ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-08-12 nr. 808

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (12) • DARIUS GIRČYS. Nekaltas padarasGINTARAS BERESNEVIČIUS. Vaizdai ir elgesiai (48) • -js-. Sekmadienio postilėGINTARAS LAZDYNAS. Senasis ginčas dėl senųjų ir naujųjų (2) • B. M. BAJ. KregždėlaiškisSIGITAS GEDA. Skaitalai - pelėmsTOMASZ ZALEWSKI. Amerika už plačiai užvertų durųKalbos policijaCASTOR&POLLUX. Verba de verbisGYVENTOJAS. GyvenimasKĘSTUTIS NAVAKAS. "Gero gyvenimo kronikos". B-sides (1) • VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ. Kas trokšta mūsų mirties? (240) • KASPARAS POCIUS. In memoriam GBALEXANDER MCCALL SMITH. Labai puiki merginaLAIŠKAI (106) •

Kas trokšta mūsų mirties?

VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gintaras Beresnevičius
Vaižgantės Kunigundos Dineikaitės nuotrauka

Neįmanoma apsakyti, kaip brutaliai, kaip grubiai jis buvo išimtas iš mūsų pasaulio. Iš Vilniaus gatvių, kur eidavo kiek susikūprinęs, kaip reliktinis mamutas, kupinas žinojimo kažko, ką mes kartais galime tik nujausti ir ką atpažįstame tik perskaitę jo parašytus tekstus. Iš Rašytojų sąjungos kavinės, – vienintelės susibūrimų vietos, kur jis žinojo, kad be baimės gali būti toks, koks tą akimirką yra. Iš gyvenimo ir iš kultūros, kur jį jautėme kaip vientisą, sudėtingą, iš nepažįstamos mums, dar neištyrinėtos ir neaprašytos medžiagos Gamtos (?), Kosmoso (?), motinos Žemės (?) susiformavusį luitą, kuris spinduliuoja ir spinduliuoja į mūsų sąmonę žinojimą kažko paslaptingo, esančio čia pat, visai čia pat. Amžinai esančio. Penkiais pojūčiais pažįstamas, empiriškai prieinamas pasaulis ir Pasaulis, egzistuojantis šalia, – amžinybės ir begalybės pasaulis su savo misterijomis susitikdavo jame ir vienas kitą tyrinėdavo, stebėdavo, šnekučiuodavosi. Ten, kur kyla Būties Kūrėjo ir visos jo hierarchijos Panteonas – dievų, gamtos galių, tarpinių būtybių tarp žmogaus ir begalinio Kosmoso – jis vaikščiojo laisvai, kartais net bauginamai laisvai.

Gyventi ant ribos, peržengti ją, laisvai naudotis tuo, kas ateina į sąmonę iš TEN, nebuvo paprasta, savo protą reikėjo tam paruošti. Bent jau nuimti barjerą, skiriantį abu pusrutulius ir abu pasaulius. Lotynų Amerikos indėnai tam naudoja meskaliną. Gintaras naudojo alkoholį. Bet kalbos raktą, kuris perduoda iš subtiliųjų būties sferų žinojimą, jis turėjo, – dešinysis pusrutulis galėjo perteikti savo vizijas netrukdomas kairiojo. Vienintelis Echnatonas, arba Amenchotepas IV, beveik pusantro tūkstančio metų prieš Kristų suprato: kad pasaulis pasikeistų, svarbu, kad menkutė penkių pojūčių logika netrukdytų išreikšti tai, kas ateina per kairiąją Horo akį – dešinįjį pusrutulį. Ir jam buvo užmokėta mirtimi. Gintarui irgi... Jis buvo užmuštas.

Nebijau to sakyti. Kol dar nepriėmė įstatymo pataisos, draudžiančios reikšti savo nuomonę, pareiškiu, jog nė trupučio neabejoju, kad jis buvo užmuštas.

Tiems, kurie plečia riboto, sustingusio, pūvančio ir besinuodijančio savo puvimo dariniais pasaulio ribas, šio besilupinėjančio, žliugsinčio, nuodingai garuojančio pasaulio būtybės nedovanoja. Jos taip pat žemiausiais, klastingiausiais būdais veja virvę, stato kartuves, siunčia – tarsi atsitiktinai – užtemusio proto žudiką, ir reikia būti labai atsargiam, gyvenant aukštąjį gyvenimą srutose. Gintaras nebuvo atsargus. Jis – tiesiog gyveno čia, kaip sugebėjo, o TEN minties ir intuicijos žingsniais vaikščiojo karališkai laisvai, žinias ir protą naudodamas kaip mechanizmą, padedantį neįklimpti, neužkliūti ir sveikam grįžti atgal. Todėl, kad visas jo gyvenimas čia buvo nukreiptas į vieną tikslą – regėti, kas yra TEN, ir pranešti mažaregiams, kurie trokšta ir bando perskaityti kažką, ką nujaučia. Religija, kaip būtiniausias, nepakeičiamiausias žmogaus pasaulėjautos dėmuo, buvo jo minties statinių medžiaga. Jis griovė mūsų pasaulio sienas ir plėtė jį, projektuodamas bei statydamas, jo darbai ugdė mus, darė įdomesnius, sudėtingesnius ir tauresnius, artino prie pavidalo to, kurs amžinai kuria viską. Jis religijas suvokė universaliai, kaip visos Būties skirtingas retrospektyvas. Gamtos galias regėjo ir sugebėdavo stulbinamai tiksliai komentuoti, o jo komentaruose girdėjosi slaptasis, senovinis žinojimas, seniai visų pamirštas žinojimas. Jis mėgo žodį "atpažinimas". Gintaro protas "atpažino" kažką, kas yra už jo ribų.

Bendravau su juo. Neintensyviai, bet esmingai. Visada siela džiaugdavosi, kai galėdavau pasikalbėti apie dalykus, kurie yra visos mano kūrybos variklis. Pasitikrindavau... Ir lieku jam skolinga už nuoširdžiausias pastangas atverti didžiausiai ir esmingiausiai mano knygai "Dievas miršta vienišas" kelią į skaitytojo sąmonę, kuriai dažnai pakanka trumpalaikių skaitalų, veikiančių vien pojūčius.

Tą naktį, kai kažkas iš kosmoso fotografavo mus ir per naktį buvo deginamos lempos bei žibintai, kad Europa atrodytų šviesesnė, buvome kartu – jo šeima, aš ir mano dukra. Miške netoli jūros, tarp namelio ir sandėliuko per naktį liepsnojo laužas, beprotiškai kvepėjo alyvos, ratu keliavo "Oposumo" butelis – aromatu visai neprimenantis savo dygliuoto pavadinimo. Naktis buvo pilna pagoniškų, gamtiškų pojūčių, šalia plakėsi kažkokios srovės, sklindančios tarp jo ir jo žaliaakės moters, nesuvaldomai suvoktos tėvystės savo mažoms mergytėms šuorai ir baimė, kad nesuspės atiduoti joms visko, ką privalėtų. "Oposumas" buvo stiprus, kaip priešingos lyties trauka, kuri visada tvyrodavo neatpažįstamu ir neišsireiškiančiu pavidalu virš jo, bet to butelio užteko ilgam, labai ilgam... Ir buvau liudininkė, kaip keistame keliakamieniame kadugyje jis su kažkuo susitiko, atpažino... Gamtos galią, kurią buvo galima vadinti Puškaičiu (kas domisi mitologija, supras, apie ką kalbu). Ir jo įrodymai tą naktį bei rytą buvo neginčijami – mes irgi regėjome ypatingą šakų audinio struktūrą, o praeidama pro tą vietą iki šiol jaučiu to medžio poveikį.

Drąsiai tvirtinu, kad jis buvo magas ar žiniuonis, sąmoningai slepiantis savo atvirą ir tiesų žinojimą nuo aplinkos. Jis bijojo būti nesuprastas ir žinojo, kaip būti suprastam. Kalbėjomės apie tai. Aukštąją magiją jis atpažindavo tučtuojau. Jis buvo neįvardytų ritualų ir apeigų žinovas ir kitomis aplinkybėmis gyvenimas šalia jo galėjo būti ištisa, nenutrūkstanti kasdienybės ritualų ir apeigų mokykla. Mums visiems. Jo jautrumas gamino kompleksus serijomis, bet protas ir vyriškumas atrasdavo išradingų užsimaskavimo būdų ar tekstų.

Jo nebėra.

– Kas iškvietė Gintarui Beresnevičiui policiją? – užvakar paklausiau ilgakojės šviesiaplaukės merginos, stovinčios už baro.

– Aš! – jos akyse sublizgo pasididžiavimo ugnelės.

– Dabar, kai žinote, kad jis užmuštas, ar gerai jaučiatės?

Mergina akimirksniu sumišo ir raustelėjo.

Išėjusi iš kambarėlio, kur ruošiamas maistas, "vadė" pradėjo teisinti pavaldinę, kad čia sunku dirbti su tais... apsimyžusiais...

Ką joms pasakysi?.. Kad Rašytojų sąjungoje nebuvo policijos nuo Petro Cvirkos laikų? Kad rašytojui iškviesdavo taksi ir pasakydavo, kur parvežti? Kad dar visai neseniai net barmenės skaitydavo knygas ir žinojo, kas ką parašė? Kad žmonės, dirbantys Rašytojų sąjungoje, mylėjo rašytojus, filosofus, dailininkus. Tos sienos, kurios girdėjo griaudėjantį Stasio Krasausko balsą, matė Bronių Radzevičių, Paulių Širvį, atsimena visą galeriją mūsų literatūros klasikų, tapo gėdingiausių dalykų liudininkėmis. Pirmiausia – ši salė paversta šlykščia girdykla ir to nebūtų, jei niekas iš to neužsidirbtų pinigų. Antra – tie, kurie įvairiausiems susirinkusiems tipams leidžia gerti iki paryčių, policiją kažkodėl iškviečia filosofui, mokslininkui, rašytojui... Jiems sunku dirbti "su tokia publika"? Eikite, mielosios, į "Stiklius", jei kvalifikacija leidžia. Išimkite iš vitrinos stipriuosius gėrimus, palikite tik alų. Jūs to nepadarysite, nes neapkenčiate nepriklausomo, prieš barmenę nekeliaklupsčiaujančio ir bargan negeriančio lankytojo. Jūs irgi – ta kilpa, kurią bukas ir primityvus pasaulis klastingai ruošia kitokiems negu jūs.

Nekalbu dar apie policiją.

Nekalbu apie tuos žemuosius astralus, kurie pasirašė mirties išvadas. Ką reiškia maitvanagiški straipsniai didžiuosiuose laikraščiuose? Gintaras siautėjo nuo 17 valandos iki tol, kol... Siautėjo?!. Jeigu jis būtų siautėjęs, nė vieno butelio nebūtų likę už ilgakojės merginos nugaros. Jis mirė nuo širdies smūgio? Reikalauju, kad būtų išspausdintos morge darytos nuotraukos, kur matosi pusė juodo veido su baisia kraujosruva. Tas smūgis buvo į galvą, ar ne? Širdis taip smogė?

Karstas, deja, buvo uždengtas, – jo moteris nenorėjo, kad dukros prisimintų taip šiurpiai atrodantį tėvelį. Kam nors nuo to lengviau, – tiems, kurie jį uždaužė. Todėl ir reikalauju – visuomenė turi žinoti, kaip mirties valandą atrodė mokslininkas, filosofas, rašytojas. Po to, kai pabuvojo policijos mašinoje su dviem ar trim policininkais. Nors, pakliuvus į policijos rankas, saugumas turėtų būti užtikrintas, juk jų sistema visuomenei tik tam ir reikalinga. Tačiau iš paskutinių metų įvykių susidaro įspūdis, kad policijoje dirba agresyvūs, psichologinių problemų turintys ar manijomis sergantys žmonės. Ir kas juos dengia? Kas jų stogas, po velnių?! Gal tokia policija – korupcijos medūzos žemiausia grandis – vykdytojai? Jie turi net savo medicinos ekspertus, kurie slepia ir užglaisto jų nusikaltimus. Esu visiškai tikra – jei ne naujasis ministras Raimondas Šukys, šis įvykis praslystų be jokio jų sistemos viršūnių dėmesio, kaip praslysta kankinimais išgauti prisipažinimai tardymų izoliatoriuose, kaip praslysta sulaužyti kaulai, atmuštos kepenys ar besmegenių mankurtų sudaužytos sveikos galvos. Todėl sveikinu iki šiol neregėtą policijos sistemoje žmoniškumą, kultūrą, principingumą ir ryžtą ką nors keisti.

Naujasis premjeras Gediminas Kirkilas, girdėjau, apsilankė laidotuvėse, pasiteiravo žmonos, gal turi kokių poreikių.

Turi, gerbiamas Gediminai, tikrai turi. Ir mes visi turime. Ir visa Lietuva turi. Pavyzdžiui, užuot kūrus naujus, daug kainuojančius planus rengti specializuotus kariuomenės dalinius Lietuvoje – būtina įdiegti pačią pažangiausią pasaulyje policijos darbuotojų testavimo sistemą. O dėl šeimos poreikių... Gerbiamas premjere Gediminai, reikėtų specialiu premjero potvarkiu skirti lėšų ir sumokėti už kreditan Gintaro pirktą būstą. Ir pasirūpinti, kad šis plotas būtų skirtas Gintaro mergaitėms, be teisės jį parduoti ar įkeisti, kol jos taps pilnametės.

Prie Gintaro kapo skambėjo ir kunigo žodžiai, ir lotyniška giesmė, ir lietuviškai dainavo senovė, apsirengusi drobiniais rūbais, su žalvariniais papuošalais. Smilko ąžuolo ir gluosnio žarijų dūmai. Gluosnis – apraudoti, paaiškino J. Trinkūno pagonys. Viskas derėjo tarpusavyje, kaip ir jame derėjo visos religijos. Nesinorėjo nueiti. Jis buvo su mumis, būdamas šį kartą jau tikrai anapus. Dabar jis iš ten žvelgs, ir kas moka atpažinti, atpažins jo įžvalgą, mintį, nepatirtą potyrį savyje... Visa yra viena. Visi susitinkame Aukščiausioje, universalioje sąmonėje, jame, Visur esančiame ir Viskuo esančiame, kaip sakė Hermis Trismegistas, kurį Gintaras itin gerbė. Jis aukštai. Tiems, kurių protas ištroškęs žinojimo, o intuicijai reikia postūmių ir impulsų, nesvarbu, ką jis gėrė ir kaip atrodė išgėręs. Jis aukštai jau vien dėl to, kad alindamas save, užsispyrusiai ir iškilmingai plėtė mūsų pasaulio suvokimą, – juk to labiausiai ir reikia. Jis buvo nuolatinis pretekstas, leidžiantis mums pasitikrinti, kas esame. Kas mes esame, smerkdami jį už jo asmeninį gyvenimo būdo ar kūrybos metodo pasirinkimą. Ir kas esame, mylėdami jį tokį, koks jis buvo.

Myliu tave, bičiuli mamute, kuris žengi Hado pievomis sau žinomu keliu link horizonto, už kurio naujas, naujas ir vėl – naujas... Linkiu, kad ten niekada neprisisapnuotų šio gyvenimo košmarai, kad nelydėtų jo vaizdiniai ir paskutinių valandų tikrovė. Visada atsiminsiu tave, praeidama pro tvirtą keliastiebį kadugį. Ieškosiu mūsų gyvenimo realybėje amžinybės ir begalybės ženklų, kaip kad darei ir tu, ir tikiu, kad kuris nors ženklas patvirtins ar padės atpažinti tą minties erdvę, kurioje susitinka visų mūsų tikėjimas, meilė, tiesa ir žinojimas... Ir kurioje mes nuolatos esame gražūs.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


62092. hm...2006-08-13 10:00
labai gerai kad gerb.jasiukaityte (po romano ,,po mūsų nebebus mūsų,,) vėl grįzo į literatūrą, ir tikiu, kad po tokio sukrėtimo parašys ką nors įdomiau, nei prieš tai tuos 4 beverčius romanus. Darykit tęsinį: po mūsų nebebus nieko - suintriguos...

62099. Rūta2006-08-13 11:05
na, kiek per daug moteriškos egzaltacijos, bet ką padarysi-šiom dienom mes tokie visi įsiemocinę, kurie gerbėm G. B.Tik šiam kontekste žodį šamanas aš keisčiau į žynys gal.niekaip nesuprantu-kaip jis, kuris tiek ieškojo Dievo, tiek pats bandė praktikuoti net kelais religijas, tiek tyrė dvasinį pasaulį ir jame gyveno, juo gyveno, dėl jo, kaip jis pats nesugebėjo atrasti tos atramos, negi tikėjimas jam nepagelbėjo, negi jis nesugebėjo atsiremti į Dievą, neištvėrė tos piktosios realybės, kurią puikiai matė, nerado jai atsvaros sau pačiam, suteikdamas savo mintimis, jausmais, išjautimais tai kitiem.kad "neišmuštų saugikliai" ir reikėjo to alkoholio, kurie tarsi sustabdydavo tą sukimąsi minčių, išgyvenimų.laikina anamnezė, iš pradžių gydanti, vėliau žudanti.

62101. jasiukaitytei2006-08-13 11:14
///"Dabar, kai žinote, kad jis užmuštas, ar gerai jaučiatės?"/// UŽMUŠTAS??? Jūs kaip niekur nieko drebiate nieko dėtai barmenei tokius žodžius, netiesiogiai ir ją apkaltinate dalyvavimu tame, kaip jūs norėtumėte matyti, užmušime, o paskui stebitės, kad barmenė sutrinka. Įdomu, jei prie jums artimų žmonių kavinėje kabinėtųsi apsimyžę agresyvūs girtuokliai ir barmenė į tai nereaguotų ir nekviestų policijos, kokį straipsniuką jūs sukurptumėte apie barmenę? Ar jūs manote, kad agresyviems girtiems rašytojams galioja kitokios elgesio normos nei eiliniams piliečiams? Ir dar viena. Dėl policijos. Yra toks dalykas kaip nekaltumo prezumpcija. Antra, suprantu jūsų norą, kad jūsų fantazijos būtų priimtos kaip realybė, betgi reikia jausti ir saiką.

62102. dar 621012006-08-13 11:16
Patiko Beresnevičiaus religijotyros darbai ir eseistika. Grožinė literatūra - ne. Man tik nesuprantamas noras po mirties daryti iš žmogaus pusdievį ir kaltinti nekaltus žmones.

62105. rita2006-08-13 13:23
Šitas tekstas vidutiniškas. Bet Velionis padarė daug religijotyroje.

62106. po savaitės2006-08-13 13:49
šis tas ėmė susidėliot:
"Trečio brolio" barmenė Liuda pasakojo, kad lemtingosios rugpjūčio 5-osios vakarą atėjęs į kavinę G.Beresnevičius paprašė pusės litro alaus. Po kelių valandų jis pirko dar du bokalus šio gėrimo.
Vėliau, pastebėjusi, kad svečias stipriai apgirtęs, gėrimų ji jam nebepardavė.[…]
"Jis buvo labai girtas. Bet iš čia jis išvažiavo gyvas", – tvirtino kavinės direktorė L.Matulionienė.
G.Beresnevičiui, kurio elgesiu esą buvo nepatenkinti kiti kavinės klientai[???], buvo iškviesta policija.
Į kavinę pareigūnai atvyko likus maždaug pusvalandžiui iki vidurnakčio, gavę pranešimą, kad bare triukšmauja girtas vyras.
Ar atvykę policininkai nematė, kad G.Beresnevičiui reikia medikų pagalbos?
"Jei būtų požymių, jog žmogui reikalinga medikų pagalba, jis nedelsiant būtų nuvežtas į medicinos įstaigą, o ne į nakvynės namus", – tikino sostinės Vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės tarnybos organizavimo skyriaus viršininkas Ernestas Parachnevičius.
Pirmasis į kavinę atvykęs policijos ekipažas G.Beresnevičiaus neišvežė – jis atrodė neestetiškai. Antrasis ekipažas į kavinę atvyko po maždaug 20 minučių. E.Parachnevičiaus teigimu, vyrą pareigūnai išvedė iš pačios kavinės. Vedamas G.Beresnevičius suklupo. Pareigūnai teigė, kad jokios traumos jis nepatyrė.
Įsodinę vyriškį į automobilį, po kelių minučių policininkai jau buvo prie nakvynės namų. (lytas.lt, "gyv.būdas" 2006 08 12)

liudininkai, 2006 08 09 11:47
seip mano pazistami buvo bare iki pat konflikto galo, as isejau, kai atvyko antrasis ekipazas policijos pareigunu, jokiu sumusimo zymiu ant veido nebuvo, tiesiog isgerusio zmogaus veidas buvo iraudes, antrasis ekipazas nepagarbei elgesi ne tik su berenseviciumi, bet ir su kitais baro lankytojais, tuo isitikinau, kai rukiau gatveje, kai pareigunai isvede bareseviciu i gatve jam vienas is alkunes trenke i veida sakydamas, kad dar ne viskas snargy jobnutas girtuokli...
maciau, 2006 08 09 13:17
Buvau ta vakara Treciam Broly. Galiu patikinti, jokiu mustyniu nebuvo. Isejus is baro, pamaciau gulinti ant asfalto G. Beresneviciu, salia stovejo du policininkai. Akivaizdu, kad krisdamas galejo susizeisti galva, bet stai kaip veliau suzinojau, policija net nepasistenge nuvezti jo i ligonine, o igrudo i automobili ir tokios busenos, be samones zmogu gabeno i nakvynes namus. kad maziau rupesciu butu. argi svarbu zmogus isgeres ar blaivus?
"Bus tiriami G.Beresnevičių gabenusių pareigūnų veiksmai"(BNS-delfi.lt, 2006 08 09 )

Jau dabar nesvarbu, kodėl net du sykius buvo kviečiama policija, kodėl nė vienas buvęs šalia -gb- jam niekuo nepagelbėjo ir ką tie liudininkai tuo momentu darė? Dabar jie sako, kad girtas Beresnevičius tapdavo labai agresyvus. Betgi "nukentejusiųjų" paaiškinimų vis dar nėra. Vadinas nebuvo ten nieko daugiau negu apsižodžiavimas ir susistumdymas, tik matyt užsitęsęs pernelyg ilgai.
per tas 20 ar kiek ten minučių -gb- turėjo kuo greičiau dingt iš to "Suokalbio", įsijugt autopilotą ir, jei nėra kaip išsikviest taksi, ramiai Tilto gatve žingsnuot link Žaliojo tilto. Paskutinis 23:39 val. autobusas į Pilaitę juk dar nebuvo išvažiavęs…
Netgi jei nugriūtų kur pakrūmėj, atokiau nuo gatvės ir ten permiegotų, manau, liktų gyvas, ir jokie padarai jo nesužalotų.
Vakar prieš vidurnaktį "Suokalbis" buvo uždarytas. Prie durų priklijuotas laikraščio lapas su šia Jasukaitytės publikaciją. Tamsoka, perskaityt nelabai išeina. Prie "Postscriptumo" (buv. Centrinio pašto laikraščių skaitykla) dar tebeklega kažkokie užsieniečiai. Aplinkui nė gyvos dvasios. Tik Tilto gatve pravažiuoja vienišas automobilis.

62108. pasiruošęs2006-08-13 14:36
kai kurie policininkai turbūt yra dirbę sssr omon. Tikiuosi, kad ministras Šukys turės savigarbos kruopščiam tyrimui. neabejoju, kad bus bandoma nuslėpti tiesą. siūlau paraginti atsakingus asmenis viešomis akcijomis.

62111. Viedmantei JaSUKAitytei2006-08-13 15:23
Gražus pasirūpinimas, kad Velionio šeimai būtų išsaugotas būstas turėtų būti lydimas kalbančiosios-rašančiosios-reikalaujančiosios kito gražaus ir teisingo gesto - grąžinti skolą tokiai Onei B. Juk visa Lietuva žino apie tą apiplėšimą draugystės priedanga vidury baltos dienos.

62114. Šį vakarą per LTV 22006-08-13 15:55
22.00 Gintarui Beresnevičiui atminti: Virginijus Savukynas kalbina Vytautą Ališauską; "Būtovės slėpiniai": Broliai ir seserys. 2004 m.

62117. toto2006-08-13 17:15
Šatėnai šiurpina viešai platinamais psichikos ligonių rašinėliais. V. Jasukaitytei reikia kreiptis į medikus.

62119. Gal kas nors ką nors tiksliau žino apie tai? Ar tai tikra?2006-08-13 17:47
Olegas lapinas, lapino1961@yahoo.com, 2006 08 13 15:20 dar karta perduodu Aukses Beresnevicienes prashyma: kadangi del vyro girtumo mirties metu ji negauna pinigu uz gyvybes draudima, kas nori padeti jai pinigais, gali pervesti i hansa saskaita: Lt5573000100017582644, Auksei Beresnevicienei O.L.

62122. po palme2006-08-13 18:22
daug putu, mazai seiliu.

62123. pritariu toto2006-08-13 18:38
pritariu, tik užkliuvo štai šitas sakinys kiek kita prasme :"Ir pasirūpinti, kad šis plotas būtų skirtas Gintaro mergaitėms, be teisės jį parduoti ar įkeisti, kol jos taps pilnametės". Ar tai reiškia, kad mergaičių mama nėra patikimas garantas? Juk nei viena motina nepaliks savo vaikų be būsto ar neblogins būsto sąlygų, jei tik pajėgs. Ar šis Jasiukaitytės sakinys rodo, kad ir su mama ne visai viskas gerai?

62127. blaiviai2006-08-13 19:12
Aš irgi pritariu toto. Ir dar tas alkoholio garbinimas. Rimtai nesveika.

62135. @2006-08-13 19:28
toto, nebūk toks griežtas, nes tie psichiniai ligoniai-slidi riba,neprisišauk.o ką reiškia psichikos ligoniai? tai tik perdėtas jausmingumas, yra tokių žmonių.niekas alkoholio, manau, negarbina ir jam nesimeldžia, neteisina, tik suprasti galima jo vartojimo pasekmes ir priezastis, tik tiek. užjausti dar.

62140. e - 621192006-08-13 21:26
praaaasideda...

62141. Cyptyp2006-08-13 21:28
Tiesa - savarankiškas padaras, ji nevaikšto nei su Toto, nei su Jasukaityte. Geriausiu ir patogiausiu mums atveju Tiesa turbūt kažkur tarp dviejų kategoriškumų - tarp Jasukaitytės ir tarp Toto. Seniai noriu pridurti vieną seną išmintį: "Neteiskite ir nebūsite teisiami". Na, bet Toto etikečių klijavimo fabrikėlis gerai veikia. O manęs labiausiai neįtikina būtent etiketės. Per daug tiesmuka.

62142. Mikas2006-08-13 21:30
Sraipsnis į dešimtuką, parašytas žmogaus turinčio širdį. Nuvylė komentatoriai, dar kartą iliustruojantys dėsnį, jog nėra nieko blogiau už literatūrinės spaudos aplinką, kurioje paprastai veisiasi tik Banalybė ir visų rūšių silpnaprotystės atmainos.

62143. hmm...2006-08-13 21:43
Viskas būtų gerai jei ne tos perdėtos emocijos(galėjo redatorius išmesti)apie nepasitikėjimą žmona,kažkaip nekorektiškai vieną garbinti ,o kitą smerkti.(lygtai ji pragers butą jei jį paliks jai)Jei ne jo žmona neturėtume tiek palikimo dabar, o juk tai buvo šeima ir ji jam labai padėjo ir rašyt ir koreguot ir dar kitaip...Šiandien kai rodys jį jis tada (1984m) dar buvo tik pagonių mylėtojas(progresyvus),bet tuo ką paliko šiandien yra labai didelis ir jo žmonos nuopelnas.kas gyveno šeimoje su menininkais supras.

62145. aha to hmm...2006-08-13 21:50
delfyje tavo komentaras buvo "irenos" nicku. Įdomus požiūris: galėjo redaktorius išmesti. O kam? Kad nuslėptų problemą? Nes ir pati manai, kad yra ką slėpti?

62147. Gintarui2006-08-13 22:40
L Pro savo paties dantis dūmais save iškošiu,
inkšdamas, aimanuodamas,
prilaikydamas smunkančias kelnes...
Tuščias mano skrandis, bedarbė dvylikapirštė.
Skurdas, už pakarpos lazdute pastvėręs,
gręžia mane pro dantis
lyg skalbiamus marškinius.

O, kad turėčiau nors akmenį!
Nors akmenį atsisėsti!
Nors tą, ant kurio suklumpa avinėlį pagimdžiusi moteris,
motina prasidėjimo.

O, kad turėčiau nors akmenį!
Nors tą,
kurs nuolat gulėdavo man ant širdies.
Nors kokį nedegtą kalkakmenį
(tokie visuomet pasišauna aukotis!) –
netinkamą netgi į žmogų sviesti, –
nors tą!

Nors tą, kurs smūgio metu gula mum skersai kelio,
duokit nors tą!
Nors tą, karūnuotą ir buką, kuris vargu ar kada
rezonavo doros sąžinės žingsniui,
arba tą, kuris, mestas kilnia trajektorija,
išlieka pačiu savim –
nuoširdžiu vidaus organu, –
duokit nors tą!

Ir duonos kriaukšlelę!
Ne didesnę negu visada.
Duokite pagaliau man
akmenį atsisėsti,
duokit, maldauju,
duonos kriaukšlelę, su kuria atsisėsti galėčiau,
duokite pagaliau
ispaniškai
ko nors išgert, užkąst, pagyvent šiek tiek, pailsėt,
o paskui aš išeisiu...

Koks nepanašus į save! Suplyšę
ir purvini marškiniai mano,
ir nieko aš neturiu.
Siaubas.

62150. ivs2006-08-13 23:06
VJ tekstas karštas, nuogas. Ir kaip neprisimnsi Dalios Saukaitytės:
  Dabar nusijuokim, pažvelkim iš tolo
  Į laiką, kuriam nebeliko mums vietos:
  Anuomet pasauly gyveno trys broliai,
  Du buvo protingi, o trečias - poetas.

  Du žemę pureno. Dabar nusijuokim,
  Nes trečias - užgesusią žvaigždę pamilo
  Ir bėgo klausyt, ką lakštingalos suokia
  Už būto nebūto, už mėlyno šilo.

  Jo laukas plytėjo neartas, nesėtas...
  (Mums tokių nereikia, mums tokių negaila!)
  Du buvo laimigi, o trečias - poetas,
  Dabar pasijuokim iš trečio, iš kvailio!..

62151. toto2006-08-13 23:10
Cyptyp, matau, kad neturi apie ką sapalioti... Bet čia gi ne koks vaikų darželis ir užeina ne 100% kvailių. Temperuoji Jasukaitytę? Tada, kai man rašai, bent nesinaudok trafaretiniais bobučių pezalais apie atseit egzistuojančią tarpinę tiesą.
Jei neturi ką veikti, pradžiai blaivia galva persiskaityk šitą rašinėlį ir surask nors vieną sveiku protu parašytą pastraipą. - Galėsime pastudijuoti kartu.
Atkreipk dėmesį: tai ne toto, o D. Jasukaitytė savo paranojos išmatom iš ochlokratijai būdingų trafaretų ir odekolono buteliukų etikečių suklijavo degradavusios valstybės/ mėšlo krūvos foną su aukštai danguje virš jos iškilusiu, vieninteliu šventu, astralinį kūną įgavusiu kankiniu, tautos kultūros etalonu, dievu ir pranašu. ... - O apsimyžusiu zombiu, kaip žinia, būdamas kuklus, Jis tik apsimesdavo, nes nenorėjo mirtingųjų akinti savo talento šviesa. A ne?

62152. Cyptyp2006-08-13 23:22
Kaip gerai, Toto, kad turi apie ką sapalioti. Tai ir sapaliok. Pralenkei Jasukaitytę. Ar manai, kad tavo tekstukas panašus į parašytą blaivia galva? Ar tau pasivaideno, kad aš žaviuosi Jasukaityte? Spręsk ir toliau apie kitus neįsigilinęs, nepamąstęs, karšta galva, be išminties, jei tau taip smagu ir gera. Man irgi gera, jei tau gera. Sėkmingo etikečių klijavimo. Kirsk visus ir viską iš eilės. Argumentai nebūtini. Sila est`, ūma ne nado.

62153. e - 62151. toto +2006-08-13 23:25
"... Jis buvo užmuštas." ar gali zmogus, turintis bent truputi sazines ir bent truputi proto, svaistytis tokias kaltinimais, t.y. kaltinimais zmogzudyste?

62154. Cyptyp2006-08-13 23:29
Gal galėtų kas nors man paaiškinti, ką reiškia žodžiai temperuoti, ochlokratija, kuriuos, nepasitikėdamas natūraliu savo reikšmingumu vartoja Toto, kad atrodytų dar reikšmingesnis? Graži pasipūtusio povo uodega. Bet ar ji būtina? Kas liktų be tos uodegos?

62155. m be uodegos2006-08-13 23:37
as galiu paaiskinti kas yra temperuoti - suderinti. berods Bacho "gerai temperuotas klavyras".

62158. Cyptyp2006-08-13 23:40
Maža pastabėlė tarp kitko. Kuo remdamasis, Toto, pareiškei " kai man rašai"? Na, ir pasipūtėlis. Aš JUMS NERAŠIAU, JŪSŲ PASIPŪTUSI AROGANTIŠKA DIDENYBE. Aš rašau tik tiems, su kuriais galima kalbėtis, kurie pripažįsta kitą pašnekovą kaip lygiavertį partnerį, kalba mandagiai ir garbingai. O jeigu dabar ką ir pasakiau, tai žinau, kad padariau tai be reikalo. Todėl pasitraukiu, nes niekam nieko nesiekiu įrodyti savo "bobučių paistalais". Mat bobučių paistalai sako "Duok durniui kelią"

62159. Cyptyp2006-08-13 23:42
Žodį temperuoti aš irgi panašiai suprasdavau iki šiol. Kol neatsirado Toto, kuris vartoja jį ne ta reikšme.

62160. e2006-08-13 23:42
nezinantis kas ivyko ir pasiskaites musu persiegzaltavusiu damu dejones pamanytu, kad mire vienintelis ir paskutinis zemes POETAS. pasaulyje liko tik zemes purentojai ir keletas galvazudziu policininku.

62161. m2006-08-13 23:43
jeigu bent dviese panasiai suprantame ta zodi tai gal dar pasitrauktti neverta.

62162. irena2006-08-13 23:44
Gerai,kad atpažinot mano nic-ą.Ačiū už sugaištą laiką.Pažiūrėjau laidą,nenustebau.Tik įdomiai ir skeptiškai atrodė Bumblauskas kai kalbino GB.(Jeigu norit papasakosiu apie jį 1995m pokalbį Telšiuose-jo gimtinėje apie baltų tikėjimą)dabar galvoju,gal jį paveikė tada GB,nes jautė prarandąs akademiko palankumą,kad atsirado jo vietoje protingesnis?.Supratau,kad tą ką kalbėjo GB jam(Bumblauskui ,tuo momentu, buvo nesuvokiama net televizijos ekraneiš veido išraiškos),o ką kalbėjo Gudavičius-kaip nuolankus avinėlis,nors jis ištikrųjų kažkoks kitoks ,juk jis buvo jo dėstytojas...

62163. m - irenai2006-08-13 23:46
nelabai supratau kas uz ka protingesnis.

62166. irena2006-08-14 00:06
Esmė ne kas už ką protingesnis,bet mačiau žmones kurie turi žinių,bet vienas su kitu nesusikalba,nes kiekvienas nori būti išskirtinis(toje srityje).Tik Gudavičius jį pastūmejo į tą ,į dar neatpažintą ir netrastą (mokslo)sritį.Gerai,kad parodė jį tokį kaip mokinuką ieškantį,nors jis savo planus tam -turėjo(o bumblauskas tuo buvo nepatenkintas-matosi)

62169. xX2006-08-14 00:53
Juk 22 val. per 2 kanalą praskukti "Būtovės slėpiniai" buvo įrašyti 2004 metais, bet kodėl iki šiol jų nerodė? Gal Bumblauskas per daug savikritiškai pažiūrėjo į rezultatą? GB išties ėjo prieš srovę, bet jo maištas man atrodo kiek vaikiškas, nors ir pateikiamas su ugnele akyse. Antropomorfinių dievų nebuvimas vienur gali būti progresyvus, kitur signalizuoti apie atsilikimą. Sugretinti sėslios lietuvos dievus su mobilių žydų dievais metodologiškai ne visai korektiška. Kaip tik šių metų Baltose lankose, Druskininkuose, Arūnas Sverdiolas tą aspektuką gvildeno, siedamas, kaip supratau, su Mahometo karikatūrų skandalu.
Prisipažįstu, kad abstraktus Dievas man labiau imponuoja, nei stabas. Akmuo, debesis ar rūkas - tai tik tarpininkai bendraujant su iki galo nepažiniu Dievu. Kai naktį važiuodamas mašina įneriu į krentančios rasos debesį, suprantu, kiek daug nežinau ir kiek daug galiu jausti. Gal taip ir bendraukim su Juo?

62170. mačiau per ltv22006-08-14 01:32
ir savukyno pokalbį su ališausku, ir iš stalčiaus ištrauktus 2004 būtovės slėpinius. nieko nepadarysi, televizinis savukynas smarkiai mane dirgina kalbėsena, išvaizda, šypsenėle, klausinėjimais iš špargalkės. ališauskas kaip visada: beveik nieko naujo, ne su viskuo galima sutikt, tačiau ir protestuot nesinori.
jei tie būtovės slėpiniai nebūtų su skandalais prieš 2 metus uždaryti, galbūt -gb- ir visai neprastai bei reguliariai tenai sudalyvautų…
dabartinis bumblausko tv projektas, mano galva, visai netikęs ir ateities neturi, kaip ir dabartinė kėvišo jr. vadovaujama ltv2.

62172. po palme2006-08-14 01:50
gerai pastebeta. Man rods ivardintas Dievas jau nebera Dievas.
prasau paaiskinti, ka reiskia tas `irasykite skaiciu"
GB i emaila dar neatsake, kai tik, tai informuosiu.

62180. 7>toto2006-08-14 09:16
kiek tu gali ant GB srutas pilt? - kazkokios asmenines nuoskaudos trukdo gyvent??
ilipo i voronoka gyvas o is ten isnese negyva. tai esme. ar normalu, kad mentai, kurie musu gyvybes turi saugoti, nes gyvena is mokesciu moketoju pinigu, GB buvo vienas is ju, ne tik nesaugo, bet gal ir patys uzmusa zmogu. jau vien tokia galimybe ja diskredituoja - nors tai jiems vinodai rodo tikriausiai. ar normalu, kad mentu reik bijot kaip kokioje rusijoje? paziurek i delfio kometarus, kiek studentu beresnevicius buvo kumyras. kad studentams itikt pats supranti kokia xarizma reik turet, ir alxogolis cia ne prie ko

62181. studentas2006-08-14 09:59
jasukaitytės ligotos sapalionės manęs nebestebina. stebina čia komentuojančių plėtojama sąmokslo teorija. pagalvokit patys: kokia prasmė musti-užmusinėti mentams zmogų? esu kelis vežtas į blaivyklą, nepasakyčiau, kad ten darbuojasi kazkokie sadistai. o va, kad pasitaiko visas sveiko proto ir padorumo ribas perzengusiu klientu, teko tuo pačiam įsitikinti. pareigūnui viesosios tvarkos pazeidėjas yra pilietis. ir nesvarbu, kas jis bebūtų: politikas, mokslininkas, menininkas. man GB yra labai gerbtinas žmogus, didelis autoritetas, o kad jo jau nebėra, gal tiesiog tokia zmogaus lemtis buvo. ir jokie seilėjimaisi čia nebepadės.

62182. 7>studentas2006-08-14 10:08
"kokia prasmė musti-užmusinėti mentams zmogų?" nu tikrai, tu pats pagalvok, kokia? :)tu uzdavineji tokius klausimus... "pareigūnui viesosios tvarkos pazeidėjas yra pilietis." nu cia yra tik siekiamybe, praktiskai mentams apsimyzes pilietis yra jau nebe pilietis

62183. studentas - 7am2006-08-14 10:23
na kad ne... aš neteisinu policininkų, jų gretose kaip ir visur kitur yra degradų, tačiau esu matęs, kaip jie kantriai aptarnauja girtus, apsidergusius, agresyvius žmogėnus. aišku, pvz. pasiziurejus E.Vėlyvio trumpametražį filmuką "Matvaju", atrodys kitaip...

62184. komentatoriui 621012006-08-14 10:32
Pataisysiu: "... tiesiogiai" ir pridėsiu: "teisingai"

62185. Rūta2006-08-14 10:39
Ar negalėtume čia mes vienas kito neniekinti atvirai ar užuominom? nenorėti būti gudresniais, šaunesniais ir kitais -esniais ... tik kalbėtis lyg draugai prie gero vyno butelio, nu gerai - prie arbatos:)

62189. Cyptyp2006-08-14 11:25
Ir gerti vieną arbatos puoduką po kito. Su vyšnių, aviečių, braškių, gervuogių... uogiene. Užsikąsti riestainiais... Gaila, kad nelabai savatautiškas išeina tas arbatos gėrimas mano įsivaizdavimuose, net ne angliškas, o juo labiau ne japoniška ceremonija. Bet vis tiek labai žavu. Jaukiai šnypščia samovaras. Į stogą lašena lietus.

62191. 7>studentas2006-08-14 11:40
kas del "Matvaju" , tai jis padarytas ant mentu ivaizdzio stereotipo liaudyje, o pats supranti, kad stereotipai is niekur neatsiranda

62192. studentas 7am2006-08-14 11:47
nu uzmusk mane, nepatikesiu, kad koks pvz.: t.a. rudokas gali daugmaz adekvaciai elgtis su jo paranoją tramdančia policija. bet labai realu, kad jis vaidins auką ir nekaltai nukentėjusį.

62193. perspėjimas2006-08-14 11:49
GB istorija - perspėjimas tiems, kurie lenda į visokia transcendentines patirtis. Jis buvo tyrinėtojas, ėjo bandyti tokių dalykų, kurie išties pavojingi. Ir prisikabino prie jo kažkokiose erdvėse demonai... Bet jis buvo krikščionis, katalikas, ir tikrai taip manau, Dievas jam atleido visus jo paklydimus.

62194. m2006-08-14 11:50
kuolio laida per radija. bet gal biski per velai pasakiau.

62195. dar studentas2006-08-14 11:52
...o iš nuotraukos i mus atlaidziai ir ironiskai zvelgia Gintaras, tarsi sakydamas, kad vaižgantės-kunigundos, jų nuprotėjusios su bėgiais gulėjusios mamytės ir panaši egzaltuota publika jau nesuvokia tikrovės...

62196. 7>studentas2006-08-14 11:54
:) nu apie rudoka tai taip:)) bet, manau, tu lygini nelabai sulyginamus dalykus: rudoka (aktoriu, kuriu kasta as laikau esancia paciame zemiausiame lygyje - ups..) ir GB. bet esme tokia, kad BG mire budamas mentu rankose ir jam nebuvo suteikta pagalba, o gal ir padeta patekt ten kitur

62198. m2006-08-14 11:57
jo, vaizgante kunigunda man irgi krito i aki, bet buvau nusprendusi nesikabineti. simptomiska.

62201. studentas - 7am2006-08-14 12:05
turėjau omeny jau pasėdėjusį rasytoją tomą aruna, o kad yra ir skandalistas aktorius ramūnas, buvau pamirses... tai va, kokius uzkeikimus turi kalbeti policijos pareigunas, kai pagal iskvietima atvyksta i ramuno ar tomo ramuno r. siaubiamą teritoriją ir terorizuojamus zmones? o GB to netaikau. tiesiog labai negera, kad Lietuvoje neliko genialaus neabejingo žmogaus...

62213. e - 62194. m 2006-08-14 11:502006-08-14 14:33
kuolys - mano kumyriukas. idomu, ka jis ten ir kaip jis ten. negirdejau, deja. pareferuok, mieste, please.

62217. pasiruošęs2006-08-14 15:49
pabandysiu dar kartą. Jei gerai supratau, Lietuvos pareigūnas tarnybos metu užmušė žmogų, gal būt netyčia. taip atsitiko šešioliktais nepriklausomybės metais, Europos valstybėje. Jei gerai suprantu, pareigūnai neturi teisės mušti piliečių nei alkūnėmis nei kuo kitu, nesvarbu, bomžas ar filosofas, blaivus ar visai gatavas. asmeniškumai čia visai nebesvarbūs. tai spjūvis į esmines pilietines teises. žmonės, atsipeikėkit.

62218. pasiruošusiam2006-08-14 16:12
Paskutinis sakinys ne visai tikslus - atsipeikėti čia reiktų tik Toto, nes jo prioritetai jau šiurpą kelia.

62220. m - e2006-08-14 16:30
apie GB. buvo idomu. visada pirmadieniais.

62226. e - m2006-08-14 17:30
tu kartais ne is lakonijos?

62228. m - e2006-08-14 17:52
ar tureciau prisiminti viska iskaitant klausytoju skambucius? gal manai kad esu vienas tu robotu kuriu saugodamiesi turime spausti duracka tukstantis du simtai dvylika. nesuprantu kam tas skaicius? ar surinkus kur nors suskamba skambutis ar sutilindizuoja varpelis? ar robotas taip pat lengvai negali paspausti sito skaiciaus? ir kodel i kapsule negalima kisti pusiniu malku?

62231. uosis2006-08-14 19:06
Broliai ir seserys! Na kodėl mirties akivaizdoje imame vieni su kitais suvedinėti sąskaitas?! Svarstyti apie sia tragedija siulau broliško susitelkimo ir artimo meilės dvasioje. Jei mes vieni kitu taip nemylime (kaip matyti šioje diskusijoje) tai kodėl čia stebimės, kad žmogus žmogų muša, žmogumi nelaiko? Viskas prasideda mūsų sieloje ir tik daug vėliau išlenda fiziniame kūne. Nepamirškite, kad "Pradžioje buvo Žodis." Žodis yra nepaprasta jėga. Įsakymas "Nežudyk" apima ne tik veiksmą, bet ir mintį, žodį. Prašau visų, sukalbėkite "Amžinąjį atilsį..."

62232. Arnas2006-08-14 19:17
Kodėl žmonės tokie vurdalakai? Kas juos verčia tokiais būti? Pavydas? Bukumas? Žiaurumas? Tamsumas? (Apie komentatorius). Pritariu Mikui

62234. Saulė2006-08-14 20:00
Pritarčiau ir Mikui, ir Arnui. Bet gal ir pats tekstas šiek tiek provokuoja? Ir - rašančiosios asmenybė?

62236. vasarė2006-08-14 21:37
Ir aš su jumis, Mikai, Uosi, Arnai, Saule. Šaunu, kad prabilote. Pikta, kad po G.B. tekstu plepalai apie medų, storulius plonulius, gėda. Tam yra skyrelis "Laiškai". Čia ateini pasidalinti mintimis apie mirusįjį ir ką randi?

62237. druskonis2006-08-14 21:45
2005 m. lapkričio 18-24. Praėjusią savaitę šalies žiniasklaida skelbė, kad sparčiai kylančios žemės kainos apsuko galvą ir Kovo 11-osios Akto signatarams. Žemėtvarkininkai parengė dokumentus, pagal kuriuos Europos Parlamento nariui signatarui iš Druskininkų kilusiam Arūnui Degučiui turėtų būti paskirtas sklypas sostinės prestižinėje vietoje. Lengvatinėmis sąlygomis įsigyti vertingą sklypą pretenduoja ir kita signatarė – rašytoja Vidmantė Jasukaitytė. Vaizdingame Pavilnyje žemės sklypus iki 20 arų galės įsigyti ir daugiau signatarų. Tačiau A.Degučio ir V.Jasukaitytės elgesys šokiravo buvusius jų bendražygius. Mat dar būdami Aukščiausiosios Tarybos deputatai jie iš valstybės jau buvo gavę 15 arų žemės sklypus Tarandėje. Nepaisant to, į eilę žemės sklypui gauti signatarai užsirašė antrą kartą. Teisininkai ilgai aiškinosi, ar A.Degučio ir V.Jasukaitytės pretenzijos antrąkart gauti sklypus yra pagrįstos. Paaiškėjo, kad abu signatarai žemės sklypus Tarandėje gavo dar prieš priimant įstatymą, kuris suteikė galimybę lengvatinėmis sąlygomis įsigyti sklypą visiems signatarams. Kadangi žemės sklypai A.Degučiui ir V.Jasukaitytei buvo skirti kaip Aukščiausiosios Tarybos deputatams, jie esą tebeturi teisę ir į signatarams numatytą privilegiją pusvelčiui įsigyti žemės. Galutinį sprendimą dėl šių sklypų turės tarti Vilniaus apskrities viršininkas G.Gibas, Darbo partijos narys kaip ir A.Degutis. Vieno turtingiausių šalies politikų europarlamentaro A.Degučio mėginimas antrąsyk gauti sklypą papiktino signatarus. Kovo 11-osios Akto signatarų klubo vadovė Birutė Valionytė sakė, kad toks elgesys nedaro garbės signatarams, tačiau klubo valdyba iš esmės jau nieko pakeisti nebegali. Europarlamentaras buvo įspėtas dėl galimo skandalo. B.Valionytė mananti, jog A.Degutis ir V.Jasukaitytė greičiausiai nenusižengė teisės aktams, bet jų veiksmų nepateisino moraliniu požiūriu. Tačiau įstatymų leidėjai neparašė, kad tiems signatarams, kuriems valstybė jau buvo suteikusi sklypus, tokią privilegiją numatanti nuostata nebetaikoma.

62238. signatarams, besigviešiantiems sklypų2006-08-14 22:00
Visa tai - bjauru. Nors gal čia tikrai ne vieta ir ne laikas apie tai... Tik kai perskaitai tokį aistringą tekstą... Žmogus, kuris taip drąsiai kaltina kitą, turi būti pats labai santaikoje su savo morale.

62241. po palme2006-08-15 02:12
kiek teko pastebeti, ramios sazines zmones tokiais kaltinimais nesimeto, padaro tai kurkas santuriau
man rodos, kad kazkaip nederetu sneketi amzino atilsio uz GB. Ne del to, kad jis jos nebutu vertas, bet del to, kad jo santykis su Dievu buvo auksciau katalikiskos sampratos ir tai butu nepagarba mirusiajam.

62242. tolima2006-08-15 04:17
keistas straipsnis. vyro, dievo, agresyvaus (kaip supratau) zynio isaukstinimas pries ne vietoj dirbancias, todel teisiu neturincias vaidilutes padavejas, dieviskosios komedijos statistus taksistus ir baro lankytojus. nors keista, kad tas ivykis su policija ivyko. kai ten kelis kartus lankiaus, dalis perkaitusios publikos prasyte prasesi policijos, tik niekas nekviesdavo. idomu, kaip tas jo elgesys atrode ir koks nesivaldymo lygis buvo pasiektas (didesnis nei iprastai, ar gerb. gb tiesiog atsitiktinai itaike i netiketai rasytnamy pribrendusiu ir nesekmingai realizuotu pokyciu pradzia). zmogaus mirtis visada sukrecia ir policininku smurtas - svarbi tema, bet tas: kazkas privalo girta agresyvu intelektuala ikisti i taksi ir vos ne is savo kisenes nuvezt namo - man tai jau aukstoji filosofija. tai tarsi kazkoks dievo palaiminimas - buti apiburnotam girto religijotyrininko? man ta pries barmene nekeliaklupsciavusio herojaus istorija is salies kol kas panasesne i pries heroju nekeliaklupsciavusios barmenes atveji.

62243. rudra > 622382006-08-15 08:00
Deja, santaikoje su savo morale gyvena tik niekšai, o kuo doresnis žmogelis, tuo daugiau jisai randa pretekstų atgailauti...

62247. T.G.2006-08-15 11:19
Klaikus isteriskas ir bobiskas V.J. tekstas. Morales, kaip teisingai pastebi internautai, reiketu poniai pradeti ieskoti nuo saves. Su pagarba - Gintaro tekstams ir tyrinejimams.

62251. zeta2006-08-15 14:58
Kas troksta musu mirties? Niekas, nebent turim mirtinu priesu. Visa kita - atsitiktinumai, ju virtines ir grandines. Sitas straipsnis - kaip proklamacija, uzklijuota ant stulpo. Siuolaikine Sofija Perovskaja ir Vera Figner vienam asmeny reikalauja caro galvos. Nera caro galvos, nera! GB mirties aplinkybes neaiskios, o preliminari ekspertu isvada - vienas sakinys. Lengviausia pareikalaut linco teismo, nepasitiket niekuo ir nuteist visus. Neabejoju, kad tyrimas vyksta ir be madam rekavimu, o profesionalai dirba savo darba. Ir nesuprantu, kodel zmones taip nori kistis i sritis, kuriu visiskai neismano.
GB dabar ko gero ilsisi. Nuo nuovargio, itampos, nuo nepakeliamu greiciu lekusio gyvenimo. Visada maniau labai paprastai: kai numirsi - busi mires. Bet GB, tas Kukulo aprasytas kaukas, kuris viena koja buvo cia, kita ten, tikriausiai susiras sau vieta transcendentiniam pasauly. Ir tas pasaulis ji priglaus.

62257. zr.2006-08-15 23:30
Kauno diena 2006-08-09 "Preliminari isvada...." http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=6&aid=39880

62259. vox populi2006-08-16 05:06
2006-08-16 05:03 joo, o kur dingo kuolys/liandsbergius - jie man kaip sovietmečio diedukai, kaip šviečiantis kūjis ir priekalas, kuris vietoj nkvd naganų atsiųstų JŲJŲ raketas sprogdinti mano kaimyno (aš jo nemėgstu), kuris birzgia prieš viską ir visiems grąsina. Ir mano nuosavybė (greta to kaimyno) būtų TIK AUKURAS VARDAN TOSIOS "KOMUNIZMO", TFIU "ANTITERORIZMO". Ir aš toks laimingas, toks laimingas, toks laimingas - pasitarnavęs vardan šviesios žmonijos ateities. Lenkiuosi Kuoliui, Parulskiui ir kitiems. Žemai lenkiuosi.

62261. Rūta2006-08-16 09:43
Taikliai ir įžvalgiai parašyta Zetos-nei pridėti, nei atimti.

62270. bava2006-08-16 13:28
pritariu zetai.

62271. martynas :-) 2006-08-16 14:08
lietuvos kultūrinio gyvenimo "elito" komentarai išties įspūdingi matos, kad beveik visa lietuvos "kultūros" "grietinėlė" spjaudo, ant ko papuola, ir jau nenuostabu, kad policija taip elgiasi... tai tik viršūnių atspindys... kada visi "meno" ir "kultūros" žmones nustos atsiprašant "dročinti" savo ego, tada palaipsniui ir tautos apačia taps kultūringesnė (mano nuomone). o rudokas žmogus vertas bendravimo... jis daug kartų panašesnis į žmogų, nei daugelis šitų "menininkų"...
iech neturiu žodžių daugiau.. emocijos šviežios, ka tik perskaičius visa šitą "jovalą" privertė palikt komentarą...

62273. kvailutė2006-08-16 14:53
man atrodo, pagaliau imu suprasti, kam reikalingas jovalas...

62274. Kasparas Pocius: Liūdesys ir gėda2006-08-16 15:04
Dar vienas pseudo-intelektualo ego ginantis straipsnis (ir komentarai)
www.bernardinai.lt/index.php?-1851377591

62275. Iš Bernardinu2006-08-16 15:28
Nusibodo tas (pseudo)intelektualų seiliojimasis, dejonės, kaltų paieška dėl Beresnevičiaus mirties. Ach, policija, ach, užmušė (tikrai tikrai užmušė, negalėjo gi neužmušti – juk "visi žino", jog policija tik tuo iš užsiima, kad užmušinėja nusigėrusius intelektualus), ach, toookį genijų. Ach, "Suokalbio" barmenės kaltos, kad girtam chamui taksi neiškvietė. Ach, kokia ta spauda bloga ir begėdiška, kad parašė, kaip iš tiesų atrodė ir elgėsi Beresnevičius savo mirties dieną ir koks prasigėręs jis buvo. Beje, jeigu didysis intelektualas, maištininkas ir chomskistas Kasparėlis Pocius būtų nors truputėlį pažinojęs Beresnevičių, tai žinotų, jog tiek "LRytas", tiek kita spauda dar labai mažai parašė, koks iš tiesų gyvenime jis buvo. Pagailėjo žurnalistai žmogaus artimųjų bei žmonos ir.... liko apspjaudyti.

Įdomu, kodėl tie garsiai virkaujantys ir sąmokslo teorijas dėl Beresnevičiaus mirties skleidžiantys (pseudo)intelektualai nesusimąsto, jog tai būtent jų sukeltas triukšmas iššaukė rašinius apie Beresnevičiaus besaikį girtavimą ir siautėjimus? Nebūtų šito beprasmiško triukšmo, viešų, niekuo, išskyrus alkoholio aptemdytose smegenyse gimusiomis "nuojautomis", nepagrįstų viešų kaltinimų policijai, parašų rinkimo, nebūtų ir straipsnių, parodžiusių skaitytojams dalelę tikrojo mūsų žymiausio religijotyrininko veido. To, kurio visiškai nematė jo tekstų skaitytojai, mažai tematė studentai, bet kurį gerai matė ir žinojo tie, kurie sukėlė šį skandalą. Būtų jie patylėję, viskas būtų buvę pagal seną gerą romėnų patarlę: "Apie mirusius tik gerai, arba nieko". Bet ne – reikėjo paleisti kakarynę, skambinėti žurnalistams, politikams, lįsti į radiją bei televiziją ir pragertais balsais įtikinėti, esą "negalėjo Gintaras taip imti ir numirti. Negalėjo. Jį garantuotai užmušė, taip, kaip prieš tai užmušė Jauniškį" (kas nežino - dar vienas literatas, prieš keletą metų miręs po girtavimo "Suokalbyje".

Pradžioje negalėjau suvokti, ko čia jie staiga pakėlė tokį triukšmą, vėliau – dašuto. Beresnevičiaus mirtyje jie staiga išvydo savo pačių ateitį – išeiti iš gyvenimo kvailai, beprasmiškai, neatpažintam ties benamių prieglaudos vartais, ne pačios gražiausios išvaizdos ir skleidžiant ne patį geriausią kvapą. Beresnevičius buvo savotiškas tos "Suokalbyje" ir aplink jį alų maukiančios ir į skolą išgerti kaulijančios (pseudo)inteletualų bendrijos dvasinis lyderis – bene vienintelis jų, dar sugebėjęs kartkartėmis sukurti kažką tikrai vertinga, pasirodantis tai spaudoje, tai televizijoje. Ir jei jau jį ištiko toks beprasmis galas, tai kas tuomet laukia jų? Tuomet ir sukruto, subruzdo "intelektualinis elitas" alumi ir pigiu vyneliu sulaistytais aukštojo mokslo diplomais ir seniai prakuromis virtusiomis disertacijomis. Esą kur gi tai matyta – su tokiu intelektualu elgtis, kaip su paprastu girtuokliu? Negana to, viešai apie tai spaudoje rašyti?? Kaip apie kokį politiką, girtą besivoliojantį Gedimino prospekte. Negaaalimaaaa.

Bet ar tikrai negalima? Galgi todėl ir mirė Beresnevičius, kiti nelygioje kovoje su alkoholiu kritę rašytojai, eseistai, filosofai, kad niekas iki šiol nesiryždavo viešai parodyti jų tikrojo veido? Neskusto, papilkėjusio nuo alkoholio, apsiblausiusiomis akimis, sulipusiais riebaluotais plaukais ir girtose muštynėse pamuštais paakiais? Kas tuo netiki, maloniai kviečiu apsilankyti "Suokalbyje" – ten tokių kasdien bent po kelis sėdi, o savaitgaliais – dešimtimis. Visi labai intelektualūs, visi "plačiai žinomi siauruose sluoksniuose", kelintą dieną pragėrinėjantys honorarą, gautą iš kokių "7 meno dienų" ar dar geriau – visų išsvajotąją "menininko stipendiją", kurią taip ir vadina – valstybiniais degtinpinigiais. Mat ją gaunantiems "Suokalbyje" laisvai į skolą pila – žino, kad kartą į mėnesį garantuotai pinigus atneš. Štai jeigu spauda parodytų šitokį vaizdą, tai gal vienas kitas jų atsikvošėšų, pamatęs save iš šono?

62276. A+A2006-08-16 15:55
"Ten, kur kyla Būties Kūrėjo ir visos jo hierarchijos Panteonas – dievų, gamtos galių, tarpinių būtybių tarp žmogaus ir begalinio Kosmoso"... "Bet kalbos raktą, kuris perduoda iš subtiliųjų būties sferų žinojimą, jis turėjo, – dešinysis pusrutulis galėjo perteikti savo vizijas netrukdomas kairiojo. Vienintelis Echnatonas, arba Amenchotepas IV, beveik pusantro tūkstančio metų prieš Kristų suprato: kad pasaulis pasikeistų, svarbu, kad menkutė penkių pojūčių logika netrukdytų išreikšti tai, kas ateina per kairiąją Horo akį – dešinįjį pusrutulį." (...) "Oposumas" buvo stiprus, kaip priešingos lyties trauka, kuri visada tvyrodavo neatpažįstamu ir neišsireiškiančiu pavidalu virš jo, bet to butelio užteko ilgam, labai ilgam... Ir buvau liudininkė, kaip keistame keliakamieniame kadugyje jis su kažkuo susitiko, atpažino... Gamtos galią, kurią buvo galima vadinti Puškaičiu"... "Visi susitinkame Aukščiausioje, universalioje sąmonėje, jame, Visur esančiame ir Viskuo esančiame, kaip sakė Hermis Trismegistas"... ir t.t., ir pan. Joo, kažin, kiek to "oposumo" reiktų padaryt? Čia pratęsiant 62275... Šitokia marmalynė, briedas... Visai blogai ant Lietuvos.

62277. varna2006-08-16 16:25
GIRTUOKLIS RELIGIJOTYRININKAS - derinys kraupus, bet Lietuvos "inteligentams" priimtinas. Ne tik "religijotyrininkas", bet ir bandantis nešti atkurtos-išgalvotos pseudoreligijos "šviesą" tautai.
Kokia tauta, tokia jos šviesa. Girta ir apsimyžusi.

62278. e (antras bandymas)2006-08-16 16:38
jei mokeciau taip sklandziai destyti mintis ir jei nebuciau toks tinginus, koks esu, buciau parases kaip "62275". kaip miela skaityti tokius tekstus. reiskia dar ne visi "ant lietuvos" galutinai nukvake, - reiskia yra vilties.

62279. varnai2006-08-16 18:18
Nepyk, bet ligi velionio GB tau, kaip rašytojui, šviesmetis. Labai gaila, kad Šatėnai su vienu geriausiųjų savo autorių atsisveikina TOKIU STILIUMI (įskaitant, žinoma, ir VJ).

62280. parašas2006-08-16 18:41
tiesiog pasirašau po 62275.

62281. kvailutė2006-08-16 18:41
man pasirodė, kad 279 norėtų suskirstyti visus komentatorius pagal lygius koeficientus ir/ar kitokias prabas ir griežtai sekti pasisakymų eiliškumą. Gal laikas šitai baigti...

62283. Kitokie Bernardinai2006-08-16 19:46
Valdas Kilpys. Karčios mintys ant laiko ašmenų
2006-08-16

El.Redakcija: Pilnus tekstus iš kitų leidinių be redakcijos sutikimo kopijuoti draudžiama.


62284. e2006-08-16 20:16
"bezliumbdamas" gb apologetas kaip ir supainiojo juoda su baltu:" Jeigu darome prielaidą, kad policininkas ar apsaugininkas mirtinai sumušęs žmogų yra a priori nepakaltinamas, tai negi nepakaltinami tie, kurie peikia Gintarą dėl girtuokliavimo ir mano, jog tai pakankama priežastis pateisinti jo nužudymą?" bent jau as neskaiciau nei vieno komentaro, kuriame kas bent kokiais zodziais butu teiges, kad "kad policininkas ar apsaugininkas mirtinai sumušęs žmogų yra a priori nepakaltinamas". o stai a prioriniai teiginiai, kad jis nuzudytas ("...pateisinti jo nužudymą?") drasko mano melynas akis. p.s. beje, prizliumbtos akys gerokai iskreipia net ir empyrinio pasaulio vaizda.

62285. t > varna2006-08-16 20:33
beveliju priklausyti girtai ir apsimyzusiai tautai , nei tautai kuri i zmones ir nezmones skirsto pagal 25%

62287. Rokas Sinkevičius2006-08-16 21:29
Išties per daug tos egzaltacijos ir liaupsių, kad ir velioniui... O vadinti Beresnevičiaus žmoną "jo moterim" tai jau elementarus nemandagumas.

62288. bardo2006-08-16 21:40
Savo pyktį, panieką, nemeilę teks sulest kiekvienai aklai varnai.

62289. cikada2006-08-16 21:42
ui, ir pirshtu neuzhteks, ui: Gintaras Beresnevichius, Jurgis Kunchinas, Paulius Shirvys, Venjaminas Jerofejevas, Sergejus Jeseninas, Steinbekas, Hemingvejus, Po, Bodleras, Virdzhinija Vulf, Dzhimiz Morisonas, Dzhonas Bonamas, Bonas Skotas, Igi Popas...na, shitiems nei koju pirshtu neuzhteks. Paskutines naujienos: Robinas Viljamsas pasizhadejo gydytis nuo alkoholizmo (alkoholiko priesiaka!) ...ui, sakot, shitas neapsimyzhes? nu, gautu musishkiai tokius honorarus, tai ir musishkiai butu neapsimyzhe, ju pedsakus sklandzhiai glaistytu kruva advokatu, ryshininku su visuomene ir pan... tai sekat, kame skirtums, a, bichai?

62290. A+A2006-08-16 21:49
Ui, bičai, regis kitaip įsivaizdavo seką: Greimas, Vėlius, Gimbutienė, Toporovas... gal kas pratęs...

62292. S.2006-08-16 22:52
"Bernardinuose" greta Valdo Kilpio "Karčios mintys ant laiko ašmenų" - ne mažiau vertas dėmesio V.Bagdonavičiaus "Žvaigždės užgęsta, jų šviesa - ne".

62293. To el. redakcija2006-08-16 22:59
"Kokia tauta, tokia jos šviesa. Girta ir apsimyžusi." Tai kaip čia, gerb. Big Brother? Visi laimingi, a?

El.Redakcija: Tai - autoironija.


62294. varnoms2006-08-16 23:05
Irutė 2006-08-16 22:18 spausdinti Ta barmenė galėtų dažniau policajus kviesti, tai apsivalytų šiek tiek Lietuva nuo tokio brudno "elito". Visiems bus geriau, nes per didelė našta Lietuvai išlaikyti tiek kliedinčių girtuoklių, kurie net po tokios baisios savižudybės dar vis garbina alkoholį, net meile vadina. Keista jūsų meilė, kultūrologai. Sukrutote, nes ir jūsų panašus likimas laukia, nes esate silpni, ir bevaliai prieš tą gėrimą.

62295. Trumpai2006-08-17 00:11
Velu, pasakysiu tik tiek, kad siandienine musu visuomene pasidare visai jau merkantili ir nepakanti bohemai, bet kokiai laisvesniai naturai. O jei jos buta dargi protingesnes ir sviesesnes... Tada dvigubai skaudziau uz savo merkantiluma, bukuma ir bejegiskuma.

62296. varnos užtarėjas2006-08-17 00:28
baikit Jūs prieš tą varną (užsiciklino kad žydas), o tai kad jūsų darbdaviai iš jūsų tyčiojasi (ne žydai), o apie Beresnevičių tai oho kokių neandartalietiškų pasisakymų išgirsit, ir greta išvysit tokias podlyzas/savimylas jasukaitytes, kaip taisyklė, suprask joms tai TIKRI VYRAI. O varna net nesvarstęs būtų liuobęs policinikui - nesvarbu kas kad jis teisus, svarbu kad stipresnis nei chronius, kaip liuobė steriliajam jonušėliui (izraelio gynėjui) kaip elemantariai šliuchai, kurių pilna izraelio kalėjimuose. Prisišiko izraelis griaudamas privačią nuosavybę - kraštutinė kairi valstybė jinai, ir varna, nors ir skaudžiai, pasakė - pacanai valdžioj.

62298. toto2006-08-17 01:18
Pastarasis V. Kilpio straipsnis bernardinuose man priminė šią žiemą ten pat publikuotą kitą jo rašliavą "Tiesiog inteligentija". Tą kartą, priešingai, nei šį, rašeiva jautėsi saugus ir postringavo savo malonumui. Iš piršto lauždamas inteligento sąvokos apibrėžimą, Kilpys nepasikuklino priskirt inteligentiją automatinei įsitikinusių savo didvyriškumu šventųjų kategorijai. Nepasikuklino inteligentijos naikinimu apkaltinti demokratiją, išmąstė, kad inelektualui tiesa nėra absoliuti vertybė, pareiškė, kad inteligentui pagrindinis atskaitos taškas yra žmogus, kurį jis pats ir pasirenka, nori - pagal žinias, nori - pagal seksualinę orientaciją, nori - pagal organizaciją...
Na, taip ir nepriėjo tada Kilpys jokios išvados (šiandieną matosi) ir nešovė jam į galvą pasižiūrėti terminų žodyne. O ir dėl ko V. Kilpiui domėtis? - Kai ir taip savaime viskas aišku kas yra kas. Poreikis išvysti savo priešingybę? - Kam apsigimusiam inteligentui tokia prabanga. - Iškišti galvą pro kloakos skylę tik tam, kad pamatyt save realų? - Kam to reikia. Ir šiaip, kokia prasmė žinoti požymį: inteligentui protas/intelektas yra aukščiau už emocijas ir instinktus. - Fu, beprasmiška. Ir aplamai, kokie kvailiai nustatė, kad inteligentas - kūrybai protą naudojantis asmuo? - Absurdas! Atskaitos taškų nežinančiam, besikalbančiam su dievais, valstybės saugotinam ir globotinam gyvam kultūriniam paveldui (gerb. Inteligentui) tokiu žinojimu būtų gėda užsikraut atsakomybę. Naudoti kūrybai protą? - Dar kokio velnio, kai pagirios pavirsta akademija, kai badas, chemija ir šizofrenija vedžioja ego, maitina minią paranoja, minia, pajutus savą klyne, atsistoja, pila į stiklinę - perpetum mobile.

62299. varnai2006-08-17 01:28
"GIRTUOKLIS RELIGIJOTYRININKAS - derinys kraupus..." o man tai nepalyginti kraupesnis derinys: sotus, savim patenkintas grafomanas. tokio žmogaus gyvenimas anot parulskio primena hemorojaus žvakutę.

62300. Artūras iš Vilniaus2006-08-17 01:43
Tikri vyrai geria pieną - ko Tu Toto, užsiciklinai ant tų bobų; tegu gi išsipletkavojasi

62301. zeta2006-08-17 01:50
Ai, ar siaip ar taip visi pagiezingi, tuzmingi, nemiegoje, pikti. Nieko daugiau sianakt nenoriu pasakyt, isskyrus tai, kad oposumai neturi nieko bendro su dygliuotais pavadinimais.

62302. Artūras iš Vilniaus spec. Toto, kitiems neskaityti2006-08-17 01:55

ir dar - žinok, tik praktiški kapitalistai, kurie žino tik naudą sau - yra sugalvoję:

 • nemokamai apšviesti gatves - Paryžiečiai šaunuoliai išdrįso, nes taip labiau apsimoka, mažiau nusikaltimų ir kitų tokią stiprią asmenybę, kaip  žmogų, provokuojančių degradacijai procesų silpnėjinimui priežastim
 • tik praktiškoms ir pelno siekiančioms bendruomenėms dašilo mokėti bedarbių pašalpas - kaip rezervinio kapitalo (nedegradavusios žmogaus jėgos) ir nemetafizinio (dialektiško) proceso dalimi.
 • ir t.t.

kitaip sakant Tu Toto esi kategorinis ablius, sorry.


62303. toto2006-08-17 01:56
Tuoj baigsiu, AišV, leisk dar, negaliu nepasidžiaugti rudimentine paderme.

62304. Artūras iš Vilniaus zetai geranoriškai, kitiems neskaityti2006-08-17 02:01
o Tu zeta lysk po parulskio paslėpsniais (kaip iki šiol nesupratau tavo baudžiavinio nusiteikimo prieš mane priežastties) arba išmok savarankiškai gyvent.

62305. toto2006-08-17 02:02
Pasakyk man (abliui), AišV, ką reiškia nemokamai apšviesti.

62306. zeta2006-08-17 02:08
Mano mociute kaip magnetas traukdavo visokio plauko itin keistus zmones. Per Laisves Aleja ramiai pereit negaledavo. Akivaizdziai paveldejau (atodusis).

62307. Arturas is Vilniaus totui2006-08-17 02:14
žiūriu mąstai - vis tik istoriniu požiūriu Osmano Paryžiuje unifikacija gatvių apšvietime, vis tik turėjo baudžiamąjį pobūdį (suprask žandarui lengviau sugauti visokius ten beresnevičius), bet babkių žandarams neišmokėjo ir jie nieko negaudė - bet nusilastamumas, girtuoklystės ženkliai apnyko. labai skubiai visos sostinės, o po to ir miesteliūkščiai, pasisavino šį socialinį stebuklą. Ir naudoja iki šiol. Vilniuje (kaip išsekintoje soc. farme) tai negalios - išjungus šviesą nusikalstamumas NEPADIDĖS.praejo tik 70 sek online - kaip sekasi?

62308. toto2006-08-17 02:18
Ir dar, AišV, priminei - seniai norėjau tave perspėti, kad kreivai vartoji žodį metafizka. Labai tik nepergyvenk, čia ne tu vienas toks, užsiciklinęs, užtsiteršęs rusišku dialektiniu materializmu.

62309. toto2006-08-17 02:23
Dėl šviesos poveikio bacilai žinojau ir be tavęs. Dėl to čia ir sėdžiu. O tu taip ir neatsakei dėl nemokamai... Tiek jau to. Pas mus Lietuvoj jau 2:23. Labanakt. Sėkmės.

62310. totui nui AišV2006-08-17 02:27
dialektinis materializmas ne rusiškas, o vokiškas, gal net žydiškas (man keista kartais girdėt tautinant Marxą (tipo jis žydas). Žinai, man nepatinka Kanto sąvoka metafizika, bet man patinka europiečio pigumo aproximacija pagal Kantą - metafiziškas metodas, beje tik metodas, nes euroexpierence galėtų pasimokyti net tokie nupiepę izraelitai.

62311. ivs :)2006-08-17 02:27
Nu jo. Man teko skaityti protu sukurtos poezijos... Arba keistų keisčiausias dalykas - patarimas keliaujantiems oro uostuose per TV: use your sixth sense! Tai taip išeina, kad inteligentams, kuriems protas/intelektas yra aukščiau už emocijas ir instinktus, geriau pasilikti namie.

62312. toto2006-08-17 03:05
Baik, Kanto čia nekišk. (Prižadinai :)). Akademinė metafizikos termino samprata siekia Aristotelio laikus. Tai, vadinkime, - senasis materializmas. Kita samprata - populiarioji metafizika, tokie sektoriai, kaip okultizmas, misticizmas. Dar yra ir taikomoji metafizika, realiai - pirmųjų dviejų techninis lydinys. Kaip matyti, pavojinga laisvai manipuliuoti terminu, na, nebent naudoji jį vulgaria prasme. O šiaip, greit gali būti nesuprastas arba nejučiom nusigrybaut. Įdomi termino atsiradimo istorija. Pasirodo, fizika "prilipo" atsitiktinai, ir tik dėl to, kad filosofo rankraščiai Aleksandrijos bibliotekoje gulėjo šalia fizikos tomo. /daugiau nekalbu :|

62314. po palme2006-08-17 05:43
esu lietuvis ir tuo didziuojuos: yra visokiu musu tarpe, kaip ir kitu tautu tarpe. Tas nieko nekeicia.

62315. kvailutė atsistoja po palme2006-08-17 09:55
Esu lietuvė. Nei didžiuojuosi, nei gėdijuosi. Tiesiog esu. Kaip esu moteris. Kaip esu baltoji. Žydromis akimis. Garbanotais plaukais. Gyvenanti kaime, dirbanti mieste. Pripažįstu, kad yra kitos tautos, kurios nėra blogesnės/geresnės. Tiesiog yra. Yra vyrai, yra kitos rasės. Yra kitokios akių spalvos… Manau, kad šis margumynas reikalingas jau vien tam, kad… būtų įdomiau.

62318. varna2006-08-17 10:28
Pritariu AA, nes būtent apie tai ir kalbėjau, bet daugelis čia susirinkusių, kaip ir straipsnio autorė, seniai prarado orientyrus ir vertybių skalė išsikreipė, deja, negrįžtamai. Ar įsivaizduojat Vydūną, Gimbutinienę, Greimą, Toporovą..... keliančius girtus debošus? Ar tai jie jau ne šviesa ir ne laisvos natūros? Ar jie nepakankamai įkvepia šiuolaikinį lietuvį? Nes pavyzdžiu tapo menkystos Bigbederiai, kuriems "patinka prisigerti ir voliotis" (jo žodžiai)? Ar jau visai praradot sveiką nuovoką, manydami, jog norint tapti "vedliu" reikia visų pirma tapti "gyvuliu", vedamu primityviausių instinktų ir atmetusiu bet kokius žmogiškumo požymius? Ar tam žmonija nuėjo tokį sunkų ir beprasmiškomis aukomis nusėtą kelią, kad išlaisvintų tamsiasias žmogaus puses?
Labai gerai atsimenu epizodą iš TV "tiltų", kurie buvo rengiami "perestroikai" sovietų sąjungoje prasidėjus. Studijose Amerikoje ir Rusijoje buvo surinkti mokiniai ir kalbėjo apie idealus. Amierikiečiai savo idealu įvardijo Dž. Vašingtoną, rusai - bardą girtuoklį Visockį. O ką rinktumėtes Jūs? Kokio gyvenimo kelio norėtumet palinkėti savo vaikams?

62319. ivs2006-08-17 10:52
Dar nepamirškite išbraukti iš inteligentų sąrašo sergančių Alzheimerio liga, nes jų smegenys degenaravę, jie abejingi aplinkai, praradę atmintį ir orientaciją, nesugeba protauti, be to dar ir apsim****, ir apsiš****.

62321. varna2006-08-17 11:08
IVS, kaip supratau, sergantys Alzheimerio liga pasirenka tokį likimą patys ir bet kada panorėję gali nuo jos išsigydyti, įsirašę į Anoniminių Alzheimerininkų Bendriją?

62322. eik kopia į palmę2006-08-17 11:18
iš testo Amerikoje:
K: Ar pripažįstate, kad visos rasės lygios?
A: Taip
K: Ar norėtumėte, kad jūsų dukra ištekėtų už negro?
A: Ne
O Toliau randasi kartais ir visai neįdomūs įdomumai.
Nepriklausomai - didžiuojamės savo rase, ar ne.
Nes kasdienybė nutrina slepiančias spalvas,
palieka plikus krumplius: jei kausies, gali laimėti.
Jei ne, būsi nukautas.
Ar neatrodo, kad priklausymas grupei "Lietuviai" yra sunkesnis, negu priklausymas grupei "Visos tautos"?
Vien todėl, kad vienu atveju gauni atsiremi tik į kokius 3 milijonus su Marijonu priešaky, o kitu - į visą likusią žmoniją, paskendusią milijarduose.

62323. Cyptyp2006-08-17 11:21
Na, va, man įdomu, kaip iš tikrųjų atrodo oposumas. Niekad nemaniau, kad dygliuotas. nebent perkeltine prasme. Ir ne taip jau poetiškai skamba "jo moteris". Bet kaip gerai tingėt. Atsiranda, kas pasako tavo mintis. Dar gal kas pasakys apie tuos Meksikos indėnus.

62324. Cyptyp2006-08-17 11:28
Apskritai į tas nuodingas viešas viešų žmonių mirtis žiūriu labai pragmatiškai. Bet kartu gal ir naiviai. Mat tikiuosi, kad bus iš to naudos. Taip, kad jos bus naudingos. Gal ir naivu. Gal toliau pamąstymo ar, geriausiu atveju, susimąstymo niekas ir nenužengs. Vadinasi, reikia daugiau nuodingų mirčių, kad jos būtų naudingos.

62325. Cyptyp2006-08-17 11:36
Ir dar galvoju apie kūrybą, na, ten poeziją visokią ir kt. Jei ta kūryba išgaunama tokiu būdu (vartojant skatinamąsias priemones, kaip alkoholis), tai gal man tokios kūrybos nereikia. Net jei ji vertinga ir geniali. Jei reikia ko nors atsisakyti ar ką nors prarasti, aš sutinku prarasti TAIP gimusią kultūros dalį. Na, juk vis tiek visko negali turėti. Nežinau, gal paskui ir gailėčiausi. Bet pasigailėčiau, pasigailėčiau ir praeitų.

62330. kvailutė2006-08-17 12:41
eik rašo:"Nes kasdienybė nutrina slepiančias spalvas, palieka plikus krumplius: jei kausies, gali laimėti. Jei ne, būsi nukautas."
Laimėti ką? Neanekdotai. Naujasis rusas pas psichologą. Neramiai muistosi ant kėdės, dairosi į duris. Į klausiamą psichologo žvilgsnį atsiliepia: "Kur gi tas mano asmens sargybinis pasidėjo. Man į tualetą reikia nueiti". Kitas, būdamas pas psichologą namuose, paprašė leidimo, kad kartu dalyvautų ir asmens sargybinis – taip jam drąsiau.
Kiek kartų beskaičiuočau, lazda turi du galus, nors tu ką.

62332. varna2006-08-17 13:23
Kvailute, tu kartais nuostabiai pateisini savo niką.

62335. kvailutė varnai2006-08-17 13:55
Na ir kas? Ne pirmą kartą girdžiu. Ir kaip tokias žemė nešioja? Nešioja. O gal turėčiau stengtis pataikyti į tavo matomą/suprantamą "bent jau truputį protingesnis už kvailą" lentynėlę? Tingisi, kažko. Aaaa, eilinį kartą paukštukui užkilo tulžis: "Lauk šiukšlės iš Šatėnų!". Your problem, sir.

62337. eik supasi palmėje2006-08-17 14:10
Kovos įkarstyje nesvarbu ką laimi, o kai žaidi nesvarbu už ką kovoji. Dešimtą kartą plaudamas savo žento negro kriauklėje paliktus indus pavadinsiu jį negru. Ir čia ne rasizmas ar nemeilė. Nepaliktas pasirinkimas. Mikrokova. Tai tos dulkelės, kurios susitelkia į sūkurius palankiomis oro salygomis, ir šluoja kartais viską iš kelio. Čia, palmėje, jaučiuosi saugus, kritikuodamas Lietuvius, nes iš aukštai matau dar latvius, negrus ir NVO. Nebesaugus jausčiausi nusileidęs ant žemės, ypač kai iš aerouosto sirgaliai neša Sabą namo. Ant žemės saugiau būt Lietuviu. Kiekviena lazda turi mažiausiai du galus.

62339. Cyptyp2006-08-17 15:00
Na, va, oaš jau maniau, kad varna pasitaisė. Užeinu čia ir ką randu? Pradeda kabinėtis prie kvailutės? Taip, ta išmintis, kurią pasako kvailutė,- ne visiems, ir gal ne visada pastebima, kai žvelgi tik į paviršių ir nori pritaikyti prie sau žinomos tiesos.

62340. varna2006-08-17 15:24
Atsiprašau, kvailių iš Šatėnų neveju. Ir aplamai neturiu nei teisės, nei įgaliojimų ką nors vaikytis po šitą žydrynę. O jei kas tokius ir suteiktų, tai tingėčiau, nes esu senstelėjusi aptukusi varna. O dėl mano tulžingo pagiežingumo - turiu į jį pilną teisę (nežinia kieno suteiktą).
Cyptyp asmeniškai. na negi kvailutės išmintis apie dvigalę lazdą yra išmintis, turinti gelmes, o ne tik paviršių? O nuo "juokų" apie naujus rusus vemti verčia.

62341. kvailutė2006-08-17 15:33
Dažnai aš nesuprantu savo dukrelės poelgių. Gal kažkokie prosenelių genai kalti, gal paprasčiausias kartŲ nesusikalbėjimas, o gal mano žvilgsnio nepakankamas dėmesingumas. Arba viskas kartu. Aišku, kad aš elgčiausi kitaip. Bet taip elgčiausi aš, o ne ji. Belieka pasirinkimas: "Dukryte, tavo valia. Tačiau, kad ir kas benutiktų, žinau, ir tu žinok, aš tave myliu." Ir tada taip netyčia pagalvoji, kaip gerai, kad ji – ne tas patogus vaikas. Kaip lengva būtų nuslysti į kitų smerkimo, paniekinančio žvilgsnio poziciją. Imu skudurą ir šluostau dulkes.

62343. cikada2006-08-17 15:52
seksas ir klasiu(rasiu, lyt.orientacijos, religiniu isitikinimu etc.) kova yra gyvenimo varikliai

62346. e - cikada2006-08-17 16:13
o kas tos tavo "klases" yr? ar bent supranti adekvaciai sios savokos esme, zinai jos etimologija( kilme)?

62347. eik alpsta iš palmės2006-08-17 16:36
Ex, ji man skuduru, skuduru... Ir aš sklendžiu, apsvaigęs dulkele, pro scilę varną ir žydras akis kvailutės. Palikęs palmės lapą saugų, sau plevenu vienam lazdos gale.

62348. eik atsisveikina2006-08-17 16:42
Pažiūrėjau po kokiu straipsniu plevenu ir skersvėju nešu kudašių.

62349. Mikas :-) 2006-08-17 16:43
Aš norėčiau atkreipti dėmesį ne tiek į Gintaro kūrybinius laimėjimus, kiek į tai, jog darbštus ir talentingas žmogus buvo brutaliausiu būdu sustabdytas savo kūrybinių jėgų viršūnėje. Taip pat nekviečiu puoselėti keršto planų, tačiau norisi tikėti, jog tarsi jau ir vakarietiško tipo visuomenei svarbus yra bent formalaus teisingumo principas ( apie užuojautos puoselėjimą tikrai nedrįstu kalbėti, užuojauta gali atsirast tik ten, kur tarpsta protas ir sugebėjimas įsivaizduoti). Esu įsitikinęs, jog pastarosiomis dienomis kovą dėl viešosios nuomonės vis aršiau pradeda policijos viešųjų ryšių specialistai, siekdami parodyti, jog lietuvaičiai su didesniais ar mažesniais svyravimais iš esmės pritaria panašiom žudynėm arba bent jau nesiruošia smerkti dėl to mūsų šauniosios policijos. Regis, policijos vadovybė, taip pat kiti aukšti pareigūnai supranta, jog šį kartą reikės atsakyti ne tik nusikaltimą padariusiems policininkams, bet ir jiems, dangsčiusiems nusikaltimą, melavusiems visuomenei. Tyrimo objektyvumą šioje situacijoje, kai svyla aukštų pareigūnų šiknos, lems politinė šalies vadovų valia. Savo ruožtu politikai privalo atsižvelgti į žmonių nuomonę, nepageidauja didelio aistrų įsisiūbavimo. Taigi kai kam ypač svarbu sukurti iliuziją, kad esą aistros dėl Gintaro yra tik audra stiklinėje, laimėti laiko manevrui, nors reali padėtis yra tokia, jog bręsta nevaldomas konfliktas, galintis prasiveržti baisiais sproginėjimais. Kita vertus, ši svetainė (turiu galvoje atmatuotą nuomonių išsakymui vietą) turi savo specifiką, yra paraliteratūrinė svetainė. O kai svylančių šiknų kvapas susimaišo su nerealizuotų literatūrinių ambicijų kvapeliu, - viską užgožia įspūdingas rezultatas.

62351. toto2006-08-17 17:02
Nusismauk tą megztą kepurę, paranoja tavęs nepuošia, Mikai, gydykis.

62352. varna - Mikui Apokalipsės pranašui2006-08-17 17:12
Apie kokį "nevaldomą konfliktą" pliurpi? Nors vienas a.a. Beresnevičiaus studentas, gerbėjas/gerbėja ir kiti besiseilioti temokantys surengė bent jau nepritarimo/pasmerkimo akciją? Kas nors išėjo į gatves, pareiškė, jog nesitaikstys su policijos elgesiu ne tik a.a. Beresnevičiaus, bet ir kitais atvejais? Kas nors aplamai kada nors šitoje visuomenėje reiškia savo nuomonę viešai rimtais klausimais? Jasukaitytės tipo straipsniūkščiai tėra pakvaišę svaičiojimai, verti tik medicininės ekspertizės, o ne visuomenės svarstymo. "Baisūs sproginėjimai"? Kažkodėl jie man primena senuko nusiperdėjimą.

62355. cikada2006-08-17 18:21
o man kazhkodel apsimyzhes nusiperdes senukas daug grazhiau uzh tuos rubuilius rausvaskruoschius zuikuchius, kurie moka gyventi ir strikineja, sochiai misdami, adamkaus darzhely...nieko asmenishko, taipsakant, bet neperneshu tu, kurie moka gyventi ir moko kitus...

62356. S. -> 62351. toto2006-08-17 18:26
Toks aršus agresyvumas - jūsų irgi nepuošia.
Kita vertus - matosi, kad ir "62349. Miko" `nervai nelaiko`.
Nieko gero šitaip... :-(

62358. toto2006-08-17 18:41
Kame tas "toks aršus agresyvumas", S.?
kokia žodžio "agresyvumas" reikšmė?
ar #62349 kliedėjimas "bręsta nevaldomas konfliktas, galintis prasiveržti baisiais sproginėjimais" nėra viešas agresyvumas?

Atsipeikėkite ir atsakykite.

62359. S. -> 62358. toto2006-08-17 19:02
Tame - kaip kalbate su pokalbio oponentais; kaip reaguojate į jų žodžius, į ką pirmiausia atkreipiate dėmesį ir po to sakote.
Reikšmė: "smarkus, piktas" + "puolantis ką nors, puolus, karingas"

62360. toto2006-08-17 19:14
Ir ? - Trys "Tėve mūsų" ir trys "Šventa Marija" Mikui?

Ps. Naujas laiškas Mikui. [Taisausi.] ;-)
Va čia, 62142 * tu palyginus blaiviai džiaugeisi randąs ligai pašaro. Net ir apie savo silpnaprotystės atmainą tikrai gražiai literatūriškai parašei, kaip tikras rašytojas. O dabar, matosi, badauji ir progresuoji. Ech, Mikai :(. - Laiku gerk vaistus, jei nori ir toliau į Š.A. rašyti iš KTU, o ne iš kokios ten psichuškės kaip koks gk. Sveik. Lauksiu.

62361. cikadai nuo varnos2006-08-17 19:22
Dėl skonio nesiginčysim. Bet nelabai supratau prie ko čia "rasvaskruosčiai zuikučiai...adamkaus darželyje(?)".

62362. savastis2006-08-17 19:24
Pabaiga yra pradzia. svastika

62363. S.2006-08-17 19:27
Gerai, kad mūsų kompanijoje turim daktarų taip nuoširdžiai mumis besirūpinančių

62365. Rūta2006-08-17 19:40
Man gaila, kad jo mirtis sukėlė tokį ermydelį net čia, tokį negražų.Vardan atminimo, iš pagarbos mums reiktų būti santūresniems.Tegul jis ilsisi, kaip jau jam išėjo, taip gyveno.Baikit klijuoti tas etiketes-alkoholikų, psichinių ligonių.Ligoniai yra ligoniai, kuo geresnis, kuris susirgo cukralige ar pan.Diagnozes nustatinėja gydytojai.

62366. varna2006-08-17 20:00
Jo, kaip tikroj muilo operoj: "Ar čia yra daktaras?". Jie yra visada. Jie yra visur. Bet visuomenė keičiasi ir neužilgo šauks: "Ar čia yra advokatas?".

62367. varna2006-08-17 20:16
Taip, Rūteliuk, tu teisi. Be reikalo mes čia taip aršiai puolėm aptarinėti šitą temą, nes ji visai neaktuali. Na, kaip tavo minėta cukraligė. Ar Alzheimerio liga, kurią paminėjo IVS. Negi dabar pyksimes dėl tokių menkniekių kaip intelektualų degradacija ir įklimpimas į alkoholį? Juk daug geriau draugiškai pakalbėti apie braškes, grybus, žvaigždes, vaikus, kurie gyvens geresniame pasaulyje nei mes. Geriau iš pagarbos patylėti, na, blogiausiu atveju, pasidalinti keliais receptais blynams. Gal kas žinote, kaip iškepti bulvinius blynus taip, kad kraštai būtų trapūs, o patys blynai nesudegę? A? Alio. O gal kiekvienais metais a.a Beresnevičiui pagerbti susirenkam kur nors ant ežero kranto, susikursim laužą, leisim rateliu degtinės buteliuką, dainuosim, virsim žirnienę? A? Taip gražiai, ramiai, santūriai. Juk viską reikia daryti santūriai? Tyliai nusigerinėti.... A? Apsikabinkim, nubraukim girtą ašarą nuo pamėlusio skruosto. Ar ne, Rūteliuk? Gyvenkim kaip išeina. Ką, mes žmonės, kad gyventumem kaip žmonės? Kaip išeina....

62368. ivs > varnai2006-08-17 20:24
Alzheimerininkai ir alkoholikai - tiek vieni, tiek kiti nesirenka savo ligos. Tiek vieni, tiek kiti nepastebi, kada peržengia ribą, už kurios jie jau nebegali objektyviai įvertinti savo būklės. Tiek vieni, tiek kiti kategoriškai neigia (dažniausiai) esantys ligoniai ir nemėgsta apie tai kalbėti. Ir vieni ir kiti dažnai būna agresyvus. Abiejų ligų ankstyvas simptomas yra blogųjų charakterio savybių išryškėjimas. Abi ligos vystosi banguojančia, pamažu žemyn einančia linija (jeigu nupaišysime grafiškai) iki tam tikro taško, nuo kurio staigiai krenta žemyn. Yra ir skirtumų. Kas atsitinka, kai šeimos nariai pastebi, kad vienas iš jų, galbūt, serga alzheimeriu (jau yra šia liga diagnozuotų trisdešimtmečių)? Visi susirūpina ir kreipiasi į medikus, kad pristabdytų ligos progresavimą, nepriklausomai nuo to, ar sergantysis to nori, ar ne, nes jis nepajėgus (kaip ir alkoholikas) savarankiškai objektyviai spręsti apie savo ligą. Kas atsitinka, kai vienas šeimos narys suserga alkoholizmu? Na, patys žinote standartinį scenarijų. Kaip žiūrima į besigydantį nuo ligos? Teigiamai. Kaip žiūrima į besigydantį nuo alkoholizmo? Kaip į durnių. Alzheimerį gydo ir rankų nenuleidžia medikai profesionalai. Vaistų dėka (Aricept) ligos progresavimas žymiai sulėtinamas. Alkoholizmo atveju daktarai dažniausiai visiški bejėgiai. Nėra vaistų pristabdančių alkoholizmo progresavimą. Yra AA 12 žingsnių programa arba taip vadinama Minesotos programa (nes atsirado Minesotos valstijoje, kai daktaras ir teisinkas, abu alkoholikai, pradėjo užčiuopti, kas tai per dalykas). Pasveikimo reitingai labai aukšti - apie 80%. Bet reikalingas visuomenės ir šeimos narių supratimas. Reikia, kad pagaliau visuomenėje įsvyrautų supratimas, kad alkoholizmas - tai liga. Ir nieko negarbingo čia nėra. Ji ištinka elitą ir runkelius, baltus ir spalvotus, jaunus ir senus, vyrus ir moteris. Beje, yra ir džiuginančių poslinkių Lietuvos padangėje alkoholizmo klausimu: vis jaunėja anoniminių alkoholikų gretos. Tai reiškia, kad apie ligos simptomus ir eigą, bei gydymosi būdus žmonės sužino pakankamai anksti, kad dar galėtų savarankiškai apsipręsti gydytis. Kol dar liga neapėmė ne tik jų mąstymo, bet ir gyvenimo, šeimos, darbo. Įsivaizduojate dvidešimtmetį, besigydantį nuo alkoholizmo? Įsivaizduojate jo draugų, bendraamžių reakciją? Štai kur problema prasideda!

62369. Rūta2006-08-17 20:25
Tai, Varna, aš ir siūliau daryti konkrečiai, ką galim kiekvienas. Būtent Beresnevičiui pagerbti ne leisti buteliuką ratu, o neleisti. Žinoma, šnekėtis reikia ir proga tam gera, taip jau išeina, bet jei švaistomasi neapgalvotais žodžiais, vadinam vienas kitą psichais ir t. t., tai nemanau, kad nuo to kas realiai pasikeis.

62370. S. -> 62367. varnui2006-08-17 20:26
Šnekėti galima apie viską; bet kalbant reikia bent minimalaus pagarbumo turintiems kitokią nuomonę nei tavoji. Priešingu atveju - tai jau ne pokalbis, o draskymasis - koliojimasis - įmantriausi įžeidinėjimai ir 100% kurtumas oponento mėginamai perteikti svarbiausiai minčiai. Nebe dialogas, o piktų monologų rinkinys.

62372. Rūta2006-08-17 20:38
Man, pvz, kartais irgi pyktis suima, kai pagalvoju - va, nesportuoja, nesimaitina sveikai, paskui štai suserga kokia ten liga, eina pas gydytojus, gauna kompensuojamus vaistus, ligoninėse guli, o štai koks sveikos dvasios ir kūno žmogus, kuris tam skira daug laiko, energijos, kad būtų sveikas, darbingas, ne našta kitiem.... vienas gėrė, rūkė, ėdė bet ką, o kitas tuo metu plaukiojo, mankštinosi... ak, nėra irgi teisybės. sveikasis turi tarsi remti tą, kuris tas nuodėmes darė.. arba vienas taip sveikuoliškai gyveno - ir ligos viena po kitos, o kitam - nieko. taip ir su alkoholiu - vienas geria ir jam nieko, o kitas geria - ir op, yra, gal ten nevienodai sudėliota organizmuose? neteisinu girtuoklių. manau, jei nedarysi to ranka-burna su alkoholiu - ir nesusirgsi. pykstu ant tų, kurie nenori gydytis, gerbiu labai tuos, kurie sukaupia valią, išlipa iš to liūno, nori išsigelbėti. juk kas labai nori, gali tai padaryti. o prasigeria irgi - vieni iš išpindėjimo, kai atseit smagu, skanu ir linksma, o kiti geria, bėgdami nuo tuštumos jausmo, užpila sielvartą.

62376. Rūta2006-08-17 21:02
Įdedu gabalėlį iš VV Lansbergio str delfy .Gal reiktų kokią akciją daryti rimtesnę, bent jau parašus rinkti, kad, pvz. gerokai pabrangtų degtinė, kad mažiau būtų propaguojamas alus ir t. t. ? Varna, organizuok. Tegu tai prasideda nuo intelektualų. Aš, kadangi temoku tik apie blynus ir morkas, to nesugebėsiu:(galiu tik pati va negerti, stengtis nepopuliarinti to šeimoje, tarp draugų,švenčių metu, kasdienybėje.
"Aišku, kad nelengva bus susidoroti su šia Dievo rykšte – su valstybiniu alkoholizmu? Bet kažką daryti reikia… Gal galėtų, tarkim, naujasis premjeras Gediminas Kirkilas su visa savo svita nuvykti Švedijon ir pasidomėti ten veikiančiais, visuomenės sveikata besirūpinančiais įstatymais. Ir neišradinėti dviračio, o tiesiog pasinaudoti vienos turtingiausių ir labiausiai progresuojančių valstybių patirtimi.
Ir galų gale priimti Lietuvoje įstatymus, kurie apsaugotų mus nuo lėtinio išsigimimo, išsižudymo ir išsivažinėjimo į geresnius kraštus. Jei tik alkoholio gamintojų ir perpardavinėtojų "mafija" leis tokius įstatymus priimti – juk iš žmonių nugirdymo milžiniški pinigai uždirbami! Kas galėtų paneigti, kad nemaži alkoholio pinigai žaidžia ir rinkimų karuselėje…
O gal premjerą ar Seimo pirmininką su visais Lietuvos savižudžiais jau irgi vienija "alus bei pergalės"? Ar gaivus uogų skonio "Sobieski"?"

62377. Onė2006-08-17 21:03
O dar kai kurie vis stebisi, kodėl šiose lankose retai rodausi... Absurdum ad absurdum. Bet pažadu, tuščia vietą neliks, nes ir negalėtų likti. Panegerikas metafiziniam alkoholio rašiau ui ai seniau nei G.B. Ir dar parašysiu... Bet gal reikėtų kaip Erazmui: "Pagyriamasis žodis blaivybei". Medžiagos vien empirinės tomai, ypač apie "blaivininkus-intelektualus". Agresyvus blaivininkų šovinizmas yra blogiau nei kokia ezoterinė sekta: metodai ir idėjos tos pačios (išrinktieji) vien dėl savo neįgalumo: nemoka ir negali gert. Girtas apsimyžęs bent šiokia tokią indulgenciją turi - girtas. O kiek reikia apsivėmusių ir apsimyžusių persirijėlių skaičiuot? A, tai tvarkoj, jis tik persivalgė, šešto cepelino ar dešrainio, ar vegetariško sojų karbonado nesukramtė? O šis? Ai, neapskaičiavo "Coca-Cola" litrų. Bet tai pateisinama? Savaime. Negi jūs tas Rusijos intelektualas, kuris balsą prarado ir paskaitas beveik nustojo skaityti, nes, matot, neįprato niekaip, kad tik pradėjus skaityti viską nustelbia išvyniojamų maisto paketų apvalkalų šurmulys, ir, leiskit pastebėt, tas barbaras negalėjo ištvert 2-iejų valandų čepsėjimo, žiaumojimo choro.

62378. varna2006-08-17 21:04
Jei aš būčiau "kurčias", tai matyt į komentarus nereaguočiau?
Aš nesutinku su IVS (kurią labai gerbiu), kad Alzheimerio ligą galima lyginti su alkoholizmu. Nes nuo alkoholizmo galima išsigydyti VALIOS jėga IR APLINKINIAMS PADEDANT, o nuo Alzheimerio - NE. Ir tegu pirmas meta į mane akmenį. Ir todėl valstybės priima "sausus įstatymus", draudžia alkoholio reklamą ir t.t. ir t.t., o kas nors girdėjo "alzheimerio suasą įstatymą"? Nusikalbu, bet nusikalbu, nes nusikalba IVS. Nes visuomenė baigia išpindėti ir bet kokį silpnumą paskelbia liga - vaikas nenori mokytis - liga, žmogus nenori dirbti - liga, kažkas nenori laikytis įstatymo - liga, kažkas žudo žmones - afekto būsena, nepakaltinamas, liga, kažkas prievartauja vaikus - pedofilas - liga. Žmogus virsta gyvuliu, kuriam atleidžiaima bet kas. nes bet koks iškrypimas jau - liga. Aš prieš teismą be teismo, bet kodėl per TV rodo du galvažudžius, kurie įsimylėjo kalėjime ir dabar (Dieve, kokie vargšai), negali gyventi normalaus santuokino gyvenimo. O kas su tais, kurie iš nevilties palieka žmonas su mažamečiais vaikais Lietuvoje, kad Airijoje užsidirbtų kelis eurus? Jie niekam neįdomūs, nes DAR nieko nenužudė.
Jūs čia visi verkšlenat dėl prasigėrusio a.a. Beresnevičiaus, o kas nors pagalvojo ar užjautė jo žmoną, vaikus? A, juk jis meninikas, gali dėti skersą ant šeimos PAREIGOS. Kam rūpi kažkokie, atsiprašant, artimieji. tepasikaria, ar ne, IVS ir Rūta? Ir S?
Įsivaizduokit, aš, dviejų vaikų tėvas, spjaunu į viską ir pradedu gyventi sau - išvažiuočiau žvejoti. Nesu "meninikas", negirtuokliauju, į kelnes nemyžu. Būčiau nuteistas, pasmerktas, pavadintas degradu etc. etc. jasukaitytė neprašytų, kad valstybė apmokėtų mano paskolas banke. Nes aš esu NULIS. Ir tu IVS, ir tu Rūta, ir tu S. - visi esate NULIAI. Niekam jūs neįdomūs, nes dirbat savo darbą, kuriat savo jaukius namus, mylit vaikus. Niekam jūs nereikalingi - jūs runkeliai. Nes esat "šiaip" žmonės. Daugiau ar mažiau tikintys į Dievą (o ne "kurintys" jį savo girtose fantazijose).
Pradėkit uostyti kokainą, rūkyti žolę, gerti galų gale - gal ateis laikas ir jumis susidomės visuomenė, tapsite elitu.
Koktu man visa tai. Kalbėjau apie Vydūną, Gimbutienę, Greimą... Bet kam jie įdomūs? Ar ne, S.? Ar ne, IVS, Rūta? "Prėski" jie kažkokie. Nebeįdomūs. Svetimų žmonų nedulkino, su svetimais vyrais negulėjo. Nesišlaistė prisigėrę. Fui, sveiki žmonės.

62381. Rūta2006-08-17 21:21
Perskaičiau 12 žingsnių programą. Galvoju - kodėl ji išgelbsti tiek žmonių. Ji yra dvasinio tobulėjimo programa. Remiasi Tikėjimu, atsidavimu aukštesnei jėgai, gyvenimu pagal moralės normas. Galvoju-o kodėl tai taip nepopuliaru šiaip visuomenėje, kodėl tai nepropaguojama, nereklamuojama, nedėstoma mokykloje ir t. t. Na, ne apie alkoholį kalbant, bet tiesiog kaip dvasinis mokymas. Daugelis žmonių atrado tuos dalykus per vėlai tiesiog. Tai reiktų, kad tai pasiektų jaunimą anksčiau. Reiktų, kad būtų netolerancija alkoholiui, nemadinga taptų. Draudimais nieko mes nelaimėsim, čia reikia kelti dvasingumo lygį visuomenėje.

62382. varna - laiškas šatėniečiams nuo šatėniečio2006-08-17 21:22
O dabar rimtai. Jei tikrai dar yra žmonių, manau Beresnevičiaus mirtis galėtų tapti posūkiu visuomeniniame gyvenime tada, jei bent kiek prasiblaivęs meninis "elitas" ir jiems prijaučiantieji priverstų valdžią padvigubinti alkoholio kainą, uždrausti jo reklamą per TV, gatvėse, spaudoje, uždrausti alkoholio gamintojams būti renginių "remėjais" (ir ypač sporto - kas jau savaime yra aukščiausios prabos cinizmas), konfiskuoti girtų vairuotojų mašinas, uždrausti gaminti ir NAIKINTI samogono bravorus (kai samogonas kažkokių korumpuotų išgamų dėka paskelbtas "nacionalinę" vertybę), aiškiai ir nedviprasmiškai nepardavinėti alkoholio jaunesniems nei dvidešimt vieneri metai asmenims (prekybininkams paprasčiausiai atiminėti licenzijas), propoguoti NEGĖRIMO kultūrą ( o ne pasakoti pasakas apie gėrimo kultūrą - nėra tokio daikto).
Profilaktikai pagauti porą girtuoklių ir pakarti juos Rotušės aikštėje, bet tai - off the record.

62385. mieste2006-08-17 21:35
as irgi rimtai. pritariu viskam be paskutinio sakinio. galetum pasiulyti savo apylinkes deputatui seime. uz ka balsavai?

62386. varna2006-08-17 21:42
Aš dar nenusprendžiau, mieste, ar balotiruotis, ar eiti dėstyti į universitetą, ar pabėgti nuo žmonos į Ventės ragą. Bet kokiu atveju, jaučiu, kad daryti kažką reikia. (ko nedaryti jau žinau - mesiu rašyti, nes visi grafomanu vadina - prieš vaikus gėda)

62387. mieste2006-08-17 21:47
sita savo plana,...382, sakau, gali nunesti deputatui, savo atstovui. ar as naivi gal. nuo zmonos gali begti i ventes raga, tik apsidziaugs.

62388. Cyptyp2006-08-17 21:47
Dar nebaigiau skaityti komentarų, bet jau kišu savo trigrašį. Kilo trys mintys. Gerai, kad po Beresnevičiaus mirties bent jau tarp dalies visuomenės kilo bruzdesys, burzgesys, urzgesys, netgi nelabai korektiškos diskusijos. Ginčytis apie tai reikia. Ir ne trumpai, o kasdien. Kasdien pasirinkti, patvirtinti savo gaila, kad tas bruzdesys ir diskusijos (o ką jau kalbėti apie veiksmus ar elgesius) apima siaurą sritį.

62389. varna2006-08-17 21:51
Bėgčiau, nežinau ar apsidžiaugs Ventės ragas. Nebalsavau. Nemoku aš iš dviejų idiotų pasirinkti ne idiotą.

62390. m2006-08-17 21:56
gal ir gerai. degtines magnatai nudetu tave ir tavo deputata. kiekviena kas uzsimos pries ju pinigus.

62391. Cyptyp2006-08-17 21:57
Kai kas iš mano pažįstamų nieko ar beveik nieko nežino apie tokį Beresnevičių. Na, sužinojo, kad mirė. Klausia nuo ko. Neaiškinu ilgai ir nuobodžiai nei apie policiją, nei ką... Nemėgstu. Sakau - priežastis alkoholis. Ir iš tikrųjų taip manau. Na, galbūt už jo gali slypėti kas nors giliau, pvz. per jautri šiam grubiam pasauliui siela. Galbūt. Bet kas apie tai supranta ir daug kalba? O apskritai savo siela rūpintis, manau, patikėta pačiam žmogui ir jis yra atsakingas. Taigi, mano nuomone, teisingiausia mirties priežastis - savižudybė, lėtas, nuoseklus, alinantis naikinimasis. Sąmoningas negarbingas keliavimas į pabaigą. Atleiskit tie, kuriems nepatinka mano nuomonė. Man ji irgi nepatinka. Bet čia dar tik paradinis jos variantas.

62393. varna2006-08-17 21:58
Žinai, pakalbėsiu su savo draugais žurnaliūgom. Kaip jie (jų laikraščiai) reaguotų, jei surinktume tokią peticiją su parašais. Ar atspausdintų.

62394. mieste2006-08-17 22:00
mano nuomone, neturetu buti nuobodu apie policija. viskas turi buti aisku ir teisinga. ir smulkmenose ir dideliuose dalykuose.

62395. Cyptyp2006-08-17 22:01
Pirmame mano komentare kažkokiu būdu dingo keli žodžiai. Po savo turi būti pasirinkimą. Gaila - didžiąja raide. Kas dar dingo, neprisimenu. Radusius prašom grąžinti. Visiems pasitaiko.

62396. varna (į vakarą pradedu rimtėti ne juokais)2006-08-17 22:02
Klausykit. O jei rimtai surašyti kelis punktelius ir pradėti? A? Aš pradėjau šiais:
-padvigubinti alkoholio kainą,
uždrausti jo reklamą per TV, gatvėse, spaudoje,
uždrausti alkoholio gamintojams būti renginių "remėjais" (ir ypač sporto - kas jau savaime yra aukščiausios prabos cinizmas),
konfiskuoti girtų vairuotojų mašinas,
uždrausti gaminti ir NAIKINTI samogono bravorus (kai samogonas kažkokių korumpuotų išgamų dėka paskelbtas "nacionaline" vertybe),
aiškiai ir nedviprasmiškai nepardavinėti alkoholio jaunesniems nei dvidešimt vieneri metai asmenims (prekybininkams paprasčiausiai atiminėti licenzijas),
propoguoti NEGĖRIMO kultūrą (o ne pasakoti pasakas apie gėrimo kultūrą - nėra tokio daikto).

62397. m - cyptyp2006-08-17 22:03
pats pametete o dabar ieskote kaltu.

62398. m - varnai2006-08-17 22:05
jaigu padvigubins kaina kaimieciai ims gerti velniai zino ka. o siaip as uz.

62399. Cyptyp2006-08-17 22:07
Trečia mano mintis prieštaraus daugelio nuomonei. Galvojimas, kad alkoholizmas - liga, - bėgimas nuo problemos, atsakomybės vengimas ir išsisukinėjimas. Tai ne liga, o žmogaus sąmonės pasirinkimas, kaip spręsti problemas. Galbūt kažkuriuo etapu tai tampa panašu į ligą. Na, šiaip ar taip tai didžiulė bėda.

62400. Cyptyp2006-08-17 22:08
O dabar, kai išsisakiau, ramiai užsiplikysiu arbatytės ir skaitysiu kitų komentarus.

62401. varna2006-08-17 22:09
Jums leidus čiuožiu (norėjau pasakyti - skrendu) namop. O jūs pagalvokit. Prisijunkit.
Išeisim pasipuošę dorybe į gatves, skverus, bulvarus ir alėjas....
Ražiena bus mūsų guolis, žvaigždės bus mūsų stogas, lietus mus nupraus, saulė pabučiuos...

62402. m - varnai2006-08-17 22:12
cigonu nasles tave pabuciuos.

62403. Cyptyp2006-08-17 22:15
Dėl varnos siūlymų. Gerai. Bet ar to pakaks? Ar jaunikliai tai priims? Viskas prasideda galvose. O kokie ten prioritetai ir vertybės? Geriausiu atveju - materializmas. Rūta kalbėjo apie dvasinį mokymą. Būtų puiku, bet...

62404. zeta2006-08-17 22:22
Prisipazinkit, kodel jus taip traukia prie manifestu? Ir kodel manot, kad autoritarinem priemonem pavyks sustabdyt sielos kritima zemyn. Ar imanoma, kad dauguma zmoniu gyventu graziai ir laimingai tik todel, kad neiperka alaus ar bijo baudos tasku? Kiekvienas zino, kas buna, kai atsigeri is avinelio pedos. Bet eina. Ir geria. Ir dazniausiai del labai asmeninio pobudzio priezasciu. Kiek zmoniu geria vieni, namie. Niekur nevaziuoja, niekam nekrenta i akis, neziuri sporto laidu reklamu, nepapuola po ranka policijai. Kas situos istrauks?

62405. mieste2006-08-17 22:23
koks dar sudo dvasinis mokymas. svietimas nera prioritetas musu valstybej. pasiziurekit kokios mokyklos. man budavo baisu eit i tevu susirinkimus. istaiga zaliomis sienomis - kazkas tarp kalejimo ir ligonines. stebiuosi kaip vaikai tos mokyklos nekeike juodai. abieju mano vaiku pradiniu klasiu mokytoja buvo tikra savo srities porfe. puiki mokytoja, puikus zmogus. vis sutikdavau ja savo gatvej. ji kazkaip nenoriai sakydavo einanti pas kazkokia pazistama. veliau pasake - papildomai uzsidirbdavo karpydama aplikacijas pagalvelems. kazkokia kita moteris, kaip tik musu gatvej, siudavo pagalveles, o ji dare papuosimus. ar sitaip mokytoja turi gyventi? sitiek uzdirbti? tuscios kalbos.

62406. m2006-08-17 22:27
girdejau per savo numyleta radija. kada latviai ivede grieztas bausmes uz vairavima isgerus: kai per 2002 metu jonines zuvo dvidesimt sesi zmones. o jeigu degtines reklama tokia neveiksminga tai kam ji isvis yra?

62408. mieste2006-08-17 22:38
o virsune - leidimas pardavineti alkoholi degalinese.

62410. amigo to Ruta 623812006-08-17 22:45
12 žingsnių programa veikia ne todėl, kad ji yra dvasinio t.pr., o todėl, kad "kur susirinks du trys mano vardu, aš būsiu tarp jų". Taigi,po vieną joks alkoholikas neprisikels sekdamas ta programa, tik būryje, drauge, kur visi nori to paties ir Dievas su jais.

62411. toto2006-08-17 23:02
Varnai - valio! Šiandien lygiai ta pačia tema delfi rašo Landsbergis jaunesnysis. Idėjos sutampa.
O už cheminę priklausomybę teisinančias mūsų damas man gėda. Suprantu, kad tai antrinė priklausomybė, tai - svetimų haliucinacijų vartotojo pozicija, bet būtent tai ir yra pati dirva, kaip tik tas pats žemiausias lygis.

62414. AišV nuliūdęs - pasirodo metafizikus (like toto) išgydyti neįmanoma2006-08-17 23:23
tikri vyrai geria pieną - tai gana kategorinis imperatyvas, todėl be sąžinės graužaties galiu išgerti stopkę iš karčiamos (Lietuvos DK substancionalizmas - nes baudžiavą panaikino ne lietuviai, o rusai); nes nėra gilesnės vergovės, toto, cituoti liandsbergį, ar net kaip rūta perrašyti šito palepusios mamytės sūnelio pilkas mintis - kai komentaruose laisvuosiuose piliečiuose yra buvę tokių MINČIŲ, koncepcijų (kurių rutai kaip baudžiauninkei sunku net perskaityti kartais), kad tokie NAUJIEJI RUSAI (sorry, naujieji autoritetai) kaip liandbergiai, kad ir jaunesnieji, yra tik rūgščios šypsenos verti.

62415. Onė2006-08-17 23:23
Vau, blaivininkai-egzorcistai surado dar vieną artimą dūšią. Kažkaip intelektualinis potencialas bendraminčių laivą grimzdo. Kai seklumą priplauksit, mestelsim kokį girtuoklį į nekaltą blaivybės jūrą. Gal nusimyš, o gal mes nuo kranto padėsim. Ir, žiūrėk, plaukia burėtasis iškėlęs blaivo nekalto prasidėjimo vėliavą.

62416. Onė>AišV2006-08-17 23:26
Prašau laikytis subordinacijos ir etiketo. Dzin, kad tuo pat momentu parašėt.
El. redakcija, prašau timer`į nustatyti šimtosiomis

62417. AišV > Onei2006-08-17 23:33
blyn, koroče sorry - matyt kažkurio iš mūsų Dievas nemyli.

62418. Onė2006-08-17 23:39
Vai, tik dabar atkreipiau dėmesį zeta 62404. Ir, Dzievuliau, "nesusipatoginau". Manęs nėra kam ištraukt. A le tikrai. Apsimyžusi nevaikštau, bargan nei viename bare neprašiau, nesiskolinu "lito" paryčiais, šeimoje pyksta jei blaiva, geriu nuo pat vaikystės, policininkai neliečia, nes bijo gaut atgal, automobilio nevairuoju, algos neprageriu, tik tai ką šiaip uždirbu. Blogai, netinku "Gelbėjimo armijai" mane gelbėt.

62419. Etna2006-08-17 23:56
Gyvenu su alkoholiku.Ką tik "nuvairavau" jį į lovą ir išpyliau likusį (septintą) alaus butelį į kriauklę. Tiesiog šiaip, net be piktumo, daugiau nesugalvojau, ką padaryti. Ryte - "Na ir kodėl aš taip vakar, kam..." - juoba tikrai tas buitinis alkoholizmas jokio džiaugsmo neteikia, tik "užgesina" geriantį - "Ne, šiandien tikrai taip nebus..." - vakare - "Gėriau ir gersiu!" Bet jei kada pusblaivio paklausi - kodėl - "Taip išėjo..." Ir suprantu, kol žmogus pats tiki, kad jam "taip išeina" (ne pats apsisprendžia nuklivuliuoti iki parduotuvės, o "kažkas" jį ten "išeidina"), tai jokių šansų, kad mes gerti, kad nueis pas AA.
Atsiprašau, čia toks balsas tyruose. Tiesiog va ir dabar žiūriu į priešinio namo langus ir svarstau - kiek ten irgi laukiančių, kol naminis girtuoklis (-ė)užmigs, kad ir patys galėtų eiti miegot, smigti į miegą, visai nenorėdami pabusti. Tiesa, kartais labiau nori, kad nepabustų pats artimiausias žmogus. Tada išsigąsti pats savęs.
Labanakt.

62420. ivs2006-08-17 23:59
Valios jėga ir aplinkiniams padedant, deja, dar neišsigydė nė vienas alkoholikas. Teisus čia buvo amigo. Ir kalba šiuo atveju net ne protas, o FAKTAI. O apie artimuosius pagalvota. Tų pačių anoniminių alkoholikų. Alkoholikų šeimos nariams veikia grupės ALANON.
Alkoholizmą ir alzheimerį tik palyginau. Nesakau, kad tai vienodos ligos. Alkoholizmas iš tikrųjų labiausiai panašus į alergiją. Nevartojant alergeno, liga nepasireiškia. Ar žinote, kad netgi žmogui negeriant, jo liga ir toliau progresuoja? Tai yra, jo organizmo netolerancija alkoholiui nuolatos auga. Nė vienas alkoholikas neišmoko gerti, kaip nė vienas diabetikas neišmoko valgyti cukraus. Beje, nė vienas blaivus (anoniminis) alkoholikas nereikalauja uždrausti alkoholio, nes tai būtų tik problemos uždraudimas, o ne jos sprendimas.

62422. AišV resiume2006-08-18 00:08
reiktų bausti (gal net atkurti mirties bausmę) tuos kas nustūmė į alkoholizmą visiškai normalias bendruomenes, - tada suklestėtų ir ta sociologijos mokslo sritis, kuri nemėgėjiškai spręstų šias porblemas, o ne taip vištiškai infantiliai kaip ivs ar toto ar liandbergiai.

62423. ivs > etna2006-08-18 00:15
Etna, neišpilk septinto butelio. Tai nieko nepakeis. Galiu paguosti, kad beveik nė vienas alkoholikas pats nenuėjo į AA, nes jam gėda. Gėda šitos diagnozės ir visuomenės požiūrio. Gėda pačiam savęs.
Daug gali padėti visų pirma sau, o ir jam nuėjus į ALANON grupę. Daug informacijos gali rasti čia:
http://anonalko.tinklapis.lt *

62424. toto2006-08-18 00:18
IVS, jau ne pirmą kartą šią savaitę kartoji tą savo bullshit teoriją. Kas tau moka už kliedsius? - Jau rašiau, iš mano dar gyvų likusių draugų ir pažįstamų, visi/visos nebevartoja alkoholio savo valios ir proto dėka. Ir kovoja su savim ne susitaikymu, ne neviltim, neieško kaltų, neieško ligų, kovoja tuo savo protu ir valia, kasdien, sėkmingai, daug metų. Negali sustot? Taip ir sakyk, nevyniok į vatą, face it. Atsibodo skaityti pasiteisinimus.

62425. ivs2006-08-18 00:28
Man jau septyneri metai moka 12 žingsnis :)

62426. zeta>ivs2006-08-18 00:33
Ziauriai gerai su Ruta padaret, kad sudejot informacija. Nors nedaug keistu zmoniu skaito Satenus, vienas kitas tikrai pastebes. Tie, kurie linke piktai pamokslaut, uzsilipe ant teisumo Ararato, daznai nesupranta, kad individualios valios kartais neuztenka nulauzt kaskadinems cheminems reakcijoms. Kas negali uzsikabint uz religijos, privalo uzsikabint uz kazko kito. Daznai tai buna oras, be jokios atramos. GB gyvenimas ir mirtis, sitos vakarines snekos Satenuose gal pakeis pasauli per viena milijonaja mikrono dalele. Antausis blogiui. Tik gaila, kad ir geris viepiasi kazkaip per jega.

62427. toto2006-08-18 00:49
Nejuokauk. Man visai nejuokinga.
  Tiesa, aš nepasveikinau Tavęs su jubiliejiniu gimtadieniu...
  Įkopei į brandos amžių, pradėjai tobuliausią savo dešimtmetį, skaičiuoji laiką, kuriame visas pasaulis Tavo valioje, priėjai tašką, kai nebėra kito pasirinkimo, nėra kelio atgal, tik tas vienintelis vienas kelias - būti geriausiu savimi. Naudokis. Tavo laikas. Sveikatos ir ištvermės, I.

62429. Onė>ivs624232006-08-18 01:57
Gėda? Ko? Pasakyt, kad mėgstu gerti? Ne, negėda. Išgirst kokią diagnozę iš šalies? Ne, negėda. Klausytis apie alkoholizmą tų, kurie apie tai nieko neišmano (empirikai mat - "aš mačiau")? Jiems turėtų būti gėda. Klausyti kokio V.Tamoliūno įžanginės kalbos atidarant savo parodą: "Šiais paveikslais aš norėjau parodyti, kad galima tapyti ir blaivam". Ačiū, paveikslai geri ir man visiškai dzin kokioj tu būsenoj juos tapei. Apie tai kalbėt tas pats kaip su alkoholio blaivininkais, bet užkietėjusiais narkomanais: "Ai, tu geri, o ne "tarčialini". Nesuprasi". Tai susikiškit savo tikrai davatkiškas uodegas. Man visiškai dzin, kodėl žmogus šlykščiai pasielgė - niekada nebūna priežastis - apsvaigęs ar ne. Priežastis gilesnė. Jei yra durnas, tai ir gryniausias abstinentas būdamas bus durnas. Ir keiksis, ir seneles kirviu kapos etc.
Jei negeri -- negerk, bet kam kitus šmeiži?
Kam melas tas gudrus, apgaulė negraži?
Nesididžiuok ir tuo, kad negeri. Pažvelgtum
Į savo darbelius: geresnis tu? Kaži.

Tūkstantis metų praėjo...
Esklisiastas teisus...

62430. Onė2006-08-18 02:04
Ir net keista ši vakarietiška civilizacija. Dreba dabar prieš kažkokius musulmonų teroristus. Su savo radikaliu požiūriu turėtų džiaugtis, kad juos sprogdina blaivininkai musulmonai.

62434. Onė2006-08-18 02:21
Koks kieno sušiktas reikalas kokios medžiagos mano smegenų ląstelėse cirkuliuoja? Trukdo jos kuom nors? Ne. Kai žmogelis neturi kuom didžiuotis, jam belieka du artimiausi būdai: arba girtis, kad daug išgeria, arba, tolygiai, išdidžiai pareikšti "AŠ negeriu". Mano aksiologinėj sistemoj jie tapatūs.

62435. po palme2006-08-18 02:30
pazistu daugybe zmoniu, kuriuos AA isgelbejo. o lietuviai linke uzsiimineti poezija ir giliais svarstymais, uzuot emesi kokiu nors priemoniu. Varnos siuloma akcija irgi gera. Jeigu visa laika darai ta pati, negali tiketis skirtingu rezultatu. Cia Einsteino teorijos neveikia.

62436. toto2006-08-18 04:00
Dar, matyt, galutinai neprasigėrei, One, svarstai, rodos, blaiviai :). Tokia proga pora šviežių bendruomenės istorijų:
jis, Jonas, net negėrė kiek kiti, jis darė meną, didžiavos savo talentais, kol nesubrendo, nenusprendė atvirai/tvirtai išsisakyt - tetulę užkapojo kirvuku už tai, kad toji (kaip visi) nelaikė tuo, kuo jam atrodė privalėtų;
o Olka (džiazo legenda) prabudo, praregėjo - metė mintį grot, staiga atradęs meno gyslą, iš kurios dar galima pramisti cheminėm haliucinacijom.
Na, neatspėsi - tapo. - Apstu įrodymų - laisva šalis, gali save realizuot laisvai, laikyt kuo nori. - Nieko naujo. Matėm. Tik va, ar verta užsimerkti, užsipilt akis prieš faktą, kad visuomenėj praeiname ne savo testą - esame (namie, darbe, ŠA, LM`e, ...dar kur...) tais, kuo laiko mus. Ne atvirkščiai.

62437. ivs2006-08-18 05:40
Alkoholizmas neatpalaiduoja nuo atsakomybės. Iš tiesų visai nesvarbu, ar žmogus užkapojo kirvuku senelę blaivas, ar girtas. Alkoholizmui taip pat nepriskiriami nuopelnai už genialią tapybą, poeziją ar kitokią veiklą. Tai mitas.
Tačiau, nesmerkiu nei vieno geriančio - nei savo, nei ne savo valia. Tie, kurie geria savo valia, gali bet kada sustoti, netrukdo sau ir kitiems ir tikrai niekieno reikalas, kokios medžiagos cirkuliuoja jų smegenų ląstelėse. Apie tuos nekalbu. Jie neturi problemos. Tegul geria į savo ir mano sveikatą. O tiems, kurie geria nebe savo valia, nori, bet negali sustoti - galiu ištiesti ranką.

62440. Rūta2006-08-18 07:38
Zeta, nesupratau, ką čia taip žiauriai gerai su manim padarė IVS, nu bet tiek to:) ir Lansbergį aš ne nurašiau, o pacitavau, kabutes padėjau:) kai kas, matau, jo idėjas pateikia čia kaip savo, na, bet tai irgi tiek jau tos. dar dėl blynų ir kt dalykų čia. manau, kad nėr blogai kartais paplepėti ir apie tai, galbūt tai nuima įtampą, ir bent vienas žmogus tądieni neis jos malšinti alkoholiu. galbūt:)

62441. e2006-08-18 08:22
pasinaudojau ivs adresu, galvojau pasiulysiu sau brangiam zmogui. ... ir ka randu? ogi, pasirodo: "II Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą." !!! pasirodo _ne mes patys_, o kazkokia jega _is salies_ isspres musu esmine (kaip ir kitas, reik suprast) problema. vos ne : atvaziuos ponas,- issiaiskins . beviltiska -:(.

62442. ivs - ežerui2006-08-18 08:36
Gal buvau per daug kategoriška, teigdama, kad nė vienas neišsigelbėjo savo valios ir proto pastangomis. Iš tikrųjų yra tokių. Štai toto pažįsta net keletą. Aš, deja, nė vieno. Tačiau pažįstu dešimtis, po palme - daugybę, o yra milijonai, kuriems padėjo 12 žingsnių ir AA, todėl šitas būdas nelaikytinas beviltišku.

62443. kvailutė2006-08-18 09:34
Nebesumoju, kas kaltas - ar naktinė perkūnija, ar manifestas, - bet mane pagavo nenugalimas noras įsiteikti varnai. Glostau jo plunksneles, kasau pasnapiuką ir švelniai murkiu:

Piniguočiai yra patys laimingiausi žmonės. Tiesa, jie nekovoja. Tik truputuką pakreipia sistemą ir į jų aruodų ežerus lyja pinigučiais. Šis lietus yra pats maloniausias žemėje garsas. Jo galėtum klausyti ir klausyti, bet tenka apsisiautus asmens sargybiniu suvaikščioti pas psichologą. Tada visi apsigauna, kad piniguočius yra nelaimingas ir mažiau pavydi. O teoretikus apie visokias klasių kovas ant liaudies užsiundo įviariaskambiai padlaižiai. Tuo pačiu jie suorganizuoja ir šių teorijų demonstracijas. Tikiuosi, dabar geriau.

Dėl lazdos. Mušamo šuns kailis prisiektų paskutiniu sveiku lopeliu, kad lazda turi, ačiū Dievui, tik vieną galą. Geriau būtų – pusę. Patampius vaizduotę, galėčiau atrasti ir trečią lazdos galą, bet mano ūpas kažko išseko. Gal kitą kartą…

62446. S. -> 62424. toto2006-08-18 10:21
Argi tai, kad jums jūsų teorija atrodo pati geriausia, - reiškia, kad kitų teorijos yra "bullshit, kliedesiai", ir juos kuo greičiau reikia drastiškai nutildyti?
Ar kitaip su oponentais kalbėtis nemokate?

62450. e - juos sprogdina blaivininkai musulmonai.2006-08-18 10:39
ei, ne! yra daug savavalisku proto atsisakymo budu: okultizmas, mistika, kvaisalu vartojimas, religija etc. taigi, musulmonai - alkoholiku idejiniai broliai.

62451. Yes ! :D2006-08-18 10:56
musulmonai - alkoholiku idejiniai broliai

62454. e - 624512006-08-18 11:31
What ? t.y. ko nesupratai? _forma_ (atrodytu) jie radikaliai skiriasi, bet _esme_ (proto atsisakymas) - identiska.

62455. Vyte2006-08-18 11:43
Visiskai pritariu Rutai, daugiau komentaru neturiu!

62458. zeta>Rutai2006-08-18 12:13
Kas cia dabar pasidare, kai tik pradedu neaiskiai kalbet, tuoj pat iskrentu is konteksto. Ruta, as tekstus, nepriklausomai nuo ju ilgumo, skaitau kaip informacija. Emocijos - i kaire, logika - i desine. Perbegus per kelias pastraipas, susideliojo paprastas paveiksliukas: varnos karines padeties manifestas, tavo paminetas Landsbergio straipsnis delfy ir 12 zingsniu, ivs sudeti linkai. 3 minutes informacijos patikrinimui. 1 minute komentaro parasymui. Paprasciau nebuna.

62459. sigizmunda2006-08-18 12:43
parašyta kad čia visi girti, negalima susikalbėti, negalima nieko ištartti visi korumpuoti... sakau gal bijo daug kalbėti kad visai neuždarytų.pvz geras, kaip tokie žmonės gerbiami. supakuoja kaip maximos preke.tik prašau visi gyvuokit

62461. varna2006-08-18 13:31
Na va, prasiblaiviau ir pamačiau ką aš čia vakar prirašiau. Siaubas kažkoks. Kiek kartų sau sakiau: prisigėrei, eik miegoti, o ne komentarų į ŠA rašyti. Bet va, eilinį kartą nepaklausiau savęs.
Juokauju, juokauju. Jau kažkas turbūt puolė peilius galast?
Tai darom kažką ar kaip visada - žydrynės pliurpalai žydrynėje nuskęsta?

62462. varna (ne į temą)2006-08-18 13:34
Galąst? Tai vienas iš tų žodžių, kuriuos daug kartų kartojant pradeda atrodyti, jog kalbi turkiškai (arba vengriškai - skonio reikalas).

62464. Sovijus2006-08-18 13:38
Atkreipiu visų dėmesį į "Lietuvos ryto", LNK ir alfa.lt informaciją:G.Beresnevičių policininkai vežė bagažinėje.
http://www.lrytas.lt/?id=11558877051155114536&view=4

62465. varna Kvailutei2006-08-18 13:41
Ei, Kvailutė, nesu taip jau lengvai prijaukinamas. Nors... Ne. Spyriuosi nuo pagundų visom dviem.

62468. e - Vienas šio įvykio liudininkų LNK "Žinioms" tvirtino, kad neblaivus G.Beresnevičius policijos patrulių buvo įgrūstas į automobilio bagažinę.2006-08-18 14:20
jei tai bus patvirtinta, pazadu: 1. pakeist savo nuomone apie savo protines galias i blogaja puse. 2.atsistojes ir sau girdint tris kartus pakartot:" dievas yra, jis yra didis, jis yra visagalis, jis yra gailestingas, be jo valios nei plaukas nuo galvos, jis yra teisingas ir jis yra! ".

62469. miestiete2006-08-18 14:25
yra dvi visiskai atskiros temos kurios siuo atveju tarpusavy neusije niekaip: 1. apie girtuokliavima ir 2. apie tai ka policininkai gali daryti ir ko negali.

62470. e2006-08-18 14:26
na, manau, kad per gb atveji jos siektiek susisijo.

62474. m - e2006-08-18 14:43
tai reiktu grieztai atsieti.

62484. savastis (atnaujinta)2006-08-18 15:00
Tikėtina, kad G.Beresnevičių patruliai vežė šunims skirtoje bagažinėje: Vilnietį penktadienį apklausę Policijos departamento ir Vilniaus policijos Vidaus tyrimų tarnybų pareigūnai neabejoja, kad G.Beresnevičaus paimti buvo atsiųstas universalo tipo lengvasis policijos patrulių automobilis "Volkswagen Passat" su bagažinės dalyje įrengtu narvu kinologų šunims vežioti. Reklama Iš liudininko pasakojimų pareigūnams susidarė įspūdis, kad į būtent į šį narvą ir galėjo būti įgrūstas neblaivus ant žemės parkritęs rašytojas. Tačiau šią versiją, anot pareigūnų, dar reikės patikrinti ir tik tada bus galima tiksliai atsakyti, ar įmanoma į minėtą įrenginį bagažinėje įsodinti suaugusį vyrą. (DELFI)

62485. au2006-08-18 15:03
G. Beresnevicius mire nuo suns ikandimo.

62495. dalgis2006-08-18 19:34
ash siulau rugpjucio 6 diena paskelbti "rashytojai be alkoholio" diena ir kvieciu kiekvienais metais tam neabejingus piliecius ishsirikiuoti gedinimo ir kituose lietuvos prospektuose su mineralinio stikline rankoje. Ishgerus mineralini, kaimynui pasakyti i sveikata ir ishsitraukus uzrashu, cekiu ar pazymiu knygele rashyti, rashyti, rashyti; po to tuos blaivius rashalus - perduoti SA redakcijai ir spausdinti, spausdinti, spausdinti, o jei pritruks vietos - galima bus prijungti 13 puslapi, uzkoduotai pavadinta - blaivalapiu...

62499. rudra2006-08-18 22:21
"Mes vis dar neatsikratėme eugenikos, vis dar norėtume sterilizuoti pamišėlius, skirti eutanaziją kone kiekvienam ligotam žmogui ir apskritai sukurti gražiųjų ir sveikųjų visuomenę, gal net ją susiklonuoti, pritaikę naujausius genetikos pasiekimus. Tai - akivaizdus nacistinės mąstysenos pavyzdys." (Bernardas Gailius, "Metai").

62500. m2006-08-18 22:25
kas tie "mes"?

62501. mes2006-08-18 22:55
Niekaip nesuprantu, kuo gi bloga gražių ir sveikų visuomenė, kodėl gi neturėti teisės į žmogišką mirtį, kodėl gi nebandyti išvengti paveldimų ligų. Jokiu būdu nesaskau, kad reikia naikinti tai, kas yra, bet kodėl, kodėl nesirūpinti ateitimi?

62502. toto2006-08-18 23:08
Botanikui-selekcininkui būdingas Bernardo Gailiaus pasaulio suvokimo plyšelis toks siauras, tiek preciziškas, taip nudrenuotas, kad pavadinčiau jį aklumu. Tokiam liaudies filosofo tipui nelabai paprieštarausi tame, ką jis sėja, ką pjauna - į sau pačiam užduotus klausimus jis atsako nuosekliai, netaupydamas laiko. Gi, ko jis nemato, ko neįvertina, kas nepatenka į keturių klėties sienų suvokimo matricą, ...lieka už borto -- išblizgintam titanikui neįveikiama povandeninė aisbergo realybė.

Ar inete radai, rudra? - Mesk link`ą, būtų įdomu paskaityt.

62504. zeta>varnai2006-08-19 00:57
Nu ka, voron, paskendo pilietine iniciatyva pagalasto vandens juroj, ir saltos bangos jos neatiduos. Keliu skrybele, primeni man senjora is Lamancos. Atsimeni Radauska:
"As nestatau namu, as nevedu tautos,
As sedziu po sakom akacijos baltos..."
Viskas priklauso nuo vidiniu imperatyvu. Ir nuo aplinkybiu. Sianakt gali nuleist veliavas iki puses stiebo. Nebent noretum detis prie dalgio.

62505. Onė2006-08-19 01:21
Čia šiaip, naktinis atradimas sename LM (2763), kaip mano žymioji bendravardė įvardijo patys suprasit ką: "...tavo "mylimiausia draugė" signatarė, tikrasis sijonuotas Jakutis, dingo kaip į vandenį su visom negrąžintom skolom...".
Patiko tas tikras sijonuotas Jakutis : - )

62507. ivs2006-08-19 01:49
O aš siūlau susitikti kitąmet Šeteniuose, kas galim ir norim. Ir galim aplankyti GB kapą. Ir gal dar galim susiorganizuoti GB atminimo vakarą. Gal atsirastų popierinių autorių, kurie parašytų kokių protingų straipsnių/pranešimų ta proga/tema. Ten pat, vietoj, galbūt galėtume surengti GB knygų aukcioną. Surinktos lėšos galėtų atitekti GB mergaitėms. Vidinio imperatyvo vėliavas nuleidinėti dar anksti. Visokių gerų dalykų dar galėtų atsitikti.

62509. toto2006-08-19 04:03
Iki vidinio susitraukusio išorinio imperatyvumo fazė? "Vidinis imperatyvas" - praktiškai nonsense, ...nebent tai būtų stadija, kai vedi dialogą pats su savimi. Abi lyg susitarusios imperatyvios šiąnakt, damos, suokiat panašiai - abi nusiteikusios įtakoti klausytojo elgesį. Panašu, abiejų gana imperatyvi natūra.

O gal nugirdote viena ausim tarpuvartėj gan gražų žodį ir minkot bubble dėl fasono?
:)

62510. ivs > toto2006-08-19 04:09
Kas ant kito sako, ant savęs pasisako :P

62511. toto2006-08-19 04:21
O! - Čia jau įkandimas, - pasidėsiu po pagalve, ryt neklosiu lovos, gal pamiršiu... :).

62516. e -dingo kaip į vandenį su visom negrąžintom skolom...".2006-08-19 08:05
jooooo. cia jos skiriamasis bruozas.

62517. e - 62507( is daineles konteksto istraukta tycia)2006-08-19 08:20
И муравья тогда покой покинул, все показалось будничным ему, и муравей создал себе богиню по образу и духу своему.

62518. e2006-08-19 09:20
e. aleksandravicius: "Girtuoklystė ir nevaldomas elgesys – tai slaviško vergo iškrova, jo maištas ir dar didesnio jungo užsikrovimas vienu metu – pagrįstai teigia S. Spurga, gundydamas pro psichoanalizės prizmę žvelgti į tai, ką nesėkmingai bandoma suprasti pasirėmus politologijos, socialinių teorijų ar kitų standartinių disciplinų metodais." o ka ,- mintis.

62529. zeta2006-08-19 14:01
Del vidinio imperatyvo manes neismusit is veziu. Visada pasakau tai, ka noriu pasakyt. Mano vidinis imperatyvas - sedet po akacija. Tik daznai bunu priversta atsikelt ir kam per marmuze uzvaziuot, kaip kad dabar. Tiesa sakant, jau praejo tas amzius, kai kasdien nugirsdavau nauju zodziu. Saves tarpuvartese irgi kazkodel neprisimenu. O toto nakti, matyt, kamuoja nemiga - prisikabina prie sukneles padurku kaip varnalesos spurgas, neatplesiamai.

62532. kiskis p issigandes2006-08-19 14:07
tai atgalia ranka deti, tai per marmuze uzvaziuot. bent zamaškės. verciau pasistengsiu ant kelio nepasipainiot.

179547. violetine :-( 2010-01-13 07:03
būsiu nuoširdi. idiotiškas str - pms kliedesiai ir egzaltacija. kas čia per bobų turgus, blyn.. kas ciesoriaus - ciesoriui: Sokrato ir Jėzaus drama. geriau pasimeldę už jį būtumėt arba tiesiog paskaitę nei čia infantiliai verkę jo atgal arba pasimėgaudami rakinėję jo priklausomybę (kuri irgi, beje, buvo jo asmenybės dalis).

Rodoma versija 32 iš 32 
14:47:40 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba