Europos centrinio banko periodiniai leidiniai lietuvių kalba

Skyriuje pateikiamos Europos centirnio banko leidinių lietuvių kalba elektroninės versijos. Su kitais Europos centrinio banko leidiniais galite susipažinti ECB interneto svetainėje.

Europos centrinio banko metų ataskaita


Ataskaitoje pristatoma Europos centrinių bankų sistemos veikla ir Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimas, ECB metinės finansinės ataskaitos, priimti teisiniai dokumentai.

 • Naujausias numeris (PDF, 4643Kb)
 • Europos centrinio banko pranešimas apie konvergenciją


  Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.

 • Naujausias numeris (PDF, 1069Kb)
 • Europos centrinio banko mėnesinis biuletenis


  Mėnesiniame biuletenyje išsamiai pristatoma ekonominė situacija euro zonoje, aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką kainų stabilumui. Pastaba: Lietuvių kalba pateikiami tik kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesių leidiniai (visas turinys). Kitų mėnesių leidinių verčiamas tik Įvadinis straipsnis. Versijos anlgų kalba yra pateikiamos ECB interneto svetainėje.

 • Naujausias numeris (PDF, 379Kb)
 • Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje


  Leidinyje aprašomos Eurosistemos pinigų politikos priemonės ir procedūros, pateikiama pinigų politikos sistemos apžvalga.

 • Naujausias numeris (PDF, 1174Kb)
 • Rodoma versija 1 iš 19 
  17:25:18 Feb 17, 2011   
  Feb 2010 Feb 2012
  Sąrašas   Archyvas   Pagalba