Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-05-25 nr. 3144

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ73
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• Laura Sintija Černiauskaitė.
POEZIJOS PAVASARIS: KARTŲ SUSITIKIMAI
107

POKALBIAI 
• ANTANAS SUTKUS: MANO BRANGUS SENTIMENTAS LITERATŪRAI IR LIETUVIŲ RAŠYTOJAMS3
• ATSIPRAŠYMAS3

KNYGOS 
• „ILIUSTRUOTAS ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS ŽODYNAS: ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBOMIS“1
• „ŽYDAI, IZRAELIS IR PALESTINIEČIAI“2
• „LOTYNŲ–LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS / DICTIONARIUM LATINO–LITUANICUM“4
• „TAUTOS KILMĖ“
• Karolis Baublys.
IŠLIEKAMOJI VERTĖ KIAUROMIS PADANGOMIS
13
• Irena Šerytė.
KAIP BALZAMUOTOJAS PASALDINA KASDIENYBĘ
• Lina Čekauskaitė.
STOTYS: ATLIKTA
• (PA)SKAITINIAI
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Virginijus Kinčinaitis.
PAUKŠTIS DANGAUS VALTYJE
• Vidas Poškus.
PIEŠTI VISUR IR VISADA
2
• MENAS NETRADICINĖSE ERDVĖSE

FOTOGRAFIJA 
• Kristina Civinskienė.
TAPYBIŠKOS REMINISCENCIJŲ FOTOGRAFIJOS
1

TEATRAS 
• Gražina Mareckaitė.
TELŠIŲ TEATRO MĮSLĖS
2
• TEATRŲ FESTIVALIS „ŠERMUKŠNIS“: NESIBAIGIANTIS KARNAVALAS1

MUZIKA 
• Laimutė Ligeikaitė.
LIETUVIŠKŲ KŪRINIŲ PREMJEROS IŠ „NEPAKLUSNIŲJŲ“ ŽEMĖS
7
• Danutė Petrauskaitė.
MUZIKUOK, STUDIJUOK IR DŽIAUKIS!
2

PAVELDAS 
• Tomas Titas.
PALANGOJE – RASTŲ BERLYNE TIŠKEVIČIŲ RŪMŲ PROJEKTŲ PARODA
1
• MOKSLINĖS KONFERENCIJOS, SKIRTOS PALANGOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIOS 100-MEČIUI, PROGRAMA1

POEZIJA 
• VAIVA KUODYTĖ2

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIAI  
 PEDRO MEXIA
• ALAN JENKINS1

PROZA 
• Mindaugas Peleckis.
GURU GURU
11

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Ada Jonušytė.
BERLYNE VIENĄ PAVASARIO DIENĄ
6
• Sam Leith.
INTERNETAS SUNAIKINO VIDEONUOMOS PUNKTĄ…
1
• Mindaugas Peleckis.
ŠIUOLAIKINIO VAIKŲ RELIGINGUMO APMATAI
5

KRONIKA 
• SMAGIAUSIOS AKIMIRKOS
• HIPHOPAS ŠĖLS VILNIUJE
• CHORAS „VILNIUS“ – SU DVIEM PERGALĖMIS

DE PROFUNDIS 
• MEILĖ, GROŽIS IR REKLAMA3

PARK@S 
• VYTAUTAS MICHELKEVIČIUS: MEDIJŲ KULTŪRA LIETUVOJE: VIRTUALU AR REALU?3
• Gintautas Mažeikis.
KOLABORAVIMO IR KONKURENCIJOS MITAI BEI KOOPERACIJOS BAIMĖS
3
• Jonas Ruškus.
KŪRYBIŠKUMO RIBOS: DAR KARTĄ APIE UNIVERSITETŲ REFORMĄ
• Gabrielė Inčiūraitė.
„KRITINĖ MASĖ“ (KM): MES ESAME EISMAS
7
• TOMAS RADZEVIČIUS
• Vigmantas Butkus.
IŠBANDYMAS ŠIAULIAIS
1
• Tomas Butvilas.
KIEK KAINUOJA ŠYPSENA? ARBA: SINTETINIS ŽAISLŲ PASAULIS

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIAI

PEDRO MEXIA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Pedro Mexia, portugalų rašytojas, gimė 1972 metais Lisabonoje. Portugalų katalikiškajame universitete baigė teisės studijas, o Lisabonos universitete įgijo amerikietiškos kultūros ir literatūros magistro laipsnį. Šalia kūrybinių tekstų rašo recenzijas literatūros žurnalams bei dienraščiams. Pedro Mexia yra išleidęs poezijos rinkinius: „Dviguba imperija“, 1999, „Lavina“, 2001, „Eliotas ir kiti pastebėjimai“, 2003.
Skaitytojams pateikiame pluoštą eilėraščių, kuriuos autorius pats atrinko mūsų Poezijos pavasariui.


Mano didumas


Toks buvo mano didumas anuomet. Knyga
Ant mano galvos ženklino vietą,
Kurią kas pusmetį virtuvės sienoje
Braukė pieštukas. Vienatinė
Kaulų išmintis. Ji augo
Tarsi standus ketinimų audinys
Ir pati skaidriausia anatomija.
Centimetras po centimetro
Ji augino įsivaizduojamąjį savo kūną,
Knygos kelią. Knygos,
Tokiu netikėtu būdu tapusios intymiu ir vaizdingu
Miesčioniško gyvenimo vaidinimu.
Brūkšnys po brūkšnio, ir virtuvės siena
Virto olos piešiniu, o vaikystė –
Bauginančiu švelnumo veidu.
Toks buvo mano didumas anuomet.
Šiandien aš daug kuo didesnis ir mažesnis.

Reikšmės


Aš nežinau, kaip viskas prasidėjo. Manau,
Jog buvo forma, kuri vėliau
Tiktai pabiro lyg dėlionė.
Tačiau, jeigu surinktume visas dalis į vieną,
Tos formos, ko gero, nebeliktų. Tad iš kokio
Nedalomo pradmens galėjo atsirasti tai,
Kas kiek vėliau taip neišvengiamai sudužo?
Juk neįmanoma atskelti, kas atskilo,
Be pradžią vienijančio vientisumo,
Kurio nūnai nėra.
Jei visos dalys susijungtų,
Mes ir toliau vis tiek tebūtume tiktai viena
Tos formos – didesnės – dalis. Tačiau galbūt
Ši forma yra pragmatiška, naudoti tinkama utopija,
Kuri viskam suteikia prasmę?
Ak, jūs, reikšmės, – vaikystėje
Jūs visos tilpote į sąsiuvinį.

Stalčiai


Tau nederėtų atidarinėti uždarytų stalčių, –
Juk buvo priežasčių juos užrakinti.
Be to, dabar tu supranti, jog raktas –
Tai tik beprasmis atsitiktinumas,
Ir tu žinai, kas tuose stalčiuose yra.
Tai melas, daug melo – iš popieriaus,
Iš nuotraukų ir iš daiktų.
Į stalčius suslėpta visa netobulybė
Ir šio pasaulio liūdesys,
Kuris tave vis vien kas kartą nuvilia.
Tie stalčiai prikimšti žmonių, tokių
Netobulų kaip tu, ir juos tenai sukišo
Kažkas tikrai daug tobulesnis už tave, –
Prieš kokį mėnesį ar šimtą metų. Nesvarbu.

Parafrazė


Iš pradžių šis eilėraštis
Prilygina tave žvaigždynams,
Jų magiškiems vardams
Ir piešiniams danguj.
Paskui jo žodžių žaismas
Staiga atskleidžia,
Jog astronomija
Tėra tik nelaimingas mokslas –
Be tavęs.
Vėliau dvi metaforos
Išreiškia šviesos
Ir petrarkiškų priešybių temą.
Priešybių, egzistuojančių mylimoje moteryje –
Liūdname vaizduotės prieglobstyje.

Antrasis posmas teigia,
Kad gyvų būtybių įvairovė
Įrodo Dievo buvimą
Ir tavąjį – taip pat,
Vieną po kito perimdama
Tavo prigimties ir tavo tylos
Dieviškumo požymius.

Kol pagaliau viena hiperbolė
Pasako, kad aš negaliu be tavęs.

Mažas paklydimas


Mažas paklydimas užauga,
Žodžiai tušti išsibarsto,
Ir baimė apima širdis.
Ir numiršta viltis,
Ir aklas proto kompasas
Sustabdo pasaulį.
Ir veidrodžio stikle užgęsta,
Išsekintas kančių ir kaukių,
Šviesus rytojaus veidas.

Gyvsidabris


Aš niekuomet nesužinosiu,
Kokia mano kūno temperatūra,
Jei nepažinsiu tavęs.
Ir aš nežinau, ko griebtis,
Kada termometras sudūžta
Ir sidabras pasrūva grindim,
O mes negalim jo suturėti –
Jokiais burtais.

Nematomi šešėliai


Nematomi šešėliai įveda mus
Į daiktų pasaulį.
Nematomi, kaip mūsų
Matomas užsispyrimas.
Tačiau truputėlis šviesos
Mus tarsi prilaiko iš šonų.
Truputėlis šviesos,
Kurios nepažįstame.

Ta šviesa, kurią skleidžia
Nematomi šešėliai,
Įveda mus į daiktų pasaulį
Ir prilaiko mus iš vieno šono,
Iš kito šono
Ar dar kaip nors kitaip.
Nors mes ir nežinome kaip,
Tačiau mus prilaiko šviesa,
Gerai pažįstanti mus.

Ir niekas nieko nepasakė


Niekas nepažino tokios žūties,
Niekas nebuvo toks paskutinis,
Ir niekas nebuvo taip ujamas
Kaip žodžiai, trypiami tamsoje.

Niekas nepakeitė judėjimo
Mirties kryptimi, kurią medžio
Kamienas kadaise įkalbėjo šaknims.
Nieko nepakeitė ir garsiai naktyje aidėję
Žingsniai to, kuris buvo priverstas naktį
Palikti savo namus.

Ir niekas nieko nepasakė.
Tačiau žemė bergždžia sudejavo,
Bet atsirado vietos
Tarp gėlės ir akmens.

Mano prieše


Mano prieše,
Pagaliau tu susitaikei su manim,
Nugalėtas tame pačiame lauke. Dabar
Tu atrodai lyg miręs, nors galbūt esi
Dar gyvas.Tu buvai keistai juokingas,
Tvirtas indas, niekaip nenorėjęs sudužti,
Lozoriaus šmėkla, vaiduoklis.
Dabar, mano prieše, tu esi tiktai minamas molis,
Išilginio pjūvio perskrostas, permatomas medis.
Tačiau ne šviesa šitaip tave padalino,
Bet negyvėlio svoriu slegianti materija.
Sakei, viskas vyksta tavo valia. Sakei, jog esi
Padėties šeimininkas. O gal tu tik gyreisi?
Juk tu nelemi nieko, pasirinkęs
Tokį klaidingą kelią savo laike, –
Geležine kauke, savojo sosto tremtiny, rūstus
Biologijos nuosprendi, beginkli įstatyme.
Mano prieše,
Tu paneigdavai viską, ką buvo galima pasiekti
Perėjus brastą, atlikus šuolį ar vien tik svajojant.
Ir štai, pasigirdus išvykimo signalui, vandenyje
Suspindi visų paklydimų aliuzija.
Mano prieše, jau rytas,
Ir forma išlaisvina turinį.
Nenugalėjęs tavęs, mano prieše,
Aš negalėčiau prižadėti,
Jog liksime kartu.

Šturmas


Jeigu nusprendžiame pasaulį imti šturmu,
Tai nieko apie jį nežinome,
Nors medžių šakos
Ir liečia mūsų langus.

Bet jeigu atsisakome pasaulį imti šturmu,
Tai nekalbame apie tai
Ir klausomės 33 apsisukimų plokštelės.

Mes niekada nepradedame tuščioje vietoje
Ir šiaip sau. Dar ne laikas.
Žolė auga greitai,
Ir netrukus
Ji bus labai aukšta.

Iš portugalų kalbos vertė ARVYDAS MAKŠTUTIS
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Vasario

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 3 iš 5 
6:55:31 Feb 21, 2011   
Feb 2010 Feb 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba