ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-11-22 nr. 677

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Maskva (67) • KASPARAS POCIUS. Kitokio scenarijaus jėga (7) • LAIMANTAS JONUŠYS. Laikraštis monitoriuje (44) • CHARLES SIMIC. Amerikiečių poetasKAREN HORNEY. Kultūra ir neurozė (10) • Išsivadavimas pagal Osho (19) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (18) • VIKTORAS LIUTKUS. Norėčiau būti Algimanto Kuro nutapytu daiktu (10) • CHRISTOPH KLIMKE. Kūnų ir daiktų šventumasMARIJA JURGELEVIČIENĖ. Tikra mergaitė (29) • GABRIELĖ LABANAUSKAITĖ. Moteriškosios reprezentacijos A. Žagrakalytės poezijoje (22) • VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Senosios Vilniaus šventvietės (10) • VYGANTAS VAREIKIS. Samsonas Gazoje (12) • ANDRIUS ŠIUŠA. Pinigus ir meilę sunku paslėpti (9) • Mielieji skaitytojai! (41) • Laiškai Sau ir Kitiems (140) •

Pinigus ir meilę sunku paslėpti

ANDRIUS ŠIUŠA

[skaityti komentarus]

iliustracija
Bernard Buffet. Nuėmimas nuo kryžiaus. 1948

Visi mes gyvenime nuolat ką nors nagrinėjam – vieni naujos mašinos variklį, kiti žmonių trūkumus, santūrumą, kitaip sakant – jausmus ir santykius, kas dantis nagrinėja, turiu omeny burną arba stomą, anot senųjų graikų. Svarsto prie žvakių, kiek kuris galės apžioti. Kai kurie degančiom akim nagrinėja magiškus verslo planus ir kitokius greitus pinigų skalbimus. Nutrūkę nuo pavadėlio vergai ir laisvieji baudžiauninkai puola į religijas, klimpsta į mitus, domisi, kuo arė Adomas ir ką verpė Ieva. Ką ji ten verps, jeigu verpt nemokėjo. Jai tik akis vartyt, kad Adomą iš proto išvestų. Stebeilijosi sau į bambą, kaip čia tą žiedą gudriau įsiverti, kad neskaudėtų, bet gundančiai blizgėtų. Iš ko ji galėjo išmokti verpti, jeigu močios neturėjo – buvo vienintelė rojaus kaimo merga ir dar iš nekalto vyro šonkaulio pagimdyta. Kas ją pamokė? Dievas? Baikit tas kalbas. Jis nieko nemoko – suklupdo prie baro ant kelių, liepia kojas pabučiuot ir sudie, manykis kaip gali. "Dabar neturiu kada", – dar pasako. Tiek iš to Viešpaties naudos!

Yra trupė žmonių baltais chalatais, kurie staiga vieną gražią dieną susimąsto, kodėl bičių tranai neturi tėvo. Juokinga istorija, tuojau papasakosiu, bet tranai tikrai tėvo neturi, jiems tėvo nereikia: paduok greičiau medaus šaukštą ir motiną. Traniukas gimtojoje gūžtoje atsisėda, įsikimba į korį kaip į krūtį ir patenkintas, niurzgėdamas čiulpia medų, kam jam tas tėvas. Dar diržo duos nežinia už ką. Vyresnysis gi taip pat neskraido nuo gėlelės prie gėlelės – abu tranai. Nejučia peršasi mintis, kad čia kaltas genas, kuris vadinasi labai gudriai – komplementinis lyties determinatorius arba CSD. (Ne CD ir ne DVD, kaip pas mus, pas žmones.) Šitas csd turi 19 versijų, arba alelių. Bičių patelės turi dvi csd kopijas, dvi skirtingas aleles. Tingumo spiriamas, patinas tranas turi tik vieną vienintelę csd. Pats laikrašty skaičiau. "Vakaro žiniose".

Kieno genai geri – tie vadinami genujiečiais. Nors Kolumbui tokie smulkūs reikalai buvo do lampočki*. Jam kitkas knietėjo – būtinai iki 1492 metų Kalėdų atrasti Ameriką. Iškėlė laimingai bures, pučiant rytų vėjui, ir ėmė brėžti maršrutą, nustatinėti visų trijų laivų kompasų rodykles. Planas buvo sudarytas neapsakomai vykusiai, per kažkiek (dabar neprisimenu) laiko jis pasiekė Indiją, kuri dabar vadinasi Amerika. Bet kuo tas pasibaigė? Musulmonai ant lėktuvų irgi atjojo į Indiją, kuri dabar Amerika. Anie išmušė indėnus, dabar pabučiuok – amerikonų eilė kentėt.

Keblų dalyką nagrinėja astrofizikai, remdamiesi vienos aiškiaregės moters nuomone (jos vardą aš jums pasakysiu, kai hipotezė pasitvirtins): jie paskelbė, kad vieną dieną mūsų mažytėje visatoje nebeliks šviečiančių žvaigždžių. Įsivaizduojat, atsikeli naktį atsigerti, kas dar liko iš vakaro neišgerta, arba nueiti kur nors, kur nebuvo eita – danguj nė vienos žvaigždės! Tamsu, nors pirštu į akį durk. Pasitaiko ir dabar taip, bet tik kai dangų ima reketuoti debesys, o tie astrofizikai sako... Bet tegul jie raportuoja patys, nepraleiskit pro ausis nė žodžio: milijardus metų vyksta žvaigždžių gimimo ir mirimo procesai, tačiau žvaigždžių "gimstamumas" – "gimstamumas", koks asilografas sugalvojo tokį terminą? – nuolat mažėja. Kiek anksčiau kiti mokslininkai apskaičiavo, jog visatoje yra 10 kartų daugiau žvaigždžių nei smėlio smiltelių visuose pasaulio kopakabanų paplūdimiuose ir dykumose kartu sudėjus. Įskaičiuojant ir tą smėlį, kur Palangoj prie tilto, kuris irgi gęsta. Perkūnas žino, mano galvutėj – turiu omeny galvą – netelpa tokie skaičiai, tokios banko sumos.

Po paskaitos, žiūriu, kas čia daros – tie patys šmukštarai grūdasi prie teleskopų ir gailiai šaudydami akimis po galaktikas ramina mane, jog bijoti nėra ko – žvaigždės švies dar labai ilgai. Tačiau vieną dieną visatos šviesos vis tiek išsijungs. Va taip va, panašiai, kaip aš išjungiu kompiuterį. Cik cik! Bet tik po tūkstančių milijonų metų naktiniame danguje bus galima pastebėti permainas. Visata gyvuos amžinai, tačiau panašu, kad kada nors visos žvaigždės užges, o visata taps labai šalta ir tamsia vieta. Viskas nueis į bloga ir pragaištį.

Ir aš nebegalėsiu pasiimti iš Mažvydo bibliotekos knygos ir jaukiai įsitaisęs ant suoliuko sode po obelim paskaityti. Nei Vonneguto, nei Ivanauskaitės, nei Šerelytės. Ne tik paskaityti – nebegalėsiu jų net matyti, bus tamsu kaip prieš pasaulio sukūrimą. Ne, ne knygų nebematysiu – Šerelytės ir Ivanauskaitės. Čia tai jau niespodzianka**. Vonnegutas, mat jį šunys, toli, be to, senas, jį dar Kolumbas matė pas indėnus kažkokias chemines puolimo medžiagas gaminant. Kur čia aš sustojau? Tai va... nes visata taps "šalta ir tamsia vieta".

Į tokią juodąją skylę galėjo įpulti ir vizitinė Romos kortelė – Koliziejus. Jam duobę kasė popiežius Sikstas V. Po Romos gaisrų ir visokių vandalų siautėjimo jis pasiraitojo rankoves ir kartu su putojančios fantazijos architektais ėmėsi gražinti miestą. Iš griuvėsių prikėlė akvedukus, visas via*** pavertė autostradomis ir užsimojo ant turistinės šventenybės. Buvo nutarta koliziejų (iš mažosios raidės tada buvo rašoma) paversti audimo fabriku. O lengvo elgesio darbo rankų Romoje ir dabar netrūksta. Taigi – audėjos ten turėjo būti prostitutės, sugaudomos Amžinojo miesto prospektuose. Bet Dievas sulaikė popiežiaus skeptrą. Ir ačiū jam. Kartais Dievas galvoja. Ne taip kaip astrofizikai.

Mokslininkai, niekam ne paslaptis, yra kvanktelėję, ir už tuos savo sapaliojimus gauna nobelius: prisiperka daug dvarų, palivarkų, namų, trobesių, daržinių, smuklių, pievų, sklypų, miškų, dirvų, ganyklų, kuriose nieko negano, tvenkinių, malūnų, vynuogynų, sodų, karklynų, kuriuos kaipmat iškerta; jaučių, karvių, avių, kiaulių, šinšilų, gaidžių ir pasidaro turtingiausi Lietuvos gyventojai – nabobai, turtingesni negu Seimo nariai.

"Protas egzistavo visada, – dar visai neseniai Karlas Marxas rašė Friedrichui Engelsui, – tik ne visada protingomis formomis". Šiurpas mane krėtė, kai skaičiau šituos žodžius. Kaip jis taikliai apsakė astrofizikų smegenų konstantos būvį. Ir pridūrė: "Homo sapiens**** anatomija – raktas į beždžionės anatomiją". Pavyzdžiui, mane perskrosk, užmesk akį į vidų ir iškart pamatysi, iš ko padaryta beždžionė. Paguodžia mane tik tai, kad ne vienas aš toks – tokie ir Šekspyras, ir Homeras, ir Erlickas...

Gėda prisipažint, bet mane vis velnias tempia už liežuvio kišti visur savo trigrašį, regis, neištversiu ir dabar. Po šimts, juk net Šustauskui aišku, kad nebuvo jokio Šekspyro, juo labiau – Homero. Pramanas. Besiformuojanti graikų liaudis pasipriešindama uzurpatoriams valdovams sudėjo begalę rezistencinių dainų, o priedainis visą laiką buvo tas pats – "oi, iliada, oi, odisėja!" Plg.: "oi, lekia, lekia gulbių pulkelis..."

Dabar pats laikas atversti pagrindinius kozirius: kepėsčiavo sykį naktį pro Akropolį suvargęs, alkanas žilabarzdis senis iš Mažosios Azijos; neturėjo namų, rykų, net pavardės savo dorai neatsiminė. Beje, jis buvo neregys, vedėsi tokį pat sukriošusį katiną, kuris tipendavo tai į priekį, tai atgal – kniaukdamas žymėjo seniui kelią. Kryžkelėje juodu išgirdo jaunus vergus nedarniai dainuojančius apie sunkią marmuro tašytojų dalią, nubloškė katiną šalin, kad nusikvatos homerišku juoku.

– Gražu, – sako savo bedante burna. – Giedokit, giedokit!

– Čiuožk, tėvai, namo, – pasišiaušė jaunimas.

Senis ir nučiuožė, nesiginčijo. Kažkas jam paskui pokštaudamas ir pripaišė visus tuos hegzametrus. Nes, kai mokslininkai su baltais chalatais iš literatūros instituto buvo pasiųsti tirti, kieno čia darbas, – pagavo valkatą išgėrusį meluojant. Ne senio nosiai aprašyti tas beprasmiškas muštynių muštynes ir kitokius bėdų turgus, nes iš tikrųjų Iliada vyko vienoj Viduržemio jūros pusėj, o Odisėja – kitoj. Paaiškinkit man, kaip jis būtų galėjęs suspėt? Tikriausiai tada prezidentinių lėktuvų dar nebuvo? Senis, be viso kito, buvo visiškas analfabetas. O Braille’is, beje, dar tik ruošėsi išrasti aklyraštį. Eikit sau, painiavų painiava mažiems mokinukams į neviltį varyti. Jie nuo tų nesąmonių ir žolytę pradėjo traukt.

Man šitą istoriją Rašytojų sąjungos kavinėj vieną šaltą penktadienio vakarą išdėliojo Juozas Erlickas. Jis tai viską žino. Išsilavinęs. Tiesą sakant, tokio Erlicko irgi nėra. Jo niekad ir nebuvo. Tai tik amžina humoro šmėkla, fantomas – žmogaus kūno arba jo dalies natūralaus dydžio modelis, naudojamas kaip vaizdinė priemonė.

P. S. Šito mokslinio tiriamojo darbo pavadinimas niekam tikęs, beprasmiškas, tris dienas, tris naktis laužiau galvą, bet kitokio niekaip nesugalvojau. Visą laiką kišo koją kažkokios nesąmonės, norėjau pavadinti tai "Sizigijos", tai "Tai kurmio kosuliai"... Paskui atsiminiau, kad jau yra panašūs pavadinimai. Ką man daryti, gerbiamoji redakcija? Apsistojau ties sentencija, kurią nusirašiau nuo paminklo Bernardinų kapinėse: "Zmones isz pradziu trokszta pinigu, paskum – regaliju, ant galo – taurumo". Iš to ir pavadinimą išvedžiau. Juk būna ir blogesnių, ar ne? Tiek to, let it be*****. Pavadinimo galit neskaityti.

_______________________________

* Nerūpėjo (senovės slavų k.).

** Striptizas (tuteišų k.).

*** Šungatvis (italų k.).

**** A. Rodino skulptūra.

***** © Bitlų.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


9429. ebola2003-11-24 11:03
merrel-volf berods toks buvo autorius, o gal autore prieskarines knygiukstes.Ten rase: zmogus sedi tokiam kiausinyje, kuris kybo erdveje.Kiausinio lukstas yra riba, uz kurios sis normaliai nepajegus pazvelgti.Kiausinio turinys yra mums pazystama erdve.Uz sios erdves ribu vyksta toks pat "normalus gyvenimas" koks ir kiausinyje.Tiesiog jo pazinti neissikraustant is proto neimanoma.Toliau samprotauju: Issikraustymas is proto yra sios luksto puses savoka.Jis reiskia negrystama individo elgesio pakitima, padaranti si nepajegiu gyventi socialioje aplinkoje.Taciau yra individu, kurie megaujasi laikinais "paklydimais", t.y. megsta nusigauti iki pusiau skaidraus luksto ir pazvelgti kas darosi anapus.Kiek susipazine su anapus pasauliu, ima pastebeti, kad is kitos puses zvelgiama lygiai taip pat.Pastebi, kad visa tai keista ir jaudina, bet nesugeba nei apibrezti, nei susisteminti siu ispudziu, kas yra privaloma norint pateikti kitiems virskinamaja forma.Ar butinai ja reikia reikia dalintis???Tuomet lieka viena iseitis: menines israiskos formos, kuriom analize yra netaikoma paprastai. ANALIZE. Isardymas i segmentus kazkoks, idant apziureti visus atskirai.Vaiko pazinimo budas.Musu ipirstas? Vienintelis? Ar jums neatrodo kad panasius paistalus galima pasakyti sitaip: "Ar matote kaip viskas keista, nuostabu ir kitaip nei atrode dar vakar?" "Ar matote kad norint pazinti daugiau teks nustoti dalinti mus i tave ir save, save ir visa kita aplinkui?" Kaip man dziugu, kad tiek daug nezinomo aplinkui! Kai buvau vaikas, buvau labai prislegtas, kad nebra zemelapyje baltu demiu...Pasirodo yra! Daug daugiau balto, nei zinomo...

9481. varna2003-11-25 00:00
Jums yra taip atsitikę, kad nuėjotę šikti ir staiga išaiškėjo, kad tualete nėra popieriaus? Ir tada bandote prisišaukti namiškius. Šiušos rašliava man kažkuo primena tą desperatišką pagalbos šauksmą. Eitų šikti tas Šiuša, ar ką? Ebola, nunešk jam popieriaus, o tai baigėsi.

9559. Amazone>varnai2003-11-25 18:11
Taigi tamsta jau kartonas.kam man kartotis?

9560. masona2003-11-25 18:16
pankiškas realizmas

9590. virusas2003-11-26 09:58
visai neblogas textux

9635. <<2003-11-26 19:20
apie zemelapius kas dar nemate su baltom demem siulau susirasti circuleara bruxelia gentia circuleara ionnati structorius circuleara regalis iordaniae yra ir daugiau.argi pati istorija neperbrezineja zemelapiu?

9689. Zlatko2003-11-27 16:17
Panasu, kad varna teisi ...

9789. muzikantas :-( 2003-11-29 15:55
Fu, blia, šlykštu. Ar jums nebūna taip kad perskaitai ir lyg save pamatai? Taip aš dabar save.

32647. 12122005-04-12 13:51
parasykit normalius informacijos saltinius,tai visam internete nieko nera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rodoma versija 22 iš 22 
14:49:04 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba