SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-04-07 nr. 703

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Živilė Ramoškaitė
Operos magija
11

Muzika 
• Edmundas Gedgaudas
Oratorius ir poetas
• Vytautė Markeliūnienė
Misijos žmogus
• Operetės premjera Kaune
• Irena Žukaitė (1929–2006)4
• "Bravissimo" kaleidoskopas
• Balandžio pradžia – Stasiui Vainiūnui
• Gastrolės Prancūzijoje
 KONCERTAI

Dailė 
• Rita Mikučionytė
Lino daina
• Neringa Černiauskaitė
Kai nesimato medžio stiebo
3
• Aistė Paulina Virbickaitė
Pakeliui į muziejų
• Nijolė Nevčesauskienė
Kaklaraištis džentelmenui
1
• Projektas van Goghui atminti2
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Rūta Šalnaitė
Dešimtasis Baltijos šokio gimtadienis
1
• Konstantinas Raikinas vaidins Vilniuje
• "cezario grupė" vėl kelia sparnus1
• "Stiklinė arbatos..." "Sriubos teatre"
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Skirmantas Valiulis
Dokumentikos teatrai
• Apie tuos, kurie nori pakeisti pasaulį1
• Susidūrus su tikrove
• Grėsmė geram kinui6
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Šiaip žmonės
15

Anonsai 
• Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Muzika

KONCERTAI

balandžio 7–16

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinė filharmonija

7 d. 17 val. Rokiškyje, Krašto muziejuje, 8 d. 16 val. Anykščiuose, koplyčioje, - Čiurlionio kvartetas. Programoje J. Haydno "Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus"

8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas H. Rosengrenas (klarnetas, Švedija). Dir. - J. Panula (Suomija). Programoje E. Rautavaaros, C. Nielseno, J. Sibelijaus kūriniai

9 d 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Verbų sekmadieniui skirtas džiazo ir liaudies muzikos koncertas "Oi, gražus gražus tolimasai dangus". Atlieka Čiurlionio kvartetas, dainininkė V. Povilionienė, D. Pulauskas (klavišiniai, kompozitorius), V. Ramoška (trimitas)

11 d. 18 val. Kaune, Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, 12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - M. Bačkus (violončelė), R. Neverdauskaitė-Dombrowski (fortepijonas). Programoje S. Rachmaninovo, I. Stravinsko, L. van Beethoveno kūriniai

11 d. 18 val. Šakiuose, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 16 d. 18 val. Vilniuje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, - ansamblis "Musica humana". Solistai G. Skerytė (sopranas), A. Vizgirda (fleita), R.  Beinaris (obojus). Programoje J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai

8 d. 18 val. - kamerinis koncertas "In memoriam", skiriamas trimitininko S.A. Žvirblio atminimui. Dalyvauja "Sostinės vario kvintetas" (vad. - A. Januševičius). Programoje J.S. Bacho, W.A. Mozarto, G. Gerschwino, S. Barberio, L. Bernsteino kūriniai

14 d. 19 val. - simfoninis koncertas, skiriamas W.A. Mozarto 250-osioms gimimo metinėms. Solistai J. Gedmintaitė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), A. Janutas (tenoras), E. Dauskurdis (bosas), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choras (vad. - Č. Radžiūnas). Dir. - G. Rinkevičius. Programoje W.A. Mozarto "Requiem"

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

7 d. 18 val. - V. Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso laureačių koncertas

10 d. 18 val. - Pučiamųjų instrumentų muzikos koncertas. Dalyvauja E. Stanelis (valtorna), S. Kirsenko (tūba), L. Šatkutė (fortepijonas), Kauno valtornų kvartetas

11 d. 18 val. - J. Dvariono smuiko klasės studentų koncertas. Dalyvauja I. Baikštytė (fortepijonas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

7 d. 18 val. - Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos ekspertės J.T. Karosaitės fortepijono klasės moksleiviai A. Botyrius, M. Grigaliūnaitė ir K. Radzvilaitė

12 d. 18 val. - LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono katedros docento K. Mikiškos klasės studentai D. Račius, D. Stepanavičius, T. Žukauskas, G. Žukauskas, kamerinio ansamblio klasės studentai N. Martinaitis, A. Jankus, J. Buta ir A. Kriščiūnas, akordeonininkė A. Subačiūtė ir koncertmeisterė E. Knižnikovaitė-Būrė

13 d. 18 val. - Menų svetainė neįgaliesiems

8 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje - vargonininko ir klavesinininko G. Kviklio jubiliejui skirtas koncertas. Atlikėjai G. Kviklys (vargonai), R. Maciūtė (sopranas). Vakaro vedėjas V. Juodpusis. Programoje J.S. Bacho, O. Messiaeno, J. Naujalio, S. Karg–Elerto ir kt. kūriniai

9 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje - "Sakralinės muzikos ir susikaupimo valanda". G. Kviklys (vargonai), Žemės ūkio ministerijos mišrus choras "Dobilas" (vad. ir dir. - G. Vaišnoraitė), solistai A. Liutkutė (sopranas), M. Jankauskas (tenoras), M. Žemaitis (baritonas)

Festivalis "Sugrįžimai"

11 d. 18 val. Vilniaus paveikslų galerijoje - E. Čičinskaitė (liutnia, Italija), K. Brandt (sopranas, Danija)

12 d. 16.30 M. Romerio universitete - G. Liaugminas (tenoras, Vokietija), L. Dužinskas (fortepijonas)

12 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje - G. Gylytė–Hein (fortepijonas, Vokietija), Young–Myoung Kwon (bosas, P. Korėja)

14 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje - I. Jokūbavičiūtė (fortepijonas, JAV), I. Ulevičiūtė (mecosopranas)

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

7 d. 16 val. - knygos "Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944 - 1949 m." pristatymas. Dalyvauja knygos autorė J. Vyliūtė, muzikologas J. Bruveris, muzikologė D. Palionytė, teatrologė A. Ruzgaitė, V. Mončytė (sopranas), J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), G. Zalatorienė (fortepijonas)

8 d. 18 val. - koncertas "Indijos inspiracijos". Atlikėjai Akash (S. Ancupovas), R. Kamičaitis, L. Žurkova. Programoje "Šiaurės Indijos klasikinė muzika"

Vilniaus rotušė

11 d. 18 val. - vakaras–koncertas "Žydų melodijos". Dalyvauja solistai M. Krupoves, J. Leitaitė, J. Vaškevičiūtė ir R. Karpis, pianistas A. Anusauskas, birbynininkas K. Mikiška. Vakaro rengėjas ir vedėjas M. Petuchauskas

Lietuvos muzikų sąjunga

9 d. 16 val. Vilniaus rotušėje - popietė su S. Martinaityte ir pianiste A. Eitmanavičiūte. Dalyvauja G. Kuprevičius, dainininkai L. Mikalauskas ir R. Janilionis. Programoje J. Gruodžio, G. Verdi, G. Kuprevičiaus, F. Lehįro ir kt. kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

9 d. 18 val. - Vilniaus universiteto choras "Pro musica". Programoje M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, J. Tamulionio ir B. Balakauskienės, G. Gelgoto kūriniai

Kaunas

Kauno filharmonija

8 d. 16 val. M. Žilinsko galerijoje - Kauno styginių kvartetas. Dalyvauja A. Treikauskas (fleita). Programoje W.A. Mozarto ir P. Vasko kūriniai

9 d. 16 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje - Kauno styginių kvartetas. Programoje J. Haydno "Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus"

13 d. 18 val. Kauno kultūros centre - Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. - M. Pitrėnas). Solistai A. Treikauskas (fleita), P. Bermanas (smuikas), A. Lukoševičiūtė (fleita), V. Lukočius (klavesinas), A. Budrys (klarnetas). Dir. - M. Pitrėnas. Programoje W.A. Mozarto, J.S. Bacho, A.F. Dopller ir kt. kūriniai

Kauno menininkų namai

7 d. 16 val. - XIII Kauno m. tarpmokyklinis lietuvių kompozitorių kūrinių fortepijonui festivalis

8 d. 17 val. - diksilendo "Dixband" džiazo koncertas "Pasvinguokim"

9 d. 17 val. - Šiaurės Indijos klasikinės muzikos koncertas "Indijos inspiracijos"

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

10 d. 17 val. - V. Kurnicko dainų rinkinio "Meilės žvaigždei" pristatymas. Dalyvauja D. Dirginčiūtė (sopranas), G. Skinderytė-Kurnickienė (sopranas), V. Kurnickas (tenoras), koncertmeisterė R. Milašiūtė-Drungilienė

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

"Klaipėdos muzikos pavasaris"

7 d. 18 val. - Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras (dir. - I.H. Lapinis), Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras. Dir. - D. Pavilionis. Solistai V. Balsytė, S. Konstantinova, R. Petrauskaitė (sopranas), D. Kužmarskytė (mecosopranas), V. Kurnickas, V. Tarasovas, V.  Muravjovas (tenoras), M. Gylys, Š. Juškevičius, V. Virganavičius (baritonas), A. Kozlovskis (bosas)

11 d. 18 val. - Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. - D. Katkus). Solistas V. Giknius (fleita)

12 d. 19 val. - videoklubas: Violeta Urmana.

Viešnia muzikologė B. Baublinskienė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 81 iš 81 
5:49:00 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba