SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-03-11 nr. 652

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
 Agnė Narušytė
Pilietinė pozicija: menas be prižiūrėtojo – menas be ateities
66
• Gerbiami skaitytojai,4

Savaitė 
• "Muzika muzikoje"
• Šeštasis Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkursas
• Kitokio kino projektas
• Projektų pristatymo menas

Muzika 
• Margarita Dvarionaitė
Medžių likimai
3
• Edmundas Gedgaudas
Slalomas
3
• Tarp mįslių ir įminimų2
• Nacionalinio simfoninio orkestro koncerte – jauni talentai1
• Perkusijos muzikos šventė
• KONCERTAI

Dailė 
• Dovilė Tumpytė
Nacionalinės kultūros teatras
5
• Živilė Ambrasaitė, Elena Černiauskaitė
Šiuolaikinė Europa
• Neringa Černiauskaitė
"Kandys" keliauja
• Neringa Černiauskaitė
Prarasto grožio beieškant
• Gabrielė Kuizinaitė
Vaikiško pasaulio atspindžiai
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI1

Teatras 
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Herojus su pralaimėjimo ženklu
• Pilietis Hughes’as1
• Menantis kaltę
• Laiškelis iš zuikių salos2
• Kapitonas Tenkešas vėl Lietuvoje1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Pirmasis

Pilietinė pozicija: menas be prižiūrėtojo – menas be ateities

Agnė Narušytė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Mindaugas Navakas. "Trys didžiosios nesavarankiškos" prie ŠMC. 1994 m.

Kai savaitraštis "7 meno dienos" Nepriklausomybės atkūrimo penkioliktųjų metinių proga man pasiūlė aprašyti pilietiškumo patirtis nepriklausomoje valstybėje, iškart supratau, kad reikia atsisakyti. Mat žodis "pilietinis" pas mus veda tiesiai į politiką, o ji gadina gyvenimo skonį. Šiaip jau, jei pavyksta laiku neįjungti televizoriaus ar radijo, neskaityti svarbiausių šalies dienraščių ir neaptarinėti vakarykščių naujienų su bendradarbiais, gyvenimas yra puikus. Truputį biurokratinio (dabar sakoma – vadybinio) darbo, krūvelė vertimų (reikia juk užsidirbti pragyvenimui), o visą kitą laiką galima skirti, pavyzdžiui, straipsnių čia paminėtam ar kitiems kultūros leidiniams rašymui; naktimis dar galima ir ką nors rimčiau patyrinėti (t.y. dirbti mokslinį darbą). Niekada nenuobodu, nes šioje virtualioje visuomenei nereikalingų darbų erdvėje nuolat grumiasi įvairiausios idėjos, o jų tėkmę kasdien palaiko susitikimai su panašiai nuo pragmatiškos tikrovės atitrūkusiais piliečiais. Visa kita yra tarsi ne čia ir tarsi netikra.

Tačiau kartais šią malonaus atsiribojimo sieną pramuša kitokio, matuojamo piniginiais ir galios vienetais, gyvenimo garsai – politika ima ir pasigirsta – lyg kas būtų netikėtai įjungęs televizorių. Štai kultūros ministras, duodamas pavyzdį visiems Lietuvos vyrams (ar sekdamas jų pavyzdžiu), nepripažįsta savo vaikų. Kai kurie politikai kritikuoja prezidentą už tai, kad jis nevyksta į Maskvą atidengti paminklo kitam politikui, pražudžiusiam tūkstančius lietuvių. Teismas pripažįsta buvusį prezidentą kaltu dėl, kaip supratau, Tėvynės išdavimo, bet jo nenubaudžia. Kažkoks prokuroras atsisako kelti bylą laikraščiui, kurstančiam neapykantą žydams, homoseksualams ir visiems kitaminčiams, ir paskelbia, jog ten spausdintos karikatūros – vos ne meno kūriniai. Ir nors kalbama, kad labai sparčiai auga ekonomika, kultūrai pinigų skiriama tiek, kad reikėtų nuolat mažinti kultūros darbuotojų (tai dabar vyksta Trakuose) ir kultūros reiškinių skaičių. Žinoma, patogiausia kuo nors užsikimšti ausis arba išjungti tą naujienų televizorių ir vėl pasinerti į virtualų pasaulį, kuriame pinigai ir galia nėra svarbiausias dalykas ir kuriame tikresnis įvykis yra kieno nors parašyta taikli mintis. Taip paprastai ir darome – turime šitą laisvę. Bet šią savaitę tapo akivaizdu, kad Lietuvoje ypatingai sukruto jėgos, siekiančios apriboti ne tik kultūrinių reiškinių skaičių, bet ir raiškos laisvę, kad ir kaip neįtikimai tai skambėtų.

Jau kelias savaites buvo rengiamasi Šiuolaikinio meno centro teismui. Pagaliau kovo 7 d. tas teismas įvyko, tik jis buvo panašesnis į farsą. Vadinamąją "konferenciją" vedė Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau LDS) pirmininkas, o garbaus amžiaus prelegentai skaitė šiurkščių patyčių kupinas kalbas, smerkiančias ŠMC veiklą. Pavyzdžiui, Giedrius Kazimierėnas nešvankiai įžeidinėjo ŠMC dirbančias moteris, o Arvydas Stanislovas Každailis apie šiuolaikinį meną rašančius kritikus pavadino "prijaučiančių menotyrininkų choreliu". Bet net ir tai nuskambėjo kur kas švelniau nei jo prieš ketverius metus Lietuvos fotomenininkų sąjungos seminare Nidoje ištarta frazė, kad kritikės – tai parsiduodančios ponios ir panelės (visa tai rašau kovo 8-ąją, Tarptautinę moterų solidarumo dieną!). Spektaklis buvo skirtas salėje sėdėjusiems dabartiniams ir buvusiems Kultūros ministerijos atstovams. Vėliau mėginta nebalsuojant prastumti rezoliuciją, kuria reikalaujama, kad Ministerija imtųsi griežtų priemonių, bet nepavyko, nes išreikalavus, kad būtų balsuojama, rezoliucija balsų daugumos nesurinko. Turint omenyje, kad organizatorių intencijas sužlugdė ŠMC palaikančiųjų chorelis ir alkoholis, tuo būtų galima ir baigti. Bet prisiminus šio rašinio pretekstą – penkiolika nepriklausomos valstybės metų – tampa aktualus vienas dalykas. LDS "konferencijoje" buvo tiršta nostalgijos sovietinei praeičiai ženklų.

Dabartinė į Europą besiorientuojanti kultūra čia vadinta "svetima" ir buvo galima suprasti, kad "savas" yra buvęs sovietinis mūsų kultūros variantas. Apgailestauta, kad prapuolė į troškimų objektą – ŠMC pastatą – anais laikais sudėti 300 000 rublių (kieno? nejaugi dabartinės LDS, kurios narių sąraše nėra žymiausių viduriniosios kartos menininkų?). Pats renginys panėšėjo į tarybinių laikų partinius susirinkimus, apie kuriuos galima pasiskaityti ideologinės prievartos tyrinėtojų darbuose: visa organizacija pagal scenarijų svarsto nusižengusio piliečio elgesį ir jį pasmerkia. Tam pasitelkiami neigiami kritikų atsiliepimai (kažin, ar pritars Erika Grigoravičienė, kad jos "ideologinės deklaracijos", anot Každailio, buvo panaudotos siekiant išardyti Šiuolaikinio meno centrą), dalyvauja valdžios atstovai… tik vienas skirtumas – nepriimta rezoliucija. Iš tos nepriimtos rezoliucijos pacituosiu vieną nuostatą, kuri ir pastūmėjo susimąstyti apie ketinimus apriboti laisvę: "Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija privalo vykdyti šiuolaikinio meno centro veiklos priežiūrą" (kursyvas mano). Ir tai sako menininkai, kurie ne taip seniai (tik prieš penkiolika metų) tokios priežiūros siekė atsikratyti, nes nuo jos patys buvo nukentėję. Kodėl jiems vėl prireikė prižiūrėtojo?

Atrodo, kad kai kurie LDS nariai tiesiog nesijaučia saugūs naujajame meno kontekste, kuris yra žymiai įvairesnis. Todėl ir kyla pagunda kokiais nors metodais, dažniausiai su prievartos prieskoniu, tą kontekstą palenkti sau, padaryti taip, kad visi mąstytų ir kurtų teisingai (LDS požiūriu). Gerai prisimenu, kad tarybiniais laikais, kai prižiūrėtojas veikė nepailsdamas, buvo koktu nuo žodžio ir veiksmų nelaisvės. Kai kartą per istorijos pamoką man teko pasakoti apie savanorišką Lietuvos prisijungimą prie Tarybų Sąjungos, prie kiekvieno iš vadovėlio iškalto sakinio pridėjau žodelį "atseit". Po poros metų to žodžio nebereikėjo, jau buvau jį visai užmiršusi ir nenorėčiau, kad jį vėl tektų įtraukti į apyvartą. O netrukus, matyt, prireiks. Jei mano kritiškos pastabos apie ŠMC parodas (o jų, turiu pripažinti, nevengdavau) gali būti panaudotos kaip argumentas naikinant šią instituciją, tuomet aš nebegaliu kritikuoti, t.y. sakyti, ką galvoju, nes galiu kam nors pakenkti (o tai nėra kritikos tikslas). Negaliu kritikuoti ir įtakingų kūrybinių sąjungų narių, nes tuomet jie, pasinaudodami valdžios suteikta privilegija skirstyti kultūros lėšas, sumažins nepaklusnių kultūrinių savaitraščių skaičių. O kad dėl tų pačių priežasčių negalima reikšti jokios kritikos Ministerijos veiklos atžvilgiu, visiems seniai aišku.

Čia jau galima brėžti žodžio laisvės ribas. Tos ribos dar labiau susiaurėtų, jei atsižvelgus į LDS – tik vienos iš mažiausiai keturių organizacijų, galinčių pretenduoti į parodines ŠMC erdves (dar yra Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Lietuvos fotomenininkų sąjunga ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA Lietuvos sekcija), – rekomendacijas būtų imtasi priežiūros ir vietoje solidžios institucijos įkurtas kultūros Gariūnų turgus. Nesunku įsivaizduoti, kaip atrodytų gyvenimas, jei grupelė žmonių, turinčių teisingumo, moralės ir nacionalinės kultūros sampratos monopolį, prižiūrėtų, kaip mes dirbame.

Simboliška, kad kovo 11-oji švenčiama šio ideologinio "cunamio" fone. Valstybė gimė kartu su žodžio ir raiškos laisve. Ta iš pradžių svaiginusi laisvė vėliau tapo kasdienybe, jos naujumas ir vertė truputį nusidėvėjo. Ir štai jau kyla minčių apie šiokios tokios nelaisvės susigrąžinimą. Labai ačiū, ponai lygiausieji tarp lygių, bet man jos nereikia.

Agnė Narušytė

iš ŠMC veiklai prijaučiančių (nors ir kritiškai) menotyrininkų chorelio

 

Skaitytojų vertinimai


4576. praradimas.....laiko2005-03-13 19:08
matai ,kai siuksles SMC 15 metu bando is siuksliu sukurti meno vizija - ...skaudu.....

4577. +2005-03-13 19:15
gaila, bet autorės diagnozė - tiksli

4578. zz2005-03-13 20:06
taigi teko matyti shi farsa . pastaba apie alkoholi rodos tiksli, nes dirigentas po pertraukos kartais uzsimirsdavo , buvo atlaidesnis virsytam laikui ,kartais pats visus mokydavo , klausdavo ir atsakydavo, skaite laiskus , dalijosi atsiminimais .tikrai smagus atminimo vakaras skirtas LTSRS lds atminti! gaila man tik dar truko pirteles ir duonos su cesnaku galejo ir orkestras buti ,zinoma austos juostos ir tostai is lds pagamintu odiniu aplanku. pagarbiai zz

4579. IVS2005-03-13 20:38
Žodžio laisvė naudinga tiems, kurie turi, ką pasakyti. Deja, to negalima pasakyti apie ŠMC (Šūdo Malimo Centras - jei kas dar nežino). Ten nereikia kurti Gariūnų - tai yra meno Gariūnai. Apskritai Vilnius tampa toks, kad visai būtų negaila lenkams ar rusams jį atiduoti: Akropolis, Gariūnai, ŠMC... Rusai nėneimtų, nebent guvnežų šlėchtos :(

4581. Nikvami Vambozi2005-03-14 05:51
baik tu IVS - žiūrėk ką antipaxistai (gal ir gero norėdami) pridirbo, suklestėjo viskas ką galima pasakyti apie antikultūrą. Griauna ir dabar.

O šiaip gal ir tauta teisi - ŠMC rūmuose įsikurs miniAkropolis ir tiek tų emocijų. Ir bus logiška ir aišku ir niekas nepurkštaus - ekonomika turi būti ekonomiška juk.

4582. toto :-) 2005-03-14 09:24
IVS, Tu daug gražesnė, kai ne tokia pikta; surauktas snukutis visai ne sexy :)
O dėl distrofijos ir `Šūdo Malimo Centro` - taiklu. - Infantilių šūdvabalių bohemos šventovė turėtų rastis ties Kariotiškėm.

4584. to toto2005-03-14 12:44
jo, o meno kariotiskes atidarykim prie sostines rotuses ir kuo didesnes tuo geriau.

4585. zzt o ivs2005-03-14 14:47
ogi neoriginalu visi seniai zino kad ir suds menas jei gerai sumali o tai ivs reiktu pas lukasenka keliauti ir v dvorce iskustv minske menais grozetis pagarrbbbiai zz

4586. |||2005-03-14 15:02
kazkas pasakojo anekdota apie tai kad kazdailis tautininkas-nacionalistas o,kazimierenas socialistas padejus tarp ju pliusa gaunasi tikras shudas rudas rudas

4587. Ugnius Rūšys2005-03-14 15:34
Šmicas (visi kam reikia žino) pakeitė lytį. Orentuojasi į "Europą". Opa opa. Vadinasi - netradicinės orentacijos. Dėvi stringus, avi vyžas.

4588. fenas2005-03-14 19:35
kad reikėtų nuolat mažinti kultūros darbuotojų (tai dabar vyksta Trakuose)noriu pastebeti kad ten meta lauk visokius rubininkus stalius vairuotojus ir kitokius kurie trinasi tokio tipo kulturnamuose neva dirba ,na o profsajungai vlio koki mitinga ir reakcija organizuoja ,bet su kultura ten nieko bendro na gal tiesa su sovietine pagarbiai fenas

4590. che che2005-03-14 19:44
ta pacia tema stenograma su komentarais dailes skyriuje .manau lds sieke vieno gavo kita che che

4592. jon :-) 2005-03-15 03:54
mirtis LDS!!!

4593. 32005-03-15 10:09
mirtis LDS!!! - tikrai taip ! bet kad smc yra uzsidare kaip masonu loze (jokiu call for submisions nei su ziburiu neisvysi), ir toli grazu neatstovauja visam siuolaikiniam menui(nors kaip ir turetu) o paradoksaliai apsiriboja daug mazh dailes,vizualiniais dalykais tai irgi faktas .t.y. noriu pasakyti kad jie toli grazu netenkina siuolaiknio meno vartotojo poreikiu

4603. menininkas2005-03-16 16:42
be abejonės, kad ŠMC neatstovauja šiuolaikinio meno (tai pasakytų bet kokios vakarų civilizacijos bohema) - bet kad kažkokį meną turi, gal ir galima pasakyti. Bet kas po to?

4607. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2005-03-17 04:25
ŠMC neatstovauja šiuolaikinio meno ???????????? tu gydikis? o koki mena smc atstovauja???????? as nekalbu apie bresono ir warholo parodas. as kalbu apie visa kita

4608. menininkas2005-03-17 07:23
štai kaip - pasirodo turiu gydytis. Vai, vai. Eisiu geriau aš kokį serialą pažiūrėsiu - priartėsiu (suprask pasigydysiu) prie ... velnias suprasi ko.

O jei be jumoro - tai matyt lietuviško ŠMC`ininko tarybos nario nuomonė - tik patvirtinanti mano teiginį - nulis šiuolaikiškumo

4609. sv2005-03-17 10:43
eik jau eik tu menininke alaus gerti nes matyt vis dar impesionistu seiles tave veza ar krutinio psiaudo skuklpturos o gal vosblino salonine tapyba dar tiesa yra galerija vilnius ir daile ten erlickas netoli alaus atsigeri meno paziuri balandzius sereikiskiu parke palesini vel meno paziuri alaus ikali super vizion

4610. zr2005-03-17 14:38
Kokios konferencijos, tokios ir diskusijos. O tai reiškia, kad pagal naujus parėdymus kasmet vyksiantys suvažiavimai ir toliau priiminės grėsmingas notas ŠMC atžvilgiu, reikalaujančias viešos diskusijos, na, padiskutuos dar kartą visi, pasimėtys purvais ir išsiskirstys. Status quo for ever.

4612. Taigi2005-03-17 16:20
Abipus barikadų lygiai tokia pat kultūra. Apie kokią etiką dar galime kalbėti? Meldžiu Dievą, kad šis nuobodus laikas kuo greičiau baigtųsi, ir meno kūrėjai užsiimtų ne deklaracijoms ir instaliacijom ar nostalgijom, o bent jau savo profesinį meistriškumą kilsterėtų. Taigi.

4614. menininkas2005-03-17 17:31
aš gydausi (pagal šiuolaikiškus ŠMC boselio reikalavimus) - netrukdykit.
Na dar balandžių kartą per savaitę (ŠMC fano rekomendacijos) eisiu - ir priartėsiu tada prie ŠMC tikrojo meno. Iš anksto džiaugiuosiu

4615. IVS2005-03-17 18:14
Ar šiuolaikiškumas pats savaime vertybė?

4616. xxxxxxxxx2005-03-17 21:58
nusibodo

4617. menininkas2005-03-17 22:58
Ar šiuolaikiškumas pats savaime vertybė? /cit. IVS/ - vietoj šiuolaikiškumo gali tu, višta (IVS), pasakyti pvz. žmogiškumas, globalumas, žinios, moralė, ... Ir kas? cool (krūta) jautiesi? A?

O aš pagal ŠMC vištinų normas turiu gydytis, alaus gerti, balandžius lesinti, ... (kūrybinės chvatkės jiems mažoka - toliau nurodinėti ką reik daryti - čia komgensekas (LDS) išradingesnis ...

4618. ožiui2005-03-17 23:28
mekenti - savaime vertybė

4619. to IVS2005-03-18 00:39
"Apskritai Vilnius tampa toks, kad visai būtų negaila lenkams ar rusams jį atiduoti: Akropolis, Gariūnai, ŠMC... Rusai nė neimtų, nebent guvnežų šlėchtos :(" Kol guvnežai Vilnių statė, vyžotiems būrams iš pavydo seilė dryko... Kai gavę sugriovė ir apdergė, jau beatiduodą...

4622. citata iš Kanovičiaus (norintiems atsipeikėti)2005-03-18 02:32
Nedera kalbėti kadišą miestui... Aš nenoriu Jo laidoti. Aš nenoriu laidoti Jo gatvių ir gatvelių – siaurutėlių, nusidriekusių kaip virvės, ant kurių per amžius buvo džiaustomi žydų skalbiniai, - aš džiaustau ant jų savo kartėlį ir liūdesį, aš nenoriu laidoti čerpėmis dengtų Jo stogų, kuriais katės vaikštinėja kaip angelai, o angelai – kaip katės; aš užsiropščiu ant paties kraigo ir murkuoju apie meilę šitam dangui, šitam mėnuliui, kuris švietė kartų kartoms mano brolių ir seserų; aš nenoriu laidoti Jo gatvių grindinio, kur kiekvienas akmuo panašus į Mozei Dievo duotos lentos su šventais rašmenimis skeveldrą – aš įmūriju ten savo atminimo akmenį, kad jis degintų kiekvieną pėdą ir primintų...

4623. Nikvami Vambozi2005-03-18 07:48
niekas Vilniaus nelaidoja - atvirkščiai visokias ten oligopolijas (su jųjų oligarchais) teks greitu laiku. Jau matuojasi karstus - siemens arena įtartinai atviru tekstu, akropolis nebestato stiklinio lytinio organo.

Kunigaikštukams (barinams) gal skiepų nuo pasiutligės įvarė koks europietis ar ką.
Viskas bus gerai - pažiūrėkit į gatves - turtingu (šlykštyne, ta prasme) jau gėda būti. Aš persirengiu kuo paprasčiau, įsėdu į kokią 80 metų Mazdą, kad galėčiau su žmonėmis pakalbėti, žmogum pasijusti.
O šitą ŠMC ir LDS Moljero pjessių dialogą mes matėm per antipaxistinę isteriją nesenai - tik tingiu galvoti, kas atlieka šiuo metu šlykščiausią - antipaxistinę rolę. Gal ŠMC, o gal LDS?

4624. curaredg2005-03-18 10:20
skaitau ir stebiuose ,shiaip konferencijos ideja ir uzduotas tonas deja lds ,teko dalyvauti toje neva konferencijoje trumpuose pasisakymuose visa eiga buvo nenormali vieni deste revanshistines nuostatas ir norejo issiaiskinti kas menas o kas daile dare analize (labai pavirsutine) piktinosi estetika ir koncepcijomis rodomomis smc pasisakancius trikde moderatoriaus varpas ar replikos ,reglamento konferencijoje nebuvo jokio viskas priklause nuo lds pirmininko .Manau diskusija buvo nukreipta ne ta linkme, nes dar nera teke girdeti, kad NOTOS yra diskutuojamos. Gal ir butu produktyviau kalbeti apie kulturos politika , galima diskutuoti apie reiskinius , neigti ar teigti pritarti ar ne , megti ar nemegti rodoma mena(daile),nes revanshizmas skatina gynyba ir manau A.Narushyte labai puikiai nusako savo pozicijaiš "ŠMC veiklai prijaučiančių (nors ir kritiškai) menotyrininkų chorelio " , turiu pabrezti , kad ir manoji gan kritiska daugekiui meniniu projektu ,bet yra raiskos laisve ir niekas netrukdo kitaip manyti ar kitos koncepcijos laikytis,vtuomet naturaliai randasi tam tikra veikianti kritika ar meno praktika ir konkurencija ir tai mano manynu ir sudaro kulturos vystymosi galimybes pagarbiai dg

4631. oo2005-03-18 19:16
gincai su LDS (nors noretusi dialogo) - mes uz SMC. bet situacija tokia, kad orientacija vien tik i daile (kad ir naujaja) atsisuko pries SMC. jei tai butu pvz. a la Kiasma, LDS neturetu argumentu. SMC privalo atsilaikyti ir plestis, LDS - gal reiktu ir jiems kokiu naujesniu, sviezesniu perspektyvu, o ne vien gincu apie statusa ir kovu del erdves. zodziu, sekmes ir konstruktyvumo visiems, kad ir kaip tai utopiskai beskambetu.

4632. Nikvami Vambozi spec. oo (kitiems nerefleksuoti)2005-03-18 20:50
brangusis oo - šiaip Romos Klubas apsprendė skaitmeninės ir etc. epochos pabaigą, nors ir kaip skaudu - bet tiek metų skynęsis alkūnėmis jautiesi apgautas - sąžiningi ŠMS apologetai skaudžiai tai pergyvena, bet, ne kUizinai ir Ko. Viską reik pradėti iš naujo - tam turėdami bobišką intuiciją ir pradėjo LDS. Bet taip antiMeniškai antiKultūriškai galų gale antiSocialiai - kad norisi tik Vagnerio/ pasiklausyti prieš miegą .. o tikrosios putos, kurias matom, tai frustracija iš labai fainų menininkų kurie krūtai daro ir tiek

4634. oo2005-03-19 11:48
ŠMC, ne SMS :) ta paskutine raide turetu reiksti Centra. pagarbiai

4635. oo2005-03-19 11:56
ps. ne tie laikai, kad kas nors galetu apspresti epochu pabaigas - ne rezervatuose gyvenam. turbut pats laikas pradet kvepuot be sprendimu is virsaus, kaip manot?

4636. i2005-03-19 12:24
..... ir pats laikas but pinigus patiems pradet spausdint :)-kaip NSK-State ,the kingdoms of elgaland-vargaland ,state of sabotage ir t.t.

4637. velvet underground2005-03-19 12:25
buvau vakar mados infekcijoj. recenzija: patiko. as nuosirdziai sakau. ne, vip lozese nesedejau - toliau laisviau, gali pashokti. tik garso truko. nors vienu momentu techno rokelis pramushe ne juokais. grojo ne tik mamontovas, bet ir pb8. super atrode tas tv sunkvezimiux. o ir personazai aplinkui kaip is holivudo. blykstes - podiumas atrode kaip is skoningo filmo apie grafa drakula - balti shesheliai. svecio teisemis. pries tai buvau zaltvykslej, ten rusy tox tusiux: afrikietiski bugnai, indiski ragai ir nesakysiu kokia elektronika. gerai, labai gerai, tik erdves mazoka - garso ir ten truko. nusifotkinau. i`ll contact man, someday i`ll contact u. bus daug ekranu ir turbo creative`as live pagal skaitmenines afrikos ritmus. u can trust me. o dabar as uzsimetu vagneri - kaip bartulis sake, i love you, bach

4638. velvet underground to i2005-03-19 12:34
pinigu prisispausdinsim is Akropolio, kai jie pagaliau suvoks, kad mums ju Coca Cola vis delto labiau patinka nei ju Coca Cola Plazza. nes ir musu projekcijoms reikia ju spalvu

4639. bono2005-03-19 12:47
liks ir trecio pasaulio shalims...

4640. hypermaxima hypermedia2005-03-19 12:57
as uz tokia utopishkai hyper-estetine ir, kas dar svarbiau, hyper-etine (akademiskai: socialiai atsakinga, bet visiems naudinga) perspektyva. svelnus musu laiku manifestai.

4642. Nikvami Vambozi > oo2005-03-19 16:53
gerbiamasis oo atsiprašau dėl abriaviatūros ŠMC (o`key), matai Mes patys esam epochos vaikai - netikiu, kad Tu esi tokia stipri asmenybė kuri išsilaikys neeopochocuzacijoj - iš viršaus niekas nesprendžia, tiesiog žino - pvz Tu mirsi, (o siaubas, kiek peripetijų būtų jei ne), o po to, kaip mene ir po to matematikoje fiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

4643. JUZEFA2005-03-19 16:58
nu ir ka,jei wilno truksta aerodromo darom is SMC....

4645. oo2005-03-19 18:38
mirsiu? uuu:) gerai, kad prisiskaiciau apie mistikus ir tikiu pomirtiniu gyvenimu :) relax, jei ne menas, tai televizija ar siaip kas nors, virtual games su intelektualiu interface`u. kaip nors isgyvensim

4650. 2 4607. aaaaaaaaaaa2005-03-20 07:16
manau siuolaikiskuma visu pirma zymi new media , ko smc visiskai nera , su visom is to sekanciom pasekmem , nes i new media telpa labai daug . SMC nera nei sound art( i kur taip pat tepla l.daug ), nei kad ir performancu .siuolaikiskuma zymi ir atvirumas , ko SMC irgi nera( juokingiausia buvo kai per Kulturos laida Kuizino LDS paklause kodel pas jus nera atviru konkursu,- toks archaiinis pasakymas open call- , Kuizinas atsake - mes visada sedime SMC ir laukiame jusu pasiulymu ....:::))). Butent as ir manau kad SMC sustoje visom prasmem ties warholo epocha ( kad bolexus pakeite digital kameros manau nieko nereiskia).

4651. oo2005-03-20 13:05
kai vienam pristatyme buvo rodomas Jansas ir jo flirtuojancios priverstiniu interviu provokacijos, kazkas pasake: "warhol is back". ir mes tuo patikejom, nors esam priprate prie ispudingesniu formatu (pradedant Andy shilkografija, baigiant new media dimensijomis). o Nekvami Vozbami, cia jums - kai jauciasi nuovargis, idejos a la oo stilium turi prasme net tada, jei tai nors siek tiek padeda inspiruoti sviezias idejas. kartais del tokiu mazu neambicingu postumiu galbut galima ir numirti, nors nemanau, kad verta - dabar nuskausminanciu vaistu medicina stipriai pazengusi i prieki. mums tik reikia speti su ja. pagarbiai

4652. oo2005-03-20 13:32
idomu, kai atidziau pamastai apie tarpstancia epocha, ir jos imanomas teigiamas (ir, kaip ir visose epochose - neigiamas) perspektyvas, pradedi galvoti, kad tai kazkas panasaus i neo-post-modernizma. savoka su visais imanomais priesdeliais netenka prasmes, todel tai reikia artikuliuoti kitais budais. kalba keiciasi, estetika irgi, strukturos lieka tos pacios, todel mums vis dar kaip oras reikalinga etika, kurioje dera pvz. reklamos strategijos ir elementarus zmogiskumas. isduosiu paslapti - bresta vieno artejancio festivalio tema, formuluojama "Tolerancijos ribos". tai nera nauja, bet shitam kunkuliuojanciu aistru kontekste, atrodo, pataikyta tiesiai i desimtuka. o del neo-post epochu, prisiminkim liaudies ishminti ir ramiai bet smalsiai tarkim: kas bus, ta krikstysim:) lengvai

4653. utopija2005-03-20 13:49
utopinis mastymas, nors jis nevisada veda tiesiai i tiksla, generuoja idejas. bent keletas vaizdiniu: open source ir creative commons tampa placiai propaguojama autoriniu teisiu strategija - Mc Donalds reklamuoja Michael Jackson klipus (o ten daug ciniskojo proto kritikos) - ir tokiu budu ir tie, ir tie pasiraso abipusio promo kontrakta. SMC vis naujai atranda LDS darbus - nuolat reflektuodamas juos naujam kontekste (pvz. naujosios dailes ir/arba new media) - honorarai ir tiems, ir kitiems. pilietines, socialiai atsakingos iniciatyvos suranda kompromisa su korporacijomis - ir sios neatrodo kaip baubas, islieka patrauklios, ir lieka vietos maziems kioskeliams su sudytais lasiniais - kuo maziau zmoniu prie konteineriu, tuo saugiau visiems. o Edita Mildazyte jau exploatuoja reklama, parduodama zmoniu bedas savo turguje ir kartu padedama jas isspresti (cia gi Mc Luhano strategija). ir pan. ir t.t. tik reikia nuolat l.atsakingai atrasti savo santyki su pvz. genetine inzinerija ir virtualios realybes expansija (jau dabar jie mokosi simuliuoti kvapus), naujaja ekologija, terorizmo problemomis ir kt. - nauju issukiu visada atsiras. tai nuolatinis balansavimas ant gyvybingumo ir stagnacijos ar net destrukcijos ribos - turim jaustis atsakingi.

4654. toto2005-03-20 14:02
utopija, baik kliedėti; utopinis mąstymas nėra mąstymas ar mąstymo žanras;
utopinis mąstymas yra paprasčiausi kliedesiai.

4656. sarap :-) 2005-03-20 16:49
Praeitam amziuje i SMC eidavau kaip i sventove,nes pasirinkimas nebuvo didelis.O norintys parodyti savo darbus butent jame,kiek zinau ,turejo buti NUSIPELNE.Elementariausiai dabar yra didelis pasirinkimas,kur gali demonstruotis.O Gariunus ir Akropoli galima is bet kokio objekto padaryri.Cia daug proto nereikia.Kas zmones traukia tenai?Blizgesys,sou elementai,noras pasirodyti,kaip ir ant Palangos tilto...SMC butu gaila prarasti,kaip man pavyzdziui gaila Palangos restorano Vilniaus cente ir kt.sirdziai mielu vietu.O Vilniaus atiduoti nereikia niekam,bet reikia ,kad zmones pagaliau suprastu kas yra vertybe.Negi ,i Vilniu atvykus is svetur,visu pirma reikia "apziureti"Akropoli?Cia tai jau nonsonsas!

4657. 2 toto2005-03-20 17:54
paskaityk Mazeiki, Kavoli, Donski, Jokubaiti, ar tuos tarptautinius, kuriuos jie apmasto - prancuzus ir anglosaksus. bet neapsimeskim per daug protingi - net Disneylandas ir Holivudas gimsta is sapnu, o batus tu perki formuojamas marketingo - ne ko kito, o sapnu-utopiju fabriko.

4658. 2 sarap2005-03-20 18:19
turisto turas po Vilniu, marsrutas: i Vilniu atvykus reikia pakilti i Gedimino boksta, duot litu muzikantams ir benamiams, pavalgyt Baltuose Drambliuose arba Chili Picoj, uzsukt i SMC (paroda ir bara), apziuret Nacionaline galerija, nueit paziuret dviprasmisko filmo "Educators" i Lietuvos kino teatra, nusipirkt salia esanciam kioskely kokios kaimiskos rukytos desros ir nueit i Minima vaikams nupirkti ledu ir desertu. po to after party, kurio ivykius galima aprasyti bestseleryje (na, cia reikia pasitobulint) - leidima paremtu filantropai ir lesos butu skiriamos socialiai pazeidziamoms grupems. man niekas nemoka uz vadybos patarimus, darau tai ne is grafomanisku paskatu, nes zinau kad sios idejos turi verte, ir as, ar kas kitas jas gales pasiulyti bet kuriame sektoriuje - kad Vilnius po truputi taptu jaukiu europietisku Niujorko remix`u.

4659. Gal pašnekėt su šituo ištisai kakojančiu internete Toto?2005-03-20 18:37
E.Red.: Komentaras panaikintas

4660. to 4659.2005-03-20 19:39
pasnekek, pasnekek, tik be pykcio :)

4661. to 4660 (to 4659)2005-03-20 20:20
E.Red.: Komentaras panaikintas

4662. to 4658. 2 sarap2005-03-20 20:26
as ir uz tai kad maskva su vasiukais vietomis apsikeistu:)tik smc bara reiktu pervardint i keturiu zirgu kluba .o megejai ten sedi pastoviai ......

4663. ŠMC, tai kakojančių lizdas2005-03-20 21:17
E.Red.: Komentaras panaikintas

4664. toto2005-03-20 22:37
kas čia toks tas durnelis-galijotas, kuris nori su toto pasišnekėt?
- Apsišviesk, išlįsk iš po stalo, bent nick`ą pradžiai susigalvok; prisistatyk kaip dera; po to pasiaiškink, kokias nesąmones čia porini apie susidorojimą su Nikvami. - Turėk galvoj, kad cheminio poveikio pasekoje atsiradę psichikos sutrikimai neatleidžia internetinio infantilo nuo neinternetinės baudžiamosios atsakomybės.
A ne?

4665. to toto2005-03-20 23:43
E.Red.: Komentaras panaikintas

4666. to toto ruso2005-03-21 02:41
E.Red.: Komentaras panaikintas

4667. toto2005-03-21 04:02
Kas čia dar per idiotas?

4668. to toto2005-03-21 04:11
E.Red.: Komentaras panaikintas

4669. E.Red.: Komentaras panaikintas2005-03-21 06:36
E.Red.: Komentaras panaikintas

4670. komentatorius2005-03-21 08:06
cenzura - ne iseitis. bet jei jau ji yra, patarimas kitaminciams (visi mes bent is dalies tokie vieni kitiems) - rasykit taip, kad netrintu.

4682. Dionizija2005-03-22 14:04
Manau, jei daudiau dėmesio būtų skirta lietuviams, jie galėtų parodyti daug įdomesnių dalykų, nei užsien. menininkai. Pastarosiose ŠMC projektuose susitelkiama, manau, vien į formą - tai ir yra modernumas. Nieko sau. Manau, lietuviai be modernumo galėtų dar ką nors parodyti, tačiau provincinis ŠMC požiūris, kad svetimas už savą geresnis, lemia tai, kad po tų moderniųjų užsienietiškų projektų išeini skaudančia galva ir pasiilgsti kažko savo, t.y., lietuviško savito meno

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 182 iš 206 
5:02:33 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba