SEPTYNIOS MENO DIENOS

2002-10-25 nr. 540

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
 Jurgis Kunčinas
Frankfurto vėliavos ir trimitai
16
• Laima Kreivytė
Pasakojimas tęsiasi
17

Muzika 
• Nauja yra nauja?4
• Konferencija, skirta muzikos komponavimo principams
• KONCERTAI

Dailė 
• Živilė Ambrasaitė
Žvilgsnis į save
3
• Rita Mikučionytė
Menas iš pykčio
• Monika Krikštopaitytė
Pieštukas kaip pasaulio ašis
1
• Dovilė Tumpytė
Identitetai ironiškai
• PARODOS

Literatūra 
• Peizažas su anglių krūva
• Knyga apie išeivijos dailininkę
• Susitaikymas
• Vytautas Skripka1
• VAKARAI

Teatras 
• Ramunė Balevičiūtė
Džiuginanti teatro kasdienybė
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Lietuviškas pasirinkimas
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Rimantas Stankevičius
Prisiminimai apie Vilnių Bostone
1

Anonsai 
• "Traukos centro" seminaras1
• SP UAB "Lietuvos kinas"

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Pirmasis

Frankfurto vėliavos ir trimitai

Jurgis Kunčinas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Lietuvos paviljonas Frankfurto knygų mugėje

Net nesumanau, su kuo lyginti vieną didžiausių pasaulyje (gal net didžiausią) Frankfurto knygų mugę! Prieš dešimtį metų pakliuvau jon pirmą kartą. Tuomet ir supratau, ką reiškia "pritrenkiantis įspūdis". Iš koto verčiantis ir gniuždantis. Buvau toks priblokštas gausos, įvairovės ir spalvų, kad išėjęs laukan pagalvojau: viskas. Baigta. Nebesinori nei rašyti, nei skaityti!

Bet žmogus apsipranta ir su piramidėmis, ir su niagaromis. Dairosi dar didingesnių ir aukštesnių. Taip ir su ta knygų muge, šiemet jau 54-ąja.

Kiekvienais metais ši didžiulė mugė turi akcentą, kuri nors šalis pristatoma kaip "svorio centras" - Landesschwerpunkt. Kažkada, pamenu, triumfavo Meksika, neseniai savo virtuve, egzotika ir beletristika bandė sukrėsti Lenkija ir Graikija. Na, vokiečius ir J. Gutenbergo šalį kuo nors priblokšti ar bent labiau sudominti itin sunku. Lietuva, šių metų kviestinė drąsuolė, to ir nesistengė. Pernelyg nesikuklino, bet ir neišsišoko. Mūsų vėliavos plevėsavo oriai ir iškilmingai, trimitai, kad ir nenustelbė kitų, buvo pakankamai girdimi. Vokiečiai stebėjosi savaip: "Apie jus mūsų spauda rašo daugiau nei apie graikus." Man įsiminė viena kažkurio didžiųjų laikraščių antraštė: "Kukliai, bet vis dėlto šauniai!" Tiesiog stebino lankytojų gausa. Forume, kur erdviai, moderniai ir jaukiai buvo dislokuota pagrindinė lietuvių ekspozicija, nuolat būriavosi žmonės. Diskusijų metu irgi buvo pilna lankytojų. Ne, tikrai jokio fiasko. Veikiau priešingai. Štai ir pats Günteris Grassas pasirodė, su žmona ir niekur nė per žingsnį neatsiliekančiu savo leidėju Steidliu.

Užgniaužęs vyrišką apmaudą, kad didieji vokiečių leidėjai pasirinko leisti tik Renatą Šerelytę ir Jurgą Ivanauskaitę, turiu pasakyti, kad abi damos susilaukė triumfo. Ir "Ledynmečio žvaigždės", ir garsioji "Ragana ir lietus" (vok. "Regenhexe") bestseleriais, ko gero, taps ne tik tėvynėje, bet ir Vokietijoje. "Mašinos jau sukasi, - trynė delnus Jurgos vertėjas šveicaras Marcus Roduneris, - pirmasis J. Ivanauskaitės tiražas jau išparduotas!" O kadangi Frankfurto mugė - raktas į pasaulį, galima daug tikėtis.

Kalbant apie sėkmę mugėje jokiu būdu negalima pamiršti kuklios vokiečių leidyklos "Athene" ir jos vadovo Rolfo Duschos. Smarkiai ignoruota, peikta ir ironizuota Lietuvoje, ši mažytė leidybos įmonė užsimojo leisti lietuviškų knygų seriją. Bendras įspūdis būtų nublankęs, jei "Athene" nebūtų išleidusi Vytauto Kubiliaus "Literatūros laisvėje ir nelaisvėje" (pirmoji naujosios lietuvių literatūros apžvalga vokiškai). Pasirodė Jūratės Sprindytės ir Klauso Berthelio parengta knyga apie nūdienę lietuvių prozą. Po Ričardo Gavelio, Arvydo Šliogerio ir dviejų Tado Četrausko knygų šiemet ši leidykla dar spėjo išleisti ir mano "Kilnojamąsias Röntgeno stotis". Pasakysiu nekukliai, bet atvirai: be vokiškos knygos mugėje būčiau jautęsis kone pašalinis. Dabar taip nesijaučiau, šiemet Vokietijoje turėjau per dvidešimt skaitymų (Lesungen), o toks skaitymas čia prilygsta publikacijai ar netgi ją pranoksta. Mes turime puikų moderatorių, Vienos profesorių Cornelijų Hellį. Jis ne tik kalba abiem kalbom (vokiškai ir lietuviškai). C. Hellis dvejus metus dėstė dar sovietiniame Vilniaus universitete, puikiai išmano lietuviškas realijas, tiesiog dirba Lietuvos labui beveik be atlygio. Su lietuvių autoriais šiemet jis išvažinėjo visą Vokietiją, rengė skaitymus Austrijoje ir Šveicarijoje. Tik jo dėka Zalcburge pasirodė ir mugėje buvo pristatyta naujosios lietuvių prozos antologija. Vienintelė vokiškai. Poetai gi glaudėsi po vieno "Akzente" numerių viršeliu, o ir ten beveik viską išvertė C. Hellis. Kito tokio lygio "literatūrinio agento", nepamirštant, žinoma, šveicaro M. Rodunerio, vokiškai kalbančiose šalyse, deja, neturime. Antologija "Raportas apie šmėklas" parengta rimtai, išleista solidžiai. Beje, tik C. Hellio dėka prieš mugę ir jos metu vyko skaitymai R. Gavelio atminimui.

iliustracija
Jurgis Kunčinas
A. Stanevičiaus nuotr.

Bet būdamas Lietuvos Prezidentu medaliais ar ordinais apdovanočiau ne tik C. Hellį, M. Rodunerį ir R. Duschą, bet ir tris moteris. Pirmiausia - Bettiną Twrsnick iš Veclaro. Bettina atrado leidėją, važinėjo į Lietuvą, laužė ledus, kad lietuviška knyga pagaliau prasimuštų į vokiečių žemę. Ir dar dvi: Aušrinę Jonikaitę ir Ingą Nostytę. Šios dvi bitelės iš "Lietuviškų knygų" ištisus metus kaupė korį mugei. Be paliovos, be atokvėpio. Tai nereiškia, kad kiti sėdėjo rankas sudėję, tačiau dar kartą paaiškėjo, kad vienas ar keli žmonės, triūsiantys ne dėl honoris causa ar ne vien dėl jos, nuveikia daugiau nei komisijos, ekspertai ir komitetai.

Beje, pirmuoju didžiosios sėkmės pranašu tapo atrankinės Europos futbolo čempionato rungtynės tarp Lietuvos ir Vokietijos. Mat nuo rugsėjo pradžios esu Villa Waldberta prie Miuncheno stipendiatas, sekiau spaudą. "Niekam beveik nežinoma Lietuva, - rašė "Süddeutsche Zeitung", - netrukus pasidarys netgi labai žinoma! Kaune žaidžiame su šios šalies rinktine, o po kelių savaičių lietuviai užgrius Frankfurto knygų mugę." Na, rungtynes apmaudžiai prakišome, o mugė išties nenuvylė. Gal šitai pagaliau pajus ir verslo žmonės. Jau viešėdamas Hamburge skaičiau: "Dabar Lietuvos vardas nenueina nuo lūpų. Siūlome naujus turistinius savaitgalio maršrutus į šią šalį!"

Aišku, nereikia turėti naivių iliuzijų, kad po mugės lietuvių literatūra atsistos greta rusų, čekų ar net estų (turiu galvoje vertimus). Tai tik pradžia, susilauksim ir pauzių, ir atsainumo. Apie jį ir kalbėjo diskusiją Berlyne moderavusi lituanistė Claudia Sinnig: "Vokiečiai nesupranta, kad lietuviai mato juos kiaurai - visą jų pasipūtimą, abejingumą, didelės tautos globėjiškumą mažos atžvilgiu". Viso to, žinoma, esama. Todėl jau dabar neramu: o kaip bus toliau su "Lietuviška knyga"? Nejau ši pelno nesiekianti organizacija po mugės išnyks kaip "dūmas, neblaškomas vėjo"? Net nežinau, kokio rango autoritetai privalėtų aiškiai pasisakyti, kad ši "Knyga" ne tik išliktų, bet ir toliau visais įmanomais būdais būtų puoselėjama. Ir ne vien dėl rūgščių estų ir latvių veidų, matytų mugėje: ak, kaip jie gailavo, atsižadėję mugės svečių teisių! Dabar visi įsitikinom, kad "Lietuviška knyga" - patikimiausias būdas skleisti užsieniuose mūsų literatūrą. Šitaip elgiasi ir kur kas žinomesnės, gilias europines tradicijas turinčios šalys. Mitas, kad lietuvių literatūra niekam neįdomi, žlugo. Nejau jį kursime iš naujo?

Šiemetiniai įspūdžiai labai geri. Žinoma, kai kas galėjo būti dar geriau, bet vadinamojo "šaukšto deguto" nepasitaikė. Nenuvylė nė ekspozicija - su nuo grindų iki lubų judančių knygų lapų instaliacija, puikiai atrinktomis nuotraukomis, teleekranais, kuriuose nuolat šmėsčiojo pažįstami veidai. Aukšto lygio buvo ir leidiniai, lankstinukai, lipdukai, suvenyrai.

Čia - autoriaus ir mugės lankytojo įspūdžiai. Specialiai nieko nerašau apie Lietuvos leidėjų stendus, apie leidėjų nuotaikas ir sandorius. Tik, atrodo, nusivylimo nebūta ir ten.

Baigiant keli žodžiai apie "trimitus". Garsusis GTČ džiazas, remiamas keturių poetų (lietuvio, kino, ruso ir amerikiečio) deklamavimo, tikrai nenuvylė, nors ne atidarymo, o pačios mugės metu šis džiazas būtų susilaukęs dar didesnio pasisekimo. Užtat triumfavo V. Labučio, S. Sasnausko muzikantai, "Sutaras". Buvo tikrai smagu matyti, kaip publika stačiai dūksta ir džiaugiasi.

Kitąmet mus nustelbs didžiulė Rusija, bet vėliau Frankfurto mugėje kviestinių šalių nebeliks. Mes įšokom į priešpaskutinį vagoną ir visai neblogai važiavome. Gal dabar ir "aukščiausieji ešelonai" suvoks, kad šalies įvaizdį kuria ne vien krepšinis, alus ir sūris? Lietuvių autoriai grįžta namo blaivūs, neapsvaigę nuo tariamos ir tikros šlovės. Tik kiek labiau pasitikėdami savimi: tai gal mes jau tikrai ne tokie nuobodūs?

Jurgis Kunčinas

 

Skaitytojų vertinimai


777. Betina2002-10-25 12:39
Mes ne nuobodus,mes -idomus.Labai dziaugiuosi tautieciu sekme.Na,o Jurgis,kaip visada,labai taikliai ir subtiliai pasidalino ispudziais.Man irgi apmaudu,kad Jurgiui si karta fiasko su leidejais.Bet ...

778. J2002-10-25 15:15
Maloniai nuteikiantis straipsnis apie mugę. Taigi skeptikai šį kartą apsiriko! Kad taip pasisektų ir kituose veiklos bvaruose.

779. V.V.2002-10-25 19:49
Geras straipsnis. Pagaliau arciau prie kuno, kol kas teko tenkintis ,,didziosios spaudos`` abstrakcijomis.

780. v.p.markleiunas@algoritmusistemos.lt :-) 2002-10-26 09:17
tiesiog gers straipsnis

784. T. Cetrauskas2002-10-27 10:31
Apdovanojant reiketu nepamirsti ir leidyklos ,,Valstybes zinios`` direktoriaus Mintauto Daulenskio bei Petro Kalibato is ,,Petro ofseto``, kurie sudare su ,,Athena`` joint venture`s ir labai daug kuo prisidejo, kad tauta butu ivertinta kaip ,,klein aber fein`` ir nepatirtu fiasko.

789. xX2002-10-27 18:38
Tikrai ko nereikėtų pamiršti apdovanoti, tai visos Lietuvos. Už tai, kad be šios jėgos nebūtų nei tekstų ir poteksčių, nei kas tuos tekstus įtekstina ir juos ištekstina. Už tai, kad pagaliau prasikalė nauji daigai augalo, kurį gali auginti visi, o ne tik išrinktieji.

792. komentaras2002-10-27 22:01
Tam, kad kitiems pripazintum teise kurti, reikia paciam buti kureju: tokiu kaip pavasari zeme, be atlyginimo, be padekos, ne sau, buti nezinomu. Tas nelengva. Arba buti tik zmogumi, paciam meginti kurti ir kitus paskatinti. Tas tiek pat nelengva. Kas buvo isrinktieji, musu laimei mes nesuzinosim. Dabar dziaugsmas gal ne tiek del kurybos rezultato, bet kad dirbant kartu pavyko, darbas buvo prasmingas. Tas siekti kazko "kartu" matyt svarbiausi, nebutinai konkursui ir nebutinai rezultatui.

794. nezinau...2002-10-28 09:59
Skepsi dideli man kelia tasai "be atlyginimo"; kai uztrunka kuryba "kaip pavasari zeme", kazkodel ziurek ir isgaruoja "kaip dumas neblaskomas vejo" dziaugsmas del prasmingo buvimo kartu.

795. pablo2002-10-28 11:01
Taigi. Kūryba yra darbas, tai žinojo dar senovės graikai, neatskyrę "meno" nuo "technikos". Aišku, grynai racionalistinio požiūrio laikytis negalima,bet vien idealizmu gyvas nebūsi... O ir apčiuopiamą rezultatą pateiksi tik tada, kai bus sudarytos nors minimalios salygos (iš valstybės ar mecenato, ar susipratusios visuomenės pusės). Galima kažką sukurti ir spontaniškai, bet reikia ir mokėti savo kūrinį paskleisti, kad kitiems būtų įdomu.

799. xX2002-10-28 21:30
Taip, kūryba yra darbas ta prasme, kad jos produktas patenka į prekinių-piniginių mainų katilą. Aš manau, kad kūrinys yra daugiau negu produktas, nes šiaip produkto vertė laikui bėgant krenta, o meno kūrinio - kyla. Be to, kūrinys praskina kelią paprastiems, net blogiems produktams (meniška-kūrybiška reklama būtų pavyzdys). Taip ir einam iš informacijos visuomenės per žinių visuomenę į svajonių (dream) visuomenę. Bet kodėl dabartinė visuomenė nelabai vertina kūrėjus? Gal blogus lyderius išsirenkame (tiksliau, jie patys įlenda į lyderius, o paskui galvojame, kad jie nepakeičiami)?

809. Day2002-10-29 20:14
Buvo malonu skaityti apie ...lietuvius gerai:) Juk dažniau,deja,mums rodomas ..neigiamas lietuvis.

810. V.V.2002-10-30 08:48
Kaip pirstu i aki, Day, tik kad tie geri lietuviai blatnu lietuviu laikais atrodo kaip atsilike ir apie juos mazai kas ryztasi rasyti, nors ant ju viskas ir laikosi.

811. Idomi tema2002-10-30 13:42
Day ir V.V. pasiule idomia tema. Kaip patikrinti, kiek pas mus Lietuvoje yra teigiamumo?

812. xX2002-10-30 18:32
Rudenį, kai telkšo balos ir šaltas vėjas ausyse gaudžia, to teigiamumo ne taip ir daug. O jo taip visiems reikia! Ir svarbiausia, kad parduotuvėse nenusipirksi, neišsinuomosi ir net nepasiskolinsi, žadėdamas grąžinti. Belieka tik apsimesti, kad murzinų blogybių nepastebi, nors tai gana sunku...
Bet juk Jurgis K. tai gali! O kuo gi mes, kiti tautiečiai, blogesni??? Tegul Lietuvos + ir - proporcijas matuoja mokslininkai, jie tam turi prietaisų ir metodų. Tik neduokim tai daryti statistikos departamentui, nes jie jau tokį paveikslą neatsakingomis spalvomis gali nupiešti, kad paskui mokslininkai turi jų košę ilgai srėbti, o tautiečiai patiki, kad harikari pasidaryti tai Tikro Lietuvio garbės reikalas...

813. 2002-10-30 19:46
visuomeneje be teigiamu siuo metu yra ir negeru tendenciju, kurios turetu kelti nerima "geriems" zmones-tu didesne dalis, bet jie tikrai neturi balso, kaip raso Day, ir "ant ju viskas laikosi", kaip raso V.V. Cia ne pavadinime esme. Gal reiketu tas tendencijas atpazinti, o po to pameginti kurti naujas, joms priesingas. Gal butu lengviau, jei rasytojai mums atvertu to teigiamo ar negero zmogaus gyvenima visu giliu. Ne gerumas galvoje, kai vakare griztancia is darbu literaturos instituto kompiuterininke apliplesia ir zveriska sumusa, ar senesnius zmones be sentimentu diskriminuoja ir nuraso pagal amziu. Matyt tos blogybes gana globalios ir ne tokios silpnos, antraip zmones butu jas seniai nusimete. Buti stabiliu, pozityviu kaip sio straipsnio autorius Kuncinas matyt gera pradzia.

3347. cha chaaaaaaaaaaaaaaaa :-) 2004-05-03 08:21
europa jega o cccp daro kaku aneaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 181 iš 205 
5:02:02 Mar 7, 2011   
Jul 2008 Nov 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba