ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-11-15 nr. 676

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DALIA STAPONKUTĖ. Apie savo amžių ir vietą (108) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas iš varnų gyvenimo (35) • AUDRIUS NAUJOKAITIS. Gyvasis Long Island Sound įlankos vanduo (4) • GEORG VON DER VRING (2) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (21) (76) • DONATAS GLODENIS. Išsivadavimas pagal Osho (19) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (6) • Klaidų atitaisymas (4) • ANNE SEXTON. Meilės romano angelai (20) • SAULIUS MACAITIS. Naujosios Rusijos kinas – antrarūšiams žmonėms? (9) • RASA ŽIEMYTĖ. Įrašai odoje (44) • EVALDAS JUOZELIS. Wilhelmo Reicho aristoteliškasis panorgazmas (10) • VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Senosios Vilniaus šventvietės (15) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (3) • MICHAIL ŽVANECKI. Diena, sklidina gyvenimo (7) • MICHAIL ŽVANECKI. Tylėjimas – auksas (2) • MICHAIL ŽVANECKI. Miniatiūros (2) • Laiškai sau ir kitiems (130) •

Supratimai: kasdienės mintys (21)

ROMUALDAS OZOLAS

[skaityti komentarus]

2003. X. 1 Vieno iš savo valstybiškai respektuojamų (= finansiškai kontroliuojamų) oligarchų lūpomis paskelbusi apie Rusiją kaip atvirą liberalinę imperiją Šiaurės pusrutulyje ir apibrėžusi jos geoekonomines zonas (segmentus) – JAV, Japoniją, Rusiją ir ES – Maskva išeina į naują savo įsitvirtinimo pasaulyje tarpsnį.

Pačiu laiku.

Nuo kitų metų Europos Sąjunga praturtės Vidurio Europos šalimis ir geram laikotarpiui aprims virškindama.

JAV, atrodo, galutinai įklimps nesibaigiančiame kare su Arabija (tokios dar nėra, bet bus – kuriasi).

Taigi abu svarbiausi Šiaurės pusrutulio Rusijos konkurentai darosi valdomi arba bent jau gana patikimai kontroliuojami: JAV – per paramą ar neparamą kare (taip pat per intrigas arabų šalyse), ES – per energetiką ir tolesnės plėtros stabdymą.

Košmariška šiauriečių baimė dėl dienos, kai Kinija pasakys: "Pradedam!", Rusijai garantuoja dar vieną geopolitinį šansą, – nes pirmasis ir didžiausias pavojus, kaip ir mongolų totorių laikais, vėl teks Rusijai, ir visi Šiaurės pusrutulio segmentai, paniškai bijantys Kinijos, bus priversti būti geranoriški Rusijai. Sibiras bus XXI amžiaus svarbiausių įvykių arena. Spartus Rusijos augimas padedant visiems kitiems "segmentams" – geopolitinė būtinybė. Bet realybė – tik su viena sąlyga: jeigu Šiaurė ras būdų, kaip spręsti demografinio deficito problemą.

Kaip Lietuvai gyventi ir išlikti toje Šiaurėje be sienų?

Tie, kurie netikėjo ir netiki Lietuvos (kaip ir kitų tautų bei šalių) nepriklausomybės galimybe (tarsi nebūtų Suomijos karo ir Suomijos valstybės po Antrojo pasaulinio karo!) ir visokiais būdais šlovina Lietuvos įsijungimą į ES, taip tik dangsto savo idėjinį pralaimėjimą, savo oportunizmą ir net išdavikiškumą: ES neteikia ir neteiks jokių Lietuvos nepriklausomybės garantijų net savo, kaip unitarinės sąjungos, sienoms – tų sienų paprasčiausiai nebus.

Visa nacionalinio gyvenimo problematika vėl persikelia į atskirą žmogų, ne tik nesiejamą nacionalinio gyvenimo, bet ir "europinės pilietybės" naikinamą. O kokia kokybe turi disponuoti tas Europos naujas žmogus – nė nekalbama.

2003. X. 5 Sako, kad Vytauto Petkevičiaus "Durnių laivas", net ir antru tiražu išleistas, yra deficitas.

O Petro Naviko "Anapus valdžios durų" ir dabar dar galima nusipirkti. Nors informaciniu požiūriu P. Naviko knyga yra nepalyginamai vertingesnė.

Plačiajai (dar) skaitančiajai publikai ne informacija reikalinga. Reikalinga interpretacija. Pasiimdamas informaciją žmogus bendrauja pats su savimi: pagal savo dvasios paklausimus atsakinėja į vienus ar kitus klausimus apie gyvenimą. Domėdamasis interpretacija, jis atiduoda pirmenybę interpretatoriui, užimančiam laiką ir išvaduojančiam iš būtinybės spręsti dalykus, kuriuos tik pats tegali išspręsti. Taip, tai kur kas sunkiau negu klausytis interpretacinių pliauškalų, kurie tuo geresni, kuo išradingesni, o išradingesni jie tuo labiau, kuo toliau nuo tikrovės, kuo sėkmingiau jie perleisti per gerai pakabintą liežuvį.

V. Petkevičius turi ir gerai pakabintą liežuvį, ir gerai atmuštą ranką. Kai vietoj meilės rašant lieka kerštas, kodėl gi vietoj "Apie meilę, duoną ir šautuvą" neparašyti "Durnių laivo"? Kai visi kaip kas išmano uždarbiauja, kodėl ir jam nepauždarbiavus naujoj situacijoj senaisiais naikintojo metodais?

2003. X. 10 Per tarybinę okupaciją į Latviją buvo įvežta tiek rusų, kad latviai Latvijoje tapo tautine mažuma. Ryga buvo tipiškai rusiškas miestas.

Atkūrusi Nepriklausomybę, Latvija sukūrė tokias juridines sąlygas, kurios kolonistus išstūmė iš pilietinio gyvenimo. Tokios priemonės imtasi, kad rusakalbiai politiškai nepasuktų Latvijos Maskvos link – ką, beje, jie darė nuo pirmųjų nepriklausomo gyvenimo dienų, pradedant Saeimos šturmu, baigiant bandymu valdžią paimti per parlamentą arba Rygos rusų moksleiviams užtarimo ieškant pas Rusijos prezidentą Kremliuje.

Kaip panaikinti tarybinės okupacijos pasekmes Latvijoje, kad latviai savo valstybėje galėtų gyventi kaip šeimininkai, pasauliui visiškai nerūpėjo, nors Ryga ne kartą desperatiškai beldėsi į visas įmanomas Vakarų duris. Ir štai vakar Vakarai parodė savo tikrąjį veidą.

Strasbūro žmogaus teisių teismas po poros metų "tyrimų" priteisė vienai Rygos rusų šeimai didžiules kompensacijas už moralinę ir materialinę žalą, padarytą Latvijos valdžios, esą uzurpavusios tos šeimos narių politines ir žmogaus teises, garantuotas Žmogaus teisių deklaracijos.

Visos televizijos Rusijoje savo laidas pradeda būtent ta žinia, pranašaudamos tokių ieškinių iš Latvijos laviną, šlovina Strasbūro teismą ir piktdžiugiškai komentuoja Latvijos valdžias. Kurgi ne! Didžiulė Rusijos pergalė. Tuo labiau kad teisingo sprendimo buvo pareikalavusi Rusijos Federacija, t. y. Rusijos valstybė.

Žinoma, tai yra didžiulis Latvijos pralaimėjimas. Ir ne tik Latvijos. Panašių bylų srautas paplūs ir iš Estijos, nes padėtis ten panaši. Nors Lietuva išdavė kaimynes ir paskelbė apie visų Lietuvoje buvusių rusų įpilietinimą, ir Rusija Lietuvą nuolat už tai giria, ir iš Lietuvos piliečių rusų dabar bus pretenzijų, nes plika akimi matosi, jog Strasbūras vergiškai nuolaidžiauja Rusijai.

Beje, ar nuolaidžiauja?

Ko gero, ne tiek nuolaidžiauja, kiek bendradarbiauja. Nes nė vienų – nei Rytų, nei Vakarų – pozicijos šiuo požiūriu nesiskiria: ir Rusija, ir Vokietija yra suinteresuotos savo piliečių difuzija į savo įtakos šalis, ir žmogaus teisės šiuo požiūriu yra idealus dokumentas juridizuoti tą kolonizacinį veikimą.

Tik ar neapsigauna Europos kolosai, nesugebėdami pakelti galvos ir pažiūrėti į ateitį – ar ne geriau būtų ir Rusijai, ir Vokietijai pripažinti, kad įtakos formos šiandieniniame pasaulyje – nebūtinai fizinis teritorijos valdymas, tad kodėl gi neužmezgus gerų santykių su fiziškai nepavojingomis kaimyninėmis tautomis, sudarant ilgalaikio bendradarbiavimo regionus prieš fiziškai pavojingas tautas? Per pusamžį rusų liks apie 80 milijonų. Kaip jie atsilaikys prieš antrą milijardą auginančius kinus, jeigu pašonėj savo priešais ugdys latvius, estus, lietuvius, ukrainiečius? Jėga pamilti nepriversi, rusai tai žino. Viliasi, kad iki patys žus, spės kitus suvalgyti?

Kvaila filosofija.

O ją šiandien intensyviausiai – ir ne tik į Rusiją – skleidžia Strasbūras su savo Žmogaus teisių teismu.

2003. X. 11 Šis sezonas – akivaizdžiausios Lietuvos komercinių televizijų krizės metas. Iki jo eita ilgokai, bet prieita.

Beveik visos laidos – pramoginės. Tokiam koncentrate konkuruoti vienai su kita – tai verstis per galvą, kad tik atkreiptum dėmesį. Šitai ir daroma. Tobuliausiai ta beprotybė kol kas realizuota LNK anekdotų pasakojimo spektakliukyje – ten ne tik spiegiama ir raitomasi pasakojant, šokama ir lakstoma, bet ir verčiamasi per galvą tikrąja to žodžio prasme. Kiek metų bus galima eksploatuoti tokią "aukso gyslą"? Kitąmet ji jau bus nusibodusi. Kur toliau?

Tai štai: žurnalistikos intelektinė mažakraujystė darosi rimta nacionaline problema. Kai kuriose laidose mąstyti bandoma, bet tai daugiau išimtys negu taisyklės. Be to, išimtys, labai nenoriai toleruojamos šeimininkų. Jiems kur kas priimtiniau jų nekompetentingas įžūlumas, kartais visiškai amoralūs, privatumą pažeidžiantys klausimai negu dalykinis klausimo formulavimas. Visa tai ginama su labai žemažiūrišku garbės supratimu.

Per komercines televizijas besiritanti pramoginių laidų banga pasiekė aukščiausią tašką, bet jos skiauterė dar nelūžta.

2003. X. 13 Popiežius – nepaisant viso jo universalumo polėkio – yra lenkas. Ir ne bet koks lenkas, o Mickevičiaus tipo – dviejų tautų lenkas. Jam Lenkija yra krikščionybės bastionas Europoje, Lenkijos misija – parodyti Vakarų Europai, kas yra tikrasis gyvenimas ir kaip reikia gyventi kaip krikščioniškosios kultūros žmonėms. Lietuva popiežiui yra paskutinis krikščionybės rezervas.

Su tuo neabejotinai galima sutikti: Lietuvoje krikščionybė laikosi, ko gero, netgi stipriau negu Lenkijoje. Bent jau kol lietuviškoji kunigija ne per daug sumodernėjo.

Tačiau popiežiaus samprotavimai apie istoriją, ypač apie unijas su Lietuva, klaidingi ir klaidinantys. Atrodo, jis pats netiki tuo, ką šneka, nes ne kartą yra išsakęs nuomonę apie nacionalinės valstybės ir kultūros prioritetiškumą. Tad kai čia pat ES reikalingumą argumentuoja Liublino unijos produktyvumu, jis kalba prieštaraudamas pats sau, savajai nacionalumo vertingumo nuostatai.

Sakydamas, kad Liublino unija, į kurią kelią parengė Krėvos unija, buvo toks sėkmingas tarptautinis projektas, kad Žečpospolitos kultūra ir ekonomika suklestėjo iki tol neregėtai, popiežius nutyli tą faktą, kad tuo suklestėjimu nėra patenkinta nė viena tauta – nei lenkai, nei lietuviai. Lenkai nepatenkinti "lietuviškuoju liberalizmu", kuris išugdęs neregėtą individualizmą, išvedusį į veto teisę ir valstybės žlugimą. Lietuviai nepatenkinti tuo, kad krikščionybė buvo platinama lenkiškai ir lietuviai tolydžio nutautėjo, savo didžiūnijos kraują nutekindami Lenkijos kultūron. Kas iš tiesų laimėjo – tai mutantinė "tarptautinė" kultūra, kuri jau naujųjų laikų dvasia mokė gyventi "virštautinį" gyvenimą, taip sparčiai plėtotą porevoliucinėje Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, komunistinėje Rusijoje, šiuolaikinėje Kinijoje. O, taip! Liublino unija gali būti globalizacijos prototipas, bet ką ji reiškė tautoms, ypač Lietuvai, – matom. Tai gali būti ir puikus argumentas tiems iš lietuvių, kurie nori tikėti visokiom sąjungom, užuot intensyviai gyvenę patys.

O popiežius – ką: šiuo atveju jis yra lenkas ir dirba lenkams, nes lenkai, kaip didžioji Europos tauta, tokia tapusi Lietuvos dėka, ir šįkart pasinaudos mažosiomis ir visų pirma Lietuva.

Kaip universalistas, posto įpareigotas jis veikia, deja, prieš Lenkiją, nes ja Europos Sąjungoje naudosis senoji Europa. Kas kompensuos Lenkijai tuos nuostolius – tai krikščioniškasis lenkų nacionalizmas, katalikybę laikąs savo nacionaline religija.

2003. X. 18 Na ir visiškai be reikalo iškoneveikė mane Sigitas Parulskis savo redakciniame straipsnelyje "Šiaurės Atėnų" 39 numeryje: aš mąstau lygiai kaip ir jis – leidžiant nešvankybei pasireikšti in corpore (čia beveik tiksliai perpasakoju S. P. mintį), ji jeigu ne neutralizuojama, tai bent sukultūrinama. Mano pamąstymas apie Makso Kempinskio rašinį, kuris taršo Justiną Marcinkevičių, ir buvo tas judesys, kuris rodo, kad mūsų kultūra anaiptol nesusileidžia nuo kempinskiško "krepštelėjimo" ir kad ji anaiptol nėra "šūdo verta kultūra" (čia vėl beveik pažodžiui S. P.).

Ieškau, kas galėjo nuvesti redaktorių nuo mano teksto prasmės, ir vieną savo kaltę randu: svarstydamas, kokie tokių tekstų kaip Makso Kempinskio tikslai, pavartoju žodį publikacijos, kai teisingiau būtų buvę rašiniai: tada būtų tiksliau atskirtas rašytojas ir skelbėjas, ir vyriausiajam redaktoriui nereikėtų baimintis, kad jis dalyvauja kokiame nors politiniame užsakyme, dėl ko gali būti nutrauktas laikraščio finansavimas (tai, mano galva, yra neįmanoma – būtų pernelyg beprotiška). Taip, tai mano netikslumas ir mano kaltė. Darau klaidas, mokausi jų nedaryti, bet, matyt, ir mirsiu klysdamas.

Tik kodėl mane redaktorius blokuoja su "keturiais komunarais" (evangelistais, sako S. P.), čia jau ne tik aš turėčiau mąstyti ir atsakyti. Dėl to, kad pabandžiau atskirti ir apibrėžti tarybinį ir eurosąjunginį mąstymus, o pastarąjį pavadinau dar radikalesniu nei tarybinis? Deja, galiu tai teigti, nes labai gerai išstudijavau Europos Konstituciją, ir joje yra tik du naujajai Sąjungai dėmesio verti valdžios lygmenys – briuselinis ir savivaldybinis. Europos Sąjunga ten – nebe valstybių sąjunga, o Europos piliečių susivienijimas. "Pakeisti mąstymą", ko nuolat reikalauja evangelistai iš Vakarų, – tai kuo greičiau užmiršti savo nacionalines aspiracijas. Negi tai S. P. nėra žinoma?

Be reikalo vyriausiasis redaktorius pripaišo man mintį, jog niekas tarybiniais laikais nesikėsino į žmogaus mąstymą. Kėsinosi. Ir dar kaip. Tik ne visais atvejais perdirbdavo. Teisus aš ir teigdamas, kad "sujungtų" valstybių teritorinis atskirumas TSRS Konstitucijoje buvo žymimas, Europos Konstitucijoje – ne. Nežinau, gal lietuvių kalba ir bus įrašyta kaip konstitucinė ES kalba, bet kolei kas jos Europos Konstitucijoje nėra. Jeigu Sigitas Parulskis pripažįsta, kad ir "Europos Sąjungoje veikia prievartos mechanizmai, tik jų pobūdis kitoks", tai kodėl jis nenori pasakyti, kad kitoks – vadinasi, tobulesnis, subtilesnis? Tą aš ir sakau, nesilenkdamas nei prieš Rytus, nei prieš Vakarus.

Nesuprantu, ko taip supyko Sigitas Parulskis, kad paskyrė net laikraščio vedamąjį – tarsi pats tą Makso Kempinskio rašliavą būtų rašęs!

Ir dėl humoro jausmo. Čia aš tikrai beginklis, prisipažįstu. Nors kai kas nesutinka su S. P. diagnoze, jog esu agelastas (=visai neturintis humoro): sako, kad mano humoras kitoks. Kadangi tikrai gyvenu "ne idealioje filosofinėje erdvėje", lieku su pastaraisiais. Taigi – net ir redaktoriaus užuojautos nevertas. Gaila, žinoma.

2003. X. 21 Kai dabar įsigilini į istoriją ir atgaivini visų greta buvusių valstybės atkūrėjų veiksmus, matydamas jų šiandieninę poziciją Europos Sąjungos klausimu, – Sąjungos, kuri savo Konstitucijoje nebenumato nepriklausomos Lietuvos valstybės, – negali nepripažinti: jie giliai širdyje niekada nebuvo už Lietuvos nepriklausomybę. Jie kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybę, bet viską darė, kad kurtų ne ją, o savo gerovę. Dabar jie kalba apie Lietuvos gerovę, realiai kurdami naują Lietuvos priklausomybę, nes joje gyventi jiems iš tiesų bus geriau. Ko gi čia nerimauti dėl idealų, kai galima pasakyti, kad tokių dalykų nė nebūna, kad tai tušti žodžiai! Ko čia nerimauti dėl tautos, kai galima įrodyti, kad ji jei ir buvo, tai tik kaip istorinis (=laikinas) reiškinys! Ko čia rūpintis morale, kai ir aukščiausio lygio Vakarų elitas norma pripažįsta esant ne tiesą, o naudą?!

2003. X. 28 Suprantu moterų lytinį patriotizmą – jis kaip ir nacionalizmas yra silpnesniojo ideologinis ginklas. Feminizmas kaip moteriškasis nacionalizmas yra prieš gamtą ir prigimtį nukreipta mąstymų sistema (negali būti vyrų ir moterų lygybės jau vien dėl jų fiziologinių skirtumų, dėl kurių neryškumo kai kuriais atvejais, žiūrėk, kaip kenčia žmonės – ir vyrai, ir moterys, operacijų būdu keisdami lytį, bet jokiu būdu negalėdami pasikeisti vaikų gimdymo pareiga). Visos ideologijos yra kultūrų dalys, taigi nukreiptos prieš gamtą. Vadinasi, ir tai galima suprasti. Ypač jei atsiminsim, jog globalizacijos valdymo metodas ir yra fragmentavimas bei manipuliavimas. O! kiek daug gražių pseudoproblemų iškyla šioj dirvoj ir šiame peizaže!

Ir vis dėlto! Negi bent elgesio logikos tame visame lyčių "lygybės" ideologijos ir politikos žaisme negalėtume tikėtis?

Turėtume. Kitaip – šakės mums visiems, ir vyrams, ir moterims.

Todėl, brangiosios mūsų moterys, pradėkim nuo pavadinimų, šiuo atveju – nuo pavardžių. Norit lygybės su vyrais? Tai būkit su jų pavardėm. Ir taškas. Kaip Balutis, Simutis, Petraitis, Onaitis, Rugelis, Mieželis ir pan. O dabar kas: vietoj Butkus rašotės Butkė, vietoj Čepas – Čepė, vietoj Narkaitis – Narkė, vietoj Anaitis – Anė. Kodėl vis dėlto rodotės esančios moterys? Visa ta pavardžių revoliucija – kad nebesimatytų, ištekėjusios ar ne? Čia visa paslaptis? Pupulės jūs mūsų... Kam tiek vargo? Ir tokias, ir kitokias jus vis tiek labai mylim.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


8916. tomas2003-11-15 23:43
ar po 2003.X.10 idėjų seks technologinė sprendimo dalis: - atimti lietuvos pilietybę visiems ne-lietuviams (ar bus išskirtos, pvz. ne-arijų tautos?) - duoti pusvalandį susikrauti daiktus, kuriuos gali panešti ir išvykti į "savo" šalį? ar bus leista likti puspiliečiais su raudonom/geltonom(?) žvaigždėm?

8917. saulius: :-) 2003-11-16 00:52
Ozolas tiesiog primena Sąjūdžio idėjas, kurios, kartu su tautinės mokyklos koncepcijomis, ėmė ir nuskendo Letoje. Užmarštyje. Garbiname praeitį kaip stabus, o gyvas balsas jau kelia susierzinimą ir atsikertame - nelįskite į mūsų skaitmeninius lavonmaišius.

8938. ebola2003-11-16 14:16
sunkios temos.As lietuvis, bet man mano pilietybe ne kiek nerupi.As buvau emigraves, bet gryzau.Gryzau ne todel, kad cia gera gyventi, kad as didziuociausi savo salim, tauta, gryzau todel kad cia mano gimtine.Ir liksiu cia matyt iki galo, velgi ne todel kad cia gera, o todel kad as cia gimiau ir viskas. Kitatauciu cia matyt nenoriu.As ant ju nepykstu, nenekenciu, suprantu nes pats buvau "prisidaves".Bet ju vieta ju gimtinej, kad ir kaip ten dabar blogai.As linkes pagelbeti nelaimes istiktam zmogui, bet as nenoriu jo priglausti savo namuose visam gyvenimui.Del agresoriu....Gandis o ne Suomiai pademonstravo tikraji naujojo amziaus pasipriesinima.Jokia zeme neverta joje gyvenanciu zmoniu kraujo.Jokie turtai.Vis dar gyvename pagal senaji testamenta, akis uz aki...taip galime issiskersti ir nieko daugiau.Ir bendrai, velniop politika, valstybinguma ir kita slamsta - visa tai apie pinigus, oligarchus ir mela.Kuo toliau nuo viso sito.

8943. zita irgi gita neišsivadėjusiam lietuviui :-) 2003-11-16 15:11
Lietuvy, pasivadink kaip nori, bet "grįžti" ir "pažįstu" rašyk taisyklingai. Kodėl neini į spec. puslapį apie vedas šmedas pasisakyt? Taviškė tema. Pašmaikštautum, mylim gi tavi labai labai. Nefilosofuok, ką? kai pradedi kalbėt rimtai, man gyvent nebesinori. Eik į puslapį apie įrašus ant kūno, kur daug bikinių (bet nė viena neištatuiruota, taigi neturi identiteto); gera tema. Apskritai šio numerio tema- Sadas ir Sacher-Masochas. Ar antrąjį skaitei? Geras autorius, čia jo niekas neskaitė. Užtat ir sako "sadomazochizmas". Neišmanėliai. G. Deleuze`o neskaitė, nieko apie sadizmo ir mazochizmo nesuderinamumą nežino, pasenusia babulkų informacija vadovaujasi. Juk Parulskis ne sadomazochistas, kad Ozolą publikuoja, ar ne ?

8944. ebola2003-11-16 15:17
tu cia man? kazka painioji matyt.atleisk jei kazkas ne taip...;)

8984. ...2003-11-16 18:25
"Tie, kurie netikėjo ir netiki Lietuvos (kaip ir kitų tautų bei šalių) nepriklausomybės galimybe (tarsi nebūtų Suomijos karo ir Suomijos valstybės po Antrojo pasaulinio karo!" Tai ar jis is tikro toks analfabetas, kad neprisimena "finliandizacijos", kai suomiai vistiek ruskiams po padu sedejo, kad ir isaugoje savo valstybe? Tik istoje i ES suomiai pradeda pamazu atsilaisvint nuo rusiskos itakos.

9009. varna2003-11-17 02:32
Ozolo tragedija tame, kad jo kalbose aktualijų tema į visas puses kyšo baisingas proviancializmas - kaip iš šienu prikimštos kaliausės. Ką jis siūlo? Albanijos variantą? Tautizmas atskirai paimtoje šalyje? Iš kur tos profašistinės gaidelės, kalbant apie kitataučius? Ozolas turbūt užmiršo, kad dalis lietuvių inteligentų savo laiku rado prieglobsti Vakaruose dėka šių šalių atvirumo ir geranoriškumo. O gal geriau būtų buve, jei jie supūtų sibiruose? Kaip tada pagelbėjo atvirumas, taip šiandien jis padeda kitiems. Ozolas išstudijavo Konstitucijas ir padarė išvadą, kad tarybinė vis dėlto buvo geresnė. Ar jau visai kvankštelėjot, negerbiamas filosofe? Lenkai tapo didžiais dėka Lietuvos, Europa taps didžia dėka Lenkijos ir t.t. 80 milijonų rusų, su sąlyga, kad susijungs su pabaltijo valstybėm ir Ukraina "tikrai atsilaikys" prieš miljardinę Kiniją. Iš kur atsiranda šitie kliedėsiai? Paistalų paistalas. Tikrai "kvaila filosofija".

9018. ebola2003-11-17 09:29
kodel manai kad tai tragiska? Ozolas isgyvena vangiska pastanga pamodeliuoti ateiti.Sistemu mokslas sako, kad tie golbalizavimai ir vel subyrejimai i bendruomenes vyksta nenutrukstamai, taigi jei atskleisim tiesa, jog neisvengiamai istirpsime azijatu antpudzio metu, tai po simto kito vel pasidalinsim i kunigaikstystes su panasiom nacionalistinem ir patriotinem nuotaikom, paskui vel globalizuosimes ir vel subyresime....Deja sitie etapai kur kas ilgesni nei musu samoningas gyvenimas, todel temos aktualumas toks kazkoks perdetas. Nu ispjaus, nesenai ispjove milijonus, ispjaus vel, ka padarysi...toks gyvenimas.Okupuos, pavergs, pazemins - mat ji velniai.Mes tuo tarpu pasigrozesim metu laikais...kol dar nepjauna.

9045. varnai2003-11-17 15:40
Pagal savo uzimima pozicija (kad valstybe-tauta yra vertybe), Ozolas teisus savo pastebejimuose del skirtumu tarp EU Konstitucijos projekto ir TSRS Konstitucijos (reiketu sakyti "Konstituciju", nes buvo kelios redakcijos). 1944-5 V. Europos valstybes apskritai nepraktikavo jokiu atvirumu ir geranoriskumu, uzpludo karo pabegeliai, ir tiek, veliau JAV sutiko paimti tam tikra ju kieki, nors irgi ne kiekviena pageidavusi isileido. O paskui buvo toks dalykas kaip Saltasis Karas, tai apie "atviruma ir geranoriskuma" gana naivu sneketi - jiems nauda buvo is kiekvieno disidento, nes tie noriai isijungdavo i Vakaru tikslu siekima. Ir apskritai klausimas, ar "inteligentas" yra teigiamas dalykas.

9052. Meme2003-11-17 16:26
Prisiskaite Ozolas pasaku, kokia Kinija baisi ir kaip jie mus visus puls.. Per viena interviu Helmut Schmidt pasake mazdaug taip "galvojimas, kad Kinija yra baisi gresme ir nuolatinis klausinejimas, kada jie gali mus pulti, yra megstamiausias japonu uzsiemimas (jis vartojo zodi hobby, interviu japonu zurnalistui vyko anglu kalba)". Ozolas pamirso, kad yra dar viena salis, auginanti antra milijarda - Indija. Tik ji pasakose vaizduojama teigiamai, kaip smilkalu, drambliu ir karves sudu rojus. Pamirso ir apie dar viena draugiska, taikia ir nemilijardine valstybe - JAV. O graziausiai tai Pupuliukas pabaigoje nusisnekejo: "Norit lygybės su vyrais? Tai būkit su jų pavardėm. Ir taškas." Nejaugi filosofas neskiria lygybes siekio nuo nenoro tapatintis? Ar cia toks "kitoks" jo humoro jausmas? Bet jei tai yra ozoliska problemos interpretacija, nekaip kvepia man ir pries tai keltu problemu aiskinimas.

9071. 9045 nuo varnos2003-11-17 20:14
Kokia trimpa žmonių atmintis. 1944-45 Sąjungą valdė Stalinas (primenu) ir rusų tankai, dislokuoti Rytų Vokietijoje tebuvo kokių 500 kilometrų atstumų nuo Paryžiaus. Tankai, kurie buvo gatavi tęsti pergalingą žygį vakaruosna. O sustabdė juos tik amerikonų atominės bombos grėsmė. Ir tokiom sąlygom Vakarai nė nemanė apriboti intelektualų ginčą (toj pačioj Prancūzijoje) apie socializmo privalumus ar neigiamumus. O tuo tarpu super demokratiškos konstitucijos besivadovaujančioje TSRS riedėjo ešalonai į Sibirą. Tai kas čia "naivus"? O "nauda" iš disidentų buvo ta, kad jie sugebėjo per geležinę uždangą pranešti šiek tiek tiesos į Vakarus ( kas beje labai paveikė tenykščius kairiuosius inteligentus ). Tokia tai "nauda". O klausimą "ar "inteligentas" yra teigiamas dalykas?" ne Tu pirmas užduodi. Komunistai, fašistai ir jų sėbrai ne tik "klausė", jie ir "sprendimą" rado. Ozolas irgi "atranda" ir bando savo atradimus įpiršti tokiems kaip Tu - nenorintiems prisiminti praeities.

9104. ebola2003-11-18 08:39
Atleisk, varna, bet man yra teke girdeti is paprastu zmoniu gyvenanciu vakaruose, kad uz komunistines nuotaikas budavo neriamas kailis.Tai buvo daroma ivairiais budais.Individualiai, masiskai niekas niekur neveze, galbut todel kad tik rusai turi sibira.Dar daugiau, mano zmona dirbo pas velsiete moteriske, kuri pasakojo, kad uz viena velsietiska zodi mokykloje gaudavo viena kirti rykste.Isivaizduoji toki dalyka lietuvoje tarybiniais laikais?

9110. ebolai nuo varnos2003-11-18 11:04
Tarybinėje Lietuvoje pavedėdavo į pamiškę ir gaudavai kulką į kaktą. Pokario metais. O paskui, jau ne pokario metais, pasislėpę naktimis žiūrėdavome Polianskio "Chinatown". Ukrainoje ir Baltarusijoje nurusinimas vyko pilnu tempu, Sibire komunistai elgėsi paprasčiau: nugirdė vietinius aborigenus ir baigtas kriukis. Pabaltijis paprasčiausiai laukė savo eilės. Ir gana kantriai. Aš jau tikrai ir nebežinau apie ką ginčas ir kas bandoma įrodyti? Kad Tarybų Lietuva buvo demokratijos bastionas ir Eurosąjunga diktatūrinis monstras? Kažkoks kvailas beprasmis ginčas. Bent jau mano akimis žiūrint. O kad "už komunistines nuotaikas buvo neriamas kailis", tai gerai. Tą patį darė ir "už fašistines nuotaikas". O gal Jūs matote kažkokį skirtumą tarp "šitų nuotaikų"?

9112. ebola2003-11-18 12:23
nematom, butent.Nei tarp komunistisku nei tarp vakarietisku demokratisku. Dabar ta ginkluotes eksperta anglijoj irgi pamiskej nupyle mosadas pasivedes. Aisku, yra ir skirtumu, bet jie gi laikini. Nugaletojas uzkariautiesiems niekada nerodydavo daug skrupulu.Nei zmogaus teisiu nesilaike niekada nei kokiu kitu zmogisku skrupulu.Gal reiktu kinietiskai i visa tai zvelgti, tie gi po siai dienai naujagimes mergikes uzkasineja...nesam mes tokie jau reiksmingi ant sio svieto.Bet kuris karas ta primena, bet mes greitai pamirstam: 50 metu ir jo lyg nebuve.Tada gi saude vieni kitiems i pakausius be jokiu aiskesniu priezasciu. O mes gi tokie patys, antra karta tiktai ar trecia.Jie spejo apsikuopt, o mes - ne.Bet kaip zmones mes nesiskiriam, tokie pat gobsus egoistai ir zudikai.O del ginco, as tai nesiginciju. As mankstinuosi.Bandau priversti smegenukus judet, bo baigia atrofuotis nuo nedarbo.

9116. ebolai nuo varnos2003-11-18 12:37
Žinot ką, užpisote. Sakydamas "fašistinės nuotaikos" būtent tai ir turėjau omeny. O ne vakarietiškas demokratijas. "Užkariautojai?" Bet jeigu Jūs nematote tarp jų skirtumo - Jūsų problema. Treniruokites "ant triušių" ir eikit melžti karvių - gal palengvės. Atrofuotis gali tik tai, kas buvo anksčiau "treniruota".

9131. ebola2003-11-18 13:53
varna irgi ziuriu artimas moderatoriui personazas yra.Mane istrintu uz tokius issireiskimus.Nieks nebuvo gerai ispyres, kad nezinote kas yra "nugaletojas"? O gal buvo, ir teko nuleisti galva i klyna, tai daba tabar tokie mergaitiski traukuliai uzpuole?

9134. ebolai nuo varnos2003-11-18 14:46
Ebola, vaikeli, baikite verkšlenti. Dėl Dievo meilės, kalbėkite, kas šauna į galvą, tik nepradėkit kaltinti protekcioanizmu. Vėjas visiems pūčia į veidą, ne Jums vienam. (gražiai pasakiau, ne?)

9137. ebola2003-11-18 15:17
Girdi...kas gali buti vaikiskiau, negu nusileisti iki tokiu asmenisku "uzpisai" ir t.t, senas(?)ozy? Sek labiau savo paties inkilelio skersvejus, nes tai visai nepanasu i "internetine patirti" kuria cia deklaruoji.

9140. varna2003-11-18 15:53
Klausyk, tas tavo Ebola nepelnytai sudirgino mano neurogenines zonas. Užčiaupk jam burną, please. Dramaturge-demiurge. Jau geriau ereliai, kapojantys kepenis (nežinojau, kad varnų kepenėlės skanesnės už žąsų - ne į Temą). Ebolos irzlumo išskyros bet kokią ugnį gali užgęsinti.

9144. ebola2003-11-18 16:03
Gal uzsiciaupiam abu? As pradedu pirmas..pagalvok...

9186. varnai2003-11-18 23:05
Zinoma, kad nebutu buve geriau, jeigu dar daugiau lietuviu butu negrize is Sibiro, bet absurdas teigti, kad jie issigelbejo del Vakaru atvirumo, o ne del bendro karo metu sukelto chaoso Europoje ir savo individualiu sprendimu begti is Lietuvos Vakaru kryptimi 1944-5. Veliau sniurais nei inteligentai, nei lietuviai apskritai i Vakarus netrauke. Disidentu Lietuvoje is viso buvo labai mazas kiekis, o ir tu dauguma keliavo i Rytus, o ne Vakarus. Jie tam tikra kieki info perdave i Vakarus, bet "tiesos" tame nebuvo jokios - tam vakarai turejo savo zvalgybas ir saugumo tarnybas. Venclovos, jurasai ir pan. tebuvo vakarietiska propaganda pasiruose tinkamomis kalbomis i Rytus skleisti darbo jega, kuria ir buvo pasinaudota. Nesigvieskim ne savo nuopelnu: vakarieciams siokia tokia itaka dare rusu disidentai, o ne lietuviu. Is TSRS Konstituciju istrinti federalizmo principa tiek pat sunku, kaip ji surasti pasiulytame EU Konstitucijos projekte - ir Ozolas cia ne prie ko siaip jau. Tarybiniais metais buvo vykdoma sovietizacija, bet kadangi jos kalba buvo rusiska, tai daugelis susipainioja ir tai vadina rusifikacija, nors tai toli grazu ne vienas ir tas past. Dar daugiau: Lietuva is 15 sesiu buvo sekmingiausiai vykdziusi rusakalbiu kalbine integracija. Kas link Vakaru demokratijos, tai tenka perfrazuoti M. Gandhi "Demokratija? butu visai nieko, jeigu egzistuotu" - ebolos pradeta pavyzdiu sarasa yra visiskai nesunku testi.

9187. ...2003-11-18 23:16
9186: "Veliau sniurais nei inteligentai, nei lietuviai apskritai i Vakarus netrauke". Ar tau 15 metu, kad neprisimieni, jog sovietai i Vakaru puse net paziureti neleido? No further comments;[

9189. varna2003-11-19 00:00
Aš Jūsų neįtikinsiu, Jūs neįtikinsit manęs. Aš jau pasakiau, kad esu prieš primityvų uždarumą ir "nacionalinių aspiracijų" eskalavimą tokioje formoje, kaip tai supranta Ozolas ir į jį panašūs. Prie ko tai privedė kai kurias šalis - matome ir, deja, matysime ateityje. Gyvenimas "neotautiniame garde/rezervate" manęs nevilioja. Ozolas baisiai norėtų užsimaukšlinti ant galvos eurokankinio vainiką, o TSRS konstituciją paskelbti "gerąja naujiena". Ką gi, dar vienas siurnacionalsocializmo reiškinėlis mūsų absurdiško pasaulio padangėje. Kad tik Lietuva netaptų netikrų pranašų kalve.

9202. ebola2003-11-19 09:46
Man sovietinis rezimas baigesi kartu su vidurine mokykla. Tai buvo nuotykis ir tiek. Dalyvavome paskutineje karineje stovykloje, visa klase prilupome komunizma propagavusi I koluki mus vezusio autobuso vairuotoja, daugumos valia priverteme aukletoja leisti rukyti klaseje. Atsitiktinai teko sudalyvauti tiek pirmajame rugpjucio mitinge tiek sausio ivykiuose. Nebuvome nei tiesiogiai nukenteje nuo to rezimo(jei neskaityti pavezintu bociu), nei pasiruose priimti tas permainas kaip Atgimima. Uztai po viso to nieko nelauke metemes I vakarus. Pinugu, laimes – ko ne patys nezinojom. Ko gero nauju nuotykiu. Su situo pasauliu susipazinom jau budami samoningesni, vyresnio amziaus. Susipazinom labai artimai. Su visom tarnybom, ivairiu sluoksniu vakarieciu poziuriu I mus, I save ir t.t. Su budais pasinaudoti ju sistema savo labui, iseiti kazkokius mokslus, uzsidirbti, pagaliau netgi priversti juos dirbti mums.Bet visuomet mes ir jie buvome skirtingos kategorijos. Mes esame is skirtingu pasauliu, mes skiriames viskuo: mastymo budu, pasauleziura, fiziologija. As nuosirdziai tuo tikiu ir dabar. Tai cia europa. O ka kalbeti apie azija, afrika? Butent su jais, azijatais, mes pludome ir plustame I vakarus tukstanciais, jie – simtais tukstanciu. Mes susipazinom su jais ne tarptautinese mergeles marijos dangun emimo vardo studentu stovyklose, ne mokslinese ar kulturinese konferencijose, o sededami vakaru lageriuose, ar dirbdami po 16 valandu statybose. Buvo visko, yra dalyku ko nedrystam pasakoti netgi artimiems zmonems. Todel dabar gryze I lietuvele, matydami ja vakarietiskejant, mes geru kazkokiu pokyciu nematom. Pornografija ta demokratija. Jos tiesiog nera. Ji yra akiu dumimas su daug tobulesne technika nei manau buvo komunizmas. Ten falsas buvo akivaizdus ir tik ypac buki to nejaute. Dabar gi falsas yra taip uzmaskuotas, kad net ypac ispruse zmones jo nejaucia. Jie vis dar tiki iliuzija kad sita visuomene suteikia jiems galimybe reikstis ir keisti savo valia savo gyvenima. Bet tai yra iliuzija. Vakar toj laidoj, be pykcio, susede trys tikrai protingi vyrai pliurpe apie psichiatrija bei visuomenes sveikata. Kalbejo labai logiskai, nuosekliai, pagrystai, bet … jie klydo kazkur pradzioje, esmeje..jie as nemoku geriau issireiksti - pjove gryba is esmes. Su mano prastu gebejimu issireiksti, as tureciau ilgai destyti savo poziuri, bet nukirsiu pasakydamas, kad mano bocius, kuris kase belomor kanala kalbejo apie tai su pasaipa ir panieka – lygiai taip as matau siandien ir vakarietiska kultura su visa demokratija, komercija ir kitu meslu. Ja kazkas tuoj sugriaus kaip tuos bokstus dvynius, jeigu ne ziauriau, bet tai ,rodos bus kazkokia nauja pradzia. O mes su savo unikaliais proteliais isruksim I atmosfera tebekvaksedami kokie mes svarbus ir kokia svarbi yra tolerancija ir kitas marazmas.

9204. 2 ebola2003-11-19 10:11
jeigu tau tolerancija ir panasus dalykai tera marazmas, tai kuriu galu piktinies "pseudodemokratiniais vakarais"? Turetum dziaugtis, kad, kaip pats teigi, tolerancija ir demokratija ir ten tera tik vaidinamos;)

9207. ebola2003-11-19 10:53
as nesipiktinu.Jeigu piktinciaus, issikraustyciau is proto.Del tolerancijos...butu idomu paziuret du tokius tolerastus vienoj kameroj savaite...arba ant plausto.Labai idomiai ima reikstis ta tolerancija tada.Ir poziuriams ir iprociams vieni kitu.Man atrodo, kad tokia tolerancija kokia mes turim yra demografines situacijos isprievartauta, netvari ir nenaturali.Ypac lietuviams, kurie taip neseniai paliko sodzius.

9216. 2 ebola2003-11-19 12:07
jei nesipiktini, tai reiskia - dziaugiesi tuo?;)

9219. ebola2003-11-19 12:21
kodel cia butinai turi dalyvauti kazkokios apibreztos emocijos? Jei jau pageidauji, man ...liudna, slegia mane visa tai.Aplamai, mano asmenine bukle su situo(tikiuosi) turi mazai bendra...Ir nera tokia jau lemianti mano issisakymuose.

9227. varnai2003-11-19 14:05
Meginu Tau pasiulyti kartais atriboti kaip kuriuos dalykus vienus nuo kitu, tada jie neatrodo visiskai absurdiski. Man irgi atrodo, kad Ozolas yra striges kazkur butajame laike, del to jo "message" adresato nepasiekia, dar ir retorika itin nemeistriskai pasirinkes. Kol Lietuvoje nesiformuoja "naujasis" tautinis konservatyvizmas, tol telieka tampyti smetonini-stalinini jo varianta - arba perdirbineti identitetine LDK linija "ni dom i ni ulica" (ka Vilnius daro isprakaitaves jau ne vieni metai). Pastarasis, turint galvoje EU tendencijas, nera toks jau visiskai niekuo detas. Tai gal is tokios pozicijos Ozolas irgi pusetinai atrodo: mums reikia nacionalinio (o ne transnacionalinio vilnietiskame stiliuje) identiteto, tinkancio siandienai.

9228. ebolai2003-11-19 14:30
Siandienos 20-ciai nebeturi sugebejimo atpazinti totalitarizmo zymiu Vakaruose, jie gi jau auge muzako "vsio choroso, prekrasnaja markiza, vsio choroso, vsio choroso" fone - kaip ir vakarieciai, kuriems demokratija, zmogaus teises ir t.t. yra sekuliarizuota religija, Absoliutas, o ne tiesiog viena is galimu visuomenes organizavimo formu. O kur prasideda religija, ten baigiasi diskusijos. Stebetojo roleje teke gana is arti stebeti ta lietuviu gyvenima Vakaruose, apie kuri rasai - tik sutvirtina suvokima, kodel 1937 Rusijoje isgyvene, lietuviski "sibiriokai", zydai po osvencimu, 1944-5 rytineje Vokietijoje maciusios vokietes etc tyli.

9230. ebola2003-11-19 14:53
tarp kitko ne i tema, bet del muzikos...radau gera stoti kas pastoviai prisijunges: www.3wk.com mazu patiks...

9235. ebolai2003-11-19 15:07
Aciu, nepatingesiu patikrint, nors mano atveju "radijo era" pasibaige neprasidejus. :)

9250. varna2003-11-19 18:13
Tikrai neturiu nieko prieš nacionalinį identitetą ir tikslingame bei visokeriopame jo ugdyme matau vos ne vienintelę Valstybės egzistavimo priežastį. O ginčijuosi su Ozolu dėl to, kad jis suvulgariną problemą, tuo pačiu atitolindamas nuo jos žmones, kurie mielai (ir rimtai) prisijungtų prie jos sprendimo. Tarp kitko, sakydamas Ebolai apie "tylėjimą" lyg ir patvirtini jo žodžius apie tariamą vakarietišką "totalitarizmą". Aš irgi pažįstu kelis iš tų žmonių ir įsitikinau, kad didžioji jų dauguma tyli dėl daug paprastesnės priežasties - jiems "nepatogu skųstis". Kita karta, kita samprata apie asmenines traumas, kurias jie išmoko nešioti savyje. Deja.

9260. varnai2003-11-20 00:29
Ozolas yra ideologas, kuris bando dangstytis filosofavimais. Viena kita jo pastebejima galima panaudoti kaip atspirties taska kitiems debatams, o nugasdint tu, kuriems rimtai rupi nacionalinis identitetas siandien, jis nenugasdins. Tu neprasovei - is principo as sutinku su ebola del Vakaru. Individo lygmenyje tam tikra patirtis gali buti tik asmenine (nors irgi nebutinai), bet kartos, kuri pati yra grupe ir savo ruoztu priklauso grupei, patirtis yra automatiskai bendresne. ebola, jeigu nesuklydau, turi galvoje labai specifinio paskutiniosios emigracijos kartos segmento patirti. Tai daugmaz yra Parulskio kartos zmones, isvyke turbut kazkur periode 1987/8-1994/5 ar pan., t.y. palike labiau TSRS nei Lietuva. Dabar sako, kad tai buvo "drasiuju keliai", bet vaziavo, gal labai samoninigai to sau ir neartikuliave niekada, jie ant savo kailio kuo greiciau patirti tai, ka metu metais jiems pasakojo Vakaru propaganda ir tarybine antipropaganda - laisves, demokratijos, teisiu ir kitu grozybiu. Nerado. Bet dar turejo "gyva" TSRS patirti, o ne tas vulgarizacijas ir mitologijas, kurios egzistuoja apie sovietmeti siandienos Lietuvoje. Uztai net be dideliu pastangu jie pradejo atpazinti tas pacias totalitarizmo apraiskas Vakaruose, kurios bujoja kaip niekur nieko. Vakarai (siam momentui) laimejo, nugaletojas neteisiamas, Lietuva vos ne bet kokia kaina nori su juo susilieti - kam jie ta savo patirti pasakos? Bet kaip sakyti, jog tai yra visiskai nenaudinga, jeigu ji nera isklausyta ir apmastyta?

9270. ebola2003-11-20 09:54
cia vakar rode vel, laida apie vyru moteriskejima ir atvirksciai, autorius irgi kiek panarpliojo sita klausima. Kodel niekas nesigilina i esme? I seimos vidaus dvasinius rysius.Dabar seima paliko kazkokia sutartine, jinai prarado saknis savo.Toks ispudis kad zmogus gali vadovautis protu - gyventi jam seimoje, ar ne,skirtis ar dar pagyventi, priziureti vaikus ar atiduoti kitiems.Vejai kazkokie.Kaip isvis dar galima diskutuoti apie tai, ar ...buti tolerantiskiems tokiu klausimu, man tai nesuvokiama.Isivaizduokim daba MOTINA is didziosios raides ar TEVA.Koks suknistas VERSLININKAS prilygsta jiems bent vardu, svoriu, kokia nori - simboline ar real time verte? Motina yra visa ko pradzia.Visu pirma tai ji tiesiogine ir pirmoji gimdytoja, globeja ir maitintoja bet kurio zmogaus. Bet kuris paklydes,visuomenes pasmerktas, suzlugdytas zmogus iki pats netapo TEVU ar MOTINA turi tureti kur gryzti kai visi ji uja ir kai nebera kur prisiglausti.Turi tureti ta, kuri jo niekada neatstums.O dabar...isivaizduokim 20 metu mergelka pareiske: zinot ka eikit visi sikt, as turiu savo teises, kas as ne zmogus? Kodel as turiu aukotis del kazkokiu archajisku ideologiju.Matot, jeigu as skubiai nenutrauksiu maitinimo krutimi(jeigu is vis dar pajegi) tai mano krutys atsidurs pazastyse ir mano koleges tai labai negerai ivertins....Kodel as tureciau gimdyti naturaliai - juk tai skauda, dabar ikisa adata i stubura, blokuoja nerva ir vsio - gali dar televizija pavarinet gimdydama...Ar yra ant sitos zemes nors vienas psichologas, kuris gali paaiskint moteriai, kad gimdymo skausmai yra tokia dovana ir toks stiprybes saltinis, kokio net sapnuoti negali ne vienas vyras? Kad paaiskintu, kad jeigu tu jau pagimdei ar tau gime vaikas, tavo interesai geriausiu atveju lieka antrame plane ir niekada nebebus pirmame siame gyvenime.Kad tas slykstus, individualuma suniokojantis ego produktas, kaip "aktyvaus zmogaus" ivaizdis jau paleido i pasauli nesuskaiciuojama kieki urodu, visokiu "ono" ir kitokiu kompleksuotu, nepilnaverciu, rysi su savo prigimtim, laiku ir masteliais praradusiu sutverimu. Kurie savo ruoztu, neisvengiamai didina savo mutantu populiacija.As negaliu to niekam irodyti, as toli nuo visuomene auklejanciu sluoksniu, bet kiekviena karta isijungus televizoriu, radija, butinai parodo ka nors, kas privercia dusia tampytis traukuliuose.

9278. Gegutė2003-11-20 11:49
Pupuli mano! Ačiū už gėles. Bet labai jau subanalini feminizmo esmę.

9279. ebola2003-11-20 12:15
banali jinai ir yra. Nebent butum antropologas, tada gal ir rastum kokiu gelmiu ten, nezinau...

9280. kaimietis2003-11-20 12:20
as zinokit tai nesuprantu, kas tas feminizmas aplamai yra.Cia kai bobikes nori valdyt pasauli? tai kiek ju pleksniskas akiratis siekia, jos ir taip valdo, ko dar jom reik? Valdyti tai, ko nepajegios apziot? Kazi kaip tai butu imanoma?

9287. ebolai2003-11-20 15:05
Ne, ebola, tas traukinys jau isvaziaves. Pagalvok kad ir is ekonomines puses: jeigu vel pasisektu igyvendinti ideala "nescia, basa ir virtuvej", prarastum puse darbo jegos. Kuo ja siulytum kompensuoti? Ar tiesiog paleistum visa ekonomika vejais?

9289. Ebolai2003-11-20 15:35
Kiek tau metų, kad viską traktuoji taip primityviai kategoriškai? Apie 50? Kam tie kvaili suabsoliutinti pavyzdžiai apie nuskausmintą gimdymą ir nukarusias krūtis? Ko vertos moterys, negalinčios gimdyti? Kuo turi vadovautis žmogus - protu ar instinktu? Kaip vertini tėvus, kurie teaugina viena vaiką, nes antro išmaitinti negalėtų - ar išvadintum ir juos bejausmiais racionalistais? Ir kvailiausia yra klausytis vyro, kalbančio apie gimdymo skausmus, kaip apie stiprybės šaltinį...

9299. ebola2003-11-20 16:41
nu del ekonomikos...tai baigiu bobikes is savo kolektyvo ismetyt...metu man 30, absoliutinu nes tai darosi kasdienybe,kuo vadovautis? Kazkoks neisnesiotas klausimas,toliau ko verta? O ko vertas vyras be kiausiu? Prie ko cia gali negali? Jei negali, ji vargse.Neigali.O jei gali , bet nenori(arba kaip pasiteisina - neismaitina) cia as apie tai ir triuksmauju.O kodel tau kvaila klausytis? Tik todel kad as vyras? Ar nejauti dabar priestaros sau? Kategoriskas as todel, kad labai dabar madoj viska suvelt idant pateisinti ta iskrypusi vartotojiska gyvenimo buda. Isvis, ta teise rinktis atrodo kazkaip invalidiskai.Man menas, kad Zmogaus teises ismaste ...ekonomistai? Juk visiems akivaizdu, kad jei zmogus turi teise rinktis tarp tvarto, bet su pilnu loviu pamazgu ir idejines askezes kad ir vardan vaiku, 99.9% rinksis pirmaji varianta.Ta XX amziaus bobu savimones revoliucija yra kazkaip zydiskai sufabrikuota.Moteris yra daug geresnis vartotojas nei vyras, tai obvious.Tai kodel neisnaudojus ju pirkejisko potencialo? Velniop seima! Imkit baranka, debilu telefona, nusimeskit visus skrupulus - pirmyn i kova uz savo teise ryti!

9305. ebolai2003-11-20 17:06
Spjaudai pries veja.

9306. ebola2003-11-20 17:14
zinau - o netureciau?

9313. ebolai2003-11-20 18:04
Jeigu jauti, kad kitaip negali - spjaudyk. Tam kartui issikrausi, bet bendrai tik frustraciju pasidauginsi pirmiausiai sau paciam. Pats spresk, ar verta.

9315. ebola2003-11-20 18:21
Galiu ir kitaip.Nefrustruoju as.Aisku kad neverta.Prikolas kai ner ka veikt ir tiek.

9328. muzikantas2003-11-20 22:10
Pize artėja Ozolui. Fichtė aiškina,kad aplinkos refleksija tėra savo atspindžio matymas (rus. sozercanie). O man patinka. Ir šalia plaukiantis durnių laivas, ir sergančios nervais moterys, ir rudeninis oras. O keisčiausia būna kada kartais pamatai tikrą moterį ar kažką protingo. Taip nedažnai būna bet čia ir ne VP parduotuvė. O Ozolas į šią kategoriją konkrečiai nepataiko.

9329. ebola2003-11-20 22:35
Salia palukiantis? Kur as tai girdejau? Tikra moteri? Pjarkuns...per daug gero vienoj vietoj...

9334. 9260 nuo varnos2003-11-21 00:40
Prasibroviau Prahos aerouoste prie kompjuterio ir perskaiciau tavo nuomone. ir ji man nepatiko, todel nusprendziau atsakyti ( nors ir neturiu laiko ). As pats esu is tu, kurie 95 paliko Lietuva. Nera Vakaruose totalitarizmo sovietine prasme. Yra kova uz masines informacijos priemones - kas ja laimi, tas ir "valdo". Bet net jeigu prieinama prie "bendro konsensumo" ( kas sunkiai Vakaruose isivaizduojama ) ir tu nesutinki su tuo - eik i gatve ir pareisk savo nuomone. Du kostiumuoti beminciai snukiai neprieis ir nepasakys: "praeikime, pilieti, prasau", kaip tai ivykdavo TSRS. Kuo tai baigdavosi - manau zinai. Net ir "blogaisiais ir tamsiaisiais" pokario laikais tai istikdavo Vakaruose nedaznai. Kad ir Prancuzijoje vykusi diskusija del Alzyro, Amerikoje - del Vietnamo, nors amerikonai "bukesni" siuo atzvilgiu. Bet ir toje pacioje Amerikoje, kai 1980 metais oficialiai boikotavo Olimpines zaidynes Maskvoje (del Afganistano), atsirado sportininku, kurie savo lesomis atvyko rungtyniauti. Isivaizduojama tokia situacija "demokratiskoje" TSRS, kai embargo buvo paskelbtas is rusu puses? Paziurek kas vyksta SIANDIEN Anglijoje (turiu omeny demonstracijas pries Kruma), kai Istanbule sprogsta bombos. Kokia "totalitarine" valstybe su tuo taikytusi? Nugalejo ne Vakarai, o humanistai intelektualai, prie kuriu mes ir turetume slietis. Bet Ozolui (kaip, deja, ir daugumai TSRS sovietinteligetu) pavydas smegenis uzlieja - todel ir klykia ant kiekvieno kampo apie tariama pavoju. Velnias, turiu lekti, nors.. Tiek to, gal veliau.

9335. p.s. 9260 nuo varnos2003-11-21 01:27
Rasiau "konsensuso", galvojau "sutarimo\susitarimo" - gavosi "konsensumo" - nezinomas naujadaras. Ir ne "embargo" rusai paskelbe, o boikotavo (cia kaip tik kalbejo per TV apie embargo Iranui - numti\nenuimti\etc). Nukele skrydi valandai - lektuvai ir kompjuteriai tai kazkas nenusakomo. Tiekiesi, kad jie "veiks" greitai ir be priekaistu, bet visada kas nors "nutinka". Bet kaip ten bebutu - nuostabiausi isradimai, kuriais taip puikiai naudojasi demokratija. Gerai, einu. Temos neimanoma issemti, o ir nereikia. Tuo ir grazus musu laisvas gyvenimas - baigesi visiems laikams "issprestu" problemu era.

9344. ebola2003-11-21 10:01
Varna varna.Ka reiskia "valdo"? Kas laimi? Ten viskas senai laimeta.Ir valdo kas tik nori, tik ne intelektualai.Intelektualai patys saves nevaldo paprastai. Aisku, kad nera sovietinio totalitarizmo, bet yra kitas totalitarizmas, ne maziau bjaurus savo esme, tik ne toks fiziskai apciuopiamas.Nu ziurek, tarkim del tolerancijos. Kas toleruoja zudika visuomeneje? Yra labai teisinga ir visuotinai priimta ji teisti, o kodel? Todel, kad jo buvimas salia yra gresme kiekvieno musu uzpakaliui.Uzpakalis yra musu sventa vieta - i ji navalia kesintis.O dusia, kuria mums ir musu vaikams maitoja teisiskai pagrysti, uzpatentuoti, visuotinai skatintini ir siektini gyvenimo normatyvai, istisos organizacijos, tera kazkoks neapciuopiamas ir bevertis niekalas, ar ne? Veikia istisos ideologines komercines kampanijos, siekiancios iskelti tavo uzpakalio poreikius i padanges, naudojami ivairiausi budai, kisama per tv kas diena, kad visas tas meslas yra ipatinga dovana tau ir tu esi to vertas.Ir niekas absoliuciai neaiskina, kad tai ir yra didziausia gresme, kuri ir gimdo tuo maniakus, besocius magnatus, kurie del skaiciuku savo leptope be skrupulu gali nuskandinti skurde istisa tauta.Kurie iskele i valdzia Hitleri, Busha ir kitus didziausius pasaulio zudikus....Stalina tarp kitko irgi. Dabar pas mane mergike nori pasikeisti muzika tarkim, vietoj kokio neformato ar klasikos, nori pasileisti radija M1. As turiu tai toleruoti, nes tai nereiksminga, akivaizdzios gresmes musu sedynems nera.Bet jai buna pasakyta - nepatinka muzika, prapulk is akiu, eik gyventi ten kur gyvena tokie tusciaviduriai klizmeles kaip tu! Ojojoi kokie negeri sakysite jus, ar ne? Koks cia diktatas, kokia nepagarba? Taigi varna, yra issprestu problemu.Yra kokybes skale. Ir niekur nuo jos nepasislepsi, gali tik nekreipti i ja demesio, filosofuoti kokia nuostabi ta ivairove nuomoniu - vejai! Neturim mes siandien jokio pasirinkimo, nera jokios ivairoves.Jeigu nori kazko daugiau nei tau bruka, turi irtis pries srove ir nezinia kuom tau tai baigsis.Gali net ateiti du tokie beveidziai ir nusivest.

9345. Ebolai2003-11-21 10:20
Tu, ziuriu, zmogau tikrai sergi. Niekaip neissivaduoji is ankstos dusios kafkisku labirintu. Nuomoniu ivairove yra. Jei nenori imti to, ka tau bruka - neimi. Tuo ir skiriasi demokratija nuo pilkuju sovietiniu laiku. As, pvz., irgi neklausau M-1. Internetas pilnas man patinkancios "groove" muzikeles, supuvusiuose Vakaruose acid jazz klausausi 190 kbps kokybes. Tai veza!

9346. ebola2003-11-21 10:31
"Jei nenori imti to, ka tau bruka - neimi." Cia iliuzija.Neimi banko korteles? Nepili kuro koloneleje? Neperki kreditu skalbimo masinos? Neklausai propagandos apie paxa, nematai muilo reklamos? Nejai i mokykla? Universiteta? Tau neibruko reliatyvumo teorijos? Ekonomikos pagrindu, matematikos? Viso kito, tavo vargsas smegeneles apdorojancio meslo? As sergu? Kalbi kaip Ozelyte...

9360. varnai2003-11-21 16:21
Kazkas is rusu turbut rasytoju yra replikaves, kad skirtumas tarp Sovoko ir Vakaru buvo vienas ir labai paprastas: Sovoke gyveno duraki pugannye, o Vakaruose duraki nepugannye.

9362. Ebolai2003-11-21 16:32
Man visai nebaisu del to, kad as bent jau nutuokiu, kas yra reliatyvumo teorija, ir kad baiges universiteta ismokau laisvai kalbeti keturiomis uzsienio kalbomis (istodamas siaip ne taip susikalbedavau dviem) - dabar galiu skaityti idomius tekstus originalo kalbomis. Muilo reklama matau, bet neziuriu ir neperku reklamuojamo. Jei tu toks imlus bet kokiam sudui, kuris taip giliai nuseda smegenineje, ir nesugebi savarankiskai pasirinkti (parduotuveje ranka pati tiesiasi ir griebia "ta" kvapnuji sampuna, kuri akeles vakar mate TV ekrane) - tavo paties problema. Kura kolonelese zmones pildavo tiek sovietiniais laikais, tiek dabar. Bet tai nereiskia, kad degalines buvo smegenu apdorojimo stoteles. Ka siulai - grizti i naturiniu mainu laikus? Nesiotis visada cach`a kisenese ir purtytis korteles vien todel, kad tai "priemone smegenims praplauti"? Pakso, kaip ir Busho propagandos neklausau - sugebu atsirinkti, daiktu kreditu neperku - perku kai turiu iskart susimoketi visa suma. Automobilio irgi neturiu, nes mieste, kur gyvena 12 mln. gyventoju pakanka ir metro. Ir dar. Vis gi manau, kad tavo vargses smegeneles tai jau galutinai ap- ir nudorotos visokio visokeriausio meslo, kurio tu pats neizvelgi. Geriau dziaukis akimirkomis su savo seima ir vaikais, pamirsk visas nesekmes, patirtas Vakaruose, gal busi nebe toks irzlus.

9364. 9360-tam.2003-11-21 16:37
Kazkas, kazka turbut sake. Kazkas mato pasauli tik dviem spalvom. Ir gerai, jam to uztenka. Mes gi siaures gyventojai, kur arba pilka, arba balta.

9367. ebola2003-11-21 17:31
tu ne tik nutuoki, bet tiki ja, ta reliatyvumo teorija.Ji yra lyg ir simbolis ribos, uz kurios neisbrenda tavo smegenukai.Kol neispruseliai wrightai nepakilo i ora su savo polutarka, visas mechanikos akademinis pasaulis buvo aiskiai irodes, kad sunkesnis uz ora daiktas pakilti negali is principo. Tai priestarauja fizikos desniams.Taigi, tai ka tu ismokai yra taip trapu kad gali subyret i sipulius bet kuria diena. Visas uztikrintumas, saugumas ir savo mastelio suvokimas - kartu su tuo pazinimu.Tai labai gerai apdainuoja pink floydai, nebeidomu gryzti.Prisiduodamas bankui, tu palengvini gyvenima savo sedynei, bet...jis atima is taves principus(as kalbu ne apie jus konkreciai, o apie statistini "tave"), tu nebegali mesti darbo net jeigu nacialnikas traukia tave per ...tu nebegali spjauti seilemis ant viso savo materialaus slamsto, nes jis virto tavo gyvenimo dalimi, imi jam priklausyti, net nenutuokdamas, kad tu permoki tukstancius kartu. Moki ne pinigais, o tave zudanciu gyvenimo budu.Moki kad sutine issigimeliai ten galetu smirdeti patranku dumais.Jie isdure tave, padare is taves paklusnia priklausoma iskamsa, nors tu pats to nesuvoki ir galbut niekada nesuvoksi.Ir as tau nepaaiskinsiu, nes tau visada bus gaila savo menkystisko pasaulelio su slapiom kojinem, ispuoseleta budele ir t.t.Kolonele ikisau, nes niekas nenori suprasti, kad nafta yra ne tik kad niekam nebereikalinga, bet baigia ispjauti istisas salis.Ji niekam nebereikalinga, bet uztikrina pertekliu saujelei monstru. Jie savo trupinius beria politikams, kad sie sukurtu programa ir tokie kaip tu ja tiketu ir butu laimingi.Turi tai jausti, jei nejauti, keturios kalbos nieko nepades...Nieko asmenisko, velgi, gyvenkit kaip ismanot.

9369. Nagine2003-11-21 22:10
Man nemalonu, kad komentatoriai vietoj argumentų (jų neturi?)pateikia psichinės ir fizinės būklės diagnozes. Ebolą gerbiu jau vien už tai, kad jis to nedaro. Džiaugiuosiu jo sugrįžimu į žydruosius puslapius. Patinka jo samprotavimai,- pajunti "užkabintus" tokius gilius klodus, kurie stereotipinio mąstymo odorantams net nesisapnuoja.

9370. Ebolai2003-11-22 05:19
Idomu butu isgirsti, o kaip gi tu vertini statistini save? Kiek tau bandyciau irodyti, kad nuomoniu ivairove yra, kad as taip pat netikiu visiska mokslo galia ir teisumu, kad as nesu tas, kuris priklauso nuo darbdavio ir banko, kad puikiausiai gyvenu sau ne ispuoseletoje budoje, o visiskoje skyleje ir is principo neperku reklamuojamu daiktu - tu vistiek kalsi savo tiesas ir sprausi mane i kazkokius statistinius remus. Tu kalbi apie vidutini pilieti, "uzprogramuota" zmogu, kokiu visuomeneje dauguma. Bet yra dar keli procentai - tu, kurie stato visa sita spektakli ir tu, kurie stebi is salies. Sakai, demokratija tai pornografija, sakai, kad jos nera. Jos DAR nera Lietuvoje, jos niekada nebuvo Amerikoje, bet ta subtiliai ir neapciuopiamai zmogaus elgsena kontroliuojanti sistema nera totalitarine. Ji vis gi neatima teises pasirinkti.

9371. Naginei2003-11-22 05:30
O man Ebola nepraeina del savo "visazinio" arogancijos ir bandymo iteigti, kokie visi riboti. Suveda analogijas tarp nelyginamu dalyku (fasizmas ir vakarietiska demokratijos forma) ir, sakyciau, mato pasauli labai jau stereotipiskai. Atvirai prisipazista, kad jam zarnas tampo, kai pamato geju (nes tai jau anapus jo pasaulio suvokimo ribu, kurias dievulis nupaise?). Man to uztenka, kad atsargiai vertinciau Ebola pareiskimus. p.s. nesu gejus.

9372. B savizudis2003-11-22 12:05
Man vienu momentu aplinka buvo ipirsusi tolerancija gejams, veliau tai praejo. Americoj yra toks gejiskas kurortas Providence village, pasiziurejus i to miestelio gyvenima is salies pradedi galvoti, kad dievas padare klaida. Pas mus ant Lietuvos pradeda darytis gero takto uzuomina tolerancija, bet jai man tai joukinga ta as ir zvingu pilna burna:)))

9374. Mykolas OK :-) 2003-11-22 20:00
Gerb. Romualdai Ozolai, Jusu antieuropietiskos mintys atrodo nepagristos, skamba netgi truputi liguistai. Jau ne karta tai girdejau, bet vis dar nesupratau, kas noreta pasakyti. Butu daug idomiau isgirsti ne teigini: "Europa blogai, nes nebus taip, kaip jus manote", o pamatyti kitokia pasaulio vizija. Nezinome ka siulote: Europa be ES, ar ES be Lietuvos? Koks tas "geresnis" Europos modelis?

Del lenku. (Esu Varsuvoje, tarp kitko.) Taip sunkiai kuriame geresnius vieni kitu ivaizdzius abejose musu valstybese. Gal nebeieskokime pasislepusiu priesu. Paskaicius atrodo, tarsi popiezius regztu kokius nors antilietuviskus planus.

Vienas lenkas kitykloje Poznaneje karta pasiteiravo, ar jie neturi litu. Kasininke atsake, kad neturi, dar pridure: "Jus ten vaziuojate? Musu ten nemyli." Jis nepasimete: "Jusu gal ir nemyli, mane - myli."

Del feminizmo. Ar nepastebejote, kad musu civilizacijos viesasis gyvenimas sukurtas vyru ir pritaikytas vyrams. Abeju lyciu zmones vertinami pagal universalius kriterijus. Dauguma siu kriteriju vel vyriski. Tokiame pasaulyje moteris naturaliai lieka antroje vietoje. Naturalus ir noras issikovoti bent jau lygias pozicijas. Taciau feminizmas tik stiprina problemas. Deklaruodami lygybe tuo paciu deklaruojame ir lyginima. Taciau prigimtis skirtinga, ji kas karta suteikia vienai is pusiu privaluma. Turetume sukurti nauja vertybiu sistema, tinkama ir moteriai, ir vyrui; ir vaikui, ir suaugusiam, ir seneliui; ir sveikam, ir ligotam. Kiekvienam turime suteikti galimybe gyventi oriai, nepasijuntant antrarusiu. Ismeskime tik tuos, kurie kelia gresme visuomenei. Stai dar viena p. Ozolo paliesta tema. Vakar kalbejau su Vokietijos ambasados Varsuvoje atstovu. Jis pasidziauge, kad Lietuvoje visu tautu pilieciams suteikta pilietybe ir bande kritikuoti latvius bei estus. As dziaugiausi girdamasis atvira Lietuvos visuomene, bet del musu kaimynu siaip taip angliskai ar vokiskai suformulavau posaki: "neteisk ir nebusi teisiamas". Jei jie prieme kitokius istatymus - matyt ju visuomenei kitatauciai kele gresme. Mes, tuo tarpu, po truputi pradedame suprasti, kad musu ivairove yra musu vertybe ir musu stiprybe - ar tai butu skirtinga tautine kilme, ar skirtinga lytis.


9375. Mykolas OK2003-11-22 20:01
Rusija. Graziai koncentruotai suformuluota: "Per pusamžį rusų liks apie 80 milijonų. Kaip jie atsilaikys prieš antrą milijardą auginančius kinus, jeigu pašonėj savo priešais ugdys latvius, estus, lietuvius, ukrainiečius?"

9382. Ebolai2003-11-23 14:49
Na, ka. Kaip matau, tavo ismintis baigiasi kartu su darbo valandomis. Labai jau aiskios ribos...

17194. vgfj :-( 2004-05-27 21:30
El. red.: Įrašas perkeltas į nepageidaujamų asmenų duomenų bazę.

17195. Pasimetelis :-( 2004-05-27 21:34
El. red.: Įrašas perkeltas į nepageidaujamų asmenų duomenų bazę.

17196. lopas :-( 2004-05-27 21:35
El. red.: Įrašas perkeltas į nepageidaujamų asmenų duomenų bazę.

17197. Kestas :-( 2004-05-27 21:36
El. red.: Įrašas perkeltas į nepageidaujamų asmenų duomenų bazę.

17511. reloded2004-06-02 14:37
El. red.: Įrašas perkeltas į nepageidaujamų asmenų duomenų bazę.

23425. hfghfghfhfghf :-( 2004-10-20 19:43
9i]k

23463. Gezatronas :-( 2004-10-21 16:19
neskaiciau cia pievos

23500. romas gimkus :-( 2004-10-22 09:59
sudas ne straipsnis

23552. Giedrius :-) 2004-10-24 01:52
Tai, kad Lietuva vienu ar kitu budu ishnyks, ar tai butu tarybine rusifikacija, ar eurointegracija, aishku. Galima dar tarybiniais laikais susiformavusio rezistentinio tautishkumo pagrindu palaikyti Lietuvos valstybini supratima prisimenant idealizuota praeiti ar zhuvusius del tevynes, bet tai budinga vyresniajai kartai. Naujoji karta labai aishkiai supranta realybe ir intuityviai orientuojasi shia linkme. Kam kankintis del neabejotinai ishnyksiantchio objekto, geriau paieshkoti, kaip ishgyventi patiems, sukurti ateiti vaikams, suprantama, be tautishkumo, kuris yra idealizmo atavizmas, visishkai svetimas materialistiniam pasaulio suvokimui. Shis pasamoninis ateities, kaip materialistinio individualizmo, suvokimas niekais pavertchia ne tik tautishkuma, bet ir kitas idealistines vertybes. Kaip shiandien nurasheme Lietuva, kaip istorijos momenta, taip nurashysime ir kitus siekius, padarydami pasauli ne margaspalvi ir pazhintina, o sumalta kazhkokiaspalvi, kaip sumaishius visas paletes spalvas i viena. Kokia bus shi viena spalva? Sunku pasakyti, nes pinigai nelabai spalvingi, o dar ir nekvepia... Turbut daugeliui protinga atrodo negalvoti apie tokius dalykus, ypatch jei shie nenesha pinigu, tvirtinti, kad jie laisvi laisvoje visuomeneje ir ju nelietchia reklamos, bankiniai isipareigojimai, formalizuota tvarka, kazhkur pasaulyje vykstantys procesai ir kt. Tikiu, kad tai racionalu, kol zhiurime rankos atstumu ir viena minute i prieki. Skaitydamas apie turintchius pasirinkimo laisve prisiminiau savo kartchia patirti, kai pradejes rukyti tvirtinau, kad bet kada galiu tai mesti ir tai manes nasaisto. Deje, po daugelio metu supratau, kad negaliu apseiti be cigaretchiu. Kol matome tobulejantchios visuomenes vaizda - augantchia integracija, technologiju plitima ir pan. - viskas atrodo gerai ir dar gereja, bet parodykite man ta skelbiama jusu laisve, galimybe pasirinkti realiai, o ne galimybes deklaracija. Kiekvienas puikiai supranta, kad yra susaistytas daugybe ryshiu, kuriu nutraukimas grestu jo paties ishlikimui. Kuriami vis nauji ryshiai ir sistemos, vis labiau itraukiantys ir pririshantys. Galiausiai jie tampa tokie tvirti, kad visuomene jiems pilnai paklusta ir individas, kaip visuomenes dalis, taip pat. Bukite malonus parodyti man ne deklaruojama, o realia laisve. Pasiulysite vazhiuoti i kalnus ar atsiskyrelio trobele? Vadinasi jokios kitokios laisves ir nera! Ebola yra teisus, nors ir nepripazhindamas, kad apgauti zhmones jautchiasi irgi savotishkai laimingi savo pasaulelyje, ignoruojantchiame kitus ryshius, kuriu veikima ankstchiau ar veliau patirs jei ne jie patys, tai ju vaikai. Tai panashu i loterija, kur, laimingai susiklostchius aplinkybems, zhmone stvirtina, kad viskas gerai, bet jei ishkrenta jo paties eile tapti eiline liaupsinamos sistemos auka, buna per velu apie tai mastyti ar ka nors keisti... Beje, yra norintchiu keisti, net nesuprantant, ka keitchia. Shie keitimai yra taip pat visuomenes raidos produktas - protestas, kershtas, didybes troshkimas - budingi nuo Ievos laiku. Nereiketu kelti gaisro neishmokus net zhidinio uzhkurti. Patikekite, tie, kas valdo shi pasauli, ishtikruju yra stipresni ir shioje padetyje istorijos begyje atsidure neatsitiktinai. Manau, pasisakiusiems vertetu priezhastinguma perzhvelgti giliau. Gal visiems drauge pavyks rasti tai, ko truksta, tai, del ko kyla shie gintchai ir nesutarimai, nes kiekvienas savyje turi bent dalele tiesos.

23760. valode :-) 2004-10-28 11:16
viskas saunu

56811. cia as2006-05-24 23:09
nejaugi nera ko paskaityt.

Rodoma versija 30 iš 31 
14:48:39 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba