ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-09-11 nr. 716

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

EUGENIJUS ALIŠANKA. Gatvė tarp dviejų bažnyčių (28) • VALDAS KILPYS. Senienos ir senatvė (9) • GOTTFRIED BENN. Paskutinis pavasarisGERTRUD VON LE FORT. Iš "Lyrinio dienoraščio" (1) • RASA DRAZDAUSKIENĖ. Knygnešiai seka pėdsakais (12) • Su istoriku NIALLU FERGUSONU kalbasi Nonna Gorilovskaya. Neišsižadėkite imperijos (12) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Sakralybės turinys šiandien (120) • LIUDA VILIŪNIENĖ. Verdenė (5) • AIDAS MARČĖNAS. Poezija (16) • VYTAUTAS MICHELKEVIČIUS. Permąstant naująsias medijas (13) • CARLIN ROMANO. Pakoreguokime Graikijos formulę (9) • MICHAEL JOHNSON. Jau pavargai? Išmėgink atminties olimpiadą (6) • SIGITAS PARULSKIS. Vokiečiams įgriso atgailauti (11) • 2004 m. rugsėjo 13–15 d.. Tarptautinė konferencija (1) • UNESCO kultūros paveldas: pripažintieji (7) • VIRGINIJUS SAVUKYNAS. Vaizdelis nekoks, arba Kuo Uspaskichas panašus į Madonną? (36) • VIRGINIJUS SUNGAILA. Receptai (8) • RASA ČERGELIENĖ. Uodega mėgsta tarpdurį (4) • l a i š k a i (28) •

Sakralybės turinys šiandien

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

Kuo mes šiandien tikime – sunku pasakyti, jokios apklausos to neparodys; sunku žengtelėti į šoną nuo savęs ir pasakyti, kuo tiki ar juolab kas būdinga lietuviškam religingumui, koks yra lietuvio tikėjimo turinys; tam reikia kaip Miunhauzenui pagriebti save už plaukų ir ištraukti iš pelkės, kad galėtum ją iš šono apžiūrėti ir aprašyti, bet tokie judesiai pavykdavo tik mūsų baronui; ir vis dėlto bandyti reikia. Juk sakralybė juda, ji šiandien pasislinkusi, ir mes kolei kas negalime pasakyti, kur ir kaip.

Mūsų visuomenė ir mūsų epocha apsinuodijusi dieviškumu lygiai kaip ir kiekviena civilizacija nuo babiloniečių ir Egipto. Ir budistai, ir katalikai gauna sakralybės smūgį; tik jie išgyvena, atsitokėja kitaip.

Ar veikiau kitaip slenka sakrališka liga. Jeigu pasinaudosime šia diagnoze – nėra neužsikrėtusių civilizacijų, neužsikrėtusių žmonių, – tai tokia pat liga kaip gyvenimas ar smalsumas, tik apimanti ir viena, ir kita. Ir dar daugiau.

Šiandien dažnai religija suvokiama kaip kažin koks esinys, svetimas, kupinas daiktų, esantis už ribos, už profanybės briaunų, ir į tą esinį mes galime įeiti, galime matyti jo šleifą istorijoje ir jo nuoskalas horizonte ar pro troleibuso langą ar priešais save; tai daiktiškos bažnyčios, kryžiai arba antropomorfiniai civilizacinio apsinuodijimo apsireiškimai, kleras – vienuoliai, kunigai. Varpų garsai apipavidalina ore šiuos daiktus ir žmones. Bet tik kartkartėmis. Susitikimas su religija šiuo metu prasideda šeimoje ar mokykloje, bet, suprantama, yra ir bendras indiferentiškas sovietmečio likmuo, sluoksnis, kuris nesusidūrė su tikėjimu laiku ir dabar katalikybę pažįsta tik per architektūrą ir žiniasklaidos pranešimus apie prisidirbusius kunigus arba tos pačios žiniasklaidos skelbiamas artėjančias šventes ir pasakojimus, ką per jas anksčiau darydavo arba kaip, tarkime, jos švenčiamos Meksikoje ar Filipinuose. Bet jaunoji karta auga drauge su vidurine, ir abiem vis dėlto būdingas tam tikras nesusigaudymas situacijoje. Tikybos pamokos šeimoje dažnai neturi atliepo. Tai mokyklinė disciplina, kaip matematika ar muzika. Apie jas šeimoje irgi kalbama retai. Vaikai mato – tikyba sau, gyvenimas sau. Kaip ir matematika – su gyvenimu nieko bendra.

Stojimo į Europos Sąjungą proga buvo surengtas vaikų piešinių konkursas, maždaug "Lietuva sveikina ES" ar atvirkščiai; įstrigo dažnai pasikartojantis Katedros aikštės motyvas. Vaikai piešia taip, kaip mato: fone didelis Televizijos bokštas, pora dangoraižių, o labiausiai išsiskiria Gedimino pilis; ji didžiausia, po ja – mažytė Katedros dėžutė, gal tris kartus mažesnė už pilį. Vaikams Katedra nebėra pasaulio centras ir axis mundi, kaip turėtų būti; Gedimino pilis, suprantama, simbolizuoja istoriją, bet jos esminis reikšmuo – pasaulietinė valdžia. Ir vaikai piešia, ką mato – pasaulietinė valdžia Lietuvoje yra aukščiau sakraliosios, nepaisant aukštų Bažnyčios reitingų, o Katedros milžiniško pastato prasmės jie neranda ir nežino, kur ją padėti; tad, pavertę dėžute, daiktu, kiša į nuošalę, kad atsirastų vietos kitai – prekybos, karybos ir Europos Sąjungos simbolikai. Beje, piešiniuose Vilniaus panoramoje buvo viskas, tik ne 50 Vilniaus bažnyčių ar bent kokia viena kita. Jas dengė nauji pastatai, prekybos ir komercijos centrai, verslo ir turto simbolika.

Mūsų civilizacija privalo sirgti sakralybe; kitokių civilizacijų nėra; net ateistinės visuomenės, kaip žinome, vis vien akumuliuodavo sakralybę į savo partinius šventraščius, komunizmo katekizmus, šventuosius, apaštalų biurą ir trejybes.

Kur dabar sergama sakralybe? Kur visuomenė ją šiuo metu laiko ir kur ja galima užsikrėsti? Rimtai užsikrėtę dieviškumu yra izoliuojami specialiose vietose. Vienuolynai, bažnyčios, klebonijos, religinio mokymo įstaigos patikimai uždaro klerą, ir retai pamatysi pėsčią kunigą, – jie važinėja automobiliais, nors mieste malasi šio uždarymo nepaisantys vienuoliai, gadinantys bendrą vaizdą.

Religingumas ar polinkis į sakralybę (tai ne visai tas pats) nė vienoje civilizacijoje neišnyksta. Tik apsireiškimo vietos gali būti kitos; vieniems tai stabai, akmenys, medžiai, kitiems – šventraščiai, tradicija, bet tai yra vietos, kuriose apsireiškia Dievas, dievai ir visa sakralybės debesija, kuri kažin kaip turi įsispausti į materiją, kad būtų apčiuopta ir kad būtų galima išeiti prieš ją, ištiesti ranką ir paliečiant patirti elektros išlydį; sakralybė smogia ne mažiau smarkiai ir ne mažiau smarkiai gali nudeginti, – tačiau nūdien tokie smūgiai išretėję (sekmininkai, adventistai, "Tikėjimo žodžio" atmainos, charizmatikai juos dar patiria), ir, tarkime, katalikybė bent jau jaunimo mentalitete įsiterpusi kažkur tarp teisėtvarkos ir architektūros, o vidurinė karta, sovietmečiu šeimose negavusi (dažniausiai) katalikybės pradmenų, arba mėgina sunkiai ir kankinamai atsiversti, arba dirba fasadiniais katalikais, arba vis dėlto orientuojasi į "bendrą dvasingumą", ir jos atstovus sėkmingai įtraukia New Age pagimdytos sektos, grupės, bet kartais tas dvasingumas apsiriboja tikėjimu likimu, kortų būrimais ar pan. Populiariame dienraštyje skaičiau apie kažkokią mūsų kultūros žvaigždę ar žvaigždutę, ir ten buvo pasakyta, kad ji, ta žvaigždutė, labai dvasinga, nes tiki reinkarnacija ir mineralais. Maždaug taip išties ir yra: šiuolaikinis "dvasingumas", pasiimamas iš tarytumei sakraliosios pasiūlos – tai astrologijos, burtų, magijos, okultizmo versijų ir variantų mišinys, tačiau šis dvasingumas nepastebi, kad jis renkasi iš nereliginės pasiūlos. Tai yra dažno asmens dvasingumą (kaip jis jį supranta) formuoja visai nereliginės kilmės dalykai. Nei astrologija, nei mokymas apie mineralų galias, nei ekstrasensorika, nei kortos nėra religiniai reiškiniai. Tai nėra net kvazireligingumas ar parareligija. Tai arba magijos periferija (ir ačiū Dievui, kad periferija), arba paralelinė astronomija, arba sugadinta liaudies medicina, arba nesusitupėjęs šamanizmas. Visas šis kokteilis, kuris suvokiamas kaip "dvasingumas", yra gaminamas iš dvasingumo "nedarančių" elementų – tai veikiau būdas psichologiškai apsvaigti, pabėgti į ne savą pasaką, išsiveržti iš kasdienybės. Bet tai būdas, kuris neveda į sakralybę. Tai sakralybės erzacas, astrologija jos neturi. Astrologija – tai mokslas arba paramokslas, – sakau tai su pagarba šiai disciplinai, nes ji bent jau turi ilgalaikę tradiciją nuo chaldėjų ir Babilonijos, o magija – tai kiekvienos religijos priešininkė ir konkurentė. Šitoks "dvasingumas" yra tiesiog savo stiliaus ieškojimas. Tai dizaino sritis.

Religinės vertybės ir hierofanijos visuomenės gyvenime visada užėmė aukščiausią vietą. Šiandien aukščiausios vertybės nesunkiai atsekamos, tai suprantama iš, tarkime, reklamų, televizijos, radijo, spaudos bendro nusiteikimo ir orientavimo. Tobula šeima yra ta, kuri naudoja atitinkamus produktus – skalbimo milteliai ar koks valiklis įvaro ekstatinę būseną, moteris šoka ir dainuoja it kokia paklaikusi Aštartės žynė. Visoms reklamoms būdinga tam tikra ekstazė, patiriama per daiktą – nuo kramtomosios gumos iki automobilio. Daiktai garantuoja sėkmę, laimę ir pasitikėjimą savimi; žmogus identifikuojasi kaip daiktų turėtojas. Aukščiausia vertybė yra galėjimas rinktis geriausius daiktus. Tokie žmonės pristatomi žiniasklaidoje kaip pavyzdžiai, demonstruojami jų būstai, drabužiai, automobiliai etc. Bankininkai, verslininkai, vadinamasis "elitas", patyliukais darantis pinigus iš politikos, parodomi kaip pavyzdinis luomas. Ne be reikalo turtingųjų klanas per žiniasklaidą prisitaikė sau elito diagnozę ir niekaip negali iš jos išsikabaroti. "Elitas" yra tie, kurie gali laisvai naudotis kelionėmis, daiktais, vyrais ir moterimis, dažnai keisti turimus daiktus ir asmenis, – anksčiau civilizacinis idealas buvo riteris ar džentelmenas – etiniai etalonai, o dabar etika iškrenta. Iškrenta, nes etika, net Sibiro lokių medžiotojo etika, yra religinės kilmės reiškinys. O elitas religiškai nesikvalifikuoja, ir jis etikos neturi arba ji artima Michaelo Jacksono etikos kodeksui. Elito elgesys nesiorientuoja į etiką, atvirkščiai, elitas pats yra pavyzdys ir tai, ką jis daro, yra savaime etalonas, peršokant etikos grandį. Etikos vieton turi būti kas nors dedama – ten ir kišamas tas fengšuistinis dvasingumas, apie kurį kalbėta anksčiau. Visuomenei jis irgi teikiamas kaip orientyras – per populiarius žurnalus ir dienraščių priedus.

Taigi aukščiausi orientyrai yra elito orientyrai. Tai yra neribotas daiktų vartojimas ir keitimas (daikto statusą turi ir vyras, žmona, meilužė). Elito "dvasingumas" – dizaino detalė, suteikianti elito atstovams tarsi "pakylėtą" statusą, o, po teisybei, tai "savas stilius", tik religiškai ar sakrališkai bevertis.

Vis dėlto elito jėga, patrauklumas, galimybės atsiranda ne iš garbingumo ir orumo, kaip kad riterio ar džentelmeno patrauklumas, – o tiesiog iš tos aplinkybės, kad elitas turi daug pinigų. Šiandien daug šnekama, kokiu pagrindu išskirtinas elitas, bet tos šnekos – grynas muilas, turintis užmuilinti akis, kad, po teisybei, elitas – tai turtingiausiųjų sluoksnis. Taigi ir visi šitie žaidimai su jų gyvenimu, galimybėmis, žavesiu skirti vienai aplinkybei nuslėpti – elito orientyras yra pinigai, nes pinigai jį ir daro. Tad jeigu visuomenei elitas pateikiamas kaip siektiniausias pavyzdys, tai turėtina omenyje, kad jis dar ne viršūnė, virš elito ir visos visuomenės yra pinigai. Ir religinių vertybių vietoje – pinigai, kurie patys tampa religiškai galiojančia vertybe, suteikiančia bekraščių galių. Kaip kad dieviška charizma suteikia galių šventajam stebukladariui, taip pinigai suteikia panašių galių elito nariui. Pinigai veikia kaip Dievas, jie patikimai užima jo vietą (nes daiktai ar sveikata už pinigus įsigyjami tikriau nei jų meldžiant Viešpaties), kaip ir parodomoji sėkmė, laimė bei įsikibimas į patikimą egzistenciją. Karlas Marxas buvo visiškai teisus – pinigai yra kapitalistinės visuomenės fetišas, bet aš vedu toliau – tai ne fetišas, tai pats Dievas, apsireiškiantis elitui pinigų pavidalu. Atitinkamai per savo numylėtąjį elitą Viešpats leidžiasi ir ant visos visuomenės, nustatydamas tvirtus ir aiškius orientyrus – pinigus, kaip savo kūną ir kraują, kaip savo buvimą, inkarnaciją, pažadą. Pinigai yra Aukščiausiasis, dėl jų reikia aukotis, atsiduoti jiems, ir jų turėtojui bus atlyginta jau šiame gyvenime, ir ne "galbūt", kaip kad religijose, o būtinai ir neabejotinai.

Pinigai teikia save ir kaip malonę, jie vienus ištinka, kitus ne, tačiau jų apsireiškimas yra ženklesnis ar mažiau ryškus priklausomai nuo asmens pasirengimo juos priimti, jiems atsiduoti, juos gausinti. Pinigų dieviškumas sukuria netgi savotišką teodicėją. Juk vieni pinigų turi daugiau, kiti mažiau, o pinigai turi ir nori būti visiems vienodai teisingi, ir jie tą patį teikia vertiems ir nevertiems. Kad būtų paaiškinta, kodėl vieni pinigų turi mažiau, kiti daugiau, visuomeninėje leksikoje vartojama labai stipriai kotiruojama sąvoka – lemtis, likimas, laimė, – turint omenyje, kad pinigai turi savybę būti uždirbti, pagrobti, padirbti, – bet jie kartais teikia save kaip malonę. Ypač tai gražiai matyti per TV loterijas; vedėjų leksikoje tik ir sukasi žodžiai "laimė", "lemtis", "likimas", "pasiseks kitą kartą" ir panašiai – šiomis sąvokomis įtvirtinama nuostata, kad pinigai gali ateiti ir kaip malonė, užgriūti žmogų kaip Dievo palaiminimas. Tačiau gali ir "nepasisekti", ir tada sakoma "taip lemta", "toks jau likimas". Lygiai ta pati frazė tariama, kai pasiseka ir kai nepasiseka. Tai yra pinigų viešpatijoje, norint paaiškinti turtinę nelygybę, įvedamas likimo terminas. Visuomenės hierarchijoje likimas tarsi būtų "aukščiau už pinigus", bet likimo ir pinigų santykiai yra susipynę, nes likimas daro įtaką pinigų kiekiui, lygiai kaip ir pinigų kiekis nulemia likimą – čia kaip Dievo ir Dievo sūnaus santykis, dialektika sudėtinga, vienas pereina į kitą ir jie yra neatskiriami, nors ir atskiri.

Likimas – labai dažnas šioje visuomenėje žodis, tikėjimas likimu būdingas absoliučiai daugumai Lietuvos žmonių. Likimas paaiškina socialinę nelygybę, blogio egzistavimą, ligas ir mirtį, žmogaus gyvenimo kelią, karjerą, ir, žinoma, Likimas ar Lemtis paaiškina, kodėl vieni žmonės turi pinigų, t. y. jie patyrę malonę, kiti – ne. Toks tikėjimas yra visiškai baudžiauninkiškas, pagoniškas ir labai tinka engiamosioms klasėms valdyti. "Teleloto", žiūrimiausia iš visų (sic!) Lietuvos televizijų laidų, smarkiai prisideda prie šito vaizdinio įtvirtinimo. Pinigai, kaip ir Dievo malonė, gali ištikti, užgriūti – bet tai priklauso nuo Likimo rato, nuo Lemties, ir šiandien yra lenkiamasi Likimui, Fatumui, tik jis vienas gali išgelbėti. Tačiau taip likimui suteikiama dieviškumo kategorija, o dar antika žinojo, kad dievai ir Likimas – ne tas pats, Likimas yra atskiras ir nedieviškas reiškinys; Likimui nesimeldžiama, nes jis tarsi sustingęs savyje: parkoms, Fatumui ar Laimei nėra reikalo melstis – jų nepermaldauja nė patys dievai. Likimas tiesiog yra.

Mūsų visuomenė yra likimiška, fatališka, bet tai stereotipinė frazė – nuo XVI a. kalbama, jog nėra pasaulyje kitos tokios tautos, kuri taip tikėtų likimu kaip lietuviai. Likimu tiki ir vargšai, ir turčiai, šis tikėjimas persmelkia visus visuomenės sluoksnius. Šiandien likimas modifikuojasi ir reiškiasi per pinigus, ir pinigai reiškiasi nulemdami likimą; tai pagonybės likmenų ir Mančesterio kapitalizmo mišinys, vergiškas pamaldumas ir baudžiauninko guodžiantis pasiteisinimas, taip pat ir kieta dvarponio ar bankininko ideologija – hoc erat in fatis.

B. d.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


21451. Manchesterio proletaras2004-09-13 09:04
Parashysiu ka galvoju, bet ne dabar. Dabar eisu dirbti, Manchesterio kapitalistams milijonus krauti. Toks jau mano likimas :)

21458. Rūta2004-09-13 09:50
pats geriausias šio numerio straipsnis. Ačiū autoriui. Ir visgi-tikrojo sakralumo esmės palietimo trūksta....

21462. Noja2004-09-13 10:10
Visa tai taip yra gal dėl to, kad žmonės tiek mažai nori, tiek mažai ieško, jiems pakanka to, ką skelbia, o gal skalbia, reklamos, žinių laidos... Bet ir ta pati bažnyčia (hierarchai ir užkietėję klerai) nieko nedaro, kad žmonės daugiau žinotų... Visiems parankiau turėti pagal dūda šokančius neišmanėlius... Lauksiu dar, nes patiko :)

21471. Augis2004-09-13 11:03
Kur ieškoti sakralumo? Gal neieškoti? Kaip visuomet G.B. taiko ten, kur nevalia žiūrėti.Ačiū.

21479. Queer :-( 2004-09-13 14:05
Čia juk 2-3a. apologetika, naivi ir kovinga. Arba "Summa contra gentiles"... Gal jau pakaktų?

21488. zr2004-09-13 16:08
Nieko nepadarysi, apsukom ratą, ir pamiršti dalykai vėl tapo aktualūs. Juose - pati esmė.

21501. rasa :-( 2004-09-13 18:22
kodėl ne tradiciškai SAKRALUMAS kam tas netikęs naujadaras o daugiau-nieko naujo

21513. po palme2004-09-14 03:25
Niekas tu "uzsikretusiu dieviskumu" neuzdaro. Jiems patiems taip patogiau, kad nesimatytu, kiek ten to sakralumo like.

21517. vot from caluzze2004-09-14 05:23
- Queero ir kiti komentarai yra juodas istoricizmas, jau šlykštu darosi. Štai Artūras iš Vilniaus, kad būčiau šiuolaikiškas, tiesiog prievarta man neleisdavo net sakinio pasakyti, kad tai kažkas būtų panašu į analogijas. Išmoko naujai analizuoti (šnekama, kad jau yra terminas tam), žinias valdyti - man tai labai padėjo.


Šiaip, matyt straipsnis ištrauktas iš stalčiaus primityvams ir elitovcų siautėjimo laikais nebūtų išspausdintas ir labai paniekintas. Todėl ir vertas būti išspausdintas. O šiaip, jei ieškotumėm sakralumo, tai matosi kitoks jau dabar gatvėse - moterys laisvos (ten automobilį vairuoja dauguma) kontroliuojančios senobiškai pasaulį - o vyrai kaip visada sakralizuojasi iš naujo iš naujo išnaujo. O pinigai iš tikrųjų yra labai maža smulkmena ir neviršijanti savo įtaka sakralumui nei kokia TV ar šiaip kas (pvz karjeros visa sistematika). Tai mano nuomone (from caluzze)

21529. Queer to caluzze2004-09-14 11:11
O kuo čia dėtas istoricizmas (ar "istorizmas")? Ir dar "juodas"? Kurią iš man žinomų keturių šio termino prasmių dabar madinga aptarinėti caluzzėje? The new historicism, ar kitą?

21530. Queer2004-09-14 11:20
Straipsniūkščio idėja telpa į senutėlį epileptiko gatvės pamokslininko riksmą "Tarnaukite Dievui, o ne Mamonai!". Tai tiek apie moralą ir apie patį G.B. :)

21534. kaimietis2004-09-14 13:27
Keistokas straipsnis. Susidarė įspūdis, kad tai tipiškas "tarybinis" straipsnis, tiktai kitos sąvokos: tada nebuvo liečiama partija (ji buvo visada teisi) dabar katalikybė, o visų nelaimių priežastimis ankščiau buvo kapitalizmo liekanos, šiame straipsnyje-socializmo liekanos ir dar kažkodėl pagonybė. Taip viskas užmaskuota, supainiota, suslėpta tarp eilučių, kad net nebesuprantama ar autorius nelabai gerai supranta nagrinėjamą dalyką, ar, kaip Stalino laikais, bijo, kad tik ko nors ne taip nepasakyti. Kartais užčiuopi kokią gilesnę mintį, bet toliau žiūrėk, koks nors visiškai nelogiškas liapsusas.
Taip atsitinka, manau, todėl, kad nenorima pripažinti elementarios tiesos: krikščionybė (ir kitos religijos) yra ne tiktai neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, bet dar daugiau- ideologija suformavusį mūsų gyvenimo būdą, mūsų charakterį būtent tokį, kokį mes dabar ir turime. Bažnyčia nėra antagonizmas- ji neatsiejama sistemos dalis. Bažnyčios atstovai visais laikais ir dabar buvo šalia valdžios ir visais laikais rėmė valdžią: ar tai buvo vergovinė, ar baudžiavinė ar kapitalistinė santvarka (Nedidelė išimtėlė –komunistinė santvarka (tik 70 m). Bet tada vieną ideologiją- religiją pakeitė iš esmės nedaug besiskirianti (pasigilinus) komunistinė ideologija- religija, kuri norėjo nukonkuruoti krikščionišką). Ir niekad bažnyčia rimtai nesipriešino amoraliems valdžios sprendimams (jeigu tai neliečia bažnyčios turto klausimų), tik kartais dėl formos arba tik atskiri atstovai ir dažniausiai jau po laiko.
Paėmus tokį rakursą, autorius suprastų, kad mūsų epocha, mūsų civilizacija (pati civilizacijos sąvoka atspindi ne dvasinę kultūrą, o materialinę kultūrą), yra ne "apsikrėtusi dieviškumu", o atvirkščiai –serga, kadangi yra atskirta nuo Dievo, negalinti rasti Dievo, savo šaknų. Tada autorius neapgailestautų, kodėl vaikai nepiešia bažnyčių, o piešia pvz. gėlytes. Vaikai daug supranta, jie žino, kad vienoje gėlytėje Dievo yra daugiau, negu penkiasdešimtyje Vilniaus bažnyčių.
Įspūdį padarė įžvalga, kad "elito" etika artima M.Jacksono etikos kodeksui, bet nesu tikras, ar autorius suprato, kokį gilų ir pavojingą klodą jis užčiuopė? Tik kodėl teigiama, kad "etika religinės kilmės reiškinys"? Kur logika?. Kažkokia visiška nesąmonė, nes religijos (nepainiokit religijos su Dievu)yra žmogaus išgalvotas ir sukurtas žmogiškos kilmės reiškinys. Etika yra dvasinis (Dieviškas) reiškinys, etikos normas Dievas "įdėjo" į kiekvieno iš mūsų dvasią, etika ir jos normos egzistavo per visą žmonijos istoriją.
Labai keistai skamba autoriaus tezės : "Pinigai veikia kaip Dievas"; "pinigai yra pats Dievas..." Nesuprantu, ar Dievas sąmoningai čia rašomas didžiąja raide, ar čia klaida? Pinigai, be abejo vaidina labai reikšmingą vaidmenį mūsų gyvenime, bet patys, kaip tokie, jie mūsų nevaldo. Pinigai yra genialus tų, kurie mus valdo, išradimas - priemonė mus visus daryti priklausomais (faktiškai vergais), mus valdyti, mumis manipuliuoti. Bet mes patys kalti, kad leidžiamės būti manipuliuojami ir kvailinami, kad nesuprantame, kad pinigai, kaip ir religijos, tėra žmonių išgalvoti dalykai ir jie toli gražu nėra visagaliai, nes už juos NENUSIPIRKSI NIEKO DIEVIŠKO, nieko, kas padarytų mus tikrai laimingais.

21536. ebola2004-09-14 14:19
ech kaimieti...jis raso apie visuomenes bendrai paemus kaip cia pasakyti, kelrodes gaires...Neanalizuoja kas yra baznycia/religija/Dievas ar panasiai.Jis tiria, kurlink mes visi esam nukreipe savo veiklos arklius, ko mes siekiame ir kokiu istatymu/etikos normu esame ireminti.Del priesinimosi...priesinosi baznycia daugeliui valdziu sprendimu, netgi jei tai neliete jos interesu tiesiogiai.Imkim tarkim, kad baznycia kataliku yra pries geju santuoku iteisinima bet kur pasaulyje.Kur cia ju interesai? Arba klonavimo eksperimentai - juk tas pats.Abortai ir t.t.Baznycios pastato paskirtis yra ta, kad i ji sueje aplinkiniai gyventojai drauge kartu linkteletu ir nusprestu, kad cia deklaruojamos vertybes yra auksciau uz visas kitas(tam tarpe ir pasaulietinius istatymus!, uz pinigus, intrigas ir isklausytu to patvirtinima zodziu is dvasingiausio ir protingiausio vietoves zmogaus - kunigo.Jeigu gelyte tyros sielos kudikiui yra dieviskas dalykas, tai baznycia - piktam baisunui visuomenes zmogui - vieta susimastyti ir susitaikyti su savo sunkia dalia.Ir mums siandien jos isties truksta.Mes pamirsome sitokia galimybe! Valdzia - taip pat pamirso...

21538. Queer2004-09-14 15:29
Oi, kiek rūpesčio "tautos morale" ir "visuomenės ateitimi"! "Amžinos vertybės" pavojuje, ar ne? "Gėjų santuokos? - Koks siaubas! Tik jau ne Marijos žemėje!", taip? Vaje, kas dedasi! Gėriuosi čia užbėgančių ekleziastų pleonazmais ir iškalba, vis ta pačia po bet kurio turinio straipsniu. P.S. Bijau, kad koks nors "po palme" supras mano eksklamacijas tiesiogiai, net mano išdavikiškas nickas gali nepadėti. Šatėnų piliečiams reikia iš anksto pranešti "Aš ironizuoju"... :D

21541. kaimietis2004-09-14 15:39
Truputi liūdna, kad net tu, ebola, nevisai suvokei, ką aš parašiau. Taip, atrodo, paprastai išdėsčiau... Bet tai natūralu, kiekvienas turim savo tiesą. Jeigu kas nors paliečia mūsiškę savąja, pirma reakcija – ne suprasti, o apginti- išskečiam spygliukus, kaip ežiai. Aš visiškai sutinku (truputį perfrazavus), ką tu parašei , ebola, tik manau neįmanoma kvalifikuotai nagrinėti visuomenės problemų, tuo labiau, visuomenės vystimosi perspektyvų, nesuvokus visuomenės, kaip visumos su visomis tos visuomenės sudedamosiomis dalimis (t.sk. ideologios, organizacijos, žmonių grupės, atskiri žmonės...) jų tarpusavio ryšiais, nesuvokiant visuomenėje vykusių ir vykstančių reiškinių priežastingumo bei paskirties. Religijos čia vaidina tikrai ne paskutinę rolę.
Bažnyčia susideda iš atskirų žmonių, mūsų visuomenės narių. Yra daugybė labai padorių, norinčių žmonėms gero dvasininkų. Toks yra dabartinis popiežius, kurį aš labai gerbiu. Tokie žmonės (kaip moralios asmenybės) ir kovoja prieš tavo minėtas santuokas, abortus ir kitas nesąmones. Bet tai tik atskirų žmonių protestas, kaip šauksmas tyruose, daugiau deklaracija, neperauganti į konkrečius veiksmus. Tuo labiau, kad niekas net nebando išaiškinti ir pašalinti priežasčių (jos slepiamos po devyniais užraktais), kurios gimdo tuos negatyvius reiškinius visuomenėje.
Dėl ėjimo į bažnyčią nesiginčysiu. Jeigu žmogui ėjimas ten padeda(alkoholis irgi dažnai padeda)- tai valio! Bet kažkaip būtų logiškiau ieškoti Dievo Dieviškuose kūriniuose (kad ir gėlytėje), o ne žmonių suręstuose mūruose.

21545. Queer "visuomenės analitikams"2004-09-14 15:57
Aš - labai baisus ir pavojingas visuomenei tipas: esu prieš santuoką kaip instituciją, tačiau už jos dekonstravimą legalizuojant gėjų santuokas. I like queering, jei jums tai ką nors sako (nustebčiau, jei taip).

21547. s./i.2004-09-14 16:18
"Elito elgesys nesiorientuoja į etiką, atvirkščiai, elitas pats yra pavyzdys ir tai, ką jis daro, yra savaime etalonas, peršokant etikos grandį" - net nustebau perskaitęs, nejau elitui atsibodo jis pats? :) Vakar ir Jakilaitis mane nudžiugino savo objektyvumu... Gal prieš Apokalipsę gryninam ir šlifuojam savo sielas, nu kad skaisčiau spindėtų, akinamai spindėtų. Heh, geros metaforos užplaukė. Bet tiek to, ką mano sapiens apie straipsnį? Struktūros trūksta, nors aš, kaip jau kiekvienas turi suprasti, dėsningai neskaitau viso teksto. Vargu ar ką nors prarandu, tačiau kam tiek skiesti? Anyway, kai kas patiko. Tikrai, palyginus su tuo, ką p. Beresnevičius atliko anksčiau (chronologija šiuo atveju diktuojama mano komentarų, o ne autorių straipsnių), tai visai gerai. Teisingos pastabos apie mūsų kultūrą ir tikėjimo vietą joje. Čia nėra kompromisų: viskas arba nieko. Nežinau, turbūt man būtų labai sunku viduramžiais, nors gal tiesiog jų nepažįstu. Būta ir ten eretikų ir kitų netikėlių, tiesiog tikėjimas buvo intensyvesnis. Ten žinotas sekuliarumo fenomenas ir jis buvo keistas, dabar girdime tikėjimo, sakralumo reiškinį, ir jis mums kartais įdomus. Dalykai susikeitė vietom. Mūsų pareiga klausti, kaip geriau... Klausimas, pačiam juokinga, hehe :)), suponuoja atsakymą. Geriau kam? Mums čia ir dabar? Jei taip, dabartis ir yra gera bei siektina. Jei mums amžinybėje (kuri net man ne visada rūpi), tuomet turime kažką keisti. Paprasta ir sudėtinga kartu. Kai turbūt ne vienas nutuokiame, sudėtingiausia ne atrasti tiesą, bet būti tiesoje, gyventi su ja ir pagal ją. Amen.

21548. s./i.2004-09-14 16:29
dar truputėlį. aš nesuprantu, kodėl žmonės tokie buki, o gal aš per kvailas suprasti to priežasčiai? Na bet paaškinkit, ar negali būti taip, kad gėlytės ir grybukai yra tik viena iš teofanijos (dievybės apsireiškimo, pasirodymo) būdų. Daug svarbesnis yra Žodis, o jis, atleiskit, nesigano kartu su karvytėmis ar nelaukia jūsų prie alaus. Žodis ateina per žmones, jų kultūrose, jų moksluose ir raštuose, jis ateina kaip sacrum, nes gamtoje nėra sakralumo, vaikai. Ji yra graži, aš myliu gamtą (nors tiesą sakant, mylėti galima tik Dievą ir žmones), bet ji paprasta, na-tū-ra-li. O mes esam "kultūriški" (ne kultūringi, nes aš ne toks ;). Queer, tavo perversiškos santuokos idėją galima taip dekonstruoti, sudirbti, sumaitoti, kad praeitų visas noras tokius dalykus kultivuoti. Tačiau palieku tai intrigai ir jo didenybei Laikui (trumpiau tariant, tingiu.).

21551. Queer > s./i.2004-09-14 17:16
Dekonstruoti, s./i., galima viską, aš pats neblogai moku tai daryti. Bėda ta, kad dekonstrukcijos ne labiau dekonstruojamos, negu originalai. Iš "perversijų" po tokios operacijos liktų nei kiek ne mažiau, nei iš "natūralumo", tad norui "tokius dalykus kultivuoti" niekas negresia, mon cher. Beje, personally, neketinu kultivuoti jokios santuokos.

21552. ebola2004-09-14 17:29
Gamta nera paprasta, si.Nera - ten gamta, o cia - mes.Nera ten Dievas, ten gamta - o cia stai Zmogus.Visa tai yra viena, vientisa.Zodis neateina per zmones. Zodis buvo dar pries zmones ir liks po zmoniu.Zodis yra seklos genofondas.Zmogus - tos seklos augalo kazkuri krastine sakele.Zodis ko gero yra baltymines molekules grandines kodas.Nuo jo prasidejo visi musu pelesio rusies metai ant musu skriejancio kliurko vardu Zeme.Sakralu yra viskas kas veda mus i musu pelesio rusies tolesni vystymasi.Religija yra disciplina, siulanti viena is islikimo variantu.Man taip atrodo.

21553. kaimietė2004-09-14 17:35
"Visa tai yra viena, vientisa." Aš irgi taip jaučiu :)

21556. s./i.2004-09-14 17:53
heh, nu nepamanykit, kas aš nemąstau apie Vienį. Tačiau kai jūs sakot, "viena", tai tėra analogija "tai susiję". Aš tenorėjau atkreipt dėmesį į specifinį Žodžio, logoso, ar kaip norit (tiksliau, kaip reikia) turinį. O turinys šiuo atveju paprastas: Žodis yra ir esti apreikšta tai, kad Žodis apreikštas. Štai kaip interpretuoju, tuo tarpu gamtoje, žinoma, atrandame harmoniją, grožį, net meilės elementų, tačiau kas visa tai, palyginus su žmonių meile vienų kitiems, su jų menu, filosofija (!)?. Visa yra Dievo kūriniai, tačiau Žmogus yra Jo kūrybos viršūnė. Puikybei nėra vietos, tik džiaugsmui, tik laimei, tik nuolatiniam stebėjimuisi Kūrėjo didybe. Bet grįžkim prie Vienio, kuris vienas tėra, o kas yra, tas jam priklauso, nes nepriklausydamas nebūtų. Taigi, piliečiai, viskas susiję, bet ne viskas vienodai vertinga, ne visi dalykai vieni į kitus konvertuojami. Kalbėdami apie visko vienovę matykim už jos Vnum kaip pagrindą ir esmę, į kurią kada nors sugrįšim (dabar tik mūsų kūnai gamtos vienovėje, o kada mūsų sielos dalyvaus amžinos Tiesos ir Gėrio karalystėje?).

21558. kaimietis > s./i.2004-09-14 18:37
Bukas kaimietis bandys išminčiui kai ką paiškinti. Paradoksalu! Gėlytės ir grybukai iš tiesų yra tik vienas iš daugybės Dievo pasireiškimo būdų ir formų. Iš dalies sutikčiau ir su antru Jūsų teiginiu apie Žodį, bet jį reikėtų labai stipriai patikslinti. Žodis be minties - tai Jūsų minėtos karvytės mekenimas. Taigi visų pirma buvo Mintis, Dieviška mintis, Dieviškos mintys aiškios ir ryškios. Jos buvo materializuotos į tai, ką mes matote aplink: žmonės, "grybukai, gėlytės, karvytės", žemė, saulė, žvaigždės ir į tai ką matyti mes jau praradome sugebėjimą. Jūsų žodžiais tariant, Dievas būtent ir sukūrė visą tai, kas yra NATŪRALU ir REALU (nekūrė nieko mistinio). Materija yra viena iš energijos formų. Materijai sukurti, materializuoti, aišku, buvo reikalinga energija (kūryba be energijos negalima)- Dieviška energija. Taigi, viskas, ką mes matome aplink, tas kas natūralu ir realu yra niekas kitas kaip Dieviška energija- yra DIEVAS. Ir mes visi esame tos Dieviškos visumos (Dievo) dalis, turintys visas Dieviškas energijas Dar daugiau Žmogus yra tobulinusias Dievo kūrinys (Dievo vaikas turintys visas energijas, būdingas Dievui,viena iš jų -meilė), nes vienintelis iš visų kūrinių sugeba kurti (materializuoti savo mintis).
Labai keistai skamba teiginys, kad gamta yra paprasta. Tiesiog neįtikėtina tokius dalykus iš vis išgirsti. Čia - tipiškas priklausomumo primestiems stereotipams, gal net nuzombėjimo pavyzdys. Bet koks virusas ar bakterija, jau nekalbant apie "grybuką ar gėlytę" yra nepalyginamai sudėtingesnis už visus žmogaus sukurtus mechanizmus kartu sudėjus. Visa tai Dievo mintys! O kur dar kiti kūriniai ir viso to sujungimas į harmoningą visumą ir palaikymas harmonijoje. Koks turi būti protas tai sukūręs! Kaip galima vadinti gamtą (tuo pačiu ir KŪRĖJĄ) paprasta ar primityvia?!
Visiškai sutinku, kad gamtoje nėra sakralumo (jeigu jūs neturite omenyje kaulo sacrum). Pažinti natūralų ir realų Dievą, jokio sakralumo nereikia. Dievui slėpynių su žmonėmis eiti nėra jokio reikalo, taigi, sutinku, kad sakralumą išgalvojo ne Dievas, o žmonės. Žmonės panorę valdyti kitus žmones. Tam reikėjo atbukinti kitus ir atskirti juos nuo Dievo. Dieviškas gyvenimo būdas, realistiškas, natūralus pasaulio suvokimas palaipsniui buvo pakeistas į nerealų, okultinį (sakralų). Tam buvo sugalvotos įvairios priemonės tarp jų ir okultinės religijos (taip pat ir krikščionybė, bet Kristus čia niekuo dėtas, jis norėjo atkoduoti žmones, bet jam tai nepavyko), kurios formavo palankų (valdantiems) žmonių charakterį ir gyvenimo būdą, vedanti į žmonių degradaciją. Žmonija faktiškai užmigo, mūsų smegenys išnaudoja tiktai mažytę dalelę savo potencijos, ir yra okultiniame, hipnotiniame sapne, klusniai valdoma tų, kurie tai padarė.

21559. s./i.2004-09-14 19:09
p. kaimietis aiškiai mėgsta "Matricą". Man ji irgi patiko, žinoma, pirmoji :)) Dėl paprastumo. Nesu tiek durnas, kad laikyčiau gamtą primityvia, aš juk patikslinau: joje mes nerandame Šv. Rašto, nėra joje krikščioniško mokymo, kitaip tariant, ji neturi nieko apie save pačią, t.y. refleksijos. Pastaroji būdinga kultūrai. Tik tiek. Net abejonių man nekyla dėl žmogaus kūrybos menkumo prieš šiuos dieviškus gyvuliukus, augaliukus ir whateva may be. Tačiau atkreipkite dėmesį į muziką, išgirskit bent jau angelišką harmoniją ir pamatysit, kad čia žmogus tarytum atkuria savo Kūrėjo mintis. Dėl Dievo minčių. Nereikia man aiškint, kad Žodis yra idėja. Aš juk pasakiau LOGOS. Negi reikia išversti ar priminti Jono evangeliją. Logas yra Dievo Sūnus ir Jo mąstymas. Dėl pan(en)teizmo. Mes nesame Dievo dalis. Patinka man Spinoza ir kiti garbingi vyrai, bet nenoriu pritarti šioms pažiūroms. Tikiuosi, laikui bėgant sumąstysiu kontrargumentą šitai erezijai. Pradžioj verta pastebėti, kad Dievas kaip Absoliutas neturi ribotumo, bet tik tobulumą, todėl gali būti tik dvasia ir neturi būti materija (su sąlyga, kad materijos nelaikom dvasios forma). Sunkiau yra pasakyti, kur tuomet yra materija, jei ne Dievuje, kuris esti visur ir visas, arba kaip ir kur yra Dievas, jei esama materijos. Heh, geriausia būtų sakyti, kad materija, kaip pirmapradis kūrinys su kūriniais kartu yra Dievo idėja. Taigi, turi tik dvasinę prigimtį, tokiu atveju kvaila klausti, kur yra materija, nes visa, kas yra, yra Dievo mintis. Panteizmas, teigia sapiens, yra erdvėlaikio vaizdinio rudimentas, o jei mąstysim kantiškai, tai mums panteizmo nereiks ir kategorijos "kur, kame" praras reikšmę. Kol kas paskubomis ir be autoritetų manau taip.

21560. po palme2004-09-14 19:09
Gerai jau gerai, supratau, esi gejus. manau, kad mums abiems vietos po saule uzteks.

21561. Queer>po palme2004-09-14 19:27
Exactly! :))

21562. Queer kaimiečiui ir s./i.2004-09-14 19:29
Bijau, kad, jei ir toliau būsite tokie produktyvūs, jūsų dieviški išsiliejimai užtvindys žydrynę gelsvu skystimėliu ir ŠA pažaliuos...

21568. po palme2004-09-14 23:00
pritariu kaimiecio klausimui: kodel kataliku baznycia pas mus iskeliama auksciau kitu religiju? Teisingai, istoriskai ji atsirieke didziausia gabala and religiju turgaus prekystalio ir turi lesu gerai reklamai, bet siais laikais tai jau daros nedovanotina. Tamkevicius tik dabar Siluvoj nusiseilejo apie baisu chaosa. Taip jis vadina demokratija, pats to nesuvokdamas. Zmones turi zymiai daugiau pasirinkimo laisves. Gyvenimas zymiai komplikuotesnis, bet juk tai isdava to, ko siekem. Gera butu, kad galu gale pradetumem susivokti turi laisve pasirinkti ir nebijoti buti apkaltinti esa nekonvencionalus. Nuo to visiems pasidarys lengviau. juk Queer neigia santuokos institucija todel, kad jam, kaip tokiam, ta santuoka uzdrausta. (sveikinu Queer, nors ir anonimiskai, bet nebijanti uz saviskius pastoveti) Lygiai Tamkeviciaus pastenejimai apie pernelyg dideles laisves yra issaukti negalejimo laisvai pasakyti ir nebuti pasmerktam del jo seksualines orientacijos.

21581. 2 Queer2004-09-15 08:34
Negi čia kokia nors tragedija, kad ŠA nebebus "žydras"?

21582. ebola2004-09-15 08:53
As asmeniskai nematau kazkokiu "iskelimo virs kitu religiju" zenklu, parodykit man, prasau.Tai tiesiog populiari religija ir tiek.Jos institucijoms kraunama didele atsakomybe, taip, nes daugelis lietuviu vis dar ja praktikuoja.Jeigu praktikuoja kazka aplamai.Butu keista jei kas kalbedamas apie Lietuva minetu islama ar induizma koki.Del seksualines orientacijos.Kam po velniu ji rupi?!? "Jis kazko negali del to, arba jis kazka gali del orientacijos" yra visiska nesamone! As uzaugau tokioj radikalioj aplinkoj sitais klausimais, kad maza kas gali isivaizduoti.Taciau niekas nieko nepersekioja kol patys gejai nepradeda kisti savo orientacijos kitiems i akis.Visas sitas marazmas yra kazkokia liguista savireklama. O jeigu kas nors neigia motinyste, nes jam dievas nedave galimybes gimdyti...tegu.Gali atsigriebti kitoj srity...:( Ko gero queer jau prarijes kalis syk daugiau vaiku nei ju zuvo Beslane.Enjoy! Zinok, blogiausiu atveju, dar tau yra vietos po palme! :D

21589. Vardas2004-09-15 10:55
;) Kokie Jūs juokingi. Čia gerąja prasme. "Iškėlimo virš kitų religijų" ženklų gal ir nėra, yra "išsikėlimo" ženklų. Kartais tie "dvasios vadovai" tampa vos ne valdovai. O šiaip, tikėti galima bet kuo, nesvarbu - likimu ar kuriuo nors iš 1000000000 dievų. Ir nešiauškite šerių dėl seksualinių orientacijų. Yra kaip yra. Tik va, keista jog kitokios orientacijos žmonėms vis maga pabrėžti, kad jie kitokie. Jauskitės tokie, kaip ir kiti, prie Jūsų lovos niekas nestovi. Kaip ir prie mano.

21591. ebola2004-09-15 11:08
Nepasakyciau kad dvasios vadovai(pociuneliu, pvz) jauciasi siandien auksciau uz uspiska(kedainiu) ar uz jaska( telavivo). Ir nesiausim seriu tarkim del pedo(nekro)filu(cia irgi orientacija, ar ne?), yra kaip yra.Yra kaip YRA.

21592. Vardas2004-09-15 11:23
Oi, kokie Jūs pikti ;( Na taip, žiūrint su kuo tuos dvasios vadovus lyginsi... Orientacija orientacijai nelygu. Visokios "nenormos" gerai tol, kol neskaudina ir nekenkia kitiems. Na, maždaug dviejų reikalas. Gerai gerai, gali būti ir 15, jei yra bendras sutarimas ;)

21593. kaimietė2004-09-15 11:58
O kodėl nepakalbėti seksualinių mažumų klausimais, jei jie kyla? Manau, kad tai aktualu, nes dar visuomenėje jaučiamas kitokių smerkimas. O tai, mano nuomone, yra neteisybė. Mes nesuprantam, kodėl gamta taip patvarkė. Mes nesuprantam ir daugybę kitų dalykų. Bet, ko nesuprantam, nereikia/negalima smerkti. Ypač kai tai liečia jausmus. Ir ypatingai Meilę. Viskas gerai, jei nėra žeidžiami kitų jausmai.

Šiek tiek nukrypsiu. Praeitais metais su viena internetine drauge žaidėm tokį žaidimą- susitarėm mintimis susitikinėti tam tikru metu. Ji savo bute mieste, aš – savo liepų aikštelėj. Ir kartą matau, kaip dvi gyvos galingos srovės veržliai kyla į viršų, pinasi tarpusavyje, susilieja, skiriasi, vėl metasi krūvon… Šiame procese jos maino spalvas, mirguliuoja ir žėri vis didėjančiu intensyvumu, kol pagaliau pražysta dviem baltom lelijom. Ir viena iš tų srovių esu aš. Manau, kad panašiai galima nupiešti bendravimą tarp bet kokių dviejų (penkiolikos) žmonių. Ir šioje žydrynėje vyksta kažkas panašaus. Juk smagu.

21594. Vardas2004-09-15 12:32
Nu juk tą aš ir sakau! Seksualinės mažumos man netrukdo. Aš joms irgi. Viskas gerai, kol visiems gerai ;) Blogai, kai į kokius nors procesus (seksualinių mažumų ar seksualinių daugumų) įtraukiami nenorintys dalyvauti asmenys ir pan. Kartais man atrodo, kad problemą kuria ne visuomenė, o tam tikros mažumos, nuolat šaukiančios su kuo miega. Aš to juk paprastai garsiai neskelbiu, todėl problemų ir nekyla. O kas dėl 15 žmonių (turėjau omeny grupinį seksą), tai nemanau, kad kažkokių dvasinių aukštumų būtų galima pasiekti tokiame būryje. O šiaip, tai taip, visuomenė labai netolerantiška kitokiam... Bet mes čia jau ne straipsnį komentuojam ;)

21595. ebola2004-09-15 12:45
>Vardas, esi priimtas i "juokinguju" kluba.Sveikinam!:)Geraja prasme.Visam sitam reikalui kuris cia aiskiai pasuko is vagos, pritaikykime sena rusiska patarle: "chem vyshe intelekt, tem nyze poceluji".Aisku, atvirksciai nepasakysi.

21596. kaimietė2004-09-15 13:29
ebola, gal susitinkam šiandien ant molo. 20.00. Mintimis. Aš tau pabučiuosiu kulną. Gal nustos mane durnele laikę;)...

21597. Queer2004-09-15 13:32
Wow! Nesitikėjau tiek triukšmo sukėlti. Ir neketinau nei propaguoti, nei svarstyti jokių orientacijų, jei manęs nebūtų pralinksminęs kaimiečio ir kai kurių kitų davatkiškumas. Tiesiog nenoriu, kad jie monopolizuotų Šatėnus. O šiaip aš labai tolerantiškas: linkiu kaimiečiams-katalikams veistis ir daugintis, tik būtų ne kas, jei jie "užpildytų žemę". Simpatiškas ponas po palme klysta, jei mano, kad aš neigiu santuokos instituciją simpliciter todėl, kad "man kaip tokiam ji uždrausta" ("vynuogės žalios"). Mon amie, jūsų vynuogės manęs tikrai nevilioja; dėl sudėtingesnių priežasčių. Ne visi juk trokšta žaisti jūsų žaidimą, nejaugi taip sunku suprasti? Labai jau paprasta mane įsivaizduoti kaip kokį ligotą pavyduolį, svajojantį patekti į padorių buržua klubą, negalintį, ir todėl keiksnojantį. Kas jau kas, bet pavydas - man tikrai visiškai nesuprantama ir bjauri emocija. Cum amore.

21598. Queer>po palme2004-09-15 13:40
Tikiuosi, dabar jau pakankamai išryškėjo mano fizionomijos skirtumai nuo s./i.?

21599. ebola :-( 2004-09-15 13:45
ko daba supykai? Koki kulna, ka cia paistai?:(

21600. Vardas2004-09-15 14:12
Ačiū! Bus smagu tarp savų. O siūlo kulną bučiuoti, nes kaip ten sakei "tem nyze poceluji"... Tai intelekta demonstruoja. Nepykit, juokauju ;)

21601. ebola2004-09-15 14:43
Tu matai, neisikirtau. Vadinasi, toks aukstas intelektas!:D Kaimiete, tu juk gerai zinai kad tam pasakyme dauuug tiesos, ar ne?:D As tai zinokit nejuokauju, pykit nepyke...Qeer> Zaidima sakai.Yra tokie momentai gyvenime, kai net pats kieciausias kietuolis priima situacija kaip rimta, nebe kaip zaidima.Ne syki teko matyt.Ir tada visi sudetingi is pirmo zvilgsnio dalykai supaprasteja iki "o kas dabar bus".Kol i tokia situacija nepapuoli, vis labiau imi tiketi tolerancija, demokratija, orientacija ir panasiais is tiesu neegzistuojanciais dalykais.Ir galu gale patiki taip smarkiai, kad esi pasiryzes irodyti, kad visa tai tikra. Tai paradoksalu, taciau labai budinga siuolaikiniam jaunuoliui.Vat sitaip pats atrodote is sono, o ne kazkoks ten ligotas pavyduolis. Veikiau neramaus proto jaunuolis slapia apacia.Toks tatai yra ispudis.;)

21603. Queer2004-09-15 15:07
Matomą vaizdą, Ebola, lemia "šonas, iš kurio žiūrima", žiūrėtojas (spectator) ir jo užimta poza. Ir sugebėjimas atpažinti ne tik litteral meaning. Aš visai ne toks vulgarus, kaip tau atrodo. :)

21605. ABR to ebola ir vardas :-) 2004-09-15 15:19
Vaikai, prostofylios, kaimietė iš jūsų pasišaipė ir sykiu prasiplepėjo: tik užsimaskavusi intelektualė gali žinoti,kad Ch. Baudelaire`ui kulnas - erotiškiausia moters vietelė. Poeta moteras bandydavo pačiupinėdamas už kulnų. Ir skundėsi, kad moteros ypač drovisi būtent kulnų, beje, gražių kulnų iš tikrųjų maža.(B.-H. Lévy Les derniers jours de Ch. Baudelaire )Tuo tarpu tiek apie seksualinių perversijų įvairovę.

21606. Queer2004-09-15 15:20
Sumitę dėdės ir tetos todėl ir sumitę, kad tvirtai žino, "kaip yra iš tiktųjų", kad "gyvenimas - rimtas dalykas, iš kurio nevalia šaipytis", kad "intelektualai nusišneka" ir kad niekas jiems nieko neįrodys (juo labiau "piemenys"). Su metais jų įsitikinimai tvirtėja, kol suakmenėja. Tokie sulaukia 120 metų ir 20 anūkų. To ir linkiu. :))

21607. Vardas2004-09-15 15:33
Oi oi oi... O aš čia jau nieko nebesuprantu. Net savęs. Atrodo tik juokavau (apie visokius kulnus), be jokių nukrypimų į intelektualines gudrybes. Na, bet kaip matau, smėlio dėžė perpildyta, eisiu ir pasikapstysiu savo darže. Tikriausiai judu tik pirmyn, ne aukštyn ir ne žemyn, todėl esu nesusipratėlis profanas vaikas, ar kaip ten? Ir noriu pridurti, kad čia ne straipsnio komentaras ;)

21609. ABR :-) 2004-09-15 15:37
ups, klaida: turėjo būt"...drovisi parodyti kulnus":)

21610. ebola :-) 2004-09-15 15:39
...."uzsimaskavusi intelektuale"... :D:D:D:D:D:D Moterys drovisi kulnu....:D:D:D:D ...oioioi :D:D....LOL,LOL..... Cia tokia reiskia....na...nuotaika tsakant, del kurios as kazkada meciau studijas.Mokiausi mokiausi menu is menininku, ir staiga supratau, kad visi sitie f******* yra issikrauste is proto! Tai ne man, nusprendziau ir gryzau i kaima.Isidarbinau misku ukyje genetoju.Pietaudavau ant kelmo prie lauzo.Savaitgaliais lekdavom i sokius ir siautedavom kad net zinok stogai kilnojosi.Buvo daug graziu sveiku mergu.Su sveikomis buroku lysvese nudroztomis kulnimis.Jei kuri man butu emusi apie jas sneketi, o tuo labiau apie bubilarda ir apie tai, kas labiausiai yra drovu ar pan, buciau ismetes per langa.Garbes zodis.Ir aciu dievui, ju intelektas buvo pakankamai zemas, kad nebuciuotu zemiau keliu!:D:D gerai, seksualios kulnys, iki...

21611. Vardas2004-09-15 15:43
Na, bet vis tik gerai čia su tuo intelektu ir bučiniais išėjo! Juk ir Baudelaire buvo didis intelektualas. Įrodymus pateikė gerb.ABR

21614. kaimietė2004-09-15 16:04
Ebola, aš labai atsiprašau. Kai rašiau apie kulną, omeny turėjau būtent tai, ką suprato Vardas. Dabar matau, kaip nevykusiai pajuokavau. Ir nors Baudelairo neskaičiau, pietų metu, žvilgterėjusi į situaciją ant molo, supratau, kad ji tikrai gali būti seksuali. Todėl išsigandau, o, perskaičiusi tavo atsisakymą, labai apsidžiaugiau. Nenoriu net mintimi skaudinti savo berniuką-visatėlę, noriu gyventi 120 metų ir sulaukti 20 anūkų.

21620. ebola2004-09-15 17:03
Ja tronut, kaimiete.Kokia situacija ant molo turi omeny? Nori sukurti seksualia situacija? Tikrai? :D.....;)Keista.Turejau trumpa ir keista diskusija nesenai su Lisa Gerrard vyru.Lenks, Jacekas, sako man kad gelme yra seksuali.T.y. seksualiai patraukli.Man taip neatrodo.Man gelme anuliuoja visus fizinius potraukius akimirksniu.As pametu viska kas mane risa su mano esama aplinka be jokiu pastangu.Garbes zodis.Gryzti reikia pastangu.Syki po pragertos nakties pamaciau kaip labai graziai teka saule.Iki tos akimirkos turejau prinokusi plana sugeroves adresu.:D Po tos akimirkos planas zlugo lyg jo ir nebutu buve.Ir reikejo nemaza pastangu, kad atlikti visos nakties role iki galo, nes ta Saule nenorejo dingti is akiu ne uz ka...Va taip man dazniausiai buna su gelmem...:)

21623. po palme2004-09-15 17:35
Po palme visiems vietos uzteks, ateikit isgerti alaus. Teisingiau butu sakyti, kad katalikybe lietuvoj yra inercijos religija, kuria tikrai praktikuoja gal 5%. Zinoma, kad Lietuva tradiciskai yra katalikybes itakoje, cia jau sunku butu gincytis, bet kitas religijas butinai reiketu pradeti mineti, ir kuo daugiau, tuo geriau, nes monopolijos, globalizacijos etc visad labai pavojingos. Kai zmones zinos koks pasirinkimas, nebijos pasirinkti ir niekieno nebus itakojami renkantis, tada galima bus nurimti...ir ramiai sedeti po palme irgi buciuoti kulnelius. O siaip tai seksualine orientacija ne tas pats kas liga.

21624. šiandien patekėjusi saulė2004-09-15 17:41
:)

21625. po palme2004-09-15 17:45
beje, Ebola, truputi uzlenkei, pasakydamas, kad susirinke baznycion linktelna ir kazka nusprendzia. Linktelti tai jie linktelna, bet nusprendzia? Pries eidamas miegoti apsidairyk: ta baznycia su prozektorium yra ir tavo lovoj ir aiskina tau, kaip ten viskas tarp taves ir zmonos turi vykti. Ar ir tam pritari :)

21626. ebola2004-09-15 17:55
as jau pririjau viskio.Dar yra alaus, bet bijau pradeti.Siandien buvo sunki diena. Tarp maloniu pasirasinejimu nuveikiau labai daug ivairiu darbu.Troskinau karpi piene, dariau kelias idarytas vistienas su bulve folijoj ir Gojaus suriu.Sutvarkiau(isfiliavau) didele lasisa ir sesis karpius.Suvakuumavau, susitvarkiau ir dejau truputi gerimu.Pagal plana kazkieno dar turejau kazkur nuvezti vaiko akordeona ir pasiimti is taisyklos debilu telefona.Puiki buvo diena, su kuo visus ir sveikinu. Nepabegsiu, ziuriu, niekur nuo to alaus...:D

21627. ebola2004-09-15 17:57
beje, truputi uzlekti yra labai, tsakant normalu. Tai prieskonis, sakykim. Suteikia tekstui karaktoriaus.

21628. ebola :-) 2004-09-15 17:57
uzlenkti turejo but, et, ..iki.

21629. po palme2004-09-15 18:00
Aciu uz "simpatiska pona", Queer. Paties veidas issiskyre, atsiprasau uz nesusipratimus.Dar kart sveikinu nebijant buti kuo esi. Siek tiek pritariu kitu nuomonei, kad tuo pernelyg neturetum didziuotis pries mus, heteroseksualus. Apie seimos institucija parasiau todel, kad turim pazistama geju pora, labai malonus zmones ir jau ilga laika gyvena kartu. Noretu tureti vaiku, t.y. isivaikinti. Jie prie to priaugo, tai ju zodziai.

21630. 2 po palme2004-09-15 18:00
O kam tos kitos religijos? Dėl konkurencijos? O ką ji toje srityje duos žmonėms? Pasirinkimą? O kas pasikeis, jeigu žmogus pasirinks kitą religiją?

21631. po palme2004-09-15 18:05
Ko zmogui daugiau gyvenime reikia, ir as keliu bokala i visu sveikata, gero apetito.

21632. po palme2004-09-15 18:12
turbut todel kad zmones skirtingi ir turi skirtingus poreikius, turbut todel, kad monopolis visada kvepia prievarta, turbut todel, kad net Dievas mums leidzia rinktis. Be to, konkurencija priverstu konkuruojancius pasitempti. Ironiska, kad pamirsau pamineti, kad galima ir be religijos. Pats, bent jau siuo metu, butent cia ir esu. Dievas ir taip yra mano draugas.

21636. ebola2004-09-15 18:26
tai vadinama arogancija.Pasiputimu.Tai madoj.Skamba, nes tuscia, tsakant.

21637. Queer Ebolai2004-09-15 18:45
Arogantiški ir neleistinai pasipūtę tie, kurie nenori dainuoti jūsų darniame bažnytiniame chore? Įdomu, kaip vadinama TOKIA pozicija? :)

21639. Queer > po palme2004-09-15 19:03
Aš visai nesididžiuoju. Būtų juokinga sureikšminti tokius dalykus. Tik norėjau atkreipti dėmesį, kad ne visiems tie patys papročiai, įpročiai ir net emocijos goes without saying. Ir kad ne visi nori būti supilti į tą patį butelį. Todėl mielai išgersiu vyno (iš kito butelio) už įvairovę, laisvę ir draugystę!

21642. po palme2004-09-15 19:44
Ebola,po tokioos vakarienes ir dar piktas. ar as cia ko nesupratau?

21643. CHARLES BAUDELAIRE: manęs neskaitėt? tuoj dėsit į kulnus :-( 2004-09-15 19:46
Vampyro metamorfozės
Iš "Cenzūruotųjų eilių"
Moters burna, kuri kaip braškės raudonijo, / Raitydamos tarsi gyvatė ant žarijų / Ir trindama krūtis korseto apkaustais, / Išleido šiuos žodžius su muskuso kvapais: / "Štai mano drėgnos lūpos, aš gimiau suprasti, / Kaip lovoj padorumą ir sąžinę prarasti. / Sau ant krūtų išdžiovinu visus verksmus, / Kikenti versdama senus, nelyg vaikus. / O tiems, kurie mane be šydo mato, gryną, / Atstoju mėnesį ir dangų, ir žvaigždyną! / Esu įgudusi, išminčiau, geiduliuos,/ Kai spaudžiu vyrą baisiuose glėbiuos, / Arba tuomet, kai savo krūtį kandžiot leidžiu,/ Drovi, laisva, stipri ir pasileidus, / Kad čiužiniuos, kuriuos suvarstė jauduliai, / Mane bejėgiai imtų keikti angelai!"/ Kada čiulpus ištraukė ji iš mano kaulų,/ Su ilgesiu į ją atsisukau iš naujo, / Kad apipilčiau savo meilės bučiniais, – / Ten buvo tik lipni oda su pūliniais! / Abi akis tada užmerkiau, pilnas siaubo, / O kai aušroj atplėšiau jas iš naujo,/ Šalimais, kur vartytas iškamšos stiprios,/ Kuri tada atrodė springstanti kraujuos,/ Drebėjo prietemoj vien nuolaužos skeleto, / Kurios taip spygavo, lyg vėtrungė kretėtų, / Ar iškaba kokia ant strypo geležinio, / Kurią sukioja vėjas, šaltas ir žieminis./
Vertė Sigitas Geda

21644. ABR to po palme :-) 2004-09-15 21:21
Nesupratai. Ebola dirba šef.povaru restorane ir žiauriai nemyli prancūzų virtuvės irgi varliamūūūšių kalbos. Mat užkniso visokie suflė šmuflė virtuvėj. Ar XIX a. poetas Bodleras, ar XX a. grafomanas filozofas Bodrijaras- jam na..., be skirtumo, viską verčia vienon lėkštėn, daro gogelmogelį, žo,patys valgykit, nuodykitės, jei durni. Prisiminiau nuvalkiotą anekdotą,bet čia tiks: iš prancūzų man labai patinka Rembo, sako viena Ach... A tai Rembo ne amerikietis?-stebisi irgi ebola,liaudies sūnus. Eboliuk, čia tau šmotelis poezijos, otkušai: "U paviljona pivo-vody/stojal sovietskij postovoj/on vyšel rodom iz naroda,/a iz naroda-značit svoj" :)))))))))))

21645. Queer2004-09-15 21:40
O taip, mane irgi sužavėjo Ebolos sugebėjimas iš Baudelaire ir Baudrillard pagaminti "Bubilard"! Koks ten skirtumas, ar ne? Narodnoje proischoždenije nagliadno pokazyvojet sebia! :D

21649. Queer`ui2004-09-15 23:32
matyt pats nesenai buvai rustic villager, kad taip ardaisi dėl Ebolos

21658. ebola2004-09-16 09:13
643> geros eiles.Geda pazysta sita reikala. Matosi is vertimo. Paleistuvis....Jo, rebiata, as - siaura tema.Is tikro nesu labai liaudiskos kilmes.Bet as nieko pries jei taip galvoja koks suskis mediko anukas.:D Trumpai galvoju sitaip: seima, baznycia - sventi, reiksmingi dalykai.Bukit kitokie, kirskit kampus, jei manot kad KELIA numyne kvailesni uz jus.Juokinga siek tiek kai zinai kad visi neorientuoti is tiesu eina ratais. Bet...jei bejegiai angelai klykia ir tu ju negirdi...vadinasi toks likimas tavo, klaidzioti ir blaskytis...Sekmes!

21662. ABR ebolai :-) 2004-09-16 10:47
Tu gi žinai, kad tave myliu, ania? O Bodlerą ir ypač Rembo pasiskaityk. Geri poetai,išėję gyvenimo univieras. Kaip ir tu. Niekad nieko nerekomenduoju atsitiktinai, tai tavo poetai, Ebola. Kiek kartų sakiau, kad esi liaudies genijus? Ar genijus iš liaudies? Neapdorotas perlas? Baisu pagalvot, kuo būtum patapęs, jei būtum išėjęs oksfordus, o ne internuotojų stovyklas. Da šmotelis iš Bodlero "Pasmerktosios moterys"(prastas V.Mačernio vertimas, bet kito neturiu):
Kaip susimąsčiusi galvijų banda, gulinti ant smėlio, jos nugręžia savo akis į jūros horizontą, ir jų susiliečiančios kojos ir jų susitinkančios rankos yra pilnos švelnaus silpnumo ir kartaus virpėjimo.
Vienos iš jų, įsimylėję dėl ilgų prisipažinimų širdys gojų tankumynuose, kur krykščia upeliūkščiai, vaikšto šaukdamosis baikščios vaikystės meilės ir laužo jaunų medelių žalią mišką; kitos iš jų, kaip seserys žingsniuoja lėtai ir sunkiai per pilnas netikėtumų uolas, kur šventas Antanas yra matęs nuogų ir purpurinių krūčių gausybę savo pagundymuose.
Tai į ten, Bacchus, krintančios lavos verpetuose, senų pagoniškų lindynių duobėse, kur daugelis šaukiasi tave savo karštu staugimu pagalbon, nes tu esi visų senų sąžinės priekaištų (nuramintojas) užmigdytojas!
Ir tos, kurios mėgsta bučiuoti škaplierius, slėpdamos botagą po ilgais savo rūbais, tamsiam miške ir vienišoj nakty maišo džiaugsmo putas su kankinimosi ašaromis.
O Nekaltybės, o demonai, baidyklės, kankiniai, didelės, pašaipios realybės niekintojos, amžinybės ieškotojos, pamaldžios ir satyrės, pilnos šauksmų ir pilnos raudų, jūs, įvijusios savo pragaran mano sielą, vargšės seserys, aš jus myliu kiek beįstengdamas dėl jūsų liūdnų skausmų, jūsų nepasotinamo troškulio, aistrų, dėl jūsų meilės pelenų, nuo kurių pilnos jūsų didelės širdys!

21664. kaimietis2004-09-16 11:26
Mat kokie - tie gyvenimo universitetai! Jeigu esi panašus į Bodlerą: psichinis ligonis, lytinis iškrypėlis ir šiaip visiškas paleistuvis, satanistas ir jeigu tu miršti nuo visiško smegenų suminkštėjimo bei visiško pamišimo - reiškia tu baigei prestižinį universitetą. Sėkmingų studijų, mielieji!!!

21665. ebola :-) 2004-09-16 11:35
ABR, as tikrai nenusipelnau tokiu ...jausmu.Va cia labai jau uzlenkete...Del knyginio issilavinimo, tai man jo tikrai truksta palyginti su daugeliu cia rasanciu.Bet kaip mano labai issilavines senis sako, "mokytas durnius yra zymiai blogiau uz nemokyta durniu".Jei manai, kad sita istrauka kazkiek atspindi tai kas man rupi...klysti, zinok.Taip, pazystu gerai tamsius zmoniu dusios uzkaborius.Todel ir sakau kad man siandien sekasi.As lengvai manipuliuoju ir be didesniu pastangu pasiekiu ko noriu ir kas kitiems sunkiai pasiekiama zymiai didesniu pastangu pagalba(tarkim mokslais ir akademiniais metodais).Taciau niekada neisijauciu i verksmingus atgailavimus ir tas neaiskias nesaikingu malonumu pagiriu baimes.Priesingai, man lengva ju atsikratyti ir as vidujai kazkodel niekinu tuos, kuriems tai nesiseka.Galbut tai paveldima.Mano proseneliu kartoj vyrai garsejo beprotiskais nuotykiais ir sugebejimu neprasigert, nedegraduoti neziurint fantastisku lebavimo mastu.Mano ...kaip cia pavadinti...media gal... yra kitokia.Kai pavargstu nuo prancuzisku oraliniu(maisto turiu omeny:D) dziaugsmu aptarinejimu su visais privalomais uzstales ir postales pablevyzgojimais, as noriu RAUT velniop is situ jaukiu niezuliu juros.Mielai istaskyciau visas tas meilias grimasas, puikius patiekalus ir dailias pazastis i sienas ir iseiciau ten kur salta, sviesu ir tuscia iki skausmo.Ir netgi nelabai svarbu kad ten galima akimirksniu zuti, as visa laika galvoju kad ten mano tikrieji namai...:) As isprotejau ko gero, kad cia paistau tokius vejus...:)Bet man del to kazkaip dzin.Einu gert kavos.

21667. ebola2004-09-16 11:59
Kaimieti, tu teisus sakydamas, kad pasileidimas prazutingas.Taciau namaza dalis skestanciu savo nuodemese zmoniu skaudziai isgyvena savo silpnuma ir besiblaskydami skausmuose, pazysta viena kita didele tiesa.Tai kazkaip isperka ju nuodemes, nezinau kaip, bet taip atsitinka.Jie nurimsta ir tampa gana ismintingais.Neziurint to kad iki to laiko dazniausiai buna sugriuve fiziskai.As sakau, gal cia pazinimo kelias, tik jiems skirtas, galbut kito kelio jiems ir nebuvo? Tai enigma, mes nesuzinosim atsakymo i tokius klausimus.Analize cia bejege.

21668. Queer2004-09-16 12:10
Neįsižeisk, Ebola. Bet mane erzina įžūlus "pagarbos paprastam žmogui" reikalavimas. Didžiavimasis proletariška kilme ir "liaudies universitetais" kur kas bjauresnis už aristokratišką (ar pseudoaristokratišką) snobizmą :)))

21669. kaimietė2004-09-16 12:46
Kadangi likau durnele, toliau galiu pliaukšti visokius niekus. Klausykit, kas netingit. Tai va, vakar per pietus pamačiau ant molo kaip dvi gyvos galingos srovės veržliai kyla į viršų, pinasi tarpusavyje, susilieja, skiriasi, vėl metasi krūvon… O juk labai panašiai vyko tada prieš metus susitikimas su drauge. Dabar pasakysiu visišką nesamonę – kiekvienas bendravimas, ar tai būtų vyras/moteris, moteris/moteris, vyras/vyras ir , gal, net žmogus/saulė, ir (net baisu ištarti) žmogus/Dievas, iš esmės yra seksualus. T.y. gyvas. Gal net lygybę galima rašyti. O skirtumai nežymūs. Su kuo čia geriau palyginti… Skiriasi tiek, kiek viena religija nuo kitos. Ir tai nėra kažkas nešvankaus. Tai – gražu.

21670. kaimietis > ebolai2004-09-16 13:11
Nepretenduoju į visažinius. Labai daug ko nesuprantu. Nesuprantu, kodėl tamsiosioms jėgoms buvo leista paimti viršų ir iki šiol mus valdyti? Gal nepažinęs blogio, neįvertinsi gėrio? Bet ar ne per daug gerai pažįstame blogį, jau esame taip persisotinę juo (žinome istoriją, skaitome laikraščius, žiūrime TV), kad nebežinome, nebesuprantame kas tas gėris, kur jis ir kaip pasireiškia? Čia aš matau didžiulę problemą. Susidaro įspūdis, kad žmonės patys renkasi blogį. Kaip kokie užprogramuoti biorobotai –zombiai, vietoj šviežių daržovių salotų renkasi jau suvirškintas ir pašalintas daržovių salotas- š-dą ir dar, kaip kokie mėšlavabaliai, net apsilaižydami jį kerta ir, aišku, rekomenduoja kitiems (pvz. tau). Visa tai yra taip būdinga ŠA ir kai kuriems jų skaitytojams.
Mintis yra materiali- tiek gera tiek bloga. Žmogaus mintis turi didžiulę galią, ypač kolektyvinė mintis, kuriantį, formuojanti įvaizdžius, vaizdinius. Mintys, vaizdiniai, įvaizdžiai turi grįžtamąjį ryšį ir veikia žmogų, jo gyvenimo būdą, charakterį. Žmogus yra šios žemės ir savo likimo šeimininkas, savo mintimis, ypač kolektyvinėmis mintimis, jis kuria savo gyvenimą savo ateitį. Priklausomai nuo to, kokios bus žmonių mintys, toks bus žmonių gyvenimas ir ateitis. Ar negana to mėšlo, lipkim galų gale iš jo!

21671. Kaimietis2004-09-16 13:27
Norėčiau apsirikti, Queer,bet tavo primityvumas- kaip to povo besididžiuojančio savo uodega. Susimastyk, jeigu dar turi su kuo.

21672. Vardas > Kaimietei2004-09-16 13:28
Kodėl Jūs sakote "pasakysiu visišką nesąmonę"? Ar taip tikrai manote apie savo žodžius? Turbūt nemanote? Juk skaitantys patys atsirinks. Nenusivertinkite!

21673. kaimietei2004-09-16 13:39
Kažkoks bjaurus nusišnekėjimas. Ką bendro žodis seksualus turi su žodžiu gyvas? Tas žodis neturi nieko bendro su jausmais. Seksuali panelė = pasileidusi panelė (tikrąja prasme).

21674. Queer2004-09-16 13:51
Naujausia kaimietės įžvalga - subtili, taikli ir visai ne kaimietiška (čia komplimentas). Cognoscenti niekada erotikos neredukuoja į reprodukciją ir mechaniką.

21675. Tiems, kurie samprotauja apie "pasileidusias paneles"2004-09-16 13:55
Turbūt ne tą laikraštį skaitote.

21676. ebola2004-09-16 14:12
Kaimieti, zinai kur esmine klaida? Klaida yra tai, kad megini taikyti veiksmo/atoveiksmio desni ir tiesiogines(linijines)proporcijos desni Gyvenimui.O sis tiems desniamas nepavaldus, supranti? Tarkim jei daug dirbsi - daug nudirbsi.Jei gyvensi sveikai - ilgai gyvensi.Jei melsies - busi laimingas.Daugiau geru zmoniu - sviesesne ateitis.Jei dedi dideles viltis - jos pasiteisins. Ir t.t.Taciau visa tai netiesa! Tai pernelyg primityvu, kad butu tiesa, nejauti? Gyvenimas nera mokykliniu fizikos desniu arena.Jis daug painesnis.Jis nesuvokiamai imantrus.Cia persipyne tokie masteliai, kad protelis yra beviltiskas susivokti.Ypac toks iremintas musu siauro isprusimo.Jeigu Einsteinas ar kazkas kitas panasus pasake "kai as pradejau mokytis, netrukus supratau, kad zinau beveik viska, esu ant kazkokio atradimo ribos.Dabar, kai as puse amziaus mokiausi, as suprantu, kad as nieko nezinau, ir kuo toliau, tuo maziau suvokiu" ir panasiai ir t.t. Ir tokiu(panasiu) pasisakymu gali rasti netgi pas Jezu Kristu, pas visus didziausius zmonijos protus, o tu bandai kazka suprasti kaip tiesiogine priklausomybe! Tai neveikia.Blogis, geris ir panasios paslaptys yra virs tavo ir mano suvokimo.Zmogus nera nei zemes, nei savo seimininkas.Kuria jis kazka, bet ne savo ateiti.Islikimas cia, sitam mastelyje nebe vertybe.Pameni citavau juokinga C. Eastwood`o filmo epizoda, kai pasautas sherifas pasake:"as nenusipelniau dabar mirti, as tik pradejau statytis nama...", o zudikas jam atsake: "tai neturi jokios reiksmes, tu nusipelnei ar ne" ir nusove sherifa.Tai va, tuose is paziuros lekstuose zodziuose slypi didele mysle.Mes gimstame nelaukiami ir mirstame nepalydeti.Tai nepriklauso nuo to, ka cia veikiame.Nuo to ka veikiame priklauso kazkas kita, kazkas sverbesnio uz mus pacius.

21677. ebola2004-09-16 14:27
Qeer, knygzmogiams yra labai sakyciau budinga painioti intymuma su seksualumu.Kaimiete irgi siek tiek susipainiojo.Bet graziai pasake.Labai aisku apie ka ji kalba, nors ir nelabai taikliai ivardija.Bet mes viens is kito to supertaiklumo ir nereikalaujam.Vat labiausiai kaimietiska yra vartoti nelietuviskus zodzius.Taip snobiska kad net purto! Beje...negi tu megini taikyti zodi "erotika" kai kalbama apie Saule/Zmogu ir Dieva/Zmogu ? =O

21679. ABR2004-09-16 14:46
kaimiečiui ekstrasensui :du trečdalius dailės uždrausit -ištrinsit iš kolektyvinės atminties? Pvz., Boschą? Ebola,svarbu ne pažinimas, o užuojauta prarastosioms sieloms (ne kūnams). Esama nebeatitaisomų poelgių, sielą galima prarasti. Nebegrįžtamai. Netgi atsitiktinai, visai ne iš smalsumo. Dantės "Pragarą" skaitei? Krikščionys žino, jaučia ir užjaučia "prarastuosius". Eiles derėjo skaityt religinėj plotmėj.

21680. ebola2004-09-16 14:54
Svarbu kam, ABR? Gal gali duoti pavyzdi, ka reikia padaryti, kad prarasti siela? Ir kaip suzinoti, as ja dar turiu ar ne? Kokie yra jos turejimo/neturejimo pozymiai?;)

21681. Queer2004-09-16 15:09
Well, pakalbėkime apie snobizmą. Ir apie painiavą. Panieka proletariatui ir žongliravimas nelietuviškais žodeliais - snobizmas? Jei tai daro pralobęs novorišas proletaras - tada taip. Bet iš kur toks nesudrumsčiamas įsitikinimas, kad esama tik "tokių kaip mes"? Kas dar, jei ne provincialas (aš ne apie gyvenamą vietą, o apie mentalinę būseną)rėkia "Nemanyk, kad tu geresnis už mus ir nedrįsk iš mūsų šaipytis"? Ką dar erzina tarptautiniai žodeliai? Ir kas dar nesugeba surasti jokio kito jų vartojimo paaiškinimo, išskyrus "norą pasirodyti"? Kaip vadinama Šarikovo panieka "knygžmogiams"? Ir narsus aiškinimas, ko jie nesupranta? Narod sam znajet, tak? Snobizmas ir idiotizmas būtų tada, jei cituočiau lotyniškai Ausonijų taksistui, bet čia, šioje žydroje baloje, dariau prielaidą, kad jos lankytojai išsilavinę bent jau tiek, kad nesugalvotų įsižeisti, o gal net suprastų aliuzijas... Niekas, vaikučiai, jums nebaksnotų, jei laikytumėtės eismo taisyklių ir nemėgintumėte diktuoti nei etiketo, nei madų, juo labiau "gyvenimiškų tiesų". Ir nenorėtumėte šios balos paversti savo kaimu, kur gėdijamasi išsilavinimo ir gero skonio. Ne, ne, aš nepamokslauju, būkite ir toliau tokie žavūs prostofilios, tiesiog nusibodo būti labai mandagiam. :D

21682. kaimietis > ebolai2004-09-16 15:18
Šerifas, paprasčiausiai, nebuvo visiškai tikras, kad jis nenusipelnė mirties... Gyvenimas iš ties yra sudėtingas, nes mes nesame vieni. Mūsų norai, troškimai, mintys santykiauja su kitų žmonių, žmonių grupių mintimis, ketinimais, "kovoja" su jais. Vyksta korekcijos, pralaimima ir laimima.
Tau turbūt pačiam teko patirti ir žinai pavyzdžių, kad , jeigu žmogus labai bijo būti apvogtas ar apiplėštas- didelė tikimybė, kad tai įvyks, jeigu tu naktį eidamas gatve pradėsi bijoti gauti į snukį- realu, kad gausi, jeigu tu per egzaminą ko nors nemoki ir apie tai galvoji, žiūrėk ištrauksi blogą bilietą ir t.t. ir t.t. Taigi savo mintimis mes kuriame situaciją, kuriame realybę, kuriame savo gerą ar blogą gyvenimą. Visa dabartinį mūsų gyvenimą sukūrė suformavo žmonės savo mintimis. Didžiausią įtaką, be abejo, turėjo žmonės, kurių mintys greitesnės, aiškesnės sugebančiuos kurti įvaizdžius ir savo tikslams patraukti, panaudoti kitus žmones ir jų mintis. Tie žmonės mums vadovauja, mus valdo, diktuoja madas, kvailina mus ir, būtent jie ir nori įteigti žmonėms, kad žmogus dulkė ir nieko negali pakeisti. Bet egzistuoja ir žmonės, norintys nutraukti šią beprotybę (toks buvo ir Kristus) ir nuo mūsų, nuo mūsų minčių, priklauso ar jiems pavyks pakeisti sistemą "žudančią savo vaikus" ir vedančią žmoniją į pražūtį.
Mūsų teisė rinktis. Ir netiesa, kad žmogui neduota suprasti, kas tai gėris, o kas blogis. Dievas kiekvienam įnstaliavo" tokią programą, Dvasią, kurioje viskas parašyta, labai daug parašyta. Problema, kad kai kas pasistengė ir labai stengiasi "užleisti virusą ", todėl programa pradėjo strigti, atsirado sunkumų pasiklausti savo širdies. Bet čia - vėlgi mūsų pasirinkimas ar mes norime pasveikti ar ne, ar norime tapti pilnaverčiais žmonėmis ir gyventi pilnavertį gyvenimą.
Čia pareiškiau tik savo nuomonę, nori sutik, nori ne. Man tokios kalbos dar prieš keletą metų būtų irgi atrodę gryni paistalai.

21683. ebolai ir T* laiškelis :-) 2004-09-16 15:19
Aš Jūsų ieškau!!!!! Parašykite: viomel@lrt.lt

21684. ebola2004-09-16 16:07
Ne, snobizmas yra nesugebejimas pasakyti paprastai.Nera tokiu dalyku ko negaletum pasakyti paprastai savaja kalba.Tai kad nesistengi, parodo butent provincialui budinga ribotuma.Kazkada Londone snookerineje, jei isgirsdavai kazka rekiant "f*** me, fu**!", zinok - lietuvis.Tai provincialo kompleksas.Didziuotis nereikia niekuo, isprusimu - juolabiau, nes ko gero esminis issilavinimo tikslas turetu buti pasauleziuros prapletimas, savo vietos teisingas ivertinimas ir galu gale atskyrimas kas yra vertybe, o kas - nevisai.O paprasta kalba - didele vertybe, kulturos kazkoks zenklas.Ar as vel neteisus, vel - cia sharikovo supratimai?:) Apie gyvenimiskas tiesas.Apie jas smagu kalbeti.Mes kazkada buvom prieje tokiu isvadu, kad apie maista, darba, seksa ir dar keleta dalyku kalbeti yra kvaila.Juos reikia daryti ir tiek.Gyvenima irgi reikia gyventi, tada jau galima apie ji prabilti.Knygos yra geras dalykas.Jeigu ju vaidmens gyvenime nepervertini. Tai menai ir tiek.Mokslai ir tiek.Jie orientuoja zmogu, lavina, sukelia daug ivairiu emociju.Bet jos nera gyvenimas!Isprusimas kazkodel neuztikrina nei doros, nei laimes.Ispruse zmones lygiai taip pat daro klaidas, o kartais ir baisesnes nei tamsus zmones.Isprusimas, darau tokia prielaida, neturi lemiancios itakos zmogaus gyvenime, kaip yra populiaru manyti.Ar ne, Preobrazenski? :)

21685. Queer2004-09-16 16:11
Beje, apie erotiką. Viduramžių teologai kūrė "erotinę matematiką" kaip santykio su Dievu būdą, o amor Dei intellectualis (intelektinė meilė Dievui) buvo pati tikriausia erotika. Tad nesipiktinkite kaimiete. Toji jus erzinanti lotynų kalba kai ką paaiškina mūsų "diskusijose", o išsilavinimas suteikia linksmą kontekstą jūsų juokingai make yourself metafizikai. Prieš skelbiantis tradicijos atstovais, praverstų pasidomėti jos istorija (žinoma, tada gali praeiti noras ją atstovauti, nors gali ir nepraeiti). Beje, dar paerzinsiu: kaimieti, ar žinai, kad lotyniškai "kaimietis" - "paganus", o antra šio žodelio reikšmė - "pagonis"? Tad doras katalikas turėtų būti miestietis! :D :D :D

21686. ABR2004-09-16 16:29
Svarbu man:) Į kitus klausimus atsakysiu vėliau, dabar bėgu.Bet pasiklysiu, greit negrįšiu,bet kuris kaimo klebonas tau paaiškins. Pagaliau D. "Pragarą " pasiskaityk irgi klasikinę literatūrą. O kaimietis, žinok, "užprogramuotas", nevisavaverčius kiš dujų kameron. Įsivaizduok situaciją: jo sūnui sumuš (labai stipriai)galvą, galva pavažiuos į šoną, vaikis ims kliedėt,ims smaugti irgi prievartauti mergaites. Ką darys kaimietis? Kas kaltas? Kur teisingumas? O gailestingumas? Kam? Vaikiui? Mergaitėm? Apsaugok, Viešpatie, čia aš šiaip, nieko bloga nelinkėdama. Kompiuteriai, virusai, instaliuotos programos,- štai satanizmas. O kokiu tikslu Instaliuota laisva valia,kaimieti?

21687. ebola2004-09-16 16:39
Matai, tavo puikios istorijos ir mirusiu kalbu zinios nepadeda suprasti,kad zemindamas kita - nepasikelsi.Jokia kalba nieko neerzina, jei vartojama vietoje ir laiku.Ir tinkamu tonu.Kai padeda suprasti, ka norima pasakyti.Del erotikos.Zmones prirase visokiausiu dalyku.As klausiu, ar tu izvelgi kazkokia erotika Zmogaus santikyje su Dievu? Vaivai...

21688. ebola2004-09-16 16:45
ABR, tu nekompetetingas sitaip kalbeti...Tai bjauru, zmogau. Kodel visdelto Dievas duodamas zmogui toki puiku prota, dazniausiai atima supratima ka su juo veikti...:(

21690. kaimietė2004-09-16 17:04
Asiliukas iš Mikės Pūkuotuko kartą pasakė:"Everyone has his own little ways". Ebola, priimk ir Queer`o lotynizmus kaip jo "little way"/spuogą ant smakro/vizitinę kortelę... Neauklėk, lai būna toks, kokiu nori būti.

21691. Queer2004-09-16 17:19
Eboliuk, aš visai neturiu poreikio nei ką nors žeminti, nei "pasikelti", mano biografija ne tokia. :) Erzinuosi todėl, kad man smagu, todėl, kad tam tikri posakiai adekvačiai neišverčiami, turi savo istoriją ir tapo mano dalimi, o ne todėl, kad jums pademonstruočiau savo išsilavinimą. Vietoje ir laiku? Žinoma, bet, norint nustatyti vietos ir laiko tinkamumą, reikia žinoti tų posakių kontekstą, o kaip tik tai jums ir nepavyksta (beje, malonu, kad pažįsti prof. Preobraženskį). O apie erotiką... Matai, sąvoka irgi turi istoriją, ne visada ir ne visi ją suprato taip, kaip šiuolaikiniai porno filmų žiūrovai, todėl ir (nei erotinių, nei jokių kitokių) problemų neturtų kilti. Tau ir man erotika - visai ne tas pats. Su Dievu tokių artimų santykių nepalaikau, bet krikščionių mistikai (ir mistikės)savo kontaktą apibūdindavo būtent kaip erotinį...

21693. po palme2004-09-16 17:54
Vienintelis tikras dalykas, kuri bent jau manau zinas apie save, tai kad bandau eiti savo keliu. Priimkit tai kaip norit, bet be manes tam pasauly kazko truktu( lygtai kazkas tai pastebes:)).Stengiuosi buti atviras viskam, nors amziui begant vis dazniau ateina pagunda pasakyti: "gyvenimo patirtis man sako..." Esu tikras ir del to, kad jeigu kuria diena pasakysiu - sustok akimirka zavinga ( o keleta kartu ta jau esu padares), kita diena del vienu ar kitu priezasciu busiu priverstas krautis lagaminus. Visad gyvenime darydavau klaida ir vis dar tebedarau, bandydamas prisikasti kiek galima arciau tiesos, bet ta kokete vis mane isduodavo, nes as pakeliui uzsiziopsodavau i kazka kita, o ji to niekada neatleidzia. Vis tebesimokau dziaugtis tuo, ka turiu cia ir dabar, bet kiek ilgai zmogus gali tai iskesti. Didelis gyvenimo dziaugsmas yra, kai zaviais kulniukais pro sali zybtelna moteris ir palieka svelnu moterisku kvepalu kvapa. Noretusi ja nusavinti, bet jei tuo momentu save nugali ir pasakai jai kokia ji nuostabi ir ji tau atsako zvilgsniu, tada ir atsiduri prie sakralumo duru, nuo ko si pokalbi ir pradejom.

21694. ebola2004-09-16 18:16
Jaja. Queer, as tik tiek galiu pasakyti, jei galvoji kad mes is skirtingo molio, labai klysti.Zaliava mums naudota ta pati.Jei manai, kad issilavinimas ar kilme dideliu planu turi kazkokia didele reiksme, baisiai klysti.Galima butu islukstenti ta reikala uzdavus vos pora klausimu ir gavus nuosirdzius atsakymus, ko as nesitikiu. Galiu dar pridurti. As zinau pora zmoniu, kurie yra aiskiai kito lygmens nei as, nepalyginamai ismintingesni.Ju nieku gyvu neiveltum i tokia tuscia diskusija kaip sita.Zinok - jei gincijiesi, erziniesi ir aplamai dalyvauji gince - tu esi is musu rato.Ir cia pat naudoji visoki menkystiska slamsta: mazybizmus, atseit kazkokias kandzias uzuominas, apie paprastuomene ir t.t.Tai silpna.Pamegink viso to isvengti ir bus smagiau gincytis, Iki.

21695. Queer2004-09-16 19:16
Diskusijos, tiek tuščios, tiek pilnos įmanomos tik sėdint ant to paties suolo, čia Ebola teisus. Painiojuosi į jas todėl, kad man juokinga, neįprasta ir egzotiška.

21698. Prince(ss)Valium to Queer2004-09-16 22:11
Gal patinka M.Foucault?...:)

21700. vot iš kalėjimo2004-09-17 04:19
nulipk kartais ir Tu nuo varpinės aukščio. Exhibicionizmas pas mąstytojus (tuščiakalbius) yra labai slidus banalybės šunkelis (iš kasdienybės ir beprasmybės nuovargio galima į jį įsliuogti) - abstrakcijos Tavo net mane patį tokį pasipūtusį sudomino (dar ir žodžio kaip koncepto valdymas). Laukiu kitų minties vaizdinių

21701. vot dar2004-09-17 04:20
.. čia Ebolai, sorry

21703. kaimietė>po palme2004-09-17 08:44
Mielasis pone, Argalėčiau prisėsti po tavo palme. Nors trumpam :))))))

21707. Lorca2004-09-17 10:12
...kažkur matytas rašymo stilius...vyriškų nickų galūnes ,-"ukais" baigti:))queer?:))

21708. Queer to Prince(ss)Valium2004-09-17 11:32
Michelis? Žinoma, patinka! :))

21710. Edma2004-09-17 14:18
"To every spirit being and to every mortal creature in every sphere and on every world of the universe of universes, the Universal Father reveals all of his gracious and divine self that can be discerned or comprehended by such spirit beings and by such mortal creatures. God is no respecter of persons, either spiritual or material. The divine presence which any child of the universe enjoys at any given moment is limited only by the capacity of such a creature to receive and to discern the spirit actualities of the supermaterial world."[27:1} THE URANTIA BOOK http://www.urantia.org/ Mums duotas apreiškimas Knygos pavidalu. Paimkime ir pridėję šiek tiek valios pastangų perskaitykime. Tai daugiau negu tik skaitymas. Linkiu sėkmės.

21722. vot2004-09-18 01:04
tik nepykėliai protestantai vertė - ortodoxai (katalikai Popožiaus) ne, ir išlošloė 1320 metų lažybose vis tik ... kas? viktorinos klausimas? kas>?

21735. Blevyzga2004-09-18 19:30
Visa ši rašliava neverta vienintelio K.Jung sakinio.

21743. LinasPL2004-09-19 14:22
Įdomu, kodėl daugelio mūsų mąstymai turi tokį reguliatyvinį atspalvį. Bene tai būtų "tarybinių" laikų liekana? Juk būtent anais laikais auklėjimas buvo labai reguliatyvinis. GB rašo: "Vaikams katedra nėra pasaulio centras arba axis mundi kaip turėtų būti". Turėtų, taigi taigi, būti... Kitas tokio mąstymo pavyzdys yra kaip ir ligų sąrašas. Žmogus, tarkime, pasako savo nuomonę, o jam iškart nustatoma liga. Sergąs new age`u, panteizmu, panenteizmu ar dar kuomi kitu. >>> O dabar pagalvokime, dėl ko autorius bijo tarti vieną žodį. Juk žodis sakralumas taikomas daiktams, aplinkai, giesmėms ir taip taip toliau. Kalbant apie žmones vartojamas kitas žodis, sanctum. Šventumas, lietuviškai sakant. >>> Atsimenu, kaip 1989 mūsų reguliatyviniai protai ilgai sukinėjo žodį `suverenitetas`. Bijota tuomet ištarti Nepriklausomybę. Čia beje, nieko negalima peikti. Tai buvo politika, taip buvo teisinga. >>> Bet su "sakralumu" yra kiek kitaip. Ieškomas dalykas nėra politika. Jis atsiras tik su mūsų pačių vidiniu tikrumu ir vidine drąsa. O jeigu bijotume ar dėl kažko nenorėtume net žodžio tarti? Tuomet viskas ir liktų taip kaip ir yra. Iš kitos pusės labai nesinori, kad susikurtų `civitas sacra regulativa`, kuri tariamų švenčių progomis pamokytų stabo ištiktą visuomenę, kaip bloga būti panteistu ar panenteistu: Suprask, tikras krikščioni, kad tavo liūdna dvasinė būklė dar ne tokia liūdna , palyginus su vargšais iš panteistų, panenteistų ir kitų stovyklos. Pasiklausyk "krikščioniško" rock`o, nusiramink. Pasižiūrėk surskį, mauzerį. Prekybos centras `pur vuzs` skelbia naują konkursą. >>> O jei esi nerami siela? Jei ko nors ieškai? jei žvaigždėtas dangus virš tavęs dar vis stebina kaip Kantą prieš 200 metų. O jei stebina sužinojus, kad druskos kristalą sudaro labai panaši į žvaigždyną atominė tuštuma su nutolusiais vienas nuo kito atomais? Kaip tada? >>> Nusiramink ir tada. Dar tau yra intelektualų. Jie viską parašys, viską išdėstys. Net tai, ko tu negalvoji. Nepatinka reguliatyvūs intelektualai? - yra liberalių. Juos visus jungia viena savybė. Jie nieko negali pasakyti tiesiai. Ištvirkimas yra "nutolimas nuo sakralinio idealo", gobšumas yra "įsitikinimas, kad mūsų šiuolaikinėje visuomenėje labai daug reiškia pinigai". Pagaliau ir pats šventumas kaip sakyta. Meno tokie intelektualai paprastai nemėgsta. "šiuolaikinis menas, išsivalęs nuo daugelio prietarų ir sąlygotumų", jų pačių kalbose palaikomas (kažin, kaip jis vadintųs iš tikrųjų?), iš tikrųjų jiems nuobodus. Prie kitokio meno neprisiliečia jie. Vieni nesupranta. Kiti amžinybės akivaizdoje sutrinka, prisibijo. Ir jie tau ilgai aiškins, kas yra meno pagrindas. Bet ką daryti, jei taip ir neišgirsi, kad meno pagrindas (egzistencinis pagrindas, jei norite) yra grožis? Ką daryti, jeigu tu jau esi gimęs po 1990 ir nematei nieko gražaus nei per televiziją, nei savo bažnyčioje (jei bažnyčios altorius buvo modernisto pagamintas)? >>> Nusiramink ir tada. Dar yra Kraujuojanti Viešpaties širdis, yra vienuolynai, yra kitos prieglaudos ir atsigavimo vietos. >>> Štai tokia su visais prieštaravimais būtų "civitas sacra regulativa" mąstysena. Manau, kad ilgai tokia valstybė neišsilaikytų, nė viena reguliatyvinė valstybė neišsilaikė ilgai. Tik jos šešėlis tęstųsi šimtmečiais. - Nenusiminkime. Nėra ko bijoti, šešėlių. Esame gimę stalininės Rusijos šešėlyje, bet esame ne tokie jau blogi žmonės. Nebus blogi ir gimę kitos reguliatyvinės valstybės šešėlyje. Blogi žmonės tampa tada, kai nuo vaikystės jiems aiškinama, kad jų tėvai buvo atsilikėliai. O ypač jei kartu su tuo dar kokie greitesni kultūriniai pokyčiai sudaro vaikams vaizdą, kad jie gyvena kitame pasaulyje kitame laike, kitu ritmu. - Tai tiek.

21755. Linui2004-09-20 05:17
o ko Tu nori gerbiamasis, per viena amziu 7 (septynios) milziniskos (beveik apokalitines) socialines/ekonomines reformos. Tempai milziniski. Cia jau apie aplinkiniu zmoniu bloguma gali kalbeti tik labai blogas zmogus.

21756. Linui dar2004-09-20 05:19
... pvz Valatka (istisai)

21776. po palme2004-09-20 19:26
Miela kaimiete, visad. issitiesk ant silto smelio, klausykis vandenyno osimo. Svelnus brizas kur buves kur nebuves vis glostys tavo kuna. Paprasciausiai pabuk cia is sveikai pavark nuo saules ir vandenyno. (Deja, cia nera tu grybu :)). Bet nera ir vyrisku mustyniu ir lenktyniavimo, kas gudresnis.

21804. vot dar2004-09-21 02:18
CIA TARP LYGESNiU PATARIMAI - IR TARP NEIGALESNIU - valataka zmogis sugeba tik pries paxxi o toliau fff - teguųl nors ir ruskius vis gerai (tipo laikinai)

21978. khan :-) 2004-09-23 10:28
tavo gelmės sudomino.

30320. Aušra :-) 2005-02-17 14:56
Straipsnis gan įdomus, tik trūksta konkretumo kalbant apie sakralumą.Jaučiasi ne mažai beletristikos. Kartais keliais konkrečiais sakiniais galima pasakyti daug daugiau. Viskas ir taip aišku, o kur toliau nueisime.... Man darosi įdomu..stebėsiu

Rodoma versija 31 iš 31 
14:51:02 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba