Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-01-23 nr. 2985

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Valdas Gedgaudas.
EDIPO NAKTIS
27
• TRUMPAI2
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jūratė Baranova.
PRAGARO GRĖSMĖ IR DANGAUS ILGESYS ŠARŪNO SAUKOS IR SIGITO PARULSKIO KŪRYBOJE
7

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS8

PROZA 
• Marija Jurgelevičienė.
CENTRO MITAS
1

VERTIMAI 
• KERRY SHAWN KEYS

KNYGOS 
• VYTAUTAS MARTINKUS.
APIE JOANĄ, SOVIETINĖS MOTERS ŠEŠĖLĮ
4
• Renata Šerelytė.
SĄLYGINĖ KALĖJIMO LAISVĖ
2
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
ŠILKO GIRDĖJIMAS
1
• SEPTYNI GYVENIMAI, SEPTYNIOS MIRTYS1
• XY APIE VYRIŠKĄJĄ TAPATYBĘ1
• BARAKŲ KULTŪROS KNYGOS: LIETUVIŲ DP LEIDYBA 1945–1952
• NAUJOS KNYGOS

POKALBIAI 
• KAI KAMUOLYS BUVO DIEVAS
• STATYKIME TILTUS, GRIAUKIME UŽTVARAS

DAILĖ 
• Regina Šulskytė.
FOTOGRAFIJOS FOTOGRAFIJOJE IR "CISTERSŲ CISTERNOS"
• Jurgita Ludavičienė.
SPAUSDINTI VAISIAI

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
STEBĖTIS ČIA YRA KUO
5
• RUSŲ DRAMOJE – N. GOGOLIO "VEDYBOS"

MUZIKA 
• Henrichas Agranovskis, Irina Guzenberg.
NAUJI FAKTAI APIE JASCHOS HEIFETZO VAIKYSTĘ
• Asta Pakarklytė.
KOMPOZITORIAI R.MAŽULIS, Š.NAKAS, N.VALANČIŪTĖ IR G.SODEIKA: PRIEŠ 20 METŲ IR DABAR
8

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAKENČIAMAS ŽIAURUMAS IR NEPAKENČIAMI STEREOTIPAI
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• ORE>NET.
"DROVŪS IR/AR DRĄSŪS: 2003-IŲJŲ LIETUVOS LITERATŪRA"
16

AKTYVIOS JUNGTYS 
• MAČIAU MEKĄ4
• Tautvydas Bajarkevičius.
GARSO MENAS: VIBRACIJA, ERDVĖ, METAFORA

KRONIKA 
• KULTŪROS, ŠVIEČIAMOSIOS VEIKLOS PROJEKTŲ KONKURSAS
• KNYGOS MENO KONKURSO "VILNIUS 2003" LAUREATAI
• KULTŪROS MINISTERIJA FINANSUOS 26 NAUJUS TEATRŲ SPEKTAKLIUS IR KONCERTINIUS PROJEKTUS
• KULTŪROS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IŠAUGO DVIGUBAI MAŽIAU, NEI SKELBIAMA11
• AR DAR SALDUS ŽODIS LAISVĖ?2
• SU LIETUVA SUSIJĘ LEIDINIAI
• BE PASLAPČIŲ – SU IRONIJA
• In memoriam.
EUGENIJA STRAVINSKIENĖ

SKELBIMAI 
• "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"

DE PROFUNDIS 
• RETRO ŠIUPINYS APIE TIKĖJIMĄ, KNYGAS IR GARBĘ1
• Benediktas Januševičius.
APIE GINTALĄ
20

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

I.23-29

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
I.23 18 val. – vienaveiksmių baletų vakaras: I.Stravinskio "ŠVENTASIS PAVASARIS"; C.Orffo "CARMINA BURANA". Dirig.L.Balčiūnas. Bilieto kaina 9–70 Lt
I.24 18 val. – J.Strausso "VIENOS KRAUJAS", 2 v. operetė. Dirig. J.Aleksa. Bilieto kaina 10-100 Lt
I.25 12 val. – I.Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA", 3 v. baletas vaikams. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 5-25 Lt
I.28 18 val. – A.Adamo "ŽIZEL", 2 v. baletas. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 9-70 Lt
I.29 18 val. – B.Kutavičiaus "UGNIS IR TIKĖJIMAS", 2 v. opera-baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 9-70 Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
I.23 18 val. – P.Calderono "GYVENIMAS – TAI SAPNAS". Rež.G.Varnas
I.24 13, 17 val. – lenkų šokio ansamblio "Zgoda" koncertas
I.25 12 val. – J.Dautarto "PELENĖ". Rež.J.Dautartas
I.25 18 val. – J.Anouil’o "BAMBA". Rež.A.Večerskis
I.27 18 val. – "DONELAITIS. METAI. PAVASARIO LINKSMYBĖS". Rež.E.Nekrošius (Meno fortas)
I.28 18 val. – "DONELAITIS. METAI. RUDENS GĖRYBĖS". Rež. E.Nekrošius (Meno fortas)
I.29 18 val. B.Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež.G.Padegimas
Mažoji salė
I.24 19 val. – premjera: I.Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež.J.Vaitkus
I.25 17 val. – M.Duras "MEILUŽIS"
I.29 18 val. – S.Becketto "PASKUTINĖ KREPO JUOSTA". Rež.R.Ramanauskas

OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
I.26 18 val. – Sofoklio "OIDIPAS KARALIUS". Rež.O.Koršunovas. Bilieto kaina 15-35 Lt

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
I.23 18 val. – "MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS". Dalyvaus A.Latėnas, P.Meškėla ir grupė "Rojaus tūzai". Bilieto kaina 10-16 Lt
I.24 12 val. – N.Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. – A.Ostermaierio "THE MAKING OF. B.-MOVIE". Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 8-14 Lt
I.25 12 val. – S.Gedos "PELENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. – premjera: L.S.Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež.A.Latėnas. Bilieto kaina 10–18 Lt
I.27 18 val. – Debiutų zona: S.Mrožeko "KAROLIS". Rež.K.Šmigelskis. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
I.29 18 val. – Debiutų zona: J.Cocteau "ORFĖJAS PRAGARE". Rež. V.Matusevičiūtė ("Palėpės teatras). Bilieto kaina 5 Lt
18 val. – P.Marberio "WWW.PRISILIETIMAS.NET". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 10–18 Lt

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
I.24 18 val. – premjera: Y.Michimo "PANELĖ CHAN". Rež.J.Norvaišaitė
I.25 12 val. – S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
I.24 12 val. – V.Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež.A.Pociūnas
14 val. – "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež.A.Mikutis
I.25 14 val. – N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
I.23 19 val. – "LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS". Rež.A.Giniotis
I.24 15 val. – "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ"
I.25 12 val. – "IŠDAIGOS BAŠMUKŲ GATVĖJE". Rež.A.Giniotis

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
I.23 18 val. – F.fon Flotovo "MARTA", 2 v. komiška opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5–15 Lt
I.24 18 val. – I.Kalmano "SILVA", 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5–20 Lt
I.25 12 val. – P.Čaikovskio "SPRAGTUKAS", 2 v. baletas vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5–10 Lt
18 val. – J.Strausso "NAKTIS VENECIJOJE", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas
I.28 17 val. – F.Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5–20 Lt
I.29 18 val. – G.Kuprevičiaus "KIPRAS, FIODORAS IR KITI", 2 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5–20 Lt

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
I.23 18 val. – premjera: W.Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 12–25 Lt
I.24 12 val.– Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež.V.Lencevičius. Bilieto kaina 6–12 Lt
18 val. – A.Griciaus "PALANGA". Rež.V.Valašinas. Bilieto kaina 10–20 Lt
I.25 12 val. – P.Travers "MERĖ POPINS". Rež.G.Žilys. Bilieto kaina 3–6 Lt
18 val. – J.Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 6–12 Lt
I.27 18 val. – "CARMEN". Choreografė A.Cholina (A.Cholinos šokio teatras)
I.28 18 val. – A.Saalbacho "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež.M.Kimele (Latvija). Bilieto kaina 6–12 Lt
I.29 18 val. – premjera: W.Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 12–25 Lt

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
I.23 18 val. – J.Anouilh’aus "ORKESTRAS". Rež. S.Rubinovas
I.24 18 val. – K.Manjė "BLEZAS"
I.25 18 val. – A.Strindbergo, A.Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS"

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji salė
I.24 16 val. – premjera: "SNIEGO KARALIENĖ"
I.25 12 val. – "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež.A.Stankevičius
Mažoji salė
I.27, 28 15 val. – J.Strielkūno poezija "TREČIAS BROLIS". Rež.D.Jankauskaitė

GIRSTUČIO KULTŪROS RŪMAI
Oskaro Koršunovo teatro
gastrolės
I.28, 29 18val.  – W.Shakespeare’o
"ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA". Rež.O.Koršunovas. Bilieto kaina 30 Lt

Klaipėda


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
I.23 18 val. – M.McDonagho "LINEINO GROŽIO KARALIENĖ". Rež.G.Padegimas. Bilieto kaina 8–12 Lt
I.24 18 val. – B.Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 8–12 Lt
I.25 12 val. S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.B.Gražys. Bilieto kaina 5 Lt
Mažoji scena
I.24 12 val. – S.Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež.V.Mazūras. Bilieto kaina 4 Lt
I.25 18 val. – E.Olbio "VISKAS SODE". Rež.A.Vizgirda. Bilieto kaina 8–10 Lt
I.29 18 val. – "HALLO, LEMON!". Rež.A.Lebeliūnas. Bilieto kaina 8-10 Lt

MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19
I.23 18 val. – "JOKER. ŠEŠĖLIŲ ŽAISMAS", 2 v. šiuolaikinio šokio spektaklis. Choreografas A.Jankauskas
I.24 18 val. – I.Kalmano "GRAFAITĖ MARICA", 2 v. operetė. Dirig.S.Domarkas
I.25 12 val. – V.Kuprevičiaus "BATUOTAS KATINAS", 2 v. muzikinė pasaka. Dirig.D.Zlotnikas.

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
I.23 18 val. – Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež.R.Teresas
I.25 12 val. – L.Ustinovo "MIESTAS BE MEILĖS". Rež.N.Mirončikaitė
18 val. – K.Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež.A.Pociūnas
Anželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
I.26 d. 18 val. – "MOTERŲ DAINOS". Choreografė A.Cholina

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
I.23 18 val. – J.Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež.V.Kupšys
I.24 18 val. – H.Boičevo "TITANIKO ORKESTRAS". Rež.A.Pociūnas
I.25 12 val. – V.Kupšio "BATUOTAS KATINAS". Rež.V.Kupšys
18 val. – U.Widmerio "TOP DOGS, ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ". Rež.P.Stoičevas

LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
Respublikos g.30
I.28 12 val. – V.Rabadano "MAŽOJI FĖJA". Rež. S.Železkinas
I.29 12 val. – "LAKŠTINGALA" pagal H.K.Anderseną. Rež. V.Mazūras

Alytus


MIESTO TEATRAS
Rotušės a.2
I.23 18 val. – P.O.Baumarchais "FIGARO VEDYBOS". Rež.A.Savickaitė (LMA studentų spektaklis)
I.28 18 val. – "Šapro šou"

LĖLIŲ TEATRAS "AITVARAS"
I.24 15 val. – J.Kunčino "Pilypas iš kanapių". Rež.L.Skruibienė
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Vasario

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 11 
6:58:47 Feb 21, 2011   
Feb 2010 Feb 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba