ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-12-09 nr. 824

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (71) • HANS CARL ARTMANN. Neužgimusi žinia. 90 sapnųKĘSTUTIS LABANAUSKAS. Ginčijimosi konkursas tęsiasiRASA ŽIEMYTĖ. Aštuoniolika-js-. Sekmadienio postilėMARIUS IVAŠKEVIČIUS. Civilizacija „Veržbolovo“ (33) • NIDA VASILIAUSKAITĖ. Atpažinimo schemaDARIUS POCEVIČIUS. Lietuva: muzikos avangardas ir literatūros ariergardasSIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIEMILIS MILKEVIČIUS. Pasakojimas apie Adomą ir Ievą (15) • RŪTA BROKERT. Eilės (2) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Oposumo kronikos (2) VALDAS PRUSKUS. Gali nusipirkti viską, visur ir visada (1) • RENATA ŠERELYTĖ. Kinematografiška literatūra: du vienameJŪRATĖ ŠLEKONYTĖ. Paslaptingoji aristokratė šarka (10) • JUOZAS ŠORYS. Šarka krežena (1) • IAN BURUMA. Kelias link BabelioLAIŠKAI (413) •

Neužgimusi žinia. 90 sapnų

HANS CARL ARTMANN

[skaityti komentarus]

iliustracija
Slenkstis. 1947
Manuel Alvarez Bravo

    Hansas Carlas Artmannas (1921–2000) – austrų poetas, prozininkas, performansininkas, poliglotas (mokėjo per 15 kalbų), vertėjas, avangardinės literatūrinės Vienos grupės (Wiener Gruppe) įkūrėjas, idėjinis vadas, anti-PEN klubo narys... Išleido per 20 kūrinių, plokštelių, poezijos, prozos rinkinių. Be daugelio kitų apdovanojimų, 1997 m. yra pelnęs Georgo Büchnerio premiją.

    1967 m. išleista Artmanno knyga „Neužgimusi žinia. 90 sapnų“ („Grünverschlossene Botschaft. 90 Träume“) yra viena iš žymiausių jo knygų. Tai iš 90 sapnų susidedantis sapnininkas, konstruojamas senas tradicijas Austrijoje turinčio (įteisinto XVIII a. viduryje) 90 skaičių loto žaidimo principu. Neribota fantazija, alogika, „sapno stilistika“, kalbiniai žaidimai, metaforų labirintai, ironija, makabrika, vaikiškas primityvizmas, pokštas – čia viskas viename, „artmaniškojo“ poezijos pasaulio segmentai. Tai savotiška XX a. senovės Egipto, Babilono sapnų knygų versija.1

Svirplio širdyje griežianti violončelė – dažnai pasitaikantis sapnas, reiškiantis sėkmę, pinigus, tarkime, kad svirplį sules putpelė, o putpelę sudoros ėriukas, ėriuką – vilkas, o šį – badaujantis admirolas, kurį išlaipino Arizonoje, jūros pakrantėje, jam priklausantis maištaujantis laivynas. Tad griežia svirplys admirolo Boido viduriuose, tu pabundi ir užrašai tik tau girdimą muziką, skambančią dar tik ausyse, užrašai skaičių vienas.

2

Jei sapnuoji skrybėlę, iš jos prasikalusius sparnus, išvien suaugusius su tavo galva, jie neša tave, visas tavo kūno svoris po kaklu, į kanibalų kaimą, prieš akis jau galandamas žvilgantis peilis, peilių prekeiva išsišiepęs skaičiuoja uždirbtus pinigus, virėjo žmona lyg žėruojančią karūną nuima nuo vyro galvos baltą kepurę, ketina ją užmaukšlinti tau, ir užmaukšlina, kepurės viršuje atsiveria anga, iš jos išlekia laukinių gulbių būrys, tai imk ir užrašyk skaičių du.

3

Jei tau sapnuojasi, kad prie tavo namų sukinėjasi raitininkė, šokdama iš balno užmeta pavadžius ant tekančio mėnulio rago, dedasi esanti gražiausiu angelu iš visų Matildų ir dvejodama žvelgia pro pirmo aukšto langą, o už jo tu kiurksai prie stalinės lempos, išsirengia priešais tave ir reikalauja įsileisti į pačią namų židinio šerdį, pasišauna tai padaryti bet kokia kaina, net siūlo už tai nemenką pinigų sumą, tau nelieka nieko kito, labai jau keista mintis, tik atsisakyti patenkinti jos užgaidą, tai išsitrauk pistoletą ir baltam popieriaus lape šūviais išvarpyk skaičių trys.

4

Jei tau sapnuojasi, kad in questo prato adorno ogni selvaggio nume sovente ha per costume di far lieto soggiorno*, vis delsdamas nutūpti, nuvarytom kojom paliesti žemę, virš tavęs ore sklando nuvytusių rožių žiedlapių spalvos paukštis, kairės kojos naguose sugniaužęs neužgimusią žinią, ir saulė po savo dienos klajonių kaip tik ties laidos riba, netoli čiurlena šaltiniuotas upelis, guli valandėlei prisnūdę medžiotojai, tai keliauk ten, lombarde užstatyk savo šešėlį ir kotiruok jį numeriu keturi.

5

Gaublys iš pergamento, sapne iškyla toks vaizdinys, gaublys dega iš vidaus, karštas lyg ta keliaujanti blondinė, pirmąkart išgirdusi rėkiant Taičio audrapaukštį, gaublys sukasi galop iš visos viduriuos slypinčios aistros, kaip lampionas, užsiliepsnoja, ugnys šoka aukštyn, paskutinę akimirką iš jo išsprūsta stačias degantis ašies strampas, prieš tai šmėkštelėjusi blondinė puola tau ant kaklo, apiberia bučiniais, pabunda toks laukinis beprotiškas geismas, staiga iš kažkur atsiradusi sofa dreifuoja pamažėle besiraitančiame vandenyne, aplink nieko daugiau, tik plytintis dangus, pieniai ir tavo skubri meilužė, o tau dar grasina alka, kai jūs tuo metu nenuilsdami pikiruojate, ritmingai judate aukštyn žemyn, kol dalimis subyra tavo stuburkaulis, tuomet paryčiais nubudęs iš kaulų smegenų išraityk demblį su skaičiumi penki.

6

Jei regi neįtikėtinai didelį naftos stulpą, trykštantį iš Kanaano žemės, raibuliuojanti čiurkšlė stratosferoje tolygiai išsišakoja Avino žvaigždyno ragais ir nenukrinta, paskutinę sekundę į pagalbą atlekia ir iš pavojingos zonos tave evakuoja nuotolinio valdymo džipas, tu atsiskaitai vynuogėmis, o tas aparatas, lyg smulkiom monetom, atiduoda tau grąžą nurūgusiu prastu vynu, po keletą dienų trukusios kelionės tu išvirsti iš transporto priemonės kažin kokiam Aliaskos mieste, tave pasitinka seni, galimas daiktas, jau seniai numirėliai tavo draugai, grasina šiepdami dantis, tuomet ant savo pagalvės išpiešk skaičių šeši, kad pabudęs draugų niekada neužmirštum.

7

Paryčiui sapnuose tave mirtinai išgąsdina porcelianinės lėlės su skrodimo peiliais rankose, tu bijai netekti savo vyriškumo arba, jei tu moteris, savo klitorio, bet tau šauna geniali mintis pasiversti gryno deimanto statula ir tu jau, persimainęs, stirksai savo vietoje, aplink knibždančios lėlės į tave suknežina žėrinčius instrumentus, tu piktdžiugiškai juokiesi, o koks piktas juokas, jis lėlių akis mirksniu paverčia pelenais, iš besidriekiančių debesų viešpatijos apsireiškia menamas Manitu, sklęsdamas nusileidžia į žemę ir tol draiko lėlių akių pelenus, kol jie virsta dūlėsiais, o prerijos – tuščiu, blizgančiu stalu, tad dabar, netaręs nė žodžio, atsikelk ir įsirašyk sau į bloknotą kreivą septynetą.

8

Jei sapnuoji čingischanes, tu – pririštas prie savo lovos, o jos grasina užmaukšlinti tau dailią kailinę kepurę, varstomas kankintojų laukinių žvilgsnių drebi iš baimės, šauki tokiu balsu, kad sustoja visi Azijos laikrodžiai, laikrodžių švytuoklės, iš vasaros snaudulio atkunta visi vilkų padermės žvėrys ir staugdami sukelia tokią audrą, baimė apsėda visus Kinijos namų židinius, ugnies gerklės šnypšdamos užgęsta lyg cigaretės, jų vietose kaip akių vokai atsiveria krateriai, tuomet tai ženklas, kad gali išlošti daugiau nei aštuoniais.

9

Jei prieš tave išnyra gyvatė ir su visu iliuzionisto cilindru ryja balandžius, o tu taip giliai nugrimzdęs, užmiršęs net savo vardą ir pavardę, cirką krečia iš tavęs, ir vėjas, kuris ne šio pasaulio, blaškosi savo narve tarp gūsių virbų, juos purto (o jis nepasiduoda, nerimsta kaip žmogysta iš Vakarų), vidinėse kišenėse paeiliui ieškai kitokių vizitinių kortelių, bet visų klounų klounu tu jau paskirtas, tad verskis kūliais, šok per degantį liūtams skirtą lanką, šuoliuok vis tolyn ir tolyn, kol pro lanko ausį išsiraitys kažin koks devynetas.

10

Jei sapnuoji sapną, kuriame tu esi dromedarų bandos prižiūrėtojas, tik būtinai atskirk patinus nuo patelių, šias gink į vakarus, o anuos – į rytus, keliaudamas moters povyza, o ji geria arbatą, atrandi savo tikrąją meilę, kartu su ja miegi, naktinėdamas sutrini jos akinius, ji kažin kodėl rauda savo šviesmėlynėm akim sėdėdama priešais tave, o tu jai tik tiek: nors ir persiplėšk, bet eik iki galo! ir plyšta, plyšta jos širdis, dar ir dėl tavęs, jus neša du dromedarai, patelė ir patinas, palankinu būsimon kapavietėn, tad pamiršk visas priesaikas, pamiršk visas ištikimybes, išsinerk iš skarmalų, atsikratyk, šauk visa gerkle, visais pasaulio vėjais savo laimingąjį skaičių dešimt.

11

Nėra nieko blogiau nei sapnuoti sudegusius raganius ir dar privalai gerti su prastu vynu sumaišytus jų pelenus. Išspjauk tą dvokiančią šlykštynę, spjauk ant skalbyklos sienos, ją rasi savo namo kieme, šis padažas virs tau sėkmę atnešiančiu vienuolika**.

12

Jei veidas be kūno, kūnas be veido, dvasia, vaiduoklis, vienuolikos*** šmėkla, tai dvylika.

13

Jei vienu metu tau išaugę trylika kojų – tai eilinis sapnas, ir tiek. Atsikelk, čiupk skėtį, išskleisk jį trylika kartų.

14

Jei sapne žirglioji geležinkelio bėgiais, ties geležinkelio sankasa padedi plastikinę bombą, ir prieš tavo akis šmėkšteli traukinio katastrofa, keleivių siaubas, jie tyso sudraskyti į gabalus, ištaškyti, rytmečio pievų migloj, plaukuose medžio skeveldrų vainikai, tai graužkis dėl užmačių, atsikratyk slegiančios naštos, saugokis Alpių šaulių, savo rankomis susikišk burnon tą šlamštą, suryk – nusprogsi kaip keturiolikto skersmens granata.

15

Jei sapnuoji, kad vienu metu išsyk esi ir žydas, ir žydė moteris, keliauk į Bombėjų, kelk vestuves, gimdykis vaikus ir vešėk, gyvenk ir mirk. Šią naktį tavo laimingasis skaičius – iš vieneto ir penketo, iš smulkučių pirštų krumplelių tylos bokšte sudėliotas skaičius penkiolika.

[...]

90

O jūs, sapnų sapnuotojai, jūs niekad nesapnavote to, ką sapnavau aš, o aš niekad nesapnuoju to, ką sapnuojate jūs, ir niekad nesapnuosite to, ką sapnuosiu aš, nes aš sapnuoju savo sapnus, o jūs savo.


___________________

* „Šioje vešlioje pievoje kiekvienas laukinis dievas puoselėja nuolatinį ketinimą paviešnagėti“ (ištrauka iš C. Monteverdi operos „Orfėjas“).

** Žodžių žaismas: vokiečių kalboje elf (vienuolika) gali reikšti ir mitologinę būtybę elfą.

*** Kaip minėta, vokiečių kalboje elf gali reikšti ir elfą, tokiu atveju verstina – „šmėkla, panaši į elfą“.

Vertė Gytis Norvilas

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 
Rodoma versija 30 iš 30 
14:47:03 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba