Apžvalgos ir prognozės

Lietuvos ekonomikos apžvalga


Lietuvos banko rengiamose ekonomikos apžvalgose visapusiškai analizuojama Lietuvos išorės aplinka, realusis ir išorės sektoriai, fiskalinė politika, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalgos atskirai publikuojamos nuo 2009 m. lapkričio mėn. Ankstesnes apžvalgas rasite Pranešimuose, teikiamuose Seimui, kur jos ir yra skelbiamos.

 • Naujausias numeris (PDF, 502Kb)
 • Makroekoniminės prognozės


  Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.

 • Naujausias numeris (PDF, 377Kb)
 • Finansinio stabilumo apžvalga


  Lietuvos banko Ekonomikos departamento rengiamos finansinio stabilumo apžvalgos yra skirtos analitiškai įvertinti šalies finansų sistemą, ypač daug dėmesio kreipiant į šalies bankų sistemos ir jos skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėtį. Archyve pateikiamos Lietuvos banko nuo 2006 m. rengiamos parengtos Finansinio stabilumo apžvalgos (FSA) ir 2001–2004 m. rengtos Lietuvos finansų rinkų apžvalgos (LFRA)

  Naujausias numeris

  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos


  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio bankų sektoriaus pelningumą ir efektyvumą, veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, bankų paskolų portfelį, kredito unijų ir Centrinės kredito unijos veiklą.

  Naujausias numeris
  Rodoma versija 2 iš 18 
  9:25:41 Mar 1, 2011   
  Mar 2010 Mar 2012
  Sąrašas   Archyvas   Pagalba