SEPTYNIOS MENO DIENOS

2007-09-28 nr. 770

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Rasa Vasinauskaitė
Tegyvuoja mirusieji!
• Pasiūlyk idėją LUX šviesos festivaliui

Muzika 
• Beata Leščinska
Dedikacija Broniui Kutavičiui
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Gabiausiųjų likimus lemia ne prizai
10
• Balys Vaitkus
Varžytuvėms pasibaigus
• Kamilė Rupeikaitė
Mitas konceptualiai
4
• KONCERTAI

Dailė 
• Justina Augustytė
Maži atradimai
• Savita ir atidi karta
• Sintezė – tai jungtis2
• Lietuvos ir Ukrainos šiuolaikinis menas pristatomas Lvove
• Interaktyvus C.A.L.V.I.N.O. projektas 1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Vilmantas Juškėnas
Lėlių teatro kulinarija
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kasdienybės burtai6
• Kviečia Kauno kino festivalis
• Šešėlių gundymai
• „Kino pavasaris“ kviečia į Lotynų Amerikos kultūros dienas
• Vilniuje ispanų kino klubas3
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

rugsėjo 28–spalio 7

[skaityti komentarus]

Nacionalinis operos ir baleto teatras

28, 29, X. 5 d. 18.30 — PREMJERA! Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Muzikinis vad. ir dir. — M. Staškus, rež. — J. Jurašas, dail. — A. Strumiłło (Lenkija), šviesų dail. — M. Conboy (Kanada), choreogr. — V. Grabštaitė, choro meno vad. — Č. Radžiūnas

30 d. 12 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. — M. Pitrėnas

X. 2 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. — M. Pitrėnas

4 d. 18.30 — R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. — J. Kaspszykis (Lenkija)

6 d. 18.30 — P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. — M. Staškus

7 d. 12 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. — M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

X. 4 d. 18 val. — G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. — J. Vaitkus

5 d. 18 val. — J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“. Rež. — J. Dautartas

6 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

7 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

7 d. 18 val. — Moliźre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — I. Bučienė

Mažoji salė

28 d. 18 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

X. 2 d. 18 val. — „APKABINK MANE“. Rež. — A. Vidžiūnas

4 d. 18 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

28 d. 18.30 — PREMJERA! W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris (Švedija)

29 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. — J. Vaitkus

30, X. 4 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

OKT / Vilniaus miesto teatras

X. 1 d. 19 val. LNDT — M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

28 d. 18 val. — W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. — P.E. Budraitis

29, X. 7 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

29 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

30 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. — A. Gluskinas

30 d. 18 val. — E. Albee’io „OŽKA, ARBA KAS TA SILVIJA ?“ Rež. — D. Tamulevičiūtė

X. 4, 5 d. 18 val. — PREMJERA! M. Frayn „Triukšmas už kulisų“. Rež. — P.E. Landi

6 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“ (Pjesė Nr. 27). Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

7 d. 18 val. — N. Cruz „ANA TROPIKUOSE“. Rež. — K. Smoriginas

Lietuvos rusų dramos teatras

28 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

29 d. 18 val. — R. Cooney „Nr.13“. Rež. — E. Murašovas

30 d. 12 val. — J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — J. Ščiuckis

30 d. 18 val. — PREMJERA! N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. — M. Byčkovas (Voronežas)

X. 5 d. 18 val. — PREMJERA! F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“ Rež. — E. Murašovas

6 d. 18 val. — R. Cooney „JUOKINGI PINIGAI“. Rež. — A. Girba (Maskva)

7 d. 12 val. — J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. — J. Ščiuckis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

29 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

30 d. 12 val. — N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

6, 7 d. 12 val. — Premjera! „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ (M. Martinaičio pjesės „Žemės dukra“ motyvais). Dail. ir rež. — V. Mazūras, komp. — F. Latėnas

Mažoji salė

29 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

30, X. 6 d. 14 val. — V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas

7 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Keistuolių teatras

28, 29 d. 19 val. — opera-kantata „Brisiaus galas“ir tautinis pokalbis-disputas „Sakmė pagal Juzą“

30 d. 12 val. — koncertas vaikams ir jų tėveliams „Kaip Bašmukai su Medinčiais dainas dainavo“

X. 7 d. 12 val. — „TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ“. Aktorių A. Vilutytės ir A. Meliešiaus pastatymas

Raganiukės teatras

29, 30 d. 12 val. — ,,Devyniabrolė“

29 d. 15 val. — ,,Vaiduokliukas“

Tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“

29 d. 19 val. Kongresų rūmuose — „The Tiger Lillies“ koncertas

29, 30 d. 19 val. LNDT Didžiojoje salėje — „TRAGEDIA ENDOGONIDIA. IV EPIZODAS. BRIUSELIS“. Rež. — R. Castellucci (Socģetas Raffaello Sanzio, Italija)

Kaunas

Kauno dramos teatras

28 d. 18 val. Ilgojoje salėjeje — J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. — G. Varnas

29, 30 d. 13 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

29, 30 d. 16 val. Didžioji scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

Audronio Liugos produkcija

28 d. 19 val. Palėpės salėje — D. Harrowerio „JUODVARNIS“. Rež. — J. Vaitkus

29 d. 19 val. Palėpės salėje — R. Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis

30 d. 19 val. Palėpės salėje — C. Graužinio „LIETUVOS DIENA“. Rež. — C. Graužinis

X. 2 d. 18 val., 5 d. 13, 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

3, 6 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. — G. Varnas, rež. — R. Ramanauskas

X. 4 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. — J. Vaitkus

4 d. 19 val. Palėpės salėje — G. Adomaitytė „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. — A. Lebeliūnas

5 d. 19 val. Palėpės salėje — M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. — A. Jankevičius

7 d. 12, 15, 18 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

29 d. 18 val. — šventinis sezono pradžios koncertas. Dalyvauja: teatro solistai ir choro artistai. Dir. — J. Geniušas, J. Janulevičius ir V. Visockis

6 d. 18 val. — I. Kalmano „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. — J. Janulevičius

7 d. 18 val. — C. Porterio „BUČIUOK MANE, KEIT“. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

28, 29 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

30 d. 18 val. — C. Frechette „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. — S. Rubinovas

5 d. 18 val. — J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež. — S. Rubinovas

6, 7 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

29 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

30 d. 12 val. — „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. — A. Stankevičius

6 d. 12 val. — „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

28 d. 18.30 — G. Bizet „KARMEN“. Dir. — I.H. Lapinschas

29 d. 18.30 — M. Ravel „Bolero“, G. Bizet- R. Ščedrin „Karmen-siuita“ (pagal fonogramą)

30 d. 18.30 — koncertas Tarptautinei muzikos dienai. Dir. — I.H. Lapinschas

X. 4—6 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. — D. Zlotnikas

7 d. 15 val. — A. Spadavecchios „PELENĖ“. Dir. — V. Konstantinovas

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

30 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Rež. — A. Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

28 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

29 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė

30 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

X. 5 d. 18 val. — A. Veskerio „METŲ LAIKAI“. Rež. — V. Fijalkauskas (Panevėžio teatras „Menas“)

6 d. 18 val. — A. Juozaičio „SALOMĖJA“. Rež. — A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

29 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. — A. Keleris

30 d. 18 val. — C. Goldoni „KJODŽOS KIVIRČAI“. Rež. — R. Teresas

X. 6 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Pjesės aut. ir rež. — V. Kupšys

Teatras „Menas“

28 d. 18 val., 29 d. 15 val. — PREMJERA! A. Slapovskio „NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. Rež. — J. Jukonytė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 75 iš 75 
5:49:29 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba