Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-03-26 nr. 3277

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VALDAS GEDGAUDAS.
Velykų senis
33

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS

ESĖ 
• GYTIS NORVILAS.
Ledonešiai, arba Gyvulys kilpoje
4

PUBLICISTIKA 
• LIUTAURAS DEGĖSYS.
Jėgos meilė ir meilės jėga
27

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Prancūziškos rožės lietuviškame darželyje
3
• ALFREDAS GUŠČIUS.
„Į mane grįžta mito pasaulis...“
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• HENRIKĄ KUNAVIČIŲ kalbina JŪRATĖ TERLECKAITĖ.
Apie Lietuvos baleto kelią
1
• RIDAS VISKAUSKAS.
Atsisveikinimas su paauglyste. Patirties šešėliai

DAILĖ 
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Istorijos iš Panevėžio
1
• Su JUSTINU VAITIEKŪNU kalbasi KRISTINA STANČIENĖ.
Keletas minčių apie parodą „Piešinys 2010“
5

MUZIKA 
• JUDITA ŽUKIENĖ.
Fundamentali tarpukario Lietuvos muzikinio gyvenimo panorama
• „Lietuvos muzikologija“. X tomas

POLEMIKA 
• TOMAS KAVALIAUSKAS.
Ar grožinės literatūros meno gali būti mokoma?
5

PAVELDAS 
• RIMA RUTKAUSKIENĖ.
Bari Egizo paroda „Nuo Stambulo iki Vilniaus“

POEZIJA 
• HAROLDAS BAUBINAS.
19

PROZA 
• SELEMONAS PALTANAVIČIUS.
Iš laimingo gyvenimo...
1

VERTIMAI 
• MAREK HŁASKO.
Iliuzijų lombardas

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Savastis
3

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
15-asis „Kino pavasaris“ – mylimas ir laukiamas
1

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Artimos tiesos

KRONIKA 
• VLADAS BRAZIŪNAS.
Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktis Kijeve: poezija, kinas ir džiazas
• Judančių vaizdų menininkų dėmesiui!
• Įvertinti teatro kūrėjai Kaune
• 2010 metų konkursas Kalbos („Felicijos“) premijai gauti

SKELBIMAI 
• Mieli skaitytojai,7

DE PROFUNDIS
... / dievas yra / kiekviename / beprotyje – / murma ir / šypsosi (Ieva Salatkaitė)
 
• IEVA SALATKAITĖ.
13
• NELEGALAS PALMYRA DZVONKAS VON FARŠAS.
Iš kronikų: pasaulis pagal bačką (3)
1
• res ludentes / žaidžiantys daiktai1

Šatėnų prieglobstis 
• Pirmoji savaitė16

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Giedrius Šiukščius : fotoplakatai, fotografijos, fotoetiudai : [kūrybos albumas / tekstas: Eglė Jaškūnienė]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010 (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 151, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-430-000-4 (įr.)

Meno istorija ir kritika = Art history & criticism / Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas ; redakcinė kolegija: pirmininkas Vytautas Levandauskas … [et al.]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. – ISSN 1822-4555

[T.] 5: Šiluva Lietuvos kultūroje = Šiluva in Lithuanian culture / sudarytojos Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė. – 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 190, [1] p. : iliustr., faks. – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas 500 egz.

Prisiminimai / Jonas Gricius ; [sudarytoja ir redaktorė Živilė Pilipavičienė]. – Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 222, [1] p., [16] iliustr. lap. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-9660-5-0


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Baltazaro klajonės : [romanas] / Amin Maalouf ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 393, [3] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-227-4 (įr.)

Bėras vėjas : [eilėraščiai, esė] / Vita Jašinauskaitė. – Utena : Utenos Indra, 2010 ([Utena] : Utenos Indra). – 27, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8004-34-2 (įr.)

Brangiausias deimantas : romanas / Tessa Radley (Tesa Redli) ; [iš anglų kalbos vertė Jurgita Saulytė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-077-9

Brolio kerštas : romanas / Christie Ridgway (Kristi Ridgvei) ; [iš anglų kalbos vertė Rimantas Vitkus]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-078-6

Cirko sūnus : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). – 836, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9955-38-540-0 (įr.)

Dainuosiu tau švelnias dainas : romanas / Linda Olsson ; [iš anglų kalbos vertė Jūratė Žeimantienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 273, [3] p. : portr. – (Indigo). – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-609-406-015-1

Dialogai su savimi / Galina Dauguvietytė ; [sudarytoja Inga Liutkevičienė ; Vyginto Grigonio nuotraukos]. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 212, [3] p. : portr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9986-16-744-0 (įr.)

Ežio elegancija : romanas / Muriel Barbery ; iš prancūzų kalbos vertė Eglė Juciūnaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Vilnius : Spauda). – 398, [1] p. – Tiražas 1400 egz. – ISBN 978-9955-16-331-2

Gailestingumas : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 424, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-468-7 (įr.)

Gervuogių vynas : [romanas] / Joanne Harris ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). – 391, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-699-28-6

Gyvenimo akimirkos : [novelės] / Ramutė Tamošaitytė-Biesevičienė. – [Alytus : Alytaus spaustuvė, 2009] (Alytus : Alytaus sp.). – 137, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-706-47-2

Jungtys : Šiaurės Lietuvos literatų kūrybos almanachas : proza ir poezija / Šiaurės Lietuvos literatų draugija ; redakcinė kolegija: Stasys Bulzgis … [et al.]. – Šiauliai : Saulės delta, 2009. – ISSN 2029-3887

Kn. 4 : skiriama Lietuvos tūkstantmečiui. – 2009 (Kaunas : Aušra). – 258, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz.

Juozas Baltušis iš arti : laiškai ir kt. / [sudarytoja Rita Baltušytė]. – Vilnius : Kultūros barai, 2010 (Vilnius : Spauda). – 335, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-8003-03-1. – ISBN 978-609-8003-00-0 (klaidingas)

Kabulo kregždės : [romanas] / Yasmina Khadra ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 161, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-228-1 (įr.)

Kasdienybės kunstkamera : [eseistikos tekstai] / Ernestas Parulskis. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 277, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-745-7

Kleopatra : [romanas] / Jean-Michel Thibaux ; iš prancūzų kalbos vertė Danutė Povilavičiūtė. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 380, [5] p. : žml. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-588-0 (įr.)

Likimo dovana : romanas / Rebecca Winters (Rebeka Vinters) ; [iš anglų kalbos vertė Rimantas Vitkus]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Romantika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-072-4

Mano mielas nenaudėlis : romanas / Diana Palmer (Diana Palmer) ; [iš anglų kalbos vertė Eglė Bareikaitė]. Vieniša žmona : romanas / Maureen Child (Morin Čaild) ; [iš anglų kalbos vertė Daiva Šulmanienė]. – 2-oji laida. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 366, [1] p. – (Svajonių romanai. Duetas : pavasario duetas ; 2010, Nr. 1). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-080-9

Meilės paviliota : romanas / Lynne Graham (Linė Grehem) ; [iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-075-5

Miręs iki sutemų : romanas / Charlaine Harris ; iš anglų kalbos vertė Rūta Steponavičiūtė. – 2-oji patais. laida. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 479, [1] p. – Ciklo „Sukė Stekhaus“ 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-403-072-7. – ISBN 978-609-403-030-7 (klaidingas)

Paskutinė Antuano de Sent-Egziuperi paslaptis : kaip įminta lakūno žūties mįslė / Jacques Pradel, Luc Vanrell ; iš prancūzų kalbos vertė Inga Sturytė. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 186, [1] p., [4] iliustr. lap. : žml. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-34-225-0

Paukščiai viršum vaivorykštės : apsakymai ir novelės / Joana Danutė Žilaitytė ; [sudarytojas Jonas Juškaitis]. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 242, [2] p., [6] iliustr. lap. : portr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9986-34-224-3 (įr.)

Pirmasis Romoje : romanas / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė ir Renata Endzelytė. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 889, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-743-3 (įr.)

Pragaro sodai : romanas / Jurga Ivanauskaitė. – 2-oji laida. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 419, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-741-9 (įr)

Prisilietimas : romanas / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 600, [3] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-742-6 (įr.)

Rezervuota milijonieriui : romanas / Charlene Sands (Čarlenė Sands) ; [iš anglų kalbos vertė Renata Levickienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-079-3

Rikošetas : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 468, [2] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9955-38-542-4 (įr.)

Rytojaus viltys : romanas / Sandra Brown ; [iš anglų kalbos vertė Sandra Likaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 318, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-083-0

Slaptoji kalba : [romanas] / Tom Rob Smith ; iš anglų kalbos vertė Indrė Veličkaitė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 442, [4] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-9955-38-546-2 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aviukas Šonas. Jaučio sutramdymas : [pasakėlės ir galvosūkiai : knygelė vaikams]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2010] (Vilnius : Spauda). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-092-1

Brėkštanti aušra : [romanas] / Stephenie Meyer ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 644, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-483-0 (įr.)

Diena su tėčiu : [knygelė vaikams] / tekstas: Kitty Richards ; iliustracijos: Lori Tyminski ir Valeria Turati. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2010]. – [32] p. : iliustr. – (Zuikiai). – Virš. virš antr.: Disney. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-084-6

Gabijos abėcėlė : eiliuota spalvinimo knygelė / Virginija Kuncaitė-Kuzmickienė ; [Janinos Vasiliauskienės piešiniai]. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2010 (Alytus : Alytaus sp.). – [32] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-706-50-2

Grybų karas : [poema] / Justinas Marcinkevičius ; dailininkas Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Sapnų sala). – [24] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-08-224-8 (įr.)

Katinėlis ir gaidelis : lietuvių pasaka / iliustravo Vaclovas Kosciuška. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Sapnų sala). – [18] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-552-3 (įr.)

Keistieji Tato ir Pato išradimai / Aino Havukainen ir Sami Toivonen ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. – Vilnius : Nieko rimto, [2010] ([Kaunas] : Arx Baltica). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-683-76-6 (įr.)

Laisvas kritimas : [apysaka] / Roderick Gordon ir Brian Williams ; iš anglų kalbos vertė Dalius Norkūnas. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 465, [3] p. – Ciklo 3-ioji knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-513-4 (įr.)

Lesė grįžta : [apysaka] / Eric Knight ; iš anglų kalbos vertė A. Daukantas ; [iliustravo A. Kerms]. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 253, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-38-108-2 (įr.)

Nikas Deinas : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Dalius Norkūnas. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 377, [3] p. – (Beveik suaugę, ISSN 1822-6981). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-557-8

Voro vestuvės : [poema] / Justinas Marcinkevičius ; iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Sapnų sala). – [22] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-391-8 (įr.)

Zuikis puikis : [poemėlė] / parašė E. Mieželaitis ; iliustravo V. Kosciuška. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Sapnų sala). – [21] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-373-4 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Vasario

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 15 
4:57:34 Feb 14, 2011   
Feb 2010 Feb 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba