ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-11-15 nr. 676

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DALIA STAPONKUTĖ. Apie savo amžių ir vietą (108) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas iš varnų gyvenimo (35) • AUDRIUS NAUJOKAITIS. Gyvasis Long Island Sound įlankos vanduo (4) • GEORG VON DER VRING (2) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (21) (76) • DONATAS GLODENIS. Išsivadavimas pagal Osho (19) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (6) • Klaidų atitaisymas (4) • ANNE SEXTON. Meilės romano angelai (20) • SAULIUS MACAITIS. Naujosios Rusijos kinas – antrarūšiams žmonėms? (9) • RASA ŽIEMYTĖ. Įrašai odoje (44) • EVALDAS JUOZELIS. Wilhelmo Reicho aristoteliškasis panorgazmas (10) • VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Senosios Vilniaus šventvietės (15) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (3) • MICHAIL ŽVANECKI. Diena, sklidina gyvenimo (7) • MICHAIL ŽVANECKI. Tylėjimas – auksas (2) • MICHAIL ŽVANECKI. Miniatiūros (2) • Laiškai sau ir kitiems (130) •

Išsivadavimas pagal Osho

Osho (Shree Rajneesh) veiklos ir jo įkurto judėjimo apžvalga

DONATAS GLODENIS

[skaityti komentarus]

Osho judėjimas – vienas iš keleto XX a. antrojoje pusėje atsiradusių ir plačiai išplitusių naujųjų religinių judėjimų. Jis jungia rytietiškos pasaulėžiūros ir vakarietiškos psichoterapijos elementus ir tokiu būdu siekia pateikti gyvenimo receptus žmonėms, sutrikusiems technologinio progreso ir dvasinės stagnacijos akivaizdoje.

Judėjimo istorija I. Ankstyvasis periodas

Mohanas Chandra Rajneeshas (Osho pasivadino tik 1989 m.) gimė džainistų šeimoje Indijoje, 1931 m. gruodžio 11 d. Džabalpuro universitete baigė bakalauro studijas, vėliau magistro studijas, pradėjo dėstyti filosofiją Raipuro sanskrito koledže. Daug vėliau jis pasakojo, kad Džabalpure 1953 m., kai jam buvo 21 metai, jis išgyveno neįprastą patyrimą, atskleidė jį tik daugeliui metų praėjus ir įvardijo kaip nušvitimą bei visišką savojo ego mirtį.

Septintajame dešimtmetyje Rajneeshas pradėjo skaityti viešas paskaitas ir keliauti po šalį, išreikšdamas prieštaringai vertintą požiūrį politiniais, socialiniais, religiniais klausimais: jis kritikavo Gandhi ir socializmą už skurdo šlovinimą, tradicinį hinduizmą ir kitas religijas už veidmainystę, kartu kaltindamas ir politines sistemas. Šios paskaitos buvo ganėtinai populiarios, tad netrukus jis metė dėstymą universitete; be to, pradėjo rengti meditacijos stovyklas.

Aštuntajame dešimtmetyje Rajneeshas įkūrė savo organizaciją. Tai galima laikyti judėjimo pradžia. Rajneeshas pradėjo inicijuoti sekėjus į "neosanjasas". Tradiciškai sanjasos hinduizme reiškė pasiaukojimo ir malonumų atsisakymo formą, tačiau Rajneeshas šią sampratą transformavo: neosanjasos reiškė taip pat ir šventimą, pasinėrimą į gyvenimą, kartu atsisakant visko, kas trukdo žmogui gyventi visiškai dabartyje. Iš tiesų jo sekėjai, neretai – turtingi verslininkai, išgyvenantys gyvenimo vidurio krizę, judėjimui atiduodavo labai daug. Pasak Rajneesho, svarbu buvo ne atsiduoti jam, svarbus buvo pats atsidavimas: atsiduodamas žmogus pripažįsta, kad jis tėra nerealizuotas potencialas ir kad dėl savęs realizavimo jis pasiruošęs atsisakyti visų saugumą teikiančių dalykų ir nerti į nežinomybę, paslaptį. Neosanjasinai turėjo nešioti oranžinius drabužius ir vėrinį su 108 karoliukais bei Rajneesho nuotrauka. Tokia apranga judėjimo nariai aiškiai išsiskyrė iš kitų žmonių.

Iki 1971 m. dalį Rajneesho sekėjų sudarė vakariečiai, tad paskaitas jis pradėjo skaityti ir anglų kalba. Jis prisiėmė Bhagvano titulą, verstiną kaip "palaimintasis" arba "save realizavęs". Tai sukėlė kontroversiją, tačiau Rajneeshui ji patiko, be to, kilęs triukšmas atbaidė pernelyg netvirtus sekėjus ir tai leido Rajneeshui keisti savo veiklos stilių. Kuo toliau, tuo mažiau jis skaitė paskaitų, naujuoju jo tikslu tapo sekėjų transformacija; prasidėjo "naujojo žmogaus" paieškos. Netrukus dėl Rajneesho sveikatos sutrikimų (astmos, kuriai Bombėjaus oras buvo nepalankus, ir diabeto) bendruomenė persikėlė iš Bombėjaus apylinkių į prestižinį Punos priemiestį, kur 1974 m. už sekėjų suaukotus pinigus buvo nupirkta 2,5 ha žemės. Rajneesho veikla pradėjo įgauti kitą mastą. Per septynerius metus ašramas labai išaugo, jį prižiūrėjo apie 100 tarnybų.

"Naujojo žmogaus" kūrėjas sulaukė didelio užsienio šalių žiniasklaidos susidomėjimo. Tam buvo bent keletas priežasčių. Visų pirma jo asmeninė charizma, traukte traukusi žmones, įsitikinusius, kad Rajneeshas yra nušvitęs mokytojas, radęs tikruosius atsakymus į juos kankinančius klausimus. Patraukli vieniems ir skandalinga kitiems buvo ir judėjimo praktika: psichoterapijos, toli peržengusios tuometinių socialinių ir psichoanalizės konvencijų ribas, ir meditacijos junginys. Psichoterapijos grupės buvo viena pagrindinių ašramo gyvenimo dalių. Kai kurios grupės, taikančios tantros ar susidūrimo metodus, pasižymėjo tuo, kad jose seksualiniai santykiai su daugeliu partnerių buvo skatinami. Tokie veiksmai rėmėsi Rajneesho mokymu, jog seksualiniai blokai turi būti pralaužti, kad atsiskleistų žmogaus autentiškumas. Susidūrimo grupės pasižymėjo ir smurtu, nors jis buvo uždraustas, kai vienas dalyvis susilaužė kaulą. Nepaisydamas kai kurių psichoterapijos metodų kontroversiškumo Rajneeshas skatino tokią veiklą, vadindamas savo ašramą "eksperimentine laboratorija", kurioje žmonės siekė sąmonės atsivėrimo.

Daugėjant sekėjų vakariečių meditacijos centrų atsirado ir Vakaruose. Tačiau tuo pačiu metu Rajneeshu ir jo judėjimu buvo piktinamasi iš dalies dėl mokymo apie seksualinį išsilaisvinimą ir psichoterapijos grupių veiklos, iš dalies dėl paties Rajneesho kontroversijų pomėgio. Vis daugiau priešiškumo judėjimas sulaukdavo ir Punos apylinkėse, žmonės piktinosi ir atviru komunos "pasileidimu", ir įžūliu Rajneesho elgesiu. Rajneeshas mėgavosi didėjančiomis rolsroisų ir "Rolex" laikrodžių kolekcijomis, o tai vietos gyventojams atrodė kaip pasityčiojimas iš aplink vyraujančio skurdo. (Rajneeshui prijaučiantieji aiškino, kad jo veiksmus galima traktuoti veikiau kaip šaipymąsi iš konsumerizmo.)

Plintant judėjimą lydinčioms kontroversijoms, Punos ašramui kilo naujų sunkumų: buvo panaikinta religinėms bendruomenėms taikoma mokesčių lengvata, tad komuna turėjo sumokėti 4 mln. svarų mokesčių. Naujos vietos paieškos buvo nesėkmingos, nes komuna susidurdavo su vietos gyventojų priešiškumu. Kai kurios moterys, norėdamos užsidirbti gyvenimui Punos ašrame, užsiimdavo prostitucija, keletas Rajneesho sekėjų buvo suimti ir nuteisti už narkotikų platinimą (tuo tarpu ašrame narkotikų vartojimas buvo griežtai draudžiamas). Taip pat blogėjo Rajneesho sveikata, jis vis nutraukdavo paskaitas ir sumažino viešų pasirodymų skaičių. Susikaupusias problemas nutarta spręsti taip: Rajneeshas turėjo važiuoti į Ameriką gydytis, tuo tarpu Punos komunos gyventojų skaičius turėjo būti sumažintas, tęsiamos naujos vietos paieškos.

Osho mokymas psichologiniu aspektu1

Osho teigė siekiąs sukurti naująjį žmogų ir naująją visuomenę – išvaduotą iš šiandieninės sutrikusios visuomenės neurozių ir tariamai neveiksmingų būdų šias problemas spręsti – kraštutinės askezės ar kraštutinio pasileidimo – ir paverstą naujos kokybės būtimi. Osho "naujojo žmogaus" idealas – tai "Zorba-Buda", žmogus sugebantis džiaugtis gyvenimo malonumais kaip graikas Zorba ir mėgautis tylia ramybe kaip nušvitęs Buda.

Osho mokymą formavo įvairios įtakos, tarp kurių reikėtų paminėti Freudą, Nietzsche, rusų mistiką Georgijų Gurdžijevą, seksualinės revoliucijos pranašą psichoanalitiką Wilhelmą Reichą, taip pat hinduistinę tantrizmo tradiciją, pabrėžiančią seksualinio prado reikšmę dvasinio tobulėjimo procese. Vėlesniajam Osho mokymui didelę įtaką padarė zenbudizmo tradicija.

Pasak Osho, žmonės yra reaktyvios būtybės, nežinančios, kad gyvena mechaniškai. Taip yra todėl, kad žmonės "miega": "Ką turiu omenyje, kai sakau, kad žmogus yra mašina? Turiu omenyje tai, kad žmogus gyvena iš praeities. Žmogus gyvena iš negyvos struktūros. Žmogus gyvena iš įpročio. Žmogus gyvena rutinos gyvenimą. Žmogus toliau juda tuo pačiu ratu, tuo pačiu maršrutu... vėl ir vėl ir vėl..."2

Osho mokė, kad mes visi esame budos ir visi turime gebėjimą patirti džiaugsmą, palaimą, nušvitimą. Kiekvienas žmogus gali patirti besąlygišką meilę, atsiliepti, o ne reaguoti į iššūkius. Apie tai Osho yra pasakęs: "Ekstazė yra tavo prigimtyje. Tu esi tiesa. Tu esi meilė. Tu esi palaima. Tu esi laisvė"3. Tačiau, pasak Osho, mes taip nedarome visų pirma todėl, kad mums kelią užtveria mūsų ego, arba protas, taip sutrukdydamas mums patirti laisvę ir spontaniškumą. "Kai ego pasitraukia, visa individualybė pakyla krištolo tyrumu: permatoma, protinga, švytinti, laiminga, gyva. Vibruojanti nežinomu ritmu. Tas nežinomas ritmas yra Dievas"4.

Taigi problema yra aiški. Kaip ją išspręsti? Osho siūlo peržengti ego, kad mūsų vidinė prigimtis galėtų sužydėti. Ego dominavimo problemą Osho siūlo spręsti atakuojant ją iš įvairių pusių.

Osho ėjo intelektinio suvokimo keliu: jis atskleidžia, kaip ego, arba protas, įgyja visa apimančią ir slopinančią kontrolę. Protas yra išlikimo mechanizmas, ir jis savo pamoką išmoksta vaikystėje. Būtent vaikystėje susiformuoja regresyvios tendencijos: tam tikru momentu mes nusprendžiame, kad norėdami gauti tai, ko mums reikia išgyvenimui, kad norėdami gauti mums reikalingą meilę turime nustoti būti savimi. Žmogaus ego atsimena ir atkartoja jį anksčiau apsaugojusius elgesio modelius, bet jis neleidžia žmogui autentiškai gyventi dabartyje. Be to, ši strategija reiškia, kad nuolat represuojame tai, ką iš tiesų jaučiame, ir pakeičiame realius jausmus tuo, ką "turėtume" jausti ir mąstyti, nes negalime išvengti proto machinacijų. Taigi automatiškai neatsiveriame džiaugsmui, kuris natūraliai ateina, kai judame į dabartį, nes "protas neturi galimybės patirti džiaugsmą. Jis nieko nežino apie džiaugsmą. Jis tik galvoja apie džiaugsmą"5. Tokių represinių mechanizmų rezultatas, pasak Osho, yra nesąmoningas savęs nuodijimas "...neurozėmis, supresijomis, troškimais, ambicijomis, pavydu, pykčiu, baimėmis, ego dominavimu, kūno blokais, visuomenės ir tėvų nustatytais elgesio modeliais [bei] sukauptom žiniom"6. Mes kaupiame netikrus religinius mokymus užuot judėję link autentiško suvokimo.

Problemos sprendimas, pasak Osho, turėtų būti toks: užuot slopinę seksualinius troškimus, turime priimti viską – mintis, jausmus, išankstines nuostatas ir nuomones – besąlygiškai: "Būkite vientisi, būkite autentiški; būkite teisingi. Jei esate nusidėjėliai, būkite tikri nusidėjėliai. Nesistenkite susikurti šventojo fasado. Tikras nusidėjėlis anksčiau ar vėliau tikrai virs tikru šventuoju. Laikas čia nesvarbu. Tikras nusidėjėlis yra tikra"7. Visas žmogaus paslėptas "mėšlas" turi būti ištrauktas į viešumą tam, kad taptų "trąša" žmogaus gyvenimui.

Tačiau vien intelektinio problemos suvokimo neužtenka. Osho pateikė ir praktinių pasiūlymų, kaip atsiverti ir tapti savimi – per meditaciją.

Osho meditacijos ryškiai skyrėsi nuo tradicinių meditacijos formų. Nors Osho yra pateikęs per šimtą meditacijos metodų (beje, jis taip pat adaptavo ir kitų religijų – hinduizmo, budizmo, islamiškojo sufizmo – meditacijas), turbūt pastebimiausios yra jo sukurtos, psichoterapinių elementų turinčios meditacijos, įtraukiančios katarsio siekį. Daugelis Osho meditacijų – tai tiesiog atsipalaidavimo technikos, stebint gamtos ar žmogaus sąmonės fenomenus. Tačiau žinomiausia ir, ko gero, dažniausiai taikoma yra pati pirmoji jo sukurta – "dinaminė meditacija". Ją sudaro penkios dalys iš tokių aktyvių ir pasyvių periodų kaip kvėpavimas, šokinėjimas, rėkimas, atsipalaidavimas ir džiaugsmingas šokis. Per atskiras šios meditacijos fazes siekiama žmogų išmušti iš pusiausvyros, kad jis patirtų represuotus jausmus. Vėliau šie jausmai išlaisvinami ir įveikiami "pirminės psichoterapijos" metodu – garsiai šaukiant, dejuojant. Po šių fazių eina tikrosios meditacijos fazė – atsipalaidavimo, savistabos, vėliau ją keičia aktyvioji fazė – šokis.

Paskutinė Osho sukurta meditacija – "Mistinė rožė", gana dinamiška, sujungianti intensyvios veiklos periodus su poilsio periodais. Jos metu vieną savaitę reikia kiekvieną dieną juoktis tris valandas, kitą savaitę kiekvieną dieną tris valandas verkti. Trečioji savaitė – tylios meditacijos savaitė. Kundalini meditacijos metu žmonės raginami drebėti pirmąsias 15 minučių tol, kol "tampa drebėjimu".

Visų šių technikų rezultatas – tokia būklė, iš kurios, pasak Osho, tampa įmanoma pasiekti sąmoningumą8. Medituojant pirmapradė energija (pasak Osho, seksualinė energija) pamažu pakeliama iš apatinės čakros į aukštesniąsias, transformuojant žemesniąsias energijas į aukštesniąsias, grąžinant normalų energijų tekėjimą, suteikiant galimybes augti sąmoningumui.

Pakeliui į visišką sąmoningumą žmogui tenka nugalėti psichologinius blokus. Osho literatūroje daugiausiai dėmesio skiriama seksualiniams blokams. Nemažai dėmesio šiai temai skiria ir Vilniuje veikiančio Osho meditacijos centro vadovas Mečislovas Vrubliauskas: "[J]ei seksualinė energija neišlaisvinta, anksčiau ar vėliau ji pratrūksta ir tampa ardanti, griaunanti. Seksualinė energija yra be galo stipri, niekam nepavaldi... Ir mums reikia išmokti ją transformuoti, tada ji tampa džiaugsmu". Be susidūrimo su seksualiniais blokais, pasak Vrubliausko, niekas negali kilti aukščiau: "Į dvasią gali mestis vieną gyvenimą, du gyvenimus, gali pakilti iki kosminės sąmonės9, bet visiškai realizuoti nepavyks. Jei seksas buvo represuotas, teks į jį grįžti, teks jį išsemti pilnai..." Pasak Vrubliausko, peržengiant šį bloką negali būti jokių taisyklių: "Nereikia drausti nei homoseksualizmo, nei lesbij[an]izmo, nei onanizmo, nei grupinio sekso. Ir nereikia raginti tai daryti, iš tikrųjų dabar beveik visi žmonės yra žemiau žmogiškojo sekso... Jeigu drausime, niekas nepasikeis. O[sh]o pozicija yra tokia: lai jis pradeda nuo tos vietos, kurioje žmogus yra. Vienas pradės nuo homoseksualizmo – ateis į normalų seksą. Vėliau atsiras meilė, dar vėliau ir seksas "atkris". Leiskime jam žengti pirmą žingsnį. Neerzinkim, neniekinkim, nesakykim, kad jis yra smukęs"10.

__________________________

1 Čia ir toliau, rekonstruojant judėjimo mokymą ir istoriją, daugiausiai remiamasi ir cituojama iš Judith Coney, Osho Rajneesh E Il Suon Movimento, Torino: Elledici, 1999.

2 Bhagwan Shree Rahneesh, 1977 m. balandžio 25 d. kalba Budahole.

3 Bhagwan Shree Rahneesh, The Goose is Out, Poona: Rajneesh Foundation International, 1982, p. 286.

4 Bhagwan Shree Rahneesh, ten pat, p. 142.

5 Bhagwan Shree Rahneesh, ten pat, p. 13.

6 Bharti, Ma Satyra, Death Comes dancing, London: Routledge and Kegan Paul, 1981, p. 11.

7 Bhagwan Shree Rahneesh, Roots and wings, Poona: Rajneesh Foundation International, 1975, p. 111.

8 Judith Coney, ten pat, p. 14.

9 Matyt, turimas omeny 6-ojo kūno augimas; apie kūnų sampratą Osho mokyme skaitykite skirsnyje "Judėjimo pasaulėžiūra" kitame numeryje.

10 Interviu su Mečislovu Vrubliausku, "Tantra: sekso ir meilės misterija", Žmogus, 1995, Nr. 3 (imta iš www.dhyan.lt).

Pabaiga kitame numeryje

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


8959. š.2003-11-16 16:33
tai šitie siaubiakai į Vilnių persikraustė? Buvom š. jeruzalė, š. Atėnai, dabar š. Bombėjus.

9034. kultūristas :-) 2003-11-17 11:54
Glodenis gauna pliusą: neatsimenu, kada paskutinį kartą skaičiau straipsnį apie Ošo, kuris būtų bent kiek panašus į tiesą, o čia staiga toks nuoseklus, analitiškas ir stebėtinai nešališkas dėstymas! Autorius sugebėjo išryškinti tikruosius akcentus Ošo mokyme, o tai tikrai nelengva padaryti, nepripažįstant tų pačių straipsnyje minimų kūniškų ir proto barjerų. Gaunasi tam tikras užburtas ratas... Ačiū autoriui, lauksim tęsinio.

9102. varna2003-11-18 01:00
"Reikia išmokti ją [seksualinę energiją] transformuoti, tada ji tampa džiaugsmu" Aš tai pasipisu ir pradžiungu. Yra kitų pasiūlymų? Gaila, kai tokie gabūs jauni žmonės kaip Glodenis užsiiminėja ošizmų tyrimais. Kam "traukti šitą mėšlą į viešumą"?

9177. ziema2003-11-18 19:42
gal niekad zmogus negyveno tokiais laikais, kai apie seksa ir meile tiek daug kalbama ir tiek mazai mylima is esmes. Osco mokymas gal per daug akcentuoja seksualine enrgija, o be to jis-judejimas issigime, nuejo pasipelnyjimo keliu ir gera ideja - suniui ant uodegos. Siap dabar ir madinga dometis tomis praktikomis, ir naudinga, nes mazai zinom apie jas. Pazinti reikia, bet beatodairiskai mestis garbint nevertetu gal. Turim ir savu-meditacija yra ir malda, meditacinis zodis ir amen. Viska mes turim, tik pamirse ar nesuvokiam tu dalyku tikrosios prasmes. Straipsnis geras, reikia zinoti apie tokius judejimus, noreciau ir apie kitus panasius paskaityt.

9224. vasara :-) 2003-11-19 13:17
Dabartine malda nera meditacija, o amen seniai prarado savo prasme ir yra veblenamas tik is iprocio. Ivairus judejimai buvo madingi ivairiais laikais, del to neverta taip vadinti kazkurio konkretaus vien todel, kad apie kitus nieko nezinome arba nezinome, kuo zmones domejosi visais kitais laikais. Ir kodelgi beatodairiskai nesimetus, jei tai yra pazinimas? Argi jo kada nors per daug?

9233. ...2003-11-19 15:01
"Ir kodelgi beatodairiskai nesimetus, jei tai yra pazinimas?" O todel, kad kai kur nusimetus, gali buti per daug sudetinga atsimesti;) Norint kazka rasti, reikia zinoti, kur ieskoti, o ne lakstyti, kur papuola;)

9265. Evaldas2003-11-20 02:40
Kaip sake M. Monroe : " Tikiu viskuo po truputi".

9275. ebola2003-11-20 11:00
tai kad tie pazinimai tik suvelia pasauleziura.norit mistikos, tai pasiimkit koki ekharta - neisspresit jo rebusu desimt metu o gal ir niekada.niekuo neprasciau uz dao moksla.o indusai mums yra ne kokie ten kraujo broliai kaip mums istorikai aiskina, o greiciau ufonautai.as jau nekalbu apie kinus.tai kitos planetos, jie net slapinasi kitaip nuo vaikystes.reik ten gimt ar bent uzaugt, kas isvis suvokt kas ten ir apie ka.

9276. Smuikas2003-11-20 11:39
Ir kodėl žmonės pasinešę į dvasinius dalykus taip degraduoja? Jei labai sieki tobulybės, tai visada gaunasi atvirkštinis efektas. Manau, tokios meditacijos kaip 3h verkimas ar juokimasis, masiniai rekimai, sokinejimai ir dar blogiau gali is bet kokio normalaus zmogaus padaryti beproti. Per LNK rode jau viena istorija. O ir gyvenime pavyzdziu netruksta. Taigi gal nebendraukime su ufonautais ir patys tokiais nebukime.

9310. vaikas2003-11-20 17:34
Mieli broliukai, apie dvasines praktikas kalbate kaip indėnai apie pirmąjį garvežį. O gal vertėtų įsteigti institutą ir rimčiau patyrinėti - kas ir su kuo valgoma? Jeigu žmogelis O. su seksu persūdė, tai dar nereiškia, kad visa kita - ne priešnuodis prieš heroiną arba depresiją. Ar jums geriau tabletės?

9318. vasara2003-11-20 19:53
...: "Norint kazka rasti, reikia zinoti, kur ieskoti, o ne lakstyti, kur papuola;) Na ir ka daryti, kai jau zinai, kur ieskoti? Tai ir sakau, meskis ten, o ne lakstyk, kur papuola.

9320. vasara2003-11-20 20:02
Ar galima tiket viskuo, ka parode per LNK ar kita TV, ar parase kokiam laikrasty? Kodel taip automatiskai atmetami vieni dalykai ir besalygiskai priimami kiti? Kas atliko nuoseklu tyrima ir igavo pakankamai ziniu, kad galetu teikti vienaip ar kitaip, atmesti viena ar kita? Todel reiktu maziau teisti ir buti atviresniems. Gal tai pades atrasti nuostabiu dalyku...
Mano turimais duomenimis mineta LNK laida buvo neobjektyvi ir nuslepe daug informacijos.

9330. ebola2003-11-20 23:10
Prie ko cia tv? Tv yra ....sudas.Visiem tai aisku, kas per pavyzdziai? Ji vis dar veikia? Negerai, labai negerai...

9392. Smuikas2003-11-23 19:12
Kaip galima maziau teisti tuos, kurie negailestingai teisia tave? Argi sektos nesistengia iteigti neapykantos tiems, kurie ne su jais? Visi sektantai isivaizduoja esa tobulybes virsune.

9562. vasara2003-11-25 18:37
smuikai, apie sektas tu teisingai kalbi. o is kur istraukei, kad straipsnis apie sekta? ka nors apie juos zinai, tyrinejai, matei, ciupinejai, supranti, kad taip drasiai klasifikuoji ir skirstai i blogi ir geri?

26734. bardakas :-) 2004-12-15 18:14
bailiai...visi. jokia istorija, jokie straipsniai nieko nepasako apie osho... paziurejus i koki nors jo paveiksla, pajunti daugiau, bet ir tai dar ne tai... isvis kalbeti apie tokius dalykus yra blogas tonas. o labiausiai man jusu isankstinis nusitatymas "patinka"... si straipsnio dalis geresne, negu 2-oji.

31640. vita2005-03-21 17:57
Ka, cia ir bepridurti. Tik ar nepaskesim jei visi "mesla" prades traukti i viesuma. Aisku, aplinkiniai padare isvadas is to musu "meslo" gal ir prades klesteti (augti tobulybes link), bet paciam tai teks dar ilgai praustis, kol apsivalysi. Na, kaip sakoma "Laikas cia nera svarbu". Amen.

141064. Dhyan :-) 2008-12-07 20:21
Straipsnis neblogas. tik su seksualine energija perlenke. Seksas ir seksas, be sekso nebus ir meditacijos, tokia isvada persasi. O tai netiesa

Rodoma versija 30 iš 31 
14:48:40 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba