ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-10-01 nr. 767

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (80) • AMOS OZ. Velnias ir Kito įsivaizdavimas (10) • ASTA VAŠKELYTĖ. Sudiev, mokykla!VYTAUTAS P. BLOŽĖ. Orijos kalne miegančio Barbutės senelio atsišaukimas (191) • RENATA ŠERELYTĖ. Tegyvuoja institucijaKEVIN JACKSON. Viešpaties metamorfozėsGINTARĖ ADOMAITYTĖ. Dvi moterys su krinolinais kalbėjosi telefonuSIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiAUDRONĖ ŽUKAUSKAITĖ. Išimties zonų estetika Kristinos Inčiūraitės videofilmuoseRAMUNĖ BRUNDZAITĖ. Eilės (2) • JOHN CAREY. Kiaulienos kąsneliai, kuriais neverta didžiuotisVALDAS GEDGAUDAS. Transcendentinės Edwardo Albee erekcijos metamorfozėsKASPARAS POCIUS. Gyvenimas kaip iššūkis? (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Laiptai be turėklųALGIMANTAS MANKUS. KarališkiaiPAULIUS KLIŠEVIČIUS, GEDIMINAS ZAKARAUSKAS. Pripetė – miestas pamėklė (7) • Parengta pagal "Šiaurės Atėnų" publikacijasLAIŠKAI (189) •

Turinys

[skaityti komentarus]


AMOS OZ. Velnias ir Kito įsivaizdavimas
Dabar, perėję totalitarinės valdžios blogį, mes didžiai gerbiame skirtingas kultūras. Įvairovę. Pliuralizmą. Žinau, kad yra žmonių, pasiruošusių nužudyti kiekvieną, kas nėra pliuralistas. Šėtonas vėl įdarbintas – šį kartą postmodernizmo; bet dabar jo darbas panašus į kičą: maža uždara "šešėlinių jėgų" grupelė visada kalta dėl visko – nuo skurdo iki diskriminacijos, nuo karo ir globalinio atšilimo iki Rugsėjo 11-osios ir cunamio. Paprasti žmonės visada nekalti. Mažumų kaltinti negalima. Aukos pagal apibrėžimą pasižymi nepriekaištinga morale. Ar pastebėjote, kad šiais laikais velnias, regis, niekada neužvaldo jokio konkretaus asmens? Mes nebeturime faustų. Pagal madingą nūdienos diskursą, blogis yra konglomeratas. Blogis reiškiasi sistemose. Blogos yra vyriausybės. Pasaulį valdo beveidės institucijos, siekiančios grėsmingos naudos. Detalėse šėtono nebėra. Konkretūs žmonės nebegali būti "blogi" senovine prasme – Jobo knygos arba Makbeto, Jago, Fausto. Mes su jumis visada esame labai mieli žmonės. Velnias visada tūno isteblišmente. Tai, mano nuomone, yra etinis kičas.

ASTA VAŠKELYTĖ. Sudiev, mokykla!
Painus dailyraštis jau neįkandamas net ir suaugusiems, kurie vis dažniau raginami rašyti spausdintinėmis nesujungtomis raidėmis. Gal ir rašyti nebereikės, tik spėk pirštu klaviatūrą baksnoti. Kompiuteris – ne akordeonas, tau ir vieno piršto pakaks. Plunksna niekas neberašo, o flomasteriu ar šratinuku braukyk kaip patinka. Tuo tarpu Tave ir toliau vers rašyti raguotas ir uodeguotas lietuviškas raides, nors be jų apsieisi kompiuterį, mobilfoną ar bankomatą maigydamas. Jeigu visam pasauliui pakanka dviejų tuzinų angliškų raidžių, kam dar tuzinas lietuviškų, kurios vis tiek neparodo tarimo. Mokykla Tau neduos Palemono (tai toks kompiuterinis šriftas, sukurtas lietuvių kalbai Spaudos atgavimą prisiminus). Lietuviškai rašyti ir taip neišmoksi, nes taisyklių tiek daug, ir vis naujų prideda. Neduos Palemono – užmirši ir kalbėti, nematydamas kirčiavimo ženklų.

VYTAUTAS P. BLOŽĖ. Orijos kalne miegančio Barbutės senelio atsišaukimas
man vis tiek kas tu ir kuo verties kad
pragyventum: man rūpi ko tu trokšti, ką nori žinoti
ir ar ilgiesi to kas tavo širdžiai žadėta


RENATA ŠERELYTĖ. Tegyvuoja institucija
Virbalyje 1770 metų kovo 23 dieną turgaus aikštėje priešais rotušę nukirsdino mergelę. Tardoma ji prisipažino paleistuvystėje sugyvenusi du vaikus ir juos nužudžiusi. Gal būtų ir neprisipažinusi, bet kvotos tais laikais būdavusios griežtos – ne tokios kaip dabar, kai kiekvienas kvailys reikalauja tiesioginių įkalčių. Istorinis šaltinis subtiliai papildo neaiškų vaizdą: mergelė viską prisipažino "tardymo ir kankinimo metu".
O dabartės!.. Kai pažiūri į tas teisines spragas, pro kurias lyg tarakonai lenda valdininkai, užuodę riebias išeitines kompensacijas!.. Ar ne paprasčiau būtų nupurkšti juos dustu – tegu pasikankina truputį. Gal neištvers ir prisipažins, kiek nekaltų mokesčių mokėtojų savo paleistuvingu potraukiu pinigams pražudė.
Vargšė mergelė prieš nukirsdinimą turėjo dar ir teismo išlaidas padengti beigi budeliui sumokėti. Jei nebūtų sumokėjusi, tai gal nieks nebūtų jos kirsdinęs?.. Budelis taigi ne kraujo ištroškęs maniakas, o valstybės tarnautojas. Jam, sakyčiau, ne tik alga priklauso, bet ir premijos, priedai, netgi pašalpos. Kaip teismo institucijos atstovui.
Ir visai negaila tų premijų, jeigu už tai bent vieną valdininką viešai rotušės aikštėj išpers.

KEVIN JACKSON. Viešpaties metamorfozės
Apibendrinant visa tai galima įžvelgti pseudomatematinį dėsningumą: kuo labiau išsilavinusios klasės Vakaruose tolsta nuo krikščionybės tuo pavidalu, kokiu ją išpažino jų protėviai, tuo dažniau Kristus pasirodo literatūros kūriniuose. Menininkų tikslai būna skirtingi: vieni puoselėja dievobaimingą tikslą padaryti jį artimesnį mūsų laikams, kiti neovolterišku stiliumi bando atsikratyti jo kartą ir visiems laikams, treti karštai bando geriau pažinti mūsų judėjiškos-krikščioniškos kultūros ištakas. Bet pats tokių bandymų gausumas ir populiarumas verčia daryti išvadą, su kuria galėtų sutikti ir tikintieji, ir netikintieji: netgi praėjus dviem tūkstančiams metų po Kristaus gimimo, aiškiai jaučiame, kad Jis yra tarp mūsų.

GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Dvi moterys su krinolinais kalbėjosi telefonu
Nes regėjau, nes klausiausi, kaip Juditos Vaičiūnaitės man (ne)reikalingose knygose skęsta bohemos žmonės, kaip džiūgauja knygų kolekcininkai – būtent to rinkinio kai kam lentynose stigo; nes žinau – viena tų knygų keliauja pas naivią paauglę, laiminčią skaitovų konkursus. Ji deklamavo Maironį, deklamavo ir Salomėją Nėrį – pats laikas, vaike, keliauti toliau. Patyriau retą džiaugsmą: dovanoti. Dalyti. Šiaip sau. Be progos.
"Chrizantemos" – šiame Juditos Vaičiūnaitės eilėraštyje (smerkite mane, barkite, muškite, pjaukite; kalta, kad sentimentali, kad pompastiška, esu kalta, labai kalta) regiu Juditą ir Reginą.

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Kaipgi buvo su W. Szymborska? Kai jai buvo paskirtas Nobelis, Vakarų žurnalistai ir leidėjai niekaip Lenkijoje negalėjo gauti jokios informacijos apie ją. Stokholme ją pristatė periferinė pono Krynickio leidyklėlė. Prieš pat visą šį sąmyšį buvau knygyne: nukainota Szymborskos knygelė gulėjo ant prekystalio – niekam jos nereikėjo... O paskui staiga prasidėjo Szymborskos festivalis.
Tiesa, būna ir atvirkščiai.
Olgą Tokarczuk, kurią mūsų snobai nusitvėrė Vilniuje, per Frankfurto mugę gerai išskalbė vokiečiai. Nejau lenkai vertina tokias banalybes? ("L. M.", 2003.VII.25)

AUDRONĖ ŽUKAUSKAITĖ. Išimties zonų estetika Kristinos Inčiūraitės videofilmuose
[...] Geismas nėra fantazijos darinys, tarsi glaistas užliejantis sociumą, o vėliau lengvai nulupamas prityrusio psichoanalitiko. Pats geismas kuria socialines formas, socialines struktūras; jis materializuojasi per dainavimą, darbą, vaidybą, šaudymą, bendros socialinės veiklos organizavimą. Akivaizdžiai matyti, kad videofilmų autorė atsisako psichoanalitinės hermeneutikos, tariamai atskleidžiančios simptomus; ji tiesiog lanko vieną socialinę teritoriją po kitos, bendrauja, bet nesistebi nei daiktų mastais, nei pokyčiais, lengvai susitinka, tačiau lengvai ir išsiskiria (turiu galvoje lengvas ir greitas videofilmų pabaigas) tarsi Alisa savo Stebuklų šalyje.

RAMUNĖ BRUNDZAITĖ. Eilės
mums sakydavo:
marš į gyvenimą!
o mes vaikščiojom keturiom
čiulbėjom ir suokėm
devynbalsėmis
užsikorę ąžuolams ant pečių
[...]


JOHN CAREY. Kiaulienos kąsneliai, kuriais neverta didžiuotis (Peter Ackroyd. Shakespeare: The Biography. London: Chatto, 2005. 560 p.)
Intuityvus supratimas neapsiriboja Šekspyru. Kai kurie socialinės istorijos aspektai Ackroydui irgi daug aiškesni negu eiliniam skaitytojui. Jis, pavyzdžiui, mums pasakoja, kad Elžbietos laikais "vyrai ir moterys paprastai atlikdavo lytinį aktą beveik nenusirengę drabužių". Iš kur jis žino? Kas galėjo surinkti tokią statistiką? Vis dėlto geriausiai jis permato patį Šekspyrą, ir pamažu iš šių įžvalgų susideda išsamus paaiškinimas, kaip ir kodėl buvo parašytos jo pjesės. Šekspyras, pasirodo, "pats nesuvokė, ką rašąs, kol neparašydavo iki galo". Nebuvo nei išankstinių apmąstymų, nei planų: "žodžiai iš gelmių traukė vis naujus žodžius, tarsi magijos veikiami". Panašu į automatinį rašymą – rezultatas buvo tik žodžiai, be jokios "pagrindinės minties". Šekspyras neturėjo nei "įsitikinimų", nei "pažiūrų". Be to, jam visiškai nerūpėjo jo herojai. Jis "nieko neužjautė". Todėl neįsivaizduokime, pavyzdžiui, kad jį sugraudino Dezdemonos mirtis. Priešingai: veikiausiai autorius buvo "giliai sujaudintas" savo sugebėjimo taip vykusiai viską išreikšti. "Gal kas nors net užsiminė, kad tą dieną jis buvo ypač geros nuotaikos".

VALDAS GEDGAUDAS. Transcendentinės Edwardo Albee erekcijos metamorfozės. (Spektaklio pagal E. Albee pjesę "Ožka, arba Kas ta Silvija" premjera Jaunimo teatre)
Nežinia, ko šiuosyk pristigo režisierei, tačiau transcendentinė E. Albee erekcija scenoje virto buitinėmis rietenomis. Metafizinis ožkos žvilgsnis rudens laukuos neišprovokavo antrame veiksme kiek atkutusio K. Smorigino Martino įtikinamų atsivėrimų, pagrindžiančių egzistencinį zoofilo ilgesį. Ir liūdesį. Ir viltį, kad besilankant anoniminių zoofilų grupės susirinkimuose ir besidalijant bendra patirtimi pavyks pažaboti aistrą numylėtam gyvuliui.
Spektaklio pabaigoje V. Petkevičiaus Rosas, nugirdęs keistą K. Smorigino Martino ir S. Ivanovo Bilio pokalbį, paklausia jųdviejų: "Ar yra, vyrukai, kas nors, nuo ko jums nesistoja?" Sunkus ir atviras klausimas.
Kažkodėl dingteli, kad atsakymas – scenos viduryje užrištame maiše tysanti ožka. Perpjauta gerkle. Bevaisė. Niekuo dėta. Paniekinta. Kad ir sukurti neblogi aktoriniai darbai, vis dėlto lieka neišteisinta ir neapginta paslaptingoji keturkojė E. Albee balerina. Kartais beveik visą valdžią atiduoti aktoriams – pavojinga.
Tebus Tau minkšti rampos pistoletai, Silvija... Sezonas tik prasideda.

KASPARAS POCIUS. Gyvenimas kaip iššūkis? (Unė Babickaitė-Graičiūnienė. Laiškai, amžininkų atsiminimai. V.: Aidai, 2005. 476 p.)
Šiais laikais apmąstant žmogaus gyvenimą kyla minčių, kad jis tėra atsitiktinių pažinčių, akimirką trunkančios veiklos, greitai perkuriamų įvaizdžių visuma, kurioje nebelieka vietos tvirtoms, ilgai išliekančioms vertybėms. Dvidešimto amžiaus pradžioje tokių atsitiktinumų būta mažiau, o jei įvykdavo kokių nors dvasinių pokyčių, tai jie lemdavo žmogaus vidinį augimą, jo tobulėjimą. Pažintys taip pat buvo vienas iš lemiančių veiksnių. Jau pirmojoje knygoje apie Unę Babickaitę pastebėjome tikrą, gyvą šios moters pažinčių tinklą, kur figūravo tokios žymios pavardės kaip Jakštas-Dambrauskas, Balmontas, Majakovskis ir kt. Antroji knyga Unės talento gerbėjams ne tik padeda suvokti aktorės arba, kaip ji pati save vadino, artistės, jos pažįstamų ar draugų vertybinius akiračius, bet ir atskleidžia epistolinio žanro galią. Pirmojoje knygoje publikuotas biografijas tarsi papildo antrojoje sudėti laiškai giminėms, taip pat Baliui Sruogai ir kitoms įžymybėms.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Laiptai be turėklų (DBC Pierre. Vernonas Dievas Litlis. Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas. V.: Tyto alba, 2005. 364 [4] p.)
Ekspresyvi leksika – dar viena proga pasiaiškinti, kaip vertinti lietuviškus angliškų keiksmų vertinius. Gal "bybienė", "bybėtinai pavėlavom", "supersti marškiniai" ir keli šimtai įvairuojančių sulietuvinto anglakalbio paauglių leksikono žodžių šokiruos nepatyrusį skaitytoją, bet ką darysi, jei jau herojų pasaulis toks ir taip aplink kalbama. Paauglių kalba pateisinama – romane veikia penkiolikamečiai šešiolikamečiai. Ir kiti nepraustaburniai. Beje, tai skiriama ir paaugliui pritraukti, ir skaitytojui partrenkti, bet drauge įvesti į kontekstą. Kas be ko, kai nelieka keiksmų motyvacijos, paskutiniuose skyriuose jie ima ir išnyksta, nes to prireikia veiksmo logikai.
Veiksmas vyksta Teksaso mieste Martirijuje (išvertus tai reikštų maždaug kankinimų ar kankinių miestą), žinoma, paklaikusiame dėl padorumo ir tvarkos, visuomenės interesų, nors išlendantys asmenys – nuo policininkų iki psichiatrų – slepia kitą, juodą, pasaulį. Apgavystė ir išnaudojimas, savo interesų tenkinimas čia jau virtę kasdienybe, ir vargas tam, kuris patenka į šias girnas – jos sutrina ir skandina skambant televizinėms ir laikraštinėms fanfaroms. Visą romano veiksmą lydi kameros. [...]

ALGIMANTAS MANKUS. Karališkiai
Apie 1879 m. Karališkių kaimas sudegė. Koks tai buvo siaubas, jei dar trečios kartos palikuonys miegodami dažnai sušukdavo: "Degam!.." Liko tik keletas sodybų vakariniame kaimo gale. Per Šeštines moteris, pasmilkiusi gyvulius, degančias anglis šukėje padėjo netoli šiaudų. Šie užsidegė. Pasak Prano Bakševičiaus, kaimą uždegė piemenė, iškrapščiusi iš peleninės anglių ir uždegusi kūlius, kad sudegintų bjaurią kiaulę. Po gaisro kaimo gyventojai išsikėlė į vienkiemius, juos vadino kolonijomis. Jau anksčiau vyko žemės reforma, bet ne visi į viensėdijas norėjo keltis. Tie, kurie liko buvusio kaimo vietoje, įkūrė pirmąją kaimo liniją, vadinamą Vietininkais. Antroji linija vadinosi Pempėnai. Į pietus nuo Kidulių–Šakių kelio yra trečioji Karališkių kaimo linija, vadinama Dumblėnais. Šiose trijose linijose ir gyveno kaimo ūkininkų dauguma. Kelios viensėdijos už Dumblėnų linijos irgi turi pavadinimą – Praluptsubiniai ir Bambatierai. Išsikeldami į vienkiemius, dirbamą žemę, Nemuno lankas ir Šilo mišką ūkininkai pasidalijo po lygiai. Tik vėliau vienas nuo kito pirko, gavo kaip kraitį ar žemės dalį.

PAULIUS KLIŠEVIČIUS, GEDIMINAS ZAKARAUSKAS. Pripetė – miestas pamėklė
Pageidaujate, kad žmonės suabejotų jūsų sveiku protu? Prisipažinkite, kad keliaujate Pripetėn. Ton pačion, kuri netoli Černobylio. Daugelis mano, kad į šį miestą važiuoja tik maišu trenkti ir gyvenime vietos nerandantys individai. O nuvykę ten sukiojasi visiškai vieni nelyg branduolinėse dykumose ar Jacko L. Chalkerio ateities vizijose. Dauguma kaip visad klysta. Atliekami ten ir moksliniai tyrimai – susirenka fizikų, mikrobiologų, medikų ir botanikų komandos. Keliauja ten vienas kitas ekstremalaus turizmo mėgėjas. Negana to, liko ten ir saujelė vietinių gyventojų, kuriems biologinė tėvynė brangesnė už bet kokią nematomą ir nejuntamą, nors ir mirtiną, radiaciją.
Jelena Filatova yra viena tokių netradiciškai mąstančių žmonių, ji reguliariai lankosi Pripetės zonoje. Ši mergina nėra panaši į retsykiais ten užklystančius mokslininkus. Ji, dar nė trisdešimties nesulaukusi, vienui viena sėda ant galingo "Kawasaki Ninja" motociklo. Vaizdas ne mažiau įspūdingas nei merginos asmenybė: juodi odiniai drabužiai, nedidukė juoda kuprinė, kurioje dozimetras radiacijai matuoti ir šiek tiek maisto dienai (zonoje išbuvęs ilgiau, rizikuoji tapti onkologiniu ligoniu), galiausiai juodas motociklas, nešantis moderniąją valkiriją per tuščius laukus negyvosios zonos link.

Parengta pagal "Šiaurės Atėnų" publikacijas: Gintarės Adomaitytės "Ant rutulio" (VIII.27), Vido Poškaus "Durys" (IX.10), Roberto Kuttnerio "Priklausomybė nuo el. pašto" (IX.3), Kęstučio Navako "Rašytojas ir alkoholis: kuris kurį?" (IX.10), Gilbonės "Pasivaikščiojimas" (VIII.27)

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Vasario

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


43451. nevilties riksmas2005-09-30 19:54
Del Dievo, tik nedekite Adpomaitytes!!!

43458. zeta2005-09-30 20:15
Apie Une Babickaite labai prasyciau. Kai buvo maza nutremta i kazkoki kaima, tai nustojo ten valgyt. Visi ir taip sokineja, ir anaip, gal neskanu, gal serga. Paskiau paaiskejo - lekstutes nelabai grazios. Ir nesvarios. Taip pat dar noreciau Beresneviciaus, nors nei skaitysiu tos recenzuojamos knygos nei ka. Tiesiog patinka kaip anas raso - lyg liauna vytele braukytuman per prota.

43462. dalgis2005-09-30 20:55
idekit: si geda, ra brundz ir gi adom

43468. IVS2005-09-30 21:38
elenafilatova.com arba Ghost Town* - tikrai verta paklaidiot.

43475. pakla2005-09-30 23:03
idiot :)

43477. zeta>IVS2005-10-01 00:25
Paklaidziojau. Dabar nakti neuzmigsiu.

43478. IVS > zetai2005-10-01 00:40
Tai gerai. Man patinka, kai zetos nemiega. Prisiprašei baisių istorijų prieš miegą :)

43479. pasi2005-10-01 00:42
nieko ten baisaus - zmoniu juk nera.

43480. IVS2005-10-01 01:15
Kad gal tame ir baisumas? Klaiku man būtų važiuoti kelio viduriu per vienų žmonių sunaikintą kitų žmonių tėvynę. Barbara Buch aplankius New Orlean`ą tarė: They were unrprivileged anyway. Kažko aš čia nesusigaudau, tik jaučiu, kad negerai yra.

43481. pasi > IVS2005-10-01 01:30
manau, baisuma zmones sukuria. Tustumoje nera ko bijoti, ar ne? O ka cia bendro turi NO ir senute Barbara Bush, tai jau ir as visai nebesusigaudau. Ten viskas paprasta: Visas NO zmogiskasis siukslynas nori uz valdzios pinigus persikraustyt i Houston, TX, ir ten uzsikarti texans ant sprando. Senute, panasu, to baiminasi, bet neisdrista tiesiai pasakyti, kad NO bomzams su tuo uraganu pasiseke, nes kitaip Houston but mate kaip savo ausis. Aisku, kad blogai Houston`ieciams.

43482. IVS2005-10-01 01:41
Tai aišku. Neaišku, kodėl ir kaip iki to prieiname.

43483. pasi2005-10-01 01:53
per politini korektiskuma ir t.vad. "solidaruma", kuris pakeicia tradicine zmogiska atjauta ir pagalba silpnesniam, kaip neva "pazeminima", ir sudaro veltedziams galimybe jaustis nuskriaustais ir reikalauti lygybes su dirbanciais zmonemis.

43485. toto2005-10-01 02:19
IVS, tavo nurodyti link`ai yra mėgėjiškos internetinės saviraiškos išskiriamo šlako pavyzdys. Nebe pirmą kartą matau tuos pačius jų autorius škyriai lendant į eterį. Jei nori pasismagint su Barbara, siūlau September 5, 2005 CNN LARRY KING LIVE laidos skriptą:
     Interview with George H.W. Bush, Barbara Bush *

43486. IVS > pasi2005-10-01 03:20
Apmaudu, bet taip.

43487. apie tai2005-10-01 07:24
Atseit, ivasi cia ka nors suprato...

43567. Rūta2005-10-02 11:04
man vis tiek kas tu ir kuo verties kad
pragyventum: man rūpi ko tu trokšti, ką nori žinoti
ir ar ilgiesi to kas tavo širdžiai žadėta
labai gražus čia dalykėlis, gera ir tiek.Varna, pameni, aš tau siunčiau jau jį.

43568. Rūta dar2005-10-02 11:06
perskaičiau jau visus Atėnus ir labiausiai gera buvo skaityti šį eilėraštį...
patiko ir velnias su Kito įsivaizdavimu.

43682. diskusija2005-10-03 20:23
Vertėjo įdėti diskusijai ASTOS VAŠKELYTĖS "Sudiev, mokykla!"?

43828. nekonsensualus CZV agentas2005-10-05 00:16
Apie politikų elgesio kodeksą, 2005 10 05 00:14 zemiau parasytame komentare, skamba zuokinis kaltes jausmas... CZV/KGB/Zuokulinis Konglomeratas bando pasakyti kad `kalta visuomene`, pagaliau (po dvieju tukstanciu metu!!) suvokusi, kad Senajame Testamente uz CZV/KGb agentu nusikaltimus aukojami nekalti vaikai nera labai moralus dalykas, ir kad butent tai yra esminis pasaulio(ar Rytu Europos) buvimo karo zonoje veiksnys.

43829. Lietuvos gojai - ant aukuro2005-10-05 00:16
Apie politikų elgesio kodeksą, zemiau parasytame komentare, skamba zuokinis kaltes jausmas... CZV/KGB/Zuokulinis Konglomeratas bando pasakyti kad `kalta visuomene`, pagaliau (po dvieju tukstanciu metu!!) suvokusi, kad Senajame Testamente uz CZV/KGb agentu nusikaltimus aukojami nekalti vaikai nera labai moralus dalykas, ir kad butent tai yra esminis pasaulio(ar Rytu Europos) buvimo karo zonoje veiksnys.

43847. miestiete2005-10-05 13:50
kas cia buvo? sitie du paskutiniai? Pasiklydo zmogus?

43866. Saulius M. :-( 2005-10-05 15:15
Kai tik perskaičiau - norėjau "ugningai" atsakyti ASTAI VAŠKELYTEI dėl jos "Sudiev, mokykla!" - deja, straipsnis Internete dar nebuvo pakabintas (o toks `įkvėpimas` buvo pasisakyti).
"Prasimušus" pro darbus - užklydau čia: deja, minėtas straipsnis bendroje "krūvoje" - ką čia tarp visų šiaip pasikalbėti susirinkusių bepradėti - paskęs nesusijusių jūroje, diskusijai praktiškai nėra vilčių :-(
Įdomiausia, kad prieš kelis numerius ŠA buvo įdėtas straipsnis apibūdinantis komentarų atitikimą straipsnio temai - kaip ir pasiguosta, kad "Šiaurės Atėnų" komentatoriai šneka ne į temą - bet į kokią temą galima šnekėti, kai tų temų - pvz. šią savaitę - iškart 16 (!). Suleiskim kelis šimtus specialistų į kambarį ir visų paprašykim dalykiškai pasisakyti aktualiomis 16 temų - kas gausis? Kalbės keli nuobodžiaujantys šiaip apie viską, kiek paflirtuodami, kiek pasipešdami, kiek pašmaikštaudami - o norintis dalykiškai pasisakyti tema NR.2 - pamatys, kad straipsnių aptarimui mėlynieji laukai nebetinka (kaip kad gilių filosofijų paskaita kur nors mieste ant judriausio tilto).
Tai ir belieka godoti: kaip būdavo gerai, kai kiekviena tema/straipsnis turėdavo savo atskirą kambarėlį - kiekviename iš jų susirinkdavo artimų (ar atvirkščiai - priešingų) pažiūrų, linkę aptarti būtent tą temą...
Įdomiausia - kad techniškai realizuoti didesnio kiekio diskusinių "kišenių" galimybę - jokia ne problema. Gaila, kad laikomasi strategijos: "komentarų laiškuose - prašom kalbėkit visi apie viską".
Senovėje nebuvo skyrelio "LAIŠKAI"; dabar - yra net du: "LAIŠKAI" ir "Turinys", belieka laukti, kad kitą kartą tam straipsniui su kuriuo norisi padiskutuoti - labiau pasiseks, ir jis pateks į PRIVELEGIJUOTŲJŲ trejetuką.

43870. miestiete sauliui m2005-10-05 15:32
as irgi ka tik perskaiciau ta straipsni. Esdama makaronus. Tai ka jus galvojate? Kodel nieko nepasakete?

43873. Saulius M. --- "Sudiev, mokykla!"2005-10-05 15:45
Tai kaip pagiriamasis žodis "newspeak"-ui.

Net jei ir būtų paklausyta VISŲ gerb. straipsnio autorės patarimų - pamatytume, kad, deja, vaikai laimingesni DĖL TO netampa. Svarbu - koks mokytojas; jei - pedagogas iš pašaukimo ir nepervargintas biurokratinių tvarkų, tai LABAI įdomiai gali vesti pamokas kad ir apie mokslinį komunizmą.

Nenorėčiau sulaukti laikų, kai Lietuvių rašytinė kalba suprimityvės iki naujosios-sveplosios

Pageidaujantieji susilietuvinti savo el. paštą (ir nevargti - laiškus rašant sveplai, o dokumentus - lietuviškai), kviečiami į: http://www.liks.lt/elpaliet/

43879. miestiete2005-10-05 16:17
is tiesu, pagrindinis argumentas "mums to nereikes". Sutinku su jumis nors ir pati ne be nuodemes.

43886. is mokytoju fraziu :-) 2005-10-05 18:02
ir galite skustis direktoriui, ministrui ar kokiam kitam velniui.

43887. IVS > Sauliui M.2005-10-05 18:05
Tai visiškai nepasiteisina, jei siuntinėji laiškus ir dokumentus į kitus kompus, kuriuose nėra ir nebus instaliuotas LT šriftas. Linkiu sėkmės "pasidaryti" lietuvišką user ID ne tik yahoo ir panašiuose, bet ypač bankuose, kredito kortelių webuose. Deja, deja... Unicode - taip pat menka pagalba - neatpažįsta tai "ė" rašo "ё" tai "š" vistiek išeina kvadratukas. Š, vienžo. Nieko nebus.

43897. zeta (apie mokslinio komunizmo pamokas)2005-10-05 20:22
Mokslinio komunizmo teko mokytis Leningrade, kaip ir karinio parengimo. Puse kurso buvo smaikstus zydai, tai jie sitaip musu pasitempusio karininko klausinedavo: "draugas papulkininki, pasakykite mums, kodel bomba visada krenta i sprogimo epicentra". Ir papulkininkis nuosirdziai aiskindavo, su breziniais ant lentos ir placiais rodomosios lazdos mostais. Ir zydai, ir nezydai sugriudavom po stalu is juoko, ir taip per kiekviena paskaita. Nesuprantu, kaip musu neismete, gal uztai, kad dekabristu miestas visda toleravo kitatikius. Su moksliniu komunizmu tai is viso idomiai isejo. Deste tokia aristokratisku manieru vidutinio amziaus moteris su ispiestais antakiais, nes savu neturejo. Sakyciau, tai buvo tikri oratorinio meno kursai ir vadinosi "stenka na stenku". Pavyzdziui, vieni trockistai, kiti leninistai. Turi but paskaites, pastudijaves ir idejiskai priesiska sienele suvaryt i kampa. O destytoja ziuri i tave nemirksinciu zvilgsniu, nepagautu antakio, ir sypsosi. Jei argumentai pakankamai svarus, nereikdavo laikyt iskaitos. Taip ir ismokom kalbetis, o paskiau ir rasinetis. Su laiku tik kalbos keitesi. Bet auksiniai Peterburgo apzavai neissisklaide niekada.

43901. mociuks2005-10-05 20:56
Kas buvot Moncio dienose Palangoj?

43926. to zeta2005-10-05 22:26
Ka jus Piteryje studijavot, if nie sekret?

43933. zeta2005-10-05 22:58
semiotika

43935. IVS2005-10-05 23:07
Cha!

43948. zeta (su sypsena, nes 43933 ne zeta)2005-10-06 00:06
Taigi sakiau - mokslini komunizma ir karini parengima.

43958. pasi2005-10-06 00:45
mhm.

43962. IVS > 439332005-10-06 01:03
Mes su zeta tą patį vaikų darželį lankėm. Aš irgi moku kalašnikovą išardyt ir vėl sudėt. Ir į taikinį pataikydavau, tik turėdavau vieną akį šaliku persirišti, nes primerkti nemokėjau. Dabar akį primerkti moku. Gerai, kad štyk-nož neturiu, o tai baisiai nemėgstu vagių.

43999. ežeras- ivs2005-10-06 08:21
"43935. IVS 2005-10-05 23:07 Cha!" -:) elacka sciukina irgi mego ta "cha". dar sakydavo "cho cho!"...:)

44000. IVS :)2005-10-06 09:10
Ne uchite menja zhit!

44001. Saulius M. >>> 43887. IVS2005-10-06 12:35
Gerbiamasis(-oji), visiškai su jumis nesutinku!

> Tai visiškai nepasiteisina, jei siuntinėji laiškus ir dokumentus į kitus kompus, kuriuose nėra ir nebus instaliuotas LT šriftas.
Laiškai siuntinėjami ne į komp[iuteri]us, o į el.pašto dėžutes; o pašto dėžutę visada galima peržiūrėti ir su WWW naršykle: pvz. esant užsienyje ir žiūrint savo paštą tarkim Zanzibaro interneto kavinėje (kai kompiuteryje NEĮMANOMA instaliuoti lietuviško šrifto) - prašom pasiimkite gautus laiškus per http://post.online.lt/ - ir matysite nepriekaištingai puikiai pavaizduotą Lietuvišką tekstą, nepriklausomai nuo to, kokia koduote tas tekstas buvo parengtas. Jei per http://post.online.lt/ matote "pagadintas" lietuviškas raides, tai reikš, kad laiško siuntėjo el.pašto programa siunčiamuose laiškuose automatiškai įrašo ne tokią kodų lentelę, kokia yra iš tikrųjų (pvz. laiškas surenkamas Windows-1257 koduote, bet įrašyta charset=ISO-8859-1). Tuo tarpu, tvarkingai parengtus laiškus - skaitysit nesumakaronintus.
Net ir rašyti lietuviškomis raidėmis galima neturint lietuviškos klaviatūros: susirenkat lietuvišką tekstą su http://raimondas-misius.w3.lt/lietrasa/, nuCOPY-PASTEinate į http://post.online.lt/ rengiamą laišką - ir siunčiat ar Unikodu, ar Win-1257 koduote. > Linkiu sėkmės "pasidaryti" lietuvišką user ID ne tik yahoo ir panašiuose,
Jei Yahoo toks netikęs - tuo blogiau jam: pasidirbkite GMAIL el.pašto dėžutę - ir net nustebsite kaip gražiai lietuviškai VISKĄ galėsite ir matyti, ir rašyti (priedo, turint už dyka >2GB dydžio dėžutę el.laiškams).

> bet ypač bankuose, kredito kortelių webuose.
Naudojuosi HANZA.NET`u - ir problemų kažkaip nepastebėjau. O kad ant kreditinės kortelės mano pavardėje nėra diakritinio ženklo - tai dėl to nejaučiu nepatogumo: identifikatoriams geriau naudoti lotynišką abėcėlę, nėra reikalo perlenkinėti lazdą siekiant 100% grynumo.

> Deja, deja... Unicode - taip pat menka pagalba - neatpažįsta tai "ė" rašo "ё" tai "š" vistiek išeina kvadratukas. Š, vienžo. Nieko nebus.
Čia jau kažką painiojate: jei "ė" rašo "ё", "š" vistiek išeina kvadratukas - tai tikrai ne Unicode: kai neperskaito Unicode`inių laiškų, tai vietoj kiekvienos lietuviškos raidės matomi 2 simboliai.
Bet, jei jūsų el.pašto programa "makaronizuoja" Unicode`inius laiškus - susiparametrizuokite savo el.pašto programą pagal http://www.liks.lt/elpaliet/ patarimus, o jei tai neįmanoma - pasikeiskite į geresnę (pvz. Thunderbird; [[nors aš tai naudoju PegasusMail]]), arba žiūrėkite laiškus per http://post.online.lt/.

Viename lenkiškame bliuze (prieš daugelį metų) buvo gerai pasakyta: "vieni gali, kiti - nenori [nuolat eiti]". Taigi, jei tik yra noras - tikrai visada įmanoma ir skaityti, ir rašyti el.pašto laiškus nepagadintomis lietuviškomis raidėmis.
Linkiu sėkmės ! :-)

44002. Saulius M. (apie mokslinio komunizmo pamokas)2005-10-06 12:47
Ir aš girdėjau apie vieną mokslinio komunizmo dėstytoją Gulbinskienę (LŽŪA), kuri studentams pademonstruodavo kaip triuškinančiai sukritikuoti pasirinktinai bet kurį iš 2 kardinaliai priešingų požiūrių; šaunaus šmaikštumo turėjo ir mano mokslinio komunizmo dėstytoja (kaip pasakojosi - anais laikais drįsdavusi jos apkaltinimą nacionalizmu - atremti pasakymu "tokiu atveju, jūs esate šovinistė"; pamokindavusi mus kaip išlaviruoti ant ribos tarp to, ką sakyti galima, ir ko ne); tai matyt - dažnai pasitaikantis tikrai gerų šios rūšies dėstytojų profesinis bruožas.

44003. toto2005-10-06 12:47
Be reikalo kopijuojate nepatikrinęs svetimus kliedesius, Sauliau M.. Be to, kyla įtarimas jūsų paties patirtim, nes Pegasus Mail (net ir paskutinė 4.30 beta versija) su kodavimais, t.sk. su lietuvių kalba tikrai nesusitvarko.

44005. Saulius M. >>> 44003. toto2005-10-06 12:52
Nelabai supratau, kokius "kliedesius" turite omenyje?
O dėl PMail - tai JOKIU BŪDU niekam nesiūlau jo pradėti naudoti, tačiau tie, kas juo naudojosi iki šiol - jau gali BE PROBLEMŲ matyti VISUS lietuviškus laiškus su paskutine 4.30 beta. Tai ne perpasakojami kliedesiai, nes pats intensyviai tuo naudojuosi kasdien.

44007. triushkinanti diskusija2005-10-06 14:11
"jus kvailys!"- "o jus gejus!"

44008. Saulius M. >>> 44007. triushkinanti diskusija2005-10-06 14:49
taiklią analogiją parinkote :-)

44009. pranešimas spaudai2005-10-06 15:09
Niekas nesumaišykit: vakar "25-ą kadrą" vedusi moteris, pasivadinusi Giedre Kazlauskaite, visai nėra ta Giedrė Kazlauskaitė, kuri bendradarbiauja su Šatėnais.

44014. mielam Sauliui M. nuo jo amžinos oponentės abr :-) 2005-10-06 15:40
Šimtas metų! Jei būsit Vilniuje spalio 12 d., nepražiopsokit "London Sinfonietta" koncerto. Jūs nesikeičiat:). Kur buvęs pražuvęs? Jei diskukuosit (diskukuosit?) su naujais nepažįstamaisiais, nesikarščiuokit ir nieku gyvu nepamirškit humoro jausmo. Neimkit priekabių už tikrą piginą. Sėkmės!
Toto, Saulius M. čia atlaikė tiek mūšių ir puolimų, kad oi. Iš jo šaipytis - tai kaip iš mūsų Rūčiukės. Netinka. Negalima. Negražu. Po to širdį skaudės.

44023. ežeras2005-10-06 16:15
:)- ar gali skaudeti tai , ko nera?(:) cia tik raudono zodzio)

44025. ežeras-tuributitaip2005-10-06 16:19
(:) cia tik del raudono zodzio)

44028. korna > 43901 mociuks2005-10-06 16:59
Buvo daug žmonių.

44030. toto2005-10-06 17:21
Ačiū-ū-ū-ū-ū-ū-ū, abr. Pasitaisysiu, mylėsiu ne tik Rūtą :).

44032. miestiete2005-10-06 17:26
ezere, ar kai kalbate mintyse viska verciate is rusu kalbos? del raudono zodzio - skamba kvailai. gal esate koks atsargos karininkas.

44035. abr miestietei (ar buvai BWM?) :-) 2005-10-06 18:24
Nepriekabiauk, Ežeras mane ironizavo ("imti už tikrą pinigą" -rusicizmas). Ežeras:), "ne učite menia žit`, lutše pomogite material`no". Sulietuvinsiu: raudonus žodžius konvertuokite į žalius.

44037. miestiete abrei visu uztarejai2005-10-06 18:57
ir koks kalvis abrei liezuvi paplonino? ir man reiktu.

44039. ežeras2005-10-06 19:26
abr-e mane "mato", miestiene dar ne. vooooot vam :)

44041. miestiete2005-10-06 20:02
taigi pasirodykite nematomas zmogau

44042. IVS > Sauliui M.2005-10-06 20:06
Hm :) Matote, mano pavardėje yra diakritiniai ženklai, o gyvenu aš ne LT ir korespondencija mišri. Kompas nešiojamas, tad laiškus skaitau ir rašau dažniausiai off line, o tuo atveju patogiausia, kai jie downloadinti Outlooke :) Na, o kai rašau kokiam l.gerbiamam žmogui, o jis paprašo nerašyti su diakritais, nes sunku skaityti kirkizų-svolačių abėcėle, tai ir nerašau. No problem. Problem tik ta, kad net kelis kartus per dieną rašau tai su diakritais, tai be jų, tai per skubėjimą dažniausiai išeina miriai. Bet nieko, ir šuo kariamas pripranta. Kuom šiaip gyvenate?

44045. ėĖ2005-10-06 21:13
laikykis IVS - o kas dar gali likti įdomiau už diakrinius ženklus šiais boring laikais

44051. Saulius M.2005-10-06 21:35
Nuoširdus dėkui gerbiamai Arb už gerus žodžius ir rūpestį !!!

IVS: jūsų aprašyta situacija su el.paštu - laaabai man pažįstama. Tik šią problemą išsprendžiau paprasčiau: rašau VISIEMS visada lietuviškai (tik Subject eilutėje naudoju ME2 ar kaip ten vadinama_ Jono Skendelio lietuvis`ku_ raidz`iu_ ras`ymo sistema_: tam, kad laiškų gavėjai garantuotai iš karto galėtų suprasti, apie ką laiške kalbama). O kai kas nors paprašo, kad juos nevarginčiau savo naudojamais diakritiniais ženklais - mandagiai paaiškinu kaip jie galėtų šią problemą išsispręsti. NEBŪNA atvejų, kad žmogus norėtų skaityti laiškus nepagadintomis lietuviškomis raidėmis, sutiktų šios problemos išsprendimui skirti laiko - o nepajėgtų. Iš tiesų, būna ir labai keblių atvejų, TAČIAU esu ne pėsčias :-), t.y. turiu puikių draugų lietuvybės el.pašte pasišventusių entuziastų - kurie bet kada bet kam sutinka už dyka padėti susilietuvinti savo paštą vertingais patarimais; ir ne tik Windows aplinkai (http://www.liks.lt/elpaliet autoriai), bet ir įvairiausių atspalvių Linux`ams (http://post.online.lt autorius). Pvz. vienas garbus profesorius - su tokių patarimų pagalba susilietuvino savo labai specifinę Fedora-Linux atmainą.

Kuom šiaip gyvenu - ceitnotuoju :-|
Dėl to - tuomi šį laišką ir užbaigsiu

44055. IVS > Sauliui M.2005-10-06 21:55
BŪNA atvejų, kai žmogus nori skaityti laiškus tik nepageidautinomis lietuviškomis raidėmis, sutiktų šios problemos išsprendimui skirti laiko, tačiau nepajėgtų. Vienas toks l.gerbiamas - žmogus yra mano septyniasdešimtmetė Mama. Ji ne garbi profesorė, tik Mama. Bijo pelių.

44082. Saulius M.2005-10-07 03:27
Mano Mama irgi pradėjo naudotis el.paštu - na ir ką: kokį el.paštą jai paruošiau - tokiu ir naudojasi. Pilnai tikiu, kad būna tokių, kurie pradedantiems naudotis el.paštu "paaiškina", kad el.paštas lietuviškas raides neišvengiamai makaronizuoja. Kiti gi (turiu tokį virtualų, bet labai gerą draugą) - sutinka už simbolinį atlygį sulietuvinti BET KOKIĄ el.pašto programą.

44083. IVS (škelbia paliaubaš)2005-10-07 05:53
Žinai, Sauliau, tu esi ne mažiau užsispyręs, negu aš. Tai dabar belieka, kad ateitų ta zetos dėstytoja su nupaišytais antakiais ir pasirašytų mums įskaitą. Abiems.

44093. Rūta>ABR(kviečiu būti išmintingom)2005-10-07 12:35
Karys kiekvieną žmogų laiko potencialiu priešininku.Kiekvieną sutiktą įvertina pagal stiprumą bei silpnumą ir užsiima patogią padėtį. Joks susidūrimas jam nebūna netikėtas. Gynyba ir kova-jo nuostatos. Karys pats yra tarsi koks ginklas. Jis žino-paprastas žmogus turi šimtus taškų, per kuriuos galima mirtinai sužeisti.Tuo tarpu savo pažeidžiamumą jis stengiasi kiek galėdamas sumažinti. Kovoje jis gina vieną ar du savo taškus, pagrindinį dėmesį skiria puolimo strategijai ir taktikai.Tačiau taip nėra, kad karys visai neurėtų pažeidžiamų taškų. Net ir tas, kuris visada nugali, turi nors vieną:)Tik išminčius neturi silpnų vietų.Vienas išminties bruožų-neįsižeisti.

44100. Saulius M.2005-10-07 13:32
Na va, ABR, sugadinot man pramogą: šitiek išlaukiau, kad būčiau primirštas, prisikauptų naujokų; susiradau dėkingą temą, nekaltai pradėjau; jau ir situacija pradėjo megstis ("visiškai nepasiteisina", "svetimų kliedesių kopijavimas", "kvailiai vs. gėjai") - ir še tau kad nori: išdavystė! O toliau - visi skubiai "vynioja meškeres" (pasižada mylėti, škelbia paliaubaš, visiems dėsto LIKBIEZ gynybos strategijas ir taktikas). Ką dabar čia beveikti? 8....-(

44109. miestiete2005-10-07 15:05
nesat panasus i museika

44110. pasi > Sauliui M.2005-10-07 15:12
Hm. Kodel uzkliuvo "kvailiai vs. gejai"? Priskiriate save kuriai vienai grupei, ar abiems?

44140. Saulius M.2005-10-08 00:01
Pirmajai :-)

44142. pasi2005-10-08 00:16
Tai ko skundziates? Juk laimejote :)

56817. kazė kazabockė asials :-) 2006-05-25 13:59
made made made made gaidžiai

61930. Tommie :-( 2006-08-11 10:02
6811c5a3881a9890d6859687ee0362dd prenotazionehotelacireale http://1.ordineformati.com/affittopostobarca/ ultimecanzoni estrazionelotteriaitalia http://10.ordineformati.com/eracle/ musicaindiana vodafonesmsanonimo http://12.chedivino.com/prestitocaen/ alzheimer vololastminutecuba http://19.ordineformati.com/cartinadettagliata/ mercatinousatocarpfishing inmould http://18.ordineformati.com/bulovaorologio/ lavoroacastelfrancoemilia finanziamentocambiago http://5.altribeati.com/cimabue/ ristorantevienna mattresscleaner http://6.ordineformati.com/incontrobiassono/ ufficioterritorialegoverno porngalleries http://4.altribeati.com/venditaufficiosondrio/ system a43a72ba8ed5dce89336f9b1184cc4e4

Rodoma versija 183 iš 203 
9:16:59 Feb 28, 2011   
Jun 2008 Oct 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba