ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-05-24 nr. 653

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PETRAS RAKŠTIKAS. Istorijos (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Nuščiuvimas (5) • LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS. Eilėraščiai (30) • Patikslinimas (8) • JURGIS JANAVIČIUS. Apie regbį (3) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (15) (11) • MILDA ALIŠAUSKIENĖ. Satanizmo apraiškos Lietuvoje (84) • SIGITAS GEDA. Šuo šunį džiovina (24) • JURGITA LUDAVIČIENĖ. Tinklo viduje (4) • ANNA GAVALDA. Ambra (2) • JŪRATĖ BARANOVA. Kaip surasti Jorgės Luiso Borgeso namą? (7) • AKVILINA CICĖNAITĖ. Kvapai: erotika ir teologija (16) • Buvusį tautodailininko Liongino Šepkos kaimyną ANTANĄ TUNAITĮ kalbina Gytis Norvilas. "Šapka. Lietuviškai – kepurė" (2) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (3) • VIDMANTAS JANKAUSKAS. Prieš šimtą metų Bernardinų sode... (2) • KAZYS SAJA. Cugcvangas (38) • Laiškai el. redakcijai, sau ir kitiems (47) •

Satanizmo apraiškos Lietuvoje

Interneto svetainės www.satan.lt reiškinys

MILDA ALIŠAUSKIENĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Jan Müller. Šventojo Antano gundymas. 1957

Šiuolaikinis satanizmas jau yra tapęs atskiru religinio gyvenimo fenomenu, tačiau religijotyrininkai vis dar yra linkę atsargiai vertinti ir tyrinėti šio religinio judėjimo apraiškas šiuolaikinėje visuomenėje. Pirmiausia susiduriama su satanizmo apibrėžimo ir jo kaip religinės srovės apibūdinimo problema. Satanizmo terminas yra kildinamas iš lotyniško žodžio satan, reiškiančio velnią, šėtoną, taigi jis reikštų velnio arba šėtono kultą. Jau šiame apibūdinime galime aptikti tam tikrą nuorodą į krikščionybę, kurioje blogio jėgoms atstovauja šėtonas arba velnias. Šio kulto garbintojas – satanistas ieško šėtono maldomis, ritualais, gyvenimo būdu, taip stengdamasis išreikšti nuolankumą savo dievybei. Sociologiniu požiūriu satanizmas, kaip ir bet kuri kita religinė srovė, gali būti atpažįstamas iš apeigų organizavimo ir sistemiškumo elementų. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai išpopuliarėjęs internetas, leidžiantis išlikti anonimiškam, atvėrė naujas galimybes ir šios religinės srovės išpažinėjams bei dar labiau apsunkino satanizmo tyrimus. Vakarų religijotyrininkų atlikti pastarojo meto interneto tyrimai byloja apie išties labai išpopuliarėjusį internetinį satanizmą. Ne išimtis ir Lietuva.

Satanizmo apraiškų Lietuvoje istorinė perspektyva. Devintajame dešimtmetyje atgavus sąžinės ir tikėjimo laisvę Lietuvoje pradėjo kurtis įvairios religinės bendruomenės, tačiau iki 1993 metų satanistinių grupių egzistavimas mūsų visuomenėje buvo tik hipotetinis. Būtent tais metais pasirodė pirmoji publikacija apie satanistų grupę viename iš didžiųjų Lietuvos miestų. Vėliau pasirodė daugiau panašių publikacijų, kuriose šėtoną garbinančios grupės buvo įtariamos kapinių ir bažnyčių niekinimu. Vis dėlto tenka pripažinti, kad dažniausiai mūsų spaudoje pasirodantys straipsniai apie satanistus nepateikdavo jokių įrodymų apie jų veiklą ir vienintelis argumentas būdavo tvirtinimas, jog užsienio valstybėse yra satanistų grupių, kurios užsiima panašiais dalykais.

Kur kas konkretesnės satanizmo apraiškos pasirodė jau 1999 metais, kai lietuvių kalba buvo išleista Antono Sandoro La Veyaus knyga "Šėtono biblija". Knygos išleidimu pasirūpino tuo metu niekam nežinoma pogrindinė organizacija "Tamsos brolija". 2000 metų pirmajame pusmetyje buvo išleista Ovidijaus ir Jūratės Kantų knyga "Mirties biblija", kuri tuoj pat žiniasklaidoje buvo priskirta satanistams. Tiesa, vėliau duodamas interviu vienam iš dienraščių knygos autorius, buvęs tikybos mokytojas, atsiribojo nuo satanistų ir netgi teigė norintis tapti Krikščionių demokratų partijos nariu. Vis dėlto šios knygos pasirodymas sukėlė didelį susidomėjimą ir ji greitai dingo iš prekybos. Visuomenės susidomėjimas šia knyga taip pat atkreipė Lietuvos psichologų sąjungos dėmesį. Minėta organizacija, įvertinusi knygos turinį, patarė į ją kreipti mažiau dėmesio ir viešai neaptarinėti jos idėjų, nes tai galėtų psichologiškai veikti nestabilių žmonių elgesį.

Tais pačiais metais buvo atidaryta interneto svetainė www.satan.lt, ji taip pat greitai sulaukė visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Minėtos svetainės kūrėjai pasivadino "Tamsos brolija". Interneto svetainė www.satan.lt iki šiol išlieka matomiausia besiplėtojančia šiuolaikinio satanizmo apraiška Lietuvoje, o religijotyrininkai šios svetainės idėjas galėtų vertinti kaip racionalaus satanizmo apraišką. Vis dėlto nors šioje svetainėje galima aptikti tiek Antono La Veyaus "Šėtono bibliją", tiek O. ir J. Kantų "Mirties bibliją", kitą čia esančią informaciją būtų galima vertinti labiau kaip ateistinę nei satanistinę.

Įvairūs išpuoliai prieš bažnyčias ar kapinių išniekinimai, kurie taip pat gali būti iš dalies vertinami kaip satanizmo apraiškos ir kurie gausiai aptariami pastarųjų metų spaudoje, vis dėlto kelia kai kurių abejonių. Dažniausiai visuomenei būdavo pristatomi panašūs vandalizmo aktai ir jau pirmose publikacijose vertinami kaip satanizmą išpažįstančių grupių veiklos rezultatai, tačiau vėliau visuomenė nebūdavo informuojama apie teisėsaugos institucijų tyrimų rezultatus. Kaip paaiškėjo, panašūs nusikaltimai teisėsaugos institucijų dažniausiai būdavo traktuojami kaip paprasti chuliganizmo atvejai, o ne nusikaltimai, įvykdyti dėl religinių įsitikinimų. Dėl šių priežasčių vis sunkiau aptikti minėtų nusikaltimų statistiką, kiek ir kokių atlikta tyrimų, ar buvo nustatyti nusikaltėliai ir pan.

Interneto svetainės www.satan.lt reiškinys. Kaip jau buvo minėta, interneto svetainė iki šiol išlieka matomiausia satanizmo apraiška Lietuvoje ir ją derėtų plačiau aptarti. Nors ir tenka pripažinti, jog medžiaga, publikuojama šioje svetainėje, yra labiau ateistinė nei satanistinė: pvz., informacija apie įvairias religines organizacijas, Scientologijos bažnyčią ir pan. Tokia informacija yra siekiama priversti svetainės lankytojus susimąstyti apie religijos beprasmybę. Be informacijos apie įvairias religines organizacijas, svetainės autoriai atkreipia dėmesį į vadinamojo okultinio satanizmo apraiškas, kurios, beje, yra vertinamos kaip ir kitos religijos bei jų trūkumai. Čia galima aptikti žiniasklaidos nušviesto bažnyčių ar kapinių išniekinimo atvejų komentarus. Svetainės autorių nuomonė yra vienareikšmė – jie bando perauklėti šių nusikaltimų vykdytojus.

Interneto svetainės satan.lt autoriai yra broliai dvyniai, pasivadinę pseudonimais "Eretikas" ir "Keliaujantis tamsa", juos bei kitus svetainės autorius vienija pogrindinė organizacija "Tamsos brolija". Minėtoje organizacijoje nėra narystės, jos vardu gali naudotis kiekvienas, prisidėjęs prie svetainės kūrimo, pavyzdžiui, parašęs svetainei tinkamą straipsnį ir pan. Taigi žiniasklaidoje pasirodantys teiginiai, jog Lietuvos satanistus vienija organizacija "Tamsos brolija", yra gerokai perdėti tiek dėl satanistinio jos pobūdžio, tiek dėl narystės ir spėjamo narių skaičiaus.

Vis dėlto pagrindiniai svetainės kūrėjai save laiko satanistais, o tiksliau – sutinka su tokiu pavadinimu, nes visuomenė yra linkusi juos tokiais laikyti. Tačiau kalbėdami apie tikėjimą jie teigia, jog netiki nei Dievo, nei šėtono. Save vadina satanistais, nes mano esantys atsidūrę tikinčios visuomenės opozicijoje, mūsų krikščioniškomis vertybėmis grįstoje visuomenėje jie yra "autsaideriai" ir dėl to sutinka būti vadinami satanistais. Tikslingai buvo pasirinktas ir svetainės domeno pavadinimas satan.lt. Taip siekiama atkreipti tikinčios visuomenės dėmesį, kuri žodį satan supranta religiniame kontekste.

Svetainės autoriai ir jų religinis gyvenimas galėtų būti puikus penkiasdešimties stagnacijos metų padarinių pavyzdys. Apie tikėjimą šie asmenys galėjo sužinoti tik iš savo senelės, kuri anūkus bandydavo sekmadieniais prisivilioti į bažnyčią saldainiais, pardavinėjamais šventoriuje. Tuo tarpu tėvai kūrė "šviesų komunistinį rytojų". Taigi iš šeimos būsimieji svetainės autoriai negavo jokio religinio auklėjimo ir turėjo galimybę pasirinkti savą kelią. Pasaulėžiūros formavimuisi didelę įtaką padarė mokslinė literatūra, ypač fizikos mokslas, galintis įminti daugybę pasaulio mįslių. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, o kartu su ja sąžinės laisvę, svetainės autoriai atkreipė dėmesį į įvairių naujų tikėjimų ir asmenų, turinčių nežemiškų galių, pasirodymą visuomenėje. Matant, kaip žmonės patikliai priima aiškiaregių ir parapsichologų idėjas, atrodo, natūraliai kilo noras perspėti visuomenę apie galimus padarinius. Idėja sukurti interneto svetainę gimė 1999 metais, tačiau turėjo praeiti laiko, kol ji buvo įgyvendinta. Pirmasis "satanistinės" veiklos žingsnis buvo Antono Sandoro La Veyaus knygos "Šėtono biblija" išleidimas, čia buvo pirmą kartą pavartotas "Tamsos brolijos" pavadinimas. Tačiau vėliau ši knyga tapo per daug paprasta ir iš dalies per daug panaši į krikščioniškąją Bibliją.

Pagrindinis svetainės tikslas yra sumažinti religijos įtaką visuomenėje, o rezultatų tikimasi jau per kitą visuotinį gyventojų surašymą. Visus svetainės lankytojus galima išskirstyti į tris grupes – tai satanistai, laisvamaniai ir ateistai bei krikščionys. Labiausiai laukiami yra laisvamaniai ir ateistai, čia jie pasisemia idėjų bei randa bendraminčių. Satanistai šią svetainę laiko autoritetinga, galinčia atsakyti į jų klausimus, kartais jie išreiškia norą tapti realiai neegzistuojančios organizacijos "Tamsos brolija" nariais. Vis dėlto, pasak svetainės autorių, jie neturi grįžtamojo ryšio su satanistais ir negalėtų pasakyti, ar kada nors "suveikė" jų prevencinės priemonės prieš kapinių kryžių vartymą ar bažnyčių niekinimą. Kaip prevencinę priemonę prieš panašius nusikaltimus svetainės autoriai naudoja teiginį, jog tokia veikla nėra naudinga. Panašus argumentas pasitelkiamas ir bendraujant su svetainės lankytojais krikščionimis; yra sakoma, kad tikėjimas Dievu nėra naudingas, o tikintieji yra skatinami tapti ateistais.

Ir vis dėlto po trejų svetainės egzistavimo metų jos autoriai teigia, jog Lietuvoje nėra okultinio satanizmo, t. y. išpažįstančio velnią kaip realų asmenį, kurį galima išsikviesti atliekant tam tikras apeigas ar ritualus, sekėjų. Galima sakyti, kad egzistuoja grupės maištaujančių jaunuolių, save vadinančių satanistais ir retkarčiais niekinančių bažnyčias ar kapines. Tačiau neteko girdėti, jog panašiais atvejais būtų aptinkama satanistinių ritualų pėdsakų, dažniausiai paliekami grafitai, kuriuose matyti ne vien satanizmo, bet ir nacių simbolika. Tačiau reikėtų paminėti Vilniaus Kalvarijų koplyčių išniekinimo atvejį 2001 metų vasarą, kai ant pastatų sienų buvo galima matyti ištisas citatas iš interneto svetainės satan.lt.

Bendros pastabos apie satanizmo apraiškas Lietuvoje. Tenka pripažinti, kad labiausiai matoma racionalaus satanizmo, t. y. labiau protesto prieš krikščionybę arba tikėjimą apskritai, apraiška yra interneto svetainė www.satan.lt. Ir nors jos autoriai linkę save laikyti ateistais, kovojančiais su religija apskritai, Lietuvos kontekste jie kovoja su krikščionybe. Ši aplinkybė ir religijotyrininkų pateikiamas satanizmo apibrėžimas, pagal kurį ši religinė srovė yra kildinama iš krikščioniškosios demonologijos ir yra laikoma išpuoliu prieš vyraujančią krikščionybę bei ją palaikančią visuomenę, leidžia minėtos svetainės autorius laikyti satanistais.

Dėl informacijos stokos (Vakarų valstybėse informaciją dažniausiai pateikia teisėsaugos institucijos, pavyzdžiui, JAV tai daro Federalinių tyrimų biuras) Lietuvos kontekste sudėtinga kalbėti apie okultinio satanizmo egzistavimą. Ir nors nėra duomenų, bylojančių apie satanistines grupes, propaguojančias okultinį satanizmą, t. y. atliekančias įvairius ritualus ar laikančias "juodąsias mišias", šioje vietoje reikia išsamesnių tyrimų. Tačiau turima informacija apie pavienius, nesistemingus išpuolius prieš bažnyčias ar kapines leidžia manyti, jog šie nusikaltimai galėtų būti laikomi paprastais chuliganizmo atvejais, o ne nusikaltimais, įvykdytais dėl religinių įsitikinimų.

Religijotyrininkai, aptardami galimas satanistines organizacijas, išskiria dvi jų grupes – suaugusiųjų ir jaunimo. Lietuvos kontekste ir vėl sudėtinga kalbėti apie organizuotą satanistinę organizaciją, nes realiai iki šiol ji neegzistuoja. (Tuo tarpu kaimyninė Estija jau gali pasigirti aplenkusi mus ir šioje srityje.) Taigi, jei minėtą "Tamsos broliją" laikytume satanistine organizacija, tai ji, be abejo, priskirtina suaugusiųjų grupei. Tačiau joje negalime aptikti tokiai organizacijai privalomų dalykų – doktrinos, ritualų ar lyderio. Turimi duomenys apie satanizmo apraiškas pastarųjų metų spaudoje galėtų būti nuoroda, jog egzistuoja jaunimo satanistinės grupės, dažniausiai užsiimančios bažnyčių ar kapinių niekinimu, tačiau, pasak religijotyrininkų, tokios grupės yra subkultūros dalis, o jų veiksmai būna veikiami muzikos, narkotikų ir pan. Tačiau turima informacija apie šių grupių veiklos rezultatus, t. y. bažnyčių ar kapinių išniekinimo atvejus, neleidžia daryti išvados, jog jie gali būti susiję tarpusavyje ar atlikti kokios nors satanizmą propaguojančios grupės. Todėl galime manyti, kad šiuos nusikaltimus įvykdė jaunuolių grupės, kurios, pasak religijotyrininkų, tiesiog išaugs iš tokio amžiaus.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


3105. Sventasis2003-05-26 00:56
Geras www.satan.lt reklaminis straipsniukas. Iki siol apie si saita nebuvau girdejes. Kazkuo esu panasus i jo kurejus: seimoje negaves tikro religinio auklejimo, krikstytas del tradicijos ir vaikysteje lankes maldos namus tik tevu spiriamas (like atsiminimai: per Kaledas baznycioje dalintos dovaneles), ragaves truputi mokslo, savarankiskai be pedagoginio parengimo perskaites keleta filosofiniu ir religiniu knyguciu (tame tarpe ir Naujaji Testamenta). Be vadovo pasimetes tarp nuomoniu ivairoves, galiausiai emiau viska neigti, tame tarpe ir zmogaus gyvenimo prasme - taip pasirode lengviausia gyventi. Tarp savo sujauktu ir viena kitai priestaraujanciu minciu nesu ivedes logines tvarkos iki siol. Einu i straipsnelyje nurodyta saita, papildysiu savo smegenyse sukaupta informacijos ir paistalu siukslyna dar keliomis mintimis...

3112. nerimta2003-05-26 10:51
Džiugu, kad satanizmas, kaip ir kitos religijos, pagaliau tampa mokslinių tyrimų objektu, o ne tik kraupia pasaka visuomenei gąsdinti. Sveikinu, Milda, ėmusis šios temos.

3119. apie ka cia?2003-05-26 13:43
labai keistas rasinys, labai dviprasmiskas - cia kas: sito saito ir po juo besislaptancio chebros reklama? Susidaro ispudis, kad autore sunkiai benuslepia savo susizavejima sauniaisiais "laisvamaniais", kurie dar ir - vien is meiles savo artimui - uzsiima nekenciamu baznyciu bei katalikisku kapiniu niokojimo prevencija. rasinys sauna pro sali nes jis ne apie tikraja problema, kuri yra -pasibaisetinas lietuviu religinis nuosmukis (cia pvz. didzioji dauguma kataliku tiki reinkarnacija...)

3123. nerimta2003-05-26 14:46
Rašinys berods apie "satanizmo apraiškas Lietuvoje", o ne apie "lietuvių religinį nuosmukį". Jei satanizmas Lietuvoje labiausiai "reiškiasi" šiame saite, tai apie jį ir rašoma. O jei jau kažką studijuoji ar domiesi, tebūnie tai net ir "šaunieji laisvamaniai", tai savo studijų objektu tenka, jei ne žavėtis, tai bent jau bandyti suprasti, o ne keikti ir baisėtis. IMHO.

3142. Reling2003-05-26 18:11
Reinkarnacija tikėjo ir pirmieji krikščionys...

3145. to:Reling2003-05-26 18:24
is kur lupai tokiaa nesamonee? matyt pac esi to saito lankytojas. O 4)nerimtai pasakysiu, kad tiksliai kalbant sitas rasineleis yra elementari sociologinio komentaro paraodija ir metodologine nesamone: nei konteksto, nei problemos apibrezimo, nei tikslu pagrindimo: vien tik satanistu-ateistu saito reklama. ir nereikia lia-lia apie "studiju objekta" nes cia jo visiskai nesimato...

3152. nerimta2003-05-26 19:35
Lia lia lia lia :) Man matosi. Gal aš ne pro tuos akinius žiūriu. Tiek to :) O dbar pabandykime prisiminti, kaip ten su pirmaisiais krikščionimis buvo. Berods, krikščionybė plito aplinkoje, kurioje tuo metu gyvavo biesas gyvas visokių tikėjimų bei dievų-dievukų, tikėjimas reinkarnacija ir, jei neklystu, filosfinės idėjos šia tema buvo pakankamai paplitusios. Taigis, nenusistovėjusi krikščionybė irgi klojosi ant šio sluoksnio - juk buvo "erezijos" - gnostikai, arijonai, ir taip toliau. Nugalėjo viena iš krikščionybės krypčių. Kitaip susiklosčius sąlygoms, galbūt galėjome turėti ir visai kitokią bažnyčią.

3156. Lanka2003-05-26 20:49
Skystas straipsnis, nei analizes, nei informacijos tik begaliniai pasikartojimai, tartum autore bande pati sau kazi ka issiaiskinti.

3160. paprasta2003-05-26 21:32
Lankai:))) labai jau lietuviskas tamstos komentaras, gal kiek skubotas komentuoti ir daryti isvadas? Vien tik kritika, gal vertetu izvelgti ir gerus bruozus, juk ne kiekvienas raso apie tokius dalykus, is kitos puses manyciau, jog straipsnis pakankamai informatyvus, turint omeny, jog apie tai Lietuvoje is viso nebuvo rasyta...

3161. Lanka2003-05-26 21:44
Na gal kad pirmas kartas, bandymas....??? Beje mano menkas komentaras - jokios isvados tiesiog nuomone pirma reakcija i perskaityta teksta.

3184. skystas straipsnis2003-05-27 15:45
7) nerimta komentaras yrodo, kad tikrai yra svarbesniu socio-psichologinio tyrinejimo objektu nei satanistai. manau, ten -toje terpeje-galima rasti tikrasias satanizmo saknis, saltinius ir jo sudedamasias dalis...

3187. nerimta2003-05-27 16:58
Skystam straipsniui:) Kokioje terpėje?

3193. to:nerimta2003-05-27 19:25
taigi toje, kur suprantame tik tiek kiek tamsta ir kur galvojama taip kaip tamsta...taigi, `daktare`, gydykis pac

3207. nerimta2003-05-27 22:15
Šiek tiek miglota, bet konkretesnio atsakymo aš turbūt ir nesuprasčiau... :)

3219. Donatas :-) 2003-05-28 10:22
Straipsnis, mano supratimu, yra išsamus, pateikiantis gerą apžvalgą, ir raminantis nereikalingas emocijas. Satanizmas daugeliui tėra tik baubas, tačiau šiame straipsnyje jis darosi suprantamu reiškiniu. Sveikinu autorę. Kažkas čia sugebėjo ieškoti "sociologinio metodo", ir kitų keiksmažodžių. Man rodos, pats fenomeno dydis ir paslaptingumas neleidžia labai švaistytis metodais, tenka pasitenkinti interviu ir turimos medžiagos analize. Vienžo, kai pamatysiu gerbiamojo neišdrysusiojo prisistatyti "to:Reling" gersnį straipsnį apie satanizmą, būtinai jį/ją pagirsiu :)

3223. druwins2003-05-28 12:38
Vistik, butu gerai panagrineti, kas skatina satanizma (ir kas tai apskritai per dalykas) ir kodel dazniausiai satanistais tampa buve katalikai (pasauline praktika). Ir beje, kodel siame straipsnyje daroma tokia griezta takoskyra tarp satanizmo ir ateizmo? Daugelis save satanistais vadinanciu ir yra butent ateistai. Is esmes satanizmas = hedonizmas. Ir visai nebutina saves satanistu vadinti, jei gyvenime asmeniniai ar grupiniai intersai yra auksciau visko. Kas is to, jei asmuo save laiko ar vadina kataliku, ar dar kuo, o is tikruju tera paprasciausias savanaudis? Tokiu atveju satanistu save vadinancio pozicija bent jau saziningesne. Kartais is to paties save satanistu vadinancio sulauksi daug "krikscioniskesnio" poelgio negu is kokio arsaus kataliko, kuris prie komunijos alkunemis spraudziasi, jam kely pasipainiojusius tiesiog nustumdamas salin. Va tau ir terpe...

3224. nerimta2003-05-28 13:44
Berods Lavejus sake, kad satanizmą nuo ateizmo skiria ritualai... Galų gale, yra ir teistinis satanizmas.

3225. druwins2003-05-28 14:43
Taigi, kad tik ritualai ir niekas daugiau. Ateizmas tik viena satanizmo formu.

3227. keule2003-05-28 15:46
Ar kunigas tikintis į velnią - stanistas? 1924m. Varniuose buvo atvejis, kai viena mergaitė ėmė kalbėti storu vyrišku balsu, tai tik kunigas pamačijo. Turėjo kažkokia spec. metodika velnių apsėstiems, tai trilinką tą velnią išvarė. Sakydavo:"Kas netiki į velnią, tas netiki ir į Dievą". Brrr.

3229. Druwins2003-05-28 16:02
2 keule Ka nori pasakyti, sakydamas/-a "kunigas tikintis į velnią"? Aisku, kad normalus krikscionis tiki, jog velnias egzistuoja, taciau nelaiko velnio savo valdovu. Daugelis ateistu-satanistu, beje, velnio egzistavimu netiki. Esminis momentas - zmogus, o ne Dievas, tampa visa ko centru. Butent cia esminis konfliktas.

3230. keule2003-05-28 16:14
zmogus, o ne Dievas, tampa visa ko centru - juk tai Š.Korėjos ideologija, tipo, ten visi, satanistai? Brrr.

3231. druwins2003-05-28 16:19
2 keule Is esmes. Nebutina vadintis satanistu, ar net save tokiu laikyti (dazniausia netgi priesingai buna), kad elgtumeis butent taip...

3232. keule - to druwins2003-05-28 16:44
Tada tokį žmogų iš esmės galime laikyti ateistu, t.y. laisvamaniu. Kaip Vydūnas?.. O Juršėnas? Irgi ateistas. Brrr. Gal siūlą iš istorijos patemti? Pilypas Gražusis ir tamplierių ordinas. Ar ne nuo jų tarpusavio "razborkių" prasidėjo šita velniava? Bafometas, rozenkreiceriai, masonai?.. Nu Tamsta prigąsdinot. Ainu pajėsti.

3233. nerimta2003-05-28 17:10
Keule, nebijok. Satanistai tik katinus ir kūdikius pjauna. Keulių tai ne.

3238. v.d.2003-05-28 19:18
na va, pagaliau islindo tikrasis keules kiauliskumas ir lekstumas (tiesiog neisprusimas)>Ka gi, daugiau i si gynuna bus galima ramiai nebekreipti demesio. (o siaip, tai net keulems neleistina samprotauti apie dalykus apie kuriuis jos nusimano ne daugiau kaip apie savo megstamus debesis (kaip kiaule apie debesis). Ir keule ir rasinio autore vienodai gano tuos pacius savo debesis...brr

3239. keule2003-05-28 19:42
Aš dabar ėdu ir man nieks neberūpi

3241. nerimta2003-05-28 20:12
Oi, v.d., koks Tamsta piktas. Turbūt todėl, kad retai žiūrite į debesis.

3245. apie v.d.2003-05-28 21:27
v.d visada labai piktas, pikcius pats tikriausias, nors ir labai protingas.

3250. irgi apie v.d.2003-05-28 22:16
Kaip v.d. sugeba suderint piktumą su protingumu? Tikriausiai labai gabus iš prigimties.

3254. the shrink2003-05-28 22:38
tas piktumas tiesiog kantrybes trukumas.

3262. keule to v.d.2003-05-29 02:50
Nu, broli, tu čia mane stipriai sugėdinai. Brrr, net apetitas dingo. Tikra tiesą man sakė viena sena keule, kad labai liesos keules mielai nešioja vatinį, o tos, kurių mintims trūksta turinio - išpučia jas žodžiais. Man gėda.

3269. kita nuomonė2003-05-29 17:08
v.d.-piktas? nieko panašaus (tiesiog, kaip čia jau sakyta, jam pritrūksta kantrybės kenčiant kai kuriuos diskutantų protinius keistumus). Šiaip, manyčiau jis vos ne filantropas: žr. kaip geraširdiškai ir paslaugiai v.d. užstoja ir gina Beresnevičių nuo piktų kažkokio tikrojo piktuolio "Vlado" išpuolių ankstesniame Šatėnų (elektroniniame) numeryje

3303. bro1 :-) 2003-05-30 23:05
Šiaip labai puiku, kad satan.lt atiteko ateistams. Galetu tiems patiems ateistams atitekti ir kikscionybe.lt, dievas.lt, katalikai.lt bei kiti panasus domenai.

3304. bro1 :-) 2003-05-30 23:11
Reikia pastebėti, jog religija atnešė ir toliau neša didelę žalą. Pvz. jeigu vaikui tyčia kas nors sulaužo koją, tai laikoma nusikaltimu. Jeigu vaikas suluošinamas psichologiškai visam gyvenimui (pripasakojama pasakėlių apie dievą), tai šitai nelaikoma nusikaltimu. Visiškai neprieštaraučiau religijai, jeigu ji būtų draudžiama vaikams iki 18 metų. Tačiau dabar nelieka nieko kito, kaip stengtis visais būdais kovoti su prietarais.

3308. 2 bro12003-05-31 13:16
Manau, kad vaikas luosinamas is mazens, jeigu nezino apie Dieva. Panasu, kad tokie luosiai yra ir satan.lt svetaines kurejai:( Del to ir nesugeba prietaru nuo realybes atskirti...

3322. bro12003-06-01 12:21
"Žinoti" ir "tikėti" yra skirtingi dalykai. Kai žmogus žino, kad yra žioplių tikinčių dievu, tai - gerai. Kai žmogus yra verčiamas tikėti dievu, tai - blogai.

3325. nerimta2003-06-01 13:19
Tokia jau vaikų dalia - būto luošinamais nuo mažens. Juos verčia mintis reikšti žodžiais, vadinti daiktus taip, kaip suaugusieji, vaikščiot dviem kojomis ir skaičiuoti, laikytis mandagumo taisyklių ir taip toliauuu...

3327. 2 bro12003-06-01 15:45
Privertsi patikėti ne taip ir lengva;) Bet žinoti, kad Dievas yra, reikia nuo mažens, kad galėtum pasirinkti, ar juo tikėsi ar ne. Kitaip ir liksi posovietinės "techninės inteligentijos" atstovas;)

3330. Techninis inteligentas2003-06-02 03:07
"žinoti, kad Dievas yra, reikia nuo mažens, kad galėtum pasirinkti, ar juo tikėsi ar ne." a, tai jau nebe tikejimas, jau zinojimas? Ka gi vaikutis gali atsirinkti, kaip jis gali apsiginti nuo dvasios pedofilu? Juk vaikai nieko nesirenka, jie siurbia visa informacija kuria pateikia suaugusieji - ir tiesa ir mela.

3331. bro12003-06-02 03:24
Baisu, kai zmones dvasini vaiku luosininima laiko normaliu dalyku...

3347. 2 bro12003-06-02 11:33
Matosi, kad "techininiai inteligentai" tikejimo nuo zinojimo neskiria... Taigi, taip ir buna, kai vaikai nuo mazens luosinami ateistiniais svaiciojimais:( To tikrai normaliu dalyku laikyti negalima.

3367. bro12003-06-02 20:11
Techine inteligentija, kaip beziuretum, - daug geriau uz fanatikus.

3382. 2 bro12003-06-02 22:57
Ar visada tik tokia alternatyva?;)

14410. as :-) 2004-03-20 23:30
niu, as esu jauna, tevai labai niekuo netiki, bet mociute mane spiria tiketi. Krikscionybe. Bet, manau, kad zmogaus priversti tiketi negalima. as netikiu dievu. bet jeigu as ji neigiu,Dieva, ir jeigu manau, kad gyvenimas beprasmis, tai reiskia, kad as sataniste?

15244. exkatalikas :-) 2004-04-19 00:45
Jega saitas as juos mylius !!!

15294. Bedugne2004-04-19 23:01
Ash esu krixcione-katalike, nes tevaj mane pakrixtijo, bet dievu netikiu ir tuo labiau negarbinu jo, viena krta pasakiua mamaj kad domiuosi pagonybe, taj mane ishvadino sataniste. Zmones bajdosi zodzio"satanisati",bet jei pamato ar pastebi koki dalyka, kuris isejna ish musu religijos rebu, taj tas zhmogus jau satanistas, bet satanisats yra tas, kuris tiki ir dieva ir velnia, taciau dieva niekina, o velnia gabina...tajp uztikrintaj pasakiau, nors cia tik mano nuomone...beje, labaj noreciau suzinoti kur galima butu gauti situ knygu, nors kelias, ar bent jau viena..:"Satanisatu vienuolynas", "Setono biblija(parase Antonas Sandoras)", "Religijos gniauztuose", "Ketveri metai pragare", Mirties biblija(parase Ovidijus ir Jurate Kantai).

15295. Bedugne2004-04-19 23:04
Ash esu krixcione-katalike, nes tevaj mane pakrixtijo, bet dievu netikiu ir tuo labiau negarbinu jo, viena karta pasakiau mamaj kad domiuosi pagonybe, taj mane ishvadino sataniste. Zmones bajdosi zodzio"satanistai",bet jei pamato ar pastebi koki dalyka, kuris isejna ish musu religijos ribu, taj tas zhmogus jau satanistas, bet satanisats yra tas, kuris tiki ir dieva ir velnia, taciau dieva niekina, o velnia gabina...tajp uztikrintaj pasakiau, nors cia tik mano nuomone...beje, labaj noreciau suzinoti kur galima butu gauti situ knygu, nors kelias, ar bent jau viena..:"Satanisatu vienuolynas", "Setono biblija(parase Antonas Sandoras)", "Religijos gniauztuose", "Ketveri metai pragare", Mirties biblija(parase Ovidijus ir Jurate Kantai).

22154. lina :-( 2004-09-27 15:03
hm... ištikro pasaulis yra didelis... žmonės yra skirtingi todėl manau kiekvienas žino į kokį liūna eina ir turime gerbti jo/jos sprendima...man yra 17 metu ir aš domiuosiu satanizmu ir nematau čia nieko blogo

22155. uqstoine2004-09-27 15:16
ar šita Ališauskienė kaip nors susijusi su V. Ališausku ir R. Ališauskiene, kurie kartais būna telike? Nes Ališauskas tai kaip ir krikščionis labai...

22156. dar2004-09-27 15:18
aš irgi nematau nieko blogo, kad kokie sataniūgos išvarto antkapius ar kokią senutę uždubasina. Taip ir reikia. Pasaulis įvairus, tad nėr čia ko.

23085. Druskis2004-10-17 17:09
Zhinot ko jus apie mus satanistus aishkinat visokias teorijas? Jei ka norit suzhinot klauskit tikru satanistu, o ne mazvaikiu po kapines lakstanciu. Beje bedugne ketveri metai pragare labai prasta ir netiksli knyga bet jei labai nori tai paieskok knygynuose as tai ten radau. La Vey biblija pats galiu atsiust i email

23090. St. Antonio2004-10-17 18:06
"tikri satanistai" HAHAHAHA :DDDDD Boooo! Neišsigandot? Boo boo boo!!! Pydarastai.

23604. Kumpis2004-10-25 15:13
jei vaikas nezino, kad dievulis apvaisino mergele Marija neklatu budu ir is to gime JK, tai jis daug praranda....

29021. baisa pabaisa :-( 2005-01-23 18:32
tokia kaip ir nebloga reklama satanistams. gal kokiem trylikamechiams butu pirmasis susizhavejimas tokiais "pabaisiukais", kurie pagauna ir uzhmusha kate, o paskui ja pakabina ant kokio pagalio.. vai vai kaip baisu.. ir shiaip tox vaizdas, kad pati autore labai jau agituoja uzh, o ne priesh..

29088. Medinis :-( 2005-01-25 08:38
papultumet kuris.

31402. valys :-) 2005-03-14 12:12
zaibiss

31655. hmm :-) 2005-03-21 20:25
siaip skaityti komentarus buvo idomiau nei pati straipsni :) apie satanistus nemanau, kad kas is viso buvo pasakyta, ko nebuciau girdejus is kokiu paranojisku bobuciu, tv ir t.t. beje bendraujant su ivairiais zmonemis pamatai, kad yra informacijos trukumas, net ir del to paties satanizmo... vieni kaltina kitus esant satanistais, dar kitus, kurie juos palaiko ir tecius kurie tiesiog nepriestarauja ju elgiausiui ir ju "egzistavimui" ir pan. tie patys chuliganeliai lakstantys ir dergiantys visur ne patys gerai nezino ar tai satanizmo israiska ar tiesiog kvailas vandalizmas...net nzn ka dar bepridurt...

32608. gojja2005-04-11 14:38
satan is the god

38485. Gojira2005-07-30 22:35
neblogas straipsniukas buvau ir anksciau tame saite,tad zinau, apie ka kalbama, bet nemanau, kad ji issake kokia nors esme.

40700. Sakalas2005-08-26 19:02
:)

40701. Sakalas2005-08-26 19:22
Labai noustabu kad rasote apietai teko apsilankyti pasjuos nieko erzinancio zavaus ar idomaus:)gal nieko rimto..tai vaikiska:)Tai kaip dar viena kulturos atsaka kurie nesuprato kur jie :)Yra rimtesniu hobiu::)Geros sveikatos jusu apmastymams bet yria baisiau nei sita vaikiska kultura:)

45711. rugute2005-10-27 19:43
emmmmmm........

46072. sraige2005-11-03 01:12
kas kaip nori,tas taip tiki...

49282. G :-) 2005-12-22 14:41
Kadaise domejausi tais dalykais kurie aprašyti straipsnyje, pritariu tai minčiai jog vandalizmas kapinėse yra paprasčiausias chuliganizmas kuriuo užsiima tik smulkaus kalibro veikejai.Satanizmą galima suprasti kaip protinga kova už save o ne kokia visus kitaip galvojančius naikinančia jega, ir nereikia skubeti jo smerkti.Prisiminus mokyklos laikus kai tikybos mokytoja suskirste klase pagal tikejima tai vieni buvo kriksčionys, kiti ateistai, o treti satanistai...dabar jau kitaip butu.

53847. juodoji ranka :-) 2006-03-13 17:05
nemenau kat satanizmas tj tik psichine liga ar isigalvojimas.taip kaip kiti tiki dievu mes tikime setonu.nereikia satanistu smergti ar ju bijoti.mes ne kokie issigimeliai...

54649. Satan2006-03-31 19:41
Man SATANIZMAS patinka ir as juo zaviuosi!!!

55837. Paauglio mama2006-05-01 14:56
Nejaugi Satanistai Lietuvoje turi pastatyti bažnyčią, kad mes į tai pradėtume žiūrėti rimčiau? Ar mes taip toli nuo Estijos ir tokie nepasiekiami? Kiek žinau Lietuvoje ir prostitucijos oficialiai nėra, tačiau ar bent vienas gali ją paneigti? Satanistai - baisūs sektantai, įtraukiantys žalią jaunimėlį ir visiškai išbalansuojantys jų smegenyną, kai ir be niekeno pastangų jie su savimi pykstasi. Nejaugi mes atsipeikėsim tik tada, kai užauginsim kartą žiaurių egoistų, kuriems nepaisant religinės pakraipos nėra nieko švento? Mano nuomone, tai rimta problema, tik matomai garsiai bus prabilta apie tai tik tuomet, kai sustabdyti plytimo šios sektos nebebus įmanoma.

55911. nerijus2006-05-03 14:18
labas visiems kur man gauti setono biblija labai noreciau ja perskaityti...be to as manau kad kiekvienas turi savo nuomone apie satanizma ir satanistus.ir nemanau kad satanistai yra socialine problema as ir pats noreciau buti satanistu tik nezinau kur rasti kitu bendraminciu

55912. nerijus2006-05-03 14:22
druski atsiusk man i emeila ta knyga youtube@one.lt

56167. mistic_ :-( 2006-05-07 18:20
siaip tai ka as zinau, kiekvienas turime savo nuomone ir tiek (vieni ja priima kiti ja atmeta). ir nematau ko cia pykt ant tu satanistu vieni pasirinke dieva kiti setona ir nematau cia nieko blogo. Bandet atsakyt i klausima ka patys satanistai mano apie krikscionis? ne, galiu padet atsakyt, o gi ta pati ka ir jus krikscionis manot apie mus - Satanistus.

56561. satais2006-05-17 10:51
straipsnis nieko idomaus visur tas pats krc satanistai yra jega ir viskas daugiau apie juos ir nereik zinoti jie neiveikiami

59288. shemhamforash2006-07-09 05:26
paauglio mama paziurek i kauna!!!satanistu darbas?ar intelekto trukumas?

77137. Lucifer :-( 2007-03-10 21:46
as gerbiu satanistus ir pats ketinu toks but . bet ziuriu dabar visi viska blogo ant satanizmo vercia ir nesutinku su tuo . dabar satanizmas yra iskreiptas nes zudo aukoja ir pan bet pati satanizmo religija gi nemoko sito tad nereik sakit kad satanizas vien blogis , blogis tie kas is jo toki padare...

95083. R..............................k2007-09-05 14:49
deje klisti antoan szandorlavelyn knigos nesi skaites setono biblije

136904. zigrbc :-) 2008-10-31 22:16
Jėzus yra jėga, nes nugalėjo nuodėmę, velnią ir mirtį. Satanistai yra nugalėti. Dabar vyksta tik paskutiniai pasispardimai.

147645. Ricardas :-) 2009-01-22 17:54
Paskutinis straipsnis man nelabai patiko, kai pradejau netiket dievu, maniau kad isvis nieko netikesiu, bet kai isgirdau apie satanistu religija, pamaniau kad, atradau savo kelia.

153267. eismo :-) 2009-03-09 12:32
kiek reikia but "pazengusiam", kad issizadeti Dievo ... tik ta "pazanga" labai nukreipta i save, tai panasu i narcisizma - paziurek i mane, koks as kietas. Be to manau, kad 90 proc. satanistu yra jauni zmones, kuriu niekas nesupranta ir kurie patys negali isreiksti saves, o naudoja tokia pseudo kultura, kaip satanizmas, taip megindami atkreipti demesi i save. Demesio stoka ir egoizmas veda i kelia, kuris neveda niekur ... Padek Dieve jiems rasti, Tavo teikiama, ramybe sielai!

168251. sampe :-) 2009-08-19 23:18
man patiko šis straipsnis viskas kas čia pasakyta tiesa, o pslp satan.lt yra keliu netikslumų, bet tai nedaro svetainės šūdinesnės;] ydomu paskaityti protingų žmonių mintis

177623. Marius :-) 2009-12-25 02:12
AS NORIU TO

Rodoma versija 21 iš 21 
14:52:35 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba