SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-06-01 nr. 758

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Junija Galejeva
Mažųjų prisijaukinimas
6

Muzika 
• Rasa Vilimaitė
Akimirksnis nuoširdumo abejingoje amžinybėje
1
• Smuikavimo mokymo Lietuvoje istorinės įžvalgos1
• Prasideda Pažaislio muzikos festivalis
• Operos festivalis Rygoje1
• KONCERTAI

Dailė 
• Pillė Veljataga
Sfera
• Vidas Poškus
Miestas, kelionė, laikas
4
• Kristina Pipiraitė
Tylus sabotažas
2
 PARODOS9

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Tamsa, tyla, pauzė
• Daiva Šabasevičienė
Teatro peizažas
• Teatrų festivalis „Šermukšnis“
• „Meno forto“ gegužė
• OKT ir Azija
• Torūnėje – Dalios Jokubauskaitės „Bestuburiada“1
• Šokis gatvėje1
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Didelis mažas kinas1
• Živilė Pipinytė
Žudiko suprasti nereikia
• Lemoni Sniketas perspėja1
• Žvilgsnis į Europos kino ateitį
• Vėl kviečia kinas po atviru dangum
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Kultūros sostinė kalnuose
• Renginio „Tebūnie naktis!“ pristatymas1

Anonsai 
• Projektų konkursas
• Lietuvos bankas skelbia
• ŠMC - 15 metų1

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

PARODOS

birželio 1–10

[skaityti komentarus]

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

„2420 Čiurlionis“ (iš ciklo „Geltona linija“)

„Ekstremalūs amatai“

„ŠMC — 15 metų“

nuo 1 d. — Žilvino Kempino „Paralelės. Skraidanti juosta“

Deimanto Narkevičiaus „Aplankant Soliarį“

nuo 8 d. — Nomedos ir Gedimino Urbonų projektas „Villa Lituania“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailės (XVI—XX a. pr.) ekspozicija

Paroda „Kultūros istorikui ir kolekcininkui Edmundui Laucevičiui — 100“

Mstislavo Dobužinskio piešinių paroda „Senoji Lietuva“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI—XVIII a.) portretų ekspozicija

Vytauto Kazimiero Jonyno jubiliejinė paroda „Pasaulio meno kryžkelėse“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Profesionaliosios sakralinės dailės (XV—XIX a.) ekspozicija

Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII—XX a.) ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII—XX a. pr.) ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Atkuriamiems valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių paroda

Paroda „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“

Aleksandro Miškinio kolekcijos paroda „Rytų šalių dailė“

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija

Atnaujinta bažnytinio paveldo paroda

Paroda apie migraciją Europoje „Visi svetimšaliai — beveik visur“

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

Kazio Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

(lankymas antradienį—šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644)

„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

iki 7 d. — Danutės Gražienės grafika

„Vartų“ galerija

Vilniaus g. 39

iki 2 d. — Ray Bartkus paroda „Žinios“

Jurgos Barilaitės paroda „Mažasis Chose“

Eglės Gineitytės paroda „Persikėlimai“

nuo 4 d. — Carl-Henning Pedersen paroda

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 2 d. — Jimo Berggreno (Švedija) ir Tatjanos Diščenko grafika

nuo 5 d. — Stasio Aukštuolio paroda „Darbai iš popieriaus 2“

Elenos Šaltytės-Lisauskienės paroda „Ievos sodai“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

Juliaus Jokūbonio pastelė

Gintauto Vaičio paroda „Iš mano eskizų knygos: Juodkrantės etiudai“

Valdo Bubelevičiaus skulptūra „Raktai į begalybę“ (iš ciklo „Naujas 2007“)

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

iki 4 d. — Elenos Tervidytės fotografijų paroda „Jurga Ivanauskaitė. Paskutinieji gyvenimo mėnesiai“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Jaunųjų fotografų paroda „JFK“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

Sigito Staniūno tapyba

Galerija „Maldis“

J. Basanavičiaus g. 4

Šarūno Saukos darbų paroda

Grafienės Umiastovskos rūmai

Trakų g. 2/24

Agnus Elegro-Vytauto Pečiukonio paroda

Savicko paveikslų galerija

Vilniaus g. 14

Paroda „Augustinas Savickas, Raimondas Savickas ir Savicko dailės mokykla“

Galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Martino Jankaus tapybos paroda „Vienas motyvas“

Dailės galerija „Dalia“

Žirmūnų g. 70

Rūtos Katiliūtės paroda „Tarsi...“

Galerija „Znad Wilii“

Išganytojo g. 2/4

Stanisławo Cat Mackiewicziaus fotoparoda „Londono archyvas bei Lenkų peizažas 1939 m.“

Lenkų institutas

Didžioji g. 23

Stanisławo Cat Mackiewicziaus fotoparoda „Londono archyvas bei Lenkų peizažas 1939 m.“

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Paroda „Keisti nutikimai“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Dalios Grinkevičiūtės 80-osioms gimimo metinėms „Iš lietuvių tremtinių

atsiminimų“

„Lituanikos skyriaus naujienos“

Knygos ir rankraščiai bažnytine slavų kalba iš Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus rinkinių. Vladimiro Kolcovo–Navrockio fotografijos „Rusų cerkvės Lietuvoje“

Nijolės Vilutytės piešiniai, tapyba

„Bažnytinės cenzūros draudžiamos knygos“

nuo 7 d. — paroda „Žvilgsnis į šiuolaikinį pasaulį: japonų fotografija nuo 8-ojo dešimtmečio iki dabar“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Violantos Bružaitės akvarelių paroda „Žvėryno medinukai“

iki 6 d. — jaunųjų mokslininkų konkurso darbų paroda

Jeruzalės galerija

Ateities g. 1F

Arūno Urniežio tapybos darbų paroda „Matau, tapau, kalbu“

Studija-galerija „D’ Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

nuo 5 d. — Rytės Narvilaitės-Ražukienės tapyba

„ARTima“ galerija

Totorių g. 3

iki 9 d. — Artūro Rožkovo ir Martynos Noreikaitės paroda „Sielos fronto likučiai“

nuo 5 d. — Tatjanos Diščenko grafika

Užupio meno inkubatoriaus galera

Užupio g. 2/11

iki 8 d. — Mariaus Abramavičiaus—Neboisia foto-, videoparoda „Kelyje“

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Samogito (Adomo Stasio Raudžio) skulptūrų paroda

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Bernhardo Wicki fotografijų paroda

iki 4 d. — paroda „Žvilgsnis į šiuolaikinį pasaulį: japonų fotografija nuo 70-ųjų iki dabar“

nuo 8 d. — paroda „Septyni žodžiai“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Projekto „KoViKaVi“ paroda

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

iki 10 d. — VDA Kauno dailės instituto Keramikos katedros studentų baigiamųjų darbų paroda

„Meno parkas“

Rotušės a. 27

Projekto „KoViKaVi“ paroda

„Fujifilm“ fotografijos galerija

Rotušės a. 1

nuo 7 d. — Algirdo Pupkevičiaus fotoparoda

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti“

„Žemiška žmogaus kelionė — išvykimai, sugrįžimai“ (Bernardui Brazdžioniui — 100)

„Rašytojų kultūrinis universalumas bei skirtingumas“, skirta Tarptautinei muziejų dienai

„Rašau pavasarį šiltą / Su gėlių ir žvaigždžių milijonu“, skirta Julijai Švabaitei-Gylienei

„Pavasario kartojimas (is)“ (Poezijos pavasaris’2007)“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Vytauto Kazimiero Jonyno 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Bičiulystės pėdsakais“

Dailininkės Rimantės Ropytės akvarelės

Galerija „Aukso pjūvis“

Donelaičio g. 62 / Putvinskio g. 53

nuo 5 d. — Nijolės Šaltenytės ir Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės kūrybos paroda

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Paroda „Lietuvių dailės atgimimo šimtmetis“

Mokinių meninių projektų konkurso „Knyga“ paroda „Kapitono dienoraštis“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

Paroda „EkoMenas“

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10

iki 7 d. — Kristinos Norvilaitės grafika

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

VDA Grafikos katedros studentų paroda

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

nuo 1 d. — Joanos Deltuvaitės fotografijų paroda „Tą naktį, kurią nemiegojau“

Šiauliai

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Remigijaus Treigio fotografija

Dariaus Vaičekausko paroda „Jausmų gelmėse iš anapus“

Fotoparoda „Erozija: reprodukuoti kūnai“

Dainiaus Trumpio tapybos paroda „Įsiklausymas“

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

Deimantės Kondrotaitės ir Dovilės Čižaitės paroda „Apnuoginti pokalbiai“

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

Nick May (Anglija) ir Daliaus Jonaičio fotografijų paroda „Emigrantai (du žvilgsniai)“

iki 9 d. — Tiiu Pallo-Vaik (Estija) akvarelių paroda

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

nuo 1 d. — Juozo Lebednyko skulptūros

„Galerija XX“

Laisvės a. 7

iki 6 d. — Žanetos Zubkovos (JAV) tapybos paroda „Vidinis plytos gyvenimas“

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

Paroda „Juozas Eretas Bazelyje“

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Paroda „Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franzo Heinricho Schwechteno (1841—1924) archyvas“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

iki 10 d. — Antano Žmuidzinavičiaus peizažų paroda

Galerija „Sofa“

Vilniaus al. 10

nuo 1 d. — paroda „Iš daiktų pasaulio“

Trakai

Trakų istorijos muziejus

Kęstučio g. 4

Tamoikinų (Kanada) šeimos muziejaus istorijos ir meno vertybių paroda

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Knygos meno paroda

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

Ukmergės rajono dailininkų paroda

Kėdainiai

J. Monkutės-Marks muziejus

J. Basanavičiaus g. 45

iki 5 d. — Michael F. Rohde (JAV) tekstilės ir fotografijų paroda „Namai klajokliams“

 

Skaitytojų vertinimai


10456. LNO2007-06-04 12:04
Dalyvaukite projekte "NEDARBO LAIKAS" http://www.lno.lt/

10457. kiskis p2007-06-04 12:56
pailsekite, kurejai, pasidekite dantis ant lentynos metams. pirmiausia, labai sunku skaityt teksta ant juodo, gal tu durnas balsy. praktiskai neimanoma perskaityt.

10458. kiskis p2007-06-04 13:00
iskaiciau kiek sugebejau. eik tu sikt vaikine ar ka.

10469. geras ponas2007-06-06 10:41
kad labai fainas sumanymas. tik nelabai supratau nuo kada reikia nieko nedaryti - ir apie tai reikia pranešti lno

10470. kiskis p2007-06-06 11:11
kuo sitas sumanymas toks jau fainas?

10471. kiskis p2007-06-06 11:46
man visuomet itartina kai menininkai sugalvoja ka nors daryti visi kartu. gaujomis samburiais. paprastai iseina nekas.

10473. geras ponas2007-06-06 13:51
tai kad gaujomis niekas nedaro, paprastai po vieną juda kruta

10475. kiskis p2007-06-06 16:01
mane labai piktina tokie dalykai, kai kazkas bando nurodineti ka kas turi daryt. siuo atveju nedaryt. noris tvoti ir viskas.

10476. paradoxusas2007-06-06 16:05
tikrasus demagogasus tasus balsysus- patsus darysus, tikus jusus suspenduokitesus- uzurpatoriusus!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 79 iš 79 
5:55:43 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba