ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-11-15 nr. 676

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DALIA STAPONKUTĖ. Apie savo amžių ir vietą (108) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas iš varnų gyvenimo (35) • AUDRIUS NAUJOKAITIS. Gyvasis Long Island Sound įlankos vanduo (4) • GEORG VON DER VRING (2) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (21) (76) • DONATAS GLODENIS. Išsivadavimas pagal Osho (19) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (6) • Klaidų atitaisymas (4) • ANNE SEXTON. Meilės romano angelai (20) • SAULIUS MACAITIS. Naujosios Rusijos kinas – antrarūšiams žmonėms? (9) • RASA ŽIEMYTĖ. Įrašai odoje (44) • EVALDAS JUOZELIS. Wilhelmo Reicho aristoteliškasis panorgazmas (10) • VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Senosios Vilniaus šventvietės (15) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (3) • MICHAIL ŽVANECKI. Diena, sklidina gyvenimo (7) • MICHAIL ŽVANECKI. Tylėjimas – auksas (2) • MICHAIL ŽVANECKI. Miniatiūros (2) • Laiškai sau ir kitiems (130) •

Įrašai odoje

Alphonso Lingio tekstų pėdsakais

RASA ŽIEMYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vanessa Beecroft. Šou. 1998

Kūno topika tekstuose seniai peržengė vientiso junginio, organizmo, gyvojo kūno, akies lauko ir kinestetinių pojūčių sąvokines ribas. Jau įžengta į skausmo ir smurto sąvokų lauką. Skausmo spektras tekstams atvėrė vis dar ir jau nebeapčiuopiamas kūniškumo ribas. Smurtas perkėlė kūno reprezentaciją į simbolinės, politinės ir fizinės galios bei prievartos laukus, trajektorijas ir lūžius. Prakalbome apie regimuosius ir energetinius kūno apvalkalus, "kūną be organų" (G. Deleuze & F. Guattari, A Thousand Plateaus, University of Minnesota Press,1987) ir organus, atvirus akies žvilgsniui, apie ramybės ir orgijos būvius. Erotinė kūno laikysena praplėtė teorinius tekstus seksualinio akto fenomenologija, drėkstančių vaginų ir erekcijoje pakylančių falų įvaizdžiais, erotiškai ir seksualiai angažuoto kūno aprašymais. Pardavinėjamo kūno psichoanalizė (M. Choisy, Psychoanalysis of the Prostitute, N. Y.: Pyramid Books, 1961) įsiskverbė į sutenerių ir prostitučių analines bei oralines seksualumo fiksacijas.

Kintančių biologinių ir cheminių kūnų reakcijų aprašymus; biologines, socialines ir politines lyties reprezentacijas, kūno tapatybę konstituojančias tatuiruotes ir auskarų vėrimo simbolinės reikšmės analizes jau galime rasti tekstuose, atviruose lytiškumo ir kūniško tapsmo temoms. Palengva pasigirsta kalbų ir apie kūniško balso bangas bei tembrus, jų socialinę ir lyčių politiką, kūno švytėjimus ir galūnių tremorą; apie liečiamus, girdimus, šilumos ar šalčio bangomis pasklindančius vyriško ir moteriško kūno paviršius ir spalvas.

Kad ir kur nuvestų kūno tematika, Valéry maksima, kad "nieko nėra gilesnio už odą", lieka pranašiškai galioti ir dabar. Kūno paviršius stebina savo atvirumo tekstui galimybėmis, spalvomis; paliečiamų ir dar neatrastų erotinių epidermio plokštumų daugiu. Šokantis ir transo apimtas kūnas. Kūnas, atitrūkęs nuo žemės ir sekundėlei pakibęs nesvarume. Kūnų sukibimai scenoje galūnėmis ir torsais. Kūnas kraštutinės įtampos momentais ir apimtas ramybės būsenos. Kūno oda, reaguojanti ir sužinanti apie visa, kas ją / jį supa, per tūkstančius milijonų žvilgančių odos gyvaplaukių.

Vis dar esame įpratę žvelgti į kūną kaip į savotišką ready made – jau atliktą, užbaigtą ir atvirą objektyvuojančio žvilgsnio vingiams. Sakytume, nėra jokio stimulo abejoti akimi užčiuopiamais kūno išlinkimais, įdubimais, spalvomis ir švytėjimu. Fotografiškai fiksuojamos materialiosios kūno plokštumos ir dalių tūris užgožia laiką pranokstančiu erdviškumu, kuris primeta įrėmintą, o, svarbiausia, laike sustabdytą kūno viziją su materialiąja kūno substancija. Agresyviam žvilgsniui atviras ir vien regėjimu paliečiamas kūno pažeidžiamumas tampa pretekstu paklusti septintajam kūno pojūčiui ir iš kūno nuojautų gelmės pažvelgti į artumoje esančius kūno paviršius, kurie nuolat keičiasi, tapdami linijų, raukšlelių ir spalvų žemėlapiais.

Kūnas kaip įrašas

Semiotikų aprašomi kūno "apvalkalai" (pvz., prancūzų semiotikas Jacques’as Fontanille’is vartoja envelope sąvoką ir kalba apie regimų ir neregimų kūno apvalkalų daugį) nurodo matomus ir nematomus, o tiksliau – energetinius kūno paviršius. Taip kalba kūno paviršių semiotika, ištirpinanti semiotinį kvadratą ir išlankstanti jį kūno reprezentacijoje koncentriniais ratais. Čia užčiuopiamos nepaliečiamos, tik antraplanio žvilgsnio rega suvirpinamos kūno laukų ir vaivorykščių ribos. Kūno odos fenomenologija atskleidžia, jog kūną dengianti oda pati savaime yra daugialypis ir daugiaspalvis paviršius, kuriame lieka nevalingai atsiradę randai ar specialiai daromos tatuiruotės, apipjaustymai, įpjovos ir įdūrimai.

Alphonso Lingis "Kraštutinumuose" ("Excesses: Eros and Culture"), remdamasis primityviųjų genčių kūno produkavimo praktikų stebėjimais, o "Pavojingose emocijose" tuos stebėjimus jau taikydamas civilizuoto kūno potyrių aprašymui, apie kūną kalba kaip apie erogeninių įrašų paviršius. Kūno paviršiuose paliekami įdrėskimai, įdūrimai, įpjovos, žiedai ir movos praplečia ir užkoduoja kūno erotines erdves. Lytėjimui skirti kančios išrašyti kūno ornamentai tyloje prabyla apie laukinio kūno graffiti ritmus, kuriuos odoje palieka spalvotos ir faktūrinės tatuiruotės. "Tai, su kuo susiduriame, yra įrašas (inscription). Čia rašymas, grafika nėra gipso lentelėse, medžio žievėje ar papiruse palikti įrašai. Tai kūno ir kraujo įrašai".

Pradurtos ir nuo svorio iki pečių nutįsusios ausys, įmovomis ištemptos moterų apatinės lūpos, įvairiausi taškais ir punktyrinėmis linijomis užgyjantys įpjovimai ir įdūrimai, sudarantys ornamentą nuo galvos iki pėdų, sustiprina, suintensyvina, išdaugina po visą kūną, odoje atkartoja lūpas, burnas, anusus, akis. Ornamentu apraizgyta kūno oda išplečia ir multiplikuoja erogeninius paviršius, suintensyvindama ir išplėsdama tiek skausmo, tiek erotinio, orgijos potyrio ribas. Odoje linijos brėžiamos ne vien tam, kad puoštų. Jos atlieka individo socializacijos ir kūno nusavinimo, priskyrimo tam tikrai genčiai, luomui ir statusui, erotiniam-seksualiniam kodui, vaidmenį. Išpieštos linijos atkartoja zebrų, gepardų, pumų gracingus judesius, kobrų odos raštus. Įpjovos ir įdūrimai, užgyjantys iškiliais randais, paženklina kūną, pritraukdami erotinį lytėjimą būtent ten, kur padarytas kūno paviršiuje-odoje įmantrus, pirmykščio skausmo pripildytas įrašas.

Vakarietiškuose anatomijos vadovėliuose ir populiariuose žurnaluose aprašomos vyriškos ir moteriškos erogeninės zonos tampa apgailėtinais erotinio potyrio lopinėliais. Laukinio kūno ornamentai visą paviršių paverčia vakarietiškų smegenų vingiais ir vagomis, erotiniais raštais ant odos.

Erotinės briaunos, išbrėžtos ant laukinių smakrų, aplink burnas ir akis, krūtis, pilvus ir falus, be žodžių, vien erotinio intensyvumo taškais atveria psichinį odos žemėlapį, kuris, Elizabeth Grosz pastebėjimu, žeidžia būtent vidurinės klasės ir būtent baltųjų vakariečių pojūčio erdvę, nes yra atvirai sadomazochistinis. Tai laukinis skausmo ir malonumo švytuoklės dėsniams pavaldus kūno erotikos išgryninimas ir pagarbinimas. Konkrečiai šiomis iškiliomis briaunomis ir šiomis punktyrinėmis įrėžomis priskiriantis specifiškai ornamentuotą kūną būtent šiai socialinei grupei, kastai, bendruomenei ir erotiniam-seksualiniam kodui.

E. Grosz "Kintančiuose kūnuose" ("Volatile bodies") pažymi, kad A. Lingio laukinio kūno ornamentikos aprašymas savotiškai "ydingas" dėl turisto stebėtojo pozicijos. Turistiniam žvilgsniui atviras vien galutinis tokio metų metus išrašomo kūno ornamentas, neparodantis visų ornamentavimo sukeliamų kančių ir nesėkmių, užkrėtimo ir skausmo. Tačiau E. Grosz įžvalgiai pastebi, kad A. Lingio Kau genties Kenijoje aprašymą galima panaudoti ir kitais tikslais, negu jis iš pradžių buvo skirtas. "Pavojingose emocijose" A. Lingis minėtą E. Grosz pastebėjimą akivaizdžiai pritaiko kūno kaip įrašo sampratą praplėsdamas nuo vadinamųjų laukinių genčių odos produkavimo praktikų iki civilizuotų vakariečių tatuiravimosi ir paklusimo mados regalijoms. Kūno kaip įrašo samprata galioja tiek "laukinių", tiek "civilizuotų" kūnų savęs pateikimo ir savasties replikavimo būdų reprezentacijoms. Vakariečių kūnai taip pat yra atviri įrašams, įbrėžimams, įdūrimams ir įvėrimams. Atviri skausmo ir malonumo, kančios ir aistros, kūno perdarymo, silikonizavimo, lyties keitimo ir transvestizmo praktikoms.

Civilizuotai akiai ritualiniai lūpų pervėrimai lazdelėmis, kaklų tempimai uždedamais žiedais atrodo kaip primityviųjų kultūrų žiaurumas ir barbarizmas. Tačiau vakarietiška civilizacija ir sociumas nei mažiau, nei daugiau žiaurūs. Čia skiriasi tiktai įrankiai ir priemonės, kuriais daromi kūno įrašai. Kasdienius vakarietiškus kūnus pažymi ypač tarp jaunimo madingi įvairias, net ir intymias kūno vietas puošiantys auskarai, apipjaustymai, apatinių drabužių juostos, faktūros ir dirželiai, viršutinių drabužių įrėminimas, sagtys ir diržai, firminiai ženklai ir etiketės. Civilizuotas kojas formuoja ir deformuoja į madą ateinantys ir iš jos išeinantys aukštakulnių ir žemakulnių batų kontūrai, raišteliai, smailėjančios ir plačios batų nosys, žiedai, virvutės, apkaustai. Visa kur: ant kaklų, kojų ir rankų – nešiojamos grandinės, grandinėlės, sagės ir apyrankės.

Vakarietiška pretenzija, kad žmogaus tapatybė, kaip manoma, slepiasi kažkur gilumoje, paslaptingame subjektyvume, kurį neva reikia atskleisti ir išviešinti sąmoningumo apraiškomis ir kalba, nuo seno galioja ne visur. Primityviųjų genčių atstovai tapatybę užfiksuoja savo odoje, sakytume, produkuoja savastį valingai ir nevalingai odoje paliekamais randų ir randelių pėdsakais, įvairių spalvų juostomis ir taškais, užgydymais ir suveržimais, plunksnomis ir tigro dantų karoliais, falų bambukiniais įdėklais, klitoridektomija ir apipjaustymu.

Nuogas, tik odos raštais pridengtas laukinis kūnas padvigubintais ir patrigubintais erogeninio intensyvumo laukais, paskleistais po visą kūną nuo pakaušio iki kulnų ir pirštų, reprodukuoja tapatybę bežode skausmo–malonumo įrašo technika, kuri suteikia tokiam ženklintam kūnui viešos, kolektyvinės ir socialinės kūno kategorijos prasmę. Vakarietišku supratimu, vidujybėje nuskendęs subjektyvumas čia yra "išklojamas" kūno paviršiuje, tiesiog ant odos, kurios ornamentas multiplikuoja erotinio modelio taktilinę prasmę ir erogeninį išrašyto kūno kodą.

Žvėriškumai

Iš C. Lévi-Strausso tekstų žinome, kad archajinėse kultūrose garbinami toteminiai ryšiai akivaizdžiai nurodo žmogaus ir laukinio pasaulio sąsajas, kurios yra žinomos rašytinės ir technologijų civilizacijos nepaliestoms kultūroms. Jose garbinami žmogaus kūno žvėriškieji pavidalai, laukinės gamtos įstatymais gyvuojantys žvėriški ir gyvūniški žmogaus kūno antrininkai, kurių paralelinis gyvenimas savaip sutvirtina ir apsaugo totemo turėtoją. Tai jau gyvūnų religijos ir garbinimo atgarsiai, kurie atveria mitologijų ir oralinės kultūros, kolektyvinės pasąmonės erdves.

C. G. Jungo archetipų teorijoje itin svarbi vieta numatyta gyvūnų įvaizdžiams žmogaus sapnuose ir kolektyviniuose mituose. Sąmonės srautas, psichologinės progresijos ir regresijos mechanizmai taip pat remiasi galimomis libido transfigūracijomis, kuriose gyvūnas yra neatskiriama žmogaus fizinio ir psichinio plano dalis. Mitinis žmogaus kūno ir laukinių gyvūnų kūnų bei judesių sąryšių ir analogijų aptikimas, kūno ir jame užkoduoto žvėriškumo aprašymas, gyvuliško instinkto pagarbinimas ir jo paneigimas jau yra tapę ir kūno filosofijos tema. Tokį tematikos posūkį istoriškai galima paaiškinti keliomis priežastimis: tai įvairias kultūros sritis drastiškiausiai niokojantys tautų genocidai, žmogaus sąmonės ir kūno perdirbimo pramonės, išlikusios transformuotais ir perkeistais, subtiliai į nūdienos popkultūrą infiltruotais realybės šou-"akvariumų", populiarios kultūros įžymybių produkavimo pavidalais.

Nauji kultūriniai ir lyčių fenomenai atveria neišsenkančio perkeitimo ir virtimo kažkuo – vaiku, moterimi, vyru, gyvūnu, intensyviu, homoseksualiu, kariu – ir kitas transmaterializacijas. Virtimas kažkuo visuomet vyksta šuoliais, skirtingai nei įsivaizduojama evoliucija. Virsmas vyksta kaip "užkrėtimas". Tai užkrėtimas ideologija, virusu, socialiniu judėjimu, kuris persmelkia atsitiktinai susiburiantį kolektyvą, sporadiškai susidarančios bendrijos narius. Tai serijos pasklidimas, polisemija ir multiplikacija. Užkrėtimas, virtimas gyvūnu įkūnija simbiozę su kate ar babuinu, su orchidėja ar mikroorganizmo ląstele. Virsmo šuolyje sutelpa visas blokas, trigubas, keturgubas mazgas susipynusių vaizdinių, milieu, įvykių, traumų, progresijų ir regresijų. "Tapimas gyvūnu visuomet savyje slepia daugio ryšulį, grupę sąryšių, populiaciją, žmonėjimąsi, trumpai tariant, įvairovės daugį" (G. Deleuze & F. Guattari). Panašiais virtimo gyvūnu literatūriniais įvaizdžiais savo kūriniuose kalbėjo Jorge Luisas Borgesas; vienakojo laivo kapitono nuolatinį persikūnijimą į jo paties medžiojamą banginį romane "Mobis Dikas" aprašė Hermanas Melville’is. Carloso Castanedos knygos, aprašančios šamanizmo praktikas, kalba apie tapimo šunimi, virtimo skysčiu, molekulėmis ir skaidulomis patirtis. Visiems gerai žinomi populiarios kultūros filmais skleidžiami žmogaus-vilko, vyro-lokio, moters-katės virsmai ir transfigūracijos. Šių įvaizdžių simbolinė kalba praneša apie tapimo gyvūnu kodus. Juose slypinti ideologija atveria sociumui priimtinas kūniškumo ribas, kurių peržengimas yra reglamentuojamas.

A. Lingio tekstuose virtimas kobra ir pantera nužymi erotikos ir lyties manifestacijų fenomenologijos gaires. "Kraštutinumų" dalyje "Khajuraho" aprašytos Kama Sutros pozų skulptūros. Jos iškaltos ant Kandarya Mahadeva šventyklos sienos. Šventyklos akmens plastika vyro ir moters kūnai prabyla laukinių žvėrių pozomis, šilkiniu katės lankstumu ir smauglio raumens tvirtybe. Kiekviena seksualinio malonumo poza kažkas perimta iš archajiškų laukinių žinduolių kūnų. Rankos ir kojos kaip skrydžiui kylantys erelio sparnai, laukinių lūšių plėšrumu sužybsinčios aistros pripildytos akys, lankstūs kaip gepardas ir pantera moters ir vyro torsai. "Autoerotinė stimuliacija, porinis ir grupinis kunilingas, penilingas, kopuliacija, homoseksualus ir gyvūniškas santykis cirkuliuoja šventyklos sienomis. [...]

[...] Šventykla pasakoja mums apie kartą gyvavusią žmonių, visiškai nežinojusių seksualinės represijos, visuomenę". Orgazmo preliudijos intonacijomis nutviekstos moters krūtys standėjančiais speneliais ir ejakuliuojančio penio pasidavimas, moteriškais apvalumais užkerėtos šlaunys. Šiose Kama Sutros pozose nėra užuominų į motinystę ar tėvystę. Kūno kalboje užkoduota archajiška orgazminio malonumo technika, atkartojanti laukinių gyvūnų, žvėrių judesius ir nežadanti reprodukcijos ar net skatinanti jos išvengti.

Erotikos pritvinkęs moters kūnas glamonių malonumo bangose pavirsta pantera. Bučinį siunčiantis liežuvis žalčiu įsliūkina į šiluma alsuojančią burną. Išvarytas vyro bučinys šliaužia žemyn, aistra tvinksinčio kaklo išlenkimais. Lūpos vidiniais paviršiais ragauja kito kūno virpesius ir odos skonį. Vyriškame kakle sutrūkčioja Adomo obuolys – primena rojaus sodo biblinio tikrumo sceną. Burnos syvai liejasi moters-katės ir vyro-lokio kūnais žemyn iki krūtyse styrančių jūros rifų-spenelių. Gurkšnis kūdikystėje ragauto krūties pieno ir virtimas vaiku. Ore bičių kamuoliu pasklinda kūno syvai. Kūnų kvapai praneša apie virtimą moterimi-sucubus, vyru-incubus. Įkaitę vyro ir moters delnai grobuonių nagais sėlina toliau.

Įvairiais būdais erotikos saldybe besidalijančios poros pozose užprogramuota kūniško malonumo ir geismo genealogija, kviečianti atgal prie gamtos landšaftuose pažymėtų žvėriško instinkto kreivių ir linijų. Tapimą vyru, virtimą moterimi, tapimą seksualiam įvykdęs libido instinktas atgyja muzikos garsais. Įjaudrinti atodūsiai išjudina gamtovaizdžiuose paskleistas erotiškumo gijas, atsiremdami į horizontalias plateau ir vertikaliąsias orgazmų linijas. Susipynę kūnai tampa vienu gyvūnu, kraujas pulsuoja raumenimis ir oda. Moters krūtine nuslysta ejakuliuotis penis.

Kūnas – skystis, sperma, prakaitas ir ląstelė. Organizmas – ne vientisas darinys, o vandens, baltymų, riebalų, kalcio ir natrio, geležies ląstelių kolonija, sambūris. Tai kolektyvinis darinys, įpintas į saulės ir vėjo, kalnų ir jūrų pasaulį. "Pavojingose emocijose" A. Lingis žmogaus kūno "genealogijos" liniją veda net iš neorganinės gamtos: "Mūsų kūnų forma ir substancija nėra molis, kuriam Jehova suteikė pavidalą, o paskui įpūtė gyvybę; tai polipais, jūros pintimis, gorgonarijomis ir laisvai plaukiojančiais makrofagais aplipę koraliniai rifai, kuriuose be paliovos plaka drėgnas musoninio klimato vėjas, kraujas ir tulžis". Kūno tapimas polipais ir gorgonarijomis, virtimas dalimi, dalele, molekule ir mikroorganizmu, ištirpimas ir išsiskaidymas gamtoje, įvairiapakopė reinkarnacija, desubstancializacija iki išnykimo ir sugrįžimas atgal – motinos, Didžiosios motinos kūnu.

A. Lingio tekstuose, aprašančiuose kūno pavergimus, priklausomybes, kūno prekybos verslą ir jo dalyvius, skirtingais rakursais atsikartoja didingas nusižeminimo leitmotyvas. Gyvybės įvykis aprašomas žvelgiant pro mikroskopo akį ir mikroorganizmų lygyje. Non ordonné encore – dar nesutvarkyto chaosmoso platybėse iš ląstelių ir skysčių, prakaito ir genitalinių syvų buriasi tvarkos, rankų, kojų zigzagais, tempiamaisiais ir skersaruožiais raumenimis išdėstomos judesiu perkeičiamoje erdvėje. Kiekvienas iš mūsų gimsta per didžiausią atsitiktinumą. Iš tūkstantinio spermatozoidų srauto vienai gyvybės ląstelės trūkstamai chromosomai prasiskverbus į būsimos motinos vulvą. Šimtatūkstantinė milimetro paklaida ir pradedamas(-a) būtent tu. Galėjo būti kitas(-a). Tada devyni mėnesiai simbiotinio gyvenimo motinos gimdoje ir gimimo atsiskyrimas. Pirmas klyksmas, beždžioniuko įsikibimas, pirmas juokas, žingsnis, žodis, sakinys. Naujas tapimas vaiku, žmogumi, virtimas moterimi, vyru, tapimas gyvūnu, ląstele, akimi... naujas tapimas vaiku.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


8940. ebola2003-11-16 15:03
nu jo...galimas ir toks poziuris.Bet jis liguistas .Bioshizika kazkokia.Kunas/uzpakalis, sperma/virusas - apie ka visa tai? Vyro seiles bega kazkur, virsta i kazka - jus panele kazko nerealizuojat, man toks jausmas.

8949. kaktusas :-) 2003-11-16 15:26
vyrui dera mąstyti, o ne jausti, mielas ebola. Gal jūs nevyras? Nors... lacanas teigė, kad ir "moteris neegzistuoja", kad ji tik "vyro simptomas". O dar jis sakė, kad kiek žmonių-tiek lyčių. O vienos afrikiečių tautelės gramatika įtaigauja, kad yra keturios gimtys/lytys: vyriška, moteriška, niekatroji ir tai, kas "nepriskirtina nė vienai iš trijų". Pasirodo, kad tai visa, kas duria, kanda, nuodinga, nevalgoma (kanibalų gentelė). Tik neklauskit, kuriai gimčiai jie priskiria mane.

8953. ebola2003-11-16 15:47
Nedera jaust? Hmmm...Tik neklauskit? Man toks jausmas kad noretumete buti paklaustas.Bet man nerupite jus, atleiskite, man rupi poziuris jusu.Kuria is siu nemokslisku versiju tikite jus? Man kazkodel patinka tokia skruzdeliska versija.Jeigu genetiskai mes prasidedame vienodai, kaip moterys, paskui skiriames i vyrus kad dirbtumem, kad butumem maziau reiksmingi jei zutumem, mes - darbininkai, kareiviai jei tenka gintis, pulti...Moterys...jos vienos gali buti motinomis, kitos - ne.Del ivairiu priezasciu.Pirmosios yra viskas viename, tai vertingiausi rusies egzemplioriai, jiems neprilygsta nei diziausi vyrai.Niekuo.Kitos gi, negalincios gimdyti, lieka darbininkemis, tokiom paciom nereiksmongomis kaip vyrai, o gal ir dar maziau...:):)

8967. ebolai2003-11-16 16:52
Anot jūsų, Biologinis determinizmas vis dar atstovauja moksliniams požiūriams? Ką žinote apie revoliucijas moksle,įvairius moksliškumo kriterijus, jūsų kultūrinis/mokslinis kapitalas (čia toks soc. antropologijos terminas), atleiskite, kiek klasių? Ką nors girdėjote apie kultūrinę-simbolinę antropologiją? Matot, čia tekstas/studentiška kompiliacija iš šitos srities aplinkraščių, jei dar nesupratot. Ne iš darvinizmo lankų. Apie lacano teiginius (jie nėra nemoksliški, bet jus nežinot kas yra lacanas...)nekalbėsiu, čia jums bus jau per sunku, likbezu neužsiiminėsiu. Beje, ar žinot, kuo skiriasi simptomas nuo sinthomo? ne? Už subuitinto sąvokų vartojimo srities neišeinate?

8974. ebola2003-11-16 17:19
:):) pagavau. "Erotikos pritvinkęs moters kūnas glamonių malonumo bangose pavirsta pantera. Bučinį siunčiantis liežuvis žalčiu įsliūkina į šiluma alsuojančią burną." Cia kulturines-simbolines antropologijos srities aplinkrasciu kompiliacija? Wov, net sugebejau ismarmalint sita marmala! Kad cia studentiska kompiliacija - akivaizdu. Cia buvo musu diskusios apie atraipsni tesinys. O dabar apie mane. Ne neiseinu - atsakymas.As NEantropologas savaime aisku, kitaip man sitas straipsnis butinai patiktu. Mano issilavinimas zemas, elgesio kultura deja irgi, bet as stengiuosi. Akademiniai keiksmazodziai man maziau pazystami, bet tie, kurie padeda o ne trukdo pazinti teksto esme, man zinomi. Dabar apie pati.Jeigu tik pajutote ne savo lygio pasnekova, turetumete kilniai nutyleti, ar net pasiulyti moderatoriui uzdaryti man priejima prie forumo, kad nenuodyciau jusu nedarviniskos oralines simbolistikos sedevru. P.S.as pats nezinau, ka cia veikiu.Idomus kai kada straipsniai, bet cia...vel tas posakis...."cem vyse intelekt tem nize poceluji"...gryzta i pavirsiu.

8979. lakuna(s)2003-11-16 17:41
Lakanistems -- ne ir dar karta ne!!!

9048. Meme2003-11-17 15:58
"tampa pretekstu paklusti septintajam kūno pojūčiui".. O kas yra tada sestasis kuno pojutis?

9060. nekurmis2003-11-17 17:19
Matyt, kad čia kažkas temoka iki septynių suskaičiuoti. Na, paskaičiuokime: 1)lyta 2) klausa 3) rega 4)skonis 5)kvapas 6)energija (šilta,šalta, vibracija, elektra)7) nuovoka (habitus, automatizmai) 8)etc.

9061. ebola2003-11-17 17:30
as kazkaip galvojau kad yra tik lyta ir tas jusu habitus, kuris kazkaip nedera man bendroj sitoj "pojuciu" kategorijoj.Visa kita pamineta tera lyta kitomis juslemis.O habitus ... reakcija i kompleksini pojuti?

9064. kurmis2003-11-17 17:39
Puikiai pastebėjote, trumpai sakant, `habitus` - tai lyta gyvplaukių galiukais:). Kai turėsite laisvo laiko -pasitreniruokite. Su nekantrumu lauksime Jūsų įspūdžių.

9065. ebola2003-11-17 17:49
mano siulymas: apturekite savo, TIKRU ispudziu ir nebeviesinkit ju isgalvotomis, nevalingu habitus paskatintomis eilemis ir teorijomis.Sitie svaigimai yra kazkoks sapnas apie akta su isverstais viduriais.Tai liguista.Toks yra mano ispudis skaitant situos veikalus.Atleiskit, kad nepritariu.

9067. folija :-) 2003-11-17 17:54
Kokia čia žinia? Kad kalbėjimai apie kūnus hiperinfliavo? Don`t talk just kiss?

9076. varna2003-11-17 21:22
Šiaip pagalvojau (na, visai kaip "vyras", tavo žodžiais tariant): "tiek daug didelių žodžių apie menką pažeidžiamą kūną". O gal taip Protas kompensuoja savo Gėdą (nekenčiu didžiųjų raidžių). Tarp kitko, tarp pojūčių užmiršote paminėti "sąžinę". O gal tai numeris aštuoni: etc?

9078. kurmis2003-11-17 21:41
Labai jau sofistikuota kažkaip, nevarniška, (o gal kaip tik varniška?)šneka. Įdomių opozicijų čia pažeriate - didelis-menkas, žodis-kūnas, didžiųjų raidžių nepercituosiu, nors jos manding itin reikšmingos šiame kontekste -gėdingasis protas. Ne taip paprasta iš tokių opozicijų išsinarplioti, tas tiesa, bet įmanoma, nors ar verta. Ir kur link tai nuvestų? Spėju, kad sąžinės pėdos tuomet jau būtų seniai atvėsusios, nors aštuntas numeris jai kuo puikiausiai tinka.

9114. ebola2003-11-18 12:29
ar sazine yra individe? ar jinai turi kazka bendro su rpotu ir kunu? kazko nesitiki.

9117. ebolai2003-11-18 12:38
Sąžinės DNR kodas yra 65434-36543-64564 (ar kažkas panašaus). Tai nei skaičius, nei mėsa ir net ne tatuiruotė.

9122. ebolai nuo varnos2003-11-18 12:52
Tu primeni man save "internetinėje jaunystėje". Nebijok, praeis.

9128. ebola2003-11-18 13:45
praeis kas? noras svaigalioti? aisku kad praeis.Internetine jaunyste? Vejai, draugeli.Nebijoti ko? Pasirodyti negenijum,eiliniu zmogeliuku - as to nebijau, cia jus to bijot.As ESU paprastas zmogeliukas.Kalbeti su savo aplinkos zmonemis(daugeliu)man neidomu, nes jie kaip ir jus dauguma bijo pasirodyti tokie paprasti kokie is tikro yra. As bandau vaikiskai isprovokuoti ka nors issisakyti atvirai, tiesiog pasvaigti po dusham. Bet daugelis tik nusiima kelnes ir parodo savo tikraji veida.Tu irgi: tu primeni man mane jaunysteje kazkurioj...:D:D Internetas igalina issisakyti anonimiskai, tai ko cia gedytis? Ko bijoti? Kitas vel, testuoja mane savo akademiniais pliurpalais.Irgi tik parodo koks kompleksuotas ozys yra.Nenorit normaliai bendraut, keliat savo nosis tipo intelektualai....Ilysk i mechaniku foruma, bus tas pats, tik terminologija kita.Gaidynas, sako vienas cia toks...jis teisus, matyt.Gyvu tikru zmoniu nebera, visi personazais pavirte.

9136. varna2003-11-18 15:10
Ebola, viskas, ko tau trūksta - tai daugtaškiai. "Paretink", "praskiesk"... O, grįžta tavo tikras veidas - net kelnių nusiimti nebereikia.

9148. ebola2003-11-18 16:11
Jo, mano veidas ant galvos, kelnes nusiimu dazniausiai tam kad nereiketu steneti apie pesimizma arba kurti eiliu apie genitalijas.Nieko neskiedziu, nebent snapsa alumi...

9200. nežiniukas besikreipusiam į Ebolą 2003-11-16 16:522003-11-19 09:36
Kadangi save čia pristatote kaip ekspertą ir inteletualą, tai apšvieskit tamsią liaudį apie pavartotus protingus terminus. Klausom ausis ištempę. - kultūrinė-simbolinė antropologija - Lacano teiginiai - likbezas - kuo skiriasi simptomas nuo sinthomo. Ačiū.

9213. ebola2003-11-19 11:56
tuoj pasistudijuosiu, jei taip nori...ir patvirtinsiu kad mokytas durnius yra blogiau uz nemokyta...:D:D:D Ekspertas...??? Geras! As galvojau kad as tik gatves moralizuotojas ar panasiai...

9215. nerka2003-11-19 12:06
seniai su vyruku glamzesi autore, ar ne? Slykstus itarimas; bet ka padarysi, kad perskaites iskart taip pagalvojau

9217. nežiniukas Ebolai2003-11-19 12:07
Ebola, čia ne tau buvo :) Čia tam, kuris į tave kreipėsi. Laukiu jo išminties perlų :)

9229. ebola2003-11-19 14:44
Tai nesvarbu, as jau spejau siek tiek apsisviesti ir pastebejau kad:(:D:D:D) lacan is now on the air lacan is a parisian psychoanalyst who has influenced literary criticism and feminism lacan is a seminal french freudian psychoanalytic thinker lacan is far from clear lacan is able to posit a critique of freud`s odipus by disassembling its manlike dream structure ruled by the master discourse lacan is often bypassed as its author lacan is well known lacan is not saying there are no sexual intercourse; even if things often go wrong in the human race lacan is indeed a picturesque character lacan is the demystifying first in the lacanian clinical field lacan is seen here at the height of his powers lacan is to tumble into an endless maze of contradictions lacan is skeptical of the tripartite model of subjectivity proposed by freud claiming that "it fosters and even cultivates the illusion of the ego lacan is even eenvoudig als revolutionair lacan is arguably the most influential - and controversial - psychoanalyst of our time lacan is difficult in english with these translations lacan is a victorian lacan is vague about the nature of the self; one minute he argues as if he believes there is a lacan is sort of like the pet cemetery in that one stephen king movie lacan is always thought to be a little mad himself lacan is right that the ego psychologists flatten the rough edges of psychoanalysis by downplaying the role of the id and overlooking thanatos lacan is ever easy lacan is usually studied from a theoretical point of view lacan is critical of existentialism lacan is particularly interested here in how psychic events such as identification are connected to physical reality lacan is the lacan section in john lechte `fifty key contemporary thinkers from structuralism to postmodernity lacan is not always clear lacan is for him far far more than a theory lacan is quite routinely seen as a lacan is the moment of formation of the unconscious the symbolic is the space of the law lacan is reviled by some critics and revered by others who see him as the most original psychoanalytic theorist since freud lacan is now taking his place as a major psychoanalytical theorist alongside freud lacan is advocating for in this year`s budget as outlined in lacan is a statewide grassroots network of individuals and families who have worked together since 1988 advocating for a system that supports individuals to lacan is elaborated upon not to suggest lacan is also to listen to his seminars recordings with lacan is split into two lacan is the condition of the subject lacan is his positioning of the unconsciousness lacan is usually on the attack lacan is basically a freudian lacan is purported to have believed him to be so lacan is the "edge" between the symbolic and the subject lacan is speaking are psychoanalysts or analysts in training lacan is a masterful assimilator lacan is able to incorporate is analysis throughout this work lacan is the background for guattary lacan is able to say that `the subject that speaks is not the same as the subject that is spoken about` lacan is erop blijven hameren doorheen heel zijn onderwijs lacan is like attending a psychoanalytic session lacan is saying as well as what he is not saying lacan is here pointing out that the first homology group gif of the sphere is trivial lacan is playing god onscreen lacan is excluded of the internationnal psychoanalytic association for problems of sitting’s time lacan is mobilized in ways that test this sense of "symbolic" against the specifically lacanian evocation of "the symbolic" as lacan is known and unknown to many psychoanalysts and pyschotherapists lacan is concerned to interpret lacan is here pointing out that the first homology group 62 of the sphere is trivial lacan is how to understand language lacan is concerned lacan is invoking the other body lacan is quite insistent that the other or a has to be detached from the a lacan is precisely this realm of images in which we make identifications lacan is on his lacan is taunted by miang about how he failed to save sophia because of his lack of power lacan is widely held to emphasize the paternal dimension of human subjectivity and the phallic signifier lacan is french? lacan is actually foucault`s lacan is pleased with his purposefully uninviting lacan is "in hollywood lacan is something you can do to help change the situation lacan is a fun lacan is that nobody was undisturbed or unaffected by his work lacan is the difference between penis and phallus lacan is not the property of the lacan is a french psychoanalyst lacan is widely known for introducing linguistics and semiotics into freudian psychoanalytic lacan is here thoroughly elucidated without being made simple lacan is a fascinating portrait of his life and a masterful explication of the unorthodox lacan is particularly lacan is innovating when lacan is a primacy in the realm of perception Ar uzteks tu grybu ar dar paieskot?

9237. nežiniukas Ebolos virusui2003-11-19 15:11
xi xi xi.... Užteks. O kuo skiriasi simptomas nuo sinthomo? :)

9243. ebola2003-11-19 16:33
manai cia uztektu vietos?

9247. nežiniukas Ebolai2003-11-19 16:53
Jaučiuosi lyg piktnaudžiaučiau ebolišku gerumu, taigi anuliuoju savo prašymus. Kai reikės, pasiieškosiu internete ar šiaip kur (pvz. šiukšlyne) :) Smagaus kultūringo vakaro ;) Iki.

9303. O man atrodo taip:2003-11-20 17:02
El. Redakcija: Perspėjame IP 81.7.106.214 nedaryti tokių klaidų.
Išprusimo dėlei siūlome paskaityti ką nors apie Mažųjų pasaulių (Smal Worlds) teoriją.

9312. ebola2003-11-20 17:49
nu ir sudas.APIE KA VISA TAI? Tai dar aprasykit poetiskai ir detalizuokit tustinimosi akta, trintos sriubos ryjimo akta ar dar koki pati zemiskiausia, pati murziniausia veiksma.Marmalas! Kokios dar prostitutes? Kokie jausmai? Koks smurtas? Sicia zmogus kalba apie tai, ko nepazysta - 100%.Alisa f stranie spermy i pota.

9314. le kurmis2003-11-20 18:16
Je responde toi et maintenant suis tres fachee!!!! Ne touchez pas mon texte. Tu es mon - aussi. Tous les affaires - demain.

9316. la kurmis2003-11-20 18:21
UF, j`ai trop travaille aujourdui, excusez moi, mais, NE TOUCHEZ PAS!

9319. ebola2003-11-20 19:53
na aisku, reikejo visa sita marmala parasyti varliamusiu kalba.Tada mano dergimosi butumet isvenge tikrai.

9352. nežiniukas2003-11-21 13:56
Nesupratau, kuriam čia buvo adresuotas El.redakcijos prašymas?

9355. ebola2003-11-21 14:10
Kaip jis ten isiterpe? Xakeris turbut...:):) Mama, ja ne naxer, ja xaker...kas yra IP ir tas numeris? Cia buvo kopija sito straipsnio kazkas imetes, o pavirto i redakcijos ispejima.

9357. nežiniukas Ebolai2003-11-21 15:02
IP - Internet protocol adress. T.y. kompo koordinatės :) Jei vartosi daug necenzūrinių žodžių, tai ir tave gali nukenksminti :) Va taip.

9358. ebola2003-11-21 15:10
Nukenksmino jau ne syki.Ne tik uz necenzurinius, seip per daug pavaziuok ant ko nors, ir palaisvina.Bet taip ir turi buti, ontreip pavirsta i meslyna forumai.O kas yra small worlds?

9368. timas2003-11-21 18:22
Man rodos, kas ebola yra tas, kuriam Geda su Parulskiu į pakaušį... Labai jau jo visur pilna.

9416. nežiniukas timui2003-11-24 09:09
O kam ten į pakaušį?? :)

14603. hakeris_go :-( 2004-03-27 20:10
tai toks s.....

51227. Kiksas :-( 2006-01-28 10:38
Kintančių biologinių ir cheminių kūnų reakcijų aprašymus; biologines, socialines ir politines lyties reprezentacijas, kūno tapatybę konstituojančias tatuiruotes ir auskarų vėrimo simbolinės reikšmės analizes jau galime rasti tekstuose, atviruose lytiškumo ir kūniško tapsmo temoms. Palengva pasigirsta kalbų ir apie kūniško balso bangas bei tembrus, jų socialinę ir lyčių politiką, kūno švytėjimus ir galūnių tremorą; apie liečiamus, girdimus, šilumos ar šalčio bangomis pasklindančius vyriško ir moteriško kūno paviršius ir spalvas. Kad ir kur nuvestų kūno tematika, Valéry maksima, kad "nieko nėra gilesnio už odą", lieka pranašiškai galioti ir dabar. Kūno paviršius stebina savo atvirumo tekstui galimybėmis, spalvomis; paliečiamų ir dar neatrastų erotinių epidermio plokštumų daugiu. Šokantis ir transo apimtas kūnas. Kūnas, atitrūkęs nuo žemės ir sekundėlei pakibęs nesvarume. Kūnų sukibimai scenoje galūnėmis ir torsais. Kūnas kraštutinės įtampos momentais ir apimtas ramybės būsenos. Kūno oda, reaguojanti ir sužinanti apie visa, kas ją / jį supa, per tūkstančius milijonų žvilgančių odos gyvaplaukių. Vis dar esame įpratę žvelgti į kūną kaip į savotišką ready made – jau atliktą, užbaigtą ir atvirą objektyvuojančio žvilgsnio vingiams. Sakytume, nėra jokio stimulo abejoti akimi užčiuopiamais kūno išlinkimais, įdubimais, spalvomis ir švytėjimu. Fotografiškai fiksuojamos materialiosios kūno plokštumos ir dalių tūris užgožia laiką pranokstančiu erdviškumu, kuris primeta įrėmintą, o, svarbiausia, laike sustabdytą kūno viziją su materialiąja kūno substancija. Agresyviam žvilgsniui atviras ir vien regėjimu paliečiamas kūno pažeidžiamumas tampa pretekstu paklusti septintajam kūno pojūčiui ir iš kūno nuojautų gelmės pažvelgti į artumoje esančius kūno paviršius, kurie nuolat keičiasi, tapdami linijų, raukšlelių ir spalvų žemėlapiais.

Rodoma versija 30 iš 31 
14:48:36 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba