ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-02-03 nr. 831

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (21) • VIKTOR E. FRANKL. Ką sako psichiatras apie moderniąją literatūrą?* (7) • LAIMANTAS JONUŠYS. Garsiausias pramanytas lietuvis-js-. Sekmadienio postilėDAINIUS RAZAUSKAS. Pasakėčia apie lapę ir spąstus (1) • JĀNIS KALVE. Šamas SeimeAtominis variantas (1) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II (1) • AIDA DIRSĖ. Psichoanalitiniai arimai: Valentinas AntanavičiusMANTAS ČIŽAS . Eilės (1) • Trumpoji vokiečių prozaRENATA ŠERELYTĖ. Pasaulis po mėnuliu (1) • REDA GRIŠKAITĖ. Konstantinas Tiškevičius ir Neris, arba Kelionė ir Knyga (2) • RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Valio! Pirmaujame! (39) • ANDRIUS ŠIUŠA. Pamokymai visiems ir visomsLAIŠKAI (467) •

Šamas Seime

JĀNIS KALVE

[skaityti komentarus]

iliustracija
Eglės Kuckaitės piešinys

Kartą legendinis Dauguvos šamų medžiotojas sugavo rekordinio dydžio šamą ir išeksponavo Rygos senamiestyje visiems apžiūrėti. Kur buvęs, kur nebuvęs šamas per naktį paspruko iš parodos ir įsigavo į Seimo pastatą Jokūbo gatvėj. Sargai snaudė, o apsaugos sistema nesuveikė – nesuprato, kas eina. Šamas, iššniukštinėjęs visas tautos išrinktųjų buveinės grožybes, greitai pailso ir išsitiesė tarp kėdžių eilių nusnausti.

Išaušo nauja diena. Kaip jau kasdien pasitaiko, o gal tai buvo atsitiktinumas, į Seimo salę pradėjo rinktis deputatai ir deputatės. Kažkurios centro dešinės ar dešinės centro partijos deputatė, tautos numylėta menininkė, pirmoji pastebėjo tarp kėdžių tysantį šamą.

– Šamas Seime, šamas Seime! – šaižiai suklykė.

Buvęs kitos dešiniosios partijos deputatas, dabartinis sveikatos apsaugos ministras plonais ūseliais, kuris stovėjo tribūnoje ir buvo bepradedąs kalbą, pamanė, kad šie šūksniai skirti jam, bet tiksliai nesuvokė šūksnio esmės.

– Prašom neprasivardžiuoti iš pat ryto. Samsara ir nirvana nėra Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija. Šiuo klausimu kreipkitės į Religijos reikalų komisiją.

– Šamas Seime, šamas Seime! – nenustojo šaukti jau ant kojų pašokusi deputatė, nykščiu rodydama žemyn.

Supratę tai kaip užuominą neleisti ministrui kalbėti, prie jos prisidėjo kiti partijos nariai, garsiai pritardami: „Samsara! Šamaseime! Samsara! Šamaseime!“

– Nieko, nieko, išsiaiškinsim, – iš padėties mėgino suktis ministras.

– Tylos salėje! – žybtelėjęs plaktuku įsakė Seimo pirmininkas. Jam visiškai nepatiko tokia dienos pradžia.

O šamas tuo metu nuo triukšmo pabudo, pamanęs, kad susapnavo žymiojo šamų medžiotojo garsųjį kvoką*, ir skaniai pasirąžė. Tai pastebėjusi, visa salė pašoko ant kojų ir ėmė nevaldomai bliauti:

– Išvyti! Išvyti! Šamas Seime! Išvyti!

Laimė, atskubėjo apsauginiai ir sugriebę ūsuotąjį siaubūną už pelekų ėmė vilkti link išėjimo.

– Man alergija nuo žuvų! – suraukė nosį jaunutė deputatė ir prisitraukė savo tinklinėm kojinėm aptemptas blauzdas, kai šamą vilko pro šalį.

– Šamo kotletai labai skanūs, jei moki juos tinkamai pagaminti, – savo kaimynei ėmė dėstyti vienas seimūnas – aistringas žvejys ir medžiotojas.

– Tylos salėje, – trinksėjo Seimo pirmininkas.

– Mums skubiai reikia priimti įstatymą, draudžiantį šamams būti Seimo posėdžių salėje, – sveikatos apsaugos ministras nusprendė pradėti kalbą itin drąsiu, netgi revoliucingu pasiūlymu. – Tai juk antisanitariška... Įsivaizduokit, jei visi šamai sumanys pakliūti į Seimą, nuo žuvies kvapo nebus kur dingti. Ar jie laikosi higienos reikalavimų, kuriuos reglamentavo Europos Tarybos direktyva numeris... eee, kuris ten buvo? Nesvarbu, bet pats klausimas labai esminis.

– Jūsų raportą, pone ministre, išklausysime vėliau, mūsų darbotvarkėj atsirado pakitimų. Ryšium su išorinės tvarkos pažeidimu turiu teisę pakeisti darbotvarkę, – Seimo pirmininkas išvijo ministrą iš tribūnos. – Iki pertraukos svarstysime šamų įleidimo ir neįleidimo į Seimo pastatą klausimą. Prašom balsuoti, kas už permainas darbotvarkėje? Vienbalsiai... Prašom! Užsirašykite į eilę debatams.

Kairiojo sparno deputatas, stotingas vyras žilais plaukais, buvo suskubęs užsirašyti pirmasis:

– Pirmiausia, gerbiamieji deputatai, aš siūlau sukurti Seimo tyrimų komisiją, kad išsiaiškintų bylos aplinkybes. Kiekvienas mūsų juk nekantraujame sužinoti, kaip šamas galėjo pakliūti į Seimo vidaus patalpas? – salė pritariamai suūžė, o deputatas tęsė: – Tyrimų komisija galėtų sukurti pasiūlymų paketą, kaip keisti įstatymus, pritaikant juos Europos Sąjungos įstatymų leidybai. Ateityje privalome griežtai vengti tokių situacijų. Mes netgi galėtume pateikti įstatymų leidimo pasiūlymų Europos Komisijai...

Jis akivaizdžiai norėjo išsiskirti – ir ne tik prieš Seimą.

– Ar jūs siūlote šį klausimą neeiliniam balsavimui? – paklausė Seimo pirmininko padėjėja, koketiška blondinė.

– Taip, – atsakė deputatas, – kaip opozicijos atstovas, aš tikiuosi, kad ir pozicija iš savo galios pozicijų parems šį pasiūlymą. Mes turim realią galimybę pasižymėti tarp Europos valstybių.

Toliau mikrofonas atiteko hiperaktyviam pensininkui pliku pakaušiu:

– Mes kategoriškai atsisakom paremti kairiųjų partijų bloko pastangas įtraukti mus į naujų komisijų marazmą, – klykė jis. – Deputatai, nepamirškime, kad mes leidžiam mokesčių mokėtojų pinigus. Nauja komisija bus našta sukumpusiems tautos pečiams. Mes esam latviai ir turim tuo didžiuotis. Gal pirmiausia reikėjo išsiaiškinti, ar ponas šamas irgi yra latvis? O gal jis imigrantas iš Baltarusijos?

Toliau kalbėjo Žaliųjų partijos atstovas:

– Mums nerūpi šamo nacionalinė tapatybė. Mūsų sienos kontrolės postų jis nebūtų apiplaukęs... Aš manau, kad į šį klausimą reikia žvelgti globaliai ir sukurti komisiją, kuri užsiimtų ne tik šamų, bet visų gėlavandenių gyvūnų problemomis. Ne iš gero gyvenimo šamas atvyko į Seimą. Gal vyras turėjo kokią opią problemą? Gal mums ne mauroti reikėjo kaip pasiutusiai veršių bandai, o išklausyti ūsuotąjį kaimietį? Gal vertėjo jam suteikti žodį? Jis juk visateisis Latvijos gyventojas, kas, kad neturi balsavimo teisės ir...

Iš salės pasigirdo protesto šūksniai:

– Neduosim šamams balsavimo teisės!

Deputatas iškėlė ranką ir tęsė:

– Ar jūs, gerbiamasai deputate iš radikaliai dešiniosios partijos, esat nors kartą uždavęs sau klausimą, kokios problemos kankina šamus?

– Tai demagogija! Prašom atimti iš deputato žodį! – klykė dešinysis radikalas.

– Iš deputato žodis atimtas. Nuo šiol jūs būsite deputatas be žodžio.

Galiausiai žodis atiteko kraštutinių pažiūrų kairuoliui.

– Laisvę šamams! – su patosu kirste nukirto jis. – Mes ginam Latvijos mažumas, o šamai yra mažuma, mes primygtinai reikalaujame, kad šamų klausimo imtųsi tautinių mažumų komisija.

Salė ėmė garsiai juoktis ir ploti, trukdydama deputatui kalbėti.

– Tylos salėje, – sukomandavo Seimo pirmininkas. – Debatai nutraukiami. Per pertrauką prašom įteikti Seimo sekretorėms pasiūlymus balsuoti.

O šamas per tą laiką jau buvo pasirašęs apklausos protokolą ir, paleistas už pasižadėjimą nekeisti gyvenamosios vietos, plaukė Dauguva aukštyn.
_____________________________
*Kvokas – medinis žiedas, kapronine virve pririštas prie bumerango formos rankenos. Tam tikru greičiu traukiant tą žiedą iš vandens išgaunamas specifinis garsas, kuris, kaip spėjama, vilioja šamus.


Iš: Jānis Kalve. Skuiviņa skola. Rīga: Pētergailis, 2005

Vertė Laura Laurušaitė

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 
Rodoma versija 25 iš 25 
14:50:59 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba