SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-05-16 nr. 802

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Tulpės ir rožės34

Muzika 
• Violeta Tumasonienė
Muzikos mokslas šiandien
2
• Lina Navickaitė
Helsinkio festivalio viršukalnės avansu
1
• Neskelbtas Anatolijaus Šenderovo muzikos festivalis
• Vilniaus festivalio geografinės ribos plečiasi1
• Kauno styginių kvarteto edukacinis projektas
• Jaunieji baleto šokėjai namo grįžo su apdovanojimais
• KONCERTAI

Dailė 
• Rima Povilionytė
Tarpdisciplininė moteris
5
• Domas Noreika pagal Domą Noreiką5
• Jonavoje svarstomas milžiniško paminklo projektas9
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Scenoje – Romaino Gary kūrinys1
• Birutės Mar „Meilužis“ Izraelyje
• Netekome aktoriaus Prano Piauloko (1945–2008)
• Sigito Parulskio „Keltininkas“ OKT
• Alessandro Baricco „Šilkas“ – teatro kalba2
 SPEKTAKLIAI

Naujosios dramos akcija 
• Dorota Masłowska
Du vargšai rumunai, kalbantys lenkiškai

Kinas 
• Ką veiksite šiąnakt?
• Krzysztofo Kieślowskio „Dekalogas“ dabar
• Šimtasis Nekrošiaus „Otelas“ – Rumunijoje1
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Festivaliai 
• Neužšąlanti kultūra

Pasaulyje 
• Kodėl pyksta kultūringi europiečiai?1

Diskusijos 
• Paulina Pukytė
Laiškai iš rūsio
13

Anonsai 
• Europos menų mokykla

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

gegužės 16–25

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis dramos teatras

18 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. — E. Jaras

22 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

23 d. 18 val. — Moliźre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — I. Bučienė

25 d. 12 val. — J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. — E. Jaras

25 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

16 d. 18 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

20 d. 18 val. — „POETĖ“. Rež. — R. Garuolytė

21 d. 18 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

23 d. 18 val. — PREMJERA! „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. — B. Mar

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

OKT / Vilniaus miesto teatras

20 d. 19 val. Rusų dramos teatre — brolių Presniakovų „VAIDINANT AUKĄ“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 12 val. — PREMJERA! „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. — D. Jokubauskaitė, scenogr. ir kost. dail. — L. Luišaitytė, komp. — J. Mieželytė. Vaidina R. Marazaitė, S. Ivanovas, T. Kizelis, D. Šilkaitytė, N. Gadliauskas, A. Kazanavičius, K. Ovčinikaitė, I. Ciplijauskas, L. Petrauskas

21, 22 d. 18 val. — PREMJERA! L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. — I. Jonynas, scenogr. ir kost. dail. — R. Valčik. Vaidina R. Kazlas, G. Savickas

23 d. 18 val. — O. Danilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

Lietuvos rusų dramos teatras

16 d. 18 val. — R. Cooney „Nr. 13“. Rež. — E. Murašovas

17 d. 18 val. — N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. — M. Byčkovas

18 d. 12 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Uteganovas

18 d. 18 val. — aktoriaus M. Makarovo benefisas. M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. — M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

18 d. 12 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. — V. Mazūras

Mažoji salė

17 d. 12, 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

18 d. 14 val. — V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. — A. Pociūnas

24 d. 12, 14 val. — N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

16 d. 19 val. — C. Gozzi „KARALIUS ELNIAS“. Rež. — A. Giniotis

17 d. 12 val. — PREMJERA! „ATSARGIAI — ŽIURKIUS!“ Rež. — A. Sunklodaitė

18 d. 12 val. — „PELYTĖ ZITA“. Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

20, 21 d. 19 val. — „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. — A. Giniotis

22, 23 d. 19 val. — „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“ (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. — G. Beinoriūtė

25 d. 12, 15 val. — „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. — A. Gluskinas

„Menų spaustuvė“

17 d. 18 val. — L. Pirandello „ŠIANDIEN MES IMPROVIZUOJAME“. Spektaklio eskizas. Rež. — A. Dapšys

„Domino teatras“

18 d. 19 val. — V. Sigarevo „MELO DETEKTORIUS“. Rež. — K. Smoriginas

22, 29 d. 19 val. — S. Parulskio „VILNIUS — DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas

20 d. 19 val. — R. Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis

21 d. 19 val. — S. Parulskio „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež. — K. Smoriginas

24 d. 15 val. — V.V. Landsbergio „BRIEDIS EUGENIJUS“. Rež. — V.V. Landsbergis

Teatras „Utopia“

20 d. 18 val. Valstybiniame jaunimo teatre — G. Varno, G. Labanauskaitės „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

16, 20, 23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

17, 18 d. 15 val., 21 d. 18 val. Sriubos teatre — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. — D. Juronytė

17, 18 d. 18 val. Palėpės salėje — E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. — R. Banionis

21 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

22 d. 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

24 d. 17 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

16 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — J. Geniušas

17 d. 18 val. — I. Kćlmćno „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. — J. Janulevičius

18, 21 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas

20 d. 12 val. — G. Gladkovo „BRĖMENO MUZIKANTAI“. Dir. — J. Vilnonis

21 d. 12 val. — Z. Bružaitės „VORO VESTUVĖS“. Dir. — V. Visockis

22, 28 d. 12 val. — R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. — J. Vilnonis

23 d. 18 val. — F. Lehćro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. — J. Geniušas

24 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

16 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. — S. Rubinovas

17 d. 18 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)“. Rež. — S. Rubinovas

18 d. 13, 15 val. — D. Čepauskaitės — Ch. Perrault „NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež. — A. Rubinovas

20, 28 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

21, 30 d. 19 val. — A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. — A. Dilytė

22, 27 d. 19 val. — PREMJERA! „AKLA VIŠTA“. Rež. — V. Balsys

23 d. 19 val. — „8-230, TAI AŠ“. Rež. — D. Rabašauskas

Kauno valstybinis lėlių teatras

17, 18 d. 12 val. — PREMJERA! D. Čepauskaitės „JŪRATĖ IR KASTYTIS“. Rež. — O. Žiugžda, dail. — J. Skuratova, komp. — V. Bartulis

21—25 d. — XVIII tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai“

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

23 d. 18 val. Žvejų rūmuose — M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — A. Lebeliūnas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

16 d. 18.30 — J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. — S. Domarkas

17 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Muzikinis vad. ir dir. — S. Domarkas, dir. — D. Zlotnikas

18 d. 15 val. — V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Dir. — D. Zlotnikas

24 d. 18.30 — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. — D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. — A. Pociūnas

18 d. 12 val. — „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. — J. Žibūda

18 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. — G. Padegimas

23 d. 18 val. — E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė

24 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA“. Rež. — S. Račkys

25 d. 12 val. — G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. — J. Javaitis

25 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

16 d. 12 val. — W. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. — V. Mazūras

17 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Pjesės aut. ir rež. — V. Kupšys

18 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. — A. Pociūnas

20 d. 18 val. — „URVINIS ŽMOGUS“. Vaidina D. Meškauskas

23 d. 12 val. — „BATUOTAS KATINAS“. Rež. — V. Kupšys

24 d. 18 val. — M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. — R. Atkočiūnas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 86 iš 86 
5:47:46 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba