ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-06-04 nr. 751

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (378) • RENATA ŠERELYTĖ. Herojinio epo paraštės (30) • VINCENT TOURNIER. O kur jautienos troškinys?LAIMANTAS JONUŠYS. Gudaičio-Guzevičiaus nuopuolis (37) • DAINIUS MARTYNAS ČIŽAS. Modernėjimo procesai tolerancijos aukso amžiujeEGLĖ ALEKNAITĖ. Ekstremalios būklės baltų tradicijoje (2) • DU FU. Benamio atsisveikinimasSIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiVALENTINAS KLIMAŠAUSKAS. Virtualios utopijos, POPULIZMAS ir saugi ateitisJĀNIS ROKPELNIS. PoezijaAUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (6) (1) • MYKOLAS SLUCKIS. Po 40 metųNeries regioninio parko kultūrologę IDĄ STANKEVIČIŪTĘ kalbina Juozas Šorys. Neris bebras, vėlių upė (12) • NIGEL FARNDALE. Kaip drįstat, pone!JURGIS JANAVIČIUS. Rudenį visad taip būnaTATJANA TOLSTAJA. Naktis

TURINYS

[skaityti komentarus]


RENATA ŠERELYTĖ. Herojinio epo paraštės
Raganosio siela
Poetas B., kaip pasakojama, turi švelnią ir subtilią sielą, bet kad tai, ginkdie, nepaaiškėtų, slepia ją po chamo kauke.
Štai todėl jis atrodo esąs ne jautresnis už raganosį, o vietoj komplimento moteriai iš jo kišenės styro... na, ir kas gi gali styroti?.. Neturėkite blogų minčių – aišku, kad ne žagrės rankena. Ir ne ragai arba butelis.
Šiuolaikinė fiziologinė kultūra beveik apčiuopiamą padarė žmogaus sielą – su intelektu reikalai kur kas paprastesni.
Va ir kyšo dabar jisai iš kiekvieno praskiepo, agresyvus toksai.
Ir nepaprašysi atsilapojusio pono, kad užsisegtų – su tokiu prašymu atrodysi kaip kvailys.
Ekshibicionistas juk irgi žmogus. O dar intelektualas!..

VINCENT TOURNIER.O kur jautienos troškinys?
Šiuodu veiksniai padeda suprasti, kas vadinama sąjungos "demokratiniu deficitu": valdžios galių neatskyrimas, silpnas Parlamentas ir nepasiekiami teismai, kurių vaidmuo netgi nėra galutinai apibrėžtas. Konstitucija nepasiūlo jokių šių problemų sprendimų, išskyrus menkus pakeitimus, kurie su čia išvardytais dalykais neturi nieko bendra. [...]

LAIMANTAS JONUŠYS. Gudaičio-Guzevičiaus nuopuolis. Keletas pastabų apie dvi enciklopedijas
Dar plačiau nušviestos lietuviškos tematikos sritys. Apskritai sunku čia ko nors pasigesti, kai ko gal net per daug, pvz., Lietuvos piliakalnių (ar bent jų nuotraukų). Pasigedau garsaus sovietologo Roberto Conquesto, etapinio veikalo "Didysis teroras" autoriaus, o štai Lenino premijos laureatas Jamesas Aldridge’as VLE atsirado, matyt, iš senos inercijos – jis toks nereikšmingas rašytojas, kad jo nėra net dabartiniuose angliškuose literatūros žinynuose. Verčiau būtų įtraukta Jūratė Baranova.

DAINIUS MARTYNAS ČIŽAS. Modernėjimo procesai tolerancijos aukso amžiuje
1563 m. Vilniaus seime priimta religinės laisvės privilegija – pažangiausias ir pirmasis toks įstatymas Europoje, suteikiantis lygias teises išpažinti ir skelbti bet kurią religiją. Lenkijoje jis priimtas praėjus dešimčiai metų (po Baltramiejaus nakties 1572 m., kai Paryžiuje buvo nužudyta apie 2 tūkstančiai hugenotų (kalvinistų); įskaitant apskritis, aukų būta dešimtys tūkstančių). Lietuvoje jį pasirašė ir katalikų vyskupai, o Lenkijoje – atsisakė (su viena išimtimi). Lietuvoje jis tapo valstybės įstatymu, Lenkijoje – tik intencijų rinkiniu, kurį kiekvienas išrinktas karalius turėjo iš naujo pasirašyti.

EGLĖ ALEKNAITĖ. Ekstremalios būklės baltų tradicijoje
Ar galima teigti, kad šis atsiskyrimas nuo kūno ir gebėjimas keliauti peržengiant geografines ribas yra tapatūs šamanistiniam atsiskyrimui nuo kūno ir keliavimui erdvėje? Ar būklė arba veiksmas, vadinamas mistiniu skrydžiu, jau nurodo šamanišką veiklą? "Mistinis skrydis, – rašo M. Eliade, – yra bendros magijos, o ypač europinių burtų, leitmotyvas". "Maginio skrydžio" simbolika ir mitologija peržengia šamanizmo griežtąja prasme ribas ir yra kur kas senesnės; jos yra universaliosios magijos dalis ir atlieka pirmaeilį vaidmenį daugelyje religinių-maginių kompleksų". Tad ar konkretus mistinio skrydžio atvejis siejasi su šamanistine tradicija, ar jis priklauso bendrajai magijos tradicijai, pasakyti galima tik po išsamesnės jo analizės.

DU FU (712–770). Benamio atsisveikinimas
[...]
Grįžau namo
Slaptais takais pro krūmus.

Slenku per savo
Sodžių tyloje,

Atvėsus saulė
Savo auksą slepia.

[...]

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Kitas: A. Jonyno. Apie traktoristą.
Debesėliai padangėmis plauko.
Virš galvos jau dangus išsiblaivęs.
Aria platų kolūkio lauką
Traktoristas – taikos kareivis.

Atvirkštinį efektą čia duoda žodis "išsiblaivęs". Dangus. Visuotinio lakimo laikais. Ir paties eil. autoriaus, ir traktoristų.

VALENTINAS KLIMAŠAUSKAS. Virtualios utopijos, POPULIZMAS
ir saugi ateitis

Tačiau kokią ateitį mums siūlo "Saugi visuomenė"? Teroristų padėtų bombų sprogimams atsparios šiukšlių dėžės, saugus seksas, nealkoholinis viskis, neriebus šlamštmaistis, jokių traumų ir ligų, vidinės kaltės jausmo nesukeliantis kitų išnaudojimas ir bestresis gyvenimas – tai prozako, nano ir genų technologijų kartos vizija.

JĀNIS ROKPELNIS. Poezija

pirmas sniegas

liepos persirengia
kaip mergaitės:

NEŽIŪRĖK


AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (6). Ankstyvasis pokaris Vilniuje. Šeima
Izidorius – mano senelis iš tėvo pusės, po karo apsigyvenęs mūsų šeimoje, – įdomios biografijos žmogus. Caro laikais buvęs knygnešys ir daraktorius Šauklių kaime, jis gyveno neramų gyvenimą. Knygas iš Tilžės veždavo po bulvėmis, kartais priedangai imdavo ir savo sūnelį Vytautą. Ūkininkauti nelabai mėgo ir laiko tam neturėjo; teta Petronėlė pasakojo, kad seneliui labiau patiko vadovauti, aukštu balsu jis nurodinėdavo samdiniams, ką ir kaip reikia daryti, bet su vadinamąja šeimyna valgydavo prie vieno stalo. Pajutęs grėsmę, – žandarai pernelyg domėjosi jo veikla ir jau mynė ant kulnų, – jis išvyko į Ameriką, o ten, kaip ir daugelis lietuvių, sunkiai dirbo Čikagos anglių kasyklose, mėsinėje. Kaip Sinclairio romane. Regis, po trylikos metų sugrįžo pas šeimą į Raseinius; o iš uždirbtų pinigų tik ūkio skolas grąžino ir gražų ant grindų stovintį laikrodį su užrašu "Amerika" nusipirko. Jo kalboje kartais pasitaikydavo amerikanizmų, kurie puikiai derėjo su kai kuriais žemaitiškais žodelyčiais. Beje, laikrodis, karo metais peršautas per patį ciferblatą, visus metus senelio prižiūrimas puikiai ėjo ir gražiai mušė valandas. O po tėvelių mirties sustojo ir neina net sutaisytas.

MYKOLAS SLUCKIS. Po 40 metų. Kalbantis su J. P. Sartre’u ir S. de Beauvoir
Prof. K. Korsakas paklausė, kaip Prancūzijoje žiūrima į tai, kad rašytojų knygos, net pažangiųjų, pilnos seksualinių scenų. Ar tai nieko nešokiruoja? Lietuvių literatūra šia prasme labai drovi ("celomudrennaja", buvo patikslinta rusiškai). Sartre’as atsakė, kad jo tai absoliučiai nešokiruoja. "Jūs savo moralę paveldėjot iš krikščionybės, o mes, prancūzai, iš stabmeldžių romėnų ir graikų".

Neries regioninio parko kultūrologę IDĄ STANKEVIČIŪTĘ kalbina Juozas Šorys. Neris bebras, vėlių upė
Manau, kad iš mano apžvelgto arealo nuo Kernavės iki Vilniaus kilo Lietuva. Ten susiformavo lietuvių gentis, kuri kai kurias giminingas gentis buvo pajėgi sutelkti į valstybę. Iš ten Lietuva paėjo. Po Sovijaus, Šventaragio religinių reformų V a., tautų kraustymosi metu, daugelis genčių vienos kitas vaikė, maišėsi, užiminėjo žemes, žodžiu, "vaikščiojo". Atrodytų, kad ir iš vakarų pusės, nuo Prūsijos, prie Neries galėjo ateiti gentis. Tada nyksta virvelinė ir pradeda įsigalėti vadinamoji gruoblėtoji (prūsiškoji) keramika. Tai rodytų ne tik archeologiniai radiniai, bet ir iš naujo įsigalėjęs mirusiųjų deginimo paprotys. Įdomu tai, kad dar anksčiau ši prūsiškoji galindų gentis yra patraukusi į rytus ir atsidūrusi Dniepro aukštupiuose. Jie (goliadi) ten užfiksuoti ir istoriniais laikais. Dniepro vidurupyje buvo Zarubincų kultūra, kuri, manoma, buvo baltiška (joje mirusieji tik deginti, įdomu, kad jų pilkapynai irgi palei upes virtinėmis tiesėsi). [...]

NIGEL FARNDALE. Kaip drįstat, pone!
Pajutau tam žmogui vos ne susižavėjimą. Be jokios abejonės, jam turėjo kelti pasibjaurėjimą, kad kažkokie keleiviai, užuot patys nusipirkę laikraštį, prašo jį paskolinti. Lygiai kaip man pasibjaurėjimą kelia visuomeniniame transporte mobiliuoju telefonu kalbantys žmonės arba kvapus skleidžiančius karštus užkandžius šlamščiantys keleiviai. Jis tiesiog gynė savo nuostatą. Jis rodė visuomeninę drąsą.

JURGIS JANAVIČIUS (laiškas iš Australijos). Rudenį visad
taip būna

[...] Ilgą pelikano plunksną (37,5 cm) nuvešiu į Lietuvą Jūratei. Užvakar ant aukštos kopos, matom, stovi rausva sofutė. Kas miegojo ant jos naktį? Šiandien sutikom pažįstamą porą, jau einančią atgal; abu buvo palinkę prieš stiprų vėją. [...]

TATJANA TOLSTAJA. Naktis
Šmakšt – į kambarį. Išsigelbėjo. Tfu. Moterys – tai labai baisu. Ir kam jos – neaišku, bet kažkodėl be galo neramu. Praeina pro šalį – ir šitaip kvepia... ir dar tos Kojos. Jų apstu gatvėje ir kiekvienam name, ir tame, ir aname, ir šitame, už kiekvienų durų, užsislėpė, kažką veikia, lankstosi, kapstosi, kikena į kumštį, žino, bet Aleksejui Petrovičiui nepasakys. O štai jis atsisės prie stalo ir ims galvoti apie Moteris. Sykį Mamulytė pasiėmė jį kartu į paplūdimį už miesto; ten jų buvo tikras knibždynas. Gulėjo ten tokia viena... banguota fėja... kaip šuniukas... krito į akį Aleksejui Petrovičiui. Jis prikėblino visai arti ir įsispoksojo.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


34896. nano2005-06-03 13:25
Oglosyte ,pozalsto, vesj sfysok...

34935. miestiete2005-06-03 23:26
spekit is triju kartu ar bus kas nors gedos apie tatuli.As speju kad bus. Kas nors liaudisku stiliumi. Labai tinka prie kolukietisko mentaliteto.

34937. Saule2005-06-03 23:42
A ka geda?Jis daba virsunej!Pinigus tai JIS (is)skirsto! Nores-paskirs.Nenores-nepaskirs.Abo gausit premija is gedos ranku(bus geda) abo negausit.Jauniem-tai kas... Da sulauks kito skirstytojo:bleizgys ar kanars dalins, a(o)vidurinei(prarastajai) kartai(visinskiui tai negresia) nieks nebesviecia...:(

34946. nemo>Saulei2005-06-04 02:05
Lieka ikast sau i lupa ir itemtai tylet, jei jau taip. As konformistas - tikrai ne. As tik siulau sprogdint tinkamu laiku.

34955. ge-da !2005-06-04 07:43
ge-da ! ge-da !

34957. tolstoy2005-06-04 10:29
Labai nykus numeris.

34958. pasipiktines skaitytojas2005-06-04 10:44
Prasom Girzdijauskaite, Serelyte ir arba Jonusi, arba Tournier. Tik nedekite Gedos... tada jau geriau visai nieko nedekite, palikite vien tik turini.

34967. miestiete2005-06-04 14:52
man tai premijos nereikia as ir taip grazi

34987. toto2005-06-05 16:08
  burnoj kartu
  kai tu
  prisiekęs
  visais tau žinomais vardais
  sumautais į makštis kardais
  žynys
  nakties tamsoj
  šalia ugnies
  išverdantis banalią spūstį
  kartu
  kai tu
  žodžius ištaręs oras
  atsidūsti
  kaminais visais
  kartu
  kartu
  kai tu
  atradęs viską
  grobis
  priverstas paklusti
  prieš savo ritmą
  sau
  karčiai kartotis
  gult ir stotis

34988. praeivė2005-06-05 16:55
Lietūs per stiklą -
skausmas per širdį
bežodžio šauksmo niekas negirdi
Paukštis per dangų -
laisvė per širdį
ilgesį troškų lietum pagirdyk
Tavo nemeilė
užkliudžius širdį
virpančiom ašarom dangų pravirkdė.

Vilniuje šiandien lyja :).

34989. toto2005-06-05 17:36
dangaus ąsotis sklidinas
nuo balų iki debesų lietingos stotys
o tu pakilk virš jų -
šypsokis ligi soties
:)

34990. .tytojas2005-06-05 20:04
Nurims lietus, Apdžius purvu aptiškę miesto mūrai, vaivorykštė išsivynios nuo debesų lig išsipleikusių po lietsargiais barų; ir vyno sugraudintą širdį pervėrę plazdės sparnai rausvi amūrai virš i trumpą laimę batais žliugsinčiais striksenančių porų.

34991. t.y. :-) 2005-06-05 20:05
Nurims lietus,
Apdžius purvu aptiškę miesto mūrai,
vaivorykštė išsivynios
nuo debesų lig išsipleikusių po lietsargiais barų;
ir vyno sugraudintą širdį pervėrę
plazdės sparnai rausvi amūrai virš
i trumpą laimę
batais žliugsinčiais striksenančių porų.

34994. nemo2005-06-05 20:52
Smagu:)

34998. ars poetica [poetic arse]2005-06-05 21:48
smagu, išties smagu
stebėt nevykėlius iš tolo -
eiles jie kuria, net baugu,
nelaukit nūnai nieko doro
.
Kraupių eilių motyvas rimtas,
ir sentimentai nemeluoti,
Už pastangas tebus pagirtas
tasai, kuriam neverta ploti.
...
Ir vėl Šatėnai bis skanduoja,
pas mus gi - atlekia cenzūra, -
kol kas jinai čia viską sulygiuoja,
ne metas dar jaunajam trubadūrui...

34999. epigrama poezijos uzpakaliui2005-06-05 22:03
Ka mums žadėjai tau, deja, nutiko. Burnojai, bet lemtis pikta Dangaus malone prislėgė tau plikę Ir liko tik šlapia vieta...

35000. a. p.2005-06-05 22:24
štai kaip suprato mano mintį
drąsuolis iš gretų poetų:
išgirdo jis "Dangus įžiebia viltį!",
nors aš tariau: "jums kurti nederėtų".

35002. atsakymas2005-06-05 22:39
Siuos savo vemalus meginate iskist uz minti? Nusivalykite minios numindytus batus... Deretu Jums pries nosi veidrodi pasikabinti pries imantis izuliai mokyti kitus.

35003. praeivė2005-06-05 22:45
Kaip šaunu :). Maždaug to ir vyliausi, tik, aišku, be srutų.

35005. to all poetic arses2005-06-05 23:06
Žaismingai taškos siela brangiame vyne
Tikrovės užguita esybė veržias naiviomis eilėm prabilti
Norėčiau paskaityti jas viešai ir taurę kritikui įpilti
Tačiau jo piktas atvaizdas tik šaiposi taurės dugne.

Pamiklinsiu sugrubusius pirštus ant klavišų lengvai
Priklydusiam surūgėliui it praskendantis paukštis galvą apkakosiu
Kol jis valysis plikę varganai
Aš girtame sapne homeriškai kvatosiu...

35006. -2005-06-05 23:37
a.p.,
tamstelės deklamacija atspindi degradaciją
raiški demencija - depresijos de facto deklaracija
/dėkoju/
degeneracijos lygmuo fiksuotas - defekto forma defekacija
(literatūriškai, protelio nuosmukis pozicijon tarp kojų)

- deliktinis debiutas užskaitytas
/drąsiam ligoniui ploju/

35007. a. p. to atsakymas and to all madafaking arses and many more2005-06-05 23:49
sunkiau priimti tiesą - šitai žinom,
dėl to sulaukėme šios chamiškos atakos,
todėl tikėjomės ir tos daugybės pseudonimų,
kuriais, - kantrybės nebetekęs, -
menkysta dosniai, bet slapta, apsidalino.

To be or not to be poetui?" -
Šis klausimas kankina proletarą,
Aukodamas dienas naktis sonetams,
Prakeikia vargšas savo liūdną dalią.
Nevertina jo niekas, net motulė
pagiriamojo žodžio pagailėjo,
o tėvas...jis seniai jau žemėj guli
- sūnelis metrikos išmokt laiku nesugebėjo.

Ilsėkis tad ramybėje, eiles su savimi pas`ėmęs...
Išdžiūvęs kūnas mūzos tavo sudūlės šalia,
Neverta pykti ant pasaulio, kad tave išvėmęs, Jis atsikratė to, kam egzistuoti nevalia...
Jis turi teisę pykti - regis, tu dar čia...

...2 "-"
O! Štai matau atjojantį džigitą,
Auksiniai šarvai jam, deja, visai netinka,
Ristūno nesuvaldo mat, vokabulomis nusagstytas,
Geriau tegul į tvartą grįžta jis ir kuiną kinkos.

35008. ---<---<--`--,-`-,-`-,(@)2005-06-05 23:49
Gėlės ant nežinomų poetų kapo

35009. pasipiktines2005-06-05 23:49
> 35006.

bravo. tamsta, matyt, skirtingai nei as, is tikruju poeta :) einu kvatoti...

35010. pasipiktines :-) 2005-06-05 23:54
nieko anonimisko. mano megejiskiems klavisams priklauso 34999 (pagal atminti is Sveiko), 35002, ir 35005. dar syki pagarba 35006, apsove visus!

35013. zeta2005-06-06 01:37
Su kirciavimu daugumai prastai. Su poezija irgi.

35014. zeta>El. Redakcijai2005-06-06 01:45
Kur trecias straipsnis? Kai siaip, tai kisates, kur nereikia, o kai prieinam prie reikalo - tai i krumus. Baile.

35015. IVS :(2005-06-06 01:54
O aš galvojau, kad nepagaunu ritmo anei rimo.

Jeigu trečias straispnis bus toks, kaip pirmi du - tai geriau jau nieko. Palikite Turinį, kaip nors prastumsim šią savaitę.

35017. nemo2005-06-06 02:03
O as paskutine savaite ritma ir rima prarades. Zeta neina su manimi gerti kokteilio, Ivs apsirenge graziau, vyrai eiliuoja geriau ir ne kiek neguodzia, kad netobulai. Skaitau liudnas pasakas ir va, tik Pasipiktines kazkaip kartu i koja sumuse.

35019. zeta>nemo2005-06-06 02:13
parasiau tau laiska i praeito numerio archyva.

35020. zeta (pagalvojus)>nemo2005-06-06 02:37
Teisingai, neisiu gert kokteilio. Apsigalvojau. Nes noreciau, kad kas eidamas susitikt su manim truputi jaudintusi. Ir noretu patikt. Ir siek tiek nusimintu, jei kas ne taip. O jeigu siaip, be jokios intrigos, tai mes visi turim kam labas pasakyt. Viena pazintim daugiau ar maziau - neturi reiksmes.

35021. IVS :)2005-06-06 06:27
Ačiū Dievui, mano kaimynas ne toks kaip Nigelio Farndalio. Ir laikraštį paskolina ir šiaip geras žmogus. Ir gražus, ir protingas :)

Būtų įdomu sužinoti, ar labai pralobo Popierinė Redakcija nuo to laiko, kai užrakino straipsnius po devyniom spynom?

35023. pasipiktines > IVS2005-06-06 07:02
Puiki mintis. Vis vien visi pokalbiai vyksta daugiausia po turiniu, tad ji ir teverta palikti. Nebereikes kaltinti El Redaktio, kad parinko blogus straipsnius - juk rinkti tai turbut nera is ko, kakchestva homogeniska...

35026. IVS :)2005-06-06 07:30
Ostapo Benderio prisikėlimo, nelaukiant Paskutiniojo Teismo, kontora - www.timetravelfund.com. Vasiukiečiai keliaus pirmi, be eilės ir būtinai pirma klase :))))) Pareiškimus siųsti:
po palme
Senas Diegas
Kalafiorija

Pridėkite dvi rekomendacijas ir virtualaus kūno nepadorią nuotrauką, pageidautina tamsaus raudono vyno fone.

35033. nemo>zetai2005-06-06 10:54
Lietuvisko leidimo paieskosiu, manau, kad tokia knygute nebutu skaitoma tik karta gyvenime. O kas del kokteilio gerimo - tai zinoma, kad truputi jaudinciaus, noreciau patikti, susikrimsciau, kad kas ne taip ir noreciau, kad tai nebutu bereiksme pazintis tarp kitu, taciau tokia kuria savo slaptumoje dziaugies, didziuojies ir kurios nesinoretu uzmirst. Taciau oficialiai gi negaliu to sakyti. O gal galiu?

35035. kaimietė apie šeštadienio džiazą2005-06-06 11:10
Kai paklausė, ar man patinka džiazas, pasimečiau. Specialiai susitikimų neieškau, o tie susidūrimai būna visokie. Bet šeštadieninis įsiveržimas… Išpūtusi akis/ausis sakau: Čia tai geeeeras! Jau Jazz Warrior privertė suklusti. Bet Ronald Snijders Extended Band (Olandija) buvo viršūnė (to, ką teko girdėti). Jau vien fleitos su perkusiniais gabaliukas, fleitos ir balso pokalbis… O kiek brangakmenių nesugebėjau net išskirti bendroje stebuklo bangoje! Po Ronaldo geltonieji vyrukai iš The Jive Aces atrodė kaip klounai. Nors, atsiklijavimui/pašėlimui - neblogai.

35038. zeta2005-06-06 12:00
Tos knygutes nerasi. Nes ji buvo isleista labai seniai. Plonais virseliais, mazdaug pasakos vaikams (apgaule). Tokios labai greit susiskaito, susitrina, ir niekas net neprisimena, kad buvo. Bet virselio dailininkas padare gera darba - laimingasis princas is profilio, vienas liudesys. Kazkur turejau, bet turbut pameciau per kraustymusis.

35039. nemo2005-06-06 12:14
Tada gal rasiu kitais budais. As skaiciau sita pasaka (nepasaka) pirmiausia lietuviskai, taciau neatmenu is kokios knygeles. Kazkodel kyla ziovulys, tad suvalgysiu sokoladini saldaini.

35041. zeta2005-06-06 12:57
Dabar, aisku, visai ne i tema, bet itakota praeitos savaites kalbu apie silkus, brokatus, aukso ir sidabro siulus visokius, nuejau vakar ir nusipirkau auskarus su topazais. Negaliu atsidziaugt. Negaliu atsidziaugt!

35042. praeivė2005-06-06 13:04
Mes visi esame prisikūrę stereotipų. Vienas iš jų - kad "Šiaurės Atėnų" komentarai turėtų būti tik aukšto lygio kritika, poezija ir pan. Iš pradžių ir pati taip maniau, vėliau, skaitydama komentarus ir pradėjusi pati juos rašinėti, supratau, kad mano įsitikinimas buvo klaidingas. Šatėnų žydrynė tėra vieno iš daugelio žaidimų erdvė, kurioje renkasi tie, kuriems patinka būtent toks žaidimas, kuriems priimtinas būtent toks lygis (ne Delfio ir ne mokslo daktarų diskusijų). Pagaliau - komentarai atitinka paties laikraščio lygį. Visame tame nematau visiškai nieko blogo. Kam nepatinka, žaidime gali nedalyvauti. Žvelgiant iš tokios pozicijos, juokingi atrodo nepatenkintųjų priekaištai dėl netalentingos poezijos komentaruose. Mielieji, jūs nesupratote :)! Juk tai tik žaidimas, kuriame jūs su savo priekaištais atrodote kaip agresyvus girtuoklis, įsiveržęs, tarkime, į aerobikos užsiėmimą, ir pradėjęs visus koneveikti už tai, kad jie labai prastai šoka baletą :). Bet juk reiškinio, su kuriuo jūs susidūrėte, esmė visai ne ta. Atsipalaiduokite :). Juo labiau, kad niekas čia jūsų nebijo. Mes ir toliau žaisime taip, kaip norėsime, nebent redakcija šį puslapį apskritai panaikintų. Man pokštas su eilėraščiais labai patiko, būtų buvę smagu jų (ne "apsišaudymų") rasti dar daugiau, pvz., kiek prisimenu, Kaimietė savo eiliavimų kažkada yra įdėjusi. Na, bet, ko gero, ji tiesiog nebėgo tuo metu pro šalį :). Bet vis tiek buvo puiku - vienas iš spontaniškų žaismo gyvenime blykstelėjimų :).

35043. zeta2005-06-06 13:13
Praeive, seserie, apie tavo kirciavima nieko blogo nesakiau! Ir rasykit, rasykit ta savo poezija, pasedesiu kamputy lupas pleistru uzsiklijavus...

35044. praeivė > Zetai2005-06-06 13:16
Suprantu, nes man IVS žalio apdaro su visais aksesuarais grožis irgi padarė neišdildomą įspūdį :). Kaip gaila, kad neturiu tokių žalių akių, kaip ji, - mano banaliai mėlynos :(. Taigi visai kita spalvų gama, o taip gražu ta tamsiai žalia su geltooona :)...
Bet ir žodžiai, žinok, man irgi labai gražu, ir tokie jie mįslės... Kaip jie taip padaro, tuos vaizdus, mintis? - stebiuos ir kartais, kai turiu laiko, pati juos rankioju, kaip gintariukus pajūryje tarp žolių. Smulkučiai tokie, blausūs, kol neapdoroti... Pastebėti sunkoka.
P.S.[patyliukais] Ar matai, kaip kapitonas gerinasi :))? Gal atleisi :)?

35045. praeivė > Zetai2005-06-06 13:23
O aš kaip tik tame kirčiavime radau bendrumą su savo buvusiu priešu Toto: abiejų po vieną eilutę šlubuoja :). Tai keičia mano požiūrį į jį iš esmės, gal net reikės pradėti mylėti kaip savo artimą :), nors apskritai tokių krikščioniškų triukų nemoku - nu ką padarysi, ne iliuzionistė ir ne akrobatė kokia esu, knygų ir kompiuterio žiurkė, atvirai kalbant. Aš ir nepastebėjau, kad tu kritikavai, tai reiškia, kad tikrai už bloga nepriėmiau, - mat, į poetes iš tiesų nepretenduoju, tik šiaip kartais užeina noras žodžių pasirankioti :).

35047. kaimietė2005-06-06 14:11
Gražiai jūs čia žodeliais žaidžiat. Net pavydas ima. Turiu silpnybę palyginimams. Tik nepatinka, kai šneka bjauriai, nors ir gražiai.

Juk būna, kai sąskambis mielas ir tyras -
Nors jūs ir neklausiat, štai taip pasakysiu -
Apipila skaitantį vėmalo tyrais.
…Geriau nemokėčiau iš viso skaityti.

35048. Ai voš Jungan2005-06-06 14:12
Labas:) kaip gyvenat? Aš gyvenu Lietuvos centre.Pas mus lyja.Ir varnos labai krankia.Kaimynas man sako, kad gyvenimas puikus. Gal ir taip.

35050. cikada2005-06-06 14:41
ne velnio...

35052. zeta>cikadai2005-06-06 15:02
Cikada atsirado! Nu kur tu buvai visa savaite, daviaus po Satenus ir po skaitykla, ner ir ner ir ner. Su pasipiktinusiu susipykau, tas sake, kad medy gyveni, kaip kokia bezdzione, o as ne, zolej, ir viskas. Nu tikrai, ieskojau lyg zieda koki buciau pametus su akim brangiausia. Man visada smagiau, kai visi vienoj vietoj. Ypac tie, kur su grazesniais svarkais. Ir kur zodzio kisenej neiesko.

35053. zeta (patyliukais)>praeivei2005-06-06 15:11
Matau. Bet dar pagalvosiu. Nepraleidau: visokios moterys ten jo lovose miega. Sako, kad ne jam skirtos, bet taip ir patikesim. Ateis susitikt ir ziures ilgesingu zvilgsniu man kazkur pro virsugalvi. Nei istoriju idomiu nepapasakos, nei prajuokins, tik liudnai dusaus ir tas pats jam bus, ar Lietuvos centre lyja, ar saule sviecia.

35055. ežeras2005-06-06 15:22
lietuvos centre skyle juodoji-kedainiai, galetu ir akmenimis palyti...

35056. korna2005-06-06 15:39
..o aš kažkur skaičiau, kad Palanga - Lietuvos kloaka... Liūdna ko tai...

35058. migla2005-06-06 15:44
o kaip iš geros pusės pavadinti ugnį.o ta knyga vadunasi šv.rašto kraštuose.su vasara.ar visi gyvi po to svaiginančio pavasario

35059. toto2005-06-06 15:46
negąsdink, korna, ryt būsiu Palangoj :)

35060. rasa2005-06-06 15:51
ko tai balai kidainiai nipatinka-kai uspaksio ner ir saule skaisčiau švieč ir varnos mažiau kakoja-patys išsirinkot carą-ogal nebepatinka?Ura revoliucija

35061. rasa2005-06-06 16:01
o jei rimtai apie varnas tai jos mane-užkniso...bet vakar mano mergička garaže rado neskraidantį tos giminės atstovą ir pradėjo:mamyte koks mažiukas vargšelis ir tt aš žinoma pagalvojau kad šaudyt tokias atmatas reikėtų bet leidau jai parsinešt ir slaugyt tą baisų pauktštpalaikį šiandien liepiau išnešt į gamtininkus bet anas iš to strioko išskrido-mat labai jau mano katinėlis aplink sukiojos-okur mūsų varna?

35062. korna2005-06-06 16:03
Tai gerai, toto, Tu "kitom akim" pažiūrėsi ir man pasakysi.
O Kėdainių krašte yra tokių gražių dvarų. Ir Rūta su rasa ten gyvena. Norėčiau vėl pravažiuoti Sirutiškį, jo parką su juodo marmuro paminklu grafams Komarovskiams (pasimatymus šviesiomis birželio naktimis šalia jo skirdavom).

35063. ežeras2005-06-06 16:12
"O Kėdainių krašte yra tokių gražių dvarų." -na ,va viskas desninga.dvaru ir kumeciu krastas.aristokratu neliko ,-kumeciai/liokajai/baudziauninkai veisiasi kaip tarakonai ir be pono nejauku jiems . bet ...tinka ir "kunigaikciai tiesiai is purvo":(.

35065. korna2005-06-06 16:25
Kažin nu kažin, kai atrandi kokį dėsnį, gal aiškiau/lengviau/laimingiau gyvent pasidaro?
Ir Tave, migla, su vasara - iki Joninių ji pati gražiausia.

35067. cikada2005-06-06 16:49
zeta, kas sake, kad neieshkau zhodzhio? va, visa savaite ieshkojau, rausiausi- kad nors koki shvitresni zhodeli...kur tau... kas, kad zhiponas grazhus, ale skyleti visi kisheniai- viena menka nevelnioka ir teradau...o chia tauta eiliu kad prikale...baisine frustracija, nors slepkis...tik zhole shlapia, vo kas blogiausia...

35068. rasa2005-06-06 16:50
negali minios įtikint kad juoda yra balta jei ji to nenori tačiau pas mus yra nuostabių žmonių dėl kurių verta stengtis ošiaip aš atostogauju-ryt važiuoju daržų ravėt-tokios atostogos tiesiog nuostabybė kai nereeikia apie nieką galvot dėl nieko jaudintis kalbi su žolelėm jų kalba šventa ir įbalą nueisim o jūs pjaukitė dėl politikos dėl meilės ir dėl proto nors linkečiau gražiai žaismingai flirtuot ir fantazuot

35070. Ai voš Jungan2005-06-06 16:52
Iš kur tiek purvo tavyje, ežere:(Visur žmonės yra žmonės tik. Tu kažkaip su savo išsireiškimais irgi nepanašus į aristokratą, deja, o gi galėtum čia parodyt pavyzdį savo gražaus dvasinio veido. Tik įžengiau, tuoj gavau antausį:(

35071. klausimas2005-06-06 16:54
Rasa, kodėl tu tokia neraštinga?šitiek klaidų. Ar čia taip specialiai?

35072. nemo (patyliukais sau) ziuredamas i apelsina..;)2005-06-06 17:18
Nesu as jau toks nuobodus...Bet garsiai to nesakysiu, dar ispuikusiu palaikys.

35074. toto2005-06-06 17:37
Labai tiksliai #35047 kaimietė išgliaudė chamiškosios savirašės/savišikės inteligencijos dvasią. - Negaliu apsimest nepastebėjęs, nepasidžiaugt. Respect! :)

35076. ebola2005-06-06 19:25
Joo,Kedainiai...Kaip sake tas britu roko muzikantas Kaune," mes turim perdaug zmoniu saloj, o jus - perdaug istorijos".Taip ir su mano gimtine.Geriausia iliustracija ko gero yra Juodkiskio dvaras virs Obeles uztvankos.Kadaise buvusiam nuostabiam parke stukso didziulis dvaras, su salemis kur dar nesenai Tauciuniskiai kina ziuredavo.O salimais Chemijos fabrikas su nuo rugsties isdegusiais alksnynais.Po parku, pakriauteje - karo metu dzotai.O apacioj siu - prieskarinio maluno griuvesiai.Ten gerai kibdavo kuojos...Salia dvaro - kiaulidziu kompleksas.Vienai is ju dejau pamatus, kai pirmasyk dirbau mokama darba.14 metu buvo berods...Tevas pasakojo, kad kol nebuvo uztvankos, Obele turejo nuostabu sleni.As jo nebepamenu, bet sake, jog syki dar visai mazas buvau su dviratuku nulekes zemyn nuo slaito ant nosies.:) Panasus ir Totlebeno dvaras buvo Vilainiuose.Su didziuliais baltai geliu klombais kieme.Zaisdavom ten gaudyniu vaikai.Paskui sugriove, liko tik rusiai kuriuose kazkas tebelaiko bulves...Daugybe ten unikaliu vietu.Milosas apie jas rase "Isos slenyje".Kai paskaitau, suspaudzia dusia kazkaip - sakau gal kada grysiu atgal...i Kedainius...gal Vilainius.Noreciau sodybos kur salia to seno i Krekenava slenio apacia vingiuojancio akmenimis grysto kelio...

35077. ežeras-Ai2005-06-06 21:30
nezinau del purvo.nezinau. zinau ,kad esu piktas. piktas ,kadangi esu pazemintas.po rinkimu lenku "zecpospolitos" vedamasis skambejo mazdaug taip:kur lietuviu tautinis orumas?(reiskia ir mano - kur?). nezinau ar suprasi(suprasit),kaip sunku buti kaltu(pazemintu) be kaltes,kad esi mulkiu tautos dalis(aisku ,jei tauta vadinti ta dauguma)...is cia ir pykcio protrukiai( ...nearistokratiski tokie ,pripazistu ,visai) -:(...

35078. ebola2005-06-06 21:38
Vejai kazkokie.As tai nesuprantu.

35082. praeivė > Ai voš Jungan2005-06-06 23:08
Antausiai pažinties pradžiai čia - ne naujiena :). Bet paskui gali pasijusti ne taip ir blogai, tik reikia panaudoti principą: jei negaliu pakeisti pasaulio, galiu keisti savo požiūrį į jį :). Taigi prašom čia dažniau. Linkėjimai nuo manęs :).

35083. praeivė > Ežerui2005-06-06 23:14
Ežere, prašome valdytis :). Jei pridumblijai, tai užsisakyk kokią pagalbos tarnybą - atvažiuos, išvalys, auksinių karosų prileis. Rekomenduočiau, bet kai pačiai nereikia, tai ir nežinau adresų nei telefonų, bet esu įsitikinusi, kad tokios tarnybos egzistuoja - dabar jau mes visko turime :). Na, tik kartais žmogiškumo pritrūkstam, bet juk tai - taip žmogiška :)...
P.S. O apie rinkimus aš irgi nesupratau :(.

35084. praeivė > Nemo2005-06-06 23:18
Noriu jūsų paklausti, šį kartą - be jokios klastos ir dyglių, tik nuoširdus smalsumas :). Kokia jūsų mokslo sritis?

35087. toto2005-06-06 23:41
"Kokia jūsų mokslo sritis?"

iš serijos:
• lyg ir klausimas ne į temą;
• lyg ir klausimas, neturint ką paklaust;
• lyg ir klausimas, neužduodamas prieš tai neprisistačius, nepristačius savęs atatinkamai;
• lyg ir privačios informacijos paklausimas, paprastai neužduodamas, prieš tai nenurodžius konkrečių tikslų;
• lyg ir klausimas, iš principo netinkantis vienam anonimui užduoti kitam anonimui anoniminėje erdvėje.

Tokioje Vokietijoje, kokiam tramvajuje ar gatvėje, paklausus, ar negalėtų kas iš praeivių praeivei parduoti pravažiavimo bilietėlio, automatiškai būtum nesuprasta, priskirta prie "prašančių paskolinti pėdkelnes" kategorijos.
:-)

35092. po palme2005-06-07 02:24
Turbut tai pries taisykles naujame numeryje rasyti apie praejusi, bet jeigu visad laikysies taisykliu, kuo viskas baigsis? O jeigu sau leidi toki malonuma ir ju nesilaikai, visad kas nors atsitinka ir, kas svarbiausia, dalykai tada tik ir prasideda ir niekad nesibaigia. Prasau manes neklaust is kur gavau, bet savaitgali galu gale atsiverciau paskutini, suprask anos savaites, Satenu numeri, ta kur apie viesbucius ir drakonus.Gabaliukais su malonumu, bet , turiu cia prisipazinti, su vis bekylanciu nerimu perskaiciau. Po to atsargiai pazvelgiau pro langa. Anei redakcijos anei autoriu kieme nesimato. Chm. Tiesa kaimynas, susikvietes visa savo placia gimine kepa ant grilo carne asada. Uzsidejo readkcija kaukes. Nee. Taip nedarytu, save mintyse subariau. Prie baseino kazkas sedi, bet manes taip lengvai neapgausi: esu mates Sigito Parulskio nuotrauka. Tai ne jis. Bet is kur jis zino apie mano prarasta religija, bet islikusias kategorijas? Sakysit jis cia tik knygos recenzija rase. Bet is kur jis tada zino mano amziu ir apie ironija, kaip vienintele likusia gynybos priemone? A? Ka, ismintingos galvos, ka I tai atsakysit!
Po lova radau tik dulkes ir knyga Aromatherapy for Dummies: Chm, taip mane mano paties miegamajam isvadinti. Nors, kita vertus, redakcija tokiu knygu po mano lova nepaliktu. Kita kalba butu, jei buciau rades Sventa Rasta arba ka nors apie nihilizma. Tada butu kas kita. Jie jau ir taip issidave, kad seka kiekviena mano judesi, parase apie nihilizma du numeriai pries tai: Dievas mire, neliko jokiu vertybiu, rysys tarp buties ir mastymo nutrukes. Gerai, as galiu ir daugiau iskesti. Tik nemanykit, kad taip liks. Radau, kur slepias sraiges, suvalgancias krapus balkone, surasiu ir jusu sleptuve. O jus blin, ka, galvojat lengva, kai Anas numirsta, o apibrezimai vistiek verzias reguliuot gyvenimo. As jum palisiu I dusia. Bus kaip tom sraigem: zemyn upe. O jeigu jau taip tiesiai, tai vertybes is vis pirrrma reikia turrret, kad jas prarastum. Cia jau jus visai pro sali. Cha cha cha!
Garaze bus pasislepe zalciai, tarp malku. Kaip ir dera taupiam zemdirbiu krasto ukininku palikuoniui, susitysiau is kaimynystes. Didelis buvo eukaliptas. Zidiny jis ziema bus tasia kaip kunigyste moterims. Susildytu ta istustejusia avide. O be to, nieks klapciuku nedulkintu. Bet va apie supama kede prie zidinio jus, redakcija, tikrai be reikalo. Aha, aha, sakysit niekur nebuvo apie supama kede. Tik jau nepradesim. O kas parase, kad reikia vandenynu, nuotykiu, plociu. Kas parase apie jura. Suprask, jeigu jau as ton keden atsisedu, tai ir viskas- plociai man nebesvarbus ir I zygdarbius man nusispjaut? Ar tai tam as ta vandeni viena kart jau perplaukiau, kad man taip butu prikaisiojama? Visai kaip mano motina: Suneli, tevyne tave saukia, jau greit bus laisva… Atseit jei buciau sedejes supamoj kedej Lietuvoj, tai buciau veikes lokaliai, o mastes globaliai? Ir ne jusu reikalas, kad man truksta zmoniu, kurie anoj pusej liko. Tai jie neturi polekiu. Va taip va. Ir nebeieskosiu as jusu daugiau. Galit slemst ta meksikietiska maista ir maudytis baseine. As jus ignoruosiu.

35093. toto2005-06-07 03:13
po palme, tave ryškiai persunkė GINTARO BERESNEVIČIAUS Princai ir drakonai ir SIGITO PARULSKIO Kitokio gyvenimo paieškos. Abu (kaip ne keista), malonu, savo stilių vis artina gražiausių ŠA komentarų žanrui, tad logiška, niekur nedingsi, vietiniam skaitančiajam belieka paklusti rašančiojo valiai, bandyti susitapatinti bent elementinių simbolių paletėje... arba ignoruoti (pralošti) - kaip sakai, šlemšt tą meksikietišką maistą ...oriai išsidrėbus X formos meksikietiškoj butaca ir net niekam nepasakoti savo ekstremalių pojūčių (kai nuo aštraus prieskonių bukumo "susiraukia subinė"). :)

35094. IVS :)2005-06-07 05:07
Po palme apsigynė kažkokią meksikoniška (vietine tarme) disertaciją ir dabar Dummies nesupras, apie ką jie čia su toto globaliai mąstys, lokaliai išsidrėbę X forma. Taip jiems ir reikia. O aš tuo tarpu norėčiau paklausyti, apie ką MYKOLAS SLUCKIS kalbasi su J. P. Sartre’u ir S. de Beauvoir, bet nieko nesigirdi :( Mano kaimynos laikraštyje trūko kleių puslapių, matyt bus panaudojęs pagal paskirtį :|

35095. IVS ;)2005-06-07 05:11
"Kaimyna", čia išėjo kaip poeta. Bet mano kaimynas ir yra poeta.

35096. mgl2005-06-07 07:25
sakot pagal paskirtį...o čia laiškelis dievuliui iš žemės:gyvenimas kaip tualetinis popierius;ilgas, pilkas ir visas i š...ną.t.b vyru pamastymai

35098. Ai voš Jungan2005-06-07 08:00
Ačiū praeive:) ah, supratau-čia yra bandymų žydrasis laukelis:)

35099. IVS2005-06-07 08:40
Sakiau jau patylėsiu, tyliai kampe pasėdėsiu, bet kur tau - ne mano būdui. Tokie jūs visi faini, kad ėmiau ir prikepiau blynų. Prašom su šviežiai trintom braškėm.

35100. pasi2005-06-07 09:12
Aciu. Kad ir bjaurus Jusu budas, bet uztat labai skanus blynai :)

35101. IVS :)2005-06-07 09:18
Prašom dar. Visiems užteks. O tamstos e-mailą pasidėjau į dėžutę.

35102. .tines skai.2005-06-07 09:22
Tikiuosi, kad toji dezute grazi, ne per maza, paminkstinta, pasiltinta, ne perdaug sandari [del ventiliacijos], ir ka jam ten bus jauku snausti, kol kas nors pazadins :)

35103. cikada2005-06-07 09:28
netiesa, gyvenimas, anot vienichkos jerofejevo, yra kaip kudikio marshkineliai- trumpuchiai ir visi shudini...

35104. pasipiktines2005-06-07 09:32
Cikada, Jerofejevui labai padedavo patikrintas receptas: 150 gr. degtines is pat ryto, ir tiek pat per pietus: jei ir nenuvalo marskineliu, tai bent dezinfekuoja. Pabandykite, tik nevirsykite dozes - nuo to marskineliai nepailges...

35105. IVS2005-06-07 09:34
Nesijaudinkit. Dėžutė išmušta bordo aksomu. Ten laikau samčio pavidalo deimantus ir kitas brangenybes. O ant dangtelio - nepatikėsit, gintarinis laivas ūkuose - tai su trim, tai su keturiais kaminais. Tą dėžutę radau varnos knygoje ir pasidovanojau, nes nei pirkti, nei parduoti jos negalima, nes tada nebesapnuoji laimingų sapnų.

35106. kaimietė2005-06-07 09:44
Labai smagus Po Palme naujadaras readkcija. Tik siūlyčiau atitolus nuo Lietuvos, neatitolti nuo lietuvių kalbos. Sakykim, o kuo blogesnis skaitykcija.

35107. pasi > IVS2005-06-07 09:49
Puiku. Dezute, rodos, tinkama. Tik nepamirskite jo kartais pajudinti, apversti ant kito sono, net ir pazadinti, nes neduokdie pasimirs, ims irti, galbut netgi dvokti, aksomo nebeisvalysite, ir teks sugadinti dezute varnai grazinti.

35108. mgl2005-06-07 10:21
t.b indomiai dievuliui iš viršaus visa tai atrodo ir pasvarstymai apie gyvenimą ir 150 gr.gal užtai ir sako kad dar karta ir mes visai išsigims... tai ar žinot ko jus norit iš tikro?

35109. nemo2005-06-07 10:25
Vakar bandziau Vienichkos principu pasimegaut "cinzano". Ale koks neskanus. Nera minciu dabar, einu isgert kavos ir suvalgyt bandeles i viena toki bariuka, kur seimininkas prisiklijaves net ir vagnorkiu ant sienos, salia kruvos kitu pinigu. Ir uz staliuka neima pinigu.

35110. bridaugilos2005-06-07 10:51
Kaimiete tut kak tut klaidu taisyti. Po palme is to susijaudinimo raides vietom apkeite ir gavos vietoj "redakcija" - "readkcija". Tokiu liapsusukiu visiems pasitaiko. Su siulymais neatitolti paskubejoti.

35111. kaimietė praeivei2005-06-07 10:53
Man atrodo, kad ir tu patinki toto. Nepraeina pro šalį. Tampo už kasų, kaišioja koją, rodo liežuvį, kabinėjasi prie žodžių. Tokie tie berniukai ;) Tu tik rašyk. Be įsipareigojimų kalbėti tik protingai/logiškai/sąmojingai. Tylėti, žinoma, galima ir labai oriai, bet jei visi taip, tai žydrynėje pataps per daug oro. Beje, prisiminiau anekdotą apie tylenį. >

Berniukas iš anglų aristokratų šeimos iki penkerių metų nekalbėjo. Visi laikė jį nebyliu. Tačiau kartą ryte, atstumdamas nuo savęs pusrytinį puodelį su pienu, jis priekaištingai tarė:"Pienas nepašildytas." Visi aiktelėjo: "Milorde, jūs kalbate?"-"Taip."- "Tai kodėl iki šiol tylėjote?"-"Iki šiol viskas buvo tvarkoje".

Ir dar, tavo 35042 – bravo :)

35114. cikada2005-06-07 11:23
nemo, skanu ar neskanu yra tiesiog piktzhodzhiavimas, kai ashtunta valanda ryto dushia persmaugta it tushchias smelio laikrodis ir kai ish taves juokiasi net dangaus angelai...

35115. @2005-06-07 11:33
Dabar matau ekrane/As ziuriu i tave/tu ziuri i mane:)

35123. kaimietė cikadai2005-06-07 12:24
cikada rašo:dushia persmaugta it tushchias smelio laikrodis ir kai ish taves juokiasi net dangaus angelai...

Kokia klaikiai paprasta problema. Skauda dūšią. Prapuolė apetitas gyvenimui. Neaišku, kur plaukti. O juodoj kameroj tamsu. Bet tai nereiškia, kad tamsu už kameros ribų. Ir plaukti galima bet kur. Prieš srovę, pavyzdžiui. Skersai. Susuks, užneš, nurengs, išskalbs, bet gal išspjaus, išmes į trečią krantą. Ir dar… Na, kaip čia pasakyti tau nebanaliai… Išeik į gamtą. Pabūk ilgiau/tampriau/tikriau su medžiais, pieva, dangumi ir gyviais visokiais. Prabus jinai. Išdygs… Tikrai.

35124. ArsusGincynykas2005-06-07 12:31
Gamta teipogi "zenklina" per "optinius" sensorius...:( Tai jums :)meninykams tik pazaist rupi(gal pazaiskime,Helen) o runkeliams rupi tik rimti dalykai,rimtas -tikras gyvenimas.O tepva.

35125. Symona-Albynui2005-06-07 13:09
Ate:)mazuti:)

35126. migla2005-06-07 13:11
24-am rupi rupi kaip nerupi.pvz ka reiškia reklama i I you(didelis kaulas).gal aš tave kaulinu:)

35127. cikada2005-06-07 13:29
jokios kameros, kaimiete, aplink daug stiklo ir ash jus matau, nepaisant smeigtuko, prismeigusio mane prie balto gipskartonio...

35130. pasipiktines > nemo2005-06-07 14:11
hm. pagirios nuo vermuto yra siaubingos, nebent butumete geres teisingai - 1 dali vermuto, 2 dalys gazuoto vandens, tada dar nieko. uzeikite i aptarta vieta 2 x caipirinha, tikrai pades :) Jusu nupasakota vieta kelia asociacijas, bet negaliu ju tiksliai identfikuoti :(

35131. nemo2005-06-07 14:20
Pasipiktines, ta vieta yra salia v.Nazionale. Ten darbinis bariukas, klientai netolimais dirbantys zmones, o vakare greit uzsidaro, tad nenuostabu kad nezinote. Bet smagus, is tu kur baro stovi seimininkas, jo mazas sunus ismusa ceki, o jis sypsosi ir juokauja. O pagiriu siaip nera, nors ir isgeriau daugiau nei reikejo tonuso pakelimui. Kompanija kalta.

Cikada, neseniai ir man panasiai buvo. Tada padeklamavau sau Macerni "kiekvienas mano rytas tarsi pasaka.."

35132. ebola2005-06-07 14:39
Sekmadieni mire Vile.Zymioji laikrasciu nesiotoja Klaipedos...

35138. praeivė > Kaimietei2005-06-07 16:36
Va va, aš irgi taip manau. Bet ir iš kur tas susižavėjimas? Atrodo, nieko ypatingo nepasakiau, tik keletą frazių apie pasaką, ir - viskas, pro šalį praeiti ramiai negaliu. Aišku :), pavydi, kad domiuosi kapitonu, kontempliuojančiu apelsiną, ir nieko nesupranta. Reikės jam nusišypsoti į jo komentarą. Aš šypsosiuos ironiškai, bet jis to, aišku, nesupras - kur ten jam iki manęs, paprasčiausios kalbos kultūros neišmano ("pravažiaaavimo bilietėėėlį"), ir labai džiaugsis, manydamas, kad juo domiuosi :).
O tylėti aš šiaip netyliu: bėgdama pro šalį, vis žvilgteliu į žydrynę ir pasiunčiu žodelį kitą. Tam ir praeivė :).

35139. praeivė > Toto2005-06-07 16:37
:) :)

35141. šatėniečių himnas2005-06-07 16:47
o aš sukūriau jums poemą,
kurioj išryškinau dilemą,
galėčiau teigti, net problemą
padėjęs b--į ant fonemų.

Ir tai nebus per sudėtinga,
matysite - labai spalvinga
ir net savošiktai žavinga,
Amūro odė ilgesinga.

Tai va, pradėkime giedoti,
dainuoti ir nusivažiuoti,
kaip komentaruose kakoti
ir loti.

Tai va, kvailokos šiandien mano
eilės, stengiausi įspūdį sudaryti,
bet nieko neišėjo man, manau, tuo
mes panašūs čia visi. Ate.


35145. po palme2005-06-07 18:18
Aciu toto, IVS ir kaimietei uz komentarus. Satenai net nenujaucia, kiek genialiu kureju neakivaizdziai isleis i gyvenima. Sito numerio komentarai geriausias pavyzdys. Toto, sveikinu atgavus poetini ama. Duetas su praeive tikrai nuostabus.IVS, tamstos blynu garsas pasieke Vakarine pakrante:). Ypac kai ant ju tepi Kalifornijoj uzaugintu braskiu tyre. Kaimiete, tavo psichologines izvalgos man visad yra didziulis ikvepimo saltinis. Prasau nesustoti.

35146. toto2005-06-07 18:22
po palme, trenk ką nors dangiškai rūstaus, negyręs nuodėmingųjų :)

35147. zeta2005-06-07 20:12
Cikada slapstesi slapioj zolej. Nuo ko - neaisku. Sirdis jai taip dauzesi is baimes, kad atrode varpas musa. Ta besidauzancia sirdi, aisku, isgirdo El redakcija, dideliais zingsniais pasivijo ir suciupo cikada. Tinkleliu. Cikada spardesi, reke, bet El Redakcija jai uzdenge delnu burna, suvyniojo i laikrasti (idomu, i koki) ir parsinese namo. Ilgai nelaukus griebe smeigtuka, persmeige juo cikada ir padejo po stikliniu sviesto indelio gaubtu, pati pasislepe uz duru ir tyliai stebejo, kas dabar bus. O kai labai lauki, tai ir sulauki. Po viena pradejo slinkt Satenu gyventojai. IVS atnese blynu su braskem, bet besigaluojanti cikada juos atstume, sake ir taip bloga. Kaimiete pasiule viska pamirst ir maut i gamta, pabut su gyviais visokiais. Cikada sako, eiciau, bet negaliu, esu prisegtas. Pasipiktines pasiule maktelt, taip sakant dezinfekcijai, bet cikada is pasibjaurejimo net nusisuko. Ebola guode: va, Vile mire, ir visi ne amzinai gyvensim. Cikada nereagavo. Praeive nei is sio nei is to pristojo klausinet vargses aukos kokia gi jo mokslo sritis, pasakyk tu jai dabar, ir viskas. Cikadai is nevilties nuriedejo asara. Po Palme lakstydamas aplink indeli burnojo ant El Redakcijos ir mintyse siunde ja princais ir drakonais. Nepadejo. Nemo deklamavo Macerni, cikada jau spiegte spiege, kad nuo to jai ne kiek ne geriau. Kai jau visai nusiminus cikada paklause, kada, po galais ja kas nors isvaduos, tai toto ilgai nemastes atreze, kad "sitas klausimas iš principo netinkantis vienam anonimui užduoti kitam anonimui anoniminėje erdvėje". Kai atrode, kad jau viskas prarasta ir mirtis kvepuoja i persmeigta nugara, staiga kambary uzsidege sviesa, ir netiketai paciam sau cikada prabudo. Atsisedo lovoj, visas ispiltas salto prakaito, ir sudejavo: "nu cia dabar kas, ka cia ta zeta su manim isdirbineja... Kosmaruose kaip pelkej murkdo, ramiai miegot neleidzia". Ir visas susinervines tik brinkt atgal i pagalves ir dui verkt. Bet cia prie jo priskrido angelas, svelniai pagloste ir susnibzdejo i ausi: "miegok ramiai, as daugiau is taves nesijuoksiu". Ir cikada uzmigo. Ir zaide lengva sypsena lyg menesienos atspindys jam ant veido.

35152. po palme2005-06-07 23:11
Prasau daugiau informacijos apie Vile

35153. IVS :)2005-06-07 23:50
Taip. Būtų idomu apie Vilę - iki šiol nieko neteko girdėti.
Apie cikada dabar jau žinau. Jis tikrai iškrito iš medžio, jei dainavo serenadas po El. Redakcijos langais. Bet oi susiteps rankas El. Read akcininkai, oi suiteps :)

35154. zeta2005-06-07 23:55
Truputi nesmagu, kad Vile iveliau, bet ne is piktumo. Is bejegiskumo pries gelezine likimo tvarka.

35156. IVS2005-06-08 00:09
Tai jau tik nemanyk, kad nesupratom. Visi kepures nukėlėm ir nuščiuvom, laikinai gal net pabūsim geresni.

35157. zeta2005-06-08 00:18
Buvo tokia panasi Vile ir Bukovskio "Paste". Aprasyta skupais zodziais. Tiesiai i sirdi.

35158. IVS2005-06-08 00:29
Nepakliuvo man į nagus tas Bukovskis, o gaila. Bet, žinai, kas įdomu? Ebola juk kaip ir nieko nepasakė apie ją, o mes jau simpatiją pajutom, lyg ir draugė. Įdomūs sutvėrimai tie žodžiai. Įlenda į širdį, rausiasi po protą - daro savo tvarką, gyvena savo gyvenimą. Jau beveik tikiu, kad jie ir sielą turi. Ne taip, kaip ne kurie žmonės.

35160. zeta>IVS2005-06-08 00:56
IVS, zodziai is tikruju nieko nereiskia. Daznai tik klaidina. Nes jiems nera universaliu interpretacijos taisykliu. Niuansai ismusa is veziu. Nutylejimai suteikia klaidingos informacijos. Zodziu perteklius nuvainikuoja karaliu, trukumas - uzdeda karuna kvailiui. Zodziai yra isdavikai. Nes vienu metu tarnauja kaip astriausi stiletai, bet ir be gailescio apnuogina naivuma ir bejegyste. Bjauriausi yra nepaskyti zodziai - slapukai, mulkiai, bailiai. Visi melai yra is zodziu, tokiu apsimeteliu eriuku tigro kailyje. Zodziai uzurpatoriskai valdo mintis, be ju nera isejimo. Nebent is proto. Zodziai yra pavojingi. Ypac kai skiriasi nuo veiksmu. Zodziai labai sunkus, kartais tokie sunkus, kad negali kvepuot. Jie dar buna labai skirtingi pagal savo reiksme, kaip augalu ar vabzdziu rusys. Jie apsimeta, kad sutinka su visokiu Paganeliu klasifikacija, bet istruksta pirmai progai pasitaikius. Jie nepatikimi: sakai viena, reiskia kita. Be zodziu paprasciau. Liudniau. Niekaip.

35161. tarp kitko2005-06-08 01:01
zeta - nieko naujo. Tikrai,


ir net labai, skaityt daugiau reikia normalių autorių, o ne vidiakus spoksoti

35162. zeta2005-06-08 01:05
pasiskusiu kapitonui, bus tau zeta uzgauliot. Be to, tokie, kur tasko gale sakinio nemoka padet, man neidomus.

35163. nemo2005-06-08 01:12
Tiek pat iskalbingai butu galima pasakyt ir apie gerasias zodziu savybes. Bet matyt Zeta kalba mintydama apie paskutines zodziu patirtis...

35164. IVS2005-06-08 01:14
Vakar pasiėmiau seną filmą "Being there". Jis baigiasi žodžiais "Life is state of mind". Šiaip tai komedija. Satyra tiksliau. Pažiūrėjau su malonumu.

35165. nemo>tarp kitko2005-06-08 01:15
Tokiu zodziu neparasysi "spoksodamas vidiakus". Ir prasom nurodyt autorius, o ne siaip isdidziai mest efektyvia ir nieko nereiskiancia fraze.

35166. zeta>nemo2005-06-08 01:21
Mielas Kapitone, dekoju uz galantiskuma. Skaityt ismokau mazdaug ketveriu, velokai. Gal ir praleidau koki geresni autoriu pirmas raides slebizavodama, negali zinot ;)

35167. nemo2005-06-08 01:38
Skaitete "Plesiko jaunyste"?:)

35168. zeta2005-06-08 01:44
Ar Hocenploco ar Rumcaiso? Jei ne tie - tai busiu praleidus, gerai tarp kitko pastebejo.

35169. nemo2005-06-08 01:49
Rumcaiso ko gero, nes tikrai ne Hocenplocas. Nepamenu Autoriaus. Sia vasara ja uztikau namie ir atsiminiau su kokiu pavydu kazkada skaiciau, kaip herojus paukscius hipnotizuodavo:)

35170. zeta2005-06-08 01:50
Jezusmarija, tik dabar susigriebiau, taigi gudruolis kapitonas dabar mano amziu suskaiciuos, nepades nei pudra, nei auskarai. Nieko as neskaiciau! Nieko nezinau! Prisiekiu, tik laikrascius ir vidiakus! Anei ka daryt, nors imk ir prasyk apsmeiztos El Redakcijos, kad istrintu...

35171. nemo2005-06-08 01:58
:) Atspejote:) Bet knyga vistiek miela.

35172. zeta2005-06-08 02:12
IVS tai dabar kikena kur nors kamputy is kito nelaimes. Bet tiek jau to: beveik visos knygos apie plesikus gan neblogos. Paskutine vartyta lyg vadinosi Adieu l’ami (?). Toks vienas legionierius turejo issluot seifa. Sebastien Japrisot. Bet bijau dabar ir issiziot apie kokia ne visai rimta lektura, nes vel gausiu nurodymu, ka skaityt.

35173. nemo2005-06-08 02:23
Va, atsiminiau dar netgi "Ronja, plesiko dukte". Ir kazkokia fantastine knyga, parasyta lietuviu autoriaus...Ir dar su malonumu atsimenu "menulio vaivorykste". Kokios smagios keliones budavo tame knygu pasaulyje..Tebera:)

35174. zeta2005-06-08 02:28
Nemo, buk geras, leisk mane miegot, nes ryt neatsikelsiu. Apie visas knygas papasakosiu, kai susitiksim. Jei su Ronja biciuliavais, tai gal ir brolius Liutasirdzius pazinojai:) Viskas, kol klaidu nepriveliau, uzsimerkus einu lovos kryptim.

35175. nemo2005-06-08 02:33
Labos nakties - o apie Liutasirdzius kaip tik galvojau - kokiu pavadinimu buvo ta knygute su istorija apie du brolius...Eisiu ir as.

35177. IVS :)2005-06-08 03:25
Aha! Sprendžiant iš skaitomų knygų, nemo su zeta ruošiasi gerti poeno kokteilius. Skanu. Ir aš mėgstu. Ir Karalių Motiejuką mėgstu, ir Cyferovo pasakas mėgstu ir Ferdinandą Nuostabųjį mėgstu.
Ach, praeive, o tu manei, kad čia intelekto bokštai, filosofijos habil.debil.ituoti daktarai... O čia tik keli išdykėliai, taip ir nesuagę. Smagu.

35178. kaimietė praeivei2005-06-08 09:36
Labas, praeive, Rašai:Reikės jam nusišypsoti į jo komentarą. Tiesiog puikus spendimas. Paradoksalus atsakas. Neįtikėtinas. Maksimaliai pozytivus. Bet… Kas toliau? …šypsosiuos ironiškai Eik, eik. Taip gerai pradėti ir taip neįdomiai baigti. Jau nekalbant apie pūtimąsį kur ten jam iki manęs ir į jokius vartus nebetelpantį užsipuolimą paprasčiausios kalbos kultūros neišmano. Juk puikiausiai žinai, vyrai – būtybės jautrios. O toto – ypač. Kur moteriškas subtilumas, gudrumas, išmintis? Pakišai po slenksčiu ir užmiršai? Įsiskaityk į toto žodžius. Kruopščiai dangstoma priklausomybė įvertinimui ylomis kaip ežio dygliai lenda iš maišo. Prisimink, geriausia gynyba – puolimas –- vyriškos logikos žiedelis. Tai iš perdėto lingavimo į taktą principams, kas tinka/netinka tai ar kitai erdvei. Kad kiti nepastebėtų, kad jis pats be bilieto ir su skolintom pėdkelnėm vietoj kelnių… Tsssss. Tik tu niekam nesakyk.;)

35179. kaimietė2005-06-08 09:41
Vai vai. Užmiršau italikus sudėlioti ant citatų, tai tekstas kaip nepasiryškinusi balzakinio amžiaus moteris. Et...

35180. turėjom atrodyti nors taip (E.Red. panaikinkit 78 ir79, please)2005-06-08 09:53
Labas, praeive, Rašai: Reikės jam nusišypsoti į jo komentarą. Tiesiog puikus spendimas. Paradoksalus atsakas. Neįtikėtinas. Maksimaliai pozytivus. Bet… Kas toliau? …šypsosiuos ironiškai Eik, eik. Taip gerai pradėti ir taip neįdomiai baigti. Jau nekalbant apie pūtimąsį kur ten jam iki manęs ir į jokius vartus nebetelpantį užsipuolimą paprasčiausios kalbos kultūros neišmano. Juk puikiausiai žinai, vyrai – būtybės jautrios. O toto – ypač. Kur moteriškas subtilumas, gudrumas, išmintis? Pakišai po slenksčiu ir užmiršai? Įsiskaityk į toto žodžius. Kruopščiai dangstoma priklausomybė įvertinimui ylomis kaip ežio dygliai lenda iš maišo. Prisimink, geriausia gynyba – puolimas –- vyriškos logikos žiedelis. Tai iš perdėto lingavimo į taktą principams, kas tinka/netinka tai ar kitai erdvei. Kad kiti nepastebėtų, kad jis pats be bilieto ir su skolintom pėdkelnėm vietoj kelnių… Tsssss. Tik tu niekam nesakyk.;)

35181. Hahahahaha:)))))2005-06-08 10:32
"Zodziu perteklius ":)Cia zmogai mintinai "ismoke" Marxo-Engelso,Darydos-Dylezo rastus.:)A daba popjulerina:) Tikrina ar veikia,isbando masynas be organu:)

35183. Da2005-06-08 10:38
..."спросила - смотрел ли я фильм "Ю-Джин Уан-Джин". Сначала я ответил, что "нет", а потом понял, что "да".....

35184. ebola2005-06-08 10:50
Kaimiete, moterys, kurioms su vyrais nera problemu, apie vyru silpnybes nekalba...;) Ne visi yra apkerpeje stereotipais.Bet daugelis...O tos diskusines technikos juk kazkada turetu pabost, ar ne? Nes is tikro tai mazai gyvybes diskusijose bera...mazdaug Stirlicas sauna aklai.Akla griuna...Smaikstu, bet nuvalkiota...

35185. Holfryduras Kiaurasanas2005-06-08 10:59
Isbando masynas be organu ir prisriubuoja labiausiai tinkanti..:)

35186. :)2005-06-08 11:02
Arba tik smaukst ir amputuoja pistuka!Pagrindini poeto darbo iranki.Laba ziauru ir ciniska.Nemegstu ciniku.

35187. :)2005-06-08 11:03
Turejo buti "piestuka".Acyprasome uz klaidas.

35188. Ebolai:)2005-06-08 11:06
Ebola, iš komentatorių dingo druska ir mėsa, liko tik virimo garai ir burbuliukai. Taip kad-laikyk frontą:)

35189. kaimietė praeivei2005-06-08 11:07
Praeive, Ar nenorėtum pasipraktikuoti už mane atsakydama ebolai? Čia irgi nemažai galima įžvelgti ;)

35190. Da2005-06-08 11:28
Jo .Kokis Oi-Strachas vidury symponijos nustoja cirpint ir sako uzsnudusiam klausytojui:Ei tu,ar nenorėtum pasipraktikuoti už mane ?:)

35191. toto2005-06-08 11:37
Sorry, damos, prisipažinsiu, "toto" yra nick`as, - tik tekstas, tik tai, ką rašo jūsų nick`ams/ tai, ką perskaitot/ tai, kaip suprantat. O to, kuris rašo už "toto", anoniminiai flirtai nedomina dėl paprastos priežasties -- tai flirtai su "toto".
:)
Ps. Pabliuznyti kartais smagu, nepaneigsiu. :)

35193. ebola2005-06-08 12:06
Kiekviena karta kai meginama izvelgti sau paciam/ai aktualias bedas svetimose temose, gaunasi karoliai nykiu, tarpusavyje nesusijusiu monologu.

35194. kaimietė2005-06-08 12:10
toto, tu taip nepergyvenk. Mano nikas simpatizuoja tavo nikui, todėl ir laiko vyzdžio taikiklyje;) Beje, sudominai, koks ryšys yra tarp niko įvaizdžio ir to, kuris kuria personažą. Kaip manai? Aaaa?

35195. zeta2005-06-08 12:11
Negi tu is tikruju gali nusiplest oda ir but visiskai kitoks? Ir negi tikrai anoniminiai flirtai ne kiek nesusildo?? Ir negi drasus ir protingas toto, ginantis Satenu sienas nuo barbaru, taip labai skiriasi nuo to tikrojo, su vardu ir pavarde??? Savo ausim negaliu patiket!

35196. kaimietė2005-06-08 12:16
aktualios bėdos, svetimos temos, nykūs monologai... ebola, tau šiandien kažko saulė nepatekėjo. Gal blogai išsimiegojai.

35197. ebola2005-06-08 12:27
Jo, Satenuose nepatekejo...Kazkur kitur visai giedra...

35198. kaimietė ebolai2005-06-08 12:27
beje, turiu The best of Ronald Snijders. Galėčiau tau atmest. Jei nori, žinoma :)

35199. toto2005-06-08 12:27
Dėl nick`ų / personažų rašiau personažui (jis juo save teisėtai laiko) ŠA varnai Š.A. 2005-01-15 #28767* [click]. O mano tas, kur už "toto" nick`o, simpatizuoja tai už "kaimietės" nick`o, bet apie tai jau taip pat rašiau, ne kartą. Niekas nepasikeitė. :)

35200. ebola2005-06-08 12:41
Atmesk.Aciu.Tu nebuvai sekmadieni turbut, buvo toks storas cekas, gerai bliove.Turim diska jei ka.Seip man dziazai nepatiko.Nebuvo nieko isskirtinio.

35201. Ebola write2005-06-08 12:52
"Kiekviena karta kai meginama izvelgti sau paciam/ai aktualias bedas svetimose temose, gaunasi karoliai nykiu, tarpusavyje nesusijusiu monologu. "O dekonstruktyvistai mano atvirksciai- jie mano ,kad zodis "problema" ar "neproblema"pac savyje ir tuno:)Kai saka "problema" yra zodziavime-zenklinime:) Tai sa bandymu poligone vykdomi tyrimai ,ar is tikro taip atrodo. Bet kodel tas atrodymas burzgia?

35202. nemo2005-06-08 12:59
Na, zmogus yra daug "placiau", nei jo nikas (tiek i gera, tiek i bloga - kai buvo kalbeta apie susitikimus, buvo pasakyta, kad tai gali tapti normalia pazintim, bet taip pat gailesciu, kad susitikot, nes zmogus visumoje pasirodo maziau mielas, nei kad jo ivaizdis virtualybeje). Bet atsiplest neiseina visai. O kontrastu idomiu gaunasi. Va, kad ir kaimiete - kazkaip mintyse (ir sirdyje;)) matau ja vaiksciojancia po pievas, su sunimi, pazystancia visas zvaigzdes, su sveika panieka knygoms ir kitai netiesioginiai pasaulio patirciai (kaip buvo pastebeta, taip pat ir sekso srityje). O cia dabar mat ji paselusiai kraipe klubus, sokinejo ir siautejo isikomponuodama i Ronald Snijders kuriamas variacijas (nezinau jo, bet kazkodel, bet man rodos tai turejo but temperamentinga muzika), apsupta dumu kamuoliu, su rankoje teliuskuojancia taure ir rekiancia "cia tai geeeras!". Ir kartu su Praeive pasaipiai ziurincia i beviltiskas vyru pastangas pasakyt koki komplimenta. I tokia role man siaip butu daugiau tikusi IVS, uz vieno staliuko kartu su Zeta, (su sampaneliu) netoliese sedetu Ebola (su degtine) ir gana drutais, bet teisingais zodziais apsakytu ju gerasias savybes. Toto (su konjaku) pasakytu ta pati, tik eiliuotai, o Pasipiktines (su vynu) pritardamas linkteltu galva is kito kampo ir nepritariamai kazka pasakytu Ezerui (su alumi). Bet pilnam ir teisingam musu charakteristiku vaizdui nupiest reikia talentingos musu portretisto Po palme (degtine+sultys) rankos.

35203. p.p.2005-06-08 13:01
v pizdu............

35204. nemo>352012005-06-08 13:02
Dekonstruktyvistai taip pat mano, jog mintis dera reiksti padrikai?

35205. ežeras2005-06-08 13:14
"Ezerui (su alumi)." -su alumi free:)...

35206. toto2005-06-08 13:15
Smagiai nupiešei, nemo. - Kiekvienam kažkas rankoj. Kiekvienam savo (gėrimas). Aš (kaip realistas) gi matau visiems vieną bendrą bendrumą po ranka -- sintetinę pelę. :)

35207. Holfryduras Kiaurasanas2005-06-08 13:26
Dekonstruktyvistai taip pat mano, jog mintis dera reiksti padrikai.Nes mintys turi siela, todel kaip joms reikia ,taip ir reiskiasi-padrikos-padrikai ir reiskiasi.Vydynis srutas(srautas), kai saka.

35208. juuuulr. :-) 2005-06-08 13:29
saunu

35209. nemo>Holfryduras Kiaurasanas2005-06-08 13:39
Is teiginio "Nes mintys turi siela" matosi, jog dar ne visi dekonstruktyvistai issivadavo is atsilikusios viduramziskos metafizikos:) O maniau, kad jus pazangesni nei kokie ten neopozityvistai su savo bandymais sukurt gryna "moksline" kalba:) Ar tik tamsta nebus koks diletantas grafomanas?:)

35210. nemo>toto2005-06-08 13:47
Na, siuo metu ko gero taip. Nors isivaizduoju, kad pas Kaimiete kompiuteris apkaisytas gelem (tikrom), o klaviatura is medzio, salia Ebolos kompiuterio padeta nukasta bandele su druska ir mesa, salia Holfryduro Kiaurasano - "dekonstruktuvismo ivadas", salia Pasipiktinusio - vadovelis namu seimininkams, salia Zeta atvirukas su keletu zodziu "tarsi stiletas", o salia IVS madu zurnalas:)

35211. nemo>ebolai2005-06-08 13:51
Cia keletas prase daugiau papasakoti apie mirusia laikrasciu nesiotoja Vile...

35212. zeta2005-06-08 14:01
Mielas Nemo, tas sampanas turetu buti prancuziskas (pageidautina) ir, jeigu galima, labai sausas. Toks sausas, kad net gerkle degintu. Blogiausiu atveju tiktu senesniu metu Chablis (kur pasipiktines siule). Del atviruko nustebinai, nes beveik neapsirikai. Ten guli ranka rasytas laiskas. Su zodziais "tarsi stiletas".

35213. nemo>Zetai2005-06-08 14:16
Pagalvojau, kad jus turetumete tureti koki atviruka (ar laiska) ant stalo. Ypac jei ten kas stipraus parasyta. Kodel taip pagalvojau ? Nes as megstu tokius dalykus laikyt ant stalo. (Na, Praeive dabar susurmuliuos). O siaip sampanu neismanau, bet manau Pasipiktines suteiks visas reikalingas zinias. Ismoksiu:)

35219. zeta2005-06-08 14:57
As dar esu pasivogus geliu is kaimietes. Balti irisai su geltonais krasciukais.

35220. zeta2005-06-08 15:03
P.s. Net jei esu tokia sena, arogantiska ir rugsti kaip Gertruda Stain, galite nebesakyti man "jus". Kai taip prakilniai kas kreipiasi - nebegaliu juokaut ir turiu elgtis, kaip pridera, noblesse oblige.

35221. nemo:)2005-06-08 15:10
Pourquoi non? La langue distinte va tres bien avec le champagne de la Champagne e specialment avec une femme des penseè nobles:) (o zut, mon francais est perdu...)

35222. kaimietė2005-06-08 15:15
Ir jei paklausit, kam vaidinti ir kvailioti,
Atsakymą išgirsit – neišbandžius nežinosiu,
Ar savo tikrą kailį aš dabar nešioju
Ir kokio pločio mano "aš" diapazonas.

35224. kaimietė cikadai2005-06-08 15:49
Labas, cikada, Tikiuosi, ir dabar mane matai. Vakar tavo žvilgsnio pastūmėta net knygutę apie depresiją pavartinėjau. Nieko gero ir… nieko labai blogo. Dūšios augimo etapas. Bėgimas nuo vienatvės, …kad pasigautum dar didesnę vienatvę, …kol pagaliau pavyks pakilti virš jos. Toks tas brendimas. Berods tik šildydamas kitus pats sušilsi. Ei, atsiliepk kaip nors.

35225. ebola2005-06-08 16:06
Vile buvo tokia...pijokele.Ji nesiodavo laikrascius, pardavinedavo juos kur tik ilisdavo - i ofisus, kabokus, mikriukus. Rausdavosi konteineriuose ir pasizymejo ikyrumu ir spiegianciu vokalu.Esu ja sutikes ivairiausiose vietose.Mes per svantes pavaisinam maistu daugeli miesto valkatu, o juos ir siaip traukia susiburimo vietos, matyt...Taip ir Vile, sestadieni dar buvo atejusi i Dziazus, gavo truputi alaus.Dar pasnekejo su mergina musu...sake nebeturi valios negert.Na, rytojaus diena ir pasimire.Man tai labiau gaila nei Popieziaus tiesa sakant, labai jau vietine tokia...priauges prie miesto personazas buvo...Jei melsciausi, tai turbut uz ja pasimelsciau...

35227. panasiai2005-06-08 16:25
Turbut kiekvienas miestas kazka panasaus turi - Utena turi Lape, tik ta laikrasciu nepardavineja, o kaip tik susirinkineja viska - nuo buteliu iki makulaturos. Miesto siela - kas kad nelabai reprezentacine. Nenumire dar, tikiuos. Reiks pasizvalgyt kada.

35228. cikada2005-06-08 16:30
a-u, kaimiete, geriau rashyti knygas, nei skaityti :)...atsimenu, makarevichius dainavo "tot byl umnei, kto svoi ogon` sberiog, no nikogo sogret` uzhe ne smog, on bez poter` dozhyl do zharkix dnei...a ty byl ne prav, ty vsio spalil za chas i cherez chas bol`shoi ogon` pogas...no za etot chas stalo vsem teplei..."...nu ir nenoriu atsipleshti nuo to gipskartonio- vistiek su ta adata reiktu klejot po pasauli...

35229. cikada2005-06-08 16:37
kiekvienas kaimas turi savo kvaileli, ir nors vietiniai i ji zhiuri atlaidzhiai ir su shypsenom, bet atidzhiau isizhiurejus jo veide gali pamatyt atsispindinchius miesto esminius bruozhus...

35230. ebolai2005-06-08 17:18
paporink ką nors tokio apie klaipediskius dvasios o ne kūno ubagus. pvz. apie a. bosą.

35231. Holfryduras2005-06-08 17:27
Turbut tai pries taisykles naujame numeryje rasyti apie praejusi, bet jeigu visad laikysies taisykliu, kuo viskas baigsis? O jeigu sau leidi toki malonuma ir ju nesilaikai, visad kas nors atsitinka ir, kas svarbiausia, dalykai tada tik ir prasideda ir niekad nesibaigia. Prasau manes neklaust is kur gavau, bet savaitgali galu gale atsiverciau paskutini, suprask anos savaites, Satenu numeri, ta kur apie viesbucius ir drakonus.Gabaliukais su malonumu, bet , turiu cia prisipazinti, su vis bekylanciu nerimu perskaiciau. Po to atsargiai pazvelgiau pro langa. Anei redakcijos anei autoriu kieme nesimato. Chm. Tiesa kaimynas, susikvietes visa savo placia gimine kepa ant grilo carne asada. Uzsidejo readkcija kaukes. Nee. Taip nedarytu, save mintyse subariau. Prie baseino kazkas sedi, bet manes taip lengvai neapgausi: esu mates Sigito Parulskio nuotrauka. Tai ne jis. Bet is kur jis zino apie mano prarasta religija, bet islikusias kategorijas? Sakysit jis cia tik knygos recenzija rase. Bet is kur jis tada zino mano amziu ir apie ironija, kaip vienintele likusia gynybos priemone? A? Ka, ismintingos galvos, ka I tai atsakysit! Po lova radau tik dulkes ir knyga Aromatherapy for Dummies: Chm, taip mane mano paties miegamajam isvadinti. Nors, kita vertus, redakcija tokiu knygu po mano lova nepaliktu. Kita kalba butu, jei buciau rades Sventa Rasta arba ka nors apie nihilizma. Tada butu kas kita. Jie jau ir taip issidave, kad seka kiekviena mano judesi, parase apie nihilizma du numeriai pries tai: Dievas mire, neliko jokiu vertybiu, rysys tarp buties ir mastymo nutrukes. Gerai, as galiu ir daugiau iskesti. Tik nemanykit, kad taip liks. Radau, kur slepias sraiges, suvalgancias krapus balkone, surasiu ir jusu sleptuve. O jus blin, ka, galvojat lengva, kai Anas numirsta, o apibrezimai vistiek verzias reguliuot gyvenimo. As jum palisiu I dusia. Bus kaip tom sraigem: zemyn upe. O jeigu jau taip tiesiai, tai vertybes is vis pirrrma reikia turrret, kad jas prarastum. Cia jau jus visai pro sali. Cha cha cha! Garaze bus pasislepe zalciai, tarp malku. Kaip ir dera taupiam zemdirbiu krasto ukininku palikuoniui, susitysiau is kaimynystes. Didelis buvo eukaliptas. Zidiny jis ziema bus tasia kaip kunigyste moterims. Susildytu ta istustejusia avide. O be to, nieks klapciuku nedulkintu. Bet va apie supama kede prie zidinio jus, redakcija, tikrai be reikalo. Aha, aha, sakysit niekur nebuvo apie supama kede. Tik jau nepradesim. O kas parase, kad reikia vandenynu, nuotykiu, plociu. Kas parase apie jura. Suprask, jeigu jau as ton keden atsisedu, tai ir viskas- plociai man nebesvarbus ir I zygdarbius man nusispjaut? Ar tai tam as ta vandeni viena kart jau perplaukiau, kad man taip butu prikaisiojama? Visai kaip mano motina: Suneli, tevyne tave saukia, jau greit bus laisva… Atseit jei buciau sedejes supamoj kedej Lietuvoj, tai buciau veikes lokaliai, o mastes globaliai? Ir ne jusu reikalas, kad man truksta zmoniu, kurie anoj pusej liko. Tai jie neturi polekiu. Va taip va. Ir nebeieskosiu as jusu daugiau. Galit slemst ta meksikietiska maista ir maudytis baseine. As jus ignoruosiu.

35232. ežeras2005-06-08 17:42
" pavaisinam maistu daugeli miesto valkatu"-taip.ir kiek gyliau pazvelges gali pastebet ,kad socialinis degradavimas dar visai nereiskia automatisko moralinio nuosmukio.Juk jei paziuret is esmes , kartais tas konteinerinis zmogus buna net savotiskai orus ir turi sioki toki morales kodeksa , o karjeristas miescionis ,kuris ,siekdamas savo tikslu , gyvena dviguba/ triguba/ keturguba gyvenima , prasliauzioja visa gyvenimeli ant pilvo pries savo bosa darbe ir pries bosu bosa-lita.

35233. praeivė apie Ebolos komentarą2005-06-08 17:46
Ebolai atsakysiu šventa moterų tiesa: dėl vyrų problemų neturi tos, šalia kurių nėra jokio vyro - ir tiesiogine, ir perkeltine prasme :). O ką, Ebola, nepatinka, kaip mes diskutuojame? Cha cha.

35234. praeivė > Hahahahaha:)))))2005-06-08 17:51
Dėl "žodžių pertekliaus". Kinai tai žinojo jau tada, kai net Marksas su Engelsu dar nė neplanavo gimti, ką ir kalbėti apie jaunesniuosius. "Mano liežuvis - mano priešas" - sakė jie. Hahahahaha:)))))

35235. praeivė2005-06-08 18:06
Nebepamenu, kas pasakė tokią mintį: "tu pasakei - aš patikėjau, tu pakartojai - aš suabejojau, tu pradėjai įrodinėti - aš nebetikiu". Aš čia apie Toto pasiteisinimus dėl niko ir "to, kuris kuria" tą niką. O mano giliu įsitikinimu, ryšys tarp niko įvaizdžio ir jo autoriaus ryšys yra labai artimas: tu negali sukurti to, ko tavyje nėra, antra vertus - jei kalbi, negali visiškai paslėpti to, kas tavyje yra. Šių komentarų skaitytojas nelabai ką gali sužinoti apie konkrečius rašančiųjų gyvenimo faktus (O gal aš fantazuoju apie tai, kad mano akys mėlynos, o darbas susijęs su knygomis ir kompiuteriais? Gal aš tyčia taip sakau, nes norėčiau, kad taip būtų, o gal tik šiaip, žaidimo dėlei?). Tačiau rašančiojo vidus, jo vertybės ir pan., lenda per tų komentarų langą laukan taip, kad jų niekaip nesustabdysi. Na, nebent ne visi pastebi.

35236. Kiaurasanas2005-06-08 18:22
Aiktusau:)Taip VISI kinai ir sake?:) neGALIbuti! "rašančiojo vidus, jo vertybės ir pan., lenda per tų komentarų langą laukan taip, kad jų niekaip nesustabdysi." Gal ir lenda "per langa",bet kaip cion kazkas sake terp zenklu ir "vertybiu intrpretatoriaus" (vertybininko konkreciai) yra &nbps :)))) .Tarpas ,kai saka:) Ryskus pavyzdys:) , zodziai is tikruju nieko nereiskia. Daznai tik klaidina. Nes jiems nera universaliu interpretacijos taisykliu. Niuansai ismusa is veziu. Nutylejimai suteikia klaidingos informacijos. Zodziu perteklius nuvainikuoja karaliu, trukumas - uzdeda karuna kvailiui. Zodziai yra isdavikai. Nes vienu metu tarnauja kaip astriausi stiletai, bet ir be gailescio apnuogina naivuma ir bejegyste. Bjauriausi yra nepaskyti zodziai - slapukai, mulkiai, bailiai. Visi melai yra is zodziu, tokiu apsimeteliu eriuku tigro kailyje. Zodziai uzurpatoriskai valdo mintis, be ju nera isejimo. Nebent is proto. Zodziai yra pavojingi. Ypac kai skiriasi nuo veiksmu. Zodziai labai sunkus, kartais tokie sunkus, kad negali kvepuot. Jie dar buna labai skirtingi pagal savo reiksme, kaip augalu ar vabzdziu rusys. Jie apsimeta, kad sutinka su visokiu Paganeliu klasifikacija, bet istruksta pirmai progai pasitaikius. Jie nepatikimi: sakai viena, reiskia kita. Be zodziu paprasciau. Liudniau. Niekaip. Tai vot ir klausimas:ar jie reiskia,ar nereiskia?:) Tada ir vel-gal cia intrprtttoriaus"rašančiojo vidus, jo vertybės ir pan., lenda per tų komentarų langą laukan taip, kad jų niekaip nesustabdysi. "%)

35237. praeivė2005-06-08 18:43
Na, kas čia dar įdomaus vyksta? Nemo pradėjo rašyti prancūziškai - kad nesuprasčiau, ką ten Zetai čiauška (chi, chi, jis nežino, kad aną kartą dėl tos prancūzų kalbos perdėjau: ne taip jau visai aš jos nesuprantu :), o kiek suprantu, tiek užtenka nustatyti frazės turiniui, bet ten nieko ypatingo nėra, antraip su žodynu išsiversčiau tiksliai - vienas malonumas :) ).
Ežeras, kaip ir tinka jaunikliui, idealizuoja bomžus. Na, be abejo, dažnai pastebiu įtampą praeinančio alkoholiko (-ės) veide dėl pastangų išlaikyti išorinį orumo vaizdą. Deja, pastangos bevaisės. Be abejo, tai tragedija. Bet... Sakinį "socialinis degradavimas dar visai nereiskia automatisko moralinio nuosmukio" reikia apgręžti, ir tada vietoj etikos teorijos turėsime praktinį teiginį apie bomžus: "moralinis nuosmukis reiškia socialinį degradavimą".

35238. praeivė > Kiaurasanui2005-06-08 19:18
Tarpas pirmiausia yra tarp to, ką rašantysis NORI pasakyti, ir to, kaip jo žodžius supranta skaitantis. Tačiau šalia žodžių (ir netgi juose pačiuose) yra labai platus kontekstas rašančiojo veiksmų, į kuriuos jis pats dažnai net neatkreipia dėmesio. Kitaip tariant, iškalbinga yra ir tai, KAIP rašoma, ne tik - KAS, kaip reaguojama (arba nereaguojama) į komentarus (konkrečiai - šioje žydrynėje). Pavyzdžiui, aiškiai matyti, kad Kiaurasanas yra jaunas. Iš ko? Pirmiausia iš užsidegimo, su kuriuo jis kelia senutėlę problemą, kuri jam, ko gero, yra naujas atradimas. Kitas pastebėjimas: ne visi komentatoriai turi tokį bruožą - nelabai įsigilinus į tai, kas parašyta, pulti reikšti savo nuomonę būtinai prieštaraujant. Pavyzdžiui: ką rodo tas klausimas "Taip VISI kinai ir sake?", jei ne nedėmesingumą tekstui? O iš kur jis? Greičiausiai iš savęs sureikšminimo, kuris naikina būtinąjį dėmesio kitam minimumą (būtiną tam, kad galėtume susikalbėti). Argi aš rašiau, kad VISI kinai taip sakė? Ir apskritai - kiek tas VISI svarbu problemai dėl tarpo tarp rašančiojo ir interpretatoriaus? Nė kiek. Vadinasi, matau, kad žmogus rašo bet ką, nepagalvodamas. Štai jums ir vienas iš skiriamųjų Kiaurasano bruožų - nes ne visi taip daro, nors ir daug kas mėgsta. Tokių detalių yra daugybė, ir, kai jas stebi, susidarai konkretaus komentatoriaus vaizdą, aišku, jei jis nesislepia po nesuskaičiuojamu kiekiu vardų. Siūlau, Kiaurasanai, pačiam pabandyti stebėti - tada ir pamatysi. Aišku, jaunumas čia nėra privalumas, nes jis leidžia suprasti ir pastebėti mažiau negu brandos amžius.

35241. Kiaurasanas2005-06-08 19:33
Bet buvo pazymeta-kinai.Tai koks kiekis kinu taip sake? 1?Tai kodel mes,runkeliai,turim klausyti ir vadovautis kazkokio 1 kino zodziais?Juolab ,ad labai gerai zinom visos kinu produkcijos kokybe? Dar nesupratamiau,kai ligoto vargso kafkos "kuryba" paimama pagrindu(ar iliustracijai) pylopopinio pobudzio, aciprasant, "kurybai"? Taip,mano jaunas amzius netrukdo diskutuoti ir kritiskai vertnti net labai senu vilku ismislus.

35243. Pvz.:)2005-06-08 19:42
Labas bebre!:) Ne bebras as!!!!Zuikis as!!!!!:)

35244. Pasalietis2005-06-08 19:55
Tarpas teipogi yra tarp to, ką interpretatorius NORI isgirsti, ir to, kaip jis žodžius supranta .

35245. ežeras2005-06-08 19:57
Skubu,negaliu plestis, todel tik primenu : pvz.,volodia v. ir tuluz -lotrekas buvo alkoholikai , van gogas- beveik "bomzas" ,o vyskupai pedofilai ir koks paksius- ne.palyginkit , praeive,ju morale.p.s. beje, kuo cia detas musu(jusu oponentu) branda/ amzius?kodel vis kabinate etiketes ?jautri tema?:)

35249. zeta>praeivei2005-06-08 20:35
Praeive, gi tikrai mes panasios. As pagalvoju, tu parasai. Kiaurasanas uzkliuvo uz Zodziu ir pargriuvo. Tikrai dar jaunyvas su praeivem imciu ristis.

35251. Pasalietis2005-06-08 20:46
Nesureiksminkim Zodziu:)dafai.Amerikoj yra tokia ryski scena viesbutyje prie inf langelio:)Vieni be paliovos teikia info,o recipientai nezinia ar isisavina infoooo:) Jei "tarpo" nera "netycia",ji galima sukurt. Bet cion jau smyslovyku sritis...

35253. nemo2005-06-08 20:56
Kiaurasanas prisi/nusidekonstruktivisavo:)

35254. Kiaurasanas-zetai2005-06-08 20:56
praeives persvara kiekybine:)Kokybe Kiaurasano pusej. Isisavins koki 500 nevartojamu,sintetiniu zodzu-tada vien zvilgsniu nudaigos visas bereiksmes praeives.

35256. Pasalietis2005-06-08 21:00
Nevisai taip:)Jis dekonstruktorijoryzavosi ir deterritoriorizavosi.Bukvaliai.

35257. Si2005-06-08 21:01
Beliko issokt par fortke:)

35259. ežeras2005-06-08 21:07
:) chi, kas cia per sadomazochistinis moteru polinkis save(praeive,zeta) sendinti?ir visai neprotingas/neetiskas poziuris i jaunyste , kaip defekta kazkoki.p.s. o dar perskaicius tokius perliukus kaip:"moralinis nuosmukis reiškia socialinį degradavimą" imi galvoti ,kad mes skirtingas sporto sakas atstovaujam(t.y . vieni graiku/romenu imtynes , o kiti(os)- busido , koki...)

35260. nemo2005-06-08 21:07
ir patraukt dekonstruktyvaus parasiuto virvute. Nes mintis turi siela ir svarbiausia samones srautas, o ne fortke, parasiutas ir grindinys. (po galais, Kiaurasanas uzkrete ir mane tais fliuidiskais srautais...viskas, baigiu, tuoj susikontruktyvizuosiu)

35263. nemo>Ezerui :-)2005-06-08 21:12
Rodos sureagavote i zodi "jauniklis". Kaip i defekta.

35267. ežeras-nemo2005-06-08 21:25
patikekit- ne. va ,jei koks varna taip teksteltu, butu skaudoka...

35272. po palme2005-06-08 21:39
prasau, pavadinkit mane kas jaunikliu

35274. nemo2005-06-08 21:39
Senas ir ismintingas paukstis, o ne kokia greitoje ateityje (500 sintetiniai "mandrazni" zodziai greit ismokstami - tik vienas kitas penkmetis) plenimis virsianti atsitiktine praeive? Man siaip praeives komentarai smagus. Nors galbut dabar uztai, kad pasakiau ir i mano atlapus ji sumanys kibti.

35275. nemo (pildo prasymus)2005-06-08 21:41
Po palme, jus kudikis:)

35280. praeivė > jaunimui2005-06-08 22:34
Dievučiau, nu kad gaila tų jauniklių: nieko o nieko nesupranta. Todėl ir aiškinu (čia jau nebe diskusija, kai turi kiekvieną savo pasakymą po žodelį tampyti ir aiškinti). 1. Pasakymas "jauniklis" neturi jokio neigiamo vertinimo, tai yra tiesiog faktas, kaip ir tai, kad kai kurie iš mūsų :) yra gerokai vyresni negu studentiško amžiaus. Kiekvienam savas amžius, t.y. "yra laikas būti jaunam ir laikas subręsti" (sekant Ekleziasto gražiu pasakymu). Subrendimo privalumas yra tai, kad žmogus turi daugiau patirties, yra daugiau matęs, daugiau mąstęs ir tikriausiai daugiau klydęs - taigi turi daugiau duomenų ir įrankių tikrovei sučiupti ir jai apmąstyti. Kitaip sakant, jis turi didesnį šansą būti išmintingu ir nesiblaškančiu dėl niekų. Niekaip nenorėčiau grįžti į savo, tarkime, 20-uosius metus, nors jaunystė, be abejo, turi kai kurių savų privalumų. Taigi, Ežere, tikiuosi, jog dabar supratai, kad aš savęs nesendinu, tiesiog esu tokio amžiaus, kokio esu? Atsikratyk to stereotipo, kad visi nori būti iki 25 m. amžiaus :). Pasaulis yra įvairesnis.
2. Apie kinus. Neįmanoma suskaičiuoti, kiek kinų taip sakė, nes minėta frazė yra jų liaudies patarlė, na, maždaug kaip lietuvių "nekask kitam duobės - pats įkrisi" :). Kiaurasanai, kritiškas žvilgsnis - labai pagirtinas dalykas, jis leidžia atsirinkti tikrus dalykus nuo netikrų. Bet patarčiau kritišku žvilgsniu pažvelgti į savo toną diskusijoje, nes tam, kuris mažai išmano, vertėtų daugiau klausytis ir kritiškai vertinti mintyse. Nebent iš tiesų norisi tapti tuo, iš kurio juokiamasi, ir kuris dažnai nušvilpiamas. Čia jau mazochistinis polinkis būtų - tikiuosi, jo neturi, linkiu neturėti :).
3 (specialiai Ežerui). Mes atstovaujame ne skirtingoms sporto šakoms (prašyčiau atkreipti dėmesį: naudininko linksnis turi būti, ne galininkas), o skirtingoms svorio kategorijoms: aš - sunkiajai realistinei, tu - lengvajai idealistinei :). Man teko nemažai bendrauti su žmonėmis, turinčiais įvairių priklausomybių (t.y., alkoholikai, narkomanai, seksomanai, lošėjai). Ir tą išvadą "moralinis nuosmukis reiškia socialinį degradavimą" padariau būtent iš šios patirties. Ar žinai, kad viena iš svarbiausių alkoholiko grįžimo į normalaus gyvenimo vėžes sąlygų yra atstatyti jo prarastus asmenybinius dalykus, pirmiausia - savigarbą? O veiksminga priemonė tam - pažadinti jo atsakomybės jausmą. Moraliniai, asmenybiniai dalykai mus dažnai saugo ne tik nuo socialinio, bet ir nuo absoliutaus degradavimo, kai žmogus ima ir žudosi (vėlgi - su tuo susidūriau iš labai arti). Paskaityk Franklio knygutę "Žmogus ieško prasmės", plona ir lengvai skaitoma, apie tai, kaip jis (psichologas) išgyveno koncentracijos stovyklą, egzistencinė psichologija. Ten rasi įdomių dalykų ta tema.

35281. praeivė > Po palme2005-06-08 22:38
Nors Nemo mane aplenkė, bet vis tiek pasakysiu: Po palme, jūs labiau iš mūsų visų jauniklis - kas gi daugiau galėtų pretenduoti į Dievo vietą, jei ne šventas paaugliškas naivumas :)?

35282. praeivė2005-06-08 22:56
Zeta, o kas rašė apie alyvą į ugnį? Juk tu mane iš karto atpažinai, vos tik pasirodžiau - nuo pirmųjų komentarų, intuityviai :). O dabar jau, ko gero, pamiršai tą pradžią ir pradėjai protauti, kas ir kaip. Aišku, kad panašios. Aš net galvoju, kad tu gal irgi iš kokio nors paribio tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos kilusi, kaip ir aš. Ar nepataikiau?
Nemo, nebijokite taip labai manęs :). Jūsų korektiškumas - puiki apsauga: juk negaliu pulti, žinodama, kad nesiginsite :). Tik tas apelsinas man vis tiek rūpi... Tiesa, pradėjau įtarti, kad jūs gal ne kapitonas, bet junga, o tikrasis kapitonas - Toto, kurio komandas iš pusės žodžio suprantate :). Bet tiek to, nesikišiu į jūsų tarpusavio santykius.
Ežere, tai kaip su tuo skirtumu tarp manęs ir varnos? Jei nepaaiškinsi, manysiu, kad esi paprasčiausias vyriškas šovinistas.

35283. nemo2005-06-08 23:29
Savo nuomone turiu. Kita vertus, gal pasitaikancios convergence tarp manes ir Toto liudija, kad mes irgi kile is to paties paribio. Kazkaip iziurite galios santykius tarp zmoniu. Manote, jog visalaika reikia buti originaliu ir su visais susipesti tam, kad kitu akyse prilygtum tariamam (konkreciam ar isivaizduotam) lyderiui? As taip nemanau. Man malonu bendraut su zmonem, pritart ten kur paciam suprantama; pasimokyt ko nezinau ir nedraskyt akiu, kai kalbama apie man nepriimtinus dalykus, skubant pareiksti, kad as manau kitaip. Megstu ramu, kartais aistringa pokalbi, taciau ne srutu pylima ar perdetas/paniekinancias pasaipas. Trecia - nors miela, kad mane Zeta pradejo vadint kapitonu, bet pradine mano nick`o geneze yra kita. Paieskokite.

35284. si :-( 2005-06-09 00:22
Na ir koks gi čia netikėlis (35257) bando mielą si vardą gvieštis? Galima pagalvoti, kad nebėra šventos ramybės net privalomus darbus nudirbti.:( Per zlastį net nebeskaičiau nieko.:( Dar kokią savaitėlę bet koks si reikš ne mane. Tam kart iki, mielieji.

35289. zeta>praeivei2005-06-09 01:28
Prisimenu, praeive, ta alyva, kur cia neprisiminsi, dar dabar ant tos alyvos matau slidinejanciu, zeme grabinejanciu. Del kilmes nepataikei, gyvenu gretimoj laiptinej salia toto (jam nezinant), sunis kartu vedziojam. O Nemo man ir toliau patinka vadint kapitonu, nors zinau jo nick`o kilme - archyva kartais pasiskaitineju. Bet kapitonas man graziau. Is tikruju su visa kompanija nieko bendro neturiu, nieko nepazistu, ir is viso galva skauda. Uztai, kad velu jau. Susimirksesim is ryto.

35294. toto2005-06-09 01:49
praeive, bandau atsiliepti į jūsų #35235, tarsi toto, bet vargu, abejoju, greičiau niekam, gal būt šiaip, saviraiškai adresuotą komentarą.
Neidealiame mūsų mąstymo algoritme visada egzistuoja įsiūta paklaida, pasireiškianti vaizduotės, iliuzijos pagalba simuliuotus požymius priskyriant realiems. Kitos su šia susietos paklaidos - savęs nepažinojime, melavime sau.
Niekur nedingsi, vadinamojo realaus pasaulio suvokimo mechanizmas tėra to paties realaus pasaulio virtualaus modelio buveinė su individualiomis suvokimo ribomis. Tos ribos matuojamos sugebėjimu apdoroti objektyvios informacijos kiekį. Objektyvi informacija - įvykę įvykiai, fiziniai požymiai, apibrėžiami žemiškais matais, turintys pakartojamumo savybę, bei įrodymo vertybę.
Taigi, prie reikalo :)
... prie bandymų nick`ui ar dar kam kitam gyvam sudaryti virtualų intelekto modelį,
- čia mano teiginys: negalimumu paremti teiginiai kaip intelekto mozaikos dedamosios yra absoliučiai tušti, kaip pvz. jūsų teiginys-logika "tu negali sukurti to, ko tavyje nėra" nieko nepasako apie tai, ką sąlyginis intelektas gali sukurti, - tai teiginys, nešantis niekinę informaciją, niekinę vertę;
kitas jūsų teiginys-logika "jei kalbi, negali visiškai paslėpti to, kas tavyje" gal būt ir turi logišką vertę pačiam kalbančiajam, galinčiam operatyviai, kontekste lyginti savo melą su savo tiesa; deja, išklausančiajam melą, bandančiam iš neapibrėžtų atsitiktinumų dar sudarinėti tiesos mozaiką, - beprasmiška masturbacija, pateisinama ji nebent vienu atveju, - kaip mėgstamas užsiėmimas, būdas pažinti save per nenuspėjamos formos veidrodį; deja, tai vargu ar tarnaus subjekto pažinimui/ bus sėkminga ji nebent pusę gyvenimo pašventus meluojančiojo konteksto studijoms realiame laike; tas kelias - absurdiškas sumanymas, bergždžias pasaulio pažinimo/suvokimo būdas, žinant, čia pat egzistuojant pilnavertį funkcionuojantį nevirtualų subjektą; tai juodos katės gaudymas tamsiame kambaryje..., specialiai nedegant šviesos;
jūsų pacituotas posakis "tu pasakei - aš patikėjau, tu pakartojai - aš suabejojau, tu pradėjai įrodinėti - aš nebetikiu" neturi nieko bendro su tikruoju oponento pažinimu; paprasčiausiai, ši išmintis - numanomos būdingų požymių vienos iš priežasčių konstatavimas; šiuo atveju ji apie daug kalbančiojo, įkyriai įrodinėjančiojo savo tiesas numanomą neįgalumą, ji apie numanomą deklaruojamos "tiesos" prastą vertę, deja, ir vėl ji nieko neteigianti apie subjektą.

Ir ką?

35295. po palme2005-06-09 02:56
Ech, blynais pamaitintas, jaunu pavadintas, ko man daugiau reikia. Isleisiu savo rastu pirmaji toma metiniu proga, va ko reikia. Norintys uzsiregistruoti, prasom kreiptis i po palme. Ne enciklopedija, bet visgi reiksmingas ivykis Lietuvos literaturos istorijoje.

35296. Bjauri boba IVS2005-06-09 04:03
Dar ko! po palme, tu ne tik kad pamaitintas, tu ir viskiu palaistytas ir su visu vazonu esi nesiojamas tūdy-siudy, kaklaraiščius tau kiekviena proga dovanojam ir trumpikes pagal sezoną - neriamės čia iš kailio tave prižiūrėdami visi, o tu? Į eilę, mat, stokite, užsiregistruokite... Žinok, kad ne tik pirmas, bet ir visi sekantys tomai turi būti išsiuntinėti visiems tavo prižiūrėtojams be jokios eilės. Ir būtinai su autografu, kitaip nedraugausim.
P.S. Nepamiršk suvynioti į auksinį popierių išmargintą palmėmis.

35297. ukanos2005-06-09 07:19
išaušo graži perlamutrinė diena.ir p.p -ui.galima apie ta pati taip padainuoti:riešute, riešute tu žydėk greičiau šitokio gražumo niekur nemaačiau. žydi žydi užaugs riešutėlis, rausvas branduolėlis...

35298. IVS2005-06-09 07:23
        Kaukių Balius

    & Išaušus vakarui, sutemus dienai, kaip visada Šatėnuose prasideda Kaukių Balius. Į salę renkasi kviestiniai ir nekviestiniai svečiai.
    & - Aš visai ne toto, - taria toto, surbčiodamas konjaką, - aš tik apsirengęs toto kostiumu. O skolinto kostiumo vilkėjimas neturi nieko bendro su asmens tapatybe.
    & - O aš visai ne praeivė, o nuolatinė. Ir bilietą turiu. Ir akys mano mėlynos. Ne iš tikrųjų, bet nuo spoksojimo į Mėlynę. Ir kas jums sakė, kad Mėlynė - tai žydrasis ekranas? Aš juk ne apie televizorių kalbu, jeigu pastebėjote.
    & - Tik jau nemanykite, kad aš kapitonas, - įsiterpė kapitonas, laikydamas rankoje taurę šampano, skirto zetai. Kapitono kostiumą man parūpino zeta. Esu didžiai jai dėkingas. O šiaip esu nemokša - tai mano mokslo sritis. Tyrinėju ne man skirtas moteris, kurias į mano lovą guldo likimas. Jų likimas. Ne mano. Ir apskritai, jei jos ne apelsinų skonio...
    & Prie jo prieina Gertrūda Stein:
    & - Nesu surūgusi, kaip jūsų šampanas taurėje, priešingai, esu labai linksmo būdo, mėgstu kalbėti apie vėjus, o darbus dirbu rimtai. Žodžiai slidūs, kaip žuvys, išsprūsta - ir gaudyk vėją laukuose, o aš, žinote, mėgstu vidiakus namie žiūrėti, o ne žvejoti ne man skirtus vyrus. Ypač jei jie nesijaudina, jei kas ne taip.
    & - Ar galima prie jūsų stalelio? - itin maloniai klausia pasipiktinęs.
    & - Ko jūs toks pasipiktinęs - iškart jį užsipuola Bjaurios bobos charakterio savininkė gražioji žaliaakė mergelė, plevėsuodama šilkais.
    & - Aš ne pasi, t.y. norėjau pasakyti, aš esu ik-tinęs, pasi.., skaityt... o... ja... pas.pringęs vynu, atleiskit, o ar jūs mėgstate sidabraplaukius?
    & Žalios akys spindi. Jose atsispindi samčio pavidalo deimantai, kuriuos ant raudono tiurbano specialiai šiam vakarui prisisegė pasipiktinęs.
    & - Sidabraplaukius? O taip! Jie man primena vaikystę, sidabrinį Mėnulio taką ant ežero. Tiesa, ežero tame mieste nėra...
    & - Bet už tai aš esu čia - taria ežeras. Šiuo metu esu pelkė. O elgiuosi, kaip kūdra. Na va, viskas dėsninga. Dvaru ir kumečių kraštas. Aristokratų neliko. Kumečiai/liokajai/baudžiauninkai veisiasi kaip tarakonai ir be pono nejauku jiems . Bet ...tinka ir "kunigaikščiai tiesiai is purvo":( - makteli alaus.
    & Ai voš Jungan, kuri visai nėra Rūta, įsisprendusi rankas į šonus, kad jaustųsi drąsesnė šį kartą, gynybos sumetimais imasi puolimo taktikos:
    & - Iš kur tiek purvo tavyje, ežere:( Visur žmonės yra žmonės tik tu, kažkaip, su savo išsireiškimais irgi nepanašus į aristokratą, deja, o gi galėtum čia parodyt pavyzdį savo gražaus dvasinio veido. Tik įžengiau, tuoj gavau antausį:( - ir čia pat pasisukus, tėškia rasai - kodėl tu tokia neraštinga? Šitiek klaidų. Ar čia taip specialiai? Na, Kaukių baliuje gal ir dera - vis dėl to nenori įsigyti daugiau priešų Rūta.
    & - Ką jūs čia vėjus skaldot, geriau einam pašokti, kol dar nenumirėm - kviečia Ebola ir išmaukia dar vieną stikliuką skaidriosios - nuo jos jis visas skaidrus, skaidrus, net mielas.
    & - Pašokti galima, bet prieš tai aš norėčiau pasakyti kalba - visus nutraukia po palme ir ilgai kalba.
    & Pirmas ploti pradeda toto. Plojimų audrą nutraukia Bjauri boba gražiosios mergelės kailyje:
    & - Eikit greičiau valgyt, kol blynai neatšalo.
    & - Sakei patylėsi - priekaištauja pasipiktinęs, bet blynai skanūs.
    & - Neskanūs, neskanūs - čirpia cikada. Man dar nuo vakar bloga.
    & - Pabandyk su degtine, turėtų nuplauti - sako expertas pasi.
    & - Na ir prigėrėt visi, kaip kiaulės. Na, tik kartais žmogiškumo pritrūkstam, bet juk tai - taip žmogiška :)... - besiginčijančius auklėja praeivė, kuri jau seniai nusipirko nuolatinį.
    & - Reikėjo gerti teisingai - 1 dali vermuto, 2 dalys gazuoto vandens, tada dar nieko - garsiai mąsto pasipiktinęs.
    & - toto, tu taip nepergyvenk. Mano nikas simpatizuoja tavo nikui, todėl ir laiko vyzdžio taikiklyje;) Beje, sudominai, koks ryšys yra tarp niko įvaizdžio ir to, kuris kuria personažą. Kaip manai? Aaaa? - nei iš šio nei iš to klausia kaimietė, kuri toli gražu nėra runkelių kilmės.
    & - Visi aiktelėjo: "Miledi, jūs kalbate?"
    & - Taip.
    & - Tai kodėl iki šiol tylėjote?
    & - Iki šiol viskas buvo tvarkoje - kukliai šypteli kaimietė.
    & - Netvarkoje, netvarkoje, - šaukia si, - kažkoks netikėlis (35257) bando mielą si vardą gvieštis! Galima pagalvoti, kad nebėra šventos ramybės net privalomus darbus nudirbti.:( Per zlastį net neišgėriau nieko.:( Dar kokią savaitėlę bet koks si reikš ne mane. Tam kart iki, mielieji.
    & Giedamas Šatėniečių himnas. Visi stojasi, po palme sako padėkos kalbą:
    & - Ech, blynais pamaitintas, jaunu pavadintas, ko man daugiau reikia. Isleisiu savo rastu pirmaji toma metiniu proga, va ko reikia. Norintys uzsiregistruoti, prasom kreiptis i po palme. Ne enciklopedija, bet visgi reiksmingas ivykis Lietuvos literaturos istorijoje.
    & Iš kažkur atsiradę Holfrydūras ir Kiaurasanas nurenka indus.

35300. Rūta2005-06-09 08:34
Nu šaunuolė IVS, šaunuolė:)Patiko:) Šitiek energijos skirti!Ai voš Jungan-chantų kalba reiškia "Kaimas prie upelio". Patiko tas pavadinimas. Kaip buvęs žydrynėje "Kaimas prie jūros", juolab , kad atitinka relaybę.Šeštadienį buvau Paberžėje mišiose, Tėvas Stanislovas visai silpnas, pora žmonių jį pasodino vidury bažnyčios ir jis pasakė atsisveikinimo žodžius, paprašė leisti jau jam ramiai numirti. Vėžio metastazės visame kūne jau išsimėčiusios.Visi žmonės ėjo ratu ir priliesdami jį atsisveikino... Keletą metų jis kankinosi jau, o ir visas gyvenimas nebuvo lengvas. Visą save atidavė žmonėm ir Dievui, daug karštai meldėsi, jo aukojamos mišios būdavo iš tikro auka, o ne procedūra. Na, ir galvojasi nejučia-už ką Dievas baudžia tuos, kurie jam atsidavę ir geri žmonės ir meldžiasi. Mano baba buvo toks geras žmogus, tokio gerumo ir išminties žmogaus daugiau taip ir neteko gyvenime susitikti. Mylėjo Dievą ne žodžiais , o darbais, gerumu, kitų žmonių meile ir pagalba. O..vyrą nušovė, vaikas mažas mirė, namas, bebaigiamas statyti,sudegė, sunkus lažas kolūkiuose, visas gyvenimas darbui, maldai, kitiem žmonėm ir nei karto negirdėjau skundžiantis, kantriai nešė savo kryžių ir meldėsi...o mirė ji..sudegė, užsidegė rūbai atvira ugnimi ir paskui kankinosi dar ilgai, kentė odos persodinimo operacijas ir t. t. ir mirė..kažkaip mastau-kažin , ar yra Dievas, o jei yra, kieno jis maldų klauso...O gal tie gerieji žmonės meldžiasi ne už save, kitiem gero prašo?

35301. ežeras2005-06-09 08:49
"Ežere, tai kaip su tuo skirtumu tarp manęs ir varnos?" 1.darote prielinksnio vartojimo klaida( niekada tokios smulkmenos nemineciau , bet tuo atkreipiu demesi i jusu eilini netakta).2.skirtumas esminis-butent svorio kategorijos-varna man pasirode santaros /sviesos vertybiu orientacijos intelektualas , o jus (pati prisipraset :) )- savimi patenkinta ,prisiskaiciusi knygeliu ( bet net nesuprantanti esminio skirtumo tarp socialinio ir dvasinio zmogaus statuso), poniute.(pardon!-"sokratas draugas ,bet tiesa - svarbiau":)) .

35302. IVS2005-06-09 08:56
Tėvą Stanislovą pažinojau, esu buvus Paberžėje. Turiu ir jo knygą. Ypatingas žmogus. Pamedituosiu tuo klausimu. Gražiai (ot durnas žodis, čia visai netinka) papasakojai. Ačiū.

35303. pasi > IVS2005-06-09 09:08
puikus kaukiu balius... viena syki, tarp Sv. Kaledu ir nauju metu, sutikau gatveje vaika popierine parselio kauke; jis kauke nusieme, ir pasirode veidelis, labai jau panasus i kauke; miriau juokais. Idomu, ar sias kaukes nusiemus, irgi galetum pasikvatoti? O gal veidas ilgainiui igauna kaukes bruozus?..

35304. pasipiktines > ezerui2005-06-09 09:12
Aristotelio draugu, kuriam skirta fraze apie tiesa, buvo Platonas. Amicus Plato, sed magis amica veritas, rase jis. Issilavinimo stoka ir jaunyste lyg ir nera pakankumu pagrindu arogantiskai izeidineti praeives. Ka gi, tamsumas ir chamizmas daznai lydi vienas kita...

35305. IVS > pasi2005-06-09 09:13
Bijau, kad kaukė įgyja veido bruožų ir po ja pasislėpti kuo toliau - tuo sunkiau.

35306. ežeras- ruta2005-06-09 09:22
"Visą save atidavė žmonėm ir Dievui",- na, ne visai jau taip visa:didele dali atidave kolchozu dievams slovinti, siek tiek rupinosi kuo palankesnemis rusu karinio tranzito salygomis per lietuva, siek tiek demaskavo "prakeiktaji nato",o ir jemelios autoriteto auginumui reikejo siek tiek laiko ir energijos... -" nam nado na kovo nibut molitsia , podumalos prostomu muravju...".

35307. ežeras-piktam2005-06-09 09:41
"Issilavinimo stoka ir jaunyste" tai bent stoka/problema! diskusijos ikarstyje sumaisiau mokytoja su mokiniu -labai esmine klaida ! ar nemanote , kad aforizmuose ne detales svarbiausia?+ is kur tos zinios apie mano " jaunyste"? sankt stanislovas ar pats dievulis klaidinancia info pateike?:)

35308. cikada2005-06-09 09:45
ezheras, esate propagandos auka, uzh jus ir pasimelsim...

35309. pasi > IVS2005-06-09 09:48
Hm, as tai lyg ir neturiu ko slepti.... taciu megstu banaloka paslapties syda - suteikia tokio ne visai apgaulingo komforto. Juk, buna, lektuve arba bare pasikalbi su greta sedinciu, bet siais laikais jau niekas nebepuola prisistatyti. Berods pernai, sedejau pub`e Heathrow. Isikalbejome su pagyvenusiu britu, jis skrido pas draugus i Tailanda, as - dar toliau. Suzinojau beveik visa neintymia zmogaus gyvenimo istorija, na, ir apie save teko papasakoti. Eidamas isvieten, paprasiau pasaugoti kuprine. Jis labai nustebo, kai grizau, kad pasitikiu nepazistamu zmogum, taip ir prasidejo. Issiskyreme uz poros valandu, taip ne vardu neklause...

35310. Si2005-06-09 09:50
Liancburgys sirgtu,tai vergggtu cionai vysy krakadylo asarom:( Turi magiska poveiki tetukas kai kuriem nesubrendusiem asabom:)

35311. pasipiktines > ezerui2005-06-09 09:51
Nesu sutikes to apsimetusio kunigo, bet is jo veiklos galiu padaryti tokias pat isvadas, kaip ir Tamsta. Jaunyste - nebutinai apibudina biologini amziu...

35312. pasitikėjimas2005-06-09 09:55
Nesu matęs, nei sutikęs, nei ragavęs,nei patyręs, bet viską tvirtai žinau.

35313. ebola2005-06-09 09:58
5230>as nepazystu A.Boso ir nieko negaliu apie ji paporinti.Praeivei > apie moteris kurios neturi salia vyru ir TODEL neturi problemu, as verciau nutylesiu.

35314. IVS > pasi2005-06-09 10:03
Jūs turite kuom didžiuotis ir to nepaslėpsite. O aš didžiuojuos Jumis ir to neslėpsiu :) Įsikibsiu į parankę, lyg taip ir turėtų būti, o visi kiti tegul prisistato. Mes linkčiosime galvas ir maloniai šypsosimės, kas puikiai atitiks mūsų kaukes: pasipiktinusio ir bjaurios. Tik va, kai prasidės rimta šneka, tai man teks patylėti.

35315. ežeras2005-06-09 10:04
"cikada 2005-06-09 09:45 ezheras, esate propagandos auka, uzh jus ir pasimelsim..." taip ,stiprus argumentai ...o maldos cia jau nebepades-nebent melstumetes ,kad nelabieji po mano katilu malku nepagailetu:).

35316. IVS2005-06-09 10:06
Na, jūs tik pažiūrėkite: po vakarykčio baliaus visi apsimeta, kad vienas kito nepažįsta ir baliuje nedalyvavo :)

35318. to351882005-06-09 10:31
...пощелкивая мыльно радужными, лопающимися пузырьками, ...

35319. Si2005-06-09 10:35
... buvo toks geras žmogus, tokio gerumo ir išminties žmogaus daugiau taip ir neteko gyvenime susitikti. Mylėjo Dievą ne žodžiais , o darbais, gerumu, kitų žmonių meile ir pagalba. O..vyrą nušovė, vaikas mažas mirė, namas, bebaigiamas statyti,sudegė, sunkus lažas kolūkiuose, visas gyvenimas darbui, maldai, kitiem žmonėm ir nei karto negirdėjau skundžiantis, kantriai nešė savo kryžių ir meldėsi...o mirė ji..sudegė, užsidegė rūbai atvira ugnimi ir paskui kankinosi dar ilgai, kentė odos persodinimo operacijas ir t. t. ir mirė..kažkaip mastau-kažin , ar yra Dievas, o jei yra, kieno jis maldų klauso...O gal tie gerieji žmonės meldžiasi ne už save, kitiem gero prašo? O as va vysus triahinu ir i galva neimu:) Kiti yra runkeliai.As -ne:)Aciu uz demesi:)

35320. Mi2005-06-09 10:38
Kad Stanislovas pries smerti krekenavos desros paragavo, tai jau ir pasmerkti butina?As intuityviai zinau kitas priezastis:)

35321. ežeras2005-06-09 10:51
"pries smerti" -tik jau nereikia...jis visus 15 metu kryptingai dirbo sviesiai sovietiniai praeiciai ir dar sviesesnei prorusiskai ateiciai.

35322. cikada2005-06-09 10:59
ple, ezheras, o kam tu dirbi- limuzinu liberalam?

35323. ebola2005-06-09 11:00
Neisijausk i teisejo vaidmeni, ezere.Neismintinga ZEUREI!

35324. zeta2005-06-09 11:36
O-o-o-o-o! Perskaiciau kaukiu baliu! Kartais pagalvoju - ir uz ka man atsitinka geru dalyku? Diena taip graziai prasideda, kompas draugiskai aki mirksi, melynuju puslapiu sebrai pamaziukais snekuciuojasi. Garbe Dievui.

35325. ežeras2005-06-09 11:49
1.:)-prisipazistu-reikejo rasyt sovietinEI, bet ir jus pripazinkit ,kad rimtu(tiksliau jokiu) kontrargumentu nepateikiama . vien tik piktdziugiski klaideliu akcentavimai ir mano nuodemingos personytes linciavimai.pasakiau keleta konkreciu teiginiu apie pilieti dobrovolski ,- paneikite, irodykite ,kad smeiziu.galim aiskintis. p.s. + reikia pripazint ir pats siandien nukrypau -nereikejo veltis i praeives asmens savybiu vertinima- buvo silpnumo minute tokia...:)KALTAS.

35326. zeta2005-06-09 11:53
Ezere, bet kad tu ir pripliauski visokiu nesamoniu, o paskiau reik atsiprasinet. Nedaryk taip daugiau. Nu-nu-nu.

35327. ežeras2005-06-09 12:01
"ple, ezheras, o kam tu dirbi- limuzinu liberalam? "-:)na, jau ne,- amzius nebe tas :). esu megztuju bereciu-landsbergisciu pogrindinio burio vadas .

35328. pasi > IVS2005-06-09 12:12
esu nuosirdziai sujaudintas... bet, jei nusiimtumem kaukes, ar nepasirodytu, kad is tikruju bjaurus as, o Jums tada tektu pasipiktinti :)))

35330. ežeras2005-06-09 12:29
"Nedaryk taip daugiau"-:)"daugiau" taip nedarysiu ,bet ir maziau...-ne:).o ka? klyst ir atsiprasimet -juk tai taip zmogiska:).

35331. ebola2005-06-09 12:37
Mielas man tavo postas, Si.Visa gyvenima gincijuosi, kad "fortune present gifts not according to the books"("Dead Can Dance" daina).Todel ir pasakojau Eastwoodo filmo fragmenta, kaip blogietis nusauna gerieti, o sis sako: "blyn, as tik dabar pasistaciau nama, as dabar nenusipelniau mirti".O Eastwoodas jam atsako: "cia visai nieko nereiskia - nusipelnei ar ne" ir pribaigia si. Zmones dabar populiariai mano, kad egzistuoja primityvi veiksmo/atoveiksmio tiesine kazkokia priklausomybe, tas yra iskiepyta nuo mokyklinio amziaus.As gi manau, kad Dievas yra losejas, su geru jumoro jausmu. Jeigu Tu neturi jumoro jausmo, nesukebi ivertinti savo menkumo ir savo gyvenimo menkos reiksmes - Tu bedoj. Tiesa visdelto yra kazkur zymiai giliau.Atrodo, esam trapus kaip zibuokles, bet tuo paciu ir neiveikiamai gajus kaip varputis. Tiesiog esam nemirtingi is tiesu.Ir tos mirtys, netektys ko gero tera pamokos, pazintys su pasauliu. As esu uzmuses daug gyvuliu gyvenime.Ir kiekviena karta kai ta padarydavau, apimdavo toks dviprasmiskas jausmas. Vienas aisku, gailestis, taciau kitas - lyg buciau priartejes prie kazkokios paslapties.Mano tevas sako, kad nera intymesnio kontakto su gamta kaip mirties akivaizda.As dabar su juo visiskai sutinku.

35332. nemo2005-06-09 12:39
Dekoju Kaukiu baliaus organizatorei ir sielai uz ideta triusa - smagiai pakalbejau su smagiomis moterimis, isgeriau sampano ir prisisokau:)

35333. toto2005-06-09 12:48
El.red.,
rekomenduoju įsikišti ir nutraukti Vasaros 5 ligonio pseudokomentarus.

35334. nemo2005-06-09 13:07
Jau visai Tamsta i kaire einate. Kazko nesuvokiate. Visumos. Kabinejates prie vieno, rekiate, kad tai "faktai", bet atsisakote iziureti kitus faktus. Paklausiu - kiek pazystate zmoniu, pas kuriu vaziuotu nepazystami zmones is kitur? Tam, kad pasiguosti, pasiaiskinti, patirti, suvokti? Vienetai tokiu yra. Ir ar suvokiate kodel vaziuoja? O vaziuoja ieskoti truputeli sviesos, truputeli nekasdienybes, truputeli kito zodzio. Daugelis yra pajegus rekti apie savo nuomones, bet kiek yra pajegus pasakyt ramius ir paprastus zodzius, kurie paliktu zenkla kitame zmoguje? Tam reikia didelio intensyvumo savyje. Stanislovas tai galejo ir neesme yra jo kai kurios naivokos politines paziuros ar kitos situacijos, kai jis suruges ka nors lepteledavo vienam kitam (ir po to anie pergalingai "lauzydavo mita": Stanislovas visai ne koks ten sviesuolis, o tiesiog siaip sugizes senis). Tokiu leptelejimu ir paziuru pilni visi aplinkiniai kaimai, cia Stanislovas zmogus is kaimo, kaip ir kiti, arba siaip - tiesiog zmogus su ribomis. Taciau taip pat jis iskyla virs kaimieciu. Kuom iskyla? Paklausete saves, atsakete, skaitete jo knygas, buvote ji sutikes, klausetes ispudziu apie tai? Apie tai ir kalbama cia, o jus tik iziurite, kad ir jis i suda buvo ilipes. Nemaloniai atrodot.

35335. nemo>Ezerui2005-06-09 13:09
Pirmesnis komentaras buvo skirtas tamstai.

35336. ebola2005-06-09 13:22
I koki suda, kokie mitai, mulkiai jus? Is kur tie tokie reikalavimai - nenaivioms paziuroms, kitoms kazkokioms pasikelusiu burgeriu nesamonems? Yra vienas esminis skirtumas - Tas ZMOGUS SVIECIA! O kiti, protingieji ir logiskieji, su paziuromis - nesviecia.Jeigu imesti JI ir JUS i gulaga, sleptumetes uz Jo nugaros kaip uz akmenines sienos, vargsiukai! O dabar ambrijat kaip kiemo sakalai - paziuros, zodziai - weeee...

35338. Rūta:(2005-06-09 13:36
ojoj, kaip liūdna ir skauda:(

35339. nemo>ebolai2005-06-09 13:45
Taigi ta pati ir pasakiau. Savo budu. Nepavyko isiskaityt ar as neaiskiai parasiau?

35340. ebola2005-06-09 13:53
Nu ir neaiskiai.Jis neiskyla virs "kaimieciu", nemo.Jis NEISKYLA VIRS NIEKO, ir tai yra didesne dorybe nei galima suvokti! Neiskyla niekuo, tik buciuoja kudikiams rankeles taip, lygtai jie ji krikstytu o ne jis juos.

35341. ežeras2005-06-09 14:03
uuuu ... jau kultines misterijos prasideda! svietimo vizijos.nelieciamos /nekritikuojamos personalijos reiskiasi. taip ir isivaizduoju minias ariju-tu paciu biurgeriu pasislepusiu uz fiurerio nugaros kaip uz akmenines sienos-Tas ZMOGUS SVIECIA! kitiems lolisvili-sviecia, dar kazkam -munas ar paksas. tik atsikratykit slykstaus iprocio abejoti!( sviecianciu juk nesuabejosi...).

35342. kaip irodyti...2005-06-09 14:05
"Profesorius universitete uzdave savo studentams toki klausima. -Ar tikrai viskas yra Dievo sukurta? Vienas studentas drasiai atsake: -Taip, viska sukure Dievas -Tai sakai, Dievas viska sukure? – perklause profesorius. -Taip, pone – atsake studentas. Profesorius tese: -Jei Dievas viska sukure, reiskia Dievas sukure ir nuodeme- blogi. Taigi, jei pagal darbus spresime, kas yra kas- tai Dievas yra blogis. Logiska ar ne ? Studentas sutriko, isgirdes toki atsakyma. Profesorius buvo labai savim patenkintas. Jis tokiu budu dar karta pasigyre studentams irodydamas, kad tikejimas i Dieva yra mitas. Auditorijoje isivyravo tyla Po pauzes pakyla dar vieno studento ranka: -Galima jums uzduoti klausima, profesoriau? -Taip, prasom. Jaunuolis atsistojo ir sako. -Profesoriau, o saltis ar egzistuoja? -Kas per klausimas? Be abejones egzistuoja. Nejaugi tau niekada nebuvo salta? Visi studentai pradejo juoktis is kvailo klausimo.Taciau jaunuolis net nesutrikes toliau tese: -Is tikro, pone, saltis neegzistuoja. Pagal fizikos desnius tai, ka mes laikome salciu, yra silumos nebuvimas. Daikta galima istyrineti pagal tai, ar jis skleidzia energija . Absoliutus nulis (-460 laipsniu pagal Farengeita)- tai visiskas silumos nebuvimas. Materija prie sios temperaturos tampa inertiska. Is tikruju salcio nera . Mes sukureme si zodi, noredami aprasyti tai, ka mes jauciame kai nera silumos. Studentas tese: -Profesoriau, ar tamsa egzistuoja? -Be abejo, egzistuoja. -Jus vel neteisus, pone profesoriau. Tamsa taip pat neegzistuoja. Tamsa is tikro yra sviesos nebuvimas. Mes galime istyrineti sviesa, bet ne tamsa. Mes galime panaudoti Niutono prizme ir balta sviesa issklaidyti i ivairiausias spelvas, arba isstudijuoti ivairiausius sviesos bangu ilgius. Jus negalite ismatuoti tamsos. Mazytis sviesos spindulelis, isiverzes i tamsos pasauli, apsviecia ji. Kaip galima suzinoti koks tam tikros erdves tamsumo lygis? Reikia matuoti, kiek ten yra sviesos. Argi ne taip? Tamsa tai tam tikra samprata, kuria zmogus naudoja noredamas aprasyti tai, kas vyksta, kai nera sviesos. Galu gale studentas paklause profesoriaus: -Pone, o ar blogis egzistuoja? Si karta profesorius truputi nedrasiai atsake: -Taip, be abejo, as juk sakiau jau. Mes blogi matome kasdien. Ziaurumas , nusikaltimai, prievarta visame pasaulyje. Visa tai yra ne kas kita, kaip blogio pasireiskimai. Studentas atsake: -Blogis neegzistuoja, pone. Blogis- tai paprasciausiai Dievo nebuvimas. Jis panasus i salti ar tamsa – tai zodziai. Blogis- tai zodis, skirtas aprasyti Dievo nebuvima. Dievas nesukure blogio. Blogis- tai priesybe tikejimui ir meilei, lygiai kaip tamsa ir saltis prisybes sviesai ir silumai. Blogis- tai Dieviskosios meiles nebuvimas. Blogis- tai tarytum saltis, kuris ateina, kai nera silumos, arba kaip tamsa, kuri atslenka, kai nera sviesos. Cia profesorius tyledamas atsisedo..."

35343. cikada2005-06-09 14:14
ezhere, o juk tai tu slepiesi uzh savo sukurtu stabu nugaros- fiureriu, lolashvili, paksu-ir gasdini pats save...net tas fiureris- jei jis butu buves vienas pats, be musu neapykantos, netolerancijos ir dievo neigimo- tai tebutu buves tik vargshas ligonis...

35344. cikada2005-06-09 14:18
ir beje, tikejimas niekada neneige abejones...kiekvienas tikintis per diena tukstanchius kartu suabejoja, nei netikintis...netikintis, deja, ne abejoja, o neigia...

35345. toto2005-06-09 14:19
#35342, kiek metų reikia neišsiblaivyt, studente, norint taip švytėti?
O gal čia tiesiog Dievo dovana?

35346. ežeras2005-06-09 14:24
"O dabar ambrijat kaip kiemo sakalai - paziuros, zodziai - weee = "... gyvates , veidmainingosios,kaip isvengsite virtimo hienomis" (kristaus zodziai ),evangelija pagal mata,23:33.

35347. nemo>ebolai2005-06-09 14:31
Sakiau ta pati. Su "neiskilimu tarp kaimieciu" - turejau omenyje tik tai, kad ir Stanislovui neisvengiamos klaidos, apsirikimai, neadekvatus ivertinimai. Taciau tai ka sakiau - kad ne i tai reikia ziuret - nes visi tokie esam. O Ezeras butent i tai ziurejo, nesuvokdamas to zmogaus vidinio intensyvumo ir manydamas, jog ji reiketu gerbt tik tuo atveju, jei butu visazinis ir neklystantis, absooliuciai logiskas, zodziu, supergenialus akademikas. O Stanislovas sviecia kitokio tipo, ne moksline, sviesa. Dabar aiskiau pasisakiau? O siaip, ar cia man vienam SA zydryne paraudo, jog net akis gelia?

35348. ežeras2005-06-09 14:47
1. stabai -garbinami(kiekvienas islaikes bent minimalia pagarba realybei supranto mano poziuri i juos).3. vienas is naciu devizu: "dievas su mumis".3.kataliku baznycia neuzeme moralios ir principingos pozicijos naciu atzvilgiu (jei nepasakyt daugiau).4.dievas juk _visagalis_ ir jis (visagalis) turejo galet sustabdyt duju kameras.5. o musu broliai lietuviai -zydsaudziai - oi, kokie nuosirdus katalikai buvo...testi? ne, netesiu . nes nei faktai, nei logika jums nieko nereiskia-svytekit.

35349. toto2005-06-09 15:04
ežere, - palaikau; va, dar po palinkėjimo "švytėkit" pridėčiau "kaip kam išeina, tik nesmirdėkit". :)

35350. nemo>ezerui2005-06-09 15:04
Pauglyste yra liga kuri tesiasi 3 metus, jei negydai. Jei gydai, tesiasi irgi tris metus. Palauksime, nors ir skelbiates jau suprantas "esmini skirtuma tarp socialinio ir dvasinio zmogaus statuso" (komentaras nr. 35301). Atsibodo jau, nebekomentuosiu daugiau su jumis sia tema.

35351. toto2005-06-09 15:14
Ar čia taip jau labai saulės aktyvumas šiandien bus padidėjęs, ar ?
Berods, protingiausi šį kartą bus lindėję krūmuose. :)

35352. ežeras (stengiasi be pykcio)2005-06-09 15:28
"nebekomentuot" -pono reikalas . bet dar karta atkreipiu demesi i tai ,kad as pateikiu konkrecius istorinius faktus( tycia be jokios metafizikos), o vietoj ju paneigimo arba bent kitokios interpretacijos gaunu:"paauglyste", "gydai- negydai".ar galime priartet prie tiesos taip bendraudami?

35353. ebola2005-06-09 16:40
Negalime, nes tavo istoriniai faktai yra iskraipytos zurnaliugu baikes, o mano faktai yra is mano asmenines pazinties. As krikstijausi, sliubijausi ir vaikus krikstijau pas ta Zmogu, ir siaip, turejau ivairiu situaciju, netgi problemu, kurias Jis man padejo spresti.Kai as ziuriu TV, ar skaitau tas saliskas iskarpas su Jo zodziais, as pazystu kad tai Jo zodziai, taciau iskirpti is zymiai gilesnio konteksto, kuris samoningai nerodomas.As sutinku, Jis galetu pasisaugoti reikstis politinem temomis.Bet zinodamas koks Jis paprastas, ta pati galeciau taikyti ir sau - as irgi neismintingai elgiuosi komentuodamas nesamones.

35354. toto2005-06-09 16:52
Kažin, ko tai neteko girdėti, kad žodis statusas
   - sąlyginė pozicija požymių išsidėstyme, veiksmų ar laiko sekoje -
tarnautų tam tikro žmogaus dvasios formos/dvasingumo apibrėžimui dvasios formų/ dvasigumų gradacijos skalėje.
  - Kvepia nonsensu.

35355. cikada2005-06-09 17:06
ebola, ash to Zhmogaus nepazhistu, tachiau ash pazhistu kita zhmogu, ish kurio zhiniasklaida padare durneli ir kaimo juokdari...todel ash ir sakau: propaganda nemire, ji gyva...o tokie, kaip ezheras- jie ne abejoja, jie neigia...jei ash abejoju- ash stengiuosi pazhinti, suprasti...o kam suprasti tai, ka neigi, to, ko ishvis nera?... shtai jums ir prashom- prasideda visokie "vpyriot" ir "dajosh per paxizma"...

35356. Rūta2005-06-09 17:08
bravo, Ebola.

35357. pasipiktines skaitytojas2005-06-09 17:11
negaledamas pakomentuoti t. Stanislovo asmenybes, ir nezinodamas, is kokio konteksto istrauktos mano girdetos jo citatos, vis vien turiu pazymeti, kad jo pasisakymai pila vandeni ant imperines Rusijos, o ne ant Lietuvos, maluno... O jau visai nekaip atrode visokiu Brazausku ir Uspaskich liaupsinimas. Ta prasme t. Stanislovo autoritetas daug prisidejo prie tos suirutes, kuria siandien matome. Ar tai jo naivumo, ar Jusu naivumo pasekme, palieku spresti Jums.

35358. Rūta2005-06-09 17:31
kartą rašiau straipsnį apie vienuolyną.buvo kažkoks jubiliejus ar ką. kalbėjausi su vienu žmogum, kuris tvarkė piniginius ir ūkinius dalykus, na apie juos gerai žinojo.Jis man pasakė-oi, kaip knisa, kai žurnalistai rašo, kad tik Uspaskis viską finasuoja,dengt stogui davė pinigų, o iš tikro Uspaskis tik mažą dalį davė kažkokiai skardai, viską finasuoja ordinas Vokietijoje.Aš ir rašiau taip ir taip, kad va baigia stogą dengti, kad finasuoja ordinas. atiduodu redakcijai.kitą dieną gaunu laikraštį, skaitau ir balstu ir raudonuoju, kvapą užėmė, rankos drebėti ėmė-juodu ant balto-stogui pinigų skyrė Uspaskis. Skambinu i redakcija, o redaktore apsimeta, kad nezino.nu nieks nežino. Skambinu Stanislovui ir atsiprašinėju, o jis tik juokiasi, sako-nesijaudink, vaikeli. Dar prisiminiau, kaip vargoninikė pasakojo, kaip jį dažnai apvogdavo, o jis tik nusijuokia-ai, jiem labiau reikėjo tų daiktų. Nepykti, kai ant tavęs pamazgas pila, nors pačiam skauda fizinį kūną ir dvasią- didelis dalykas. Esu laiminga, kad teko su tuo žmogum bendrauti. Nuo jo šviesa ir šiluma sklinda.Geriau pasimelskim vakare, o ne narstykim apie jį pramanus.Žmogus juk miršta. jei jis būtų buvęs be nuodėmės-būtų antžmogis, o tokio aš gal bijočiau.

35359. toto2005-06-09 17:31
Katalikų bažnyčios atplaiša Tėvas Stanislovas yra savotiškas ilgalaikio naivaus švytėjimo fenomenas-čempionas. Šį sąžiningą žmogų pažinojau bent tris dešimtmečius. Atitikmenų matyti neteko...nebent tik kun. R. Mikutavičius jam galėjo prilygti širdies/dvasios talentais, stabiliu naivumu, aklai parsiduodant laikinų mecenatų pinigams, laiko protu nepaaiškinamais privačiais ryšiais su pačiu visuomenės dugnu. Abu nevalingai tarnavo blogiui, nors tikėjo tik skleidžią gėrį. Abu pasirinko šventą takelį, bet nuėjo klysteliais toliau, nei patys suprato.

35360. ebola2005-06-09 17:45
manau tiks tokia nelabai tiksli citata: "Jeigu Jus matuojate laika mazomis masinelemis, o mes matuojame Saulemis - ar mes galime susitikti sutartu laiku?" - K.D.

35361. ebola2005-06-09 17:57
Toto, tu megsti aiskinti zodziu reiksmes.Gal galetum paaiskinti geri", "blogi", ir "visuomenes dugna"? Tada butu aisku, ka norejai pasakyti savo 59 komentaru.

35362. toto2005-06-09 18:11
Matai, taip išėjo, kad teko susipažinti ir su tų dviejų minėtų švyturėlių viruve iš vidinio kiemo. Ne viskas ten būna taip gražu kaip pasakoj. Kiekvienas medis turi savo kerpę. O didelis ir senas net labai didelę ir seną, ir net tokią, kuri medį pergyvena.

35363. Rūta2005-06-09 18:27
Ypač pastaruoju metu ėmiau jausti tikrą alergiją žmonėm, kurie viską žino, viską išmano, turi tvirtą nuomonę apie viską, gali kitus pamokyti, nuteisti. Paaiškins netgi apie dalykus, kurių ir akyse neregėjo.Ir patys tiesiog švyti savim pasididžiavimu, pasimėgavimu.Na, tikri laimėtojai.

35364. IVS2005-06-09 18:37
Toto, nejaugi tavęs niekas nemyli? Vidinė tuštuma ir neviltis iš tavo komentarų net stingdo kraują. Tikiuosi, kad tai tik toto švarko mintys, o po tuo švarku dar plaka širdis. Ir galva - ne kapišonas, iš kurio fontanais trykšta realijų fontanai. Nejaugi tu manai, kad pasulis realus ir egzistuoja savaime? O jei manai darąs jam įtaką, taip prisidėdamas prie jo formavimo, tai leisk paklausti citata "Jei visas pasaulis seks tavimi, ar būsi patenkintas tuo, kur jį vedi?" (N. D. Walsch).
Vis dėl to viliuosi, kad tavo komentarai visiškai neatspindi tikrojo tavęs. Visiškai. Negali žmogus būti toks piktas. Negali ir viskas. Aš tuo tyčia netikesiu, nors man ir kuolą ant galvos tašytų.

Atsitiktinai mačiau per žinias tokią istoriją: numirė žmogus. Svolačius, sėdėjęs, vagis, įtariamas žmogžudyste ir t.t. Artimųjų neturėjo. Vietinis Frank Kruk pasisiūlė ji palaidoti už savo pinigus. Aišku, jam tai reklama ir mane sujaudino ne jo poelgis, o prašalaičio komentaras. Visiems besipiktinant, kad taip gražiai už dyką palaidojo svolačių, jis ramiai tarė: "Nėra žmogaus, kuris nebūtų per visą savo gyvenimą padaręs nieko gero". Va, tokia pozityvi mąstysena man labai graži. Mes visi linkę skaičiuoti, kas ką padarė blogai, ypač kai numiršta vienaip ar kitaip žinomas žmogus, neduok Dieve, gerbiamas. O juk iš tiesų, iš tiesų sakau jums, nėra nė vieno žmogaus, kuris nebūtų padaręs ką nors gero.

35365. IVS (draugiškas įspėjimas Rūtai)2005-06-09 18:42
Atsargiai, to ko nemėgsti kituose - dažniausiai slypi tavyje. Tai taikau ir sau.

35366. ebola2005-06-09 19:18
toto, pasakyk mums savo supratimu "svariausia kiema", plz. Na is visu kuriuos teko matyti Tau per Tavo ispudingai turtinga gyvenima. Viena salyga - kad butu ne maziau zinomas nei Dotnuvos vienuolyno kiemas.

35367. neplauta morka2005-06-09 19:25
E.red.: Komentaras panaikintas.

35368. ebola2005-06-09 19:39
Paeik i sona truputi.Salimais yra delfi.

35369. ebola2005-06-09 19:57
Vo geras.Nemiegi!Idomu butu suzinoti kriterijus, pagal kuriuos trini komentarus, a zuikeli?

35370. ebola2005-06-09 19:58
Aciu.

35371. ežeras- ebola2005-06-09 20:12
"nes tavo istoriniai faktai yra iskraipytos zurnaliugu baikes," -liuks, gerai, kartoju tai ,kas nepatiko nemo:"3. vienas is naciu devizu: "dievas su mumis".3.kataliku baznycia neuzeme moralios ir principingos pozicijos naciu atzvilgiu (jei nepasakyt daugiau).4.dievas juk _visagalis_ ir jis (visagalis) turejo galet sustabdyt duju kameras.5. o musu broliai lietuviai -zydsaudziai - oi, kokie nuosirdus katalikai buvo..."-kuri vieta cia zurnaliugu baikes?

35372. praeivė > IVS2005-06-09 20:20
Ačiū už Kaukių balių, labai labai patiko :). O aš vakar galvojau: kažkur IVS dingo... Dabar žinau: čia niekas niekur nedingsta, nebent išeina kokiai dienelei kūrybinių atostogų :).

35373. nemo2005-06-09 20:31
faktai - romenu teise (ant kurios principu remiasi ir dabartine musu santvarka) buvo issaugota ir ilga laika vystoma vienuolynuose; moderniu universitetu (moderniu mokslu ir ju destymo) pradzia ir paplitimas neatsiejamas nuo jezuitu ordino (Vilniaus U. irgi jezuitu isteigtas). Teise ir Universitetas yra du absoliuciai fondumentalus faktoriai Europoje ir is esmes pozityvus. (Nors nesikreipiu i Ezera, pamastau ar jis ka nors apie tai zino). Kas is tu faktu kai kalbama apie tai, kas vadinama "dvasine tikrove". Visada rasi ir gero ir blogo. Kaip ir apie zmogu - ka pasake IVS su pasakojimu apie svolociu. Tai kaip suvokt kas yra zmogus? Susirinkt visus blogus faktus apie ji? O gal tik gerus? Nei vienas kelias man nepatinka.

35375. neplauta morka2005-06-09 20:58
Šuo brangina savo būtį. Jeigu nebrangintų, būtų kitu.

35376. nemo2005-06-09 21:15
Apie baznycia ir nacius. Juk niekad nebuvo enciklikos "Mit brennender Sorge", 1937 metu, arba kaledines nacizmo smerkimo kalbos 1942 metu isvakarese. Ir, zinoma, Jono Pauliaus II principingas ir moralus karo Irake pasmerkimas USA supergalybes akivaizdoje visai nera moralus, bet del kokiu nors priezasciu savanaudiskas. Stai tokia realybe.

35377. D. H.2005-06-09 21:24
Nemo, nesikarščiuok dėl pasaulinių skriaudų. Verčiau vynelio ir sūrio dvokiančio praimk.

35378. Reali situacija2005-06-09 21:35
Zmogui neidesi isminties net ir noredamas. Malonu, kad yra zmoniu, kurie neargumentuoja ir i argumentacijas rimtai neziuri. Nera jokio skirtumo, kokia eile sudeliosi savo "turtus" - bus tas pats. Niekam jie nereikalingi, net paciam savininkui. Reali situacija liudna. Pro nenuvalytus akinius Dotnuvos kiemo nepamatysi.

35379. ežeras2005-06-09 21:37
"vystoma vienuolynuose"-savaites citata:).

35380. morka plauta2005-06-09 21:42
Nebūčiau toks kategoriškas realybės klausimu kaip pvz. Nemo. nes juk tai ch-i znaet čto.

35381. praeivė > Nemo2005-06-09 21:48
Tikrai nemaniau, kad įsižeisite dėl mano komentaro, todėl atsiprašau, jei jus tai užgavo. Mėgstu sąmojingą kompaniją, kurioje vieni iš kitų nepiktai pasišaipo (juo labiau juokingas šiame kontekste atrodo man adresuotas Ežero pasakymas "poniutė"). Būtent tokia - nepikta - buvo šio komentaro pašaipa dėl to, kad po Toto pamokslo neatsakėte į mano klausimą apie mokslų sritį. Visiškai nemanau, kad tas klausimas buvo netinkamas užduoti anonimui: kiek gi paaiškės visiems apie jus, jei pasakysite? Juk ne vienas turbūt sukiojatės toje srityje? Ar labai lengva mane atpažinti iš to, kad nusakau savo akių spalvą ir netgi gyvenamą miestą? Mano supratimu, jūsų nutylėjimas buvo kažkoks nemotyvuotas. Neatsakėte - na, ir nereikia, tai man nėra gyvybiškai svarbu. Tik tiek, kad nesupratau jūsų tylėjimo motyvo, kuris, dabar manau, greičiausiai buvo susierzinimas ir nenoras su manimi bendrauti. To nežinojau.
Nepasakyčiau, kad jūs su Toto labai smarkiai konverguotumėte į tą pačią pusę: jūs demonstruojate korektiškumą ir galantiškumą, Toto - daugiau aroganciją ir pseudomoksliškumą, daugybę terminų supindamas taip, kad išeina tarsi kokios keistos metaforos iš moksliškų žodžių. O juk kuo geriau žmogus supranta dalyką, tuo paprasčiau jis sugeba tai paaiškinti, ar ne?
Galios santykių įžiūrėjimą man "pripaišėte" jau nuo savęs. Net nemaniau, kad mano kalbėjimas šioje žydrynėje atrodo kaip pretendavimas į lyderius. Antra vertus, gana įdomu, kodėl jis taip atrodo ir kam - gal tiems, kurie patys nori būti lyderiais :)? O kas, jūsų manymu, šioje žydrynėje lyderis? Na, kad Po palme - Dievas, tai čia aišku, bet tai jau visai kitos dimensijos. Ai, tiesa, nenorite su manimi bendrauti. Tai galite ir neatsakyti.
Visai nesiekiu su visais susipešti, tiesiog taip atsitinka, kad vieni kitų nesuprantame. Beje, už tokią karingą poziciją daugiausia esu dėkinga Toto, nes dar niekada niekur negyvenau tokiame "karo stovyje", kaip čia. Mano pažįstami šioje erdvėje manęs tikriausiai neatpažintų - juo įdomiau išbandyti savo sugebėjimus. O kuo dėtas Toto? Tai jis buvo pirmasis, į mano mandagų diskutavimą papylęs srutų. O ypač nesmagu buvo, kai tamsta tada jam pritarėte. Beje, IVS buvo vienintelė iš visų šatėnų, tai pastebėjusi ir pagelbėjusi man trumpu komentaru. Daugiau niekas nieko nepastebėjo: kažkas konvergavo kartu su Toto, kažkam tai apskritai nerūpėjo. O Praeivė tuo tarpu "pagavo sistemą", kaip reikia elgtis ir apsišarvavo. Nors iš pradžių gal ir norėjau nuoširdesnio bendravimo, bet dabar... Sakyti ką nors nuoširdaus? Ne, ponai, nenoriu vėl pasijusti apipilta srutomis :). Taigi Šatėnų bendruomenė išaugino neprijaukintą žvėrelį - galgi ir savo labui: yra, kas padrumsčia saldžią uždumblėjusią ramybę :).
Na, man, kaip ir Zetai, buvo gražiau "kapitonas". O "nemokšą" aš taip pat žinau, atsimenu, kad davėte savo adresą su pastaba "ir visiems kitiems", nebent dar kokia kita versija būtų.

35382. praeivė > Ežerui2005-06-09 21:57
Diskusija su žmogumi, kuris iš patirties dėstomus dalykus sugeba pavadinti "knygelių prisiskaitymu", yra beprasmiška.

35383. pilnatis2005-06-09 22:01
Kokie čionais oficialūs pareiškimai talpinami a? manieringi ,neskoningi, įžūlūs, gremėzdiški, be sąmojo, įkirpta uodega.

35384. po palme2005-06-09 22:06
Uzsidejau L.Cohen Take this waltz. Visad ji uzsidedu, kai kas nors brangaus mane palikineja... There is a sholder where death comes to cry... Zinau kad su juo nutruks vienas is paskutiniu rysiu, jungianciu mane su mano praeitim. Jau eik, teve, pavargai, laikas tau... Labai geras antras balsas, tas moteriskas, salia Kohen`o, kartais kazkur nuklystantis nuo pagrindinio ir smuikas..Where`s a bar where the boys have stopped talking. They`ve been sentenced to dealth by the blues...jau eik. Tu tapsi istorija,o man reikia toliau gyvent.

35385. Gyvenimas2005-06-09 22:17
beje, mirė Jonas Petronis, vienas pirmųjų muzikos leidėjų Lietuvoje, dirbęs labai profesionaliai ir išleidęs bemaž visus Čiurlionio kūrinius, dar ir Banaičio bei Jakūbėno...Kas jį intelektualiajame ŠA paminėjo? Ša, sakau, pilnas ša...

35386. ežeras-praeive2005-06-09 22:17
nesusikalbejom(gal ir del mano kaltes) , bet diskusijas siulau test.tiesiu ranka.

35387. praeivė > Ežerui2005-06-09 22:32
Dažniausiai esu pasiruošusi žmogui, kuris sako "pasimušėm, užtenka, dabar jau gyvenkim draugiškai", ištiesti ranką. Taigi gali manyti, kad susitaikėme. Tik atvirai sakau: kažin, ar pavyks mums diskutuoti, nes tam trukdantys skirtumai tikrai labai dideli. Neįžvelk mano žodžiuose kokios negeros užuominos: skirtumai - patirties, dėmesingumo skaitomam tekstui - turbūt šie būtų pagrindiniai. Dėl to tiesiog neįvyksta susikalbėjimas (šį stiliau trūkumą naudoju tyčia :) - minties paryškinimui). O jam reikalingas bent minimalus bendrumas. Bus džiugu, jei apsirikau.

35388. praeivė2005-06-09 23:02
Kol jūs ginčijotės, aš apžiūrėjau J. Ivanauskaitės "Angelariumą", apie kurį rašo "7 meno dienos". Tikrai patiko, bent jau dėl "kitokumo", malonu žiūrėti į tuos padarus - angelus: kiekvienas savos, būtent jam derančios spalvos. Ivanauskaitės paveikslai patraukia, jie gali erzinti, bet svarbiausia - jie kelia emocijas. Pro juos eini ne abejingai, bet įsižiūrėdama, o išėjus norisi sugrįžti ir dar kartą įsižiūrėti, nes jauti: ten yra dar kažkas. Ir atlikimo technika įdomi. O draugė, įsižiūrėjusi į angelų veidus, nusprendė, kad pats blogasis iš jų, vadovavęs maištui prieš Dievą, toks piktai juodai raudonas, yra gražiausio, tobuliausio veido. "Blogis gražus" - pusiau juokais reziumavo ji.

35389. po palme2005-06-10 00:08
Gyvenime, nepyk, juk pasakei ir sventa, dabar visi zinosim. Tam ir zydryne.

35390. zeta>Po palme2005-06-10 00:16
Pazistamas tavo nuliudimas. Kai siek tiek atsigausi, paklausyk "Hello, Heather". Nesedek ten vienas. Parasyk, kai galesi.

35391. nemo>praeivei2005-06-10 00:19
Apie mokslo sriti neturejau noro parasyti tada, tiesiog nebuvau nusiteikes, o veliau uzmirsau klausima, bet atrodo, kad neatsakymas buvo netinkamai suprastas. Sriciu kurios buvo uzkabinusios ir prie kuriu siek tiek prasedejau buvo daug ir ivairiu (vardinu ne pagal svarbuma): istorija, filosofija, religiniai mokslai, sociologija, teise, politiniai mokslai. Siuo metu - epistemologija ir plius siaip visokie dalykai, kurie po ranka pakliuva. Nei menu, nei tiksliuju m. neismanau. Megstu skaityt grozine literatura.

35392. nemo>D. H. (35377)2005-06-10 00:24
Surio su kvapeliu ir pelesiais yra, o vyno nea. Sveciai isgere. Beje, buvo baltas.

35393. nemo2005-06-10 00:36
Uzkalbejote apie Cohen. Man siandien irgi mailas atejo, toks kryzkele kvepiantis. Uzsidejau If it be your will.

35394. zeta2005-06-10 00:42
Truputi sumaisiau, turetu buti "Dear Heather". Apie tokia moteri snieguotom kojom.

35397. toto2005-06-10 01:00
IVS, apie vidinę tuštumą ir stingdančią kraują neviltį, sklindančią iš toto ar dar kieno kito komentarų galėčiau suskelti ir aš. Manyčiau, net dar geriau. Tik paprastai to nedarau. Vietoj to, išklausęs kito išsakytą konkrečią poziciją, atsakui nemoralizuoju, tik išsakau savo poziciją. Ir būtent, - išsakydamas savo poziciją, nesiekiu prisidėti prie pasaulio ar temos dalyvių pasaulėžiūrų formavimo. Atvirkščiai, patyliu, kai nematau reikalo paantrinti tavo ar kitų idėjas, pasisakau tada, kai manosios pakankamai skiriasi. Dažniausiai net ir žinodamas/nujausdamas neigiamą reakciją, atmetimą, sausai paviešinu iš šio pasaulio gautą skirtingą savo patirtį. Esu neutralus ir nesiekiu pritarimo. Mano ar dar kieno kito pozicija neprivalo sutapti, vargu jos kada sutaps, nebent idealiai sutaptų patirtys. Bet taip nebūna.

Nesu linkęs aiškinti/aiškintis iš kur ir kaip gaunama skirtinga patirtis. Ar ji būtų toto, ar dar kieno, susijusi su Paberžės, ar su Pakelės akmenėliais, - visada ji yra verta išklausyti. Moralizuoti dėl skirtumų žema. Vietoj svetimų smegenų pudrinimo perskaitytų knygų citatom, siūlau deklaruoti savo pajautas, kalbėti pirmu asmeniu, apie save.

ebola, Dotnuvos vienuolyno kiemas yra "žinomas"? Atleisk, aš ten buvau daug kartų, su įvairiom misijom fiziškai ir dar daugiau kartų virtualiai. Pasekoje - man jis liko anos santvarkos slogiu reliktu, šventų pastangų pralaimėjimo vieta, klaida. Tai tuo požymiu man jis "žinomas". Ar yra jis priskirtinas prie "žinomų"? - Man ne. - Gi būčiau neteisus, jei pradėčiau, pvz., sovietinio saugumo kiemą lyginti su man "žinomais". Taip pat būčiau neteisus, teigdamas, kad man žinomas kiemas yra/bus būtinai "žinomu" tau. Neįdomus būtų toks stumdymasis. Šiaip, geriau tuo klausimu pasidomėk bažnyčios nuomone, nei specifine mana. Kita mintis: manau, iš tūkstančių to kiemo vizituotojų/gyventojų, tikrai atsiras dešimtys raštingų, gebančių ir turinčių moralinę teisę parašyti po knygą.

35398. D.H.>Nemo2005-06-10 01:28
senas kelme, neliūdėk-tiesa kažkur anapus.

35399. zeta2005-06-10 01:38
D.H. galetu but DH Lawrence. Galetu, jei anas nebutu mires.

35400. nemo2005-06-10 02:42
H - galetu but Hocenplocas. D - tevavardis. Is kur kitur apie vynus ir surius zinotu?

35401. IVS2005-06-10 03:21
(35397)toto, tai suskelk, suskelk. Geriausiai eilėmis. Aną kartą, kai nurodei Archyve sausio mėn. Šatėnus, radau ten labai, tikrai labai geras eiles. Na, nesu jokia poezijos žinovė, ne apie tokį gerumą kalbu, tam neturiu kompetencijos, bet nuo dūšios sakau - liuks! Ką galiu padaryti, kad daugiau rašytum eilėmis?
O man atrodė, kad moralizuoji :), o pasirodo, moralizuoju aš :) Nieko nepdarysi, tikriausiai praeitam gyvenime buvau Bjauri mokytoja. O prie pasaulio ar temos dalyvių pasaulėžiūrų formavimo prisidedi net ir tylėdamas - tai irgi pozicija. Kartais pati geriausia pozicija.
Patylėti tai man dar mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis :| Nežinau, ar užteks vien šito gyvenimo, turbūt teks nugyventi dar keletą kitų, pvz. nebylio. Sunku man bus.
O kad "sausai" - tai joooo. Kartais taip sausai, kad neišgėręs ir nesuprasi :(
Toliau su viskuo sutinku, tik dėl tų knygų - kartais jose randu savo mintį, tik suformuluotą trumpiau ir aiškiau. Tada ir cituoju.

35402. IVS > praeivei2005-06-10 03:35
Praeive, prašom nesikuklinti ir prisisiūti lyderės antpečius. Mūsų čia ne tiek jau daug, gal kokie šeši etatiniai, jei būsim septyni - būsim Šaunioji Šatėnų Šeptyniukė :)

Ir dar pasakysiu, kad būti lyderiu - tai ne garbė, tai atsakomybė. Fui, kaip banaliai išėjo :( Na, bet pati supranti, ką norėjau pasakyti: įšokti strimgalviais nesusišukavus, nesivalius dantų ir skubiai pareikšti, kad bloga, noriu vemti ir vemiu - tai kiekvienas gali. O taip, kaip cikada ar dalgis - ne visi. O juk vis dėl to norėtųsi, kad čia būtų dulsinėjos ir don kichotai. Man taip norėtųsi.

35403. toto2005-06-10 03:56
Jo, IVS, klastingai priminei žiemą, - ten tas #28395 ir dabar man atrodo geras; truko tris minutes, net pralenkiau tekste įdėtą finišo laiką (tavo dėka). :)

35404. po palme2005-06-10 04:59
Didelemis grubletomis rankomis suspaudes plieninio zirgo vaira, po palme vaziavo teviskes laukais. Pro Sali palengva plauke toks pazistamas ir sirdziai mielas lietuviskas peizazas: Svyruokliai berzai pakaitomis su pasvirusiais kryziais, simbolizuojanciais lietuviu likima. Ant Stelmuzes azuolo kelmo susisukusi lizda, palmes traktoriu idemiai stebejo gegute:-Teviske mano, melyno Nemuno vingi, giliai giliai is sirdies atsiduso po palme. Nuo gusio, praradusi samone, nuo sakos nukrito lakstingala. –Bet man sirdy dar ne ruduo, po palme marskiniu rankove nusibrauke sykscia vyriska asara ir nusisnypste I sauja. –Jam visad taip, ypac rudeni, lyg tarp kitko pasake toto ir atsigere is trilitrinio stiklainio ebolos isvarytos rugines. Vyrai, susede priekaboj ant bulviu maisu. Tylus vakaras, tik nemo tyliai skuduciais grojo Ant kalno murai. Umai nusiziovavo ir suvalge saldaini. Ezeras greit gurkstelna, riaugtelna Vatikano pusen ir nusivemia per borta;-Slykstus iprotis abejot, ir kada tas baigsis. Issekes, kol ponas nemato, atsikanda bulves is maiso. A.p. apziuri isvemta turini:-Neverta pykti ant pasaulio, kad tave isvemes jis atsikrate to, kam egzistuoti nevalia, lyg sau istaria. Tuo tarpu gegute uzkukuoja 3 kart po tris kart, kaip per pakylejima ir kaip mat is misko pasirodo raitu amazoniu burelis. Pasigirsta Sostakoviciaus simfonija, ta kur su fortepijonu. Tytojas uzgieda: is vyno sugraudinta sirdi pervere, plazdes sparnai, rausvi amurai. Toto istinka issisokeli runkeliu. A.p. lepteli;-O as matau atjojanti dzigita. Toto prisokes nuvalo anam akinius ir sukomanduoja:-Vyrai, kardus I makstis. Susigedes po palme nusibraukia rankas I zole ir pasitraukia nuo medzio. Kaimiete pirmoji prabyla:- Mes specialiai susitikimu neieskom. Praeive ironiskai sypsosi toto linkui. Tas, visai ne laiku, isispitrijes I zlugta upelyje velejancia kita kaimiete. Praeive deklamuoja;- Tavo nemeile, uzkliudzius sirdi virpanciom asarom dangu pravirkde, uzsidengia veida rankomis ir greit nusigrezia. Kaimiete, teisingai ivertinusi vyru issilavinima, jai pusbalsiu pasako;- If at first you don’t succeed, cry again. Si paklauso. Toto neatlaiko, uzsideda kauke ir puola ant keliu;-Flirtas su toto nera flirtas su toto, dar speja istarti. Ir toliau zaisim kaip noresim, nenusakoma veido israisko prataria praeive ir pradeda myleti toto kaip savo artima. Tuo tarpu nemo pasiziuri I tuscia trilitrini: jo dugne saiposi piktas atvaizdas. Nemo nuleidzia stiklaini. Vaizdas islieka, tik dabar zeta pudruojasi ir dedasi auskarus. Nemo ilgesingai pasiziuri pro zetos virsugalvi ir susijaudina. Po palme dar bando moksliskai argumentuoti:-Vyrai, musu meile tai autoritetu ir motinos kruties troskimas, bet kur cia bepades. Rasa tuo tarpu kvyktelna;-Ura, revoliucija ir puola vaikytis po pieva ebola. Tas neatsigrezdamas kuria zmonos pusen. –Tokie tie berniukai, kalbasi su savimi kaimiete. Jokiu isipareigojimu. Po palme atsiremia I traktoriu ir moksliskai susumuoja:- Moterys negali buti draugemis, tik pazistamomis. Jos nuobodzios viena kitai ir tarpusavyje sneka tik apie virus. Ezeras pasiziuri I amazones ir grieztai istaria:-Neturekit kitu dievu, tik mane viena. Tos, savo ruostu, apziuri kovotojo pries religija uniforma vilkinti karzygi. Cikada apsimauna kaliosiukus ir, paklusdama moteriskam instinktui, patraukia jo pusen: -Svarbiausia saugumas ir uzuoveja, o cia zmogus su uniforma. Kas kad keistas, bet uztat drasus. Ar pazadi mane myleti labiau negu savo pypke? Vienas prie traktoriaus likes po palme sukalba maldeles uz kritusius draugus ir taip svarsto savo sirdyje:-Moteru veidas vis kitoks, bet siela ta pati, ju tarpe geniju maziau, bet ir kvailiu taip pat. Uzveda traktoriu ir nuvaziuoja per arima gasdindamas varnas pas savo zmona.- Tos kovos niekad nelaimesi, lyg tai pasigirsta is toli, bet gal tai tik autoriaus iaudrinta fantazija.

35405. IVS2005-06-10 05:44
Štai jums, Mokytojau, priroviau jurginų su šaknimis - gal dar prigis, jei pasodinsit. Negražu juoktis iš Mokytojo darbų, bet kad negaliu susiturėti :))))))) Dėkui. Labai dėkui. Esu tik kukli Jūsų Evangelijų pasekėja :)

Kapitone, kadaise jūs irgi žadėjote parašyti apie savo žygius ir nuotykius. Prašome laikytis žodžio, kitaip paskųsiu zetai ir ir ji vėl mėtys jūsų laiškus į upę, paskui bėgs pasroviui ir žvejos - žinosit tada, kad į tą pačią upę du kartus mėtyti negalima, gali kas nors kitas sužvejoti.

Gerbiamoji nuolatine praeive, ar neturite kartais savo rankinuke, kokių Įdomių Pastebėjimų ar Traktatų apie Šatėnų Tradicijas ir Papročius? Na ko nors Pamokomo ar šiaip Naudingo? Medalį už drąsą ir ryžtą jau turite, esate pašventinta kovoje su toto. Laikas į sceną!

35406. ežeras2005-06-10 08:06
"35376. nemo 2005-06-09 21:15 Apie baznycia ir nacius. Juk niekad nebuvo enciklikos "Mit brennender Sorge", 1937 metu, arba kaledines nacizmo smerkimo kalbos 1942 metu isvakarese." -pacituokit,prasau ,ka nors is tu tekstu-bus svariau.as ,matot, encikliku atmintinai nesimokau. aisku, reikes rimciau pasidomet , bet tikrai zinau ,kad _vienareiksmiskos ir principingos bei nuoseklios _antinacines politikos kataliku baznycia neturejo( kitaip nebutu teke veliau atsiprasinet). "Ir, zinoma, Jono Pauliaus II principingas ir moralus karo Irake pasmerkimas" -kalbate taip ,lyg cia visi vieningai sutartu jog sia amerikieciu akcija reikia smerkt. Morales poziuriu ,manau,sie naivus voitylos pareiskimai yra tiesiog neutralus, o politiskai labai gerai pasitarnavo visiems antiamerikanistams (pradedant saugumo "zuikiais" prancuzais ir baigiant zirinovskiais ir bin ladenais).

35408. IVS2005-06-10 08:32
Ežere, pradedu tave girdėti. Sakai katalikų bažnyčia neturėjo principingos, vienareikšmiškos bei nuoseklios antinacinės politikos. O kokia nors kita bažnyčia turėjo? Aš tai nežinau, tik klausiu. Aš jokių simpatijų nei katalikams, nei kokiems kitiems dogmų kalikams nejaučiu. Esu dievonė ar dievujitė, kaip kam patogiau.

35410. ežeras2005-06-10 09:49
"Sakai katalikų bažnyčia neturėjo principingos, vienareikšmiškos bei nuoseklios antinacinės politikos. O kokia nors kita bažnyčia turėjo? " -aisku ,kad - NE!nei viena struktura,skirta /sukurta mulkinti ir isnaudoti zmones , is principo negali elgtis principingai. principingai tuo laikotarpiu elgesi tik vakaru liberalai, tiesa , jie sirguliavo politiniu naivumu ir tikejo ,kad diktarius galima ikalbeti suzmogeti.dabar anglosaksai jau atsisake tokio prazutingo skystablauzdiskumo ir kerta visiems neofiureriams po keletos perspejimu .(perfrazuojant paksa:"demokratija bus!":))

35413. kaimietė > po palme2005-06-10 10:29
Kažkodėl užsimaniau tau papasakoti… Nepamenu nei kaip ta knygutė vadinosi, nei kas autorius. Iš fantastikos. Seniai skaičiau… Nuskrido penkiese (trys vyrai ir dvi moterys) į mėnulį. Dėl techninių kliūčių nebegalėjo grįžti. Oro atsargos ribotos. Nusprendė kol gyvi nors į kitą mėnulio pusę žvilgterėti. Nuvažiavo. Ten pasirodo oro besą. Gyveno, problemavo. Atėjus laikui vienas po kito žemiečiai mirė, liko jų vaikai, jau kitokiomis šaknimis, kažkodėl ir kita kultūra. Ir štai paskutinis Žemės gyventojas sėda į kadaise paliktą mėnuleigį ir vyksta į nusileidimo vietą. Čia atsigula, nukreipęs žvilgsnį į dangų. Ji ten, viršuje, tokia graži, tokia miela ir tokia mažytė…

35417. zeta2005-06-10 12:25
Va, paprasiau, kad Po palme parasytu, tai ir parase. Tekstas ilgas, visas ismoningas, bet prie tam tikru perlu norisi vel ir vel sugrizt, kaip i nusikaltimo vieta. Tik paklausykit: "A.p. lepteli;-O as matau atjojanti dzigita. Toto prisokes nuvalo anam akinius ir sukomanduoja:-Vyrai, kardus I makstis." Uz toki vaizdeli ir pinigu duot butu negaila!

35418. nemo>kaimietei2005-06-10 12:32
Skaiciau, seniai seniai...

35419. arba:)2005-06-10 12:40
"Teviske mano, melyno Nemuno vingi, giliai giliai is sirdies atsiduso po palme. Nuo gusio, praradusi samone, nuo sakos nukrito lakstingala."

35420. nemo2005-06-10 13:18
Valstybe yra daug baisesnis monstras nei Baznycia. Ir butent Valstybe dabar apsupusi mane is visu pusiu. Neseniai skaiciau Sorbonos universiteto profesoriaus pranesima, kad JAV slaptosios valstybines tarnybos, bendradarbiaudamos su B. Gates, satelitu pagalba jau seniai gali perimt bet kuri neapsaugota maila. Ka kalbet apie pries pora metu priimta toje pacioje JAV istatyma, leidzianti sunaikinti nacionaliniam saugumui pavojinga asmeni bet kurioje teritorijoje ir bet kuriomis priemonemis be teismo. Ehcs, tikrieji anarchistai beveik ismire, o kovotojai pries "prievartos institucijas" pergalingai nusitaikantys i pasenusi Dobrovolski ar nukraujavusia bobuciu baznycia...nebe tas, nebe tas...

Dar, apie principinga pozicija. V. Frankl, aprases savo patirti konclageryje - taip pat apie tai, kaip isdavinejo ir pakisinejo kitus tam, kad isgyventu pats ir padetu geriausiems draugams ir konstataves kad "geriausieji (kurie nemelavo, nesislepe, islaike morale) mire pirmieji", pasake dar ir sitai - tegu tie, kurie mus pasmerks, pries tai labai labai atidziai pasiziuri i savo sirdi - ar jie butu pasielge skirtingai.

35421. kaimietė2005-06-10 13:19
Gyvenimas kaip pusė takto pasaulio etiude. Ne! Koks ten pusė takto. Dešimtadalis šešioliktinės, ar dar mažiau. Ir tai tiek daug… Vaikui – begalybė, suaugėliui – šiek tiek, senoliui – trupinėlis. Kodėl taip? Gal tirpstantis smalsumas laiką supakuoja? O nuostabos dingimas pragaišina jį? Nežinau…

35423. ebola2005-06-10 13:27
Ar kazkur dingsta nuostaba kai persiriti koki tai amziu?

35424. kaimietė2005-06-10 13:50
>zetai. Kad vėliau nesibartum, informuoju - dvi savaites nebeerzinsiu žydrynės savo pasirodymais. Per daug neapsidžiaukit – grįšiu. a t o s t o g o s >mergaitėms. Prižiūrėkit cikadą, pakalbinkit, neleiskit per ilgai vienam su savo mintimis užsibūti. Brendimas – sudėtingas laikotarpis. >cikadai. Sakai, smeigtukas neleidžia pajudėti. Nesąmonė. Gali grimasas išdarinėti? Gali. Raktalentę maigyti? Gali. Salto mortale? Pabandyk. Pasijuoksiu, kai nuo judesių gausos nuluš tas tavo mielas ir savas smeigtukas.;)

35425. kaimietė ebolai2005-06-10 13:54
Nesikabinėk prie žodžių. O tai imsiu ir negrįšiu

35426. cikada2005-06-10 14:33
kaimiete>pasistengsiu subresti...kaip geras vynas (guodzhiuosi, aishku)...gero atsijungimo :)...

35428. zeta2005-06-10 14:53
Siandien esu pikta kaip sirse. >kaimietei.Gerai, kad pasakei, kur eini, pasnekesim, kai grisi. Bijau, kad cikada gali nenoret mano prieziuros, nespes pasisukt/pasiskust ir vel bus i kokia gluminancia istorija iveltas. > nemo (apsuptam valstybes is visu pusiu) tik nemanyk kad tie tavo neapsaugoti mailai slaptiesiems agentams labai rupi. Ir kas per jautrumas zmoniu - jei ne Baznycia, tai valstybe jiems gyvent neleidzia, jei ne politika, tai meteorologines salygos - ner ramybes, atsirado akrobatai ant lyno. Ot taip va, dabar susipyksiu su visais, tycia, paskiau is neturejimo ka veikt galesim taikytis.

35429. nemo>piktai sirsei2005-06-10 15:19
Nerupi. Bet vistik nervina pagalvojus, kad uzejus norui gali paziuret. Jokio privacy. O siaip gyvenu ramiai, nei su valstybe, nei su baznycia, nei su zeta nesipykstu, tik su savimi kartais:)

35431. zeta2005-06-10 15:29
Jei taip rupinies, tai ismok zulusu kalba rasyt, bus sunkiau paziuret. Ir nekalbek su manim. Mano suo taip sako, kai visa pikta tycia ji pries plauka glostau.

35433. nemo2005-06-10 15:37
Ka tik nustojo kraujas teket is nosies. Eme kapnot nei is sio, nei is to. Zeta, stai prasom skaitineli apie Valtininka. Gal dusia prasvesies: http://www.ekstra.puslapiai.lt/modules.php?name=MReviews&op=show&rid=128

35434. zeta2005-06-10 15:42
Nei is sio nei is to nebuna. Kad pasidarytum kraujo tyrima, ir mikliai! Eisiu dabar ta Valtininka paskaitysiu.

35435. ebola2005-06-10 15:42
Labai grazu.As pagiringas esu jautrus, galiu ir apsiverkt...:)

35436. nemo2005-06-10 15:47
Ebola, gal sukuriam sentimentaliu vyru rata?:) Pasipiktines Sk. jau tokiu prisipazino, na o as irgi prie tokiu. Garbes nariais priimsim ir damas.

35437. zeta2005-06-10 15:48
Tada as stovesiu salia ir is jusu juoksiuos.

35438. nemo:)2005-06-10 15:52
Kvatokles labai tinka prie sentimentaliu vyru.

35439. toto2005-06-10 16:04
especially for kaimietė
  pievelėje, žydrynės pakrašty
  kai saulė išmintingai
  birželio dieną ilgą-ilgą žarstė
  atokaitoj laiminga smilga lingu-linga
  lingavo stiebą stangrų
  mintim į dangų uogom vārstė

  svarstė -
      nuskinta būsiu
          reikalinga
      žemuogėms
      kur vasara išbarstė

35440. ebola2005-06-10 16:06
Ne, aciu, man geda buti sentimentaliu.Cia tik pagirioms taip buna, bet uztai velniai nelaksto...Ir nenoriu jokiu ratu - ir tuos kuriuose jau esu vos kepenys patempia.

35441. ebola2005-06-10 16:07
Heh, irgi spejot susipazint matau...

35442. ebola2005-06-10 16:09
beje, kai kam ka skiri, rasai ne especially, o specially.As blogas anglistas, bet sita tai zinau.:)

35443. toto2005-06-10 16:14
ebola, kaip nori taip ir rašai, galima rašyti kad ir specialiai - vienas ir tas pats. Nepagadinsi. Svarbu gi kas po to parašyta. :)

35444. kaimietė2005-06-10 16:29
:)

35446. IVS2005-06-10 18:27
Klaidžiojau naktį viena po Šatėnus. Viename skersgatvyje nugirdau pokalbį. Gal kas man galėtų paaiškinti, kas yra Nepomukas ir kuom skiriasi nuo Mukelės?

35450. zeta>IVS2005-06-10 18:44
Miela ilganose IVS, Nepomukai tai tokie drozti balvonai ilgom rankom. Mukeles irgi. Tik liudnesnes. Ir ju funkcijos skiriasi. Kazkodel speju, kad Korna daugiausiai apie juos zino. Bet ta naktimis nevaiksto, tai geriau klausk Nemo. Jei jau epistemologija ismano, tai ir tarp Nepomuku turi but orientuotas.

35452. zeta2005-06-10 19:22
P.S. dargi pamirsau trumpai pasakyt, kad Nepomukas visada su dailiu beretuku ir laikosi arciau vandens, o mukeles daugiau tupi medziuose ar kur prie namu.

35453. nemo2005-06-10 19:48
Na, ne visai balvonai:) Jonas Nepomukas buvo populiarus sventasis ir dazna baznycia turejo jo skulpturele, padaryta pagal kiekvieno meistro isivaizdavima (kaip ir sv. Roko). Buvo kunigas, todel ir su beretuku. O mukeles - tai skulptureles susijusios su kancia. Pavz. rupintojelis arba pana Marija su mirusiu sunum ant keliu (pieta). Kartais tiesiog nukryziuotas Jezus. Na, tai ir kabindavo gi tokias medziuose arba i koplytstulpius. As tai taip zinau, bet gal ir klystu.

35456. IVS > nemozeta2005-06-10 22:34
Kadangi jūs labai garsiai leidot televizorių ir barškinot indais, negalėjau užmigti, tai nutariau prisijungti ir papasakojau istoriją ;)

35458. po palme2005-06-11 00:56
Labai aciu visiems geranoriams pagyrejams. Skubos darba velnias nesa. Sau atleisit negaliu, kad IVS iskrito is teksto.O turejo buti: IVS atsimerkia ir isnyksta misko fone. Ir, aisku, "sneka tik apie vyrus". Y ilgoji.
kaimiete, geru tau atostogu
neuzmirskit palaistyti po palmes
gero visiems savaitgalio

35459. toto2005-06-11 01:16
po palme, gal ir apsikiaulinau, nepyk, kad nepagyriau. Bet pasakysiu atvirai, jau atsibodo. Atsibodo girt. Girti ir girti, kiek gi galima, - ir taip jau kas savaitę mažiausiai kartą papuoli į vientisai pratisą girtumą - kvatoji kaip apgirtęs. - Ir dar girti? O kas tada bus po metų? - Neatlaikys plaučiai! Jei taip toliau, teks imtis nepopuliarių prevencinių priemonių - bent jau rūkymą sumažinti iki minimumo.
:)

35461. IVS (iškritus iš teksto)2005-06-11 01:28
Skubos darbą, sakyčiau Gavrošas nusineša. Nors imk ir pridėk paskui atskirai saują kablelių, keletą nosinių, varnelių, brūkšniukų, paukščiukų beigi bent porą klavetūrų trūkstamų raidžių. Gerai dar kad Mykolas OK tolerantiškas švepliems nuo to laiko, kai Vokietijoj buvo ir rusiška klavetūra lietuviškai barškino.

35463. nemo2005-06-11 02:30
Aciu uz palinkejimus savaitgalio pradziai - tikiuosi, jis bus darbingas:)Jums visiems taip pat.

35471. nemo2005-06-11 06:20
Tas archyvas pasirodo ne toks jau paprastas reikalas. Ziurinedamas tai sen, tai ten, netiketai uztikau vieno savo seno mielo draugo atsiliepima. Apsidziaugiau, pagalvojau, jog imsiu ir parasysiu maila, kad ji "radau". Nusisypsojau. Kol truputi zemiau nepamaciau kito zmogaus komentara, kurio atzvilgiu 3 metus turejau tikrai dideliu nuoskaudu, kol pagaliau jau rodos pavyko jas isvalyt. Bet vistik nebesisypsau. Nesitikejau, kad man virtualybe toki sposa iskres. Idomu.

35473. IVS2005-06-11 06:58
Nemo, o kuo kaltas Mielas draugas, kad žemiau pasirašė Kitas žmogus? Vistiek parašykite jam.

35477. toto2005-06-11 15:11
Pranešė radija, kad bus blogas oras, ir yra blogas oras. - Kalta radija. Eilinį kartą.

35482. IVS2005-06-11 18:47
Taip, toto, paliuosuok tą radiją.

35499. Vanvo2005-06-12 13:45
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35501. zerbynas2005-06-12 14:38
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35505. zeta2005-06-12 16:30
Su kuo kalbetis? Su plagiatoriais? Fui.

35507. to vanvo apie gegutes ir "lakštingalas"2005-06-12 17:12
Sugrįžk į archyvą, perskaityk komentarą Nr.34905. Matau, ketvirtoj klasėj perskaitei Cvirkos "Lakštingalą" ? Tik tiek? Taigi špagom marš į biblioteką, paprašyk "Nusikaltimo ir bausmės". Ten toks ponas L. viešai apvagino Sonią Marmeladovą, o vėliau sužinojom, kad 200 rublių jai slapta užantin įbruko: jei gegutė, kodėl negalėtų būt ir "lakštingala", kakoj skirtum? Čionai stiprūs vėjai pučia, ne tau jų kryptis sugaut, detektyve iš ketvirtos Bė.

35508. nemo (irodymas, kad skaiciau:))2005-06-12 17:34
100 rubliu ibruko:)

35509. zebrynas2005-06-12 17:38
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35512. mort`a2005-06-12 19:41
Bijau mirties ir morciaus.

35513. zebrynas2005-06-12 19:56
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35519. pypt2005-06-12 21:00
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35520. Susidomejes2005-06-12 21:01
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35521. pypt2005-06-12 21:02
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35523. asiliukas2005-06-12 21:29
Mes kalnuose jau, slenis matosi.

35524. Asilui2005-06-12 21:57
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35525. Utkute2005-06-12 22:01
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35526. Benigna2005-06-12 22:02
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35529. zettas2005-06-12 22:57
jezau shventas kas chia vyksta...

35530. Eigulys2005-06-12 23:12
E.Red.: Komentaras pašalintas. IP 81.7.93.45, host name adsl-81-7-93-45.takas.lt

35539. Greitakalbė2005-06-13 00:10
Ačiū E.Redakcijai, kad buvote tokie šališki ir pašalinot visus šnerkščiančius prašalaičius.

35549. nemo2005-06-13 03:10
Valanda velyva, o El. redakcija dirba. Aciu.

35992. for nemo2005-06-17 00:11
duotų nemo`ams kalašnikovus - tai irgi atsirastų labai dėkingų dėl apsimozolintų smilių.

50682. ligonis :-( 2006-01-20 16:46
Neurologijos seminarai 2001 m. Priedas Nr. 1 "Sergančiųjų aterotromboze prieštrombocitinio gydymo optimizavimas" Aterotrombozė: viena svarbiausių sveikatos problemų Didier Leys Neurologijos seminarai 2001; priedas 1: 7-10. Insultų klinika, Lilio universitetinė ligoninė, Lilio II universitetas, EA 2691, Lilis, Prancūzija Aterosklerozė sukelia struktūrinius vidutinių ir didžiųjų arterijų intimos ir medijos pakitimus. Nors aterosklerotinė plokštelė gali būti kliniškai "nebyli", tačiau ji visada turi polinkį įplyšti ir sukelti trombocitų aktyvaciją ir agregaciją. Todėl svarbiausia aterosklerozės komplikacija yra trombozė, pasireiškianti lokalia okliuzija ar tolima embolija – tai bendras susirgimas, vadinamas aterotromboze. Trys svarbiausios aterotrombozės pasireiškimo klinikinės formos yra koronarinė širdies liga (miokardo infarktas ir krūtinės angina), periferinių arterijų liga ir smegenų išemija. Aterotrombozė yra svarbiausia mirtingumą sąlygojanti priežastis, o insultas – svarbiausia suaugusiųjų negalės priežastis bei antroji priežastis, lemianti demencijos išsivystymą, ir trečioji priežastis, sąlygojanti mirtingumą Vakarų šalyse. Išeminiai insultai sudaro apie 80% visų insultų, o aterotrombozė – apie 20%. Aterotrombozės sąlygoto insulto patvirtinimo kriterijai yra 50% (ar didesnė) kaklo arterijų stenozė ir kitų galimų priežasčių nebuvimas. Cerebrovaskulinėmis ligomis per metus serga 2900 žmonių iš milijono. Iš jų 500 sudaro praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir 2400 – insultai, kurių 75% įvyksta pirmą kartą. Insulto paplitimas toje pačioje populiacijoje yra 12000, iš kurių 800 atvejų (7%) per metus yra kartotiniai susirgimai. Rizika turėti kartotinį insultą tame pačiame pusrutulyje yra 5% per metus, tuo tarpu kardialinio įvykio rizika yra didesnė – 7%. Kartu su tinkamu aterotrombozės rizikos veiksnių mažinimu ir miego arterijų chirurgija, prieštrombocitinis gydymas yra svarbiausias kraujagyslinių ligų prevencijai. Taikomi antrinei prevencijai, prieštrombocitiniai preparatai efektyviai mažina galimų išeminių įvykių riziką sergantiems aterotromboze. Klopidogrelis – naujas ADF receptorių inhibitorius – vienintelis prieštrombocitinis preparatas, efektyviau už aspiriną mažinantis svarbiausius išeminius įvykius (miokardo infarktą, išeminį insultą, kraujagyslinės patologijos sąlygotą mirtį) tiems ligoniams, kuriems pradinis aterotrombozės pasireiškimas buvo vienas iš trijų pagrindinių šios ligos pasireiškimo variantų (neseniai įvykęs išeminis insultas, miokardo infarktas, nustatyta periferinių arterijų liga). Raktažodžiai: aterosklerozė, aterotrombozė, insultas ADF receptorių antagonistų vartojimo sergantiesiems aterotromboze pranašumai: nauji įrodymai Julien Bogousslavsky Neurologijos seminarai 2001; priedas 1: 11-16. Neurologijos skyrius, Lozanos universitetas, Šveicarija CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ishaemic Events // Klopidogrelio palyginimas su aspirinu ligoniams, turintiems didelę išeminių įvykių riziką) tyrimas nustatė, kad klopidogrelio poveikis apsaugant nuo išeminio insulto, miokardo infarkto ir kardiovaskulinės priežasties mirties ligonius, sergančius simptomine ateroskleroze, statistiškai patikimai didesnis nei aspirino. Neseniai post hoc tyrimai parodė, kad klopidogrelio grupėje buvo mažesnis hospitalizacijų dėl išeminių įvykių ar kraujavimų skaičius nei aspirino grupėje. Papildomi tyrimai rodo, kad klopidogrelio pranašumas prieš aspiriną dar labiau išryškėja labai didelės ateretrombotinių įvykių grupėje (diabetikų, ligonių, turinčių padidėjusį cholesterolį bei ankstesnius aterotrombozės pasireiškimus). Kaip parodė CAPRIE post hoc analizė, teigiama klopidogrelio klinikinė savybė yra žemas jo polinkis neigiamai sąveikauti su angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitoriais, tai yra priešingai nei aspirino atveju. Žinoma aspirino ir AKF inhibitorių sąveika prospektyviai yra analizuojama WATCH tyrimo metu (Warfarin and Antiplateled Therapy in Chronic Heart Failure // Varfarinas ir prieštrombocitinis gydymas lėtinio širdies nepakankamumo atveju). Tai randomizuotas varfarino, klopidogrelio ir aspirino palyginimas ligoniams, sergantiems lėtiniu širdies nepakankamumu. CAPRIE tyrimo metu stebėta gera klopidogrelio tolerancija virškinamajame trakte vėliau buvo pademonstruota tyrime su sveikais savanoriais. Jiems per parą skiriant 75 mg klopidogrelio, po 8 dienų buvo daug mažesnis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos erozijų skaičius, nei skiriant per parą 325 mg aspirino (p

54124. derderis2006-03-20 13:24
jo na ir kabot jus cia

Rodoma versija 184 iš 203 
5:46:53 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba