti i visas sitos nuostabios grupeles parodas, idant zinociau ne tik kas su kuo miega, bet ir siaip pasilinksminciau.

8435. kiskiui p2006-08-03 18:32
geriau neik i Jonu galerija, nes po siu komentaru dar i lempa gausi

8437. kiskis p2006-08-03 19:25
i jonu (ar tai ta pati medaliu?) galerija ir taip neisiu nes ten labai blogas kvapas. o uz ka i lempa? ka jau cia tokio pasakiau? argi mano zodynas nera sakralizuotas ir persunktas postmodernia ironija? va gasiuno vietoj tai duociau vidui poskui i lempa uz palyginima su kapelininko kelmu instaliacija.

8438. kiskiui p2006-08-03 19:39
Dabar tai rimtai gausi;) uz tai, kad jonu galerijoje tau blogas kvapas. O kuo tu nesi tikras, kad pats gasiunas ten kapela turi ir vadovavo tai instaliacijai?;)Juk jis Olimpo gyventojas- meiles dievas- i ka nori i ta isikunija:)

8439. kiskis p2006-08-03 19:46
medaliu galerijoje nuo seno gyvena senamiescio rusiu pelesis. jokia cia naujiena. bet mistinei parodai tai gali labai tikti.

8440. kiskis p2006-08-03 20:42
ar olimpas tai dailes akademija? kukliai patebesiu: koks meiles dievas toks ir olimpas.

8442. kiskis p2006-08-03 22:18
greiciau atvirksciai: koks olimpas toks ir meiles dievas.

8449. 022006-08-04 12:04
O tas vienuolis - daugiau niekuo nesugebejo pasižymeti, tik luošumu?

8451. 02 - jooo2006-08-04 12:13
Kai kur nors atsidarys kokia įdomi paroda, būtinai nueisime. Ir šiaip parodas lankome ir Vartuose, ir ŠMC, ir Radvilų Rūmuose. Tai ko dar norite? Parodas lankome. Nejau naiviai tikite, kad tai apie ką buvo rašoma šiame švelniai tariant keistokame tekste, yra paroda? Ir kad ją reikia aplankyti? Įsivaizduoju Jus "joo" kažkodėl kaip dar pakankamai jauną merginą, plius labai naivią ir kvailoką. Ir, ko gero, labai negabią bet labai geros apie save nuomonės. O kai del to, kas ką vedęs - tai labai reikšminga. Juk sena slavų aristokratų pavardė - Gvozdiovai - daug ką pasako ir apie jos turėtojos - dailininkės "kūrinių" lygį. Įsivaizduoju Jus "joo" kaip tėvelių išlepintą , savo proteliu užsilikusią vaikystėje, "kūrėją". Žodžiu, svarbu kas su kuo miega ir kas ką vedęs.

8452. benigna2006-08-04 12:16
Beningna, gal užteks tau tulžimi kaip kokiam slibinui spjaudytis?

8453. geras ponas2006-08-04 12:26
grįžtant prie straipsnio - man jis pasirodė nykus ir nuobodus - vardų vardijimas nėra pačios geriausios menotyrinės analizės pavyzdys. kita vertus, autorius vartoja trafaretinius ir schematiškus, prieš 20m. vartotus žodžių junginius. iš tikrųjų, keistai atrodo tas pseudomistifikavimas ir menininkų kaip kokių pranašų ar mediumu su anuo pasauliu pateikimas. dvelkia xix a. poškui trūksta ir teorinio "pamušalo" - už sapaliojimų apie tradicinę tapybos mokyklą daugiau nieko nėra - nei išvadų, nei apibendrinimo nieko. atskiri autoriai gal ir įdomūs - deja parodos nemačiau ir negaliu nieko pasakyti, tačiau parašyti buvo galima ir įdomiau - pavz černiauskaitė apie tomo manno simpoziumą parašė kur kas įdomiau. o šitas tiktų kokiam provincijos klaikraštukui, kur visi seilę varvintų skaitydami apie įsabiuosius, su aplinka ir turtingu istoriniu paveldu bandančius susilieti menininkus - įdomu, kaip jie su juo susiliejo - difuziniu būdu ar ištirpo kaip garai ant automobilio lango:)

8455. geras ponas2006-08-04 12:37
o šiaip svauidymaisi tokiomis frazėmis kaip "geras" ar "gabus" menininkas labai jau dvelia tuo supuvusiu olimpu - vilniaus dailės akademija, tuo genijų inkubatoriumi, kurioje kompetetingi ir autoritetingi profesoriai labai dažnai kaip kokie daktarai nustatydavo panašas diagnozes - "tu gabus, varyk toliua" ir panašiai. niekas juk iš tikrųjų nežino, kas yra gabus ir gerai, o kas ne. juo labiua, gabus visada gali virsti negabiu ir atvirkščiai - lietuvių dailėje daugybė tokių pavyzdžių. pvz, apie liną katiną irgi anksčiau visi kalbėdavo, kad "labai negabus"

8456. to 022006-08-04 12:39
"parodas lankome" - tai jusu ten visas burys? :) pletkininkiu bobeliu, pavydziu, amzinu sugyventiniu, neturinciu supratimo - kas yra seima, gyvenimo verte, pagarba kitam ir tuo paciu pagarba sau. na ka gi... rasinekit- iki sekmadienio laimo dar turite- issiliekite;)

8457. kiskis p2006-08-04 12:42
esu tik paprastas pilkas kiskis ir su olimpais ir inkubatoriais jau seniai neturiu nieko bendro. bet jeigu man atrodo kad geras tai savim tikiu.

8458. kiskis p -84572006-08-04 12:54
nepagaunu minties - kas bendra tarp pletkininkiu bobeliu amzinu sugyventiniu ir poskaus straispnio? ar cia taikoma i dvilype menininkes busena besiblaskant tarp seimos ir kurybos? tarp butinybes kurti ir prievartinio tapimo namu seimininke? tai nereikejo teketi tuomet, kas verte. nors kai pasiziuriu i koleges senmerges tai irgi ne kalnus nuvertusios.

8459. kiski p2006-08-04 12:57
atisprasau turejo buti 8456. kai tik imu skaiciuoti iskart susipainioju. gal klystu, bet galesime rasineti iki rugsejo, o ne iki sekmadienio. sako, visa redakcija buriu patrauke atostogauti. nuskilo kad toks linksmas straipsnis pasitaike per atostogas. daug ka galime aptarti. beje, besiblaskancios kurejos-namu seimininkes, teiraukites patarimu. turiu patirties. manoji visai neskausminga.

8460. 022006-08-04 13:08
kodel butinai bobeliu, musu kompanija ivairi, daugialyte ir daugialype. As irgi, kaip ir "kiskis p" Jusu ne visai supratau? ka Jus norejote pasakyti?

8461. 02 geram ponui2006-08-04 13:17
Jusu tiesa apie straipsni, tik Jus i ji pazvelgete grynai kaip i formalu prasta teksta, taciau jei pabandzius susieti ji su realiu kontekstu, tai atsiranda dar vienas papildomas absurdu persisunkes lygmuo - visa tai, kas rasoma, t.y. tekste vystomas siuzetas siutas baltais siulais, todel joks teorinis pamatas cia nepadetu, nes viskas lauziama is pirsto, bet pateikiama rimtu tonu ir pseudomiksliska (pseudomenotyrine) maniera. Erlicka jau kazkas minejo, man atrodo ir Kuncius panasiais prijomais naudojosi rasydamas epa apie Nachmana Dushanski. Klausimas - kiek sio straipsnelio autorius samoningai naudojosi tokia rimto absurdo technika, kiek rase nuosirdziai? jei rase nuosirdziai tai ji reiktu tik uzjausti, o jei tycia, tai jis - gudrus cinikas ir gabus rashytojas.

8462. kiškiui melagėliui2006-08-04 13:55
kiški, tai juk rašei kažkada kad nesi menininkas:) kodėl meluoji?:) melo, kaip ir kiškio ausys išlenda kaip yla iš maišo - niekur tu, kiškeli, nepasislėpsi:)))

8463. to 022006-08-04 13:57
tai ir Kęstas su Tavimi rašinėja?

8464. klara2006-08-04 13:57
Linas Katinas gabus?

8465. Siūlas2006-08-04 14:08
na megstu as cia palepeti -sioje svetaineje- bet dabar jau nezinau ne ka rasyti, o labai norisi:/ vel siulyciau surengti dvikova, bet nebezinau ka su kuo ir kaip? esu visiskai pasimetes, o ir kiskis p kazkaip smuktelejo mano akyse- kas tau kiskeli atsitiko? Susikompromitavai? Nu gi pasitaiko- nieko praeis viskas.

8466. klarai ir geram ponui2006-08-04 14:09
Taip - gabus! Anksciau visi vienaip kalbedavo, o dabar visi kalba, kad gabus Linas Katinas! Kuriais tiket? Ar tais kurie sake anksciau, ar tais kurie sako dabar? gal Jus kiski p galetumete atsakyti ar geras ponas?

8467. pavydi2006-08-04 14:14
gabiausios yra nepletkininkes nebobeles, nepavydzios, ne amzinos sugyventines, turincios supratima - kas yra seima, gyvenimo verte, pagarba kitam ir tuo paciu pagarba sau. tos, kurios dar ankstyvoje kudikysteje suprato, kad gali skambeti ne tik garsai bet ir spalvos, tos kurios, pacios budamos tylus, pilki pauksteliai, nenustoja giedoti savo tyros, kilnios, sviesios giesmes, net jei ta giesme kartais pavirsta tyliu mykimu "tapau-netapau". aistule, tu per daug nesijaudink, ne Benigna cia rasineja (matyt jai neduota dievo dovana net tulzimi spjaudytis) tai ka? belieka tiketis, kad Tu ir tavo nuostabi grupele meninyku ir toliau mus dziugins parodomis, plenerais mistinese vietovese (ui kiek ju daug ant Lietuveles) ir, zinoma, rimtais menotyriniais tekstais, nesvarbu, kad ir siek tiek "atskiestais" postmodernia ironija. belieka pasikartoti, kaip jau kazkas rase: mes IRGI TAVE mylim!!!

8468. Siūlas2006-08-04 14:46
vsio pro liubov ir pro liubov...nu kiek galima!

8469. To pavydi2006-08-04 15:02
girdejau , kad jūsų "mylima aistule" plenere. Gris, perskaitys, gaus sirdies smugi ir nebebus "mistiniu pleneru" ant Lietuvos :)

8470. mistifikatore2006-08-04 15:50
nu tai tadu teks pavyduolei ieskot mistiniu zenklu ant zemes, danguje, languose, sienose ir tt. ...ka gali zinot, gal tie vienaakiai katinai, vienakojai balandziai ir bites is tiesu si ta daugiau reiskia??

8482. 022006-08-06 17:47
auksu degancios baznycios fone energingai smirineja gaidziai - taip ir isivaizduoju tuos GAIDZIUS, pabegusius is kalejimo, apsiginklavusius savadarbiais peiliais, energingai smirinejancius ir ieskancius ka uzpjauti...net siurpas per nugara nubega! Vidai, duosiu Jums lietuviu kalbos pamokele nemokamai - gaidziai negali smirineti, tai gali daryti peles ar kas nors panasaus. Darote grubias stiliaus klaidas, kurios Jusu teksta pavercia parodija.

8483. klara2006-08-06 17:49
supratau - prie plenero dalyviu prikibo vienaakis Linas Katinas ir nebeatstojo, tik kodel jis visas juodas buvo?

8485. a.e.2006-08-07 14:17
uzsitrauksit prakeikima visam gyvenimui taip liedami tulzi ir patycias!!!

8487. nu ka2006-08-07 14:41
nu tai pradekim nuo to, kad poshka yra aistes vyras, ir jam visa gyvenima priklausys apie jos renginius rasyti, ir viskas. o kaipgi savaite pagyvenus grazioj gamtoj, juk riek atsiskaityti. ir siaip ten daug visisku draugu. ne meno ten vaziavo, o pasitusint nu. smagu. visuose pleneruose tas pats- pakliuvi arba ne.

8488. p.s.2006-08-07 14:44
O Dudienei tai reikejo pagalvot pries gimdant 3 vaikus, kad vaikai - ne juokas, o ne vaidint auka. geda. nachale turtingu tevu mergaite.

8489. kiskis p2006-08-07 15:04
apie lina katina negalima sakyti kad yra gabus. jam sitas zodis netinka. jis yra genijus.

8490. kiskis p2006-08-07 15:10
nenoriu be rimto reikalo rizikuoti uzsitraukti prakeiksma tai neliesiu cia tulzies ir patyciu. priesingai, noriu uzstoti seimynine ranga. viens seimos narys paraso paraiska ir ismusa pinigeliu, tada visiem buna biski fun, o kitas ima ir apraso aprasomuoju stiliumi. vaizdelis artimas Rojui, sakyciau. o jeigu dar svetaineje ant kilimo krykstauja penki vaikai. ar krykstauja pas juos, gal kas buvot sveciuose?

8491. geras ponas2006-08-07 16:13
na taip, šeimyninė ranga dalykas rimtas - vieni kitiems įkvėpimą per visus galus pučia ir garsą į viešumą kelia:) nors šiaip tai akivaizdžiai rodo kai kurių menininkų nesugebėjimą susirasti savo antosios pusės - tai ir griebia kas po ranką pasitaiko ar kokią(į) menotyrininką(ę), tapytoją, ar grafiką(ę), ar dar kokį galą.

8493. kiskis p2006-08-07 16:41
suprask "bloga partija" tapytojas ar grafike. o kas tada gera? murininkas, verslininkas. nu, verslininkas gal ir gera, cia ir as sutinku.

8494. geras ponas2006-08-07 17:19
o ką - mūrininkas blogai? irgi neblogai uždirba, ypač jeigu geras rankas turi. o menininkai aišku, kad bloga pora. tai juk nei atsakomybės, nei pinigų (nebent įsigudrina vienas kitas), tik emociniai proveržiai visokie ir laiko tuščias švaistymas - amžinai sugadinti savaitgaliai, atostogos ir vakarai

8495. kiskis p2006-08-07 18:23
antra vertus ar labai butu apie ka kalbeti su murininku vakare kai sugriztu po murijimo tegul ir su gerais pinigais. islistu per gerkle tie jo pinigai. ir verslininkas gali uzknisti. neitikinote. lieku pries savo.

8496. kiskis p2006-08-07 20:36
geras ponas tikriausiai yra nudeges su kokia priepuolinga grafike. idomu - emociniai proverziai - tai kai menas sekasi ar priesingai.

8502. Siūlas2006-08-08 07:53
tai gal, kiškeli, mums partiją sudaryti?:)))) grįžtume vakarais ir kalbėtume kalbetum kalbetume....:)))))))))

8503. kiskis p2006-08-08 11:13
tai kad tu, sakai, ne menininkas. tai kokia tu man partija?

8505. o22006-08-08 15:09
idealiausias variantas - jaunysteje meges mena, baiges ciurlionio menu gimnazija (ne baleta, zinoma), po to domejesis filosofija ir humanitariniais mokslais, baiges VU ar dar geriau koki uzjurio u-ta , gabus ir jautrus, bet pasukes i versla ar bankininkyste, ar i kokia nebloga ministerija, daug daug uzdirbantis ir intelektualus. Tik kurk grafikos lakstus ar ausk tekstile ir vargo nematyk, aukle baltapukius arijus tik aukli. Rojus. O kompleksuori skurdziai menininkai - fui, lyg kokia dizenterija ar kas nors panasiai slykstaus. Teisingai geras ponas sako - savaitgaliai sugadinti, pagiezingas praruges dvasingumas, aimanos, kancios, prastas barbenimas nuo senu laiku uzsilikusiu pianinu (kai teveliai naiviai tikejo kad atzala taps garsiu(-ia) atlikeju (-a). Zodziu lyg kokios isrugos.

8509. kiskis p2006-08-08 18:08
man visdelto skaudu uz baleta. kodel baletas iseliminuotas is svaigios svajones?

8510. kiskis p2006-08-08 18:11
dar rupi man ar pazistat toki bankininka-tekstilininka nors viena? ar is gyvenimo tas personazas ciuozes per gyvenima kaip per sviesta?

8511. kiskis p2006-08-08 18:17
pasakykit kad pazistat. maldauju.

8513. šaškė2006-08-08 22:00
berods apokalipses chimeros dar ilgai graus smegenis lietuvos muziku palikuonims, neistengentiems ikopti i aristokratijos karieta. niekingos, sizofreniskos komentaru rasliavos, nevertos magistru vardo, gerbiamosios ir gerbiamieji.

8514. kiskis p2006-08-08 22:41
gal papasakotumete kas toj karietoj vaziuoja? priminsiu tik kad saviironija ir humoro jausmas - aristokratu privilegija.

8515. ivs2006-08-08 22:55
pazistu viena tokia asaba - ir apie cementa ir apie baleta ismano. kiek zinau, dirba cirke. kad man taip - tai tkrai i ta karieta nereiketu ne kopti. ant ranku ikeltu.

8516. kiskis p2006-08-08 22:59
noreciau ir as taip. vaziuotas. nes dabar tik strykt pastrykt.

8517. Elitinis Runkelis2006-08-09 01:31
Gerb.Kolegos, Manau, kad paklydome besiblaskydami tarp praeities ir dabarties.. Drasiai iskelkime galwas, kai jos nuswyra.. Wisa kas wyksta sioje swetaineje yra auksciausio lygmens menotirinis analizawimas. Tai wisiskai nauja menotirine kalba. Ar nors wienas susimastete?.. Galit priestaraut..Klasikinis menotirinis tekstas yra agonijos stadijoje.

8520. kiskis p2006-08-09 08:36
ne, mes nesusimasteme apie menotirini teksta. tik liudnai vepsome pakeleje kol aristokratu karieta pakinkyta vienaakiu katinu klibinkst klibinkst pragirgzda pro sali.

8521. šaškė2006-08-09 08:49
tik apie teorine eglute suoliuoja zuikuciai, katytes ir meskuciai, o gerojo senelio kaip nera taip nera. susiverzkit kelnaiciu gumas ir pakeliaukit kapitalistines europos magistralemis, pasitikrinkit tautines savikritikos ir humoro subtilybes pirkdami riestaini kosmopolitiniame turguje.

8522. kiskis p2006-08-09 09:07
kartais tas riestainis netgi su aguonomis. labai pakelia nuotaika.

8523. šaškė2006-08-09 11:59
kiskutis senokai buves zuikiu baznycioj, bet vis dar gerai prisimena poravimosi ritualo ypatybes, pamirksi viena kita zvaira akimi, juodus kailinukus i balta sermega akimirksniu pasikeicia, riestainuku mandagiai vilioja.

8524. kiskis p2006-08-09 12:05
na, ritualas visai nebaznytinis ir be kokiu ten ypatybiu: iprastas ir kasdieniskas. tuom ir mielas.

8527. Bronius is Radviliskio. Ramuniu g. 152006-08-09 19:39
Wagstat cia wisi susirinke ir galwojat, kad menas ateina tik per sikna. Werciau eikit dirbt. Proletarai mat asirado..

8528. Zenonas is Alytaus.Kosmunautu g. 19-2.2006-08-09 19:49
Karta waikstinejau su tokia panele po uzupi ir sutikau menininka. Buwo jis barzdotas, ilgi plaukai, o rankoje laike saltinelio wyna. Tikras meninkas- pasakiau sau. O gal ten bomzas buwo?

8529. Leonas Glaveckas.2006-08-09 19:53
o man tai patiko. grazu . svajoju kadanors isigyti mazyti nama, kuriame laikysiu visa buri katinu.

8530. Valodia2006-08-09 19:59
Gyvenimas- tai amortizatorius. Menas- tai variklis. Hebryte, tik tapykit. neraliai geras straipsnis ir nekreipkit i tai kas cia rasoma. nerealiai.

8531. AUTORIUS2006-08-09 20:01
na ka ir gali pridurt. nervina mane.

8537. šaškė2006-08-09 22:21
siaip ne taip bravo ir daktarui Testautui Akopaš, ne be sesutes pagalbos isleidusiam i komentaru pievas visa buri istikimu simuliakriniu zuikuciu. nekaltieji tapytojai, disertacija dar nebaigta, provokacija tesiasi, povas stebi jus. p.s. daktare Akopaš, pamirskite poezija, nebesikankinkite taip, jus sutvertas ne tam.

8544. kiskis p2006-08-10 08:06
apsvieskite, kas toks yra daktaras Akopaš? tai man primena vakaryksti sapna kuriame abu mano sunus (irgi kiskiai p) tapo moldavais.

8545. sekmes!!!!2006-08-10 10:03
Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis. (R.Vagneris) Menas – tai žmonijos sąžinė. (F.Hebelis) Menininkas priklauso savo laikui, gyvena jo teisėmis ir įpročiais; laikosi jo pažiūrų ir sampratos. (G.F.Hegelis) Menas – tai mūšis. Mene nereikia savęs tausoti. (Z.Misle) Tikras menas aplenkia laiką. (R.Sen Pocis)

8546. aciu!!!2006-08-10 10:05
menas - uzdarbio saltinis ir geroves garantas (kiskis p)

8547. A.Rakauskas2006-08-10 11:00
Vieni mūsų draskome vėliavas, mušamės, kiti klykiame, dainuojame, geriame alų, siautėjame. Tačiau yra ir tokių, kurie, įkvėpti emocijų, susitelkia dar geresniems darbams, nerūko, negeria, taip paveikdami daugiau jaunimo. Turintys pinigų stato galerijas, skiria premijas. Visa tai įeina į mūsų gyvenimą ir niekas nežino, kiek toli šis impulsas nuriedės ir kokį atneš rezultatą - matėme tik sprogimą, laimėjimą, kuriame patys stipriau ar silpniau dalyvavome.

8555. a.a.2006-08-11 10:01
vis dar esu maloniai nustebusi, kad tokios nykios personos (pazystu kai kuriuos ne tik is veido) sugebejo taip nuosirdziai prajuokinti.aciu!!! dar labiau pradziugino mieli simuliakriniai kiskuciai, zaismingai kraipydami styrancias stacias ausytes ir ramiai sau triauskinantys kosmopolitiniame turguje isigytus simuliakrinius riestainius, bei darnus saviveiklininku, kaimo sviesuoliu, kakuciais negyvai uzdauzytu tapytoju, baltu-juodu katinu, sleivu-kreivu gandru choras prislopinta intonacija (bet ne tiek, kad nebutu juntamas inteligentiskas vietinis dialektas), giedantys misparus uz tapyba. ir aisku sio momento sakraluma pabrezianti viska stebinti margaspalvio povo akis.tiesa pasakius, toks jau tas grazus ir dziugus vaizdelis gaunasi, kad is to grazumo lenvai galeciau ir pati kanors didingo ir prakilnaus nuveikti...

8558. kiskis p2006-08-11 11:15
pavyzdziui nusimegzti kojines ziemai.

8559. a.a.2006-08-11 11:39
siulu neturiu!!

8560. kiskis p2006-08-11 11:44
nu ir mergos paejo siais laikais.

8561. a.a.2006-08-11 12:00
taigis kiski p, siais laikais merga- mergai nelygu. kol kazka kankina dilema "tapau-netapau", kitos nei tapo, anei kojines mezga

8563. kiskis p2006-08-11 12:17
tai ka jos veikia - tyliai man pasakyk? tikriausiai zvalgosi kavalieriu.

8566. SHAULYS beta.lt2006-08-12 19:19
    menas-liaudzhiai
    IQ TESTAS pagal shiauliecius
1)Kuriame acakyme yra nesiaulietisks zuodis?
1.gezas, kenc, aparac, profs
2.monstras, chiuvs, pacans, gezas, profs
3.bichas, asils, kenc, dievs,kenchiux
4.pediks, veiloks, chiuvs, vitaminchikas, gezas
5.chiuvs, kenc,loxs, duxs, nesveiks, kepals

2)Ka ish tikruju reishk gezs?
1.Ashtuoniolikta amziaus olandu juru pirac
2.Axujens monstras ir profs, valdantis tryshkiu kaimele pacanu nuo 14 iki 18 metu genga
3.Siaip kenc
4.Prieskonis skirc pagardint shalta rukyma vishta bei barkshchius
5.Mashinas detale

3)Kode lietuvos defaultinis mobileks yra noshke 3310
1.Tode ka visi yra gezai
2.Nes telefons tur` interneta ir wapa bei gali ziet pornushke per backupini monitara
3.Tai tiesiog labai patogus meniu valdyms bei siaip patogiai kimb prie rankas
4.Nes aparata kaina yra viens lic nulis centu
5.Tode ka naujesni telefonai da neatkeleva i lietuvos rinka

4)Axujeniausias rajons
1.Vilnius - Zhemieji Paneriai
2.Kauns - Palemons
3.Shiauliai - pietiniz
4.Panevezys - Gelezinkele stoties rajons
5.Vilkavishkis - deshinysis kreivu bei shleivu trobu kvartals

5)Ant kiek lek` trechias bimbals (chuliganke)
1.20kmh
2.lek kiek dugnas leidzh
3.septym, jeigu gezas netur stazha
4.*pimp...*, tevs neduod mashinas
5.truksta papildomu duomenu - variklia galias, kelia dangos, padangu protektoriaus gyle, ora salygu nu i karoche eik nx

6)Ka dara gezas kai tur` lita pem?
1.Investuoj i telekoma akcijas
2.Nusiperk pusantros noshkes 3310
3.Perk gintarine bonke ir ishger` ant suoliuka prie auxiuka
4.ised i bimbala ish pastaroja klausima ir uzsipil benza
5.met i keule taupykle ir taupa ant sony playstation 2

7)Kas laimeje Europos krepshine chempionata?
1.Shiauliu Shiauliai
2.Zhiegzhdriu Lentpjuves jaunesniuju veteranu all stars komanda (kur tur` 80% nuolaida trulikais vazhiniet)
3.Paksa vadovaujama Parlamentine respublika
4.Radvilishke pilvuzu asociacija, remiama mashinu turgaus Ivans
5.Afrika

A shic klausims yra ashtunc?
1.Nu
2.Tu *kekðë* ka cia darai *bliamba* prikolus *velniop*j gal nesi i galva gaves, asile
3.Taip, shic klausims yr ashtunc, tai galima irodyt pagal matematines indukcijos antrosios teoremos ishvedima pagal Vejershtrasa naudojant Teiloro eilutes kai kintamasis artiej i neapibrezhtuma
4.Tai a ash sukuriau shita testa a tu, avine?
5.pz, nu nx susinervinau, uzdarau sita "langa"

Ka reishk` patrons?
1.Utenos auksine 0.5l skarbonke
2.Nu che yra toks daigc kur ten i pistoleta kishas
3.raktu pakabuks su nigerijos vergijos ir bado deives simboliu ishskapktuotu is baobabo medienas
4.per LTV rodoms publicistinis politinis pokalbiu realybes show "popiete su algimantu chekuoliu"
5.Taupos batons, pagaminc ish soju

10)Ka reik daryt kai pamatai penkiuolikas metu reperi su "lenarais" ir klynu iki keliu?
1.At**si, atemi kepurike su sulankstyta kozyrka
2.Prieini, sakai "A labai verkei kai suzinojai ka 2paca nushove?"
3.Is nevilties pareini namo, uzsimeti "adadis" shvarkiuka, "beebok" sporbacius, "nice" trenigus, pasikvepini "hugo bass" kvepalais ir eini su nauju bichu alaus gert
4.sakai "kiek valandu?" ir atpisi geza nepriklausomai nuo acakyma
5.ivaldai koki nors nerealu repa judesi, kuri matei per telika,ir sakai "wacap men?"

8569. popopopo2006-08-13 04:06
rekordinis komentaru skaicius!

8570. arvydas :-) 2006-08-13 21:35
Na ir prirasyta,jaunimas matyt poilsiauja turi laiko rasyt komentarus,Videlis ir Aistyte "dirba",o jus sudziai matyt norit pakliut i plenera, bet nieks neima:( Apskritai lietuviu tauta kazko vieni kitiems pavydi, keikiasi- durniuoja, o jus kurkit, darykit ka nors, o ne griaukit-pavyduoliai...

8575. oplia2006-08-14 14:26
Kodel "dirba" kabutese? Cia ironija?

8576. nu nu2006-08-14 19:11
o tai siauliu gezikas parasys teisingus acakymus?

8577. šaškė2006-08-14 23:08
siauliai yra siauliai, bet socialinio konteksto subordinacija tekste apie tapyba turetu buti idomu ir autentiska? mielas daktare, gydykite siuos ligonius susitikdamas face to face, tik tada, galbut purpuriniai, violetiniai, smaragdiniai ir ultramarininiai zibintai defaultu nusvies ryskiausias postmodernistines izvalgas, tunancias kazkur anapus 2000-antuju.

8578. kiskis p2006-08-15 11:54
siek tiek moku zaisti saskemis bet sitos saskes nesuprantu. kas tas daktaras kurio saukiamasi? o kur ligoniai?

8579. veidrodėlis2006-08-15 20:25
be abejo kiskuti, Lietuva mazas krastas, ir jei domites ne vien pacientu tapatybemis, paimkite mane savo svelniomis letenelemis, paziurekite per desini petuka ir pamatysite ne tik savo pusbrolius triusius is Moldovos, bet ir daktara Aiskauda ilgesingai berymanti ant paryzietiskos kusetes.

8580. kiskis p2006-08-15 20:59
nepasidare aiskiau. veidrodelis kreivas sleivas kaip tos vilkaviskio trobos is siauliecio anketos.

8581. veidrodėlis2006-08-16 10:43
hmm, galvojau, kad i kreivus veidrodelius tik neissilavine kiskuciai ziuri, bet del jusu, kiskuti, abejoniu nekyla, nemanau, kad retkarciais pakraipote uodegyte senamiescio bare ant podiumo. o gal sutiktumete per Velines ateiti prie Ciurlionies kapo, apie Bethoveno romansus pasikalbetumem patriarchams dusaujant, zvakutems mirksint?

8582. ksikis p2006-08-16 11:41
kiskiu gimine plati taigi per velines lakstymo po kapus uztenka ir be ciurlionies. kol dar i moldova pirmyn atgal, griuni be kvapo paslikas. senamiesty turiu numyleta vietele pieno bare prie lango. ypac kai lyja lietus. bet neatsistebiu veidrodelio kreivumu: kur jus matet kiskio oloj paryzietiska kusete. per abu pecius ziuriu, vien tik morku pintines, dar keli kopustai. voratinklis vienas kitas. ola kaip ir visu kiskiu.

8585. veidrodėlis2006-08-16 22:36
taip, rudens nostalgija sujaudina tiek pragmatikus, tiek teoretikus, net kiskucio letenele virptelejo parasiuka dedant, bet ko gero jau daktaras piktai ir neromantiskai narvelio durimis klapsi vasaros pabaiga skelbdamas. nes po to i paryziu, vel ant kusetes, vel pigus vynas ir vel neaiskus simuliakrai uzkandai. o tiesa, kiskuti, bethoveno turite kuom paklausyti savo buste, ar tik baltijos tv sveikinimu koncerto transiliacijomis sniurkscia voratinkliais apipintas monitorius?

8586. PERSONAZAS Nr.9 :-) 2006-08-17 00:23
Mano numeris devyni.

8587. kiskis p2006-08-17 10:16
koks dar bethovenas? nieko ner graziau uz kankliuojanti kiskeli.

8588. šaškė2006-08-17 10:30
gal ir kiskutis paliktu koki miela virtualu rekvizita, zinote, saskes taip pat buna sentimentalios.

8589. kiskis2006-08-17 10:46
kas yra virtualus rekvizitas, paaiskinkit kiskuciui is kaimo. realiu rekvizitu tai turime labai daug, nezinau kuris jums patiktu labiausiai.

8590. šaškė, ta kuri toliau ir iš kairės2006-08-17 12:23
aciu kiskuti, tiek jau to, bet bent jau bethovena sukankliuokite, kam mums aristokratams ta shiauliu hip hopo hipotetika. nors zuikio su kanklemis, pakabintame narvelyje, ivaizdis neblogai sumodeliuotas, beveik prasosi, kaip sakoma, "ikalti su dazu".

8591. kiskis p2006-08-17 12:33
butinai "ikalkite", po to man parodysite. is tiesu, nugeses visiskai portreto zanras.

8592. šaškė, ta kuri niekada nemiega2006-08-18 01:01
na taip, difuzinis procesas isibegeja, komentarai in corpore virsta paveikslais, personazai status quo nusiima kaukes- ok:=

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 77 iš 77 
5:56:41 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba